Category: Kvalifikācijas darbs

Creating a culture of accountability in a fast-growing company SIA

The Latvian forestry corporation SIA Privātais mežs is a main partner of the Estonian Skovest Group. With operations in Estonia, Latvia, and Lithuania, the Skovest Group is the foremost forestry and wood industry company in the Baltic States. SIA Privātais mežs specializes in the cultivation and administration of private forests,

Audiovizuālo darbu izplatīšana sociālajā tīkla Instagram

Virtuālie sociālie tīkli ir jaudīgas, interaktīvas, daudzlietotāju tīmekļa vietnes, kuru saturu veido (konstruē) paši dalībnieki. Piesaistīt auditorijas uzmanību un veidot kompetentu komunikāciju sociālajos tīklos ar katru gadu kļūst arvien grūtāk. Viena no svarīgākajām sociālo tīklu, proti, Instagram, funkcijām ir komunikācija. Lietotāji tiešsaistē sazinās savā starpā, veic pirkumus, iegūst informāciju utt.

Spanish investments in Latvia

Across the contemporary world, investments have developed into an essential component of the economies of all nations. Countries are seeking for new chances to attract investment and boost their economic position on the world stage as a result of the globalization of the economy and the free movement of capital.

Īpašības vārdu lietojums pasakās

Fairy tales have long occupied a prominent place in literature, captivating readers with their fantastic worlds and vivid images. Folklore and the author’s fairy tale, as part of the national culture, participate in the creation of a picture of the world, in which the language is one of the semiotic

PREVENTĪVIE PASĀKUMI BĒRNU PĒDU PROBLĒMU NOVĒRŠANĀ

Mūsdienu veselības aprūpes regulas (Ārstniecības likums, 01.10.1997) vērš sabiedrības un ārstniecības personu uzmanību uz to, ka visiem bērniem gan juridiski, gan praktiski bez jebkādas diskriminācijas jābūt piekļuvei veselības aprūpei un ar to saistītiem pakalpojumiem, tajā skaitā podologa pakalpojumiem. Ņemot vērā, ka podologa pakalpojumi tikai atsevišķām pacientu grupām ir valsts apmaksāti,

AS PASAŽIERU VILCIENS ILGTSPĒJAS STRATĒGIJAS PILNVEIDE

IEVADS ILGTSPĒJAS TEORĒTISKIE ASPEKTI Ilgtspējas vispārīgs raksturojums Ilgtspējība ir sabiedrisks mērķis, kas saistīts ar cilvēku spēju droši līdzās pastāvēt uz Zemes ilgu laiku. Ir grūti dot vienotu ilgtspējības definīciju, un tās ir mainījušās atkarībā no literatūras, konteksta un laika. (Ramsey, 2015) Ilgtspējība parasti tiek raksturota kā trīs dimensijas (vai pīlāri):

CITES konvencijas objektu identifikācijas un muitas kontroles pilnveidošanas iespējas Eiropas Savienībā

Ievads Tajā pašā laikā šodien nelegāli ienākumi no dzīvnieku un augu, kā arī to daļu (atvasinājumu/derivātu) nelikumīgā pārvietošana no vienas valsts teritorijas uz citas valsts teritoriju – kontrabanda – ir trešajā vietā pasaulē pēc ienākumiem no ieroču un narkotiku tirdzniecības. Šis process ir aptvēris daudzas valstis, kļūstot patiesi globāls. Savvaļas

Use of Adjectives in Fairy Tales

INTRODUCTION The introduction states concisely: background of the study; significance of the problem; goal of the research paper; hypothesis or research questions; enabling objectives; research methods; theoretical framework; data collection techniques (where applicable); research subjects/participants/population (where applicable); corpus of the texts analysed (where applicable); short summary (1-2 sentences) of each

Bankas finanšu riski un to analīze AS “Citadele Banka”

IEVADS Bieži tiek teikts, ka peļņa ir atlīdzība par riska uzņemšanos. Nekur tas nav tik patiess kā banku nozares gadījumā, tāpēc varētu teikt, ka riskēšana ir bankas ceļš uz izaugsmi un attīstību. Bankas ir pakļautas daudz dažādu veidu riskiem. Vairāki banku riski rodas no kopējā neatbilstības iemesla. Ja bankas spētu

Matemātikas paradoksi

Ievads Paradoksi ir kā burvju triki, kas cilvēkus interesē un piesaista, jo neņemot vērā loģiku un veselo saprātu, tie ir pretrunā ar cilvēka intuīciju un izraisa pārsteigumu. Paradoksa jēdzienu definēt kā domu vai apgalvojumu, kas ir pretrunā ar vispārpieņemto un atzīto. Paradoksi ir bieži sastopami ne tikai matemātikā, bet arī

Prakse BA 13052023

Ievads Prakses vietas vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmuma nosaukums – SIA Finto Capital. Organizācijas tiesiskais statuss Uzņēmuma tiesiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Organizācijas struktūra Uzņēmuma dalībnieku struktūru autors ir atspoguļojis 1.1.attēlā. 1.1.attēls. SIA Finto Capital dalībnieku struktūra Avots: autora veidots pamatojoties uz Lursoft datiem Uzņēmuma

Pret A Porter HAIR

Введение Данная практика является следующим этапом в изучении выбранной специальтности в университете RISEBA по программе Менеджмент связей с общественностью и рекламы. как было усвоено по результатам первой профессиональной пятинедельной практики – применение знаний в реальных условий вызывают множество вопросов и новых вызовов. Именно поэтому я рассматриваю данный этап как важнейший

The rapid development of areas where blockchain technology

The first section of this research paper includes a basic definition of blockchain, as well as an explanation of the primary uses and attributes of this technology. The part concludes with an examination of the evolution of the General Data Protection Regulation, as well as the history of data protection

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Organizācijas apraksts Organizācijas raksturojums Uzņēmums “DDRE PLUSS” ir dibināts 2013. gada septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Šis uzņēmums tapis kā meitas uzņēmums IK DDRE, kas tika dibināts 2010. gada septembra mēnesī. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi šajā

Uzturs un stressa lūzumi09052023

Ievads Pētījuma aktualitāte Stresa ievainojumi ir traumu spektrs, kas ataino nesakritību starp kaula izturību un hronisku mehānisku slodzi, kam kauls tiek pakļauts. Šī nesakritība var būt gan normālam kaulam pie abnormāli smagas slodzes, gan arī tāda, kas rodas abnormālam kaulam pie parastas slodzes. [1] Mūsdienās ir plaši pētīta un pierādīta uztura

VALSTS KONTROLES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 

IEVADS Analizējot pašreiz aktuālās problēmas un grūtības, kas perspektīvā var izraisīt vēl komplicētākas un negatīvā skatījumā sarežģītākas komplikācijas, negācijas, secināms, ka 21.gs. Latvijas īpašie izaicinājumi (problēmas) ir šādas: samazinoties iedzīvotāju skaitam, palielinās vēsturiski izveidotās sociālās un fiziskās infrastruktūras lietderīgās noslodzes izmaksas, kas ierobežo spēju uzkrāt pietiekamus resursus infrastruktūras atjaunošanai nākotnē.

“ZELTA UZVEDĪBAS SKOLA” DIBINĀŠANAS BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDE

“IEVADS Aktualitāte. Informācijas avotos tiek norādīts, ka cilvēks aptuveni 70% laika pavada komunicējot un esot saskarsmē ar citiem. Šāda nozīme skaidrojama ar apstākli, ka tikai esot saskarsmē cilvēks mācās, izpaužas kā personība, realizē savus dzīves mērķus. Tomēr pēdējo gadu laikā, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas raisītām sekām, jūtams, ka nereti personas

Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.

IEVADS Zinātniski pētnieciska darba tēma ir “Dzimumu diskriminācija. Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības.” Tēmu “Cilvēku diskriminācija dzimuma dēļ nodarbinātībā un viņu tiesības” es izvēlējos, jo savā dzīvē (no vecāku pieredzes) esmu saskārusies ar šāda veida diskrimināciju. Viens no diskriminācijas veidiem, ar ko saskāros, bija jaunu pārdevēju vervēšana,

SIEVIETES VIETA SABIEDRĪBĀ ISLANDĒ UN PAKISTĀNĀ

IEVADS Dzimumu ekonomiskā nevienlīdzība ir viens no svarīgākajiem sociāliem jautājumiem, kas aktualizējas dažādās valstīs un kultūrās visā pasaulē, kas arī nosaka šī darba aktualitāti un kalpo par iemeslu, pamatojoties uz kuru darba autors nolēma veikt kursa darba izstrādi par sievietes vietu sabiedrībā divās ļoti atšķirīgās valstīs, lai varētu noskaidrot, kuras

IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ

Ievads Globālā sasilšana un piesārņojums ir aktuāla mūsdienu problēma, ko cilvēce pati ir radījusi, neaizdomājoties un nepievēršot tam pietiekami daudz uzmanības. Lai gan piesārņojumu rada daudz un dažādi faktori, kā, piemēram, izplūdes gāzes no autotransporta, saimnieciskie un ražošanas un arī lauksaimniecības atkritumi, kur katru no piesārņojuma radītajām sekām ir jārisina

AUDITA PROCESA ORGANIZĒŠANA UZŅĒMUMĀ

Ievads Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs. Nozīmīgs gan Eiropas Savienības, gan valsts tautsaimniecības līmenī, gan individuāli sabiedrības un ikvienas personas līmenī. Tomēr, lai uzņēmums varētu ne tikai pastāvēt, bet arī perspektīva arvien attīstīties, nepieciešama pārdomāta tā vadīšana, pārvaldība. Viens no pēdējā laika uzņēmumus visvairāk

Ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmuma “1.Grāmatvedības birojs” pāreja uz elektroniskajiem dokumentiem

Ievads Grāmatveža profesijai ir lieliska iespēja gūt labumu no mūsdienu sabiedrībā notiekošās digitālās transformācijas. Profesionālu grāmatvežu kā uzticamu padomdevēju loma apvienojumā ar digitālajiem uzņēmumiem paver jaunas iespējas un biznesa jomas, ja grāmatveži aptver tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Digitālā pārveide plaši ietekmē uzņēmumus un grāmatvedības nozare nav izņēmums.  Visu turpmāko veiksmīgo uzņēmumu pamatā

“ZELTA UZVEDĪBAS SKOLA” DIBINĀŠANAS BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDE

EVADS Aktualitāte. Informācijas avotos tiek norādīts, ka cilvēks aptuveni 70% laika pavada komunicējot un esot saskarsmē ar citiem. Šāda nozīme skaidrojama ar apstākli, ka tikai esot saskarsmē cilvēks mācās, izpaužas kā personība, realizē savus dzīves mērķus. Tomēr pēdējo gadu laikā, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas raisītām sekām, jūtams, ka nereti personas

Maināmo paklāju un higiēnas aprīkojuma nomas un servisa mārketings uzņēmumā A/S “Elis Tekstila Serviss”

IEVADS Mūsdienās notiek aktīva cīņa starp uzņēmumiem par klientiem, atrašanās vietu, reģionu, produkciju konkrētā sfērā. Katra detaļa biznesa plānošanā ir ļoti svarīga, kā piemēram, biznesa plāns, mērķauditorija, darbinieki un mārketings. Veiksmīga uzņēmuma pamatā ir organizēta un pamatota mārketinga stratēģija. Tas informē klientus par piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem. Izmantojot mārketingu, klienti

VALSTS KONTROLES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 

IEVADS Analizējot pašreiz aktuālās problēmas un grūtības, kas perspektīvā var izraisīt vēl komplicētākas un negatīvā skatījumā sarežģītākas komplikācijas, negācijas, secināms, ka 21.gs. Latvijas īpašie izaicinājumi (problēmas) ir šādas: samazinoties iedzīvotāju skaitam, palielinās vēsturiski izveidotās sociālās un fiziskās infrastruktūras lietderīgās noslodzes izmaksas, kas ierobežo spēju uzkrāt pietiekamus resursus infrastruktūras atjaunošanai nākotnē.

Uzturs un stress 16032023

Ievads Pētījuma aktualitāte Stresa ievainojumi ir traumu spektrs, kas ataino nesakritību starp kaula izturību un hronisku mehānisku slodzi, kam kauls tiek pakļauts. Šī nesakritība var būt gan normālam kaulam pie abnormāli smagas slodzes, gan arī tāda, kas rodas abnormālam kaulam pie parastas slodzes. [1] Mūsdienās ir plaši pētīta un pierādīta uztura

Increasing brand awareness of “TLcandles” company

Introduction Globalization, accelerating the pace of scientific and technological development, as well as the development of Internet technologies make manufacturers compete more and more for the consumer, and modern society is increasingly based on digital interaction with the brand. That is why it is becoming increasingly difficult for companies and

Sociālais darbs ar vecāka gada gājuma cilvēkiem Social work with Seniors

IEVADS Tēmas aktualitāte. Latvijā profesija sociālais darbinieks sāka attīstīties salīdzinoši nesen, lai gan daži tās veidi pastāv jau ilgu laiku (piemēram, sociālā drošība, medicīniskā un sociālā palīdzība novada iedzīvotājiem u.c.). Diemžēl šī profesija arī nav īpaši populāra, lai gan valsts cenšas sniegt dažādu materiālu un izglītības atbalstu sociālajiem darbiniekiem. Pēc

MĀRKETINGA AKTIVITĀŠU ATTĪSTĪBA LIDSABIEDRĪBĀ

IEVADS Mūsdienu globālās tendences pārveido aviosabiedrību produktu un pakalpojumu izplatīšanas biznesa modeļus, kas draud vājināt saikni starp aviosabiedrībām un to klientiem, kas arī nosaka šī darba aktualitāti. Aviosabiedrības no aktīvas tirgus transformācijas var gūt labumu tikai tad, ja izveidot un īsteno holistisku stratēģiju attiecībā uz mārketinga kanālu attīstīšanas, fokusējoties uz

Совершенствование реализации удаленного обучения старших классов на примере средней школы

Введение С XIX века, когда впервые появилась концепция дистанционного образования, в его методах, принципах и технологиях произошли большие изменения, в том числе параллельно с развитием технологий. Видно, что эти изменение особенно отмечаются в инструментах, используемых в дистанционном обучении, технологической подструктуре, демографическом фоне учащихся и их ожиданиях. Итак, несмотря на то,

DESCRIBE AND APPLY TO THE CASE STUDY COMPANY.

Using PESTLE and Five Forces, identify the key factors impacting on the industry attractiveness and the industry profitability within the industry of Ryanair.       2. Using Porter’s Value Chain and VRIO models conduct an analysis of key elements in the resource base of Ryanair DESCRIBE AND APPLY TO

SIA „EEE Transports“ mārketings izstrāde un izpēte

IEVADS Franču rakstnieks Andrē Moruā ir teicis: “Bizness – tā ir kara un sporta kombinācija”. Darbojoties gan vienā, gan otrā, ne brīdi nedrīkst atslābt. Biznesā šādi atslābuma mirkļi nozīmē naudas zaudēšanu, jo jebkura biznesa pamats un jēga ir pārdošana. Tas prasa zināšanas, būt aktīviem, prasmi komunicēt un kombinēt.. (Zēģele, 2010,

Policijas darbība ārkārtējā stāvokļa ietvaros

IEVADS Rīkojums Nr. 103 un Rīkojums Nr. 655 ir MK pieņemtie tiesību akti, ar kuriem visā Latvijas teritorijā bija izsludināta ārkārtēja situācija bija pieņemti, pamatojoties uz pilnvarām jeb deleģējumu, kas ir ietverts likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103

Mūsdienu pieejas uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas izveidei

Ievads Katram cilvēkam grūti sevi motivēt, un motivēt citus ir vēl grūtāk, jābūt iekšējam entuziasmam, lai veikt saistītas aktivitātes ne tikai personīgajā dzīvē bet arī ar darbu saistītas aktivitātes, to var definēt ka iekšējo spēku, kas palīdz cilvēkiem sasniegt mērķus un realizēt sevi kā personību. Motivēt darbiniekus, lai attīstītu organizāciju,

Uzņēmējdarbības pamati

Ievads Prakses vietas vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmuma nosaukums – SIA Finto Capital. Organizācijas tiesiskais statuss Uzņēmuma tiesiskais statuss ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Organizācijas struktūra Uzņēmuma dalībnieku struktūru autors ir atspoguļojis 1.1.attēlā. 1.1.attēls. SIA Finto Capital dalībnieku struktūra Avots: autora veidots pamatojoties uz Lursoft datiem Uzņēmuma

Organizācijas un nozares

Ievads Organizācijas un nozares vispārīgs raksturojums Organizācijas raksturojums Organizācijas nosaukums Prakses uzņēmums – Luminor Bank AS Latvija. Organizācijas darbības forma Uzņēmuma darbības forma ir Akciju sabiedrība. Luminor Bank AS Latvijā ir holdinga uzņēmuma meitas uzņēmum, Latvijā un Lietuvā darbojas caur vietēji reģistrētām filiālēm un meitas uzņēmumiem. Organizācijas darbības veidi AS

SOCIĀLAIS DARBS AR VALSTS SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA PABALSTA SAŅĒMĒJIEM

IEVADS Latvijas Republikas Satversmes 109.pants noteic: “Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. Sociālās tiesības ir specifiska cilvēktiesību joma, kura valstu konstitucionālajos likumos un starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos formulēta kā vispārīgi valsts pienākumi. Regulēšanas mehānisms ir atstāts katras valsts likumdevēja ziņā. Sociālo tiesību realizācija ir atkarīga

ES kopējo vērtību izpratne Polijas perspektīvā: abortu aizlieguma gadījums

IEVADS Ne sabiedriskās domas veidotājiem, ne likumdevējam, ne reliģiskajām autoritātēm nekad nav izdevies panākt, lai sievietes abortu jautājumos rīkotos tā, kā par pareizu uzskata viņi. Abortu veikšanu var saukt par amorālu, var tā veikšanu aizliegt ar likumu, bet tik un tā tiks atrasts veids, kā to veikt. Rodas jautājums –

Строительная отрасль

1. Введение 1.1 Предыстория Строительная отрасль является вfжной частью национальной экономики, поскольку ориентирована на удовлетворение базовых потребностей человечества. Однако при этом, большое количество исследователей утверждает, что строительная отрасль плохо поддается внедрению инноваций, неповоротлива и не учитывает в своем развитии действительные потребности клиентов. К таким выводам пришел еще в далеком 2005

Darbinieku motivācija un saliedētība attālinātā darba režīmā uzņēmumā SIA viensviens.lv

Ievads Personāla attīstībā īpaša loma ir darbinieku motivēšanai. Motivēšanas problēma ir bijusi aktuāla visos laikos, un arī pašlaik, mūsdienu sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos tās nozīme nav zudusi. Bez pareizas motivācijas pieejas ir grūti panākt darbinieku maksimālu atdevi savam darbam, kas savukārt ietekmē uzņēmuma turpmāko attīstību (Sizova, 2012). Darbinieku motivēšana ir ļoti

Маркетинговая стратегия предприятия

Введение Актуальность. Рассматривая научные публикации по теме исследования, можно отметить, что в последнее десятилетие было опубликовано большое количество работ о маркетинговых стратегиях. Так, запрос в гугл школяр «маркетинговые стратегии» с фильтром 2012-2022 год выдал более 15000 публикаций. При этом большая часть работ опирается на изучение возможностей применения маркетинговых моделей и

Būvkomersantu obligātā civiltiesiskā atbildība

Ievads Puses savstarpējos atbildības jautājumus likuma ietvaros var izlemt jau slēdzot līgumus, kuros paredzēti noteikti atbildības sadalījumi un pušu tiesības un pienākumi. Tikmēr trešo personu iespējas prasīt atbildību par kaitējumu to interesēm, kurš radies saistībā ar būvniecības procesu, nav tik skaidras un viennozīmīgas. Ar līdzīgu situāciju saskaramies arī, kad būve

Blockchain technology

Introduction Information security is becoming increasingly important in the development of society because of the active improvement of information technologies. Assuring the security of data while it is processed in information systems is a lucrative enterprise with a large market potential and great investment efficiency. Blockchain is a sophisticated data

Совершенствование маркетинговой деятельности туристического предприятия Begonija

Введение Туристическая индустрия – одна из тех отраслей, которая оказывает значительное влияние на экономическое развитие Европейского Союза и Латвии. Индустрия туризма ЕС в ее прямом смысле (традиционные поставщики путешествий и туризма) состоит из 2,3 млн предприятий, в основном малых и средних предприятий (МСП), на которых занято около 12,3 млн человек.

BASKETBOLA EVOLŪCIJA PĒDĒJO 22 GADU LAIKĀ

IEVADS Cilvēka veikuma pamatā ir vismaz trīs elementi: dotības, aicinājums un izglītība. Sabiedrība radīja izglītību, lai paplašinātu spējas dažnedažādākajos virzienos, savukārt sporta izpausme ir ne tikai ķermeņa darbības kā apzināti vērsta kustība, bet arī dažādi noteikumi un nosacījumi. Tas ir tādēļ, ka papildus morfofunkcionāliem faktoriem eksistē ideja par cīņas stratēģiju,

IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ

Definīcijas un saīsinājumi Aprites ekonomika – ekonomikas modelis, kas balstās uz resursu atgriešanu ekonomikā un pēc iespējas mazāku resursu izmantošanu. Lineārā ekonomika – ekonomikas modelis, kas netaupa resursus un pēc izlietošanas no tiem atbrīvojas, tos izmetot vai kā citādi iznīcinot. UNEP – apvienoto nāciju vides programma. GGND – global green

Finanšu vadības prakses atskaite

Prakses uzņēmuma raksturojums Prakses uzņēmums ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Niche Latvija”, kas darbojas namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanas nozarē. (Lursoft, 2022) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Niche Latvija” ir reģistrēta 2005.gada 21.janvārī, Limbažu novada, uzņēmumam jau 17 gadi. Ofiss atrodas Jaunā iela 2 – 41, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001, darbnīcas

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Prakses uzņēmuma raksturojums Uzņēmuma raksturojums Uzņēmums “DDRE PLUSS” ir dibināts 2013. gada septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Šis uzņēmums tapis kā meitas uzņēmums IK DDRE, kas tika dibināts 2010. gada septembra mēnesī. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi

Pirmsdiploma prakses atskaite

IEVADS Visā pasaulē tūrisms ir viena no galvenajām un vadošajām izaugsmes nozarēm un tiek uzskatīta par stratēģisku ekonomiskās attīstības un nodarbinātības prioritāti. Tas saistāms ar dažādiem iemesliem, tai skaitā, ar to, ka tūrisms ietekmē ikvienas sabiedrības kultūras, sociālo un ekonomisko dzīvi (Jaunušane, 2012). Tā, piemēram: tūrisms pasaulē pēc Otrā Pasaules

Uzņēmuma raksturojums

Ievads Globālā dzērienu tirgus pētījumu dati liecina par to, ka pēdējā laikā iedzīvotāji ir sākuši vairāk rūpēties par savu veselību un, izvēloties alkoholiskos dzērienu, dod priekšroku dzērieniem ar zemu alkohola saturu un samazinātu kaloriju daudzumu. ASV tirgū ārkārtīgi aktīvi tirgus daļu iekaro dzēriens (seltzer), kas atbilst augstāk aprakstītajām īpašībām, taču

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.