ATTĪSTĪBAS PLĀNA PĀRSKATS

 LATVIJAS REPUBLIKA
SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
NĪKRĀCES PAMATSKOLA
 
ATTĪSTĪBAS PLĀNA PĀRSKATS
2019./2020. MĀCĪBU GADĀ
1.PAMATJOMA: MĀCĪBU SATURS

Pamatjoma

Mācību saturs

Prioritāte

Izglītības reformas nosacījumu īstenošana pirmskolā, sekojot pārmaiņām un inovācijām valsts izglītības sistēmā, veicināt katra pedagoga līdzatbildību un radošumu kompetenču pieejas mācību satura īstenošanā un izglītojamo mācīšanās prasmju attīstīšanā.

Mērķis

Licencēt un akreditēt vispārizglītojoša virziena izglītības programmu, kods 21011114 atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Novērtēšanas kritērijs

Licencēta un akridēta vispārizglītojoša virziena izglītības programma, kods 21011114. Pilnveidotā satura un kompetenču pieejas īstenošana pirmsskolā atbilstoši pirmskolas izglītības vadlīnijām. Pārskatīts mācību tematiskais plānojums un stiprināta starpriekšmetu saikne. Pedagogi sadarbojoties plāno un īsteno metodes, kas veicina pašvadītas mācīšanās prasmju veidošanos. Savstarpēji vēroto m...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Mežs manā pastkastītē

Saturs Ievads 3 Teorētiskais materiāls 3 Pētnieciskā daļa 3 Secinājumi 3 Izmantotās literatūras un informāciju avotu saraksts 3 Pielikums 3 Ievads Pilsēta uz pastkastītēm dažkārt

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.