Category: Ieskaites

Bioloģija, 9.kl. 1. semestra pētnieciskais darbs bioloģijā (Gatavs darbs pielikumā)

PĒTNIECISKAIS DARBS PĒTĪJUMS Izziņas process, kurā notiek jaunu zināšanu radīšana, līdz pat jaunu teoriju izstrādei. MĒRĶIS Veicināt kritisko un radošo domāšanu, cēloņu – seku analizēšanas prasmes un pētniecības darbības iemaņu attīstību. LAIKS Pētījumam velti ne ilgāk par 2 nedēļām (15.decembris), lai varētu darbu laicīgi noformēt un iesniegt. FORMĀTS Darbu vari

1.semestra pastāvīgais darbs 2 „ Renesanses un baroka laika studijas” (Gatavs darbs pielikumā)

Tēma: Renesanses un baroka stila studijas. Kādu estētisku un emocionālupārdzīvojumu rada renesanses un baroka laika māksla?Mērķis: Iepazīties ar renesanses un baroka stilu estētiku un radīt tā laikastilu gleznu fragmentu kopijas, lai saprastu, kādu estētisku un emocionālupārdzīvojumu rada renesanses un baroka laika māksla.Uzdevums: Izanalizēt renesanses un baroka laika mākslas tendences unpazīmes

Vizuala_9klase_1sem1darbs (Gatavs darbs pielikumā)

Tēma: Skaistuma un estētikas izpratne senajā pasaulē un antīkajā laikmetā. Kā atšķirt un komentēt mākslas darbā attēloto garīgo un fizisko skaistumu? Mērķis: Atšķirt un komentēt mākslas darbos attēloto garīgo un fizisko skaistumu un, iepazīstot Senās Ēģiptes un antīkās Grieķijas kultūras mantojumu, veidot fotogrāfiju sēriju, interpretējot jauniegūtās zināšanas par skaistuma un

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma (Darbs pielikumā)

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma. Izveidot prezentāciju (plakātu vai infografiku, video) par 2 no Latvijas ekosistēmām! Norādot: sugu bioloģisko daudzveidību (augi un dzīvnieki – konkrētas sugas) abiotisko faktoru ietekmi barošanās ķēdes vai barošanās tīklu konkrētajā ekosistēmā. Vispirms atlasām informāciju par ekosistēmām, tad izveidojam pārskatu, kas

Praktiskais darbs attēlu redaktorā Gimp Tēma: Objektu kopēšana, iezīmēšanas rīki, fona krāsas maiņa, slāņi (Gatavs darbs pielikumā zip.arh)

1.uzdevums Mūzikas instruments (5 punkti) Datorgrafika 1. 2. 4. 5. 3. Izmantojot programmu Gimp atvērt attēlu klusa_daba2.jpg, kas atrodas mapē DATI klusa_daba. Izmantojot iezīmēšanas rīkus, rūpīgi atlasīt mūzikas instrumenta ārējo kontūru. Ja nepieciešams pieabot iezīmēto apgabalu, tad pielieto masku. Izveidot jaunu attēlu pēc šādiem parametriem: attēla platums 500px, augstums 400

NVSK 9. klase 2. ieskaite Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums (3 punkti) Izlasi ražošanas procesa aprakstu! Kaļķakmeni iegūst Kūmu kaļķakmens karjerā. Kaļķakmeni sasmalcina, pievieno mālu un kopā ar ūdeni samaļ ložu dzirnavās. Pēc malšanas maisījums nonāk krāsnī, kur 1450 ºC temperatūrā notiek ķīmiskas pārvērtības, kuru rezultātā iegūst mākslīgos akmeņus – klinkeru. Tas iznāk no krāsns caur dzesētāju un

Sadales loģistika tests (Gatavs darbs pielikumā)

Tests Galvenie atkraušanas veidi patērētājam: tieša atkraušana no rūpnīcas krājumiem; atkraušana no ražošanas līnijas; piegāde caur noliktavas tīklu. Produktu sadales kanāli ir: neatkarīgi vairumtirgotāji; vairumtirdzniecības bāzes un biroji; aģenti, preču brokeri. Ja sūtījuma partija ir pietiekami liela, tad sūtījums tiek veikts … no rūpnīcas krājumiem; no ražošanas līnijas; no noliktavas.

Ocean Carriers (docx+xls attached)

Ocean Carriers Question 1 Do you expect daily spot rates to increase or decrease next years? Calendar Year Iron Ore Shipments (Millions of Tons) % Growth Avg spot rate Growth 1994 375   16851   1995 397 5,87% 20149 19,57% 1996 385 -3,02% 11730 -41,78% 1997 424 10,13% 14794 26,12%

Vēstures mācību saturs un metodika_eksamena darbs_LINIR_03.06.2021..docx KD

E1.uzdevums. Iedomājaties, ka jums kādam viesim kurš neko nezina par Latviju, jārada priekšstats par katru kulttūrvēsturisko novadu. Nosauciet 3-5 notikumus, vietas, personības, nodarbošanās veidus, ēdienus…..utt., ko jūs minētu par katru no Latvijas novadiem! Kultūrvēsturiskais novads Apraksts Kurzeme Notikumi: Mūsdienu Kurzemes teritoriālā identitāte izsekojama kopš Kurzemes bīskapijas dibināšanas 1230. gadā. Kādreiz

Garlībs Merķelis „Latvieši” (1.nodaļa) Īsa Latviešu vēsture un viņu vispārīgs attēlojums

Garlībs Merķelis „Latvieši” (1.nodaļa) Īsa Latviešu vēsture un viņu vispārīgs attēlojums Latviešu tauta senāk tik kareivīgāka, bet tagad mierīga. Latviešu tautas salīdzinājumi Tā ir trula kā lauva-šad tad, klusi un drūmi rūkdami, izrādām savu nepatiku Tā ir mierīga kā mirējs-iekšēju krampju mocīti, vairs nespējam vaimanāt par savām ciešanām 21.lpp 12.gs

Administratīvās tiesības GHF7 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevumi: Kas ir zemāk minētie pēc to juridiskās dabas (administratīvs akts, politisks lēmums, procesuāla darbība, publisko tiesību līgums, publiska lieta, tiesas nolēmums, privātīpašums, privāttiesisks lēmums, faktiskā rīcība, iekšējs normatīvs akts, ārējs normatīvs akts, starplēmums, starpdarbība): Atbildes jāpamato ar tiesību normām! Informācijas sniegšana   Zemesgrāmatas tiesneša lēmums   Lēmums par brīvostas

Apdrošināšanas tiesības darbs 20FG 1.Mājas darbs (Gatavs darbs pielikumā)

A) kopēja daļa –(max -3): Izpildīts darbs: – pilnībā uzrakstītas atbildes uz jautājumiem: konkrēti un precīzi (divi –trīs vārdos no panta); – uzrakstīts kurā likumā, pantā , punktā un tml. ir atbilde uz jautājumu; – atrisināti uzdevumi (detalizēts apraksts); B) variants – individuālais uzdevums – (max – 6): no vairākiem

Aprēķināt darba algu par 2016. gada janvāri (Gatavs darbs pielikumā)

Direktore – Anna Kanna, 48 gadi, 2 apgādājamiem, mēnešalga 900,- Sekretārs – Alfonss Baltais, 20 gadi, mēnešalga – 500, iesniegta nodokļu grāmatiņa; Grāmatvede – Valentīna Bargā, 57 gadi, iesniegta nodokļu grāmatiņa, 4 apgādājamie, mēnešalga 650; Apkopēja – Skaidrīte Smaidīte, 66 gadi, strādā pusslodzi (80st. mēnesī), stundas likme 2,5 EUR/st., nav

Nekustamais īpašums Latvijā atbildes uz jautājumiem FG5 (Atbildes pielikumā)

1. Kas bija nekustama lieta senajā Romā? Kas ir superficijs? Senajā Romā nekustama lieta bija zeme un viss, kas tai piesaistīts, piederēja pie zemes un kļuva par nekustamu īpašumu, bet tikai kā zemes sastāvdaļa: „quicquid plantatur solo, solo, cedit”. Superficijs – apbūves tiesība. Viena no ierobežotajām īpašuma tiesībām izmantot kāda

Atbildes NĪ (Gatavs darbs pielikumā)

Kādas pazīmes raksturo latīņu tipa notāru? Latīņu tipa notārs ir balstīts uz Romas tiesību tradīcijām. tipa notārs tika izveidots ilgstošas ​​tiesisko ideju attīstības rezultātā romaņu-vācijas tiesiskās sistēmas valstīs. Viņu nacionālie likumi sākotnēji balstījās uz Romas likumu pielāgošanu, un tie balstījās uz vispārējām juridiskām koncepcijām. Latīņu tipa notariātam raksturīgās piecas pamatpazīmes

Atbildes uz jautājumiem Jurisprudence 04F (Gatavs darbs pielikumā)

Latvijā reģistrēta uzņēmuma SIA “HEIEx”, kas nodarbojas ar sadzīves tehnikas importu un eksportu, valdes loceklis Jonas Bizonas vēlējās atvērt filiāli Itālijā, jo lielāko daļu preču uzņēmums pārvietoja no Dienvidkorejas uz Itāliju caur Rīgas brīvostas MKP. Filiāles reģistrāciju Itālijā šīs valsts Komercreģistrs Latvijas uzņēmumam atteica, jo SIA “HEIEx” klātbūtne Itālijā esot

Ievads ES tiesībās (Atbildes pielikumā)

1.Jāiegūst priekšstats par ES integrācijas procesiem un ES tiesību būtību un īpatnībām balstoties uz mācību prezentācijām, ES mājas lapā un citos avotos atrodamo informāciju. Eiropas Savienības īpašie tiesību tiesību principi pēc savas juridiskās būtības, formas un struktūras arī ir vispārējie tiesību principi. Arī īpašie tiesību principi tiek atvasināti no dabiskajām

Kravas lifti, to izvēle un ražība

Saturs 1.Darbu izpildes tehnoloģija un tehnoloģiskie ierobežojumi attiecīgo darbu izpildei, tehnoloģisko ierobežojumu iemesli 3 2.Standarti un normatīvie akti, kas reglamentē attiecīgo darbu izpildi, materiālu ražošanu un atbilstības novērtēšanu 6 3.Jāapraksta galvenās standarta prasības attiecīgajai darbu izpildes/materiālu tehnoloģijai 7 4.Kvalitātes kontroles metodes un pieņēmumi, uz kādiem balstīts standarts un darbu izpildes

Ritoša sastāva izvēle, kravas vagonu parks

Ritoša sastāva izvēle, kravas vagonu parks Kravu iekraušanas un izkraušanas darbi ir transporta procesa sastāvelements. Kravu iekraušanas un izkraušanās darbu organizēšana lielā mērā ietekmē arī kravu pārvadājumu organizēšanu, jo laika patēriņš kravu iekraušanai ritošajā sastāvā un izkraušanai no tā jūtami ietekme ritošā sastāva darba ražīgumu. Visplašāk ir izplatīta darbu organizācijas

Индивидуальные задачи (Логистика)

Содержание 1. Расчет ключевых показателей эффективности склада 3 2. Анализ и прогнозирование товарных и транспортных потоков, запасов 11 3. Расчет размерностей технологических зон 15 4. Расчет количества агрегатов обслуживания на складе 16 5. Организация технологического процесса на складе 18 6. Нормирование и расчет себестоимости складских операций 19 7. Организация труда

Uzdevumi (konkurence) 10F (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums Konkurences politika ir viens no svarīgākajiem elementiem iekšējā tirgus izveidē. Bez “tādas sistēmas ieviešanas, kas aizsargātu konkurenci no izkropļošanas kopējā tirgū (EK, 3.g pants) “, iekšējais tirgus nedarbosies. Tātad jebkurā saimnieciskās likumdošanas aktā jāparedz noteiktas konkurenci veicinošas un aizsargājošas normas.[1] Konkurences galvenais princips — vienādu iespēju radīšana. Līdz ar

Publiskas runas analīzei izmantojamie kritēriji Saite uz izmantoto avotu: iPhone 1 – Steve Jobs MacWorld keynote in 2007 (Gatavs darbs pielikumā)

Darba autors (studenta vārds, uzvārds): ________________________________         Publiskas runas analīzei izmantojamie kritēriji Saite uz izmantoto avotu: https://www.youtube.com/watch?v=VQKMoT-6XSg         Analīzes kritēriji Paskaidrojums, komentārs Piemērs Runas struktūras analīze Runas struktūra ir ļoti būtiska un īpaša vērība jāpievērš tās ievadam un nobeigumam. Runā katrai runas daļai… 1

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenu un resursu izmantošanas efektivitāte – XIV lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamikas rindas 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Jēdziena “efektivitāte” skaidrojumiem ir šādas priekšrocības: Palīdz sasniegt vēlamo rezultātu; Spēja maksimāli izmantot esošos resursus; Minimāls resursu patēriņš. un šādi trūkumi: maksimāli izmanto esošie resursi. Jēdzienam

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvuzņēmuma apgrozāmie līdzekļi un ietekme uz BP cenu – XIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Apgrozāmo līdzekļu klasifikācijā var pielietot šādas pazīmes: AL fiziskais stāvoklis; AL fiziskās īpašības; AL ķīmiskās īpašības; AL pielietošanas veids… 2. Būvniecības produkta ražošanā nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu

Fin.0111F (Atbildes pielikumā)

1. Lūdzu nodefinēts uzņēmuma konkurētspējas jēdzienu. Kādas konkurētspējīgās priekšrocības piemīt uzņēmumam, kādas būtu jāuzlabo? Cik lielā mērā veiktā uzņēmuma finanšu analīze ļauj  noteikt pastāvošās un nepieciešamās   konkurētspējīgās  priekšrocības ?  Konkurētspējas jēdziens  SIA Byko-Lat sastav no komponentiem kurus var sadalīt trīs grupas: tehniski-ekonomiskie; komerсiālas; normatīvie tiesību akti. … 2.  Lūdzu  pamatot

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Kapitāls un tā ietekme uz BP cenu – XII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kapitāls – izteiksme, kas ietver gan visus uzņēmuma finanšu aktīvus, gan šī uzņēmuma fiksētos ieguldījumus, ko tas ir investējis iekārtās, ēkās un citos līdzekļos, bet kapitāls

Aprēķināt darba algu. Grāmatvedība uzdevums (Gatavs darbs pielikumā)

Aprēķināt darba algu par 2016. gada janvāri: Direktore – Anna Kanna, 48 gadi, 2 apgādājamiem, mēnešalga 900,- Sekretārs – Alfonss Baltais, 20 gadi, mēnešalga – 500, iesniegta nodokļu grāmatiņa; Grāmatvede – Valentīna Bargā, 57 gadi, iesniegta nodokļu grāmatiņa, 4 apgādājamie, mēnešalga 650; Apkopēja – Skaidrīte Smaidīte, 66 gadi, strādā pusslodzi

Grāmatvedība uzdevumi (Gatavs darbs pielikumā) 291002

Uzdevumi: I Aprēķināt nolietojumu visam periodam. Veikt atbilstošos grāmatojumus. Uzņēmums iegādājies tehnoloģisko iekāru: Iegādes vērtība – 23 000.- EUR Iekārta nopirkta augustā; Lietderīgās lietošanas laiks – 7 gadi; Sāka izmantot (pieņemts ekspluatācijā) novembrī. Grāmatojums                         D1220 – 23 000               K2620 – 23 000           Izmantojot lineāro metodi. Lineārā metode – paredz ikgadus amortizācijas

Grāmatvedība uzdevumi. 291001 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Izveidot un atrisināt situāciju, lai pamatotu jebkura jūsu praksē sastopamā inženierrisinajuma izvēli. Inženierrisinajuma izvēle jāveic, izmantojot vienu no šīm metodēm – tiešās izmaksas, AHP, TOPSIS vai prioritāšu aizvietošanas metode. Inženierrisinajuma situācijā risinājuma varianta skaits jābūt ne mazāk 3 un kritēriju skaits tā novērtēšanā ne mazāk par 5.   Piemērs pēc

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas struktūra un tās izmaiņas AD un AS ietekmē – VIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas sastāvs un tā izmaiņas – VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas noteikšana metodes un metodika – VI un VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Kādos gadījumos pielietojama viena vai otra BP cenas veidošanas metode 4 BP cenas noteikšanas metodes 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas ir metodes, ar kurām mēs nonākam saskarsmē katru dienu savu vajadzību apmierināšanas

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvniecības produkts –cenas veidošanas objekts – IV lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Būvniecības produkta ražošanu veidojošo procesu saraksts 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecība — visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi; būve — būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija. Kādi trūkumi, pat

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Dinamiskās rindas būvniecības ekonomikā – III lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Identificēt dinamiskās rindas, kas veidojas būvdarbu pierakstos 5 Dinamiskas rindas 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas ir dinamiskās rindas cēlonis? noteikt galveno attīstības tendenci un novērtēt nejaušās svārstības; noteikt un analizēt periodiskās, piemēram,

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF”

Satura radītājs Nozīmīgākās problēmas būvniecībā un BP cenas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm 3 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Nozīmīgākās problēmas būvniecībā un BP cenas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm Pandēmijās laikā galvenās problēmas būvniecības nozare ir izmaksu pieaugums, būvmateriālu piegāžu kavēšanās un kvalitatīva darbaspēka trūkums. 2022. gada

Jurisprudence 4uzd 28F (Gatavs darbs pielikumā)

Eiropas Parlaments pieņēmi rezolūciju apvienot visu valstu tautas dziesmas vienā krājumā un noteikt to izpildīšanu kā jaunu tradīciju katru mēnesi citā valodā. Ar šo rezolūciju valsts tautas dziesmas var būtu pieejamas plašākam Eiropas skatītāju lokam veicinātu tautas dziesmas izplatīšanu ārpus savu valstu robežām. Solidaritātes princips ir viens no tiem principiem,

Atbildes Jurisprudencē (Atbildes pielikumā)

1. Jums zināms Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Avots: https://likumi.lv/doc.php?id=193573 Lūdzu Jūs iepazīties ar minēto likumu un sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem: vai minētais likums ir kvalitatīvs? kādi ir likuma trūkumi (uzskaitiet 1-3 un pamatojiet)? atbildot uz otro jautājumu, atsevišķi atbildiet uz jautājumu – kā Jūsu izvirzītos trūkumus novērst? 2010. gada 1. janvārī stājās

Grāmatvedība un investīcijas – 1. praktiskais darbs (Gatavs darbs pielikumā)

Investīciju ietekme uz uzņēmuma finansēm ZS finanšu rādītājs Summa, € Subsīdijas Personīgie ieguldījumi Saņemti kredīti Bilance Pamatlīdzekļi 50000 50000 50000 50000 Krājumi 5000 5000 5000 5000 Debitori 15000 15000 35000 15000 Nauda 3 000 23000 3000 23000 Kopā aktīvi 73 000 93 000 93 000 93 000 Pamatkapitāls (SIA) vai

Grāmatvedība. Uzdevums 4. (Gatavs darbs pielikumā)

Aprēķināt: budžetu gadam pēc naudas plūsmas (aprēķināt 12 mēnešiem), izveidot peļņas – zaudējumu pārskatu; veikt atbilstošus grāmatojumus un izveidot bilanci. Izmantot sekojošus datus, uzņēmums nav PVN maksātājs un izmanto periodiskās inventarizācijas metodi: Pamtkapitāls 2800, iemaksāts janārī Pārdošans apgrozījums pirmajos 3 mēnešos – 10 500,- ; nākamajos 7000.- katru mēnesi; debitoru samaksas

Situacijas analīze. Grāmatvedība. 26102201 (Gatavs darbs pielikumā)

Valstī notiek intensīva celtniecība. Lielu celtniecības darbu apjomu veic ārvalstu firmas. Valdība vēlas palīdzēt vietējām celtniecības firmām iegūt lielāku tirgus daļu. Šājā situācijā labi būtu izmantot importa kvotu. Importa kvota – ierobežojums, kas limitē noteiktā laikposmā importējamo preču vērtību vai daudzumu. Noteiktais importa kvotas apjoms nedrīkst būt mazāks par vidējo

Grāmatvedība. Kontējumi. (Gatavs darbs pielikumā)

Aprēķināt un salīdzināt peļņu izmantojot FIFO un Vidējās svērtās cenas metodes Veikt ierakstus atbilstošajos T veida kontos Noliktavā preču daudzuma atlikums mēneša sākumā ir 1500 (vienības), vienas vienības iegādes vērtība – 45,80EUR. Mēneša laikā notikušas sekojošas darbības: Datums Saņemts Izsniegts Pašizmaksa 03. 250   34,50 7.   550   11.

Grāmatvedība. Indeksi. 25102202 (Gatavs darbs pielikumā)

INDEKSI INDIVIDUĀLIE INDEKSI UN KOPINDEKSI Preču cenas un realizācijā viena veikalā Centraltirgū raksturo šādi dati: 1.tabula Individuālie indeksi   Apjoms, L Cena, EUR Individuālie indeksi   q₀ q₁ p₀ p₁ iₚ iₚq iq   I cet. II cet. I cet. II cet.       Piens 300 350 0,90 1,00

Grāmatvedības uzdevumi 1-8. (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums Atrast atbilstošo pantu. Likums par grāmatvedību nosaka: Kam jākāto grāmatvedība: Grāmatvedības kārtošanas pamatprasības: Grāmatvedības uzdevumi ir šādi: Vispārīgās grāmatvedības kārtošanas prasības Atbildīgie par grāmatvedības kārtošanu: Prasības grāmatvedības sniegtajai informācijai: Galvenās prasības ierakstu izdarīšanai uzskaites reģistros: Kļūdu labošanas paņēmieni: Inventarizācijas norise un veikšanas termiņi: Kompetence sadalījumi grāmatvedībā: Pārskata gada garumu:

Grāmatvedība. Uzdevums 1. 25102201 (Gatavs darbs pielikumā)

Sagrupējot grāmatvedības kontus, atsevišķi norādīt bilances un operāciju kontus, tos sīkāk iedalot aktīvu, pasīvu, ieņēmumu un izdevumu kontos. (atzīmēt tabulā) Atvērt T-veida kontus (“lidmašīnas”) ierakstīt sākuma atlikumus (saldo) Ierakstīt tabulā grāmatojumus saimnieciskajiem darījumiem. Iegrāmatot darījumus atbilstošajos kontos. Slēgt operāciju kontus. Aprēķināt Peļņa/Zaudējumi rezultātu pārnest uz atbilstošo bilances kontu. Bilances kontiem

Контрольная работа по предмету «Финансовое управление 2» Cooper Industries, Inc. (Ответы в приложении)

Cooper Industries, Inc. В мае 1972 года Robert Cizik, исполнительный вице-президент CoopersIndustries, Inc., просматривал кандидатов на возможное слияние длядиверсификации деятельности своей компании. С одним из кандидатов, NicholsonFile Company, велись переговоры тремя годами ранее, но все инициативы былиотклонены. Однако теперь компания Nicholson находилась в эпицентре борьбы запоглощение, что могло дать Cooper

“Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmā obligātā ieskaite ( OI) 11.N1 klasei veidosies no diviem vērtējumiem ( atzīmēm) Atzīme – Argumentēts pārspriedums  par tēmu “Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” V. Čērčils  1947.g. Var izvēlēties arī citu teicienu par demokrātiju. https://aforismi.lv/tags/demokratija Argumentēta pārsprieduma kritēriji

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.