Category: Eseja

Portera modelis

Saskaņā ar Maikla Portera teoriju, valstu konkurētspēja jāskata plašā kontekstā – kā uzņēmējdarbības un cilvēkresursu attīstībai radītā vide nodrošina uzņēmumu spēju konkurēt, palielināt savas produkcijas tirgu un iedzīvotāju labklājību. Konkurētspējīgas valsts galvenā iezīme ir liels skaits ražīgu un inovatīvu uzņēmumu, kuru ražotās preces un sniegtie pakalpojumi ir pieprasīti ne tikai

Pašvērtējums studiju priekšmetā “Komunikācija un prezentācijas prasmes” vai “Prezentācijas prasmes”

  Patstāvīgā darba nosaukums Pašvērtējums kā “zinu”, “protu”, “pielietoju” analīze Citvērtējums/komentāri Novērtējums % Komunikācijas līmeņu – jēdzieniskā, emocionālā un uzvedības, noteikšanas un izmaiņu vingrinājums Savās prezentācijās izmantoju sausus faktus – ar piemēriem, gandrīz neizmantojot emocionālu komponentu, balss tembru vai humoru.   15% Publiskas uzstāšanās analīze pēc dotajiem kritērijiem Uzstāšanās laikā

Translation

Essay: Translation is the process of transferring the meaning of a source text into another language. The translator must take into account not only the lexical and grammatical features of languages, but also cultural nuances in order to preserve and convey the author’s intention. In the course of my work

DIPLOMĀTISKĀS UN KONSULĀRĀS TIESĪBAS

Viens no nesenajiem piemēriem, kas piesaistīja mediju uzmanību par starptautiskajām diplomātiskajām un konsulārajām tiesībām, ir bijis saistīts ar Krievijas Federācijas vēstniecību Lielbritānijā. 2018. gadā Lielbritānijas valdība pieņēma lēmumu izraidīt 23 Krievijas diplomātus, apsūdzot Krieviju par nerva gāzes uzbrukumu bijušajam dubultajam aģentam un viņa meitai, kuri dzīvoja Lielbritānijā. Krievijas Federācijas vēstniecība

Literatūra un māksla 1960.-1965. gads

1) Vārds, uzvārds, studiju forma 2) Literatūra un māksla 1960-1965. gads 3) Literatūra un Māksla laikraksts. Latvijas Padomju rakstnieku, komponistu, mākslinieku, arhitektu un kinematogrāfijas darbinieku savienību laikraksts. Iznākšanas gadi: Rīga, 1945-1994.g. Iznākšanas biežums: reizi nedēļā. Sākotnējā laikraksta tirāža 1947. gadā bija 6000 eksemplāru. Līdz 1978. gada decembrim redakcija atradās kopā

Pētnieciskais darbs literaturā

    Romāns – G.Flobērs “Bovarī kundze” Novele – A.Upītis “ Kailā dzīvība” Stāsts – Jēkabs Apsītis “Ārprātīgais” Cilvēka tipu raksturojumi 1. Čārlzs Bovarija māte bija ļoti cienījama un ļoti strādīga. Gluži pretēji, viņa tēvam, kurš visu mūžu bija ķirurga palīgs. Bet turklāt viņam bija ļoti spēcīgs raksturs, ko pavadīja

Piedāvātas darbības matemātikas apgūšanai vidējai grupai bērnudārzā caur pasaku

Ar pasakas palīdzību notiek ne tikai valodas attīstība, bet arī matemātisko priekšstatu veidošana tēlotājdarbībai nepieciešamo prasmju apgūšana. Tiek ņemta pasaka Sarkangalvīte. Nodarbība bērniem PII 4-5 gadu vecumā. Nodarbībās uzdevums ir nostiprināt zināšanas par skaitļiem no 0 līdz 10 un prasme strādāt ar tiem. Pilnveidot bērnu priekšstatus par skaitļu izkārtojumu skaitļu

Importance of the research in the public relations.

All grown-ups were once children…[1] Despite the fact that this phrase is from a book, which has little to do with the topic of public relations, it is directly related to this essay. This is because every child in his childhood very often asked the question: “Why?”. And this happens

Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšanas kā nodarījuma subjektīvā puse

Krimināllikuma (KL) nodaļā “Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā” ietverti nodarījumi, kas apdraud publiskās varas darbības sabiedrības labā interesi, tie tāpat var būt saistīti ar būtiska kaitējuma radīšanu valsts varai, pārvaldības kārtībai, ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm jeb tās ir darbības, kas neatbilst vai ir pretējas dienesta interesēm. Ietvertais

Višegrādas grupa, jeb  Višegrādas četrinieks

Višegrādas grupa jeb  Višegrādas četrinieks(V4), ir četru Centrāleiropas valstu politiska un kultūras savienība. Šajā savienībā ir četras valstis – Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija. Višegrādas grupa izveidoja 1991. gada 15. februārī Čehoslovākijas, Poijas un Ungārijas līderi, Ungārijas pilsētā Višegrādā.  Vēsturiski Višegrādas grupa ir pēctece Ungārijas, Čehijas un Polijas aliansei, kas tika izveidota Višegrādas kongresā 1335. gadā. Kopš savienības izveides pirmssākumiem, tās galvenais mērķis

Konstruēšana, veidošana – metodiskie principi

Pirmsskolas loma ir ielikt pamatus skolēnu caurviju prasmēm, kuras tālāk jau lietot darbībā daudzveidīgās cilvēka darbības jomās.[1] Viena no iespējām attīstīt bērnā caurviju prasmes ir konstruēšana un veidošana, dažādu tēmu apzināšanas ietvaros izmantojot dažādus celtniecības materiālus, dabas materiālus, papīru (piemēram, origami). Konstruēšana (no lat. construo – būvē, veido) ir: konstrukcijas

Individuālā attēlojums dažādu paaudžu literatūrā

Individuālisms ir morāla nostāja,  filozofija un ideoloģija, kuras pamatā ir indivīda morālā vērtība un indivīda tiesības uz absolūto brīvību un absolūtām tiesībām. Individuālisms atbalsta indivīda pašnoteiktus mērķus un vēlmes, augsti vērtē neatkarību un pašpaļāvību, noraidot citu iejaukšanos no institūciju, sabiedrības vai līdzcilvēku puses, lai ietekmētu indivīda intereses un rīcību. Individuālisms ir viena no lieliskākajām tēmām literatūrā, jo caur to persona gūst cieņu, tas

Datu aizsardzības regulējums starptautiskās tirdzniecības tiesību kontekstā

Starptautiskā tirdzniecība un ekonomiskā sadarbība ir ļoti aktuāli temati šodienas globalizācijas un digitālā laikmeta kontekstā. Lai nodrošinātu godīgu un konkurētspējīgu tirdzniecību, kā arī aizsargātu patērētājus un vides resursus, ir svarīgi noteikt tirdzniecības nolīgumus, regulējumus un procedūras strīdu risināšanai starp valstīm. Eiropas Kopiena tika dibināta, pamatojoties uz pārliecību, ka ekonomikas integrācija

Latvijas ekonomika starptautiskajā vidē

Kopš Padomju Savienības sabrukuma 1991. gadā Latvijas ekonomika ir nogājusi garu ceļu. Valsts ir piedzīvojusi ievērojamas ekonomiskās transformācijas un kļuvusi par konkurētspējīgu spēlētāju globālajā tirgū. Tomēr jāatzīst, ka Latvijas ekonomikai joprojām ir izaicinājumi starptautiskajā vidē. Viena no galvenajām Latvijas ekonomikas stiprajām pusēm ir tās spēja būt atvērtai un integrēties globālajā

Atšķirības starp vadītāju un līderi

Vadība ir saistīta ar rezultātu sasniegšanu, efektīvi iegūstot, izvietojot, izmantojot un kontrolējot visus nepieciešamos resursus, proti, cilvēkus, naudu, informāciju, telpas, iekārtas un aprīkojumu. Līderis koncentrējas uz vissvarīgāko resursu – cilvēkiem. Tas ir nākotnes vīzijas izstrādes un paziņošanas process, cilvēku motivēšana un viņu apņemšanās un iesaistīšanās iegūšana. Šīs definīcijas norāda, ka

The aims of business communication can be varied

Task 1 Dear all, As you are all aware, we have experienced a recent decline in sales, and it has become apparent that our communication and teamwork could be improved. To address this, we have decided to conduct a training session to help us all work more effectively. Effective communication

Viens no Latvijas seriāliem – “Tutas lietas”.

Šī darba ietvaros tika izvēlēts viens no Latvijas seriāliem – “Tutas lietas”. “Tutas lietas” (Latvijā radīts video seriāls 2—5 gadu vecuma bērnu mērķauditorijai; žanrs – video stāstu seriāls) radušās 2018. gadā, kopā sanākot domubiedriem – mazu bērnu vecākiem no kino un tv profesionāļu vides, kuri savām atvasēm gribēja radīt pašu labāko

Eko un post- Eko

Ir cilvēki, ar kuriem daudzus gadus ir dzīvota paralēlā dzīve mēs neesam bijuši personiski pazīstami, bet viņi kaut kur, kaut vai tālumā, ir bijuši – rakstījuši, muzicējuši, filmējuši –, un ik pa laikam no viņiem ir saņemta kāda vēsts – kaut kas pateikts, kaut kas izdarīts. Umberto Eko (05.01.1932.-19.02.2016.) ir

The Harry Potter series

The Harry Potter series is among my all-time favourite books and films. To be honest, I watched the film adaptation before reading the book. The film’s depiction of a chess match was memorable to me. Both the novel and the film “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” detail this fight.

Esseja: detective stories

I don’t know why, but I have a love for many detective stories, especially with the participation of some brilliant protagonist, such as Sherlock Holmes or Hercule Poirot. Murder on the Orient Express is a novel by Agatha Christie that has been filmed several times, including relatively recently, in 2017.

Global production of plastics

According to given sources, global production of plastics has increased significantly during past decades, which causes different issues in regards to environment. Due to this fact it is important to reduce or recycle waste, however that is not always possible, therefore it raises the question: what can be done? As

“The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde

“The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde is one of the most famous novels of the 19th century, which remains popular with many readers to this day. In this work, Oscar Wilde examines the theme of beauty and youth (as a symbol of beauty and morality) and its influence

The Picture of Dorian Gray

In Oliver Parker’s rendition of The Picture of Dorian Gray, Dorian’s picture change is a pivotal scene. Gray recalls his father and talks to Lord Henry. Lord Henry tries to calm Dorian by speaking in a very calm tone, in stark contrast to Dorian’s state of mind. In this dialogue,

Manas jaunas zināšanas  – STT ir ļoti īpaša tiesību nozare

Starptautiskās tiesības ir īpaša tiesību sistēma, kas sastāv no principiem un normām, kas regulē starpvalstu attiecības, lai nodrošinātu mieru un sadarbību. Starptautiskās attiecības ir īpašas saiknes starp valstīm attiecībā uz pašreizējo materiālo un garīgo vērtību apmaiņu. Starptautisko tiesību īpašības: Starptautisko tiesību galvenā iezīme ir tā, ka to subjekti galvenokārt ir

PACIENTU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS AKTUĀLĀS TIESISKĀS PROBLĒMAS UN TO IESPĒJAMIE RISINĀJUMI

Pacients, salīdzinot ar citiem tiesību subjektiem, ir īpaši neaizsargāts un bieži vien, atrodoties ārstniecības iestādē, nesadzirdams vai pat neaizsniedzams tiesību subjekts. Mazs iepretim lielajai ārstniecības iestādei un veselības sistēmai kopumā. Tik mazs un reizumis arī neredzams, ka bieži vien ir pakļauts sev garantēto tiesību ignorancei vai klajai tiesību un tiesisko

PACIENTU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS AKTUĀLĀS TIESISKĀS PROBLĒMAS LATVIJĀ UN TO IESPĒJAMIE RISINĀJUMI

Pacients, salīdzinot ar citiem tiesību subjektiem, ir īpaši neaizsargāts un bieži vien, atrodoties ārstniecības iestādē, nesadzirdams vai pat neaizsniedzams tiesību subjekts. Mazs iepretim lielajai ārstniecības iestādei un veselības sistēmai kopumā. Tik mazs un reizumis arī neredzams, ka bieži vien ir pakļauts sev garantēto tiesību ignorancei vai klajai tiesību un tiesisko

KARJERAS UN AMATU DIENESTA MODEĻU SALĪDZINĀJUMS

Pirms karjeras un amatu dienesta modeļu izpētes ir būtiski apskatīt un definēt karjeras vadības modeļa jēdzienu un tā būtību. Karjeras vadība ir process, kurā indivīds attīsta, ievieš un kontrolē karjeras mērķus un stratēģijas.[1] Karjeras vadības process ir tieši saistīts ar karjeras attīstību. Tādējādi, ja indivīdam ir izpratne par karjeras posmiem,

Vai cilvēki “apēd” zemeslodi?

Cilvēces darbība un cilvēku skaits pēdējo pārsimts gadu laikā ir vairākkārt pieaudzis un līdz ar to ir pieaugusi vajadzība pēc resursiem, īpaši pārtikas, kuras ražošanai ir nepieciešams gan lielas zemes platības, gan liels resursu – ūdens, minerālvielu – daudzums. Tāpat pārtikas rūpniecība rada arī lielu izmešu daudzumu – lauksaimniecība rada

Bērnu aptaukošanās izplatība

Bērnu skaits ar virssvaru vai aptaukošanos pēdējo gadu laikā turpina pieaugt. Liekā svara problēma ir izplatīta daudzās Eiropas un citās pasaules valstīs, var teikt, ka tas ir viens no lielākajiem 21. gadsimta izaicinājumiem sabiedrības veselības aprūpē. Agrāk tika uzskatīts, ka svara problēmas ir raksturīgas tikai attīstības valstīm, bet pēdējo gadu

Sociālās integrācijas jēdziens socioloģijā

Sociālā integrācija pēc dažādu avotu izstudēšanas, var skart jebkuru jomu un nozari. Tā ir aktuāla mūsdienu tendence, kuru iespējams pētīt neapstājoties. Vēl 2005.g. „Latvijas Vēstnesī” ir atzīmēts, ka Latvijā „Sabiedrības interesēs svarīgāka ir sociālā integrācija, jo aizvien palielinās sociālā noslāņojuma tendences”. [1] Šī darba pētījuma virziens paredz jēdziena sašaurināšanos līdz

Eseja Vaira Vīķe – Freiberga, sieviete- politiķe, prezidente

Ģimene, bērnība, izglītība Manis aprakstītā personība ir dzimusi jūrnieka Kārļa Vīķa un Annemarijas Vīķes (dzimusi Raņke) ģimenē. [1] Vairas Vīķes-Freibergas ģimene cēlusies no Doles salas, mūsdienās “Vīķu” māju vietu ir appludinājusi Rīgas HES ūdenskrātuve. [2] Vienīgais Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas nekustamais īpašums Latvijā ir no mātes Marijas (dzimušas Raņķes) mantotā

Uztura loma novecošanas procesā  

Bioloģiskā līmenī novecošana rodas, jo cilvēka organismā notiek dažādu šūnu un molekulāro bojājumu uzkrāšanās. Rezultātā pamazām samazinās fiziskā un mentālā kapacitāte, pieaug slimību risks. Tajā pašā laikā šīs izmaiņas nav saistītas tikai ar vecumu, turklāt dažādi cilvēki vecuma radītās izmaiņas piedzīvo citādi un atšķirīgā laikā un ātrumā. Šo dažādību savā

Lēmumu pieņemšanas teorija. Racionalitātes teorija

Racionālas izvēles teoriju var izmantot dažādās jomās, tostarp ekonomikā, psiholoģijā un filozofijā. Šī teorija apgalvo, ka indivīdi balstoties uz savām intresēm vai vēlmēm, veic izvēli ar vislielāko ieguvumu. Cilvēki izvērtē savas iespējas un veic izvēli, kas, viņuprāt, viņiem ir visatbilstošākā vai noderēs vislabāk. Racionālās izvēles teorija attiecas uz vadlīniju kopumu,

PERSONAS PAŠNOVĒRTĒJUMA IETEKME UZ LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESU

Šobrīd viena no aktuālajām jomām ir pašcieņas kā īpaša cilvēka pašapziņas veidošanās kopsakarā ar individuālo dzīves lēmumu pieņemšanas procesu izpēte. Šis pētījums tiks veltīts arī pašvērtējuma ietekmes uz cilvēka individuālo dzīves lēmumu pieņemšanas procesu izpētei. Pētījuma priekšmets: cilvēka individuālu dzīves lēmumu pieņemšanas process. Pētījuma priekšmets: indivīda pašcieņas ietekme uz individuālo

Pensiju un pabalstu apjoma un struktūras analīze Latvijā

Pensiju un pabalstu apjoma un struktūras analīze Latvijā Modernajā sabiedrībā ir divas pamatvērtības – brīvība un sociālais taisnīgums. Sociālajā politikā pamatvērtības ir sabiedrības sociālā drošība, sociālās tiesības, brīvība un sociālā vienlīdzība.[1] Tomēr kā liecina – šis ir izvirzītās vērtības, kuru sasniegšana ir procesā, tas ir, dažādu iemeslu dēļ ne visiem ir

Laime un ētika07032023

Ievads Cilvēks vienmēr ir domājis un tiecies pēc laimes un daudziem cilvēkiem izdevās būt laimīgiem. Bet laime ir ļoti intīma un dziļa, ka nekāda cita vispārīgā shēma, nekādas pārdomas mūs netuvina šīs parādības izpratnei. Un tāpēc ikvienam, kas domā par laimi, tā atveras savā nezināmajā un mūžīgajā novitātē, ikvienu, kurš

PACIENTU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS LATVIJĀ UN TO IESPĒJAMIE RISINĀJUMI

Pacients, salīdzinot ar citiem tiesību subjektiem, ir īpaši neaizsargāts un bieži vien, atrodoties ārstniecības iestādē, nesadzirdams vai pat neaizsniedzams tiesību subjekts. Mazs iepretim lielajai ārstniecības iestādei un veselības sistēmai kopumā. Tik mazs un reizumis arī neredzams, ka bieži vien ir pakļauts sev garantēto tiesību ignorancei vai klajai tiesību un tiesisko

Komunikācija starp ārstniecības personu un pacientu kā pamats kvalitatīvai veselības aprūpes organizēšanai ārstniecības iestādē: aktuālās tiesiskās problēmas Latvijā un to iespējamie risinājumi

Komunikācijai starp pacientu un ārstniecības iestādi ir milzīga loma kvalitatīvās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Bieži vien cilvēks bez speciālo zināšanu noteiktajā medicīnas jomā, nonākot situācijā, kad viņam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, īpaši komplicētākos gadījumos, var justies izmisis, nobijies un nesaprasts. Šādos gadījumos ārstniecības iestādes un ārstējošā ārsta loma paliet tikai

ESEJA: VIENA VECĀKA ĢIMENES MODELIS

Mūsdienās vientuļo vecāku ģimenes ir kļuvušas vēl izplatītākas nekā tā sauktā “kodolģimene”, kas sastāv no mātes, tēva un bērniem. Mūsdienās mēs redzam visdažādākās vientuļo vecāku ģimenes: kuru priekšgalā ir mātes, tēvi un pat vecvecāki, kas audzina savus mazbērnus. Latvijas Civillikums jēdzienu “ģimene” definē šaurā izpratnē – kā attiecības starp: laulātajiem;

To what extent is LMX theory still relevant in contemporary organizations

Introduction The topic of leadership and what constitutes effective leadership has been seen as significant by both the scientific community and practitioners. At the close of the 20th century, a new perspective on leadership emerged, one in which leaders and followers make a contract in which the leader accomplishes something

Kā es saprotu ielu sociālo darbu un tā mērķa grupas

Ielu sociālā darbā ir svarīgas zināšanas, spēja raksturot sociālā ielu darba attīstību, atpazīt un saprast kādas darba formas pielietot un kurā brīdī, raksturot sociālā ielu darbinieka mērķa grupas, kā arī darbinieka uzdevumus, kopumā tas viss ir sarežģīts process, ko ne katrs cilvēks varēs izturēt. Ielu sociālo darbu var definēt ka

SPRIEDUMA ANALĪZE

Lietas būtība Kirin Amgen pieder Eiropas patents, ko tā pieprasījusi 1994. gada 16. augustā un kura aizsardzība zālēm Aranesp tikusi paplašināta arī attiecībā uz Lietuvu. 2001. gada 8.jūnijā minētā sabiedrība šīm zālēm ieguva Tirdzniecības atļauju saskaņā ar Regulu Nr. 2309/93. 2004. gada 29. oktobrī tā Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Esseja pašraksturojums un mana dzīve pandēmijas laikā

Visi cilvēki ir ļoti atšķirīgi un dažādi reaģē uz notikumiem, kas ar viņiem notiek, jo mūsu uzvedību nosaka raksturs un katram tas ir savs. Manuprāt, nav neviena cilvēka bez trūkumiem, jo ​​bez negatīva nevar būt pozitīva. Vienu no manām pozitīvajām īpašībām, kas man palīdz gan mācībās, gan darbā, būš labas

Инвестиционная политика предприятия

  Инвестиции это вложение денежных средств на определённый срок, чтобы создать такой поток денег, который инвестору может компенсировать вложенную сумму средств, ожидаемую инфляцию, а так же даст значимую прибыль. Инвестиции это долгосрочные вложения капитала в определённое предприятие. Это по своей сути использование капитала, которое связано с долгосрочным привлечением капитала в

Lean and Mean with Information Systems 03

Case 1 – 1st lecture (14 of March) Lean and Mean with Information Systems Boehringer’s most critical goal was to enhance productivity within the hospital, to make operations more rapid, so that they would not take a lot of time, so that they would be properly documented, so that mistakes

What was Dell’s original strategy?

Case 3 1) What was Dell’s original strategy? The strategy that Dell has though up himself ( as a private producer of PC’s) mainly concerned approach to customers and the level of customisation of the products he made. Made-to order approach was the one that Dell used first of all

The IS of the bank had no inner organization

Case 1 / Lecture 1 Since the company hired an outside professional in order to install and develop the new system, the company had to consider several aspects quite thoroughly, one of those aspects was how the system would solve the problems of the company – they needed to see

Are Leaders Born or Made

Are Leaders Born or Made Following the historical development of leadership practices Nahavandi (2003) describes two eras one that beard a belied that leaders are born and the one following it has the idea that leaders are made. Interestingly enough Nahavandi (2003) first describes the era of when people thought

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.