1. kontroldarbs 19052023

(pareizas var būt arī vairākas atbildes)

Kādu informāciju ir jāsniedz (pārzinim pēc savas iniciatīvas) datu subjektam, ievācot no viņa datus?

Pārziņa nosaukumu un adresi;
Personas datu apstrādes tiesisko pamatu;
Personas datu apstrādes nolūku;
Datu saņēmēju vadības kontaktinformāciju;
Noteiktu datu glabāšanas termiņš (gads, mēnesis, datums).

Kādai jābūt datu subjekta piekrišanai?

Brīvai;
Nepārprotamai;
Terminētai;
Informētai.

Kurš apgalvojums pilnībā atbilst personas datu raksturojumam?

Tikai patiesa informācija par datu subjektu;
Tikai rakstiski fiksēta informācija;
Jebkāda informācija, tai skaitā piefiksētas kāda domas par datu subjektu.

Personas datu apstrāde ir:

Informācijas izpaušana;
Informācijas ievākšana;
Informācijas glabāšana;
Informācijas parādīšana citai personai savā telefonā;
Informācijas sakārtošana alfabētiskā secībā;
Informācijas nesēju iznīcināšana.

Kas ir Īpašo kategoriju dati?

Dati, kurus nedrīkst ievākt;
Dati, kurus drīkst ievākt tikai ģimenes vajadzī...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

 Kontroldarbs Nr. 2

UZDEVUMS 1 Nosacījums: Apdrošinātā īpašuma patiesā vērtība ir 84 200 EUR, apdrošināšana “daļā” – 85%; zaudējuma apmērs apdrošināšanas gadījumā – 50 340 EUR, beznosacījuma franšīze

Pārbaudes darbs Civiltiesības

Studentam jāizvēlas viens likums, kurš regulē civiltiesības, un tajā ir jānorāda uz šādiem aspektiem: Kādas tiesiskās attiecības regulē konkrētai likums; Nosaukt tiesību subjektus, kuru attiecības

Ķīmiskā termodinamika

1. variants 1. Izskaidro jēdzienus – eksotermiska reakcija, entalpija, Gibsa enerģija, patvaļīga reakcijas norise (4 punkti). Eksotermiska reakcija – reakcija, kurā izdalās siltums Entalpija –

Bioloģija II semestra parbaudes darbs

Uzdevums (8 punkti) Tabulā pie katra nacionālā parka ieraksti tā izveidošanas gadu, īsumā izklāsti tā darbības pamatuzdevumus un norādi vismaz 5 aizsargājamas augu un dzīvnieku

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.