Audzināšanas darba prakse

Daugavpils Universitāte
Izglītības un vadības fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”
Audzināšanas darba prakse
Daugavpils, 2021
Saturs
Saturs 2
1. Izglītības iestādes vides raksturojums 3
2. Resursu iespējas mācību procesa nodrošināšanai attālināti. 14
3. Ar audzināšanas jomu saistītās informācijas apkopojums 16
4. Nedēļa. Tēma: Vērtēšanas procesa aktualitātes. Eseja par tēmu “Vērtēšana, lai mācītos – tās iespējas un izaicinājumi” 19
Izglītības iestādes audzināšanas darba raksturojums
Izglītības likuma 1.panta 4.punktā ir noteikts, ka „izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Izglītības rezultāts ir personas zināšanu, prasmju un attieksmju kopums‖, un minētā likuma 2.pants nosaka, ka Izglītības likuma mērķis ir „nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli, un ka atbilstoši ...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

1. kontroldarbs 19052023

(pareizas var būt arī vairākas atbildes) Kādu informāciju ir jāsniedz (pārzinim pēc savas iniciatīvas) datu subjektam, ievācot no viņa datus? Pārziņa nosaukumu un adresi; Personas

Globalization trends

Globalization trends, which are observable with the advancement of technology, blur the boundaries between nations: people travel more, seek employment abroad, and move their country

Muitas darbība Latvijas pastā

IEVADS Starptautiskie pasta sūtījumi mūsdienās, pateicoties plaši izplatītajai interneta tehnoloģiju intensīvai attīstībai, kļūst par vienu no ērtākajiem un izplatītākajiem veidiem, kā fiziskām personām pārvietot preces

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.