Category: Kvalifikācijas darbs

Gudrās pilsētas Nākotnes pilsētas

SATURS IEVADS 3 1. GUDRĀKAS PILSĒTAS VEIDOŠANAS PROCESS 4 1.1. ”Gudro” pilsētu standartizācija 5 1.2. Pasaules “gudrās” pilsētas 6 2. TRANSFORMĀCIJAS PROCESI GUDRAS PILSĒTAS IZVEIDOŠANA 12 2.1. Pilsētu attīstības normatīvais un institucionālais regulējums Latvijā 14 2.2. Rajoni kā pirmais solis gudras pilsētas izveidošānā 16 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 22 BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

Polijas un ES attiecības institūciju līmenī

SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. INSTITUCIONĀLISMA TEORĒTISKIE ASPEKTI 5 1.1. Institūciju teorētiskais aspekts 5 1.2. Institucionālisms un institucionālā vide 8 1.3. Eiropas Savienība un tās svarīgākās institūcijas 12 2. POLIJAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS ATTIECĪBU ANALĪZE 18 2.1. Iestāšanās Eiropas Savienībā – juridiskais pamats un procedūra 18 2.2. Polija Eiropas Savienībā

Индивидуальные задачи (Логистика)

Содержание 1. Расчет ключевых показателей эффективности склада 3 2. Анализ и прогнозирование товарных и транспортных потоков, запасов 11 3. Расчет размерностей технологических зон 15 4. Расчет количества агрегатов обслуживания на складе 16 5. Организация технологического процесса на складе 18 6. Нормирование и расчет себестоимости складских операций 19 7. Организация труда

Контрольная работа по предмету «Финансовое управление 2» Cooper Industries, Inc. (Ответы в приложении)

Cooper Industries, Inc. В мае 1972 года Robert Cizik, исполнительный вице-президент CoopersIndustries, Inc., просматривал кандидатов на возможное слияние длядиверсификации деятельности своей компании. С одним из кандидатов, NicholsonFile Company, велись переговоры тремя годами ранее, но все инициативы былиотклонены. Однако теперь компания Nicholson находилась в эпицентре борьбы запоглощение, что могло дать Cooper

Bakaulaura darbs “IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ”

Anotācija Autora izvēlētā bakaulaura darba tēma ir “IZAICINĀJUMI APRITES EKONOMIKAS IEVIEŠANAI LATVIJĀ”. Aprites ekonomikas ieviešana mūsdienās paliek arvien aktuālāka dēļ neatjaunojamo dabas resursu straujās izlietošanas un mūsdienu cilvēku dzīvesveida.Tas nozīmē, ka aprites ekonomiku būtu jāievieš gandrīz visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, uz ko arī ir mērķēts bakaulaura darbs, lai

AIZTURĒTĀ PERSONA KRIMINĀLPROCESĀ G65

Anotācija 3 Аннотация 4 Anotation 5 Ievads 6 1. Pirmstiesas kriminālprocesuālās aizturēšanas būtība 7 1.1. Jēdziens “aizturētā persona” 7 1.2. Aizturēšanas piemērošanas pamats un raksturojums 9 1.3. Meklējamas personas aizturēšana 12 2. Aizturēto personu tiesību un pienākumu nolikumi pirmstiesas procesā 15 2.1. Aizturētās personas tiesības 15 2.2. Aizturētās personas pienākumi

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS (tabulas pielikumā)

  Temata aktualitāte Mūsdienās e-grāmatu lietošana ir aktuālāka nekā agrāk, jo tiek dota priekšroka lasīšanai attālināti Covid-19 vīrusa izplatīšanās dēļ. Lielākā daļa iestāžu, kur ļauj iepazīties ar drukātiem avotiem, piemēram, bibliotēkās, klātienes apmeklējums un uzturēšanās iekštelpās ir stingri ierobežota vai aizliegta, e-grāmatas ka alternatīvais veids ir vispiemērotākais izmantošanai. E-grāmatu priekšrocība

«Перспективы развития хобби туризма на примере Турции»

ВВЕДЕНИЕ Актуальность работы. Туризм существовавшее в обществе на протяжении по крайней мере двух веков, когда только люди из высших социальных слоев могли путешествовать с целью проведения досуга. Глобальный характер туризм приобрел в середине прошлого века с развитием коммерческих трансокеанских рейсов. С этого момента туризм стал важным фактором мировой экономики: несмотря

1.3.1.VSNA (valodas sistēmas nepietiekamības attīstība) cēloņu raksturojums un iedalījums līmeņi

1.3.1.VSNA (valodas sistēmas nepietiekamības attīstība) cēloņu raksturojums un iedalījums līmeņi Analizējot cilvēka attīstību no fiziskā un psiholoģiskā viedokļa, ar pārliecību var apgalvot, ka tā attīstība ir “secīgas, neatgriezeniskas, likumsakarīgas un kvalitatīvas pārmaiņas cilvēka dzīves un garīgo procesu norisē” (Lūse, Miltiņa, Tūbele, 2012). Turklāt kā norāda A.Špona – lai spētu orientēties

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS

  Ievads 2 1. Pētījuma terminu skaidrojumi 2 1.1. E-grāmata 2 1.1.1. E-grāmatu vēsture 2 1.1.2. E-grāmatu klasifikācija 2 1.1.3. E-grāmatu formātu veidi Error! Bookmark not defined. 2. Pētījuma teorētiskā bāze 2 2.1. Difūzijas teorija 2 3. Izpētes pakāpes analīze 2 4. Pētījuma metodoloģija 2 4.1. Anketēšana 2 4.2. Daļēji

Apģērba zīmola izveidošanas un realizācijas analīze

  Ievads Šobrīd, pasaulē, apģērba modes tendences attīstās ļoti strauji un apģērba ražotāji sākuši apzināties mūsdienu nestandarta apģērba izmērus, kas nav piemēroti vienam ķermeņa aprišu standartam. Iespējams novērot, ka pēdējos gados aizvien vairāk veikalos parādās apģērbi, kas piemēroti lielāku ķermeņu aprišu cilvēkiem, tajā brīdī aizmirstot, ka ir arī otra veida

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES PĀRSKATS

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES PĀRSKATS SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 I. PRAKSES VIETAS RAKSTUROJUMS 4 1. Uzņēmuma nozares apraksts 4 2. Uzņēmuma raksturojums 5 II. PRAKSES ORGANIZĀCIJA 8 3. Prakses mērķis un uzdevumi 8 4. Prakses programma 8 III. PRAKSES NORISES PROCESS 10 5. Prakses laikā veiktie uzdevumi 10 6. Darbs ar klientiem

3 – 4 gadīgu bērnu kustību koordinācijas veicināšana sporta nodarbībās

3 – 4 gadīgu bērnu kustību koordinācijas veicināšana sporta nodarbībās Saturs Ievads 4 1. 3-4 gadus vecu bērnu kustību koordinācijas veicināšana 6 1.1. 3-4. gadus veca bērna attīstības raksturojums 9 1.2. Fiziskās aktivitātes un kustību koordinācijas vispārīgs raksturojums 14 2. Veicināšanas nodarbības sportā 23 2.1. Pedagoģiskās darbības organizēšanas būtība 25

Sociāla darba metodes ar deviantas  uzvedības pusaudžiem

Sociāla darba metodes ar deviantas  uzvedības pusaudžiem SAĪSINĀJUMU, SIMBOLU, SPECIĀLO TERMINU UN TO DEFINĪCIJU UZSKAITĪJUMS SAĪSINĀJUMU, SIMBOLU, SPECIĀLO TERMINU UN TO DEFINĪCIJU UZSKAITĪJUMS 4 IEVADS 6 1. UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMI PUSAUDŽIEM RAKSTUROJUMS 8 1.1. Uzvedības traucējumi – jēdziens, cēloņi, būtība 9 1.1.1. Deviantas uzvedības jēdziena un veidu raksturojums 16 1.1.2. Deviantas uzvedības cēloņi

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS

CO2 KĀ RESURSA IZMANTOŠANA. SABIEDRĪBAS IZPRATNES UN GATAVĪBAS MAKSĀT NOVĒRTĒJUMS   SATURS Apliecinājums 2 GALVOJUMS 3 Darba iesniegšanas ORTUS sistēmā apstiprināšana 4 Zinātniskā darba uzdevums 5 ANOTĀCIJA 6 ABSTRACT 8 Attēlu saraksts 11 SAĪSINĀJUMI 14 IEVADDAĻA 15 1. LITERATŪRAS ANALĪZE 17 1.1. CO2 problēma pasaulē, Eiropā, Latvijā 18 1.2. Iespējas

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TĪMEKĻA VIETŅU SALĪDZINĀJUMS UN IETEIKUMU IZSTRĀDE

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TĪMEKĻA VIETŅU SALĪDZINĀJUMS UN IETEIKUMU IZSTRĀDE Ievads Jebkura izglītības organizācijas vietne ir tās vizītkarte. Interesējoties par kādu šīs organizācijas organizāciju vai projektu, mūsdienīgs lietotājs vispirms vēlēsies griezties oficiālajā vietnē un uzzināt sīkāku informāciju. Izglītota vietne var paplašināt auditorijas uzmanību un paaugstināt izglītības iestādes reitingu. Tīmekļa vietne ir lieliska vieta izglītības iestādes aktuālo ziņu, zinātnisko un publicistisko rakstu, publikāciju izvietošanai. Tā ir iespēja demonstrēt sava uzņēmuma īpatnības, pastāstīt par sasniegumiem un sniegt visiem lietotājiem, vai tie ir skolēni, studenti, pasniedzēji, kolēģi vai darba devēji interesējošo informāciju.[1] Tīmekļa vietne var ietekmēt skolēnu\studentu izvēli tieši šajā izglītības iestādē. Bet kā saprast, kam vairāk jāpievērš uzmanību un kā padarīt tīmekļa vietni vēl ērtāku un vienkāršāku. Šajā gadījumā tiks izskatīts viss no vienkārša lietotāja puses. Tīmekļa vietnes a… Lai

5 – 6 gadīgu bērnu matemātisko prasmju apguves veicināšana spēlēs un rotaļās

5 – 6 gadīgu bērnu matemātisko prasmju apguves veicināšana spēlēs un rotaļās Saturs Ievads 5 1. Teorētiskās literatūras analīze par vecākā pirmsskolas vecuma bērnu matemātisko priekšstatu veidošanos 7 1.1. Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu attīstības raksturojums 7 1.2. Matemātisko priekštatu veidošanās pirmsskolā 12 1.3. Rotaļas un spēles bērnu matemātisko priekštatu sekmēšanai

Исследование связи между профессиональным стрессом и выгоранием на работе

Исследование связи между профессиональным стрессом и выгоранием на работе Содержание Аннотация 3 Abstract 4 Anotacija 5 Список рисунков 6 Список таблиц 7 Введение 8 1. Проблемы изучения стресса и профессионального стресса в психологии. 10 1.1 Стресс и его составляющие 10 1.2. Концепция рабочего стресса 16 2. Теоретический анализ подходов к

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «REFTRANS LOGISTICS»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «REFTRANS LOGISTICS» СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 9 ВВЕДЕНИЕ 10 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 13 1.1. Логистика: сущность и основные понятия 13 1.2. Аутсорсинг логистических услуг: логистические посредники и провайдеры 18 1.3. Изучение моделей оценки эффективности в логистической деятельности 22 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ SIA

Vadības stili un to ietekme uz uzņēmuma “X” darbību

Vadības stili un to ietekme uz uzņēmuma “X” darbību Satura rādītājs Ievads 3 1. Līderība un tās stili 5 1.1. Vadīšanas stilu raksturojums 5 1.1.1. Autokrātiskais 6 1.1.2. Liberālais 7 1.1.3. Demokrātiskais 8 1.2. Pētījumu apkopojums 9 2. Uzņēmuma ”X” vadības stila analīze 13 3.Vadības stila ietekme uz uzņēmuma „X”

Skolas pedagogu slodze. Pienākumu izpilde skolā un ārpus skolas

  1.Skolas pedagogu pienākumu izpilde skolā un ārpus skolas Latvijā skolas (un citu mācību iestāžu) pedagogu darbu reglamentē vairāki dokumenti. profesijas standarts, Izglītības likums, profesionālās kvalifikācijas prasības, Profesionālās izglītības likums un Pedagogu profesionālās ētikas pamatprasības. Pētījuma atbilstošus jautājums iekļauj profesijas standarts: pienākumus un uzdevumus; īpašās prasības uzdevumu veikšanā; kopīgās un

Korona vīrusa pandēmijas ietekme uz viesmīlības uzņēmumu darbību Liepājā

  IEVADS 3 1.VIESNĪCAS  KĀ TŪRISMA UN CEĻOJUMU INDUSTRIJAS ELEMENTS 5 1.1.Viesnīcu pakalpojumu raksturojums un specifika 5 1.2. Viesnīcu klasifikācija un funkcijas 6 1.3. Viesnīcu darbības organizācija 11 2.KORONA VĪRUSA PANDĒMIJAS IETEKMĒ UZ TŪRISMA UN CEĻOJUMU INDUSTRIJU 12 2.1. COVID 19 pandēmijas attīstības gaita 12 2.2. COVID 19 pandēmija kā šķērslis ceļošanai 13 2.3. COVID 19 pandēmijas ietekme uz viesnīcu darbību 16

Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās aktivitātes attālināto mācību laikā

BAKALAURA DARBS Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās aktivitātes attālināto mācību laikā Saturs Anotācija 3 Abstract 4 Ievads 5 1. Literatūras apskats 8 1.1.Sākumskolas vecuma bērnu fiziskās attīstības īpatnības 8 1.2. Fizisko aktivitāšu nepietiekamība un to sekas sākumskolas vecuma bērniem 13 1.3. Sākumskolas vecuma bērnu fizisko aktivitāšu pētījumu rezultāti attālināto mācību laikā

PAMATPRASMJU UN KUSTĪBU KOORDINĀCIJAS APGUVE SĀKUMSKOLASSKOLĒNIEM PELDĒŠANAS NODARBĪBĀS

  IEVADS Peldēšanai ir pozitīva ietekme uz bērna organismu, jo ūdens sniedz nomierinošu efektu uz nervu sistēmu un uz muskuļu sistēmu iedarbojas ar atslābinošu efektu. Regulāras peldēšanas nodarbības palīdz bērniem pielāgoties ātrāk jauniem apstākļiem un notikumiem. Svarīgi ir arī tas, ka regulāras peldēšanas nodarbības palīdz attīstīt bērnu koordināciju, uztveres spējas,

Bērnu koka mēbeļu uzņēmuma sertificēšanas  procedūras

  Ievads 2020.gada 12.septembrī tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 353 (20.06.2017), kur tika rediģēti ZPI kritēriji, tai skaitā arī mēbeļu kategorijai. Piedaloties tirgū, un laižot apgrozībā bērnu mēbeles to ražotājam ir jāievēro virkne prasību. Ņemot vērā, ka gala lietotājs ir pavisam mazs cilvēks, atbilstoši tam, ir jāievēro standartos noteikti

IEGULDĪJUMU NĀKOTNEI VEIDU UN IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS

  IEVADS Vairākas Eiropas valstīs pensionāri izjūt dzīves līmeņu nevienlīdzību. Turklāt tieši pirmspensijas un pensijas vecumā persona dažādu iemeslu dēļ tiek pakļauta lielākam nabadzības riskam nekā pārējās personu grupas (Latvijas Republikas Saeima, 2020). Analizējot statistikas datus, tika konstatēts, ka 2019. gadā, to pensionāru īpatsvars vecumā virs 65 gadiem, kuri tiek

The importance of supply chain management and logistics processes

  TABLE OF CONTENTS ABBREVIATIONS USED IN THE PAPER 7 INTRODUCTION 8 1.1. Logistics: Definition, Components, Functions & Its Importance 10 1.2. Fundamentals of Supply Chain Management 15 2. LITERATURE REVIEW ON SUPPLY CHAIN ​​ASSESSMENT 22 2.1. Criteria for assessing the effectiveness of the supply chain 22 2.2. Supply Chain

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI TRŪCĪGIEM UN MAZNODROŠINĀTIEM KRĪZES SITUĀCIJĀ  

  SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI TRŪCĪGIEM UN MAZNODROŠINĀTIEM KRĪZES SITUĀCIJĀ   SATURA RĀDĪTĀJS ANOTĀCIJA 2 ABSTRACT 3 IEVADS 5 1. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN PAKALPOJUMU TEORĒTISKIE ASPEKTI 7 1.1. Jēdzienu “sociālā palīdzība” un “sociālie pakalpojumi” raksturojums 8 1.2. Palīdzības sniegšanas veidi, kvalifikācija 11 1.3. Statistikas dati par sociālo palīdzību un pakalpojumiem

 Noliktavas un loģistikas sistēmas

  Ievads Neskatoties uz visiem jauninājumiem e-komercijā, integrētajām piegādes ķēdēm, stabilām klientu atsauksmēm, tieši laikā tehnoloģiju izmantošanu, piegādes ķēde, kas savieno ražošanu ar gala patērētājiem, nekad nebūs tik labi organizēta, lai pilnībā izslēgtu noliktavas uzglabāšanu. Taču šo inovāciju pieaugošās izplatības gaitā noliktavas darbības lomas un uzdevumi mainās un mainīsies arvien

DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANA ĀRZEMNIEKIEM LATVIJĀ

  Ievads Ārzemnieka dzīves vietas jautājums Latvijā skar vairākus posmus, kur viena no tām ir uzturēšanas atļaujas saņemšana. Tā kā Latvija ir viena no Eiropas Savienības valstīm un tās robežas ir atvērtas citas ES valsts personai, ir aktuāli pētīt ārzemnieka iespēju deklarēt savu dzīvesvietu Latvijā, jo īpaši, ka dzīves vietas

Depresija kā Z paaudzes slimība Latvijā 

  Saturs Ievads 3 Īsfilmas – kā kinematogrāfiskās mākslas veids, specifika un tās iezīmes 4 Depresija un depresijas traucējumi 5 Pakāpeniska radīšanas tehnoloģija īsfilmas veidošanai 7 Izmantotās literatūras saraksts 10 Ievads Kino vēsturei ir nedaudz vairāk par simts gadiem, tomēr šajā laikā tā ir ieguvusi noteiktu popularitāti starp citiem mākslas

Muitas noformēšanas un kontroles organizācija loģistikas ķēdē

  DARBĀ IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 9 IEVADS 10 1.Muitas procedūras piemērošanas un kontroles teorētiskais pamatojums 12 1.1. Muitas procedūru normatīvais pamats 12 1.2. Muitas procedūras „tranzīts” raksturojums 16 1.3. Muitas procedūru kontrole 22 1.4. Preces, kuras izved no Savienības muitas teritorijas 23 2. Preču pārvadājumu prasības logistikas uzņēmumiem 30 3. MUITAS

MOTIVĀCIJAS TEORĒTISKIE ASPEKTI

  Jēdziena motivācija būtība Motivācija ir viens no psiholoģiskajiem aspektiem, kas ir visciešāk saistīts ar cilvēka attīstību. To raksturo nevis kā personisku iezīmi, bet gan ar cilvēku mijiedarbību ar situāciju, tāpēc tā dažādiem cilvēkiem ir atšķirīga un vienā un tajā pašā personā tā var atšķirties dažādos laikos un situācijās. Motivēt

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS

LU STUDENTU PRASMES IZMANTOT E-GRĀMATU IESPĒJAS SATURS Ievads 5 1. Pētījuma terminu skaidrojumi 9 1.1. E-grāmata 9 1.1.1. E-grāmatu vēsture 10 1.1.2. E-grāmatu klasifikācija 11 1.1.3. E-grāmatu formātu veidi 11 2. Pētījuma teorētiskā bāze 12 2.1. Difūzijas teorija 12 3. Izpētes pakāpes analīze 13 3.1. Teksts 13 Izmantotie informācijas avoti

Sports un veselība. Mācību priekšmeta programmas paraugs. 1.–9. klasei

Sports un veselība. Mācību priekšmeta programmas paraugs. 1.–9. klasei 1.Uzdevums. Kritiski izvērtēt, apkopot un pamatot teorētiskas atziņas. Veiciet mācību priekšmeta” Sports un veselība” programmas SVID analīzi. SVID analīze (angļu: SWOT analysis) ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses (Strengths), vājības (Weaknesses), iespējas (Opportunities) un draudus (Threats). Veicot SVID analīzi, izvērtē iekšējo

Bāriņtiesu darbības nodrošināšana īstenojot administratīvi teritoriālo reformu

  Anotācija 3 ievads 5 1. Bāriņtiesu darbības funkcionālā loma 7 1.1.Bāriņtiesu izveidošanās ģenēze 7 1.2. Bāriņtiesu kompetence un funkcijas 11 1.3. Bāriņtiesu sastāvs 23 2. Bāriņtiesu nozīme administratīvās reformas ietekmē 25 3. Bāriņtiesu funkcionālā pakļautība 32 Nobeigums 35 Izmantoto avotu un bibliogrāfijas saraksts 37 ievads Mūsdienās sevišķa uzmanība tiek

Налог на микропредприятия (презентация в приложении)

Налог на микропредприятия Содержание Введение 3 1. Сущность налога на микропредприятия 4 2. Достоинства и недоставки введения налога на микропредприятия 8 3. Методика изучения влияния налога на микропредприятия 10 4. Результаты исследования. 12 Выводы 16 Введение 15 сентября 2008 года о своём банкротстве объявил один из крупнейших инвестиционных банков США

Salons „Delfīns” 01262207

Salons „Delfīns” SATURA RĀDĪTĀJS 1. ĀRSTNIECĪBAS UN SKAISTUMKOPŠANAS CENTRA “VERDI” RAKSTUROJUMS 5 1.1. Salona „Delfīns” apraksts 5 1.2. Salona „Delfīns” piedāvātie pakalpojumi 6 1.3. Salona „Delfīns” iekšējās kārtības noteikumi 7 1.4. Tehniskais nodrošinājums un inventārs 7 1.5. Profesionālā kosmētika un zīmoli 9 2. KLIENTU APKALPOŠANA 10 2.1. Kosmētiķa darba vietas

Integrētās mācību prakses sākumskolā atskaite

Integrētās mācību prakses sākumskolā atskaite 2020 SATURS Dominante – dabas zinības 3 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 7 Dominante – Latviešu valoda 12 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 17 Dominante – Matemātika 20 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 24 Dominante – Sociālās zinības 27 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 32 IZVĒRSTS KONSPEKTS INTEGRĒTAJĀ MĀCĪBĀ 3. klase Izzināmā jautājuma

Atortiesības elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

  Содержание Введение 8 1. Авторское право: сущность, объекты и субъекты правоотношений 10 1.1. Объекты правоотношений в области авторского права 10 1.2. Суъбекты правоотношений в области авторского права 13 2. Особенности использования объектов авторского права в различных видах средств массовой информации в Латвии 16 2.1. Европейское законодательства в отношении авторского

“SIA SKUBA” prakses atskaite 01242202

  ievads 3 1.SIa Skuba vispārējs raksturojums 4 1.1. Skuba darbības virziens 4 1.2. Skuba piegādes process un to vadība 6 1.3.Preču iepirkums 10 1.4. Preču krājumi un to vadīšana 13 2.Skuba Latvija SIA kvalitātes vadība 15 3. Skuba Loģistikas procesu raksturojums 19 4.SIA darbības PEST analīze 23 nobeigums 24

“SANITEX” prakses atskaite 01242201

  ievads 3 1. Sanitex vispārējs raksturojums 4 1.1. Sanitex grupas pakalpojumu struktūra 5 1.2. Sanitex darbības rezultāti, personāla izmaiņas 7 1.3. Sanitex loģistika 8 2. sanitex noliktavu darbības raksturojums 9 3.Pārdošanas veicināšana 14 4. Sanitex konkurenti 18 5. Sanitex spēcīgo pušu noteikšana 22 nobeigums 24 Izmantotās literatūras un citu

KLIENTU ATTIECĪBU VADĪBAS TEORĒTISKIE ASPEKTI

  Ievads 5 1. Klientu attiecību vadības teorētiskie aspekti 6 1.1. Klientu attiecību vadīšana B2B tirgū 6 1.2. Klientu apmierinātība un lojalitāte 14 1.3. Pievienotās vērtības piedāvājums klientiem jeb attiecību ar klientiem uzlabošanas stratēģijas 28 Secinājumi un priekšlikumi 41 Priekšlikumi 41 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 42 Pielikumi 46 Ievads

Digitālo transformāciju optimizācija bankas darbības efektivitātes uzlabošanai

  1. Klientu apkalpošanas procesu automatizācijas būtība un nozīme banku sektorā 8 1.2. Procesu automatizācijas būtība 17 1.3. Procesu automatizācijas priekšrocības un trūkumi 20 1.4. Klientu apkalpošanas procesu automatizācija un ieviešanas prakse 27 2. Procesu apraksts X bankā 44 3. Pētījumi par patērētājiem 51 Literatūras saraksts un avoti 57 Ievads

SPORTA MASĀŽAS PIELIETOJUMS VIGLATLĒTIEM

  APZĪMĒJUMU SARAKSTS 5 IEVADS 6 1. VIEGLATLĒTIKA 8 1.1. Vieglatlētikas disciplīnas 8 1.2. Vieglatlētikas vēsture 9 1.3. Vieglatlētika neredzīgajiem un daļēji redzīgajiem 10 1.4. Veselības problemas vieglatlētiem 11 2. MASĀŽA 13 2.1. Masāžas vēsture 13 2.2. Masāžas ietekme uz cilvēka organismu 14 2.3. Masāžas veidi 16 2.4. Masāžas veikšanas

SOCIĀLO TĪKLU KOMUNIKĀCIJA KĀ MĀRKETINGA INSTRUMENTS JAUNU KLIENTU PIESAISTEI UZŅĒMUMAM SIA „MANSPILOTS”

  Ievads 5 1. Sociālie tīkli kā mārketinga instruments 7 1.1. Mārketinga būtība 7 1.2. Komunikācijas kā mārketinga instrumenta būtība un nozīme uzņēmuma attīstībai 11 1.3. Sociālie tīkli kā komunikācijas instruments 15 2. Sociālo tīklu kā mārketinga instrumenta iespējas SIA „Manspilots” attīstīšanai 20 2.1. Uzņēmuma vispārīgs raksturojums 20 2.2. Uzņēmuma

‘’INTERNATIONAL BUSINESS’’ DEVELOPMENT OF NEW PRODUCT

INTRODUCTION STRATEGY IN THE ENTERPRISE – A CASE STUDY OF ZAMONAVIY QURILISH   Table of content Introduction 3 1. Characteristics of sector 5 As well as “Zamonaviy Qurilish 7 2. Target market, 9 3. Target Audience 9 4. Characteristics of introduction strategies 9 5. Evaluation of strategies effectiveness 9 6.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.