Category: Kursa darbs

Referāts „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”

SATURA RADĪTĀJS IEVADS 3 1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA, KAS RAKSTURO NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMU MĒRĶI UN NOZĪMI 4 1.1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziens 4 1.2. Valsts institūcijas, kuri atbild par legalizācijas novēršanu 6 1.3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas statistika 9 2. NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMI PASAULĒ,

BŪVJU UN ĒKU LIETOŠANAS TIESĪBU APROBEŽOJUMI

Satura rādītājs: IEVADS…………………………………………………………………………………..3.lpp Civillikuma Trešās daļas 1083.pants…………………………4.lpp Civillikuma Trešās daļas 1084.pants ………………………..7.lpp Civillikuma Trešās daļas 1085.pants ………………………10.lpp Civillikuma Trešās daļas 1086.pants ………………………12.lpp Civillikuma Trešās daļas 1087.panta- Civillikuma Trešās daļas 1092.pantam ……………………………………………13.lpp SECINAJUMI UN PRIEKŠLIKUMI ………………………………………..15.lpp IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI………………………………..16.lpp IEVADS Būvju un ēku lietošanas tiesību aprobežojumi skar jebkuru no iedzīvotājiem,

Ēku dzīves cikls 2 Referāts (Piemērs: Marijas ielā 6)

IEVADS Būvju un ēku lietošanas tiesību aprobežojumi skar jebkuru no iedzīvotājiem, neatkarīgi no to slāņa vai mantiskā stāvokļa, jo cilvēkiem, kam pieder īpašumi ir jāzina šie aprobežojumi, lai neradītu nedz apdraudējumu vai neērtības sabiedrībai. Arī cilvēkiem, kuriem nepieder īpašumi vai būves, ir jāpārzina savas tiesības rīkoties, ja viņš uzskata, ka

Preču grupas dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumu risku novērtēšana un kontroles pasākumu plānošana”

SATURA RADĪTĀJS 1. MUITAS MĒRĶI 3 2. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR ANALIZĒJAMO PREČU GRUPU, PREČU NOZĪMĪGUMA NOVĒRTĒJUMS TAUTSAIMNIECĪBĀ 6 3. ĀRĒJĀS INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA UN ANALĪZE PAR PREČU GRUPU 9 3.1. Likumdošana 9 3.2. Pieprasījuma svārstības tautsaimniecībā un piegādes reģioni 14 3.3. PVN 15 3.4. Krāpšanas gadījumi 16 4. PREČU GRUPAI RAKSTURĪGO

Gudrās pilsētas Nākotnes pilsētas

SATURS IEVADS 3 1. GUDRĀKAS PILSĒTAS VEIDOŠANAS PROCESS 4 1.1. ”Gudro” pilsētu standartizācija 5 1.2. Pasaules “gudrās” pilsētas 6 2. TRANSFORMĀCIJAS PROCESI GUDRAS PILSĒTAS IZVEIDOŠANA 12 2.1. Pilsētu attīstības normatīvais un institucionālais regulējums Latvijā 14 2.2. Rajoni kā pirmais solis gudras pilsētas izveidošānā 16 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 22 BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados Saturs Ievads……………………………………………………………………………….….…… 3 1. Bezdarba problēmas raksturojums……………………………………………………….. 5 1.1. Bezdarba jēdziens un būtība……………………………………………….………. 1.2. Bezdarba klasifikācija………….……………………………………..……………. 1.3. Bezdarba ietekme uz tautsaimniecības attīstību………………………………….… 5 8 10 2. Bezdarba problēmas analīze Latvijā 2008. – 2011. gados un tās risinājumi……..……… 2.1. Bezdarba

Polijas un ES attiecības institūciju līmenī

SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. INSTITUCIONĀLISMA TEORĒTISKIE ASPEKTI 5 1.1. Institūciju teorētiskais aspekts 5 1.2. Institucionālisms un institucionālā vide 8 1.3. Eiropas Savienība un tās svarīgākās institūcijas 12 2. POLIJAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS ATTIECĪBU ANALĪZE 18 2.1. Iestāšanās Eiropas Savienībā – juridiskais pamats un procedūra 18 2.2. Polija Eiropas Savienībā

Pasūtījumu ķēdes izpildīšāna

SATURS Ievads – 3 Loģistikas būtība – 4 Loģistikas sistēmas un ķēdes – 5 Piegādes ķēde un tas vadība – 13 2.1. Piegādes ķēdes vadība – 15 2.2. Operāciju izpildes uzdevumi – 17 Secinājumi – 23 Literatūras saraksts – 24 IEVADS Efektīvai un ekonomiski izdevīgai informācijas apstrādes sistēmas nodrošināšanai uzņēmumā

“DANA” loģistikas sistēmas analīze

Saturs Ievads 3 1. Loģistikas loma uzņēmumā darbībā 4 1.1. Loģistikas būtība 4 1.2. Loģistikas sistēmas 6 2. Uzņēmuma SIA DANA loģistikas process 9 2.1. Uzņēmuma SIA DANA apraksts 9 2.2. Uzņēmuma SIA DANA pārvadājuma process 10 2.3. Izmaksu analīze SIA DANA 12 Secinājumi 18 Literatūras saraksts 19 Ievads Loģistika

LAIKRAKSTS „LITERATŪRA UN MĀKSLA” 1960-1965.G.

SATURS Ievads 3 1. Informācija par izdevumu 4 2. Izdevuma vizuālais raksturojums 5 3. Izdevuma satura raksturojums 8 4. Izdevuma izpēte zinātniskajā literatūrā 9 5. Izdevuma vēsturiska nozīme 10 Izmantotie informācijas avoti 11 IEVADS Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) radošo savienību kopīgs literāri māksliniecisks un sabiedriski politisks nedēļas laikraksts sabiedrības kultūras procesa

IEDZĪVOTĀJU ENĀKUMA NODOKĻA TEORĒTISKAIS UN VĒSTURISKAIS RAKSTUROJUMS

  Kad 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika un tika sastādīts pirmais ministru kabinets, sāk veidoties jauna nodokļu sistēma.Latvijas nodokļu sistēma, kopumā ņemot, vēlējās balstīt uz taisnīgiem un demokrātiskiem principiem, lai turpinātu to demokrātijas garu, kas valdīja, dibinot jaunu valsti, bet tālaika izpratnē šīs vērtības iemiesoja tiešie nodokļi,

Degvielas izmaksu samazināšanas iespējasuzņēmumā SIA “Smile Taxi”

  IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA SIA „ SMILE TAXI” VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 5 1.1. SIA „SmileTaxi” uzņēmuma vadība un struktūra 5 1.2. Cenas veidošāna SmileTaxi 10 2. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA SIA „Smile Taxi” 15 2.1. Autogāzes raksturojums 15 2.2. Gāzes iekārtu izmaksas 19 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 23 LITERATŪRAS SARAKSTS 25 IEVADS Mūsdienās

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas saistība ar nekustamo preču tirgu – X lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Mājokļu cenas analīze 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 11 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produkta cenas un nekustamo preču NPT mijiedarbību nosaka šādi aspekti:  NPT tiek pārdota liela daļa no BN saražotajiem produktiem; dažādās TS nozarēs strādājošo komersantu

Экономический выбор в условиях ограниченности ресурсов

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА КАК ОБЪЕКТ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 5 Экономический выбор 5 Проблема ограниченности ресурсов 8 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА НА ПРЕДПРИЯТИИ ”Gran Latvija” 12 Характеристика предприятия 12 Проект выбора на предприятии 14 ВЫВОДЫ 21 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 22 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 23 ВВЕДЕНИЕ Большинство экономических благ не дано природой, а создаётся в процессе

Отчет о практике по предпринимательству 1

Praktika-LitvaDownload   Введение 3 Основные макроэкономические показатели 4 Валовой внутренний продукт 4 Государственный долг 5 Уровень инфляции 6 Уровень безработицы 6 Сравнительный анализ макроэкономических показателей Латвии и Литвы 8 Сравнение ВВП Латвии и Литвы 8 Сравнение уровня инфляции Латвии и Литвы 8 Сравнение дефицита бюджета и государственного долга Латвии и

Анализ Instagram рекламы SIA Shine Event и разработка предложений руководству

Содержание Введение 3 1. Теоретические основы рекламной деятельности в Instagram 5 1.1. Сущность цифрового маркетинга 5 1.2. Тенденции маркетинга и рекламы в социальных сетях 7 2. Исследование деятельности компании SIA Shine Event 11 2.1. Характеристика компании SIA Shine Event 11 2.2. Рекламная деятельность компании SIA Shine Event в Instagram 14

GADA TRENIŅU PLĀNA PROJEKTS Izvēlētā sporta veida apakšprogrammā: Amatieru bokss Jaunieši, 10 – 18 gadi

02-TRENINU-PLANA-PROJEKTS-C22Download Projektā nav atļauts izdzēst nodaļas, uzdevumus vai to aprakstus u. tml. Ar savu parakstu darba autors apliecina, ka konkrētais projekts ir viņa oriģināldarbs un nav plaģiāts. Projekts iesniedzams saskaņā ar Projekta izstrādes un aizstāvēšanas prasībām, kas atrodamas MyKoob.lv sadaļā Faili, mapē – Treniņu plāna projekts. SATURA RĀDĪTĀJS Ievads 3

AIZTURĒTĀ PERSONA KRIMINĀLPROCESĀ G65

Anotācija 3 Аннотация 4 Anotation 5 Ievads 6 1. Pirmstiesas kriminālprocesuālās aizturēšanas būtība 7 1.1. Jēdziens “aizturētā persona” 7 1.2. Aizturēšanas piemērošanas pamats un raksturojums 9 1.3. Meklējamas personas aizturēšana 12 2. Aizturēto personu tiesību un pienākumu nolikumi pirmstiesas procesā 15 2.1. Aizturētās personas tiesības 15 2.2. Aizturētās personas pienākumi

Zīmola segmentēšana un konkurentu analīze (darbs un prezentācija pielikumā)

Pētījuma daļa Zīmola segmentēšana un konkurentu analīze Veidojot jaunu produktu vai pakalpojumu jāveic segmentēšana, uz kuru jāskatās no divām perspektīvām – tirgus segmentēšanas un zīmola segmentēšanas perspektīvām. Šis abas jomas ir savstarpēji saistītas un ietekmē viena otru. Un katrs no šiem segmentiem veido noderīgu mārketinga segmentu. Tāpēc autore uzskata, ka

Mobilo lietotņu pieejamība tūristiem Latvijā (runa un prezentācija pielikumā)

  Ievads 3 1. Tūrisma nozare 5 1.1. Tūrisma attīstība 5 1.2. Mobilās lietotnes 9 2. Socioloģiskā aptauja 15 2.1. Mobilo aplikāciju lietotāju paradumi 15 Secinājumi 24 Priekšlikumi 25 Izmantotās literatūras saraksts 26 Pielikums Nr.1 29 Aptaujas rezultātu kopsavilkums 29 Ievads Darba temats: Darba izstrādes procesā tiks analizēta tēma “Mobilo

1.3.1.VSNA (valodas sistēmas nepietiekamības attīstība) cēloņu raksturojums un iedalījums līmeņi

1.3.1.VSNA (valodas sistēmas nepietiekamības attīstība) cēloņu raksturojums un iedalījums līmeņi Analizējot cilvēka attīstību no fiziskā un psiholoģiskā viedokļa, ar pārliecību var apgalvot, ka tā attīstība ir “secīgas, neatgriezeniskas, likumsakarīgas un kvalitatīvas pārmaiņas cilvēka dzīves un garīgo procesu norisē” (Lūse, Miltiņa, Tūbele, 2012). Turklāt kā norāda A.Špona – lai spētu orientēties

Bērna stresa pārvarēšanas metodes un to efektivitāte

  Veselība ir personas pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis. Veselība nosacīti sastāv no trim savstarpēji atkarīgām dimensijām: fiziskās, psiholoģiskās un emocionālās. Tā, piemēram, psihisko veselību lielā mērā ietekmē personas emocionālā labsajūta, savukārt emocionālo labsajūtu nosaka cilvēka apmierinātība ar dzīvi, pozitīva domāšana un labas savstarpējās attiecības ar apkārt esošajiem

Demogrāfijas ietekme uz uzņēmējdarbību

Ievads 3 1. Demogrāfijas un uzņēmējdarbības teorētiskie jautājumi un nozares normatīvās bāzes pētījums 4 2. Demogrāfijas un uzņēmējdarbības statistikas datu analīze 9 3. Demogrāfijas ietekme uz uzņēmuma darbību 22 Secinājumi 26 Priekšlikumi 27 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 28 Ievads Attiecības starp ekonomisko attīstību un demogrāfisko izaugsmi, apspriež vairākus gadsimtus.

Stratēģiskās vadības pamatkoncepcijas

  Stratēģiskās vadības pamatkoncepcijas Anotācija Darbā tiek analizēti stratēģijas un stratēģiskās vadības teorētiskie aspekti, raksturoti stratēģiskās vadības galvenie koncepti un rīki, izstrādāts efektīvās stratēģiskās vadības modelis, kā arī doti secinājumi, kas gūti teorētisko aspektu analīzes un stratēģiskās vadības modeļa pilnveidošanas rezultātā. Darba saturs izklāstīts trijās nodaļās. Pirmā nodaļa dod ieskatu

Trends that impact globalization

Trends that impact globalization Abstract The processes that are taking place in modern society are not only affecting a greater number of countries, but they are also becoming more unexpected. Today, an examination of current issues that affect globalization is extremely important. The purpose of this study is to analyze

Personāla vadības teorētiskie aspekti

  Ievads 4 1. Personāla vadības teorētiskie aspekti 5 1.1. Personāla vadības jēdziens 5 1.2. Personāla vadīšanas novērtēšanas būtība un metodes 9 2. AS Rīgas Satiksme saimnieciskās darbības raksturojums 13 2.1. Nozares raksturojums 13 2.2. AS Rīgas Satiksme saimnieciskās darbības apraksts 14 3. Personāla vadības procesi AS Rīgas Satiksme 16

Investment and its role in an economy

  Investment and its role in an economy Table of Contents Introduction 3 Теоретические основы инвестиций и инвестирования 5 1.1. Сущность инвестирования и оценка 5 1.2. Виды инвестирования 10 1.3. Methodology of research 12 Анализ взаимодействия 13 2.1. Basic characteristics of DI from Sweden in Latvia 13 2.2. Анализ взаимодействия

Uzņēmuma LAGE GROUP SIA risku analīze

  Uzņēmuma LAGE GROUP SIA risku analīze SATURA RĀDĪTĀJS Informācija par uzņēmumu 3 1. Likviditātes rādītāji 5 1.1. Kopējais likviditātes koeficients 5 1.2. Starpseguma likviditātes rādītāji 6 1.3. Absolūtas likviditātes koeficients 6 2. Maksātspējas rādītāji 8 2.1. Saistību īpatsvars bilancē 8 2.2. Pašu kapitāla parādsaistības 8 3. Kredītspējas un krāpnieciskā

“Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku indikātoru analīze”.

Tēma: “Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku indikātoru analīze”. SATURS 1. ANO pretkorupcijas analīze 2 3. OECD rekomendācijas 7 4. FATF rekomendācijas 14 5. ANO un ES sankciju saraksti 25 2022 1. ANO pretkorupcijas analīze Analizējot šo jautājumu jāvērš uzmanība uz speciālo normatīvo aktu, kas skar tieši

Polijas un ES attiecības institūciju līmenī

  Polijas un ES attiecības institūciju līmenī Saturs Ievads 3 1. Ekonomiskās institūcijas 5 1.1. Institucionālisms un neoinstitucionālisms 5 2. Polija 9 2.1. Polija ES nozīmīga valsts 9 2.2. Polijas un ES attiecības 12 Secinājumi 23 Izmantotās literatūras saraksts 24 Ievads Darba temats: Darba izstrādes procesā tiks analizēta tēma “Polijas

SIA TELE2 Latvija iekšējās kontroles sistēmas novērtējums

SIA TELE2 Latvija iekšējās kontroles sistēmas novērtējums Satura rādītājs 1. Ievads 3 Uzņēmuma raksturojums 3 Iekšējās kontroles sistēmas pamatprincipi 4 2. SIA Tele2 iekšējās kontroles sistēmas elementu analīze 6 Kontroles vide 6 Riska novērtējums 9 Informācija un saziņa 11 Kontroles pasākumu īstenošana 14 Secinājumi un priekšlikumi 17 Izmantotās literatūras saraksts

Finanšu analīze SIA “OV Solutions”

Finanšu analīze SIA “OV Solutions” SATURS Ievads 2 1. Uzņēmuma darbības efektivitātes noteikšana 4 1.1. Finanšu vadības loma uzņēmuma pārvaldībā 7 1.2. Finanšu analīzes būtība, mērķi un metodes 9 1.3. Finanšu koeficienta raksturojums 13 Rentabilitāte 14 2. UZŅĒMUMA MEATME.LV (OV SOLUTION) RAKSTUROJUMS 18 2.1. Uzņēmuma pamatinformācija 18 2.2. Nozares raksturojums

Darbinieku piesaistes teorētiskie aspekti

Darbinieku piesaistes teorētiskie aspekti Informācijas avotos tiek norādīts, ka nozīmīgākie ikvienu organizāciju veidojošie elementi ir uzņēmuma: Stratēģija, Organizācijas dizains, Cilvēki, Organizācijas kultūra.[1] ..att. Organizāciju efektivitātes modelis (autore G. Dāvidsone, reģistrēts kā Eiropas Kopienas dizaina paraugs) Kā liecina attēlā iekļautā un papildus gūtā informācija – trīs no dimensijām, izņemot stratēģiju, kas

COVID pandemic influence on the unemployment

COVID pandemic influence on the unemployment Contents Introduction 3 1. Theoretical basis of unemployment research 5 1.1 The concept and causes of unemployment 5 1.2. Types of unemployment 8 2. Study on unemployment and Covid-19 12 2.1. Unemployment analysis 12 2.2. Development of the concept of empirical research 16 2.3.

Ātrspēka īpašību nozīme vieglatlētikā 400 metru distancē

Ātrspēka īpašību nozīme vieglatlētikā 400 metru distancē   IEVADS 5 1. ĀTRSPĒKA ĪPAŠĪBU TEORĒTISKIE ASPEKTI 7 1.1. Ātrspēka jēdziens, būtība un nozīme 7 1.2. Ātrspēka attīstīšanas iespējas 11 2. PĒTĪJUMA PAR ĀTRSPĒKA NOZĪMI REZULTĀTU RAKSTUROJUMS 16 2.1. Metodikas raksturojums 16 2.2. Rezultātu raksturojums 19 NOBEIGUMS 23 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 24

Līdzatkarīgas ģimenes attiecības

Līdzatkarīgas ģimenes attiecības SATURS IEVADS 4 ATKARĪBAS KĀ PROBLĒMAS RAKSTUROJUMS 5 LĪDZATKARĪBAS JĒDZIENA RAKSTUROJUMS 8 Līdzatkarības būtība un raksturojums 9 Līdzatkarīgas ģimenes būtība un raksturojums 11 NOBEIGUMS 14 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 15 IEVADS Cilvēka veselība tiek uzskatīta par daudzšķautņainu, pārnacionālu, subjektīvu, unikālu (Palkova, 2022). Cilvēks tā spēju un potenciāla dēļ

Report for IKEA 07182201

  Report for IKEA United States and Russia 2022 TABLE OF CONTENT BUSINESS OVERVIEW 5 PURPOSE OF THE REPORT 5 ANALYSIS OF THE MARKET STRUCTURE – USA AND RUSSIA 5 COMPARATIVE ANALYSIS OF MACROECONOMIC INDICATORS 7 AN ALYSIS OF THE MONETARY AND FISCAL POLICY 14 AN ALYSIS OF FOREIGN TRADE

Обычаи в коммерческой практике

Обычаи в коммерческой практике Оглавление Введение 3 1. Понятия правового обычая как источника права 4 2. Особенности правовых обычаев 7 3. Регулирование коммерческой деятельности 11 Выводы 14 Список используемой литературы 15 Введение Обычай – это привычный образ поведения, который люди добровольно соблюдают в определенных сообществах. Обычаи занимают важное место в

Подходы к инновационным социально-психологическим технологиям в социальной работе

Подходы к инновационным социально-психологическим технологиям в социальной работе Понятие «социальная технология» вошло в научный оборот только в 40-х годах XX века. Базой для разработки и развития этой категории является термин «технология», но технология не в традиционном смысле, который относится к только материальному производству, а в более широком – затрагивающем и

Восприятие образа бренда косметики MADARA среди женщин

  Восприятие образа бренда косметики MADARA среди женщин Содержание Введение 2 1. Сущность бренда и его восприятие 4 1.1. Сущность бренда 4 1.2. Восприятие бренда потребителями 7 1.3. Анализ косметического рынка 11 1.4. Косметический бренд Madara 18 Выводы по главе 1. 20 2. Анализ восприятия образа бренда косметики MADARA среди

Сравнительный анализ социальной рекламы о защите животных в России, Франции, Англии и Украине

Курсовая работа Сравнительный анализ социальной рекламы о защите животных в России, Франции, Англии и Украине Содержание Введение 3 1. Сущность и особенности социальной рекламы 4 1.1. Социальная реклама: сущность, история и особенности 4 1.2. Виды и инструменты социальной рекламы 10 1.3. Появление и развитие компаний по защите диких животных 14

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «REFTRANS LOGISTICS»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «REFTRANS LOGISTICS» СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 9 ВВЕДЕНИЕ 10 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 13 1.1. Логистика: сущность и основные понятия 13 1.2. Аутсорсинг логистических услуг: логистические посредники и провайдеры 18 1.3. Изучение моделей оценки эффективности в логистической деятельности 22 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ SIA

Vadības stili un to ietekme uz uzņēmuma “X” darbību

Vadības stili un to ietekme uz uzņēmuma “X” darbību Satura rādītājs Ievads 3 1. Līderība un tās stili 5 1.1. Vadīšanas stilu raksturojums 5 1.1.1. Autokrātiskais 6 1.1.2. Liberālais 7 1.1.3. Demokrātiskais 8 1.2. Pētījumu apkopojums 9 2. Uzņēmuma ”X” vadības stila analīze 13 3.Vadības stila ietekme uz uzņēmuma „X”

Skolas pedagogu slodze. Pienākumu izpilde skolā un ārpus skolas

  1.Skolas pedagogu pienākumu izpilde skolā un ārpus skolas Latvijā skolas (un citu mācību iestāžu) pedagogu darbu reglamentē vairāki dokumenti. profesijas standarts, Izglītības likums, profesionālās kvalifikācijas prasības, Profesionālās izglītības likums un Pedagogu profesionālās ētikas pamatprasības. Pētījuma atbilstošus jautājums iekļauj profesijas standarts: pienākumus un uzdevumus; īpašās prasības uzdevumu veikšanā; kopīgās un

Motivācija 07122201

1. motivācijas teorētisko pamatu izpēte 1.1. Motivācijas jēdziens Lai pētītu dziļāk motivācijas teoriju, vispirms nepieciešams izpētīt termina „motivācija” definīcijas. Zinātniskos pētījumos pasaulē šī tēma galvenokārt tiek pētīta, balstoties uz motivācijas teorijām. Motivāciju visbiežāk definē kā ‘’patīkamu vai pozitīvu emocionālo stāvokli, kas veidojas paša darba vai darba pieredzes novērtēšanas rezultātā”. (Schein,

PAMATPRASMJU UN KUSTĪBU KOORDINĀCIJAS APGUVE SĀKUMSKOLASSKOLĒNIEM PELDĒŠANAS NODARBĪBĀS

  IEVADS Peldēšanai ir pozitīva ietekme uz bērna organismu, jo ūdens sniedz nomierinošu efektu uz nervu sistēmu un uz muskuļu sistēmu iedarbojas ar atslābinošu efektu. Regulāras peldēšanas nodarbības palīdz bērniem pielāgoties ātrāk jauniem apstākļiem un notikumiem. Svarīgi ir arī tas, ka regulāras peldēšanas nodarbības palīdz attīstīt bērnu koordināciju, uztveres spējas,

Interneta lietotāju attieksme pret sociālajā tīklā Facebook ievietoto informāciju par covid19

Interneta lietotāju attieksme pret sociālajā tīklā Facebook ievietoto informāciju par covid19 Saturs Ievads 3 1.Ārkārtējā situācija, kura izmainīja cilvēku ierasto dzīves ritmu 4 2.Sociālie tīkli kā informācijas platforma 9 3. Manipulācijas izmantošana/pielietošana 17 4. Aptauja 19 Secinājumi un priekšlikumi 26 Literatūras un izmantoto avotu saraksts 29 Pielikumi 35 Ievads Kursa

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.