Category: Diplomdarbi

Loģistisko pakalpojumu sfēra

SATURS Loģistisko pakalpojumu sfēra. 1.1. Loģistikas veidi un to raksturojums. 1.2. Iepirkumu loģistika 1.3. Loģistiskais menedžments mūsdienu uzņēmumā. 2. Latvijas ekonomikas sektoru analīze un raksturojums 2.1. Ražošanas sektoru analīze 2.2. Pakalpojumu sektoru analīze 3. Valsts nekustamo īpašumu raksturojums un apsaimniekošanas īpatnības. 3.1. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nepieciešamība 3.2. Valsts nekustamo objektu

Salikto kravu analīze SIA ALTREKS uz Norvēģiju un Zviedriju

Saturs Ievads 5 1. Kravu pārvadājumi un to loma loģistikā 7 1.2. Salikto un pilno kravu starptautiskie sauszemes pārvadājumi 17 1.3. Autotransporta pārvadājumu maršrutu plānošana 21 2. Kravu autopārvadājumu specifika Latvijā, Zviedrijā un Norveģijā 24 2.1. Latvijas autotransporta tirgus situācijas apraksts 24 2.1. Kravu autopārvadājumu specifika Norvēģijā 27 2.2. Kravu

Autoservisa IONEL rekonstrukcijas projekts

KOPSAVILKUMS Bakalaura darba ar projekta daļu tēma ir autoservisa SIA IONEL rekonstrukcijas projekts, kas sevī ietver arī dzinēju un citu smago iekārtu un agregātu hidrauliska izcelšanas krāna projektu. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt esošo autoservisa SIA IONEL tehniskos, ekonomiskos un drošības radītājus, izstrādājot jaunu plānojumu, kas pilnveidotu un uzlabotu uzņēmuma

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ANALĪZES LOMA UZŅĒMUMA KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANĀ

Saturs Ievads 5 1. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes teoretiskie aspekti 7 1.1. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes būtība, mērķi un nozīme 7 1.2. Uzņēmuma analīzes veidi, metodes un modeļi 10 1.3. Peļņas vai zaudejumu aprēķins un tās analīze 13 1.4. Uzņēmuma likviditātes un rentabilitātes rādītāju analīze 17 2. SIA BYKO-LAT saimnieciskās

Сельский туризм

Введение Сельский или экотуризм в Латвии развивается уже 11 лет. Сегодня около 390 сельских коттеджей предлагают подобные услуги. Сельские гостницы Латвии объединены в ассоциацию Lauku Celotajs, регулярно проходят сертификацию и отвечают жестким международным требованиям.Сельские дома имеют все удобства к которым привык современный человек и, вместе с тем, предлагают многое из того,

Bakaulaura darbs “IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ”

Anotācija Autora izvēlētā bakaulaura darba tēma ir “IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ”. Aprites ekonomikas ieviešana mūsdienās paliek arvien aktuālāka dēļ neatjaunojamo dabas resursu straujās izlietošanas un mūsdienu cilvēku dzīvesveida.Tas nozīmē, ka aprites ekonomiku būtu jāievieš gandrīz visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, uz ko arī ir mērķēts bakaulaura darbs, lai

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS (darbs, prezentācija un runa pielikumā)

  Cilvēces attīstības vēsture rāda, ka klimats ir mainījies vienmēr, tomēr 20.gs. beigās zinātnieki un citi kompetenti speciālisti pēc noteiktu datu un statistikas analīzes sāka izteikt bažas un norādīt pārējai sabiedrības daļai, ka situācijā, ja cilvēce nemainīs savus ieradumus, jau tuvākajā perspektīvā ikvienu gaida klimata pārmaiņas un tās radītās negatīvās

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS (tabulas pielikumā)

  Temata aktualitāte Mūsdienās e-grāmatu lietošana ir aktuālāka nekā agrāk, jo tiek dota priekšroka lasīšanai attālināti Covid-19 vīrusa izplatīšanās dēļ. Lielākā daļa iestāžu, kur ļauj iepazīties ar drukātiem avotiem, piemēram, bibliotēkās, klātienes apmeklējums un uzturēšanās iekštelpās ir stingri ierobežota vai aizliegta, e-grāmatas ka alternatīvais veids ir vispiemērotākais izmantošanai. E-grāmatu priekšrocība

Творческое наследие Раймонда Паулса в контексте развития музыкальной культуры 20-21 века

  Актуальность исследования XX век является интересным для исследователей практически во всех областях. Зарождающиеся процессы глобализации, приближение не только нового века, но и тысячелетия, появление Интернета – все это оказало существенное влияние на развитие человеческой культуры, в том числе, ее музыкальной составляющей. Понимание ценностей и культурно-исторических процессов, происходящих на пороге

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS

  Ievads 2 1. Pētījuma terminu skaidrojumi 2 1.1. E-grāmata 2 1.1.1. E-grāmatu vēsture 2 1.1.2. E-grāmatu klasifikācija 2 1.1.3. E-grāmatu formātu veidi Error! Bookmark not defined. 2. Pētījuma teorētiskā bāze 2 2.1. Difūzijas teorija 2 3. Izpētes pakāpes analīze 2 4. Pētījuma metodoloģija 2 4.1. Anketēšana 2 4.2. Daļēji

Sociāla darba metodes ar deviantas  uzvedības pusaudžiem

Sociāla darba metodes ar deviantas  uzvedības pusaudžiem SAĪSINĀJUMU, SIMBOLU, SPECIĀLO TERMINU UN TO DEFINĪCIJU UZSKAITĪJUMS SAĪSINĀJUMU, SIMBOLU, SPECIĀLO TERMINU UN TO DEFINĪCIJU UZSKAITĪJUMS 4 IEVADS 6 1. UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMI PUSAUDŽIEM RAKSTUROJUMS 8 1.1. Uzvedības traucējumi – jēdziens, cēloņi, būtība 9 1.1.1. Deviantas uzvedības jēdziena un veidu raksturojums 16 1.1.2. Deviantas uzvedības cēloņi

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS   SATURS Apliecinājums 2 GALVOJUMS 3 Darba iesniegšanas ORTUS sistēmā apstiprināšana 4 Zinātniskā darba uzdevums 5 ANOTĀCIJA 6 ABSTRACT 8 Attēlu saraksts 11 SAĪSINĀJUMI 14 IEVADDAĻA 15 1. LITERATŪRAS ANALĪZE 17 1.1. CO2 problēma pasaulē, Eiropā, Latvijā 18 1.2. Iespējas

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TĪMEKĻA VIETŅU SALĪDZINĀJUMS UN IETEIKUMU IZSTRĀDE

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TĪMEKĻA VIETŅU SALĪDZINĀJUMS UN IETEIKUMU IZSTRĀDE Ievads Jebkura izglītības organizācijas vietne ir tās vizītkarte. Interesējoties par kādu šīs organizācijas organizāciju vai projektu, mūsdienīgs lietotājs vispirms vēlēsies griezties oficiālajā vietnē un uzzināt sīkāku informāciju. Izglītota vietne var paplašināt auditorijas uzmanību un paaugstināt izglītības iestādes reitingu. Tīmekļa vietne ir lieliska vieta izglītības iestādes aktuālo ziņu, zinātnisko un publicistisko rakstu, publikāciju izvietošanai. Tā ir iespēja demonstrēt sava uzņēmuma īpatnības, pastāstīt par sasniegumiem un sniegt visiem lietotājiem, vai tie ir skolēni, studenti, pasniedzēji, kolēģi vai darba devēji interesējošo informāciju.[1] Tīmekļa vietne var ietekmēt skolēnu\studentu izvēli tieši šajā izglītības iestādē. Bet kā saprast, kam vairāk jāpievērš uzmanību un kā padarīt tīmekļa vietni vēl ērtāku un vienkāršāku. Šajā gadījumā tiks izskatīts viss no vienkārša lietotāja puses. Tīmekļa vietnes a… Lai

5 – 6 gadīgu bērnu matemātisko prasmju apguves veicināšana spēlēs un rotaļās

5 – 6 gadīgu bērnu matemātisko prasmju apguves veicināšana spēlēs un rotaļās Saturs Ievads 5 1. Teorētiskās literatūras analīze par vecākā pirmsskolas vecuma bērnu matemātisko priekšstatu veidošanos 7 1.1. Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu attīstības raksturojums 7 1.2. Matemātisko priekštatu veidošanās pirmsskolā 12 1.3. Rotaļas un spēles bērnu matemātisko priekštatu sekmēšanai

Исследование связи между профессиональным стрессом и выгоранием на работе

Исследование связи между профессиональным стрессом и выгоранием на работе Содержание Аннотация 3 Abstract 4 Anotacija 5 Список рисунков 6 Список таблиц 7 Введение 8 1. Проблемы изучения стресса и профессионального стресса в психологии. 10 1.1 Стресс и его составляющие 10 1.2. Концепция рабочего стресса 16 2. Теоретический анализ подходов к

Digitālā kompetence: būtiska prasme skolotājiem

  IEVADS 5 1.Digitālā kompetence, tā jēdziens un būtība 7 1.1.Digitālās kompetences jēdziens un būtība 7 1.2. Ieskats „digitālās kompetences” vēsturiskā aizsākumā 12 1.3. „Digitālās kompetences” nozīme 17 1.4. „Digitālā kompetence” un skolotājs Latvijā 20 2. Empīrisko un teorētisko pētījumu apskats 25 2.1. Skolotāju „digitālās kompetences” problēmaspekti 25 2.2. Zinātnieku

Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās aktivitātes attālināto mācību laikā

BAKALAURA DARBS Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās aktivitātes attālināto mācību laikā Saturs Anotācija 3 Abstract 4 Ievads 5 1. Literatūras apskats 8 1.1.Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās attīstības īpatnības 8 1.2. Fizisko aktivitāšu nepietiekamība un to sekas sākumskolas vecuma bērniem 13 1.3. Sākumskolas vecuma bērnu fizisko aktivitāšu pētījumu rezultāti attālināto mācību laikā

APAĻKOKSNES SORTIMENTU UN ŠĶELDAS APJOMA IZNĀKUMS 10 GADUS VECOS HIBRĪDĀS APSES STĀDĪJUMOS, LAUKSAIMNIECĪBĀ NEIZMANTOJAMĀS ZEMĒS

APAĻKOKSNES SORTIMENTU UN ŠĶELDAS APJOMA IZNĀKUMS 10 GADUS VECOS HIBRĪDĀS APSES STĀDĪJUMOS, LAUKSAIMNIECĪBĀ NEIZMANTOJAMĀS ZEMĒS Mūsdienu sabiedrība saskaras ar virkni problēmām, tai skaitā, ar ekoloģiskām problēmām, cilvēku pieaugumu, kas attiecīgi prasa papildus resursus un platības savu vajadzību apmierināšanai, piemēram, kokmateriālus enerģētikai, ražošanas nozarēm, rekreācijai u.c. Viens no risinājumiem iepriekš minētās

Pārtikas e-komercija jomas uzņēmumu darbības uzlabošanas iespējas

  Saturs Ievads 5 1. Elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas izmantošanas aktualitāte un vispārīgs elektroniskās komercijas raksturojums 8 1.1. Pētījuma problēmas un aktualitātes raksturojums 8 1.2. Elektroniskās komercijas vispārīgs raksturojums 21 1.3. Elektroniskās komercijas attīstība mūsdienu apstākļos 13 2. Pārtikas e-komercijas raksturojums Latvijā 29 2.1. Pārtikas e-komercijas konkurences novērtējums Latvijā 30

«publiskais Iepirkums valsts iestadēs»

  Saturs Ievads 7 1.Publiskā iepirkuma jēdziens, būtība, principi, mērķi 9 1.1. „Publisko iepirkumu” jēdziena pētījums 9 1.2. Publisko iepirkumu mērķi un pamatprincipi 11 2. Publiskie iepirkumi, to veidi un dalībnieki 20 2.1. Publisko iepirkumu veidi 20 2.2. Publisko iepirkumu dalībnieki 25 3. Publiskie iepirkumi, procedūra, tiesa 27 3.1. Iepirkumu

Meждyнapoднoe peгyлиpoвaниe дeятeльнocти cтpaxoвыx кoмпaний

  СОДЕРЖАНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8 1.1. Страхование как экономическая деятельность 8 1.2. Основы регулирования деятельности страховых компаний 16 1.3. Проблемы международного регулирования страховой деятельности 19 Выводы по первой главе 24 2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 25 2.1. Методика исследования 25 2.2. Кейс 1. Регулирование страховой

Исследование связи профессионального стресса и личностных особенностей у специалистов сферы торговой деятельности

  Содержание Введение 6 1. Теоретические аспекты изучения стресса на рабочем месте и личностных особенностей в психологии 8 1.1. Теоретический анализ феномена стресса на рабочем месте 8 1.2. Теоретический анализ подходов к изучению концепции личности в психологии 14 1.3. Анализ предшествующих эмпирических исследований связи между стрессом на рабочем месте и

Digitālo transformāciju optimizācija bankas darbības efektivitātes uzlabošanai

  1. Klientu apkalpošanas procesu automatizācijas būtība un nozīme banku sektorā 8 1.2. Procesu automatizācijas būtība 17 1.3. Procesu automatizācijas priekšrocības un trūkumi 20 1.4. Klientu apkalpošanas procesu automatizācija un ieviešanas prakse 27 2. Procesu apraksts X bankā 44 3. Pētījumi par patērētājiem 51 Literatūras saraksts un avoti 57 Ievads

SOCIĀLO TĪKLU KOMUNIKĀCIJA KĀ MĀRKETINGA INSTRUMENTS JAUNU KLIENTU PIESAISTEI UZŅĒMUMAM SIA „MANSPILOTS”

  Ievads 5 1. Sociālie tīkli kā mārketinga instruments 7 1.1. Mārketinga būtība 7 1.2. Komunikācijas kā mārketinga instrumenta būtība un nozīme uzņēmuma attīstībai 11 1.3. Sociālie tīkli kā komunikācijas instruments 15 2. Sociālo tīklu kā mārketinga instrumenta iespējas SIA „Manspilots” attīstīšanai 20 2.1. Uzņēmuma vispārīgs raksturojums 20 2.2. Uzņēmuma

Starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana

  Список использованных сокращений 7 ВВЕДЕНИЕ 8 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 11 1.1. Место и роль транспорта в обществе 11 1.2. Международные транспортные перевозки грузов 13 1.3. Мировые тенденция развития рынка международных перевозок и их изменения в условия объявленной пандемии 17 1.4. Характеристики отрасли грузовых перевозок в латвийской республике 19

Adaptācijas process pirmskolā 1,5 – 3 gadu vecumam

  Ievads 3 1. Adaptācijas jēdziens un būtība 4 2. Adaptācija pirmskolā 9 2.1. Pirmskola un bērna adaptācija tajā 9 2.2. 1,5 – 3 gadus vecu bērnu raksturojums 11 2.3. Pirmsskolas izglītības vide 15 2.4. Vecāku loma adaptācijā 18 2.5. Skolotāju loma un mācību metodikas nozīme adaptācijā 19 Secinājumi 26

Pārkāpumu atklāšanas efektivitāte muitas kontroles punktos

  Ievads 4 1. Muitas kā iestādes vispārīgs raksturojums 7 2. Optimāli funkcionējoša muitas kontroles punkta raksturojums 17 3. Muitas noteikumu pārkāpšanas procesa tendences 26 4. Latvijas muitas kontroles punktu darbības analīze darba temata ietvaros 37 4.1. Latvijas lidostas muitas un tās darbības raksturojums 37 4.2. Rīgas ostas muitas darbības

Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sistēmas izveide Latvijā

  Ievads „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas iepriekš piederēja valstij, pašvaldībām, paju sabiedrībām, lauksaimniecības uzņēmumiem un zvejnieku kolhoziem, līdz ar privatizāciju kļuva par bijušo dzīvokļu īrnieku kopīpašumu. Līdz ar to no viena īpašnieka, kuram bija jārūpējas par ēkas uzturēšanu, mājas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja kļuva par vairāku personu kopīpašumu. Īrnieki, kas iepriekš

Izstrādātā metodiskais līdzekļa logopēdiem pielietojums darbā ar 5–6 gadus veciem bērniem svelpeņu izrunas veidošanai

  2. Izstrādātā metodiskais līdzekļa logopēdiem pielietojums darbā ar 5–6 gadus veciem bērniem svelpeņu izrunas veidošanai “Vispirms mēs veidojam savus ieradumus, pēc tam tie veido mūs.”Džons Draidens (John Dryden) Vissvarīgākā lieta pedagoģiskajā darbībā ir skolotāja cilvēciskās īpašības, viņa personība un pozitīva attieksme, kas vērsta uz katru konkrētu bērnu. Labestīgs un

INTERNETA MĀRKETINGA INSTRUMENTU IZMANTOŠANA IEKĻŪŠANAI ĀRVALSTU TIRGOS

  IEVADS 5 1. Interneta MĀRKETINGS, būtība UN TO IZMANTOŠANA IEKĻŪŠANAI ĀRVALSTU TIRGOS 7 1.1. Interneta mārketings 7 1.2. Interneta mārketinga veidu instrumenti 11 1.3. Interneta mārketinga priekšrocības un trūkumi 18 1.4. Interneta mārketinga ekonomiskā efektivitāte 21 1.5. Interneta mārketinga stratēģija ieiešanai ārvalstu tirgos 24 2. interneta mārketinga izplatīšanu un

Ārstnieciskā masāža pie onkoloģiskām saslimšanām

  IEVADS Pēc nacionālā vēža institūta datiem, dzīves laikā ar vēzi saslimst aptuveni 38, 4% cilvēku.[1] Ar audzēju saslimšanām saistīts nogurums ir visizplatītākais – pat līdz 91% un nomācošākais simptoms vēža slimnieku vidū. Tas var pastiprināt citu simptomu saasinājumus, negatīvi ietekmēt garastāvokli, traucēt spēju veikt ikdienas aktivitātes un negatīvi ietekmēt

MŪZIKA KĀ LĪDZEKLIS SKOLĒNU AR ĪPAŠAJĀM VAJADZĪBĀM IEKĻAUŠANĀ SĀKUMSKOLĀ

  Ievads 5 1. Iekļaujošas izglītības raksturojums 8 1.1. Iekļaujošas izglītības mērķis un principi 8 1.2. Skolēnu ar speciālajām un īpašām vajadzībām attīstības raksturojums 20 2. Muzikālās audzināšanas saturs un organizācija 26 2.1. Muzikālo darbību raksturojums mācību procesā 26 2.2. Muzikālās audzināšanas organizācija 32 3 . Muzikālās darbības satura un

Kriminālatbildība par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem

  Ievads 6 1. Cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem jēdziens un pazīmes 9 1.1. Noziedzīgo nodarījumu tendences Latvijā 9 1.2. Pētāmā jēdziena skaidrojums un krimināltiesiskā izpratne 15 1.2. Dzīvnieku tiesību aizsardzības vēsture un tā attīstība 22 2. Cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem sastāva elementiem atbilstošo pazīmju raksturojums 33 2.1. Dzīvnieku aizsardzības intereses kā

SIERA RAŽOTNES PROJEKTS 01142202

  1. Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija 6 1.1. Produkta pamatojums 6 1.2. Izejvielu raksturojums 11 1.3.Produktu aprēķins 15 2. Tehnoloģiskā procesa plūsmas shēma un parametri 18 1.4.Galveno tehnoloģisko operāciju pamatojums 21 1.5.Ražošanas tehnoķīmiskā un mikrobioloģiskā kontrole 26 1.6.Palīgmateriālu un taras aprēķins 29 2.Ražošanas tehnoloģiskās iekārtas 32 2.1 Tehnoloģisko iekārtu izvēle

Elastīgas darba vides nozīme personāla labklājības (fiziskās, psiholoģiskās, garīgās) veicināšanai organizācijā

  Ievads Darba devējiem elastība ir nozīmīgs faktors uzņēmumā, jo tas palīdz nodrošināt uzņēmumam ātru pielāgošanos ārējām tirgus prasībām, klientu pieprasījumam un efektīvāk izmantot uzņēmuma iekšējos resursus. Tādējādi te saskatāms mijiedarbības process, kurā uzņēmumam ātri jāmainās līdz ar ārējo vidi. Atpalikušais uzņēmums nevar sekmīgi darboties un konkurēt ārējā tirgū. Ātro

Farmaceitiskās prakses atskaite 01142201

  1. Farmācijas likuma un normatīvu izpilde 4 2. Komunikācijas iepējas 5 3. Informācijas ieguves avoti un to pieejamība aptiekā 6 4. Darba attiecības un organizācija 6 5. Farmaceitiskā aprūpe 10 6. Recepšu medikamenti 12 7. Bezrecepšu medikamenti un kopšanas līdzekļi 15 8. E – recepšu apkalpošana aptiekā 16 9.

EVALUATION OF THE MOTIVATION TECHNIQUES IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES)

  INTRODUCTION Despite the massive development of various kinds of automated technologies, computerized machines, artificial intelligence, and other breakthrough discoveries of the 21st century, human resources remains a key factor in the successful functioning of any enterprise (Baakeel, 2020). Only a human is able to independently make key decisions, be

Analysis of Consumer Perception of Green (Eco) Packaging for Food Products

  INTRODUCTION Relevance of a research theme. The industrial path of development, which has been the principal for many decades in the world, was based on the intensive use of mainly non-renewable resources. Using this approach has increased productivity and improved food security in many countries. However, this trend has

Учет запасов в торговле и их представление в бухгалтерском учете компании

  АННОТАЦИЯ Квалификационная работа на тему «Учет запасов в торговле и их представление в бухгалтерском учете компании». Автор работы: Тихомиров Евгений. Цель квалификационной работы: провести исследование организации учета товарных запасов на SIA DELMER и внести предложения по ее рационализации. Для достижения поставленной цели и её реализации автор определил следующие задачи:

DIDAKTISKAS SPĒLES AR DABAS MATERIĀLIEM AKTĪVA VĀRDU KRĀJUMA PAPLAŠINĀŠANAI 3-4 GADU VECIEM BĒRNIEM AR VALODAS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

  ANOTĀCIJA Studiju darba nosaukums: „ Didaktiskās spēles ar dabas materiāliem aktīva vārdu krājuma paplašināšanai 3 – 4 gadu veciem bērniem ar valodas attīstības traucējumiem”. Studiju darba mērķis: izzināt, kā didaktiskās spēlēs ar dabas materiāliem spēj paplašināt 3 – 4 gadu vecu bērnu ar valodas attīstības traucējumiem vārdu krājumu. Mūsdienās,

2. klases skolēnu vārdu krājuma paplašināšanas iespējas pielietojot didaktiskās spēles integrētā mācību procesā

  TEORETISKĀ DAĻA 3 1. „Didaktiskās spēles” pedagoģijas teorijā pētījums 3 1.1.Didaktiskās spēles termina skaidrojumi 3 1.2.Didaktiskās spēles pedagoģijā 4 1.3.Didaktisko spēļu iedalījums 10 1.4. Didaktiskās spēles funkcijas un galvenās īpatnības 15 1.5. Didaktiskās spēles mērķi, uzdevumi 19 1.6. Didaktiskās spēles organizēšanas nosacījumi 22 Secinājumi un priekšlikumi 25 Izmantotā literatūra

Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kompetence noziegumu atklāšanā

1. Nodokļu un muitas policijas pārvalde – viena no Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām 6 1.1. Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbības virzieni 6 1.2. Policijas ierēdņu tiesības likumpārkāpumu atklāšanā un izmeklēšanā 8 2. Noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā izmeklēšana – Nodokļu un muitas policijas galvenais uzdevums 10 3. Izplatītāko noziedzīgu nodarījumu, kas apdraud tautsaimniecības

GREMOŠANAS SISTĒMAS AKŪTĀS BLAKNES ONKOLOĢISKIEM

GREMOŠANAS SISTĒMAS AKŪTĀS BLAKNES ONKOLOĢISKIEM PACIENTIEM, SAŅEMOT NEOADJUVANTU TERAPIJU   Darbs sastāv no ievada, teorētiskas daļas un secinājumiem. Atslēgas vārdi: gremošanas sistēma, onkoloģija, pacients, neoadjuvantu terapija, blaknes, uzturs, diēta. Kvalifikācijas darba mērķis: novērtēt akūtās gremošanas sistēmas blaknes onkoloģiskiem pacientiem, saņemot staru terapiju vai kombinēto neoadjuvantu mērķterapiju ar taisnās zarnas un

Loģistikas procesu uzlabošana SIA Technical Logistiks uzņēmumā

ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir „Loģistikas procesu uzlabošana SIA Technical Logistiks uzņēmumā”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt modeli gatavās produkcijas noliktavai. Mērķa sasniegšanai nosākuma tika pētīta atbilstoša teorētiskā un zinātniskā literatūra. Tad tika analizēti pētāmā uzņēmuma noliktavas darbība un notiekošie procesi ar novērošanas metodi. Darba autora praktiskais ieguldījums: izstrādāta noliktavas

The impact of brand and price on consumer buying decision

INTRODUCTION 6 GLOSSARY OF TERMS AND ABBREVIATIONS 7 1. CONSUMER PURCHASING DECISIONS: FEATURES, FACTORS OF INFLUENCE AND CURRENT TRENDS 8 1.1. Brand as a sign of product differentiation 8 Brand Identity 9 Value Proposition 9 Brand Position 10 Execution and Consistency over time 11 Brand System 11 Brand Leverage 12

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.