Category: Augstskola

Bioloģija, 9.kl. 1. semestra pētnieciskais darbs bioloģijā (Gatavs darbs pielikumā)

PĒTNIECISKAIS DARBS PĒTĪJUMS Izziņas process, kurā notiek jaunu zināšanu radīšana, līdz pat jaunu teoriju izstrādei. MĒRĶIS Veicināt kritisko un radošo domāšanu, cēloņu – seku analizēšanas prasmes un pētniecības darbības iemaņu attīstību. LAIKS Pētījumam velti ne ilgāk par 2 nedēļām (15.decembris), lai varētu darbu laicīgi noformēt un iesniegt. FORMĀTS Darbu vari

1.semestra pastāvīgais darbs 2 „ Renesanses un baroka laika studijas” (Gatavs darbs pielikumā)

Tēma: Renesanses un baroka stila studijas. Kādu estētisku un emocionālupārdzīvojumu rada renesanses un baroka laika māksla?Mērķis: Iepazīties ar renesanses un baroka stilu estētiku un radīt tā laikastilu gleznu fragmentu kopijas, lai saprastu, kādu estētisku un emocionālupārdzīvojumu rada renesanses un baroka laika māksla.Uzdevums: Izanalizēt renesanses un baroka laika mākslas tendences unpazīmes

Vizuala_9klase_1sem1darbs (Gatavs darbs pielikumā)

Tēma: Skaistuma un estētikas izpratne senajā pasaulē un antīkajā laikmetā. Kā atšķirt un komentēt mākslas darbā attēloto garīgo un fizisko skaistumu? Mērķis: Atšķirt un komentēt mākslas darbos attēloto garīgo un fizisko skaistumu un, iepazīstot Senās Ēģiptes un antīkās Grieķijas kultūras mantojumu, veidot fotogrāfiju sēriju, interpretējot jauniegūtās zināšanas par skaistuma un

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma (Darbs pielikumā)

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma. Izveidot prezentāciju (plakātu vai infografiku, video) par 2 no Latvijas ekosistēmām! Norādot: sugu bioloģisko daudzveidību (augi un dzīvnieki – konkrētas sugas) abiotisko faktoru ietekmi barošanās ķēdes vai barošanās tīklu konkrētajā ekosistēmā. Vispirms atlasām informāciju par ekosistēmām, tad izveidojam pārskatu, kas

Praktiskais darbs attēlu redaktorā Gimp Tēma: Objektu kopēšana, iezīmēšanas rīki, fona krāsas maiņa, slāņi (Gatavs darbs pielikumā zip.arh)

1.uzdevums Mūzikas instruments (5 punkti) Datorgrafika 1. 2. 4. 5. 3. Izmantojot programmu Gimp atvērt attēlu klusa_daba2.jpg, kas atrodas mapē DATI klusa_daba. Izmantojot iezīmēšanas rīkus, rūpīgi atlasīt mūzikas instrumenta ārējo kontūru. Ja nepieciešams pieabot iezīmēto apgabalu, tad pielieto masku. Izveidot jaunu attēlu pēc šādiem parametriem: attēla platums 500px, augstums 400

Liberālisms, sociālisma un konservatīvisma politiskās idejas F994 (Gatavs darbs pielikumā)

Politiskās idejas un uzskati liberālismā Liberālisms ir radies 17. – 18. gadsimtā kā prasība pārveidot novecojušās feodālās attiecības, valsts institūtus un uzskatus, kas traucēja cilvēku spēju attīstību un sabiedrības progresu. Liberālisma idejas sāka veidoties viduslaiku pilsētnieku vidū. Garīdznieki lepojās ar zināšanām par Dieva vārdu, bruņinieki – ar panākumiem karos, savukārt

Praktiskais darbs – darba līguma analīze HG4 (Gatavs darbs pielikumā)

IESKAITES DARBS Praktiskais darbs – darba līguma analīze Tabulā novērtēt vai dotajā darba līgumā ir visa obligāti sniedzamā informācija. Ar atšķirīgas krāsas pildspalvām dotajā darba līgumā atzīmēt informāciju, kas sniegta atbilstoši likuma prasībām un informāciju, kas nav sniegta atbilstoši likuma prasībām, kā arī atzīmēt analīzes rezultātu tabulā: InformācijaInformācija irInformācijaInformācijas sniegtanav sniegtalīgumā

3parbaudes_darbs_komerctiesības (Gatavs darbs pielikumā)

Eksāmena uzdevums Atbildēt uz jautājumiem (ar piemēriem): Konkludentu darbības pielietošana komerciālas attiecībās? Kas ir „džentlmeņu vienošanās”? Kādas ir atšķirības starp autorlīgumu un “parastu” komerclīgumu? Izstrādāt (modelēt) 2 problēmsituācijas saistībā ar komercdarījumiem un veikt tos juridisko analīzi, izmantojot konkrētus normatīvo aktu pantus (sk. piemērs) 3parbaudes_darbs_komerctiesibasDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu,

NVSK 9. klase 2. ieskaite Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums (3 punkti) Izlasi ražošanas procesa aprakstu! Kaļķakmeni iegūst Kūmu kaļķakmens karjerā. Kaļķakmeni sasmalcina, pievieno mālu un kopā ar ūdeni samaļ ložu dzirnavās. Pēc malšanas maisījums nonāk krāsnī, kur 1450 ºC temperatūrā notiek ķīmiskas pārvērtības, kuru rezultātā iegūst mākslīgos akmeņus – klinkeru. Tas iznāk no krāsns caur dzesētāju un

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief (finished work attached ppt+xls)

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief Pitch a music-related business of your choice via video (c. 10 mins) This assignment assesses the following learning outcomes: be able to apply knowledge of relevant concepts to outline the stepsrequired to set up a viable music-related business; plan and deliver a convincing oral presentation

Sadales loģistika tests (Gatavs darbs pielikumā)

Tests Galvenie atkraušanas veidi patērētājam: tieša atkraušana no rūpnīcas krājumiem; atkraušana no ražošanas līnijas; piegāde caur noliktavas tīklu. Produktu sadales kanāli ir: neatkarīgi vairumtirgotāji; vairumtirdzniecības bāzes un biroji; aģenti, preču brokeri. Ja sūtījuma partija ir pietiekami liela, tad sūtījums tiek veikts … no rūpnīcas krājumiem; no ražošanas līnijas; no noliktavas.

Exam Management GF6k7

Case 1 – Boehringer Ingelheim, GmbH, Germany Boehringer’s most critical goals and considerations when designing the new system were To meet the needs and requests of the CFO and stakeholders To allow for transparent up to date information To allow quick access to the financial information To make the system

Innovation Management FHG678K

What makes an innovative company? 革新, Uuendus, naujovė, jaunievedums, innovación, innovation, нововведение – the words that mean “innovations” are rather complex themselves, however the differences in languages help us understand the nature of innovation. It is pretty complex at first, when you first encounter the notion, you are reluctant to

Ocean Carriers (docx+xls attached)

Ocean Carriers Question 1 Do you expect daily spot rates to increase or decrease next years? Calendar Year Iron Ore Shipments (Millions of Tons) % Growth Avg spot rate Growth 1994 375   16851   1995 397 5,87% 20149 19,57% 1996 385 -3,02% 11730 -41,78% 1997 424 10,13% 14794 26,12%

Phelps_dodge_corp_EXAM

Question 1 Several motives for diversification might be outlined: Diversification is just a way to grow. Indeed, a number of authorities name growth as the principle motive for diversification. Unlike natural growth which takes time for planning, developing, and implementing a new project, diversification can be achieved fairly quickly with

Cooper Industries

Part I – Strategic Analysis of Cooper Industries Case The attractiveness of the target acquisition might be measured I different perspectives, first of all the financial one, second of all the costs associated with the merger and third of all the overall strategic compatibility of two companies, and therefore the

Mežs manā pastkastītē

Saturs Ievads 3 Teorētiskais materiāls 3 Pētnieciskā daļa 3 Secinājumi 3 Izmantotās literatūras un informāciju avotu saraksts 3 Pielikums 3 Ievads Pilsēta uz pastkastītēm dažkārt var lasīt uzrakstus: ’’Reklāmu nemest!”. Šķiet, tas ir visai prātīgi, jo katru nedēļu pastkastītēs tiek ievietoti dažādi reklāmas izdevumi. Lielākoties tie nemaz netiek izlasīti un

Vēstures mācību saturs un metodika_eksamena darbs_LINIR_03.06.2021..docx KD

E1.uzdevums. Iedomājaties, ka jums kādam viesim kurš neko nezina par Latviju, jārada priekšstats par katru kulttūrvēsturisko novadu. Nosauciet 3-5 notikumus, vietas, personības, nodarbošanās veidus, ēdienus…..utt., ko jūs minētu par katru no Latvijas novadiem! Kultūrvēsturiskais novads Apraksts Kurzeme Notikumi: Mūsdienu Kurzemes teritoriālā identitāte izsekojama kopš Kurzemes bīskapijas dibināšanas 1230. gadā. Kādreiz

Garlībs Merķelis „Latvieši” (1.nodaļa) Īsa Latviešu vēsture un viņu vispārīgs attēlojums

Garlībs Merķelis „Latvieši” (1.nodaļa) Īsa Latviešu vēsture un viņu vispārīgs attēlojums Latviešu tauta senāk tik kareivīgāka, bet tagad mierīga. Latviešu tautas salīdzinājumi Tā ir trula kā lauva-šad tad, klusi un drūmi rūkdami, izrādām savu nepatiku Tā ir mierīga kā mirējs-iekšēju krampju mocīti, vairs nespējam vaimanāt par savām ciešanām 21.lpp 12.gs

Manas darba iespējas 21.gadsimtā Eseja

Manas darba iespējas 21.gadsimtā Darbs! Kas slēpjas aiz šī vārda? Darbs ir pamats cilvēka dzīvei, izdzīvošanai un labklājībai. Pasaulē nekas nenāk tā pat vien. Iztiku ir jānopelna ar savu darbu. Gadsimtiem ejot, mainās darba formas, iespējas, apstākļi, bet nemainās pats darbs. Kā saka ”Kas nestrādā tas neēd” vai ”Cilvēks dzīvo

“Internets” Pētnieciskais darbs informātikā GF5G

Internets 3 Ievads 3 Interneta rašanās vēsture 3 Interneta adreses 3 Skaitliskā adrese 4 Vārdiskā adrese 4 Domēnu Nosaukumu Sistēma 4 Datoru komunikācijas 4 Citi interneta pakalpojumi 4 URL 5 Elektroniskais pasts 6 Elektroniskā pasta adrese 6 Elektroniskās vēstules struktūra 6 Apzīmējumi, kurus mēdz izmantot datoru komunikācijas servisos 7 Internets

Administratīvās tiesības GHF7 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevumi: Kas ir zemāk minētie pēc to juridiskās dabas (administratīvs akts, politisks lēmums, procesuāla darbība, publisko tiesību līgums, publiska lieta, tiesas nolēmums, privātīpašums, privāttiesisks lēmums, faktiskā rīcība, iekšējs normatīvs akts, ārējs normatīvs akts, starplēmums, starpdarbība): Atbildes jāpamato ar tiesību normām! Informācijas sniegšana   Zemesgrāmatas tiesneša lēmums   Lēmums par brīvostas

Apdrošināšanas tiesības darbs 20FG 1.Mājas darbs (Gatavs darbs pielikumā)

A) kopēja daļa –(max -3): Izpildīts darbs: – pilnībā uzrakstītas atbildes uz jautājumiem: konkrēti un precīzi (divi –trīs vārdos no panta); – uzrakstīts kurā likumā, pantā , punktā un tml. ir atbilde uz jautājumu; – atrisināti uzdevumi (detalizēts apraksts); B) variants – individuālais uzdevums – (max – 6): no vairākiem

Darba vides riska faktori strādniekam iestādē

SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. STRĀDNIEKA PROFESIJAS RAKSTUROJUMS 4 1.1. Veicamie pienākumi 4 1.2. Nepieciešama kvalifikācija 5 1.3. Galvenās riska faktora grupas 6 2. RISKU NOVĒRTĒŠANA IZMANTOJOT MATRICU 13 2.1. Riska novērtējuma tabula 15 2.2. Riska samazināšanas faktori 30 SECINĀJUMI 34 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 35 IEVADS Mūsdienas katrs

DARBA VIETAS SITUĀCIJAS ANALĪZE GF7

Uzņēmums veic tīrīšanas pakalpojumi. Tā galvenie darbības veidi ir: Paklāju un grīdas mīksto segumu tīrīšanas pakalpojumi; Mēbeļu ķīmiskā tīrīšana; Maināmo paklāju nomas serviss. Visās iepriekš minētajās darbības jomās uzņēmums ir sertificēts. Uzņēmumā strādā kvalificēti darbinieki, tas ir: Vadītājs; Biroja administrators; Ekspeditors – tīrītājs. Efektīvas kvalitātes vadības sistēmas nodrošināšanai uzņēmuma darbinieku

Šengenas līgums (Gatava prezentācija pielikumā)

Kas ir Šengena? Šengenas zonas izveidošana ir viens no Eiropas projekta centrālajiem pīlāriem. Kopš tās izveides 1995. gadā, kad Šengenas zonā tika atcelta pasu kontrole, ES pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties visā ES. Tas nozīmē, ka viņi var dzīvot, mācīties, strādāt un doties pensijā jebkurā Eiropas ….. Šengenas līguma vēsture

Džordžs Katlets Māršals pptx pielikumā

Džordžs Katlets Māršals  (1880 – 1959) •ASV militārpersona un 1953. gada Nobela Miera prēmijas laureāts. Visu Otrā pasaules kara laiku bija ASV armijas ģenerālis. •Pēc kara pildīja ASV valsts sekretāra un aizsardzības sekretāra funkcijas. •Būdams valsts sekretārs, Dž. Māršals iniciēja plānu Eiropas valstu finansiālam atbalstam, kas atjaunotu pirmskara ekonomisko līmeni, kā arī samazinātu potenciālo PSRS ietekmi uz karā cietušajām valstīm. Tas vēlāk tika nosaukts par Māršala plānu. •1943. un 1947.

Referāts „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”

SATURA RADĪTĀJS IEVADS 3 1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA, KAS RAKSTURO NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMU MĒRĶI UN NOZĪMI 4 1.1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziens 4 1.2. Valsts institūcijas, kuri atbild par legalizācijas novēršanu 6 1.3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas statistika 9 2. NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMI PASAULĒ,

Alternatīvas investīcijas GF47

Saturs Ievads 3 1. NODAĻA 5 1.1. Investīciju būtība 5 1.2. Investīciju veidi 8 2. NODAĻA 11 2.1. Alternatīvu investīciju būtība 11 2.2. Alternatīvu investīciju klasifikācija 12 3.NODAĻA 16 Alternatīvu investīciju analīze 16 Secinājumi un priekšlikumi 21 Izmantotā literatūra 23 Ievads Bernards Baruhs ir teicis: „Jebkurš naudas ieguldījums ir saistīts

Ārvalstu investīcijas Latvijā G5F

Saturs 1. Investīcijas raksturojums 3 1.1. Investīcijas būtība 3 1.2. Investīciju veidi 4 1.3. Investīciju finansēšanas avoti 7 2. Investīcijas sadalījums 11 2.1. Eiropas Savienības fondu investīcijas 11 2.2. Citas investīciju plūsmas 13 Literatūras saraksts 17 Investīcijas raksturojums Investīcijas būtība Latvija ir jaunā valsts ar atvērtu ekonomiku, līdz ar to

STUNDAS KONSPEKTS MĀJTURĪBĀ UN TEHNOLOĢIJĀS/ DIZAINĀ UN TEHNOLOĢIJĀS G5F

Mācību tēma: Kā tamborē (vai filcē) telpiskus tekstila objektus? Stundas tēma: Tamborējumu veidu apguve. Klase: 4.klase (bloka stundas) Sasniedzamais rezultāts: Patstāvīgi tamborē plākšņa veidā, īsos stabiņos trīs tamborējuma rakstus: gludais raksts, rievotais raksts un svītru raksts. Stundas uzdevumi: Noskaidrot stundas SR, meklējot atšķirības pedagoga uzskates priekšmetos; Izmantojot viedtālruni, meklē un

Aprēķināt darba algu par 2016. gada janvāri (Gatavs darbs pielikumā)

Direktore – Anna Kanna, 48 gadi, 2 apgādājamiem, mēnešalga 900,- Sekretārs – Alfonss Baltais, 20 gadi, mēnešalga – 500, iesniegta nodokļu grāmatiņa; Grāmatvede – Valentīna Bargā, 57 gadi, iesniegta nodokļu grāmatiņa, 4 apgādājamie, mēnešalga 650; Apkopēja – Skaidrīte Smaidīte, 66 gadi, strādā pusslodzi (80st. mēnesī), stundas likme 2,5 EUR/st., nav

“CINAMON bonusu programma” (Prezentācija un runa pielikumā)

3.Slaids Ja runā par paša uzņēmuma „Cinamon” mērķiem, tad tie kopumā ir nevis atņemt  skatītājus citiem kinoteātriem, bet palielināt kino apmeklētāju skaitu Latvijā kopumā. 6.Slaids Budžets kampaņas veidošanā bija vislielākā problēma. 7.Slaids Televīzija kā medijs netika izmantots. Tas tiek skaidrots ar to, ka tas ir dārgākais medijs  un prasa lielas

“INOVĀCIJA  UN KREATIVITĀTE” (Prezentācija un runa pielikumā)

2.SLAIDS Sekojot tirdzniecības nozares tendencēm, kādas ir citās valstīs (LeShop.ch, Tesco.com, Peapod.com), arī Latvijā pircēji aizvien biežāk iegādājas preces lielos apjomos ilgākam laikam, samazinās to pircēju skaits, kas dodas uz veikalu katru dienu. Bieži vien lielo pirkumu apkalpošana prasa salīdzinoši daudz laika un veikalos rodas garas rindas. Tā kā klienti

Bezdarbs referāts F63

Saturs Ievads 3 1. Bezdarba ietekme uz tautsaimniecības attīstību 4 2. Bezdarba rādītāji Latvijā un to ietekmējošie raksturlielumi 7 Nobeigums 15 Izmantota literatūra un avotu saraksts 16 Ievads Latvijas ekonomiskās politikas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu ekonomisku un sociālu izaugsmi valstī, un viens no galvenajiem uzdevumiem pēdējos gados bija

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ATTĪSTĪBAS VADĪŠANAS SISTĒMA LATVIJĀ

Geipele S. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. – 62 lpp. Iespiests saskaņā ar RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta 2014. gada 27. janvāra lēmumu, protokols Nr. 22500-4.1/02. Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “Atbalsts RTU

BŪVJU UN ĒKU LIETOŠANAS TIESĪBU APROBEŽOJUMI

Satura rādītājs: IEVADS…………………………………………………………………………………..3.lpp Civillikuma Trešās daļas 1083.pants…………………………4.lpp Civillikuma Trešās daļas 1084.pants ………………………..7.lpp Civillikuma Trešās daļas 1085.pants ………………………10.lpp Civillikuma Trešās daļas 1086.pants ………………………12.lpp Civillikuma Trešās daļas 1087.panta- Civillikuma Trešās daļas 1092.pantam ……………………………………………13.lpp SECINAJUMI UN PRIEKŠLIKUMI ………………………………………..15.lpp IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI………………………………..16.lpp IEVADS Būvju un ēku lietošanas tiesību aprobežojumi skar jebkuru no iedzīvotājiem,

COURSE REQUIREMENTS “PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GROUP MANAGEMENT”  (Finished work attached )

GROUP WORK ORGANISATIONMETHODOLOGICAL MANUALINSTRUCTIONCompletion date – follow the information;Completion – attach completed work here “Exam submission”.Methodological manual – it is an analytical, concise written report of a learnerabout psychological aspects of a group management at a workplace.The aim of the methodological manual is to systematise, enhance and broadentheoretical knowledge of

Kravu pārrobežu kustība (Prezentācija)

Kravu pārrobežu kustībaJomas raksturojums Latvija ir piemērota vieta tranzīta un loģistikas organizēšanai starp – Eiropas Savienības, NVS un Āzijas tirgiem. Ostu, dzelzceļu, autopārvadātāju, muitas noliktavu un brokeru, loģistikas centru, kā arī kuģu aģentu, ekspeditoru un naftas un naftas produktu cauruļvadu operatori sniedz efektīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus. Tranzīta un loģistikas sektors

Kravas pārvadājumi autotransportā

Satura radītājs Ievads 3 1. Autopārvādājumu raksturojums 4 1.1. Kravas automobiļu klasifikacija 5 1.2. Autovilcienu un piekabes sistēmu klasifikācija 9 2. Kravu autopārvadājumu tirgus sektora raksturojums Latvijā 11 2.1. Valsts pārvalde autotransporta jomā 11 2.2. Kravu autopārvadājumu statistikas dati Latvijā 13 Nobeigums 15 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 16 Ievads

Nekustamā īpašuma tirgvedībā FGH6

Satura rādītājs 1. Koncepcijas 3 2. Segmentēšana 5 3. Anketa 8 4. Mārketinga kompleksa elementi 10 5. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process 12 6. SVID matrica 13 Secinājumi un priekšlikumi 14 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 15 Koncepcijas 1. Ar ko viena no otras atšķiras divas mārketinga pieejas: preces pilnveidošanas koncepcija

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, atbildes uz jautājumiem HG7(Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Tēma. Biedrība un mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana Atbildes vēstule dzīvokļa īpašniecei Tā kā sapulce bija pieņemta, ka mājas pārvaldīšana ir nododama dzīvokļu īpašnieku biedrībai un pakalpojumi kaut arī daļēji, bet ir saņemti tad ir noteikts likumdošanā, ka par šiem pakalpojumiem ir jāsamaksā. Tas ir neatkarīgi no tā ka apsaimniekošanas līgumu

Nekustamais īpašums Latvijā atbildes uz jautājumiem FG5 (Atbildes pielikumā)

1. Kas bija nekustama lieta senajā Romā? Kas ir superficijs? Senajā Romā nekustama lieta bija zeme un viss, kas tai piesaistīts, piederēja pie zemes un kļuva par nekustamu īpašumu, bet tikai kā zemes sastāvdaļa: „quicquid plantatur solo, solo, cedit”. Superficijs – apbūves tiesība. Viena no ierobežotajām īpašuma tiesībām izmantot kāda

Nekustamā īpašuma ekonomika jautājumi un atbildes (Gatavs darbs pielikumā)

TEORĒTISKIE JAUTĀJUMI Skaidrot jēdzienus: nekustamas preces – ir nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve), kas saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” … nekustamo preču tirgus – ir esošo un potenciālo tirgus dalībnieku jeb subjektu kopums, kuri darbojas noteiktā sociāli

Ēku dzīves cikls 2 Referāts (Piemērs: Marijas ielā 6)

IEVADS Būvju un ēku lietošanas tiesību aprobežojumi skar jebkuru no iedzīvotājiem, neatkarīgi no to slāņa vai mantiskā stāvokļa, jo cilvēkiem, kam pieder īpašumi ir jāzina šie aprobežojumi, lai neradītu nedz apdraudējumu vai neērtības sabiedrībai. Arī cilvēkiem, kuriem nepieder īpašumi vai būves, ir jāpārzina savas tiesības rīkoties, ja viņš uzskata, ka

Atbildes NĪ (Gatavs darbs pielikumā)

Kādas pazīmes raksturo latīņu tipa notāru? Latīņu tipa notārs ir balstīts uz Romas tiesību tradīcijām. tipa notārs tika izveidots ilgstošas ​​tiesisko ideju attīstības rezultātā romaņu-vācijas tiesiskās sistēmas valstīs. Viņu nacionālie likumi sākotnēji balstījās uz Romas likumu pielāgošanu, un tie balstījās uz vispārējām juridiskām koncepcijām. Latīņu tipa notariātam raksturīgās piecas pamatpazīmes

ES ir izveidojusies autonoma tiesiskā kārtība

Vispārējie tiesību principi ir Eiropas Savienības tiesību sistēmas sastāvdaļa. Principi darbojas kā pastāvīgs tiesību avots Eiropas Savienības tiesībās, kas ieņem nozīmīgu vietu Eiropas Savienības Tiesas praksē. No vienas puses, principi kalpo kā tiesību normu iztulkošanas līdzeklis, no otras puses, aizpilda esošos robus Eiropas Savienības tiesību sistēmā. Lai Eiropas Savienības tiesības

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.