Category: Prezentācija

SALDUMI BEZ KOMPROMISIEM

Saldumi bez kompromisiem” kā konditoreja, radās    personīgās vēlmes veicināt veselīgu dzīvesveidu,      sākot  ar uztura pielāgošanu. Konstatējot trūkumus  veselīgās alternatīvās cukura saldumiem tirgū, dzimis vīzija piedāvāt kvalitatīvus un garšīgus produktus     bez kaitīgā cukura. Idejas kodols ir nodrošināt        baudu, nezaudējot veselības vērtību, izmantojot      dabīgus saldinātājus un augu bāzes sastāvdaļas.      “Saldumi bez kompromisiem”

TŪRISMA NOZARES IZMAIŅAS LATVIJĀ UN VĀCIJĀ KOPŠ IESTĀŠANĀS EIROPAS SAVIENĪBĀ

•Pētījuma aktualitāti nosaka iespēja analizēt un saprast, kā Eiropas Savienības dalībvalsts statuss ir ietekmējis tūrisma attīstību abās valstīs, piedāvājot ieskatu gan Latvijas, gan Vācijas pieredzē, kas ir būtisks konteksts tūrisma politiku izstrādei un ilgtermiņa attīstības plānošanai. Pētījuma mērķis: izpētīt un raksturot Latvijas un Vācijas iestāšanos Eiropas Savienībā ietekmi uz valstu

ATBILDES VĒSTULES NOFORMĒŠANAS RAKSTUROJUMS

•Vēstule ir svarīgs saziņas rīks un veids, jo pilda informēšanas un izglītošanas funkciju. No rakstītāja izpratnes par labu vēstuli ir atkarīgs saziņas rezultāts, klienta apmierinātība, kā arī institūcijas tēls kopumā. •Sniedzot atbildi, svarīgi, lai adresāts pilnvērtīgi saprastu vēstules saturu, tāpēc ir būtiski ievērot vienotus principus. •Nepieciešams, lai vēstules rakstītājs un

PATĒRĒTĀJU TIESĪBU PĀRKĀPUMI PUBLISKAJĀ TELPĀ

Pārkāpums: •Nepamatota izmantošana: Reklāmas veidotāji izmanto bērnu bildes vai video bez nepieciešamās un pienācīgas vecāku atļaujas. •Privātuma pārkāpums: Pārkāpuma pamatā ir bērnu privātuma un ģimenes tiesību neievērošana. Regulējums: •Bērnu tiesību aizsardzības likums: Regulē bērnu tiesības un nosaka prasības attiecībā uz viņu iesaistīšanos reklāmās. •Reklāmas likums: Nosaka noteikumus par reklāmas saturu

Business English – Cambridge 4Test II

•One popular goal-setting strategy is known by the acronym SMART •Time monitoring involves keeping track of how one spends their time, usually through the use of tools like calendars, timers, or time-tracking apps •Time multipliers code activities to maximize the number of goals they can achieve in every activity The

Personības traucējumi pieaugušā vecumā

– noturīgs, stingrs iekšējās pieredzes un ārējas uzvedības modelis, kas pasliktina personas pašsajūtu, emocionālo pieredzi, mērķus un empātijas un/vai tuvības spēju. – dziļi personības un uzvedības traucējumi, ko saskaņā ar SSK klasificē kā F60 grupas traucējumus, kas nav tieša galvas smadzeņu slimības bojājumu vai citu psihisku traucējumu sekas; – pēc

Penitenciārās sistēmas un probācijas dienesta darbs (būtiskākie aspekti un darbības jomas)

•Penitenciārā sistēma ir svarīga sociāla struktūra, kas nodrošina ieslodzīto izolāciju un nodarbina dažādu noziegumu dēļ notiesātos. Šobrīd Latvijā darbojas vairāki cietumu tipi, sākot no aizturēšanas nodaļām līdz ilgtermiņa cietumiem. •Penitenciārā sistēma ne tikai kalpo kā sods noziegumiem, bet arī sevī ietver izaicinājumus, piemēram, rehabilitācijas un reintegrācijas nepieciešamību, lai sagatavotu ieslodzītos

Make Time: How to Focus on What Matters Every Day

✗Limit Social Media Usage ✗Set Daily Priorities ✗Protect “Quiet” Time ✗Minimize Electronic Gaming ✗Delete Time-Consuming Apps ✗Practice the Two-Minute Rule ✗Break Tasks into Chunks ✗Prioritize Self-Care, … ✗Constant Connectivity ✗Endless Content ✗Personalized Recommendations ✗Instant Gratification ✗Constant Pressure to Stay Busy ✗ ✗Culture of Overloading ✗ ✗Fear of Falling Behind ✗

Veseligsridzinieks.lv analīze pēc 8 HON Code kritērijiem

Mājas lapā veseligsridzinieks.lv ir Rīgas pašvaldības mājas lapa, kurā ir pieejama aktuālā  speciālistu sniegtā informācija par sabiedrības veselības     jautājumiem – Rīgas pašvaldības   kompetenci, veselības veicināšanu un        atkarības profilaksi, ģimenes psihosociālās labklājības   veicināšanu un          ģimenes  aktivitāšu realizēšanai esošo infrastruktūru. Šajā mājas lapā esošā                    informācija var būt noderīga gan pieaugušajiem, gan bērniem un

Operāciju vadība uzņēmumā airBaltic

Operāciju vadība ir kritiski svarīgs aspekts jebkurā uzņēmumā, īpaši tādā augošā nozarē kā aviācija. Darbs ir veltīts izpratnei par airBaltic operāciju vadību, kas ietver lidojumu plānošanu, klientu apkalpošanu, flotes uzturēšanu, darbinieku pārvaldību un citus būtiskus procesus, kas nodrošina uzņēmuma darbības efektivitāti un klientu apmierinātību, kas arī nosaka darba aktualitāti. Pētījuma

BENU APTIEKA MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJAS IESPĒJAS LATVIJAS TIRGŪ

Šobrīd, kad liela uzmanība tiek pievērsta digitālajiem un interaktīvajiem mārketinga risinājumiem, BENU Aptiekai ir svarīgi aktīvi pielāgot savu mārketinga komunikāciju, lai ne tikai saglabātu, bet arī paplašinātu savu klientu bāzi, nodrošinot inovatīvas un personificētas piedāvājumu stratēģijas farmācijas nozarē. Pētījuma mērķis: novērtēt BENU Aptieka mārketinga komunikācijas efektivitāti un identificēt pilnveides iespējas

HAUSS UN FILOZOFIJA. MELO VISI.(Henrijs Džeikobijs)

Izvēles pamatojums: Tas iesaista mani domāt par to, kā pozitīva attieksme un pašpārliecība var veicināt                 panākumus dzīvē. Mūsdienas pozitīvā domāšana ir izplatīta. Argumentācija: Uzskatot, ka veiksmīga dzīve un slava ir saistīta ar pareizu attieksmi un pašapziņu, varētu       teikt, ka šāda pieeja mudina cilvēkus uz drosmi un uzņēmējdarbību, kas ir būtiski                  

Gaisa piesārņojuma bioindikācija + prezentacija

Ievads Gaisa piesārņojums nodara lielu kaitējumu Eiropas (un ne tikai) iedzīvotāju veselībai. Turklāt Pasaules Veselības organizācija (PVO) gaisa piesārņojumu klasificē kā būtiskāko vides risku cilvēku veselībai Eiropā. Katru gadu aptuveni 400 000 cilvēku mirst priekšlaicīgā nāvē, kuru izraisa pārmērīgs gaisa piesārņojums ar putekļu daļiņām, slāpekļa dioksīdu un ozonu. Un, Li gan

Uzņēmuma “Toyota Motor Corporation” kvalitātes vadība

Tēmas aktualitātes pamatojums:  izpētīt to kā uzņēmums “Toyota Motor Corporation” pārvalda ražošanas procesus un sadarbību ar dīleriem visā pasaulē, nezaudējot savu galveno produktu – Toyota un Lexus automašīnu kvalitāti, un izskatīt, kas būtu papildināms kvalitātes jautājumos.Darba mērķis: Izpētīt uzņēmuma “Toyota Motors Corporation” kvalitātes kontroli un atrast jaunu risinājumu.Pētījuma objekts: kvalitātes vadība.Pētījuma

Saskarsme

Saskarsme ir tiešs vai netiešs kontaktēšanās process, kura mērķis ir ietekmēt partnera (partneru) uzvedību, emocijas, dispozīcijas (nostādnes un attieksmes), aktivitātes pakāpi un darbību. Oficiālā un neoficiālā saskarsme. Lietišķā jeb oficiālā  saskarsmē cilvēki kontaktējas, rēķinoties ar iepriekšnoteiktām normām, kā lomu un statusu pārstāvji. Neoficiālā saskarsme ir brīvāka, to regulē vispārcilvēciskās normas.

Company Hierarchy

How Hierarchy Structures Work ´The actual hierarchy varies greatly in the business world, but the roles listed here are commonly used – with shareholders at the top and employees at the bottom. ´ ´A small business can have a simple hierarchy, with a boss that is essentially the CEO and

Business Plan Writing

What is a business plan? ´A business plan is a written document that describes in detail how a business — usually a startup — defines its objectives and how it is to go about achieving its goals. ´A business plan lays out a written roadmap for the firm from each

MAZU BĒRNU SOCIĀLI EMOCIONĀLĀ LABSAJŪTA IZGĪTĪBAS IESTĀDĒ

Saskaņā ar Carol Aubrey un Karen Ward pētījumu,            ”sociāli emocionālās problēmas sākas agrā bērnībā.        Bērni, kuriem ir labas sociālās emocijas, var veicināt        pozitīvu   izturēšanos un pievērst uzmanību savaldībai    savā  pirmajā izglītības vidē.”  Pētījuma mērķis bija noteikt augstu pirmsskolas vecuma bērnu emocionālās attīstības līmeni. Pētījumā piedalījās trīs pirmsskolas vecuma dalībnieki,    viņi

Pirmsskolas vadlīnijās un programmā norādīto sasniedzamo rezultātu analīze

Uzdevums: 1.Veikt Pirmsskolas vadlīnijās un programmā norādīto sasniedzamo rezultātu analīzi. Izlasīt Pirmsskolas vadlīnijās (MK not.Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem) sasniedzamos rezultātus sociāli pilsoniskajā mācību jomā, un visā dokumentā atrast vēl citas saistības ar šo mācību jomu. Pirmsskolas mācību programmā (Skola2030) iepazīties (izlasīt) 28.

Kursa darbs Sākumskolas skolnieku mācību motivācijas veidošana

Nozīmīgākais priekšnosacījums veiksmīgām mācībām ir motivācija, kas ļauj skolēnam sajust un noticēt tam, ka viņš pats var mācīties visu mūžu, tas nozīmē, ka ir būtiski jau sākumskolā veicināt skolēnu motivāciju, lai mācīšanās process ir rezultatīvs un veiksmīgs, kas, savukārt, arī nosaka darba aktualitāti. 1.Izpētīt mācīšanās motivācijas teorētiskos aspektus 2.Veikt skolēnu

INTRODUCTION TO MARKETING PIELIKUMĀ PREZENTĀCIJA

The British company Fevertree Drinks plc manufactures and sells soft drinks, including tonics and other fizzy mixes used in cocktails and other beverages. The company was started in London in 2005 and swiftly rose to become one of the world’s largest producers of non-alcoholic beverages. Fevertree Beverages plc has a

Korupcijas riski un to novēršanas iespējas sporta izglītības iestādes 

Par korupcijas risku uzskata varbūtību, ka kāds no valsts vai pašvaldības iestādes darbiniekiem ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas interešu labā, gūstot sev nepienākošos labumu un nodarot kaitējumu vai zaudējumus valsts pārvaldībai, citiem vārdiem sakot, tas ir koruptīvas rīcības drauds. Izglītības sistēma kas ir brīva no

BIOētikas principi cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu izmantošanas pētījumos

1. BIOētikas principi pēc UNESCO Vispārējās bioētikas un cilvēktiesību deklarācijas2. Vēsturisko notikumu apskats bioētikas kontekstā3. BIOĒtikas principu ievērošana pētniecībā un medicīnā 1.1. Autonomijas princips Saistošie panti:  3. pants – Cilvēka cieņa un cilvēktiesības 5. pants – Autonomija un individuālā atbildība 6. pants – Piekrišana Nozīme: Medicīniskajos pētījumos un metožu izstrādē

Pārvades sistēmas operatoru un sadales sistēmas operatoru funkcijas (pielikumā prezentācija)

PĀRVADES SISTĒMAS OPERATORS UN SADALES SISTĒMAS OPERATORU GALVENĀS FUNKCIJAS UN ATBILDĪBA Pārvades sistēmas operators (PSO) – licencēts komersants, kura funkcijas ir nodrošināt pārvades sistēmas pakalpojumu tiem lietotājiem, kas pieslēgti 110 kV un 330 kV tīklam. Latvijā ir viens PSO – AS „Augstsprieguma tīkls”.[1] Pārvades sistēmas operators ir kapitālsabiedrība, kas nošķirta no

„Tirgzinības” (pielikumā prezentācija)

UZŅĒMUMA SIA „TRANS I” APRAKSTS Transporta-ekspedīcijas uzņēmums SIA “Trans I”, nodrošina pilno un salikto kravu pārvadājumus Eiropas valstīs. Uzņēmums nodarbojas ar pilnu loģistikas pakalpojumu klāstu: transporta pakalpojumi, loģistika (starptautiskie pārvadājumi – aģentu pakalpojumi), kravu uzglabāšana, vietējie un starptautiskie kravu pārvadājumi un kravu ekspeditoru pakalpojumi Eiropas valstīs, Itālijā, Spānijā un Francijā

TALANTU PLĀNOŠANA

Cilvēkresursu vadībā talantu piesaiste ir vislabāko kandidātu atlases process ar mērķi savlaicīgi un rentabli aizpildīt nepieciešamās darba vietas. To var arī definēt kā “potenciālo darbinieku meklēšanas procesu, veicinot un mudinot viņus pieteikties darbā konkrētajā uzņēmumā”. Talantu piesaistes procesam ir pilns dzīves cikls, kas sākas ar uzņēmuma vajadzību identificēšanu attiecībā uz

Ar rokām gatavotu ziepju biznesa plāns (pielikumā prezentācija)

Kopsavilkums Uzņēmējdarbības juridiskā forma un nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Soap2You”. Veikals un darbnīca būs – Brīvības iela 60, Rīgā. Darbības pamatvirzieni Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana (20.41). Uzņēmuma mērķis ir radīt un piedāvāt augstas kvalitātes, unikālu un rūpnieciski izgatavotu roku darba ziepju sortimentu. SIA “Soap2You” produkts būs

ELEKTROENERĢIJAS ĢENERĀCIJAS STRUKTŪRAS TENDENCES BALTIJĀ UN EIROPĀ

Elektroenerģijas patēriņu tradicionāli uzskata par neelastīgu.  Patērētās un saražotās elektroenerģijas nepārtraukts līdzsvars energosistēmā galvenokārt tiek nodrošināts, pielāgojot kontrolējamu elektrostaciju ražošanas jaudu ikbrīža pieprasījumam. Taču energosistēma attīstās ražošanu viegli kontrolējamās elektrostacijās pakāpeniski aizstāj mainīga, grūti  vadāma ģenerācija no atjaunojamiem energoresursiem. Jau šobrīd Baltijā ir novērojams balansēšanas resursu deficīts,  kas turpmākajos gados

ĒKU UN BŪVJU TEHNISKĀ STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANA

Objekta tehniskā stāvokļa novērtējums Tehniskās apsekošanas atzinums Apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli Galvenais lietošanas veids:1230 (Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas)Apbūves laukums (m2)3052.0m2Būvtilpums (m3):32262 m3Kopējā platība (m2):5723.4 m2Stāvu skaits:2 stāvi (bez pagraba)Būves kadastra apzīmējums:01001170366Zemesgabala platība m2 (lauku terit. ha)9302Būves iepriekšējais īpašnieks:-Būves īpašnieks:-Būvprojekta izstrādātājs (būvprojekta autors):-Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums:“Veselības   un   atpūtas   centrs   ar   veikala

Vides piesārņojums2042

•Veselīga uztura pamatprincipi ir dažādība, sabalansētība, mērenība. Veselīgs uzturs piegādā cilvēkam enerģiju un uzturvielas tādā daudzumā, lai apmierinātu vesela cilvēka vajadzības konkrētajos darba, vides un dzīves apstākļos. •Uzturā jābūt pietiekamā daudzumā olbaltumvielām, taukiem, ogļhidrātiem, ūdenim, kā arī minerālvielām, vitamīniem, balastvielām (šķiedrvielām) u. c.  •Veselīgas ēdienkartes pamatā ir tās produktu grupas, kas atrodas

Amerikas Savienotās valstis

•Amerikas Savienotās Valstis (angļu: the United States of America), arī ASV (United States, USA, US), ir federāla konstitucionāla republika, kas sastāv no 50 štatiem un no viena federālā apgabala. •Valsts atrodas galvenokārt Ziemeļamerikas centrālajā daļā, kur tās savstarpēji saistītie 48 štati un galvaspilsētas apgabals Vašingtona ir izvietoti starp Atlantijas un Kluso okeānu. Ziemeļos tā robežojas ar Kanādu, bet dienvidos ar Meksiku. •Ar 9,83 miljoniem km² lielu platību un 306 miljoniem

KORPORATĪVĀ KULTŪRA UNKORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

Organizācijas, jeb korporatīvā, kultūra ir darba kolektīva vērtību, pārliecību, normu un tradīciju sistēma, kas nosaka iekšējo komunikāciju un organizācijas stereotipus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar organizāciju. Organizācijas kultūra izsaka kolektīva profesionālo sagatavotību un sociālo integrētību kopējo mērķu sasniegšanas procesā. Par galvenajiem organizācijas raksturojumiem uzskata: »  individuālo autonomiju –

BĒRNU ROTAĻAS SOCIĀLU PRASMJU ATTĪSTĪBAI

Bērniem, dziedot dziesmas un ejot rotaļās, veidojas izpratne par latvisko dzīvesziņu, cilvēka nesaraujamo saikni ar dabu, kā arī nostiprinās draudzīga un saudzējoša attieksme pret dabu, kas ir perspektīva veselīgas ekosistēmas veidošanai. Integrēta mūzikas nodarbība ar pakārtotu darbības veidu – dabas mācību. Izmantotie resursi: spainīši ar vāciņiem un egļu, priežu čiekuri,

VERTSPAPĪRU UN AKCIJU TIRGUS LIELBRITĀNIJĀ

Akciju tirgus ir finanšu un ekonomiskais instruments, kas izveidots dažādu operāciju veikšanai ar vērtspapīriem: pirkšana, pārdošana, maiņa, ķīla (labs piemērs ir Londonas Fondu birža, kur tiek tirgoti vairāku pasaules lielāko uzņēmumu vērtspapīri). Akciju tirgus tika izveidots, lai regulētu akciju, vekseļu un obligāciju apgrozījumu. Lielbritānijas akciju tirgus ir visinteresantākais analīzei, kas

TIESĪBSARGS 16032023

-Tiesībsarga kompetence Latvijā attiecas uz visām cilvēktiesību jomām ;-Latvijā tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kura rūpējas par to, lai valstī tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu- Tiesībsarga esību Latvijā regulē Tiesībsarga likums- Tiesībsarga darbības nodrošināšanai tiek izveidots Tiesībsarga birojs. -tiesībsargs ir neatkarīgs savā

McDonald’s Corporation

McDonald brothers restaurant 1948-1955 is to make delicious feel-good moments easy for everyone. •transform food systems to be more resilient for the future ahead •reduce waste while also transitioning to more sustainable materials in our     packaging and toys •serve safe and quality food to customers •making balanced meals more accessible

Pētniecība un attīstība Latvijā: saistība ar zinātni, augstajām tehnoloģijām un inovācijām

Zinātne un pētniecības attīstība ir cieši saistīta ar inovācijas politiku attiecīgajā valstī. Inovācijas politika attiecas uz dažādiem pasākumiem, kurus veic valsts, reģiona, pilsētas un vietējā administrācija, lai attīstītu inovācijas sistēmas un visa veida darbības šajās sistēmās. Inovācijas politikas mērķis ir palielināt valsts vai reģiona inovācijas pakāpi un konkurētspēju, un tādējādi

Inovāciju sistēmu attīstības modeļi ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Eiropas «inovāciju paradokss»

•Inovācijas sistēma ir katrā zemē izveidota sistēma, kas nodrošina efektīvu zināšanu un prasmju apriti sabiedrībā un veicina līdzsvarotu sabiedrības intelektuālo un saimniecisko attīstību, un ir valdības sabiedrības un privātā sektora institūciju un to īstenoto pasākumu kopums. •Inovācijas sistēmas pamata sastāvdaļas: •izglītība •pētniecība (zinātne, jaunrade) •uzņēmējdarbība •finanšu sistēma •likumdošana •Nacionālā inovācijas

Klienta intervija uz ielas. Secinājumi.

 Kāds ir Jūsu vecums? ✓ Cik ilgi Jūs esat uz ielas? ✓ Kā Jūs esat nonācis uz ielas? ✓ Kāds ir Jūsu iztikas ienākumu avots (ienākumi, nodarbošanās)? ✓ Vai Jums ir dokumenti, p/k? ✓ Kādu palīdzību Jūs saņemat ( zupas virtuve, pensija, SD klients u.tml.)? ✓ Kādu palīdzību Jūs vēlētos

Romi – izstumti vai pieņemti sabiedrībā?

Romi jeb čigāni ir viena no senākajām mazākumtautībām Latvijā. Jau no 16.gs. viņi ir neatņemama Latvijas kultūras dažādības sastāvdaļa. Latvijas romu kultūra un tās unikālais mantojums veidojās ciešā saskarsmē ar Latvijas kultūru, vēsturi un sabiedriskajiem procesiem.  Romi tiek uzskatīti par skaitliski lielāko mazākumtautību Eiropā (Kultūras ministrija, 2020). Romi ir Eiropas

KORPORATĪVĀ KULTŪRA UN KORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

Organizācijas, jeb korporatīvā, kultūra ir darba kolektīva vērtību, pārliecību, normu un tradīciju sistēma, kas nosaka iekšējo komunikāciju un organizācijas stereotipus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar organizāciju. Organizācijas kultūra izsaka kolektīva profesionālo sagatavotību un sociālo integrētību kopējo mērķu sasniegšanas procesā. Par galvenajiem organizācijas raksturojumiem uzskata: »  individuālo autonomiju –

UZDEVUMI KRIMILONOĢIJĀ

Ir lietas, kas palielina likumpārkāpēja spējas vai palīdz pārvarēt prevencijas pasākumus. Piemēram, kravas automobiļi palielina likumpārkāpēju spēju pārvietot zagtās preces, tālruņi ļauj izdarīt iebiedēšanas zvanus, bet šaujamieroči palīdz pārvarēt pretošanos laupīšanas laikā. Daži fiziskie veicinošie faktori ir instrumenti, bet citi ir fiziskās vides daļa. Piemēram, literatūrā aprakstītā vecais Ņujorkas ostas

Управление рисками транспортного предприятия ООО “PLOCKMATIC RIGA”Управление рисками транспортного предприятия

Цель работы – на основе использованной литературы и проведенных исследований проанализировать возможные риски компании ООО “PLOCKMATIC RIGA”  и разработать предложения по минимизации вероятности  их возникновения, а также последствий. Для достижения цели работы были выполнены следующие задачи: •выяснить понятие риска, его сущность и значение в управлении бизнесом; •проанализировать деятельность  ООО “PLOCKMATIC

Latvijas VID attīstības stratēģija 2020.-2022.gadam salidzīnājuma ar Igaunijas nodokļu muitas departamentu

Stratēģiskie mērķi 1.Klientu vajadzībām atbilstoši pakalpojumi – pazīstam savu klientu. 2.Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība – uzticamies savam klientam. 3.Vieda uzraudzība godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai – palīdzam mainīt saistību izpildes uzvedību, daloties ar informāciju un zināšanām. 4.Profesionāli, lojāli, godīgi, atbildīgi un uz sadarbību vērsti darbinieki. Stratēģiskie mērķi

Nekustamā īpašuma tirgvedībā

•Atšķirība  starp  ražošanas pilnveidošanas koncepciju (RPK) un preces pilnveidošanas koncepciju (PPK) no pircēju uzskata galvenais ir cena, bet pēc PPK galvenais ir preces kvalitāte un īpašības. Tagad uzņēmumi vairāk izmanto sociāli ētisko koncepciju, jo biznesa ētika un sociālā atbildība kopā veido mārketinga sociālās atbildības konceptu, kas no jauna definē tās

Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts  

Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts ir pētniecības institūts. Tas pēta: ļaundabīgu audzēju un alerģisku reakciju fizioloģiju un terapiju, ateroskleroze, jautājumi par neiroendokrinoloģiju un cilvēku uzturu, kā arī citas biomedicīnas problēmas. Dibināts pēc tālaika Valsts klīniskās slimnīcas direktora Paula Stradiņa iniciatīvas 1946. gadā. P. Stradiņa projekts paredzēja zinātniskā institūta ciešu integrāciju

EK Tiesas lietas spriedums

Prejudiciālo nolēmuma lūgumu EST iesniedza Vācijas Federatīvās Republikas tiesa – Bundesgerichtshof.Pamatlietā strīds radās starp prasītāju Slovākijas Republiku, kas ir Čehijas un Slovākijas Federatīvās Republikas tiesību pārmantotāja, un atbildētāju AchmeaBV– Nīderlandes Karalistes apdrošināšanas grupu. 1991. gadā Čehijas un Slovākijas Federatīvās Republika un Nīderlandes Karaliste noslēdza līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk – BIT). BITlīgumslēdzējas puses

Eiropas Ārējās darbības dienests

Eiropas Ārējās darbības dienests uzdevums ir uzturēt ES diplomātiskās attiecības ar citām pasaules valstīm, kas neietilpst ES, un īstenot ES ārpolitiku un drošības politiku. Eiropas Ārējās darbības dienestu vada ES ārpolitikas vadītājs – Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Dienesta darbinieki strādā: •Briselē – tie ir no ES Padomes, Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu diplomātiskajiem

SIA “TVS Logistic” finansiālā stāvokļa novērtējums un virzienu noteikšana finansiālai atveseļošanai

Тема является актуальной  для компании “TVS Logistic«, поскольку за последние 3 года констатированы: •падение нетто-оборота; •относительный рост расходов и как следствие убытки за последний год; •рост дебиторской задолженности и замедление ее оборачиваемости, что может привести к дополнительным убыткам от списания безнадежной задолженности.  Деятельность предприятия заключается в предоставлении логистических услуг и

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.