Kategorija: Vidusskola

Datu vākšana un tās uzdevums. Radošā domāšana. Analīzes process un secinājumi.

Mājas darbs (situāciju varat izvēlēties arī paši) Termiņš 20.12.2021. Tēma: Datu vākšana un tās uzdevums. Radošā domāšana. Analīzes process un secinājumi. Iedomājaties, ka esat apmaldījies/apmaldījusies mežā, kā noteikt, kurā virzienā būtu jādodas. Viens no veidiem ir atrast, kur ir Ziemeļu puse Aprakstiet problēmu Definējiet mērķi Aprakstiet, kādas jums ir sākotnējās

Mājas uzdevums 0623202201

Mājas uzdevums Izstrādāt aptauju atbilstoši noteiktai problēmai. Izmantot dažādu jautājumu veidus. Sociālā problēma – emocionālā un fiziskā vardarbība skolās. Tiek aptaujāts tieši cilvēks, kas ir bijis agresors skolas laikos, lai labāk izprastu iemeslus un varētu strādāt tieši ar to, lai novērstu bērnu vardarbīgumu pret citiem. Labdien! Šodien Jūs piedalāties brīvprātīgā

Ķīmija 062022

  Uzdevums. Metāls Kālijs Alumīnijs Dzelzs Varš Zelts Siltumvadītājspēja(W/(mK)) 100 239 80 386 310 Elektrovadītspēja(secībā, sākot no labākās) 4. 3. 5. 1. 2. Cietība(Mosa skala) 0.4 2.8 4 3 2.5 Kušanas temp., C 63 660 1084 1534 1063 Blīvums, g/cm3 0.85 2.70 7.86 8.96 19.32 Oksidēšanās spēja (secībā, sākot no

Pārbaudes darba MATEMĀTIKA 17062022 (Gatavs darbs pielikumā)

  2. NOSLĒGUMA DARBS Pārbaudes darbs tiek veikts rakstveidā. Rakstīšanas ilgums ir 180 minūtes. Pārbaudes darba rakstīšanas laikā Jūs drīkstat izmantot papildu literatūru. Pārbaudes darba galīgais vērtējums ir 10 balles. Aizpilda pedagogs: 1. uzdevums 2. uzdevums 3. uzdevums 4. uzdevums 5. uzdevums 6. uzdevums            

“Bille” 29052022G (Atbildes pielikumā)

V. Belševicas autobiogrāfiskais romāns / filma Strādājiet pārī! Noskaties filmu “Bille”, izlasiet romāna fragmentus grāmatā 108.-118.lpp. un veiciet uzdevumus darba lapā, sniedzot izvērstas atbildes (1/2 vērtējuma – balles) Jautājumi Atbilde ar pamatojumu 1. Uzraksti vismaz 5 pazīmes, kas raksturīgas V. Belševicas daiļradei! Kas raksturīgs valodas stilam? (mini piemērus)   2.

Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienās 765 (Gatavs darbs pielikumā)

  Izlasot dotos tekstus, formulē pamatotu viedokli, uzraksti eseju, kurā pamato savu viedokli un noslēgumā formulē secinājumus. Tēma: “Attieksme pret kultūras mantojumu ASV un Eiropā kontekstā ar “Black lives matter” kustību – mūsdienu situācija un tās cēloņi vēsturē”. Neaizmirsti savu viedokli pamatot ar argumentiem! Esejā iekļauj atbildes uz šādiem jautājumiem.

Telpas izpratne Eiropā G879 (Gatavs darbs pielikumā)

Telpas izpratne Eiropā Izlasi dotos informācijas avotus un atbildi uz jautājumiem par jēdziena “laiks” izpratni! Avots A Fragments no filozofa un fiziķa sarunas par laiku Pat reti un virspusēji skarot mūsdienu teorētiskās fizikas problēmas, nevar nepamanīt, ka dažādās variācijās tur ir vērojama izpratne par laiku kā par ilūziju, ko noteicis

Laika un telpas izpratne Eiropā 24052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Izlasot zemāk minētos avotus, uzrakstiet eseju: “Vai laika un telpas izpratne viduslaikos ir uzskatāma par cēloni kristīgās baznīcas nostājas maiņai pret karošanu un cilvēku nogalināšanu?” Avots A Fragments no filozofa un fiziķa sarunas par laiku Pat reti un virspusēji skarot mūsdienu teorētiskās fizikas problēmas, nevar nepamanīt, ka dažādās variācijās

Koloniālisms eiropiešu apziņā 24052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Izlasi un aplūko avotu fragmentus un izpildi 2 uzdevumus! Ar šī uzdevuma palīdzību tu: 1) gūsi pārskatu par ASV vēsturi; 2) apgūsi jēdzienus. Tas ir būtiski, lai varētu izprast norises ASV un Eiropā, kas saistītas ar mūsdienās aktuālo kustību “Black lives matter”, kā arī ar attieksmi pret kultūras mantojumu ASV

Vēsturiskā mīta izmantošana patēriņa sabiedrībā G654S (Gatavs darbs pielikumā)

Izpēti dažu vēstures laikmetu un notikumu komercializācijas un tās paņēmienu piemērus. Atbildi uz jautājumiem par vikingiem. (atrodas aiz 2 vēstures piemēriem) Piemēri: Latvijas Republikas pirmās neatkarības posms 20. gadsimta 20.–30 gados. 20. gadsimta 20.–30. gadi Mūsdienas Analīzes soļi Kāds ir preces dizains? Mūsdienu produkcijas dizainā izmantots 20. gadsimta 20.–30. gadu

Vēsturiskā atmiņa un apziņa (Gatavs darbs pielikumā)

I. Sociālā atmiņa un vēsture 1. uzdevums. Veidojiet savus jēdzienu skaidrojumus, izmantojot dotos informācijas avotus! 1.1. Aplūkojiet 1. tabulu un padomājiet, cik lielā mērā Jums ir zināmi un saprotami tajā minētie jēdzieni. Atzīmējiet ar krustiņu atbilstošāko atbildi.   Nav ne Kaut kur Nedaudz Varu Jēdzieni iepriekš jausmas saprotu izskaidrot  

Atmiņas un liecības par Kārļa Ulmaņa autoritāro režīmu. Atmiņu konfrontācija ar informācijas avotiem 2405 (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums. Iegūstiet informāciju par Ulmaņa autoritāro režīmu! 1.1. Izpētiet t.s. Latvijas laika (1920–1940) žurnālus un avīzes. No žurnāliem paši iecienītākie bija “Atpūta”, ko pirka un vai abonēja daudzas ģimenes un vēlāk padomju gados slepeni glabāja. No laikrakstiem populārākās bija “Jaunākās Ziņas” 1.2. Izmantojiet Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursu periodika.lv. Izvēlieties

6. PĀRBAUDES DARBS VĒSTURĒ II 11. KLASEI ,,POLITISKĀ SITUĀCIJA 19. GADSIMTA 2. PUSĒ – 20.GADSIMTA SĀKUMĀ. PIRMAIS PASAULES KARŠ EIROPĀ UN LATVIJĀ”. (Gatavs darbs pielikumā)

Domas par latviešu tautas valstisko neatkarību pirmajiem radās a) jaunstāvniekiem, b) jaunlatviešiem, c) jaunsaimniekiem, d) komunistiem. 2. Kurā Krievijas impērijas pilsētā notika Oktobra revolūcija (boļševiku apvērsums)? a) Kazaņā, b) Maskavā, c) Pēterburgā, d) Novgorodā. 3. ,,Asiņainā svētdiena” vēsturē ir saistīta ar notikumiem Pēterburgā 1905. gadā, b) 1917.gada revolūciju cariskajā Krievijā,

Vektori un kustība. Nobeiguma pārbaudes darbs 220522G (Gatavs darbs pielikumā)

5.uzd.Vai apgalvojums ir patiess?(6p.) Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē   Vienmērīgā taisnlīnijas kustībā pārvietojums nemainās.       Vienmērigā taisnlīnijas kustībā ceļš vienmēr irgarāks par pārvietojumu.       Ātrums ir vienmēr pozitīvs.       Pārvietojuma SI vienība ir kilometrs       Koorditātes SI vienība ir kilometrs    

Matemātika K.D 150520226 (Gatavs darbs pielikumā)

Trijstūra divas malas ir 8cm un 15cm. Aprēķini leņķi starp šīm malām un trešo malu, ja trijstūra laukums ir 60cm2. Divi kaimiņi satikās divu ceļu krustojumā, sasveicinājās un turpināja katrs iet savu ceļu. Zināms, ka gājēju ātrumi ir 4km/h un 5km/h. Kādā attālumā viens no otra atradīsies gājēji pēc pusotras

Tes.Soc_12.uzdevums (Gatavs darbs pielikumā)

Izmantojot M.Portera konkurētspējas modeli,analizē efektīvu valsts institūciju darbību,likuma varas un efektīvas tiesu sistēmas,kvalitatīvas izglītības un veselības aprūpesietekmi uz valsts konkurētspēju. Atbildes_12.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar oriģinālo darbu. Skatīt un lejupielādēt

Soc.darbs 1345V 13052022

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

Soc_9.uzdevums. 13052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums_9 Veicot izpēti par Eiropas Savienības institūciju( Eiropadomes, Eiropas Komisijas, EiropasParlamenta, Eiropas Ministru padomes u.c.)svarīgāko struktūrvienību darbu, analizēfaktiskos ieguvumus un iespējamoszaudējumus no dažādu politiku realizēšanāsEiropas Savienības dalībvalstīs. Uzdevumu izpildiet tabulas veidā! Atbildes_9.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt

K.D. 13052022 V (Gatavs darbs pielikumā)

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

Siltums un siltuma procesi Noslēguma darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (5 p.)Vai dotais apgalvojums ir patiess? Nr.p. k. Apgalvojums Jā Nē   Mašīna pārvarot gaisa pretestību, siltuma enerģija pārvēršas mehāniskajā enerģijā.       Priekšmeta siltumietilpība ir atkarīga no ķermeņa masas un īpatnējās siltumietilpības       Visam vielam ar vienādu masu, jāpievada vienādu siltuma daudzumu, lai to sasildītu

Līdzstrāva Nobeiguma pārbaudes darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

  1.uzdevums (5 p.)   Nr. p.k.   Nē Jā   Metālos vadītspēja ir saistīta ar brīvo protonu kustību.       Vielas temperatūrai kļūstot zemākai par kritisko temperatūru izzud pretestība.       Lai gāzēs plūstu elektriskā strāva, tajās jārada brīvie elektriskie lādiņi – elektrons un pozitīvs jons.  

Elektrostatika Noslēguma pārbaudes darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

  1.uzdevums (5 p.) Ieraksti trūkstošos vārdus! Ja negatīvi uzlādētu puteklīti ievieto elektriskajā laukā, tas pārvietojas ……………………………… uzlādētās plates virzienā. Tātad elektriskais lauks ……………… darbu. Tas nozīmē, ka elektriskajam laukam piemīt ……………………. . Uzlādējot kondensatoru, tajā ………………….. elektrisko lādiņu. Tas nozīmē, ka kondensatorā ……………………….. elektriskā enerģija . 2.uzdevums (7 punkti)

2.Pārbaudes darbs Dabas resursi 120422 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Ar X apstipriniet ,vai noliedziet apgalvojumu !(5punkti) N.p.k. Apgalvojums Jā Nē 1. Nafta ir neizsmeļams resurss.     2. Dabasgāzes ieguve pasaulē samazinās.     3. OPEC ir 13 dalībvalstis.     4. Hidroelektrostacijas ir izdevīgi būvēt uz ūdeņiem bagātām upēm ar lielu kritumu.     5. Daudzās pasaules

Pārbaudes darbs Tūrisms 14042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Ar X Apstipriniet vai noliedziet apgalvojumu!(5punkti) N. Apgalvojums Jā Nē 1. Pasaulē iecienītākie tūrisma rajoni atrodas mērenajā un ekvatoriālajā joslā.     2. Antīkās kultūras pieminekļi veicinājuši tūrisma attīstību Krievijā.     3. Šveicē un Austrijā galvenais tūrisma attīstības priekšnoteikums ir Alpu kalni.     4. Tūrisma ietekme ir

4.Pārbaudes darbs Transports. 14042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (12punkti) Aizpildi tabulu, ierakstot transporta veidus, to priekšrocības un trūkumus! Transporta veids Priekšrocības Trūkumi   Var transportēt kravu milzīgos apjomos. Dārga būvniecība   Ekoloģisks transportēšanas veids Mazas manevrēšanas iespējas   Visātrākais transporta veids Dārgas izmaksas   Var transportēt lielas kravas Lēns transportēšanas veids 2. uzdevums. (7punkti) Izlasi jautājumu un

Laboratorijas darbs GAISMAS VIĻŅA GARUMA NOTEIKŠANA 33045 (Gatavs darbs pielikumā)

Situācijas apraksts: Elektromagnētisko viļņu skalā redzamās gaismas viļņa garums ir mikrometra desmitdaļas. Ar bīdmēru var izmērīt milimetra desmitdaļas, bet ar mikrometru – dažus desmitus mikrometrus. Pētāmā problēma : Kā var izmērīt viļņa garumu gaismai? Hipotēze: Tā kā gaisma ir elektromagnētiskais vilnis, tad, izmantojot gaismas īpašību – difrakciju, var noteikt gaismas

Pētnieciskais/laboratorijas darbs Bioloģija. Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus? (Gatavs darbs pielikumā)

Ūdens iztvaikošana caur augu lapām Sasniedzamie rezultāti: eksperimentāli pārbaudu, kādi faktori var ietekmēt ūdens iztvaikošanu no lapām; noskaidroju, kā iztvaikošanas process ir saistīts ar augu uzbūvi un fizikas likumiem. Situācijas apraksts Iejūties izdzīvotāja lomā! Tu esi nonācis vietā, kurā nav pieejams dzeramais ūdens, bet ir sastopami augi ar lapām. Izdzīvošanas

Pētnieciskais darbs. VIELU VADĪŠANA AUGOS 01.04.22(Gatavs darbs pielikumā)

Darba uzdevumi Eksperimentāli pierādīt ūdenī izšķīdušo vielu vadīšanu augos. Sagatavot protokolu par eksperimenta norisi un rezultātiem. Protokolā norādīt darba uzdevumu, kā veikts eksperiments, ko novēroja, ko secināja. Ilustrēt ar zīmējumiem vai fotoattēliem. Darba piederumi, vielas 2 papīra glāzes, 2 augi ar baltiem ziediem vai selerijas kāti, krāsaina tinte vai pārtikas

Pētnieciskais darbs. Mans diennakts enerģijas patēriņš 010422 (Gatavs darbs pielikumā)

Izmantojot doto tabulu, aprēķini savu diennakts enerģijas patēriņu vismaz 5 no tabulas izvēlētām darbībām! Piemēram, izvēlos veikto darbību malkas zāģēšana 6,8 x mana ķermeņa msasa x darbības ilgums (h) = iegūstu enerģijas patēriņu (kcal) Veiktā darbība Enerģijas patēriņš (kcal/1 kg/1 h) Mana ķermeņa masa (kg) Darbības ilgums (h) Enerģijas patēriņš

Matemātika 12.klasei III kontroldarbs 230222 (Atbildes pielikumā)

Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde. Izvēlies pareizo atbildi! 1.Konusa veidules garums ir 17 cm, bet konusa augstuma garums ir 8 cm. Aprēķini konusa pamata rādiusa garumu. 15 10 8 12 2.Leņķis, ko cilindra aksiālšķēluma diagonāle AB1 veido ar pamata plakni ir a) <A1BA b) <B1AB c) A1BB1 d)

Matemātika 12_ieskaite 230222 (Atbildes pielikumā)

1. uzdevums Atzīmē pareizās atbildes! 1. Taisnleņķa trijstūris rotē ap vienu kateti. Iegūtā rotācijas figūra ir … cilindrs konuss lode divi konusi, kuriem kopīgs pamats 2. Dots funkcijas y = sinx grafiks. Nosaki sakņu skaitu vienādojumam sinx = 0 intervālā . 0 3 7 5 3. Dots, ka un y

Ieskaite angļu valodā 02142204 (Gatavs darbs pielikumā)

Task 1 Read the text and do the exercises given after the text! The Disease of Being Busy I saw a dear friend a few days ago. I stopped by to ask her how she was doing, how her family was. She looked up, voice lowered, and just whimpered: “I’m

Ieskaite ekonomikā 02142201 (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums Atzīmējiet pareizo atbildi! (Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde.) 1. No inflācijas (neparedzētas) sekām galvenokārt cieš un zaudē: cilvēki, kas var viegli palielināt savus ienākumus, kuru ienākumi nav fiksēticilvēki ar relatīvi fiksētiem ienākumiem (pensionāri, budžeta iestāžu darbinieki)naudas aizņēmēji (debitori)valdība (ja tā ir aizņēmusies naudas līdzekļus iekšējā tirgū

R1TV_politika_tiesibas_uzd 13022022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums Atzīmē pareizo atbildi. Kurā pantā noteikta valsts prezidenta tiesība ierosināt Saeimas atlaišanu 51.p. 48.p. 77.p. LR konstitūciju 1922.g. pieņēma Saeima Satversmes sapulce cita institūcija Mūsdienās Satversme sastāv no 88 pantiem 3 daļām 8 nodaļām Satversmes 3. nodaļas nosaukums ir Saeima cilvēka pamattiesības Valsts prezidents Ministru kabinets pārstāv izpildvaru likumdošanu

R1TV_anglu_val 13022021 (Gatavs darbs pielikumā)

Exercise 1 Read the article. Choose from the sentences or phrases (A- K) the one that best fits each gap to complete the text. There is one extra sentence you do not need to use. A so thunderstorms contain an enormous amount of energy. B This is because light travels

DABASZINĪBAS 1202023 (Gatavs darbs pielikumā)

10.klase 2.semestra pārbaudes darbs Atoma uzbūve, vielas uzbūve, vielas stāvokļi Pārbaudes darbs tiek veikts rakstveidā. Rakstīšanas ilgums ir 120 min. Pārbaudes darba rakstīšanas laikā Jūs drīkstat izmantot papildu literatūru. Pārbaudes darba galīgais vērtējums ir 10 balles. Aizpilda pedagogs: 1.uzdevums2.uzdevums3.uzdevums4. uzdevums5. uzdevums6. uzdevums       KopāVērtējums   uzdevums (4 punkti) Papildini doto tabulu!Molekulas struktūr­

ORGANISKO UN NEORGANISKO SKĀBJU ĶĪMISKO ĪPAŠĪBU SALĪDZINĀŠANA Pētniecisks laboratorijas darbs (Gatavs darbs pielikumā)

Situācijas apraksts Populārā produkta sojas mērces izgatavošanas procesā lieto sālsskābi, kura vēlāk tiek neitralizēta ar nātrija sārmu. (Rezultātā radies NaCl piešķir produktam sāļu garšu.) Savukārt, gatavojot konditorejas izstrādājumus, piemēram, kēksu, pievieno dzeramo sodu, kuru neitralizē ar citronskābi. Ja mīklai pievieno kefīru, citronskābe nav nepieciešama, jo dzeramo sodu neitralizē kefīrā esošā

Atoma un vielas uzbūve 290122 (Gatavs darbs pielikumā)

Novērtē, vai apgalvojums ir patiess! Nr. Apgalvojums Jā Nē a. Ķīmiskais elements ir atomu kopa ar vienādu pozitīvu atoma kodola lādiņu.     b. Atoma kodolu veido protoni un neitroni     c. Izotopiem ir vienāda relatīvā atommasa, bet dažāds protonu skaits atomu kodolā.     2. Izvēlies atbildi !

Sēklaugi (Gatavs darbs pielikumā)

    Ar ko kailsēkļi atšķiras no segsēkļiem? Kāpēc segsēkļi mūsdienās ir izplatītākie augi? Seklas attīstas dīgļos un sēklaizmetņos. Priede,Kadiķis. 2.p 2. Norādiet, kuri apgalvojumi par kailsēkļiem ir pareizi, kuri- nepareizi! Apgalvojumi Pareizi Nepareizi Kailsēkļi pieder pie sēklaugiem     Kailsēkļi ir gan kokaugi, gan lakstaugi   + Visi kailsēkļi

Cilvēka un vides mijiedarbība (Gatavs darbs pielikumā)

  1. uzdevums(7 punkti)   Izskaidro jēdzienus! Smogs- ir viens no gaisa piesārņojuma veidiem. Sēklu banka- Sēklu kolekcijas izveidošana ir vienkāršs un ekonomisks veids, kā … Globālā sasilšana- ir apzīmējums Zemes atmosfēras un… Bioloģiskā lauksaimniecība- vienota lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas sistēma, kas nodrošina optimālu savstarpēji saistītu ekosistēmas elementu-augsnes, augu, dzīvnieku un cilvēku

Tektonika, zemestrīces, vulkāni (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums. Paskaidro terminus un izmantojot atlanta tektoniskas karti aizpildi tabulu. Katrā tabulas kolonnā jānorāda 3 vietas uz zemeslodes kur sastopamas šīs zonas . Litosfēra – sacietējis planētas ārējais slānis. Subdukcija tās ieslīgst Zemes mantijā, kur… Spredings Okeāniskā Zemes garoza nepārtraukti rodas no jauna vidusokeāniskajās grēdās un virzās prom no… uzdevums. Aizpildi tabulu!

Procesi piekrastē (Gatavs darbs pielikumā)

  Uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! Kas ir krasta zona un kad tā sākusi veidoties? Sauzemes un udens robežas   Kā, kopš tā laika, mainījies ūdenslīmenis pasaules okeānā jo saka kust ledaji Kā sauc krasta zonas sauszemes daļu? Karsta zona………………………………………..kā zemūdens daļu? Augsta dala Kādi procesi, kas izraisa pārmaiņas, darbojas krasta

Ķērpji, sūnas, papardes. (Gatavs darbs pielikumā)

  Ar ko sūnas atšķiras no ķērpjiem? Kāds ir sūnu dzīves cikls? Ar ko tas atšķiras no papardes dzīves cikla? Ķerpju laponis sastāv no aļģes un sēnes ,daļai ķērpju ir rizoīdi.Vairojas galvenokārt veģetatīvi. Sūnas ir augi , kam ir stumbrs un lapas,daļai rizoīdi.Vairojas ar sporām.Ir dzimumpaaudze un … 3.p 2.

Ievads bioloģijā (Gatavs darbs pielikumā)

  1.Papildini teikumus! a) Organismus, kuri šūnā ir kodols un citas ar membrānu norobežotas šūnas struktūras, sauc par ___________________________ .eikarioti b) Organismus, kuru šūnā nav kodola un citu ar membrānu norobežotu struktūru, sauc par ___________________ … c) Visas organismos notiekošās vielu pārvērtības sauc par _________________ jeb metobolism__jeb vielmaiņa__________________ . d)

Pasaules iedzīvotāji (Gatavs darbs pielikumā)

  1. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem. 1. Kas ir demogrāfija? ir zinātne par… 2. Kā mainījies iedzīvotāju skaits uz Zemeslodes? Iedzīvotaju skaits palielinas 3. Kāpēc notika 1. demogrāfiskais sprādziens un ko tas nozīmē? Strauja cilvēku sk. Palielinajums valstī   4. Kāpēc notika 2. demogrāfiskais sprādziens?…   5. Kad pasaules iedzīvotāju skaits

Hidrosfēra un iekšzemes ūdeņi (Gatavs darbs pielikumā)

  1. uzdevums. Ieraksti shēmā kādi ir 3 ūdens agregātstāvokļi un kā sauc pārejas starp agregātstāvokļiem! Šķidra Ciets … 2. uzdevums. Apļa diagrammā iezīmē hidrosfēras sastāvdaļas un to procentuālo sadalījumu! Udens un… 3. uzdevums. Uzzīmē shematisku ūdens riņķojumu dabā! 1.Iztvaikošana 2.Udens perit uz makoņiem 3.Lietus 4.Udens notece udens virsmas. 4.

Dzīvības izcelšanās un evolūcija (Gatavs darbs pielikumā)

  Dzīvības izcelšanās un evolūcija Apvelc ar aplīti, ar kuriem apzīmēti patiesie apgalvojumi par dzīvības izcelšanos un evolūciju! (Darba izmanto attēlu B_10-UP-03-VM2; B-10-UP-03-VM3) Kreacionisma teorija uzskata, ka dzīvība uz Zemes ir atnesta no citām planētām. Par primitīvākajiem sauszemes mugurkaulniekiem uzskata senos abiniekus. Pirmie dzīvie organismi radās uz sauszemes. Meteorītos ir

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.