Category: Prezentācija

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma (Darbs pielikumā)

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma. Izveidot prezentāciju (plakātu vai infografiku, video) par 2 no Latvijas ekosistēmām! Norādot: sugu bioloģisko daudzveidību (augi un dzīvnieki – konkrētas sugas) abiotisko faktoru ietekmi barošanās ķēdes vai barošanās tīklu konkrētajā ekosistēmā. Vispirms atlasām informāciju par ekosistēmām, tad izveidojam pārskatu, kas

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief (finished work attached ppt+xls)

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief Pitch a music-related business of your choice via video (c. 10 mins) This assignment assesses the following learning outcomes: be able to apply knowledge of relevant concepts to outline the stepsrequired to set up a viable music-related business; plan and deliver a convincing oral presentation

Šengenas līgums (Gatava prezentācija pielikumā)

Kas ir Šengena? Šengenas zonas izveidošana ir viens no Eiropas projekta centrālajiem pīlāriem. Kopš tās izveides 1995. gadā, kad Šengenas zonā tika atcelta pasu kontrole, ES pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties visā ES. Tas nozīmē, ka viņi var dzīvot, mācīties, strādāt un doties pensijā jebkurā Eiropas ….. Šengenas līguma vēsture

Džordžs Katlets Māršals pptx pielikumā

Džordžs Katlets Māršals  (1880 – 1959) •ASV militārpersona un 1953. gada Nobela Miera prēmijas laureāts. Visu Otrā pasaules kara laiku bija ASV armijas ģenerālis. •Pēc kara pildīja ASV valsts sekretāra un aizsardzības sekretāra funkcijas. •Būdams valsts sekretārs, Dž. Māršals iniciēja plānu Eiropas valstu finansiālam atbalstam, kas atjaunotu pirmskara ekonomisko līmeni, kā arī samazinātu potenciālo PSRS ietekmi uz karā cietušajām valstīm. Tas vēlāk tika nosaukts par Māršala plānu. •1943. un 1947.

STUNDAS KONSPEKTS MĀJTURĪBĀ UN TEHNOLOĢIJĀS/ DIZAINĀ UN TEHNOLOĢIJĀS G5F

Mācību tēma: Kā tamborē (vai filcē) telpiskus tekstila objektus? Stundas tēma: Tamborējumu veidu apguve. Klase: 4.klase (bloka stundas) Sasniedzamais rezultāts: Patstāvīgi tamborē plākšņa veidā, īsos stabiņos trīs tamborējuma rakstus: gludais raksts, rievotais raksts un svītru raksts. Stundas uzdevumi: Noskaidrot stundas SR, meklējot atšķirības pedagoga uzskates priekšmetos; Izmantojot viedtālruni, meklē un

“CINAMON bonusu programma” (Prezentācija un runa pielikumā)

3.Slaids Ja runā par paša uzņēmuma „Cinamon” mērķiem, tad tie kopumā ir nevis atņemt  skatītājus citiem kinoteātriem, bet palielināt kino apmeklētāju skaitu Latvijā kopumā. 6.Slaids Budžets kampaņas veidošanā bija vislielākā problēma. 7.Slaids Televīzija kā medijs netika izmantots. Tas tiek skaidrots ar to, ka tas ir dārgākais medijs  un prasa lielas

“INOVĀCIJA  UN KREATIVITĀTE” (Prezentācija un runa pielikumā)

2.SLAIDS Sekojot tirdzniecības nozares tendencēm, kādas ir citās valstīs (LeShop.ch, Tesco.com, Peapod.com), arī Latvijā pircēji aizvien biežāk iegādājas preces lielos apjomos ilgākam laikam, samazinās to pircēju skaits, kas dodas uz veikalu katru dienu. Bieži vien lielo pirkumu apkalpošana prasa salīdzinoši daudz laika un veikalos rodas garas rindas. Tā kā klienti

COURSE REQUIREMENTS “PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GROUP MANAGEMENT”  (Finished work attached )

GROUP WORK ORGANISATIONMETHODOLOGICAL MANUALINSTRUCTIONCompletion date – follow the information;Completion – attach completed work here “Exam submission”.Methodological manual – it is an analytical, concise written report of a learnerabout psychological aspects of a group management at a workplace.The aim of the methodological manual is to systematise, enhance and broadentheoretical knowledge of

Kravu pārrobežu kustība (Prezentācija)

Kravu pārrobežu kustībaJomas raksturojums Latvija ir piemērota vieta tranzīta un loģistikas organizēšanai starp – Eiropas Savienības, NVS un Āzijas tirgiem. Ostu, dzelzceļu, autopārvadātāju, muitas noliktavu un brokeru, loģistikas centru, kā arī kuģu aģentu, ekspeditoru un naftas un naftas produktu cauruļvadu operatori sniedz efektīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus. Tranzīta un loģistikas sektors

Iepirkšanas (apgādes) loģistika, tās mērķi un uzdevumi. (Prezentācija)

Saturs Terminu skaidrojošā vārdnīca 2. Iepirkšanas loģistikas mērķis 3. Iepirkšanas loģistikas uzdevums 4. Iepirkšanas loģistikas lēmumi 5. Kopsavilkums Terminu skaidrojošā vārdnīca Preču iegāde ir preču pirkšana (pirkšana) tālākai mērķtiecīgai izmantošanai. Iepirkšanas loģistika ir izejvielu, materiālu, komplektējošo un rezerves daļu kustība no piegādātāja līdz uzņēmumam. Iepirkuma stratēģiskā puse ir visi vadības

The psychology of criminal behavior + Presentation

The psychology of criminal behavior Introduction A person is born with a collection of abilities and dispositions that interact with familial, societal, and cultural variables. Later on, some individuals engage in criminal activity while others never breach the law. Scientists from all disciplines are attempting to explain the causes and

Publiskas runas analīzei izmantojamie kritēriji Saite uz izmantoto avotu: iPhone 1 – Steve Jobs MacWorld keynote in 2007 (Gatavs darbs pielikumā)

Darba autors (studenta vārds, uzvārds): ________________________________         Publiskas runas analīzei izmantojamie kritēriji Saite uz izmantoto avotu: https://www.youtube.com/watch?v=VQKMoT-6XSg         Analīzes kritēriji Paskaidrojums, komentārs Piemērs Runas struktūras analīze Runas struktūra ir ļoti būtiska un īpaša vērība jāpievērš tās ievadam un nobeigumam. Runā katrai runas daļai… 1

UZŅEMUMA SIA ‘A&J TRANS’ DARBĪBAS RAKSTUROJUMS, ANALĪZE UN ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS (Prezentācija)

АКТУАЛЬНОСТЬ Любой товар, который производится на заводе или выращенный  продукт питания, нужно доставить до потребителя. В мире используются различные способы транспортировки, чтобы продукт или услугу доставить до потребителя. В отрасли работает большое количество перевозчиков, поэтому нужно принимать решения, чтобы сохранить долю своего рынка, и не допускать  сокращение числа перевозок, а

Kuģa izmaksu aprēķins (Prezentācija)

Aprēķini sastāv no 4 daļām: Reisa laika aprēķins;Izdevumi (tiešie + netiešie);Ienākumu aprēķins un peļņas;Kuģa finansu darbības novērtējums 1. Reisa laiks Laiku ceļā kuģim aprēķina: Maziem attālumiem Tg = L/(24 × vkr × Kaizk) kur, Tg – reisa laiks     L – attālums starp ostām (j.j.)     vkr  –

IZDEVUMI, IENĀKUMI UN PEĻŅA (Prezentācija)

Izmaksu iedalījums: 5 kategorijas Operatīvās (ekspluatācijas) izmaksas (Operating costs), izmaksas, kas saistītas ar kuģa ikdienas darbību, būtībā tās ir izmaksas kā piemēram, apkalpes, krājumu un uzturēšanas izmaksas, kas radušās neatkarīgi no tirdzniecības kuģa darbības vietas un veida.Periodiskās uzturēšanas izmaksas (Periodic maintenance costs), izmaksas, kas rodas, ja kuģis ir sausajā dokā

Nanomateriali kuģu būvniecība un pielietošana (Prezentācija)

1 slaids Mana tema – Nanomateriali kuģu būvniecība un pielietošana 2 slaids Kas vispār ir nanotehnoloģija un ka izzēja nanomateriāli. Pēc definicijas nanotehnoloģija jeb nanozinātne (grieķu: nannos – “punduris”) ir tehnoloģijas un zinātnes nozare, kurā tiek pētītas struktūras, kuru izmēri ir salīdzināmi ar atomu un molekulu izmēriem, tas ir, to

Mērinstrunenti vibrācijas noteikšanai un metāla biezuma mērīšanai

1 slaids Mana tema – Mērinstrunenti vibrācijas noteikšanai un metāla biezuma mērīšanai  2 slaids No sakumā izkatisīm kas vispār ir vibrācija. Vibrācija ir materiālo daļiņu (cietas vielas, šķidrumi, gāzes) svārstības un to kustība. Nosaukums “vibrācija” cēlies no vārda “vibrare”, kas latīņu valodā nozīmē ”trīcēt, svārstīties”. Cilvēks, saskaroties ar vibrācijas avotu,

Biznesa plāns lauksaimniecības uzņēmumam (Prezentācija)

Lekcijas mērķis Sniegt teorētiskas un praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē Lekcijas saturs Biznesa plāna sastādīšanas nozīmīgumsBiznesa plāna struktūra un izstrādes secībaBiznesa plāna nodaļu satursKomersanta konkurētspējas noteikšanaUzņēmējdarbības riska vadība Biznesa plāna būtība (U.Klauss) sīki izstrādāta ceļa karte, kā nokļūt no punkta A uz punktu B. Šādai kartei ir jāparāda visi ceļa

Ekskursija Cēsisā (Prezentācija)

Ekskursijas plāns 10.00   – Izbraucam no Rīgas centrā. 11.30 –   Ierodamies Cēsisā. 11.30 – 13.30  – Ekskursija ar gidu Cēsu pils kompleksā. 14.00 – Pusdienas kafejnīcā Vendene. 15.00 – Ekskursija Cēsu pilsētā ar gidu. 17.30 – Izbraukšana uz Rīgu. Ekskursijas mērķis Iepazīstināt skolniekus ar Latvijas senākajām un latviskākajām pilsētām! Maršrūts

The effect of transformation leadership on government employee job satisfaction during Covid-19. (darbs un prezentācija pielikumā)

Almohtaseb, A., Almahameed, M., Sharari, F., & Dabbouri, E. (2021). The effect of transformation leadership on government employee job satisfaction during Covid-19. Management Science Letters, 11(4), 1231-1244. General description This article is devoted to investigation of the link between leadership and employee satisfaction during a crisis. The object of the study is

China Evergrande Group (darbs un prezentācija pielikumā)

Hale, T. (2022) China’s Evergrande says lenders have claimed $2bn in cash, Ft.com. Available from: https://www.ft.com/content/86c69b62-a996-4102-ba11-acf8304fdc66 [Accessed 23 March 2022]. Brief content: After China Evergrande Group claimed it would not be able to produce audit reports for 2021 on time, banks took custody of more than $2 billion belonging to Chinese unit. The

Socioloģija Jūsu profesija: “Sociālais darbs” (darbs un prezentācija pielikumā)

Socioloģija Jūsu profesija: “Sociālais darbs” Socioloģija ir sociālā zinātne, kas pēta cilvēku, sociālo grupu un sabiedrību dzīvi, kā arī apkopo un vispārina visas zināšanas par cilvēces attīstību – ietverot vēsturi, psiholoģiju un ekonomiku. Tā pēta cilvēku kā sociālu būtņu uzvedību – no anonīmu indivīdu īslaicīgiem kontaktiem ielas drūzmā līdz pat globāliem

Latvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšana (darbs un prezentācija pielikumā)

sLatvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšana Ienākumu aplikšanas pamatprincipi Nodokļu saistības ir atkarīgas no tā, vai cilvēks ir Latvijas rezidents vai arī tiek uzskatīts par Latvijas nerezidentu nodokļu normatīvo aktu piemērošanai. Likums par “Nodokļiem un nodevām” regulē Latvijas rezidentu ārvalstīs gūto ienākumu aplikšanu ar nodokļiem. Likums nosaka, ka Latvijas rezidentiem,

Neiropātiskas sāpes un pacienta aprūpe (darbs un prezentācija pielikumā)

Neiropātiskas sāpes un pacienta aprūpe. Ievads Sāpes ir nepatīkama sensora vai emocionāla pieredze, kas saistīta ar īstu vai potenciālu audu bojājumu. Laika gaitā neiropātisku sāpju definīca ir mainījusies, un ne visos avotos tā ir vienota, taču biežākais un pieņemtākais skaidrojums ir sekojošs: sāpes, kuru iemesls ir somatosensorās sistēmas bojājums vai

Mobilo lietotņu pieejamība tūristiem Latvijā (runa un prezentācija pielikumā)

  Ievads 3 1. Tūrisma nozare 5 1.1. Tūrisma attīstība 5 1.2. Mobilās lietotnes 9 2. Socioloģiskā aptauja 15 2.1. Mobilo aplikāciju lietotāju paradumi 15 Secinājumi 24 Priekšlikumi 25 Izmantotās literatūras saraksts 26 Pielikums Nr.1 29 Aptaujas rezultātu kopsavilkums 29 Ievads Darba temats: Darba izstrādes procesā tiks analizēta tēma “Mobilo

Kulturāli – vēsturiskais apskats «Pūce» (prezentācija pielikumā)

•Liela apaļa galva un uz priekšu vērstas salīdzinoši lielas acis padara pūces nesajaucamas ar citiem putniem. Tām ir ass uz leju vērsts, noliekts knābis, mīksts, maskējošs spalvu tērps. •Pūces ir plēsēji – tās medī dzīvus barības objektus, kurus izmanto uzturā. Izcila redze un precīza dzirde ir nozīmīgi pielāgojumi medībām, kurus

Kārsavas novada lietusgāze 2017.(prezentācija pielikumā)

•Apdraudējums ir bīstama parādība, viela, cilvēka darbība vai apstāklis, kas var izraisīt dzīvības zaudējumu, radīt ievainojumus vai citu kaitējumu veselībai, nodarīt kaitējumu īpašumam, izraisīt iztikas līdzekļu un pakalpojumu zaudējumu, sociālo un ekonomisko destabilizāciju vai nodarīt kaitējumu videi. •Lietusgāze ir ļoti stiprs lietus, kas parasti ilgst neilgu laiku, bet izkrīt diezgan

Pamātes un patēva loma ģimenē (prezentācija pielikumā)

!!Ikviena pamāte vai ikviens patēvs: viņiem ir pilnīga atbildība (gluži kā bioloģiskajiem vecākiem), bet nav legālu tiesību. Tā ir nemitīga balansēšana starp iesaistīšanos un iesaistīšanos par daudz, savas lomas un nozīmes meklēšanu vecāku hierarhijas modelī. Jēdzieniem “patēvs” un “pamāte” nav precīzas definīcijas, bet parasti tas nozīmē vecāka jaunais laulātais, kurš

Sintētiskie lielmolekulārie savienojumi: lakas un līmes (prezentācija pielikumā)

Lielākā daļa laku un līmju ir ar cietēšanas temperatūru, kas atbilst istabas temperatūrai, tomēr arī pastāv maisījumi, kas cietē augstā temperatūrā. Cietēšanas laiks var būt dažāds – no 1 min līdz vairākām dienām, ja ņem vērā pilnīgu sacietēšanu, piemēram, ātrās darbības epoksīdlīmes cietu stāvokli var iegūt jau pēc 1..5 minūtēm,

KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS (prezentācija pielikumā)

Pastāv dažādas korupcijas definīcijas. Korupcija parasti ir ļaunprātīga rīcība, ko izdara persona, kurai ir vara pieņemt vai ietekmēt lēmumu vai rīkoties ar resursiem, lai gūtu privātu labumu. Korupcija ir sabiedrības uzticētās varas ļaunprātīga izmantošana personīgo vai tuvu stāvošu cilvēku interešu labā. Korupcija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma izpratnē ir kukuļošana

Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta 2019.gada 28.marta SPRIEDUMS (prezentācija pielikumā)

Senāts izskatīja rakstveida procesā Nila Namsona kasācijas sūdzību par Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 8.jūnija spriedumu AS „PrivatBank” prasībā pret Nilu Namsonu par zaudējumu piedziņu. AS „PrivatBank” (turpmāk banka) 2015.gada 5.martā cēla prasību pret Nilu Namsonu, lūdzot piedzīt zaudējumus 5432,75 EUR un noteikt prasītājai tiesības saņemt likumiskos 6% gadā

Radio un televīzija padomju laikos (prezentācija pielikumā)

Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrs Radio vēsture Televīzijas vēsture Izmantotās literatūras saraksts •VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pirmsākumi ir saistīti ar radio vēsturi Latvijā, kas aizsākās 1924. gadā, kad Satiksmes ministrijas Pasta un telegrāfa virsvaldes sastāvā tiek izveidota Radiocentrāle. •Trīsdesmitajos gados tā tiek pārveidota par Radionodaļu, vēlāk

Uzņēmuma budžeta prezentācija

Plāns  1. Budžeta tāme  2. Ieņēmumu/izdevumu struktūra  3. Galveno pozīciju raksturojums 1. Budžeta tāme Budžeta tāmes struktūra …. 2. Ieņēmumu / Izdevumu struktūra Ieņēmumu (resursu) struktūra …. Izdevumu struktūra …. Nodrošinājuma ekspozīcija …. Budžeta-prezentācijaDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs

Sociālā institūta izpratne un būtība (darbs un prezentācija pielikumā)

ReferatsDownload Referāts Sociālā institūta izpratne un būtība 2021-12-15 Ievads Socioloģija ir zinātne par likumiem, kas regulē sociālo sistēmu, kopienu, grupu, indivīdu veidošanos un attīstību. Socioloģija kā zinātne parādījās 1989. gadā. Termins “socioloģija” sastāv no vārdiem no divām dažādām valodām: latīņu un grieķu. Tulkojumā no latīņu valodas “socium” ir sabiedrība, un

Piedošanas aspektu rādītāju atšķirības starp respondentiem pēc dzimuma un pēc piedošanas varbūtības (prezentācija pielikumā)

Pētījuma problēma un aktualitāte Dzīves laikā var rasties negatīvas lietas mūsu pašu, citu cilvēku rīcības dēļ, vai apstākļi, kas nav pakļauti mūsu kontrolei. Kādu laiku pēc šiem notikumiem mums var būt negatīvas domas vai jūtas par sevi, citiem vai situāciju. (HFS, B.g.)Svarīgi cilvēku psiholoģiskai pašsajūtai tas, vai katrs spēj piedot

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts pārvaldes iestādēs

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts pārvaldes iestādēs sākās ar Ministru kabineta 2001.gada 4.decembra noteikumu Nr.501 “Noteikumi par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs”, kā arī 2001.gada 11.decembra Ministru kabineta ieteikumu Nr.1 “Ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai valsts pārvaldes iestādēs“ prasību ieviešanu, kuru pamatā bija ISO 9001:2000 un LVS EN

Galvenie mērķi uzņēmējdarbībā, to pētījumi, analīze, nākotne (prezentācija un runa pielikumā)

1.slaids Labdien. Šajā prezentācija es apskatīju un nedaudz padziļinātāk raksturošu šādus aspektus: Galvenie mērķi uzņēmējdarbībā, to pētījumi, analīze, nākotne; Uzņēmumu mērķu hierarhija, plāni. Komandas darbs. Personāla vadības metodes un uzdevumi; Vadošie faktori uzņēmējdarbībā. Sistēma uzņēmumā-iekšējie mērķi, ārējie mērķi, konkurence. 2.slaids Mūsu pasaulē viss ir savstarpēji saistīts. Uzskatāms piemērs tam ir

Социально-психологическое консультирование для безработных граждан (prezentācija pielikumā)

vАктуальность. Потеря работы для большинства людей влечет за собой изменение привычного образа их жизни, пониженную самооценку, тревожность и носит серьезную психологическую травму. Пандемия Ковид-19 и связанные с ней ограничения оказали значительное влияние на экономику большинства стран и способствовали повышению уровня безработицы. vСпециалистам социальных служб следует использовать эффективные способы оказания психологической

Saindēšanās ar pārtikas produktiem (prezentācija pielikumā)

Epidemioloģija ir zinātne, kas pētī infekcijas slimību rašanās un izplatīšanās objektīvās likumsakarības cilvēku kolektīvā, kā arī šo slimību profilakses un likvidēšanas metodes. Epidemioloģijas galvenais teorētiskais pamats ir mācība par epidēmisko procesu, kura pētī infekcijas avotu, infekcijas pārnešanas mehānismu, cilvēka uzņēmību pret infekcijas slimībām, transmisīvo slimību infekcijas perēkļus dabā, sociālo faktoru

Социально-психологическое консультирование для безработных граждан (prezentācija pielikumā)

Введение Индивидуальная социальная работа (в некоторых источниках – социальная работа со случаем) является основным методическим комплексом социальной работы, наряду с групповой и общественной работой. Процедуры сбора информации, оценки, планирования вмешательств, услуг и мер защиты, предоставления, координации, контроля и оценки услуг и мер постигаются через теоретические и ценностные основы профессии социального

Модель социальной защиты Латвии (prezentācija pielikumā)

Основные определения ✓Социальная защита – это защита от социальных рисков ✓Социальный риск – предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) социального положения работающих граждан и иных категорий граждан ✓Социальная защита включает комплекс мер (систему), цель которых – обеспечить полную социальную защиту человека по достижении старости, а также от различных рисков: бедности,

Chinese NEW YEAR (prezentācija pielikumā)

Ķīnas Jaunais gads jeb Spring Festival v7 dienas ofciālais skaits v16 dienas- par pēdējo dienu uzskata Laternu festivālu v22 vai 23 dienas-mini Ķīnas Jaunais gads Aktivitātes vIepirkšanās vMājas tīrīšana vDekorēšana vKopā skatītīties Spring Festival Gala vApciemot radus un draugus vPūķa un Lauvas dejas vTempļa apmeklējums vUguņošana Ģimenes vakariņas vZivis vDumplings

SIA” Gražus verslas” (darbs un prezentācija pielikumā)

  IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA APRAKSTS 4 1.1. Skaistumkopšanas nozares raksturojums 4 1.2. Uzņēmuma pamatinformācija 5 2. UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS 8 2.1. Uzņēmuma ienākumu un izmaksu analīze 8 2.2. Uzņēmuma finanšu koeficientu analīze 13 2.3. Personāla vadības procesa izvērtējums uzņēmumā 17 3. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 19 4. IZMANTOTĀS LITERATŪRAS

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (darbs+prezentācija+runa pielikumā)

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Labaratorijas darbs Satura rādītājs 1. Literatūras avotu analīze 3 2. A/S „Grindeks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apraksts 9 2.1.Notekūdeņu raksturojums 11 2.2.Notekūdeņu attīrīšana 11 3. Ūdens resursu attīrīšanas datu analīze 13 3.1. Notekūdens savākšana 13 3.2. Datu apstrāde 13 3.3. Rezultātu analīze 18 3.4. Notekūdeņu

Latvijas ieguvumi un priekšrocības no dalības OECD (prezentācija pielikumā)

Mērķis: apzināt OECD darbību un tas iespējamos ieguvumus no dalības šajā organizācijā. Pētnieciskais jautājums: vai dalība OECD sniedz tās dalībvalstīm, tai skaitā, Latvijai, ieguvumus? Provizoriskā darba struktūra 1. OECD dibināšana; 2. OECD būtība un funkcijas; 3. OECD būtība; 4. Ieguvumi dalībvalstīm no OECD; 5. Ieguvumi Latvijai no OECD; 6. Galvenie

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.