Kategorija: Referāts

Spontānais aborts16032023

Ievads. Spontānais aborts ir dabiska grūtniecības pārtraukšanās, kas pēc dažādiem avotiem notiek līdz 20-28. gestācijas nedēļai. Amerikas vadlīnijas min 20 nedēļas, Eiropas vadlīnijas vairāk pieturas pie 22 nedēļām; Pasaules Veselības Organizācija min, ka aborta gadījumā auglis nevar svērt vairāk kā 500 gramus. [1] Agrīns spontāns aborts ir aborts pirmā trimestra laikā,

Spināls epidurāls abscess

Muguras smadzenes ir tubulāra struktūra, kas satur nervaudus. Tā kraniāli sākas no smadzeņu stumbra, turpinās kaudāli krūšu un augšējo jostas skriemeļu līmenī, un beidzas ar conus medullaris. Ar filum terminale muguras smadzenes ir piestiprinātas pie astes kaula. [1] Apkārt muguras smadzenēm ir cerebrospinālais šķidrums, atbalsta funkciju veicoši saistaudi, apvalki (meninges) un

SIA „Medzes Components”

UZŅĒMUMA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS MEDZES Components ir spēcīgs rūpnieciskās inženierijas – metālapstrādes nozares pārstāvis. Uzņēmumam ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi metālapstrādē, tādā veidā uzņēmums ir pierādījis savu stabilitāti, kvalitāti kā arī spēju attīstīties un pielāgoties mūsu klientiem, piegādātājiem un konkurentiem. Pašlaik MEDZES Components ir viena no modernākajām ražotnēm reģionā. Ražotnē

Apbūves tiesība15032023

Apbūves tiesību rašanās mērķis 2017.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Civillikumā, ar kuriem tika ieviests jauns tiesību institūts – apbūves tiesība, uz kura pamata persona var celt un lietot uz sveša zemesgabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašnieks apbūves tiesības spēkā esamības laikā. Apbūves tiesību regulē Civillikuma trešās daļas Lietu tiesības

Psihometrika15032023

1). Mercer | Mettl Personality Profiler test. Personības novērtēšanas tests ir rīks, kas paredzēts cilvēka personības novērtēšanai. Tests tiek izmantots, lai izprastu domu un uzvedības modeļus, ko cilvēki atklāj dažādās situācijās. Personības novērtējums ir vērtīgs rīks personības noteikšanai, palīdz atlasīt pretendentus un konkrētu amata vietu. 2). Testa dalībniekiem ir jāatbild

HENRIJS FORDS 15032023

-dzimis 1863. gada 30. jūlijā netālu no Dīrbornas, Mičiganas štatā, zemnieku ģimenē; -gadiem ilgi apmeklējis skolu; -izmācījies par atslēdznieku Detroitā; samontēja pirmo eksperimentālo automašīnu 1896. gadā; -apprecējās ar Klāru Braientu 1888. gadā; -nodibināja Ford Motor Company 1903. gadā; miris 1947. gada 7. aprīlī Dīrbornā, Mičiganas štatā Divpadsmit gadu vecumā viens

greenwashing 15032023

The practice of “greenwashing” is one of the most pressing issues in the realm of environmental entrepreneurship. Greenwashing refers to marketing communications that focus on demonstrating a product or company’s environmental friendliness rather than on actual green initiatives. As a result, the corporation portrays itself as environmentally friendly to the

Financial Management

Problem 1: Use the company’s financial data to answer the questions. Vortex IT Company: Balance Sheet as of December 31, 2017 (In Thousands) Cash $77,500 Accounts payable $129,000 Receivables 336,000 Notes payable 84,000 Inventories 241,500 Other current liabilities 117,000 Total current assets 655,000 Total current liabilities 330,000 Net fixed assets

Dizaina dienasgrāmata tekstildarbu sintēze

Radošā darba nosacījumi : Izmantojot ilgtspējīgu domāšanu un kombinējot vismaz divas tekstiltehnikas, radīts jauns dizaina izstrādājums, par pamatu ņemot latviešu tautas tērps.              Problēma  Apzina savas un citu vajadzības Ideja   (Iespēju apzināšana)  Rada un izvērtē idejas, meklē ierosmes avotus  Risinājuma plānošana   Plāno materiālus, tehnoloģijas, instrumentus,

Pedagoģiskās metodes pacienta izglītošanā: pacients ar hroniskām muguras sāpēm

Kursa/programmas apraksts Mērķa auditorija: vīrietis, 31 gadus vecs, ar hroniskām muguras sāpēm, radioloģiski verificētu mērenu mugurkaula krūšu daļas spondilozi un iniciālu spondilartrozi. Pacientam ir sēdošs darbs un dzīvesveids. Citu veselības problēmu nav. Priekšzināšanu medicīnā un veselības aprūpē nav. Pārliecinošu fizisku vai mentālu ierobežojumu nav. Mērķi: Izglītot pacientu par viņa veselības

Partiju spektra uzdevums

Uzdevums Balstoties uz socioloģiskajām aptaujām maijā, šobrīd Saeimā iekļūtu četras partijas un vēl divas varētu iekļūt, ja vēlētāji aktivizētos. Izanalizējiet pēc kritērijiem, (izvēloties atbilstošus citātus no partiju programmām:  Jaunā Vienotība https://www.vienotiba.lv/par-mums/programmas/ (ja partijas programma nav aktualizēta pēc vēlēšanām, tad analizējama jaunākā pieejamā!);  Latvijas Zemnieku savienība :https://lzs.lv/par-mums/lzs-programma ;  Nacionālā Apvienība https://www.nacionalaapvieniba.lv/programma/ ;  Saskaņa: https://saskana.eu/programma/;  Attīstībai

MINISTRU KABINETA STRUKTŪRA UN KOMPETENCE

Ievads Pienācīgu dzīves kvalitāti katram valsts iedzīvotājam var sasniegt tikai efektīvi un racionāli organizējot šīs sabiedrības pārvaldību. Katrā valstī likumdošanas līmenī ir noteiktas Ministru kabineta funkcijas. Valsts valdību pārstāv izpildvara, tieši izpildvara ir ministru kabinets, kas darbojas augstākās likumdošanas institūcijas, pieņemto likumdošanas aktu ietvaros. Ka valsts vara, valsts pārvalde var

Lingvistiskās vides sakoptība

1.uzdevums/2.uzdevums 7.slaids – Šajā slaidā ir redzama informācija par konkrēta biroja slēgšanas iemesliem. Šis slaids mani uzrunāja, jo uzreiz rodas doma par konkrētā biroja specifiku un tā (ne)kompetenci pildīt savas funkcijas Latvijā pietiekamā līmenī. Kopumā šī informācija tās lasītājam ļauj saprast biroja darbinieku pausto ideju, tas ir, to, ka biroja

Uzņēmējdarbības jēdziens, kas ir uzņēmējdarbība?

Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs, jo, piemēram, mazie un vidējie uzņēmumi ir “ES galvenais ekonomiskās izaugsmes, inovācijas, nodarbinātības un sociālās integrācijas dzinējspēks.” Turklāt katra sekmīga peļņu nesoša uzņēmuma izveidošana dod sabiedrībai vismaz četrus pozitīvus labumus: uzņēmuma īpašnieki gūst peļņu (kā ienākumu no savām uzņēmējspējām),

Mūsdienu pieejas uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas izveidei

Katram cilvēkam grūti sevi motivēt, un motivēt citus ir vēl grūtāk, jābūt iekšējam entuziasmam, lai veikt saistītas aktivitātes ne tikai personīgajā dzīvē bet arī ar darbu saistītas aktivitātes, to var definēt ka iekšējo spēku, kas palīdz cilvēkiem sasniegt mērķus un realizēt sevi kā personību. Motivēt darbiniekus, lai attīstītu organizāciju, tas

Lomu rotaļu ietekme uz bērna agresīvas uzvedības izmaiņām

Agresija skaidrojama kā motivēta destruktīva uzvedība, kas ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtajām normām, un nodara kaitējumu uzbrukuma objektiem (dzīviem vai nedzīviem), nodarot fizisku kaitējumu cilvēkiem (negatīvu pārdzīvojumu, spriedzes stāvokli, bailes, nomāktību). [1] Agresija visbiežāk tiek skaidrota kā fiziska vai verbāla uzvedība, kas ir vērsta, lai kādam nodarītu ļaunu. Šis raksturojums

Endokrīnā sistēma

Ievads Endokrīnā sistēma ir dziedzeru un audu komplekss, kas ražo un sekretē hormonus – bioloģiski aktīvas molekulas. Šī sarežģītā sistēma ķermenī regulē un koordinē vitālas funkcijas, tai skaitā augšanu un attīstību, metabolismu, seksuālo funkciju un reprodukciju, kā arī miegu un garastāvokli. (1) Daudzas no organisma bioloģiskajām sistēmām ar endokrīnās sistēmas

SIA „Medzes Components”

UZŅĒMUMA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS MEDZES Components ir spēcīgs rūpnieciskās inženierijas – metālapstrādes nozares pārstāvis. Uzņēmumam ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi metālapstrādē, tādā veidā uzņēmums ir pierādījis savu stabilitāti, kvalitāti kā arī spēju attīstīties un pielāgoties mūsu klientiem, piegādātājiem un konkurentiem. Pašlaik MEDZES Components ir viena no modernākajām ražotnēm reģionā. Ražotnē

Genogramma, ekokarte, SVID analīze

Genogramma Ekokarte SVID analīze Stiprās puses Vājās puses Pilna ģimene; Laulībā 15 gadus; Nekustāmais īpašums mātes (Annas) īpašumā; Māte uztur labas attiecības ar savu brāli; Brālis (Ivars) atbalsta ģimeni finansiāli; Anna strādā pastāvīgu darbu; Tēvam labas attiecības ar dēlu Konflikti ar klases biedriem; Problēmas ar mācībām un daudz kavējumu; Iespējamās

Uzņēmuma finanšu analīze

Galvenie secinājumi un izaicinājumi Baltoties uz uzņēmuma finanšu analīzi var izdarīt sekojošus secinājumus un uzņēmuma izaicinājumus: Uzņēmums ir atkarīgs no kredītiestādēm un ārējā finansējuma, piesaistot resursus uzņēmējdarbības uzturēšanai un attīstīšanai. Jāatzīmē, ka pozitīvi tiek vērtēts fakts, ka uzņēmumam nav grūtību ar aizdevumu atmaksu un aizņemto naudas līdzekļu atmaksa notiek saskaņā

Bezdarbs Latvijā

Ievads Visas pasaules lielāka problēma tās iedzīvotājiem ir bezdarbs. Cilvēka labklājību, ienākuma lielumu ģimenē ietekmē bezdarbs. Iedzīvotāja patstāvīga darba zaudēšana noved pie galvenā līdzekļu gūšanas avota zaudēšanas, pēc kā sākās psiholoģiskās problēmas ģimenē, dzīves līmeņa kritums, morālais sašutums, stress. Zaudējot darbu, cilvēks mēdz zaudēt pārliecību, pasliktinās pašsajūta un ticība nākotnei.

Sociālās integrācijas jēdziens socioloģijā

Sociālā integrācija pēc dažādu avotu izstudēšanas, var skart jebkuru jomu un nozari. Tā ir aktuāla mūsdienu tendence, kuru iespējams pētīt neapstājoties. Vēl 2005.g. „Latvijas Vēstnesī” ir atzīmēts, ka Latvijā „Sabiedrības interesēs svarīgāka ir sociālā integrācija, jo aizvien palielinās sociālā noslāņojuma tendences”. [1] Šī darba pētījuma virziens paredz jēdziena sašaurināšanos līdz

Tuvākās attīstības zona supervīzijā

Supervīzija psihoterapijas kontekstā Supervīzija ir formāls process, kurā kvalificēts vai apmācīts psihoterapeits vai psihoterapeitiskais konsultants regulāri iepazīstina ar savu klientu darbu izraudzītajam vai izvēlētajam supervizoram, lai uzlabotu viņu praksi, rūpīgi pārdomājot procesu. Supervīzijas galvenais mērķis ir nodrošināt terapeita psihoterapijas prakses efektivitāti, kas savukārt ļaus terapeitam strādāt pie labākās iespējamās psihoterapijas

Использование групповой модели сотрудничества для развития умения разговаривать у учеников 9 класса на уроках РКИ (русский как иностранный).

1.1. Сущность и функции говорения в изучении иностранного языка Язык возник как средство общения. Он существует и живет только благодаря речевой деятельности. Ведущей целью обучения иностранцев русскому языку является формирование коммуникативной компетенции как способности решать различные коммуникативные задачи в актуальных для участника общения сферах и ситуациях[1]. Другими словами, при изучении

Uztura loma novecošanas procesā  

Bioloģiskā līmenī novecošana rodas, jo cilvēka organismā notiek dažādu šūnu un molekulāro bojājumu uzkrāšanās. Rezultātā pamazām samazinās fiziskā un mentālā kapacitāte, pieaug slimību risks. Tajā pašā laikā šīs izmaiņas nav saistītas tikai ar vecumu, turklāt dažādi cilvēki vecuma radītās izmaiņas piedzīvo citādi un atšķirīgā laikā un ātrumā. Šo dažādību savā

Raimonda Paulsa biogrāfiska vēsture

Gads Vecums Dzīves vieta Ģimene Skolā Veselība Aktivitātes Cits 12.01.36   Rīga Tēvs-Voldemārs; Māte – Alma Matilde         ‘37               ‘38       Bērnudārzs       ‘39     Māsa Edīte Paula – Vīgnere Pirmais mūzikas institūts    

STRATĒĢISKĀ VADĪŠANA ORGANIZĀCIJĀS

IEVADS Stratēģiskā vadīšana – process, kurā uzņēmums nosaka stratēģiskos attīstības virzienus, analizē darbības vidi, definē darbības stratēģijas, kā arī nodrošina sekmīgu stratēģiju īstenošanu un uzraudzību mainīgajā darbības vidē, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, vai arī noteiktu jaunus mērķus, ņemot vērā vides radītās iespējas.[1] Stratēģiskās vadīšanas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma vērtības paaugstināšanu

Lēmumu pieņemšanas teorija. Racionalitātes teorija

Racionālas izvēles teoriju var izmantot dažādās jomās, tostarp ekonomikā, psiholoģijā un filozofijā. Šī teorija apgalvo, ka indivīdi balstoties uz savām intresēm vai vēlmēm, veic izvēli ar vislielāko ieguvumu. Cilvēki izvērtē savas iespējas un veic izvēli, kas, viņuprāt, viņiem ir visatbilstošākā vai noderēs vislabāk. Racionālās izvēles teorija attiecas uz vadlīniju kopumu,

Emociju loma cilvēka uzvedības vadībā

Ievads Emocijas ir jebkura cilvēka ikdienas neatņemama “sastāvdaļa”. Emocijas cilvēka dzīvi “krāso” visdažādākajos toņos, piešķir ikdienas notikumiem nozīmi, kā arī spēcīgi ietekmē cilvēka dzīvi kā tādu – akadēmiskos un profesionālos sasniegumus, attiecības ar apkārtējiem, protams, arī pašsajūtu. Arvien vairāk speciālistu psiholoģijas un pedagoģijas jomā secina, ka lai kļūtu par veiksmīgu

Innovation processes in Latvia: current state

Introduction Numerous issues arise during the development of many businesses. A major unwarranted rise in the workforce, ineffective inventory management, the overlap of duties across different departments are a few examples. As a result, the enterprise must be modernized because the old business models are no longer suitable for the

Vārdu krājuma aktivizēšana stāstītprasmes sekmēšanai 5 gadus veciem bērniem pedagoģiskā procesā starptautiskajā skolā.

  5 gadus vecu bērnu attīstības raksturojums veselumā ( fiziskā, sociālā un kognitīvā joma – atmiņa, uztvere, domāšana, emocijas, valoda un runa). Stāstītprasmes sekmēšanas iespējas Vārdu krājuma raksturojums 5 gadus veciem bērniem Stāstītprasmes attīstības priekšnosacījumi Pētījum priekšmets – Stāstītprasmes sekmēšana Pētījuma objekts – pedagoģiskais process stāstītprasmes sekmēšanai aktivizējot vārdu krājumu.

Psiholoģiskā palīdzība bērniem ar attīstības traucējumiem

IEVADS Pēdējā laikā gan pasaulē, gan Latvijā ir aktuālā tēma par bērnu psihisko attīstība, kas ir sarežģīts un ģenētiski noteikts process. Tas atkarīgs no vairākiem apstākļiem – ārējās vides, sociālajiem faktoriem, bērna vispārējā veselības stāvokļa. Jēdziens – psihiskās attīstības aizture – vairs netiek lietots Latvijā, bet faktiski lielā mērā atbilst

TIESĪBU AIZSARDZĪBAS IESTĀDES

INSTITŪCIJAS VIETA TIESĪBU AIZSARDZĪBAS IESTĀŽU SISTĒMĀ Tiesību aizsardzības iestādēm ir virkne kopīgo uzdevumu. Visām tiesību aizsardzības iestādēm ir jānodrošina[1]: Valsts, sabiedrības un indivīda likumīgo interešu un tiesību aizsardzība; Likumpārkāpumu novēršana un pārtraukšana; Valsts piespiedu līdzekļu piemērošana personām, kas pārkāpj likumus un citus normatīvos aktus. Valsts, sabiedrības un indivīda likumīgo interešu

Kampaņa “Tiecies pēc saules!” – saules bateriju izmantošanas iespējas un to ekonomiskā efektivitāte Latvijā

IEVADS Mūsdienu pasaule lielā mērā ir atkarīga no dažāda veida derīgajiem izrakteņiem, kuru apjoms zemes garozā ir ierobežots, bet pieprasījums pēc tiem cilvēka saimnieciskajā darbībā tikai pieaug. Pieprasījuma pieaugums izraisa negatīvas ekonomiskās sekas gan patērētājiem, gan atsevišķām valstīm, kuras ir atkarīgas no šo resursu pieejamības, tāpēc ir nepieciešams pāriet uz

Pirmsskolas vecuma bērnu emocionālā attīstība

Katram vecuma posmam ir raksturīgas savas attīstības īpatnības, tāpēc autors uzskata par svarīgu sākumā raksturot emocionālās attīstības īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem 5-6 gadu vecumā, kas tiek pētīti šī darba ietvaros. Viens no pirmsskolas perioda psihiskās attīstības priekšnosacījumiem ir lomu un sižeta rotaļu spēlēšana (bērni sevi sāk identificēt ar noteiktām lomām,

Развитие навыков убеждающей коммуникации

Введение Актуальность. Несмотря на то, что термин «информационная перегрузка» был введен Бертрамом Гроссом еще в 1964 году[1], начало информационного века и возникновение Интернета 2.0 принесли нам больше информации, чем было доступно в любой другой момент истории. В результате, проблема информационного шума сегодня как никогда актуальна. Таким образом, важной задачей для

PERSONAS PAŠNOVĒRTĒJUMA IETEKME UZ LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESU

Šobrīd viena no aktuālajām jomām ir pašcieņas kā īpaša cilvēka pašapziņas veidošanās kopsakarā ar individuālo dzīves lēmumu pieņemšanas procesu izpēte. Šis pētījums tiks veltīts arī pašvērtējuma ietekmes uz cilvēka individuālo dzīves lēmumu pieņemšanas procesu izpētei. Pētījuma priekšmets: cilvēka individuālu dzīves lēmumu pieņemšanas process. Pētījuma priekšmets: indivīda pašcieņas ietekme uz individuālo

Risk analysis of the enterprise information system.

Introduction As we are all aware, the informatization of modern society is the defining characteristic of its current stage of development. With the aid of advanced information technologies, this procedure aims to increase the effectiveness of society’s use of information. Thus, information resources and the means of its processing and

Pensiju un pabalstu apjoma un struktūras analīze Latvijā

Pensiju un pabalstu apjoma un struktūras analīze Latvijā Modernajā sabiedrībā ir divas pamatvērtības – brīvība un sociālais taisnīgums. Sociālajā politikā pamatvērtības ir sabiedrības sociālā drošība, sociālās tiesības, brīvība un sociālā vienlīdzība.[1] Tomēr kā liecina – šis ir izvirzītās vērtības, kuru sasniegšana ir procesā, tas ir, dažādu iemeslu dēļ ne visiem ir

DARBA SAMAKSAS JĒDZIENS UN ORGANIZĀCIJA

DARBA SAMAKSAS JĒDZIENS UN PAMATA PRINCIPI Darba samaksa ir atlīdzība, kuru darbinieks regulāri saņem par paveikto darbu. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu. Vienkārši skaidrojot, ar jēdzienu “darba samaksa” saprot naudas maku ar četrām daļām. Tajā ietilpst darba alga, piemaksas, prēmijas un cita veida atlīdzība, kas saistīta

Laime un ētika07032023

Ievads Cilvēks vienmēr ir domājis un tiecies pēc laimes un daudziem cilvēkiem izdevās būt laimīgiem. Bet laime ir ļoti intīma un dziļa, ka nekāda cita vispārīgā shēma, nekādas pārdomas mūs netuvina šīs parādības izpratnei. Un tāpēc ikvienam, kas domā par laimi, tā atveras savā nezināmajā un mūžīgajā novitātē, ikvienu, kurš

Kultūras objekts07032023

Ievads Pētot dažādu kultūras nozares resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā, ir svarīgi pievērst uzmanību pareizo stratēģiju izstrādei un pielietošanai, komercializējot kultūras objektus, ar mērķi gan sasniegt pievilcīgus finanšu rezultātus, realizējot projektu, gan attīstīt sociālo pusi. Šo abu faktoru prasmīgā un pareiza apvienošana veicinās valsts ekonomiskas ilgtspējīgu attīstību. Šī darba ietvaros autors ir

TIESĪBU AIZSARDZĪBAS IESTĀDES

INSTITŪCIJAS VIETA TIESĪBU AIZSARDZĪBAS IESTĀŽU SISTĒMĀ Tiesību aizsardzības iestādēm ir virkne kopīgo uzdevumu. Visām tiesību aizsardzības iestādēm ir jānodrošina[1]: Valsts, sabiedrības un indivīda likumīgo interešu un tiesību aizsardzība; Likumpārkāpumu novēršana un pārtraukšana; Valsts piespiedu līdzekļu piemērošana personām, kas pārkāpj likumus un citus normatīvos aktus. Valsts, sabiedrības un indivīda likumīgo interešu

DARBA SAMAKSAS JĒDZIENS UN ORGANIZĀCIJA

DARBA SAMAKSAS JĒDZIENS UN PAMATA PRINCIPI Darba samaksa ir atlīdzība, kuru darbinieks regulāri saņem par paveikto darbu. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu. Vienkārši skaidrojot, ar jēdzienu “darba samaksa” saprot naudas maku ar četrām daļām. Tajā ietilpst darba alga, piemaksas, prēmijas un cita veida atlīdzība, kas saistīta

Kampaņa “Tiecies pēc saules!” – saules bateriju izmantošanas iespējas un to ekonomiskā efektivitāte Latvijā

IEVADS Mūsdienu pasaule lielā mērā ir atkarīga no dažāda veida derīgajiem izrakteņiem, kuru apjoms zemes garozā ir ierobežots, bet pieprasījums pēc tiem cilvēka saimnieciskajā darbībā tikai pieaug. Pieprasījuma pieaugums izraisa negatīvas ekonomiskās sekas gan patērētājiem, gan atsevišķām valstīm, kuras ir atkarīgas no šo resursu pieejamības, tāpēc ir nepieciešams pāriet uz

Pašvaldību tiesību teorētiskais ietvars

Pašvaldību jēdziens un struktūra Likums “Par pašvaldībām” pašvaldību jēdzienu definē sekojoši – “vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu

Laulību formas un to ietekmējošie faktori

Ievads Mūsdienu globalizācijas apstākļos notiek būtiskas izmaiņas visās sabiedrības sfērām, kas, savukārt, ietekmē arī tradicionālo izpratni par ģimenes institūtu un laulības formas. Globalizācija, tendences, kas ir saistītas ar brīvības pieaugumu, personību pašrealizācijas un izglītības svarīgumu un iespējām veicina sociāli-kulturālās izmaiņas sabiedrībā. Šāda sabiedrības socioloģisko aspektu transformācija padara tēmu mūsdienu laulības

Pārskats par Latvijas sporta politikas pamatnostādnēm

Ievads Veiksmīga sporta politika ne tikai sekmē sportiskos sasniegumus un veicina veselīgu dzīvesveidu, sniedz ekonomisko pienesumu tautsaimniecībai, bet arī spēcina iedzīvotāju patriotismu, spodrina Latvijas tēlu un atpazīstamību pasaulē un paaugstina starptautisko konkurētspēju. Savukārt daudzveidīgas fiziskās aktivitātes ne tikai sniedz fizisko un garīgo labsajūtu, bet arī uzlabo vispārējo veselības stāvokli, papildus

Ēšanas un dzērienu baudīšanas kultūra ārpus mājās

Ievads Latvijā arvien vairāk attīstās ēšanas un dzērienu baudīšanas kultūra ārpus mājās, pie tam ne tikai labi attīstītajos pilsētu centros, rajonos vai atpūtas vietās, bet cilvēkiem ir vēlme baudīt labi pagatavoto kafiju vai atspridzinošo dzērienu tur, kur viņi pavada laiku, nevis pielāgojoties bāru, restorānu vai kafejnīcu lokācijai. Piemēram, arvien aktīvāk

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.