Category: Eksāmens

Patstāvīgais darbs praktiskās statistikas studiju kursa 2KP daļā (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums. Uzdevuma svaru koeficients – 3 No LR Centrālā statistikas pārvaldes interneta vietnē https://www.csp.gov.lv/lv pieejamajām datu bāzēm izvēlēties vismaz 5 dažādus Latvijas ekonomiku raksturojošus rādītājus pār pēdējiem 10 gadiem. Dati var būt pa gadiem, ceturkšņiem vai mēnešiem. Bet visos gadījumos laika posmam jābūt vienādam, tas ir, ja pa ceturkšņiem,

Patstāvīgais darbs statistikas studiju kursa praktiskajā daļā (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums. No Latvijas Bankas interneta vietnes https://www.bank.lv/statistika/dati-statistika/valutu-kursi/valutu-kursu-parskats iegūt 3 dažādu valūtu kursus par pēdējiem 3 gadiem (tas ir no tā paša datuma pirms 3 gadiem līdz šodienai). Neizmantojiet valūtas, kurām ir fiksēts vai ir bijis fiksēts kurss pret EUR. Jūsu uzdevums ir iegūt valūtas krusu izmaiņas pret iepriekšējo dienu.

Kurss “Komunikācijas vēsture” 2022./2023. ak. gads 1. patstāvīgais darbs (Gatavs darbs pielikumā)

Latvijas prese LNB digitālajā bibliotēkā periodika.lv Uzdevums: Izveidot konkrētā preses izdevuma (laikraksta vai žurnāla) akadēmiskoaprakstu.Apjoms: 5–6 lp. vai 8000–12 000 rakstuzīmesSaturs: Galvenā informācija par preses izdevumu, tā veidotājiem, auditoriju, dizainu,saturu, vietu Latvijas mediju sistēmā, kā arī Jūsu vērtējums un secinājumi.Kas jādara: Jāatrod izdevums digitālajā bibliotēkā, jāatver un jāiepazīstas ar to Jāatrod

Par obligātām regulārām apmācībām LR Prokuratūras darbiniekiem

RĪKOJUMS Rīgā 2022.gada 05.oktobrī Nr. XX/2022 Par obligātām regulārām apmācībām LR Prokuratūras darbiniekiem Lai veicinātu LR Prokuratūras darbinieku profesionālo attīstību, noteikt obligātu regulāru profesionālās kvalifikācijas celšanas kursu iziešanu. Noteikt, ka obligātā kvalifikācijas celšanas programma visiem LR Prokuratūras darbiniekiem jāiziet ne retāk kā reizi piecos gados, kā apliecinājumu saņemot kursa veiksmīgas

Unit 06: Introduction to Finance (finished work attached)

ScenarioEach task has its own scenario for this assignment Task 1 of 2 Discussion with a friendScenarioA friend of yours is eager to start his business (a Florist). Your friend has saved £10,000 but knowsthat a minimum of £30,000 is needed to start the business.InstructionsYou are to give advice to

Noslēguma darbs ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Gatavs darbs pielikumā)

  Kāds ir ekonomikas galvenais mērķis, ko tas nozīmē? Galvenais mērķis ir Tas nozīmē, ka Kāda ir atšķirība starp ražošanas resursiem un ražošanas faktoriem? Makroekonomikas līmenī parasti tiek apskatīti 3 savstarpēji saistīti tirgus veidi: preču tirgus,             darba tirgus un naudas jeb finanšu tirgus.             Naudas tirgū naudas piedāvājuma kontrolē

The information system of the bank was decentralized

Case 2 (Lecture 2 – 28th of March) The information system of the bank was decentralized, since the bank has entrusted its branches to run their operations autonomously, thus each of them has developed their own framework of how questions and problems should be solved which in turn resulted incomplete

Lean and Mean with Information Systems 01

Lean and Mean with Information Systems In general when designing a new system firms usually examine the offers of vendors that sell the software. Those offers are usually specially designed to meet the needs of the company apart from satisfying the general requirements to the software in question. It is

Lean and Mean with Information Systems

In order to design the system with the most up to date information available Boehringer tried to establish several critical goal –some of them were to enhance productivity within the hospital make operations more rapid properly document operations have a chance to spot and trace mistakes have a chance to

Praktiskais darbs attēlu redaktorā Gimp Tēma: Objektu kopēšana, iezīmēšanas rīki, fona krāsas maiņa, slāņi (Gatavs darbs pielikumā zip.arh)

1.uzdevums Mūzikas instruments (5 punkti) Datorgrafika 1. 2. 4. 5. 3. Izmantojot programmu Gimp atvērt attēlu klusa_daba2.jpg, kas atrodas mapē DATI klusa_daba. Izmantojot iezīmēšanas rīkus, rūpīgi atlasīt mūzikas instrumenta ārējo kontūru. Ja nepieciešams pieabot iezīmēto apgabalu, tad pielieto masku. Izveidot jaunu attēlu pēc šādiem parametriem: attēla platums 500px, augstums 400

Praktiskais darbs – darba līguma analīze HG4 (Gatavs darbs pielikumā)

IESKAITES DARBS Praktiskais darbs – darba līguma analīze Tabulā novērtēt vai dotajā darba līgumā ir visa obligāti sniedzamā informācija. Ar atšķirīgas krāsas pildspalvām dotajā darba līgumā atzīmēt informāciju, kas sniegta atbilstoši likuma prasībām un informāciju, kas nav sniegta atbilstoši likuma prasībām, kā arī atzīmēt analīzes rezultātu tabulā: InformācijaInformācija irInformācijaInformācijas sniegtanav sniegtalīgumā

3parbaudes_darbs_komerctiesības (Gatavs darbs pielikumā)

Eksāmena uzdevums Atbildēt uz jautājumiem (ar piemēriem): Konkludentu darbības pielietošana komerciālas attiecībās? Kas ir „džentlmeņu vienošanās”? Kādas ir atšķirības starp autorlīgumu un “parastu” komerclīgumu? Izstrādāt (modelēt) 2 problēmsituācijas saistībā ar komercdarījumiem un veikt tos juridisko analīzi, izmantojot konkrētus normatīvo aktu pantus (sk. piemērs) 3parbaudes_darbs_komerctiesibasDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu,

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief (finished work attached ppt+xls)

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief Pitch a music-related business of your choice via video (c. 10 mins) This assignment assesses the following learning outcomes: be able to apply knowledge of relevant concepts to outline the stepsrequired to set up a viable music-related business; plan and deliver a convincing oral presentation

Sadales loģistika tests (Gatavs darbs pielikumā)

Tests Galvenie atkraušanas veidi patērētājam: tieša atkraušana no rūpnīcas krājumiem; atkraušana no ražošanas līnijas; piegāde caur noliktavas tīklu. Produktu sadales kanāli ir: neatkarīgi vairumtirgotāji; vairumtirdzniecības bāzes un biroji; aģenti, preču brokeri. Ja sūtījuma partija ir pietiekami liela, tad sūtījums tiek veikts … no rūpnīcas krājumiem; no ražošanas līnijas; no noliktavas.

Exam Management GF6k7

Case 1 – Boehringer Ingelheim, GmbH, Germany Boehringer’s most critical goals and considerations when designing the new system were To meet the needs and requests of the CFO and stakeholders To allow for transparent up to date information To allow quick access to the financial information To make the system

Innovation Management FHG678K

What makes an innovative company? 革新, Uuendus, naujovė, jaunievedums, innovación, innovation, нововведение – the words that mean “innovations” are rather complex themselves, however the differences in languages help us understand the nature of innovation. It is pretty complex at first, when you first encounter the notion, you are reluctant to

Ocean Carriers (docx+xls attached)

Ocean Carriers Question 1 Do you expect daily spot rates to increase or decrease next years? Calendar Year Iron Ore Shipments (Millions of Tons) % Growth Avg spot rate Growth 1994 375   16851   1995 397 5,87% 20149 19,57% 1996 385 -3,02% 11730 -41,78% 1997 424 10,13% 14794 26,12%

Phelps_dodge_corp_EXAM

Question 1 Several motives for diversification might be outlined: Diversification is just a way to grow. Indeed, a number of authorities name growth as the principle motive for diversification. Unlike natural growth which takes time for planning, developing, and implementing a new project, diversification can be achieved fairly quickly with

Cooper Industries

Part I – Strategic Analysis of Cooper Industries Case The attractiveness of the target acquisition might be measured I different perspectives, first of all the financial one, second of all the costs associated with the merger and third of all the overall strategic compatibility of two companies, and therefore the

Vēstures mācību saturs un metodika_eksamena darbs_LINIR_03.06.2021..docx KD

E1.uzdevums. Iedomājaties, ka jums kādam viesim kurš neko nezina par Latviju, jārada priekšstats par katru kulttūrvēsturisko novadu. Nosauciet 3-5 notikumus, vietas, personības, nodarbošanās veidus, ēdienus…..utt., ko jūs minētu par katru no Latvijas novadiem! Kultūrvēsturiskais novads Apraksts Kurzeme Notikumi: Mūsdienu Kurzemes teritoriālā identitāte izsekojama kopš Kurzemes bīskapijas dibināšanas 1230. gadā. Kādreiz

Administratīvās tiesības GHF7 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevumi: Kas ir zemāk minētie pēc to juridiskās dabas (administratīvs akts, politisks lēmums, procesuāla darbība, publisko tiesību līgums, publiska lieta, tiesas nolēmums, privātīpašums, privāttiesisks lēmums, faktiskā rīcība, iekšējs normatīvs akts, ārējs normatīvs akts, starplēmums, starpdarbība): Atbildes jāpamato ar tiesību normām! Informācijas sniegšana   Zemesgrāmatas tiesneša lēmums   Lēmums par brīvostas

Apdrošināšanas tiesības darbs 20FG 1.Mājas darbs (Gatavs darbs pielikumā)

A) kopēja daļa –(max -3): Izpildīts darbs: – pilnībā uzrakstītas atbildes uz jautājumiem: konkrēti un precīzi (divi –trīs vārdos no panta); – uzrakstīts kurā likumā, pantā , punktā un tml. ir atbilde uz jautājumu; – atrisināti uzdevumi (detalizēts apraksts); B) variants – individuālais uzdevums – (max – 6): no vairākiem

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, atbildes uz jautājumiem HG7(Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Tēma. Biedrība un mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana Atbildes vēstule dzīvokļa īpašniecei Tā kā sapulce bija pieņemta, ka mājas pārvaldīšana ir nododama dzīvokļu īpašnieku biedrībai un pakalpojumi kaut arī daļēji, bet ir saņemti tad ir noteikts likumdošanā, ka par šiem pakalpojumiem ir jāsamaksā. Tas ir neatkarīgi no tā ka apsaimniekošanas līgumu

Nekustamais īpašums Latvijā atbildes uz jautājumiem FG5 (Atbildes pielikumā)

1. Kas bija nekustama lieta senajā Romā? Kas ir superficijs? Senajā Romā nekustama lieta bija zeme un viss, kas tai piesaistīts, piederēja pie zemes un kļuva par nekustamu īpašumu, bet tikai kā zemes sastāvdaļa: „quicquid plantatur solo, solo, cedit”. Superficijs – apbūves tiesība. Viena no ierobežotajām īpašuma tiesībām izmantot kāda

Atbildes uz jautājumiem Jurisprudence 04F (Gatavs darbs pielikumā)

Latvijā reģistrēta uzņēmuma SIA “HEIEx”, kas nodarbojas ar sadzīves tehnikas importu un eksportu, valdes loceklis Jonas Bizonas vēlējās atvērt filiāli Itālijā, jo lielāko daļu preču uzņēmums pārvietoja no Dienvidkorejas uz Itāliju caur Rīgas brīvostas MKP. Filiāles reģistrāciju Itālijā šīs valsts Komercreģistrs Latvijas uzņēmumam atteica, jo SIA “HEIEx” klātbūtne Itālijā esot

Khalid, R., Raza, M., Sawangchai, A., Allauca, W. J., & Huerta, R. M. (2021). Women entrepreneurial innovative behavior: The role of lean start-up and business coaching. Studies of Applied Economics, 39(8), 1-19.

  General content and choice motive This article examines three crucial characteristics of contemporary business: lean startup, innovative behavior, and coaching. In this research, coaching is viewed as an intermediary between encouraging innovative behavior in female entrepreneurs and a lean startup in the solar energy industry. The quantitative nature of

Publiskas runas analīzei izmantojamie kritēriji Saite uz izmantoto avotu: iPhone 1 – Steve Jobs MacWorld keynote in 2007 (Gatavs darbs pielikumā)

Darba autors (studenta vārds, uzvārds): ________________________________         Publiskas runas analīzei izmantojamie kritēriji Saite uz izmantoto avotu: https://www.youtube.com/watch?v=VQKMoT-6XSg         Analīzes kritēriji Paskaidrojums, komentārs Piemērs Runas struktūras analīze Runas struktūra ir ļoti būtiska un īpaša vērība jāpievērš tās ievadam un nobeigumam. Runā katrai runas daļai… 1

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenu un resursu izmantošanas efektivitāte – XIV lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamikas rindas 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Jēdziena “efektivitāte” skaidrojumiem ir šādas priekšrocības: Palīdz sasniegt vēlamo rezultātu; Spēja maksimāli izmantot esošos resursus; Minimāls resursu patēriņš. un šādi trūkumi: maksimāli izmanto esošie resursi. Jēdzienam

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvuzņēmuma apgrozāmie līdzekļi un ietekme uz BP cenu – XIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Apgrozāmo līdzekļu klasifikācijā var pielietot šādas pazīmes: AL fiziskais stāvoklis; AL fiziskās īpašības; AL ķīmiskās īpašības; AL pielietošanas veids… 2. Būvniecības produkta ražošanā nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Kapitāls un tā ietekme uz BP cenu – XII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kapitāls – izteiksme, kas ietver gan visus uzņēmuma finanšu aktīvus, gan šī uzņēmuma fiksētos ieguldījumus, ko tas ir investējis iekārtās, ēkās un citos līdzekļos, bet kapitāls

11MD Finanses 0111(Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskās rindas 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 9 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produktu ražošanā tiek izmantoti šādi resursi: darbaspēks: profesija; izglītība; specializācija; dzimums; vecums; pieredze utt. kapitāls; zeme: lauksaimniecības; mežsaimniecības; apbūvējamā utt. dati: drukātie; virtuālie; skaņu utt.

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas saistība ar nekustamo preču tirgu – X lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Mājokļu cenas analīze 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 11 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produkta cenas un nekustamo preču NPT mijiedarbību nosaka šādi aspekti:  NPT tiek pārdota liela daļa no BN saražotajiem produktiem; dažādās TS nozarēs strādājošo komersantu

Mājas darba uzdevums semināram par pieaugušu, lemtspējā ierobežotu, pacientu aizsardzību (Atbildes pielikumā)

Lūdzu sagatavot atbildes uz šādiem jautājumiem: Kā izpaužas pacienta lemtspējas ierobežojumi, kā tos vērtē?Kādi vispārējie un kādi speciālie pacientu tiesību principi ir jāpiemēro ārstējot cilvēkus, kuriem ir ierobežota lemstpēja? Kā ir jārīkojas ārstam un māsai, kurš pamana, ka pacientam ir kāda no lemtspējas ierobežojuma pazīmēm? Kā ārstniecības iestādē aizsargā cilvēkus, kuri nespēj

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas struktūra un tās izmaiņas AD un AS ietekmē – VIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas sastāvs un tā izmaiņas – VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas noteikšana metodes un metodika – VI un VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Kādos gadījumos pielietojama viena vai otra BP cenas veidošanas metode 4 BP cenas noteikšanas metodes 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas ir metodes, ar kurām mēs nonākam saskarsmē katru dienu savu vajadzību apmierināšanas

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvniecības produkta īpatnības – V lekcija

Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Būvniecības produkta pazīmes, kuras var ietekmēt cenu un konkurenci būvniecības nozarē 7 Būvniecības produkta pazīmes, kuras tiek izmantotas būvuzņēmuma peļņas palielināšanai pašreizējā BN attīstības stadijā 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 8 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produkta un tā ražošanas

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF”

Satura radītājs Nozīmīgākās problēmas būvniecībā un BP cenas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm 3 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Nozīmīgākās problēmas būvniecībā un BP cenas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm Pandēmijās laikā galvenās problēmas būvniecības nozare ir izmaksu pieaugums, būvmateriālu piegāžu kavēšanās un kvalitatīva darbaspēka trūkums. 2022. gada

Психология, ответы на вопросы F28 (Ответы в приложении)

Циклический характер познания: проблема – гипотеза – теория Способность правильно сформулировать проблему – это первый шаг к её верному решению. Проблема – это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес. Этапы познания можно характеризовать как: Постановка проблемы. Гипотеза. Научная теория. Определение проблемы

Jurisprudence 4uzd 28F (Gatavs darbs pielikumā)

Eiropas Parlaments pieņēmi rezolūciju apvienot visu valstu tautas dziesmas vienā krājumā un noteikt to izpildīšanu kā jaunu tradīciju katru mēnesi citā valodā. Ar šo rezolūciju valsts tautas dziesmas var būtu pieejamas plašākam Eiropas skatītāju lokam veicinātu tautas dziesmas izplatīšanu ārpus savu valstu robežām. Solidaritātes princips ir viens no tiem principiem,

Loģistika FG129

Kādas darbības jāparedz organizējot pasažieru pārvadājumus. Norādīt iespējamās atšķirības dažādos transporta veidos un to ietekmi ekonomikā. Pasažieru pārvadājumu attīstība Latvijā iet kopsolī ar tās ekonomisko un sociālo attīstību. Latvijas sabiedriskajā transportā būtiska loma ir autobusu, pasažieru vilciena un avio pārvadājumiem. Šie transporta veidi gan savstarpēji konkurē pasažieru piesaistē, gan arī

Kontroldarba jautājumi studiju priekšmetā „Ievads loģistikā”

Sheet1  ABCD1 Kontroldarba jautājumi studiju priekšmetā2 „Ievads loģistikā”3 4 Loģistikas pamatjēdzieni 5 1. Termina “loģistika” definīcija.  6   Vārds loģistika ir radies nogrieķu vārda “logistike”, kas nozīmē mākslu aprēķināt un izvērtēt. Loģistika ir zinātne par materiālo vērtību plūsmu un ar tām saistīto informācijas plūsmu vadīšanu  noteiktās mikro vai makro ekonomikas sistēmās, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Loģistika ir saimniecisko darbību plānošana, organizēšana un kontrole,

Loģistika (Atbildes pielikumā) F50

Dotāciju un citu (kādu?) palīdzības formu būtība. Dotācija – tas ir līdzekļu bezatmaksas piešķiršana. Valsts var piešķirt izglītības iestādēm, pašvaldībām, ražošanas vai pakalpojumu uzņēmumiem u. c., kā arī fiziskām personām (mācībām, pārkvalifikācijai). Atšķirībā no subsīdijām piešķiršanai nav nepieciešams noteikts līdzekļu izlietojuma mērķis un saņēmējs tos var izmantot pēc saviem ieskatiem.

1.Piekabju un puspiekabju izmantošanas iemesli, lietderība (Atbildes pielikumā)

Ceļu satiksmes likumā teikts ka  piekabe (puspiekabe) ir  transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli. Piekabjiem un puspiekabjiem ir salīdzinošās priekšrocības un trūkumi: Puspiekabe (Eirotreilers, Megatreilers) Visizplatītākais kravas kastes tips… Autosakabe” (Autovilciens ar piekabi) Automobīlis ar kravas kasti uz vienas rampas + piekabe. Priekšrocības: ātra iekraušana (izkraušana) un liels lietderīgais

Loģistikā jaut 12G6 (Atbildes pielikumā)

Loģistikā iesaistītās biznesa sfēras un to saistība Loģistika ir unikāls darbības lauks, šeit nekad nav pārtraukuma. Ar loģistiku nodarbojas visur pasaulē 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 52 nedēļas gadā. Tikai dažas darījumu operāciju sfēras var līdzināties, pēc iekšējo kopsakarību sarežģītības un tāda paša ģeogrāfiskā plašuma, kādas ir raksturīgas loģistikai.

Praktiskais  darbs Nr.4. (Gatavs darbs pielikumā)

1. Jūrnieka darba līgums__ ir rakstveida vienošanās starp kuģa īpašnieku vai berbouta fraktētāju (darba devējs) un personu, kuru pieņem darbā noteiktu darba pienākumu veikšanai uz kuģa (jūrnieks). Darba līgumu var slēgt tikai ar personu, kuras sagatavotība atbilst Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām un kurai ir

3KD VL (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums patstāvīgam darbam – ekspertu vērtējums  Vadīšanas lēmumu pieņemšanā 1.Uzdevums Izvēlēties labāko viesnīcu pēc ballēm, vidējās svērtās un līdzvērtīgas apmaiņas metodēm. Divus kritērijus var izslēgt. 3KD-VLDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar

1.KD VL GR (Atbildes pielikumā)

1.KD saimnieciskie lēmumi Var izvēlēties jebkurus uzdevumus, vadoties no vēlamā punktu skaita, piemēram var rēķināt 1.uzd. + 3.uzd. – atzīme 7; . D-dzimšanas datums, m- dzimšanas mēnesis visos uzdevumos. 3., 4., un 5.- atzīme 9. 1.Uzdevums 4punkti Uzņēmums ražo produktu A, tā cena- D, mainīgās izmaksas uz vienību 0,D, pastāvīgās

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.