Category: Referāts

Pirmsskolas vadlīnijās un programmā norādīto sasniedzamo rezultātu analīze

Uzdevums: 1.Veikt Pirmsskolas vadlīnijās un programmā norādīto sasniedzamo rezultātu analīzi. Izlasīt Pirmsskolas vadlīnijās (MK not.Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem) sasniedzamos rezultātus sociāli pilsoniskajā mācību jomā, un visā dokumentā atrast vēl citas saistības ar šo mācību jomu. Pirmsskolas mācību programmā (Skola2030) iepazīties (izlasīt) 28.

Uzņēmuma SIA „Trans I” projekta apraksts

Transporta-ekspedīcijas uzņēmums Trans I SIA, nodrošina pilno un salikto kravu pārvadājumus Eiropas valstīs. Uzņēmums nodarbojas ar pilnu loģistikas pakalpojumu klāstu: transporta pakalpojumi, loģistika (starptautiskie pārvadājumi – aģentu pakalpojumi), kravu uzglabāšana, vietējie un starptautiskie kravu pārvadājumi un kravu ekspeditoru pakalpojumi Eiropas valstīs, Itālijā, Spānijā un Francijā ir būtiskas priekšrocības loģistikas pakalpojumu

 Autoceļu lietošanas nodevas iekasēšana

Ievads Pa Latvijas autoceļiem ikdienā pārvietojas liels skaits mehānisko transportlīdzekļu – vieglās automašīnas, autobusi, kravas automašīnas u.c. Automašīnām pārsniedzot 3000kg vai to sastāviem 3500kg, lai izmantotu valsts galvenos un reģionālos autoceļus ir jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) (turpmāk – nodeva). Autoceļu lietošanas nodevas izveidošanas būtība- ir maksa par Latvijas galveno

Konstruēšana, veidošana – metodiskie principi

Pirmsskolas loma ir ielikt pamatus skolēnu caurviju prasmēm, kuras tālāk jau lietot darbībā daudzveidīgās cilvēka darbības jomās.[1] Viena no iespējām attīstīt bērnā caurviju prasmes ir konstruēšana un veidošana, dažādu tēmu apzināšanas ietvaros izmantojot dažādus celtniecības materiālus, dabas materiālus, papīru (piemēram, origami). Konstruēšana (no lat. construo – būvē, veido) ir: konstrukcijas

INTRODUCTION TO MARKETING PIELIKUMĀ PREZENTĀCIJA

The British company Fevertree Drinks plc manufactures and sells soft drinks, including tonics and other fizzy mixes used in cocktails and other beverages. The company was started in London in 2005 and swiftly rose to become one of the world’s largest producers of non-alcoholic beverages. Fevertree Beverages plc has a

KANTA BRĪVĪBAS UN MŪŽĪGĀ MIERA KONCEPTS

IEVADS Kanta mācības liberālajām tradīcijām, kas saistītas ar cilvēka un pilsoņa tiesību un brīvību doktrīnu, Kanta idejām par tiesiskumu un juridiskajām tiesībām bija un joprojām ir milzīga nozīme tiesību filozofijā un valsts un civiltiesības organizācijas praksē. Lielākās daļas valstu konstitūcijas atspoguļo tādus tiesiskuma pamatprincipus kā likuma vara, dabisko tiesību un

Nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedriskām vajadzībām

ievads Katras valsts īpašumtiesību regulēšana izriet no iekšējiem normatīviem aktiem. Piemēram, Latvija, iegūstot neatkarību, pieņēma virkne likumu, kas paredzēja atgriezt īpašumus tā īpašniekiem, vai privatizēt brīvu īpašumu. [1] Galvenais likums, autora uzskatā, paredzēja „Bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem neatkarīgi no viņu pašreizējās pilsonības atjaunot īpašuma tiesības uz namīpašumiem, kuri 40.—80.

INVESTĒŠANAS IESPĒJAS UN EFEKTIVITĀTE IEGULDĪJUMU FONDOS LATVIJĀ

IEVADS Ieguldījumu fondi ir viens no populārākajiem un efektīvākajiem naudas uzkrāšanas un ieguldīšanas veidiem mūsdienu attīstītajās valstīs. Turklāt, ar katru gadu ieguldītāju skaits, kuri veic brīvo līdzekļu ieguldīšanu tieši fondos, ievērojami palielinās visā pasaulē. Fondu darbības stratēģijas ir visai atšķirīgas. Ir fondi, kas piedāvā ļoti plašu ieguldījumu klāstu un tādējādi

Pētnieciskais darbs literaturā

    Romāns – G.Flobērs “Bovarī kundze” Novele – A.Upītis “ Kailā dzīvība” Stāsts – Jēkabs Apsītis “Ārprātīgais” Cilvēka tipu raksturojumi 1. Čārlzs Bovarija māte bija ļoti cienījama un ļoti strādīga. Gluži pretēji, viņa tēvam, kurš visu mūžu bija ķirurga palīgs. Bet turklāt viņam bija ļoti spēcīgs raksturs, ko pavadīja

Marketing Processes for Introducing New Products in Restaurants

1. Theoretical aspects of the implementation of new food industry products 1.1 Characteristics of the food business as a service sector The term “food industry” refers to a multifaceted industry that operates on a worldwide scale and is comprised of a cluster of numerous small and large-scale enterprises or businesses

MIDDLESEX UNIVERSITY LONDON

Assignment 2 Select a country that can be identified as an emerging market for a particular genre of music or art form. Write a report to include political and economic analysis of the market and how it might be successfully developed. CASE STUDY: GERMANY – AN EMERGING MARKET FOR AFROBEATS

Kinožurnāls “Padomju Latvija” Nr.8 – iedzīvotāju darbība, kultūras un sporta joma, vaļasprieki Padomju cenzūrā

Ievads Mūsdienās Latvija var tikt raksturota kā nozīmīgāko starpvalstu organizāciju dalībvalsts, aktīva reģionāla dalībniece Baltijas jūras reģiona organizācijās, pārrobežu un transnacionālajā sadarbībā.[1] Bet rodas jautājums – vai tā ir bijis vienmēr? Vai Latvijas vēsturiskā attīstība vienmēr ir bijusi “rožaina”? Kāda bija tās vēsture? Apzinot iespējas mūsdienās izvērtēt Latvijas vēsturi, var apgalvot,

Printful Latvia

1. A brief overview of the company and the product/service it offers Printful is an example of a successful digital brand in Latvia. AS “Printful Latvia” is a Latvian corporation affiliated with the international Printful concern. The company’s principal activity is the provision of digital printing and delivery services for

Alfrēda Adlera individuālpsiholoģijas ideju attīstība mūsdienās

Ievads Svarīgs posms psihodinamiskā virziena attīstības vēsturē bija Z.Freida laiks, kad daudzi speciālisti centās vai nu paplašināt Freida redzējumu personībai, vai arī to pārskatīt. Freids piesaistīja un iedvesmoja daudzus intelektuāļus[1]. Viens no ievērojamākajiem teorētiķiem, kas “atdalījās” no Freida uzskatiem un izvēlējās savu oriģinālo teorētisko sistēmu radīšanas ceļu – Alfrēds Ādlers

Use and popularity of food services among young people in Riga

1. Young people as food and meal consumers 1.1. Decision-making process and factors influencing consumption among young people Today, it is acceptable to argue that the study of teenagers as consumers is a separate topic of research within the subject of consumer behaviour. Thus, according to Forbes, 93% of parents

Konstruēšana, veidošana – metodiskie principi

Pirmsskolas loma ir ielikt pamatus skolēnu caurviju prasmēm, kuras tālāk jau lietot darbībā daudzveidīgās cilvēka darbības jomās.[1] Viena no iespējām attīstīt bērnā caurviju prasmes ir konstruēšana un veidošana, dažādu tēmu apzināšanas ietvaros izmantojot dažādus celtniecības materiālus, dabas materiālus, papīru (piemēram, origami). Konstruēšana (no lat. construo – būvē, veido) ir: konstrukcijas

Dizaina domāšanas metode

Dizaina domāšanas apraksts Tā kā radošums ir domāšanas veids, bet domāšanas veids nosaka attieksmi, tad dizaina domāšana ir arī attieksmes veidošanās process. Tieši attieksme līdztekus ar procesa izmantošanu var stimulēt neskaitāmu radošu ideju parādīšanos visā bērna dzīves laikā. Dizaina procesam ir vairākas pakāpes. Tās var rezumēt kā piecas stadijas: Stimuls

Dienas izvērsts plānojums

  Skolotājas vārds, uzvārds Bērnu vecums, grupa: 5-6 gadi (3. vecuma posms) Mēneša temats: Pavasaris Ziņa bērnam (no mēneša plānojuma) Dabā visi procesi ir savstarpēji saistīti – dabas atdzimšana, attīstība, izaugsme. Nedēļas diena, dienas sasniedzamais rezultāts ( SR) saistībā ar tematu Pirmdiena: Bērni apzinās, ka katram procesam un katrai darbībai

Социальная диагностика семьи с детьми

Введение Методы диагностики в социальной работе обычно применяются в комплексно, особенно при работе с семьей и детьми. Возможно и часто более эффективно применять несколько методов как одновременно, так и последовательно при попытке диагностировать ту или иную проблему. Результаты диагностики, полученные с помощью одного метода, могут быть дополнены, объяснены или проверены

The aims of business communication can be varied

Task 1 Dear all, As you are all aware, we have experienced a recent decline in sales, and it has become apparent that our communication and teamwork could be improved. To address this, we have decided to conduct a training session to help us all work more effectively. Effective communication

Private sector organisations

1. A table differentiating the purpose of public and private sector organisations   Public Sectors Private Sectors Essence In addition to function, the basic definition of the public sector includes government ownership or control, and so includes, for instance, the exercise of public power and the implementation of public policy. The private sector is the

Psihologa profesionālā darbība ar bērniem, kas cieta no vardarbības

Ievads Analizējot cilvēces attīstības vēsturi, ar pārliecību var apgalvot, ka vardarbība, tai skaitā, pret bērniem, diemžēl ir pastāvējusi jau izsenis. Turklāt vardarbības izpausmes “pārkāpj ģeogrāfijas, rases, reliģijas, kultūras robežas un jebkurus citus aspektus vai šķietamos apsvērumus.” Vardarbība ir novērojama gan bagātās, gan nabadzīgās valstīs (Pinheiro, n.d.). Ņemot vērā vardarbības postošās

Eko un post- Eko

Ir cilvēki, ar kuriem daudzus gadus ir dzīvota paralēlā dzīve mēs neesam bijuši personiski pazīstami, bet viņi kaut kur, kaut vai tālumā, ir bijuši – rakstījuši, muzicējuši, filmējuši –, un ik pa laikam no viņiem ir saņemta kāda vēsts – kaut kas pateikts, kaut kas izdarīts. Umberto Eko (05.01.1932.-19.02.2016.) ir

Pārvades sistēmas operatoru un sadales sistēmas operatoru funkcijas (pielikumā prezentācija)

PĀRVADES SISTĒMAS OPERATORS UN SADALES SISTĒMAS OPERATORU GALVENĀS FUNKCIJAS UN ATBILDĪBA Pārvades sistēmas operators (PSO) – licencēts komersants, kura funkcijas ir nodrošināt pārvades sistēmas pakalpojumu tiem lietotājiem, kas pieslēgti 110 kV un 330 kV tīklam. Latvijā ir viens PSO – AS „Augstsprieguma tīkls”.[1] Pārvades sistēmas operators ir kapitālsabiedrība, kas nošķirta no

„Tirgzinības” (pielikumā prezentācija)

UZŅĒMUMA SIA „TRANS I” APRAKSTS Transporta-ekspedīcijas uzņēmums SIA “Trans I”, nodrošina pilno un salikto kravu pārvadājumus Eiropas valstīs. Uzņēmums nodarbojas ar pilnu loģistikas pakalpojumu klāstu: transporta pakalpojumi, loģistika (starptautiskie pārvadājumi – aģentu pakalpojumi), kravu uzglabāšana, vietējie un starptautiskie kravu pārvadājumi un kravu ekspeditoru pakalpojumi Eiropas valstīs, Itālijā, Spānijā un Francijā

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Kas ir nekustams īpašums Tiesības uz nekustamo īpašumu ir vienas no svarīgākajām cilvēka pamattiesībām. Tātad tās ir tiesības, ko ikviena persona būtu tiesīga baudīt, taču tiesībām uz īpašumu kā jebkurām tiesībām pretī ir arī pienākumi. To, kāds ir šo tiesību un pienākumu apjoms Latvijas Republikas un starptautiskajos tiesību aktos, autore

Koģenerācijas stacijas

IEVADS Pieaugošais enerģijas patēriņš, ierobežotie fosilā kurināmā krājumi, kā arī vides piesārņojums rada aizvien lielāku interesi par atjaunojamo energoresursu (AER), tajā skaitā biomasas, izmantošanu enerģijas ražošanai. Efektīvākais energoresursu izmantošanas veids ir ražot gan siltumu, gan elektroenerģiju, un labākos rezultātus nodrošina koģenerācijas tehnoloģijas (Koģenerācija – vienlaicīga elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana vienotā

Kā izārstēt toksisku darba vidi kolektīvā?

Avots: https://www.visma.lv/blogs/ka-izarstet-toksisku-darba-vidi-kolektiva/ Tēmas aktualitāte: Nereti personālvadības praksē minēti gadījumā, kad cilvēkam profesionālā kompetence ir ļoti augstā līmenī, taču spēja komunicēt, vadīt savas emocijas un adekvāta pašizpausme ir niecīga, kas nopietni traucē ikdienas darbā, jo šāds darbinieks var demobilizēt citus kolēģus, tādējādi ietekmējot kopējo darbu kvalitāti un izpildes termiņus. Tieši ikdienas

JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES ANALĪZE

JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS Jūrmalas pašvaldības vispārīgais apraksts Jūrmalas pilsētas pašvaldība darbojas saskaņā ar 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām”, 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Likumā noteiktajos ietvaros un Pašvaldības nolikumā paredzētajā kārtībā Jūrmalas pilsētas dome izveido Pašvaldības administrāciju, nosakot

KOLEKTĪVĀS ATMIŅAS IETEKME IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS VEIDOŠANĀ LATVIJĀ

IEVADS Katrai tautai ir savs stāsts. Šis stāsts, lai cik vienkāršs vai dramatisks būtu, ir pamats uz kuriem tauta veido savu vienoto identitāti. Tā kā atmiņa ir pilnīgi subjektīvs pagātnes atcerēšanās veids, tas ir svarīgi vienmēr jāapzinās, kā šie stāsti ietekmē mūsu garastāvokli, mūsu piederības sajūtu sociālās grupas un galu

Interneta izmantošana pētījumos, ierobežojumi un problēmas

Komunikācijas un informācijas tehnoloģiju attīstība ir viena no galvenajām mūsdienu sabiedrības iezīmēm. Cilvēkiem arvien vairāk izmantojot datortehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju iespējas, arvien lielāka cilvēku, tostarp pētnieku, redzeslokā un īpašā uzmanības lokā nonāk jaunie mediji. Pēdējos gados sociālie pētnieki ir izmantojuši dažādas pieejas, lai analizētu jaunos medijus, jo īpaši internetu, kas

FINANŠU ANALĪZE SIA „AVLIPS”

SIA AVLIPS peļņās vai zaudējuma analīze Lai vadītu uzņēmumu ir nepieciešama pilnīga un precīza informācija par ražošanas un ar to saistīto citu saimniecisko procesu gaitu. Informācija ir jāapstrādā, lai pēc tās varētu iegūt pilnīgu ainu par uzņēmuma saimnieciskajiem procesiem, to attīstības tendencēm. Informācijas apstrādi, tās izzināšanu veic finanšu analīzes gaitā.

BILINGVĀLĀ IZGLĪTĪBA LATVIJĀ

PROBLĒMAS FORMULĒJUMS Bilingvālā izglītība no 1995.gadā ieņem stabilu vietu izglītības sistēmā, veicinot toleranci, konkurētspēju un daudzveidīgas personības attīstību, veidojot atvērtu Latvijas sabiedrību.[1] Vēl pirms divdesmit gadiem reti kurš Latvijā, tostarp pedagogi, bija dzirdējis par bilingvālo izglītību, taču šodien nebūtu viegli atrast cilvēku, kas neko par to nezinātu. Mazākumtautību izglītības satura

Akcijas “Baltijas ceļš” atceres pasākumi laikā 1999.-2009.gadam

VĒSTURES KONTEKSTS Baltijas ceļš, Latvijas vēsturē un tās kolektīvajā atmiņā atstājis visai lielas un nozīmīgas pēdas. Šī akcija tiek uzskatīta par sākuma punktu ilgajam un grūtajam ceļam uz Latvijas valsts neatkarību. 1989. gadā arvien vairāk opozīcijas atvērti uzdeva jautājumus par vēstures izkropļojumiem, demogrāfiskajām problēmām un republiku autonomijām. Austrumeiropā, kusām un

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Tabulā ir doti Peļņas vai zaudējumu pārskata rādītāju nosaukumi (skatīt tabulas sadaļu “PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)”. Jūsu uzdevums – aizpildiet tabulu, “BILANCES” un “NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATA” tukšajās tabulas šūniņās ierakstot atbilstošos (korespondējošos) finanšu pārskatu rādītāju nosaukumus (pārskatu posteņus/rādītājus), kas ir doti tabulā “Atbilžu varianti”. Tabulas tukšajās

Globalization trends

Globalization trends, which are observable with the advancement of technology, blur the boundaries between nations: people travel more, seek employment abroad, and move their country of residency. However, these processes did not limit cultural variety; rather, they enabled more individuals to contact with representatives of various cultures[1]. The purpose of

National cuisine as part of ethnic identity

Introduction The sociology of food is the study of food in relation to the history, progression, and future development of society, including its production, preparation, consumption, and distribution, as well as its medical, ritual, spiritual, ethical, and cultural applications, and related environmental and labor issues[1]. The sociology of food examines

Pedagoģiskās metodes pacienta izglītošanā: pacients ar hroniskām muguras sāpēm

Kursa/programmas apraksts Mērķa auditorija: vīrietis, 31 gadus vecs, ar hroniskām muguras sāpēm, radioloģiski verificētu mērenu mugurkaula krūšu daļas spondilozi un iniciālu spondilartrozi. Pacientam ir sēdošs darbs un dzīvesveids. Citu veselības problēmu nav. Priekšzināšanu medicīnā un veselības aprūpē nav. Pārliecinošu fizisku vai mentālu ierobežojumu nav. Mērķi: Izglītot pacientu par viņa veselības

Ekologiska problēma20101

Ievads Šobrīd cilvēce saskaras ar nopietnu problēmu – Zemes ekosistēma nespēj izturēt pašreizējo cilvēku saimniecisko darbību un resursu patēriņa līmeni. Vienlaikus cilvēku saimnieciskā darbība palielinās – pasaules kopprodukts palielinās ik gadu par četriem procentiem. Viens no faktoriem, kas sekmē šo procesu ir iedzīvotāju skaita palielināšanās. 2022.gadā iedzīvotāju skaits pasaulē pārsniedz

Neiromodulators dopamīns kā cilvēka motivācijas regulators

Neirotransmiteri ir endogēnas vielas, kas ļauj smadzeņu šūnām neironiem komunicēt vienam ar otru, tādā veidā regulējot mūsu ikdienas dzīvi un dažādas ķermeņa funkcijas. Šī neironu komunikācija var notikt dažādos veidos, viens no tiem – ķīmiskā sinapšu transmisija, kuras laikā neirotransmiteri no presinaptiskās šūnas tiek atbrīvoti starp neironiem esošajā telpā –

Использование групповой модели сотрудничества для развития умения говорения у учеников 9 класса на уроках РКИ (русский как иностранный).

1. Теоретические аспекты обучения говорению при изучении РКИ 1.1. Сущность и функции говорения в изучении иностранного языка Язык возник как средство общения. Он существует и живет только благодаря речевой деятельности. Ведущей целью обучения иностранцев русскому языку является формирование коммуникативной компетенции как способности решать различные коммуникативные задачи в актуальных для участника

SPRIEDUMA ANALĪZE

2010. GADA 2. SEPTEMBRA SPRIEDUMS — LIETA C-66/09 SPRIEDUMA ANALĪZE Lietas būtība Kirin Amgen pieder Eiropas patents, ko tā pieprasījusi 1994. gada 16. augustā un kura aizsardzība zālēm Aranesp tikusi paplašināta arī attiecībā uz Lietuvu. 2001. gada 8.jūnijā minētā sabiedrība šīm zālēm ieguva Tirdzniecības atļauju saskaņā ar Regulu Nr. 2309/93.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

1. pielikums Projektu iesniegumu atlases nolikumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums Projekta nosaukums: Vasaras nometnes-korekcijas programmas īstenošana deviantas uzvedības bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem kopā ar to vecākiem to veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:   Projekta iesniedzējs: Balvu novada

Kampaņa “Tiecies pēc saules!” – saules bateriju izmantošanas iespējas un to ekonomiskā efektivitāte Latvijā

IEVADS Mūsdienu pasaule lielā mērā ir atkarīga no dažāda veida derīgajiem izrakteņiem, kuru apjoms zemes garozā ir ierobežots, bet pieprasījums pēc tiem cilvēka saimnieciskajā darbībā tikai pieaug. Pieprasījuma pieaugums izraisa negatīvas ekonomiskās sekas gan patērētājiem, gan atsevišķām valstīm, kuras ir atkarīgas no šo resursu pieejamības, tāpēc ir nepieciešams pāriet uz

Galvenie secinājumi un izaicinājumi

Baltoties uz uzņēmuma finanšu analīzi var izdarīt sekojošus secinājumus un uzņēmuma izaicinājumus: Uzņēmums ir atkarīgs no kredītiestādēm un ārējā finansējuma, piesaistot resursus uzņēmējdarbības uzturēšanai un attīstīšanai. Jāatzīmē, ka pozitīvi tiek vērtēts fakts, ka uzņēmumam nav grūtību ar aizdevumu atmaksu un aizņemto naudas līdzekļu atmaksa notiek saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem

Aizturēto personu turēšanas kārtība (īslaicīgas aizturēšanas laikā)

Ievads Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem persona var tikt aizturēta saistībā ar aizdomām par kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Aizdomās turamo personu aizturēšanas un turēšanas kārtība tiek regulēta ar vairākiem normatīvajiem aktiem, tai skatā Latvijas Republikas Kriminālprocesa likumu. Normatīvais regulējums paredz, ka personu aizturēšanas process un turēšanas kārtība nedrīkst pārkāpt

Starptautisko privāttiesību jēdziens, būtība, regulēšanas priekšmets, uzdevumi un apgūšanas kārtība

STarptautisko privāttiesību jēdziens, būtība Privāttiesības – tiesību nozare, kas regulē civilās attiecības starp fiziskām un juridiskām personām. [1] Meklējot privāttiesību skaidrojumu saistībā ar starptautiskām tiesībām, nākas apskatīt plašu izdevumu loku. Pirmais, kas ienāca prātā, aplūkot skaidrojošās un terminoloģiskās vārdnīcas. Lūk, ir šo skaidrojumu salīdzinājumi: -“starptautiskās privāttiesības ir valsts nacionālo tiesību

Iekšējā kontroles sistēma NILLTPFN likuma aspektā

IEVADS Efektīva NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma ir būtisks priekšnosacījums, lai finanšu pakalpojumu sniedzējs spētu nodrošināt atbilstību regulējošām prasībām, sniegtu kvalitatīvus finanšu pakalpojumus saviem klientiem un izvairītos no reputācijas, finansiālās stabilitātes, tiesvedības un citiem riskiem, kas var apdraudēt organizācijas darbību. Lai arī NILLTPFN jautājums vairs nav jauns, joprojām mazāko uzņēmumu, īpaši

Izveidota genogramma, ekokarte, SVID analīze, izvērtēta sociāla vajadzība (tabula)

Uzdevums Darbā jābūt izveidotai genogrammai, ekokartei, SVID analīzei, izvērtētām sociālajām vajadzībām (tabula). Ir jānosaka problēmloks, kuru vēlaties risināt un atbilstoši rehabilitācijas plānā ietvert uzdevumus, kurus veicot izvirzītās problēmas mazināsies vai tiks novērstas.   Genogramma Ekokarte SVID analīze Stiprās puses Vājās puses Pilna ģimene; Laulībā 15 gadus; Nekustāmais īpašums mātes (Annas)

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.