Category: Prakses atskaite

SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMA OV SOLUTIONS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

IEVADS Uzņēmuma veiksme un panākumi lielā mērā ir atkarīga no biznesa stratēģijas. Tā ir nozīmīga ikvienam tālredzīgam un uz sasniegumiem tendētam vadītājam, kurš, izmantojot uzņēmuma resursus un atšķirīgas prasmes, vēlas iegūt priekšrocības attiecībā pret saviem konkurentiem tirgū vai nozarē. Panākumus iespējams gūt tikai organizācijām ar skaidru mērķi un stratēģiju, kā

SIA “Energokomplekss”

Ievads Prakses mērķis iegūt profesionālo kompetenci un apgūt praktisko iemaņu kopu, kas nepieciešama menedžmentā pamatuzdevumu sekmīgai izpildei. Iemācīties praktiski izmantot dažādos mācību priekšmetos apgūtās teorētiskās zināšanas, izprast personāla vadības uzdevumus uzņēmumā, darbu secību, to nozīmīgumu saimnieciskās darbības uzskaitē un analīzē, mācīties patstāvīgi veikt uzdotos darba uzdevumus, izvēlēties atbilstošus darba paņēmienus,

Prakses uzdevumu apraksts

1 uzdevums. Iepazīšanās ar “Skola 2030” materiāliem (1. nedēļa): ko ietver paraug programmas, kādas ir to galvenās komponentes; kā paraugprogrammās ir skaidrots jēdziens – mācīšanās iedziļinoties; kādi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas principi atspoguļoti “Skola 2030” Paraugprogrammas galvenās komponentes: Paraugprogrammas ir veidotas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos

Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums “Viadukts” SIA

Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums “Viadukts” SIA SATURS IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA KOPĒJAIS RAKSTUROJUMS 4 1.1. Uzņēmuma darbības raksturojums 4 1.2. Uzņēmuma veicāmo darbu apraksts 5 1.3. Uzņēmuma organizatoriska struktūra 8 2. PRAKTISKĀ DAĻA 11 LITERATŪRAS SARAKSTS 18 IEVADS Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viadukts” ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 07. oktobbrī, juridiskā

Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums

  Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums Uzņēmuma apraksts Prakse tika izieta SIA „Reaton LTD” ražošanas departamentā, laikā no 03.03.2008 – 27.04.2008 SIA „Reaton LTD” ir viens no lielākajiem daudznozaru uzņēmumiem Latvijā, kas tirgū darbojas jau kopš 1988. gada. Galvenie „Reaton LTD” darbības virzieni ir kvalitatīvu apdares materiālu un interjera priekšmetu tirdzniecība,

BŪVDARBU VADĪŠANA

SATURA RADĪTĀJS IEVADS 3 1. BŪVDARBU VADĪŠANA 4 1.1. Vispārēja informācija par SIA LD BUVE 4 1.2. Būvniecības procesa plānošana un uzraudzība 5 1.3. Būvdarbu veikšanas kārtība 10 1.4. Darba aizsardzības pasākumi objektā 12 1.5. Darba kontrole objektā 12 2. BŪVES DOKUMENTĀCIJA 17 2.1. Būvnormatīvi un standarti 17 2.2. Nepieciešama

SIA MULTIPLASTS 121301

  SATURS IEVADS 4 1. UZŅĒMUMA SIA MULTIPLASTS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS 5 2. UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS VIDES ANALĪZE 7 2.1. Uzņēmuma mērķi un stratēģijas 7 2.2. Uzņēmuma SIA MULTIPLASTS organizatoriskā struktūra un lēmumu pieņemšanas metodes 8 2.3. Uzņēmumā tehnoloģiskais process 10 3. UZŅĒMUMA ĀRĒJĀS VIDES ANALĪZE 12 3.1. Uzņēmuma tiešās ārējās vides

GADA TRENIŅU PLĀNA PROJEKTS Izvēlētā sporta veida apakšprogrammā: Amatieru bokss Jaunieši, 10 – 18 gadi

02-TRENINU-PLANA-PROJEKTS-C22Download Projektā nav atļauts izdzēst nodaļas, uzdevumus vai to aprakstus u. tml. Ar savu parakstu darba autors apliecina, ka konkrētais projekts ir viņa oriģināldarbs un nav plaģiāts. Projekts iesniedzams saskaņā ar Projekta izstrādes un aizstāvēšanas prasībām, kas atrodamas MyKoob.lv sadaļā Faili, mapē – Treniņu plāna projekts. SATURA RĀDĪTĀJS Ievads 3

SIA „MAERSK LATVIJA”. Prakses atskaite.

SATURS IEVADS 3 1.INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 4 1.1. Uzņēmuma apraksts 4 1.2. Sabiedrības dibināšana 6 2.SIA „MAERSK LATVIJA” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA 7 3.GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES KĀRTOŠANA UN ORGANIZĀCIJA UZŅĒMUMĀ 9 4.BILANCES ANALĪZE 11 5.PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2012. 16 6.LĒMUMU PIEŅEMŠANA SIA” MAERSK LATVIJA” FILIĀLĒ 22 7.UZŅĒMUMA PLĀNOTĀS

Ostu un kuģošanas vadība

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA Jūras transporta nodaļa “Ostu un kuģošanas vadība” Studiju kurss “Krasta prakse” Prakses atskaite Rīga – 2019 Saturs Ievads 3 1. Informācija par sabiedrību 4 1.1. Uzņēmuma apraksts 4 1.2. SIA „Ultramarin” organizacijas struktūra 5 1.3. Prakses laikā darbības funkciju raksturojums 7 2. Sabiedrības vadīšana 8 2.1. Stratēģiskā

Orkla Latvija, SIA 09122201

Orkla Latvija, SIA (Prakses vietas nosaukums) SATURS Ievads 4 1.KOMERCSABIEDRĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 5 1.1.Uzņēmējdarbības raksturojums 5 1.2..Komercsabiedrības galvenie raksturojošie finanšu rādītāji. 7 2. .Uzņēmuma komunikācijas, lietvedības un uzskaites darba organizācijas raksturojums 9 3. .Ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla un saistību uzskaite grāmatvedības reģistros un to atspoguļošana finanšu pārskatos 15

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES PĀRSKATS

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES PĀRSKATS SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 I. PRAKSES VIETAS RAKSTUROJUMS 4 1. Uzņēmuma nozares apraksts 4 2. Uzņēmuma raksturojums 5 II. PRAKSES ORGANIZĀCIJA 8 3. Prakses mērķis un uzdevumi 8 4. Prakses programma 8 III. PRAKSES NORISES PROCESS 10 5. Prakses laikā veiktie uzdevumi 10 6. Darbs ar klientiem

Department of Tourism and Hospitality

Department of Tourism and Hospitality CONTENTS INTRODUCTION 3 1. Characterizes of the Restaurant “Biblioteka nr. 1” 4 2. Assess and analyze its commercial activities and effectiveness, enterprise performance in the overall global, regional and local tendencies. 5 3. Assess involvement of the enterprise in global processes, networks, its international cooperation

SIA Eight Lounge 07172204

Introduction Not without reason internships are a necessary part of all university curricula. The internship allows putting academic knowledge into practice in natural but controlled conditions. As a result, the learner can integrate the material covered and pinpoint areas that he doesn’t understand. In addition, the internship allows you to

SIA “REIKARDS” 07172201

Satura rādītājs Ievads 2 1. Uzņēmuma vispārīgs raksturojums 3 2. Finanšu grāmatvedības raksturojums un uzskaite 4 2.1. Pamatlīdzekļu atzīšana uzskaitē, iegāde, saņemšana un izveidošana 6 2.2. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite 7 2.3. Uzņēmuma pārskatu sagatavošana 9 3. Vadības grāmatvedības raksturojums un analīze 12 4. Iekšējās kontroles mehānismi uzņēmumā 13 5. Uzņēmuma

SIA “Miķēļi”

SIA “Miķēļi” Prakses atskaite Saturs Ievads 3 1. Uzņēmuma raksturojums 4 2. Finanšu vadības funkcijas uzņēmumā 8 2.1. Finanšu vadības funkcijas uzņēmumā 8 2.2. Finanšu vadības process uzņēmumā 9 2.3. Uzņēmuma līdzekļi un to finansēšanas avoti 19 2.4. Uzņēmuma ieņēmuma un izdevuma raksturojums 21 2.5. Uzņēmuma finansiālās situācijas analīze 22

Iepazīšanās prakses atskaite 07152201

Iepazīšanās prakses atskaite Satura rādītājs 1.SPRIEDUMU KONSPEKTS KRIMINĀLTIESĪBĀS 3 1.1.Spriedums Nr.1. 3 1.2.Spriedums Nr.2 5 1.3.Spriedums Nr.3 6 2.SPRIEDUMU KONSPEKTS CIVILLIETĀS 8 2.1.Spriedums Nr.1 8 2.2.Spriedums Nr.2 11 2.3.Sriedums Nr.3 15 3.SPRIEDUMU KONSPEKTS ADMINISTRATĪVAJĀS LIETĀS 17 3.1.Spriedums Nr.1. 17 3.2.Sprieduma Nr.2 18 3.3.Sprieduma Nr.3. 19 4.PĒTNIECISKO RAKSTU KONSPEKTS 21 4.1.Pētnieciskais

SIA” Gražus verslas” (darbs un prezentācija pielikumā)

  IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA APRAKSTS 4 1.1. Skaistumkopšanas nozares raksturojums 4 1.2. Uzņēmuma pamatinformācija 5 2. UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS 8 2.1. Uzņēmuma ienākumu un izmaksu analīze 8 2.2. Uzņēmuma finanšu koeficientu analīze 13 2.3. Personāla vadības procesa izvērtējums uzņēmumā 17 3. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 19 4. IZMANTOTĀS LITERATŪRAS

Senior Riga “Senior Babītē“ (darbs un prezentācija pielikumā)

Senior Riga “Senior Babītē “ Saturs Ievads 3 Institūcijas vēsturiskais ieskats 4 Institūcijas apraksts mērķi, uzdevumi 6 Institūcijas moto, sociālā darba metodes 6 Institūcijas struktūra 10 Institūcijas finansējuma avoti 11 Sociālā darba speciālistu vieta un institūcijas pienākumi 13 Institūcijas klientu apraksts 17 Institūcijas novērtējums 18 Pašnovērtējums 23 Izmantoti avoti 24

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

Prakses atskaite PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Rīga 2021 Satura radītājs Ievads 3 1. Organizācijas vispārīgs raksturojums 4 1.1. Organizācijas darbība un attīstība 4 1.2. Organizācijas struktūra un personāla vadība 11 2. Organizācijas personāla raksturojums 15 2.1. Personāla struktūras analīze 17 2.2. Personāla vadības procesi organizācijā 18 2.3. Organizācijas personāla vadīšanas

Par situāciju paliatīvajā aprūpē Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā

Par situāciju paliatīvajā aprūpē Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā   SATURS 1. PROBLĒMAS APSKATS 3 1.1. Problēmsituācijas apraksts un problēmas definējums 3 1.2. Problēmsituācijas nozīmība un līdz šim veikto mēģinājumu risināt problēmu 4 2. IEINTERESĒTĀS PUSES 8 2.1. Galvenās ieinteresētās puses 8 2.2. Ieinteresēto pušu mērķi,

Tiešo konkurentu salīdzinājums farmācijas nozarē

Praktiskais darbs par mikrovides izpēti uzņēmumam Grindex pielietojot Portera piecus spēkus /// 2021 Tiešo konkurentu salīdzinājums farmācijas nozarē Farmaceitisko ražošanu iedala divās stadijās:  pirmā stadija – pirmsapstrāde vai ražošana, tā ir aktīvās vielas jeb ingredienta ražošana;  otrā stadija – aktīvo zāļu vielu pārvēršana ārstniecībā izmantojamos produktos (medikamentos). Lielākās

„Grāmatvedība un finanšu plānošana”

„Grāmatvedība un finanšu plānošana” Saturs Ievads 3 Īss organizācijas apraksts /raksturojums 4 Organizācijas struktūra, finanšu pārvaldības shēma 8 Finanšu pārvaldībā iesaistīto vadības līmeņu saraksts, finanšu direktora/ finansista pienākumu apraksts 8 Prakses uzdevumu veikšanai izvēlētas atbilstošas metodes 11 Ir izveidoti kritēriji, atbilstoši kuriem tiks veikta finanšu pārvaldības (finanšu vadības) analīze. 18

“KVINTO GR” prakses atskaite

Prakses atskaite “KVINTO GR” (uzņēmuma vai organizācijas nosaukums) Satura rādītājs Ievads 3 1. “KVINTO GR” vispārīgs raksturojums un prakses laikā veiktie uzdevumi 4 1.1. Uzņēmuma “KVINTO GR” vispārīgs raksturojums 4 1.2. Prakses laikā veiktie uzdevumi 6 2. Primārie dati 8 2.1. Aptaujas rezultātu vizualizācija un interpretācija 9 2.2. Intervijas rezultātu

Prakses pārskats „Uzņēmuma loģistikas vides analīze”

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA Loģistika un starptautiskie tirdzniecības darījumi Prakses pārskats „Uzņēmuma loģistikas vides analīze” SATURS Ievads 3 1.ANALĪTISKAIS APSKATS 4 1.1. Uzņēmuma loģistikas vide 4 1.2. Loģistikas pamatdarbības 5 1.3. Noliktavu saimniecība 7 2.PĒTĪJUMA REZULTĀTI 9 2.1. Uzņēmuma SIA „Circle K Latvia” raksturojums 9 2.2. Uzņēmuma SVID analīze 10

Pillar Capital, AS prakses atskaite

Maģistra profesionālo studiju programmas “NOSAUKUMS” prakses atskaite Prakses vieta – Pillar Capital, AS Saturs Ievads 3 1. Pillar Capital, AS ieguldījuma novērtējums Rīgas pilsētas attīstībā 6 2. Pillar Capital, AS pārvaldes struktūra 14 3.LR likumdošanas bāze, kas reglamentē Pillar Capital, AS un valsts un pašvaldības institūciju sadarbību 19 4. PCA

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Maza Rasiņa”

PRAKSES Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Maza Rasiņa” (izglītības iestādes, kurā veikta prakse, nosaukums) ATSKAITE 2021 1.tabula Labās prakses pieredzes studijas Rotaļnodarbības temats Vērošanas datums Bērnu vecums Bērnu skaits grupā Skolotāja vārds, uzvārds, kura nodarbība vērota Secinājumi Es darbojos ar dabas materiāliem, zīles 13.09 5-7 12 Natalija Labanova Ļoti interesanta rotaļnodarbība,

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite

Cilvēkresursu vadības prakses atskaite Satura rādītājs Ievads 3 1. SIA «Maxima Latvija» vispārējs apraksts 5 1.1. Uzņēmuma un prakses vietas raksturojums 5 1.2. Personāla vadības procesa raksturojums lielveikalā “Maxima” 10 2. Cilvēkresursu politikas īstenošana lielveikalā “Maxima” 13 2.1. Personāla motivēšana uzņēmumā 13 2.2. Darba snieguma vadība 14 2.3. Apmācības organizēšana

Lietvedības prakses atskaite

Lietvedības prakses atskaite Saturs Ievads 3 1. Prakses vietas raksturojums 4 2. Normatīvie akti 6 3. Dokumentu aprite 8 4. Dokumenta atvasinājumu (noraksts, izraksts, kopija) izgatavošana un to pareizības apliecināšana 12 5. Personāla dokumenti 13 6. Elektroniski parakstīti dokumenti 14 7. Dokumentu rekvizīti 16 8. Dokumentu uzkrāšana, saglabāšana un izmantošana

Sports un veselība. Mācību priekšmeta programmas paraugs. 1.–9. klasei

Sports un veselība. Mācību priekšmeta programmas paraugs. 1.–9. klasei 1.Uzdevums. Kritiski izvērtēt, apkopot un pamatot teorētiskas atziņas. Veiciet mācību priekšmeta” Sports un veselība” programmas SVID analīzi. SVID analīze (angļu: SWOT analysis) ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses (Strengths), vājības (Weaknesses), iespējas (Opportunities) un draudus (Threats). Veicot SVID analīzi, izvērtē iekšējo

Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē

Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē prakses mape Rīga, 2021 Saturs 1. Īss izglītības iestādes grupas raksturojums 3 2. Pirmsskolas vecuma bērnu spēju un prasmju izzināšana un analīze. 4 3. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības izpētes iegūtie rezultāti 5 4. Pedagoģiskā procesa plānošana 6 5. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana. 7 6.

Lietvedības prakses atskaite

  Ievads Saskaņā ar lietveža profesijas standartu, lietvedis nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā, sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus, veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavo dokumenta atvasinājumus, pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku. Pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan

Financial and Managerial Accounting 310322 (Finished work attached EXCEL)

A manufacturing company has a plant with the two departaments: Department A andDepartment B. The plant’s overhead includes the plant manager’s salary, warehousestaff and equipment and is budgeted in the amount of EUR 200,000. Last year, theactual plant’s overhead was EUR 190,000. Department’s A and Department’s overhead consists mainly of

SIA Oddrija Travel uzņēmums (Darbs un prezentācija pielikumā)

SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1. uzņēmuma VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 4 1.1. Uzņēmuma raksturojums, vēsture 4 1.2.Organizatoriskā struktūra un darbības veidi 5 1.3.Uzņēmuma vīzija, misija, vērtības un mērķi 5 1.4. Darbības juridiskais pamatojums 6 2.tūrisma nozares RAKSTUROJUMS 8 2.1.Tūrisma veidi 8 2.2.Tūrisma operatori un aģentūras Latvijas tūrisma tirgū 11 2.3.Tūrisma uzņēmumu mērķauditorija,

Salons „Delfīns” 01262207

Salons „Delfīns” SATURA RĀDĪTĀJS 1. ĀRSTNIECĪBAS UN SKAISTUMKOPŠANAS CENTRA “VERDI” RAKSTUROJUMS 5 1.1. Salona „Delfīns” apraksts 5 1.2. Salona „Delfīns” piedāvātie pakalpojumi 6 1.3. Salona „Delfīns” iekšējās kārtības noteikumi 7 1.4. Tehniskais nodrošinājums un inventārs 7 1.5. Profesionālā kosmētika un zīmoli 9 2. KLIENTU APKALPOŠANA 10 2.1. Kosmētiķa darba vietas

Integrētās mācību prakses sākumskolā atskaite

Integrētās mācību prakses sākumskolā atskaite 2020 SATURS Dominante – dabas zinības 3 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 7 Dominante – Latviešu valoda 12 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 17 Dominante – Matemātika 20 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 24 Dominante – Sociālās zinības 27 Pedagoģiskās darbības pašanalīze 32 IZVĒRSTS KONSPEKTS INTEGRĒTAJĀ MĀCĪBĀ 3. klase Izzināmā jautājuma

Отчёт о практике 01252203

Оглавление Введение 2 1. Общая характеристика учреждения 3 2. Организационная структура центра и обязанности работников 6 Введение Период прохождения практики: с 01 октября 2014 по 31 мая 2016 г. Целью практики являлось улучшение моих навыков в администрировании и интерпретации тестов, консультировании, оценке реабилитационных программ и расширении моих знаний о практической

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga Оглавление Введение 3 1. Теоретические аспекты управления маркетингом на предприятии гостиничного бизнеса 4 1.1. Сущность маркетинговой деятельности на предприятиях отрасли гостеприимства 4 1.2. Методы маркетинга в гостиничном бизнеса 6 1.3. Изучение эффективности маркетинговых стратегий на предприятии

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики.

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики. Абстракт Оглавление Введение 4 1. Теоретический подход к управлению ассортиментом и товарной политике предприятия 6 1.1. Сущность и значение управления ассортиментом продукции 6 1.2. Методы управления реализацией товаров потребительского назначения 9 1.3. Современные тенденции товарной политики 14 2. Анализ

Анализ организационной культуры на примере гостевого дома «Небеса» в Ташкенте

гостевого дома «Небеса» Содержание Введение……………………………………………………………………………………2 Общая характеристика предприятия……………………………………………………3 Анализ структуры организационной культуры……………………………………..4 Анализ содержания организационной культуры………………………………………5 Совершенствование организационной культуры…………………………………….8 Заключение……………………………………………………………………………….10 Список используемой литературы………………………………………………………11 Введение Все организации независимо от формы собственности и целей деятельности создаются и живут в определенной среде, носящей название – культура. Организационная культура — это “философские и идеологические

Practice at the ZAB Advo.lv Law Bureau in Riga

  Table of content Introduction 1 1. A general characteristic of a company and its economic sector 2 2. Research of the company’s operational and management process analysis and evaluation 4 Evaluation of a Company’s brand 12 Sales methods 14 Research conducted 14 Cost structure 14 Growth opportunities 15 Price

“SIA SKUBA” prakses atskaite 01242202

  ievads 3 1.SIa Skuba vispārējs raksturojums 4 1.1. Skuba darbības virziens 4 1.2. Skuba piegādes process un to vadība 6 1.3.Preču iepirkums 10 1.4. Preču krājumi un to vadīšana 13 2.Skuba Latvija SIA kvalitātes vadība 15 3. Skuba Loģistikas procesu raksturojums 19 4.SIA darbības PEST analīze 23 nobeigums 24

“SANITEX” prakses atskaite 01242201

  ievads 3 1. Sanitex vispārējs raksturojums 4 1.1. Sanitex grupas pakalpojumu struktūra 5 1.2. Sanitex darbības rezultāti, personāla izmaiņas 7 1.3. Sanitex loģistika 8 2. sanitex noliktavu darbības raksturojums 9 3.Pārdošanas veicināšana 14 4. Sanitex konkurenti 18 5. Sanitex spēcīgo pušu noteikšana 22 nobeigums 24 Izmantotās literatūras un citu

SIA Soma stilss 01222201

Отчет о практике Содержание Введение 3 1. Общая характеристика SIA Soma stilss 4 2. Маркетинговый анализ SIA Soma stilss 7 Выводы 16 Введение Практическое обучение студентов является важнейшей частью профессиональной образовательной программы. Основная цель проведения практических занятий – это освоение студентами всех видов их будущей профессиональной деятельности через самостоятельную практическую

Экспресс нейл-бар «Лоск»

  Экспресс нейл-бар «Лоск» предлагает широкий спектр комплексных услуг включая: экспресс и классический маникюр, парафиновый массаж и инновационный горячий маникюр. Салон располагается в крупном торговом центре,открыт ежедневно, использует посменную работу 4 мастеров. За отчетный месяц имеется следующая инфомация о деятельности салона (eur):   Затраты Евро Аренда помещения 15 кв.м. 18

SIA “LYNGSON” 01202203

Отчет о практике Содержание Введение 3 1. Описание предприятия 4 Описание предприятия Компания SIA LYNGSON является частью концерна Lyngson. Компания занимает значительную долю латышского рынка климатического оборудования (радиаторов, конвекторов, фанкойлов и т.п.) Деятельность компании на территории Латвии началась в 2006, с создания компании под названием “BALTIC RADIATORS”. В 2007 г.

Uzņēmuma SVID analīze 011922

  Uzņēmuma SVID analīze Novērtējot uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, būtiska nozīme ir konkurētspējas nodrošināšanu ietekmējošo faktoru noteikšanai un atlasei nenoteiktības apstākļos. SVID (tulkojumā no angļu valodas SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analīze ir metode, ar kuras palīdzību uzņēmums novērtē savus iekšējos faktorus – stiprās puses (S) un vājās puses

„Apdrošināšanas brokera palīgs” prakses atskaite

  Ievads 2 1. UNIBROKKER AS raksturojums 3 2. Klientiem piedāvātie produkti 4 3. Lietvedības un uzskaites organizācija 8 4. UNIBROKKER AS darbības finanšu analīze 10 4. Uzņēmuma nodokļu nomaksas politika 14 6. Apdrošināšanas tirgus raksturojums 15 Secinājumi un priekšlikumi 29 Priekšlikumi 30 Bibliogrāfisko norāžu saraksts 31 pielikumi 33 Ievads

Prakses atskaite par uzņēmumu “Granny Inn”

  IEVADS 3 1. ORGANIZĀCIJAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 4 1.1. Organizācijas raksturojums, vēsture 4 1.2. Organizatoriskā struktūra un darbības veidi 5 1.3. Organizācijas vīzija, misija, vērtības un mērķi 6 2. ORGANIZĀCIJAS NOZARES RAKSTUROJUMS 8 2.1. Nozares vispārējais raksturojums 8 2.2. Nozares aktualitātes raksturojums pasaulē un Latvijā 9 3. ORGANIZĀCIJAS DARBĪBAS ANALĪZE

Prakses atskaite vadibzinātne

  1. Uzņēmums un tā darbības specifika 3 1.1. Uzņēmuma darbības forma un virzieni 3 1.2. Likumdošanas normatīvie akti uzņēmuma darbībā 5 2. Uzņēmuma iekšējā vide 7 2.1. Iekšējās vides elementu raksturojums 7 2.2. Iekšējās vides elementu savstarpējās mijiedarbības analīze 10 3. Vadītāja darbības principi un vadīšanas funkcijas 11 3.1.

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.