Apvienoto Nāciju Organizācijas būtība un mērķi

Anotācija
Šā referāta ietvaros tika aplūkota tēma „ANO Starptautiskā tiesa: uzbūve, mērķi, procedūras un kompetences”. Referāta mērķis: ANO Starptautiskās tiesas būtības un struktūras izzināšana un izvērtēšana.
Darbs sastāv no sastāv no titullapas, anotācijas, satura rādītāja, ievada, galvenās daļas, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Darba galvenā daļa ir teorētiska un ietver sevī 3 nodaļas, kas plašāk izklāsta tēmas būtību. Darba saturs ir balstīts uz zinātnisko literatūru, kā arī autora atzinumiem par izvēlēto tēmu. Secinājumi ir apkopoti tēžu veidā. Par galveno referāta rezultātu tiek uzskatīta tēmas atklāšana un izklāstīšana.
Atslēgvārdi: ANO, ANO Statūti, ANO institūcijas, ANO Starptautiskā tiesa.
Satura rādītājs
Anotācija ........ 2
Ievads ........ 4

Apvienoto Nāciju Organizācijas būtība un mērķi ........ 5
Starptautiskās tiesas uzbūve, loma ANO struktūrā un tās tiesiskais regulējums ........ 7
Starptautiskās tiesas funkcijas un kompetences ........ 8
Secinājumi ....

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.