Category: Vidusskola

Bioloģija, 9.kl. 1. semestra pētnieciskais darbs bioloģijā (Gatavs darbs pielikumā)

PĒTNIECISKAIS DARBS PĒTĪJUMS Izziņas process, kurā notiek jaunu zināšanu radīšana, līdz pat jaunu teoriju izstrādei. MĒRĶIS Veicināt kritisko un radošo domāšanu, cēloņu – seku analizēšanas prasmes un pētniecības darbības iemaņu attīstību. LAIKS Pētījumam velti ne ilgāk par 2 nedēļām (15.decembris), lai varētu darbu laicīgi noformēt un iesniegt. FORMĀTS Darbu vari

1.semestra pastāvīgais darbs 2 „ Renesanses un baroka laika studijas” (Gatavs darbs pielikumā)

Tēma: Renesanses un baroka stila studijas. Kādu estētisku un emocionālupārdzīvojumu rada renesanses un baroka laika māksla?Mērķis: Iepazīties ar renesanses un baroka stilu estētiku un radīt tā laikastilu gleznu fragmentu kopijas, lai saprastu, kādu estētisku un emocionālupārdzīvojumu rada renesanses un baroka laika māksla.Uzdevums: Izanalizēt renesanses un baroka laika mākslas tendences unpazīmes

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma (Darbs pielikumā)

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma. Izveidot prezentāciju (plakātu vai infografiku, video) par 2 no Latvijas ekosistēmām! Norādot: sugu bioloģisko daudzveidību (augi un dzīvnieki – konkrētas sugas) abiotisko faktoru ietekmi barošanās ķēdes vai barošanās tīklu konkrētajā ekosistēmā. Vispirms atlasām informāciju par ekosistēmām, tad izveidojam pārskatu, kas

Liberālisms, sociālisma un konservatīvisma politiskās idejas F994 (Gatavs darbs pielikumā)

Politiskās idejas un uzskati liberālismā Liberālisms ir radies 17. – 18. gadsimtā kā prasība pārveidot novecojušās feodālās attiecības, valsts institūtus un uzskatus, kas traucēja cilvēku spēju attīstību un sabiedrības progresu. Liberālisma idejas sāka veidoties viduslaiku pilsētnieku vidū. Garīdznieki lepojās ar zināšanām par Dieva vārdu, bruņinieki – ar panākumiem karos, savukārt

NVSK 9. klase 2. ieskaite Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums (3 punkti) Izlasi ražošanas procesa aprakstu! Kaļķakmeni iegūst Kūmu kaļķakmens karjerā. Kaļķakmeni sasmalcina, pievieno mālu un kopā ar ūdeni samaļ ložu dzirnavās. Pēc malšanas maisījums nonāk krāsnī, kur 1450 ºC temperatūrā notiek ķīmiskas pārvērtības, kuru rezultātā iegūst mākslīgos akmeņus – klinkeru. Tas iznāk no krāsns caur dzesētāju un

Mežs manā pastkastītē

Saturs Ievads 3 Teorētiskais materiāls 3 Pētnieciskā daļa 3 Secinājumi 3 Izmantotās literatūras un informāciju avotu saraksts 3 Pielikums 3 Ievads Pilsēta uz pastkastītēm dažkārt var lasīt uzrakstus: ’’Reklāmu nemest!”. Šķiet, tas ir visai prātīgi, jo katru nedēļu pastkastītēs tiek ievietoti dažādi reklāmas izdevumi. Lielākoties tie nemaz netiek izlasīti un

Vēstures mācību saturs un metodika_eksamena darbs_LINIR_03.06.2021..docx KD

E1.uzdevums. Iedomājaties, ka jums kādam viesim kurš neko nezina par Latviju, jārada priekšstats par katru kulttūrvēsturisko novadu. Nosauciet 3-5 notikumus, vietas, personības, nodarbošanās veidus, ēdienus…..utt., ko jūs minētu par katru no Latvijas novadiem! Kultūrvēsturiskais novads Apraksts Kurzeme Notikumi: Mūsdienu Kurzemes teritoriālā identitāte izsekojama kopš Kurzemes bīskapijas dibināšanas 1230. gadā. Kādreiz

Garlībs Merķelis „Latvieši” (1.nodaļa) Īsa Latviešu vēsture un viņu vispārīgs attēlojums

Garlībs Merķelis „Latvieši” (1.nodaļa) Īsa Latviešu vēsture un viņu vispārīgs attēlojums Latviešu tauta senāk tik kareivīgāka, bet tagad mierīga. Latviešu tautas salīdzinājumi Tā ir trula kā lauva-šad tad, klusi un drūmi rūkdami, izrādām savu nepatiku Tā ir mierīga kā mirējs-iekšēju krampju mocīti, vairs nespējam vaimanāt par savām ciešanām 21.lpp 12.gs

Manas darba iespējas 21.gadsimtā Eseja

Manas darba iespējas 21.gadsimtā Darbs! Kas slēpjas aiz šī vārda? Darbs ir pamats cilvēka dzīvei, izdzīvošanai un labklājībai. Pasaulē nekas nenāk tā pat vien. Iztiku ir jānopelna ar savu darbu. Gadsimtiem ejot, mainās darba formas, iespējas, apstākļi, bet nemainās pats darbs. Kā saka ”Kas nestrādā tas neēd” vai ”Cilvēks dzīvo

“Internets” Pētnieciskais darbs informātikā GF5G

Internets 3 Ievads 3 Interneta rašanās vēsture 3 Interneta adreses 3 Skaitliskā adrese 4 Vārdiskā adrese 4 Domēnu Nosaukumu Sistēma 4 Datoru komunikācijas 4 Citi interneta pakalpojumi 4 URL 5 Elektroniskais pasts 6 Elektroniskā pasta adrese 6 Elektroniskās vēstules struktūra 6 Apzīmējumi, kurus mēdz izmantot datoru komunikācijas servisos 7 Internets

“Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmā obligātā ieskaite ( OI) 11.N1 klasei veidosies no diviem vērtējumiem ( atzīmēm) Atzīme – Argumentēts pārspriedums  par tēmu “Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” V. Čērčils  1947.g. Var izvēlēties arī citu teicienu par demokrātiju. https://aforismi.lv/tags/demokratija Argumentēta pārsprieduma kritēriji

Elektromagnētisko viļņu lietojums 9_2 (1.variants) (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums. Papildini dotos teikumus! (2 punkti) Ādas iedegumu rada ………………………………………………………………………………………. Visi ķermeņi, kas ir siltāki nekā apkārtējā vide, izstaro………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. uzdevums.(2 punkti) Mikroviļņu krāsnī ir iebūvēta speciāla drošības sistēma, kas automātiski pārtrauc krāsns darbību, atverot krāsns durvis. Paskaidro, kādi riska faktori darbotos, ja šāda sistēma nebūtu?…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….. …..

ELEKTRISKĀS ĶĒDES FIZIKA 9. klase 1.variants (Gatavs darbs pielikumā)

    Darbā var izmantot formulu lapu 1. uzdevums (5 punkti) Novērtē, vai apgalvojums ir patiess, un atzīmē atbilstošo atbildes variantu! Apgalvojums   JĀ NĒ Metāla stienīti var elektrizēt berzes ceļā.       Negaisa laikā nedrīkst stāvēt zem vientuļiem augstiem kokiem.       Ķēdē ampērmetrs jāieslēdz virknē ar

LV Vēsture 2210G (Atbildes pielikumā)

 Simbolika Kurš ir Latvijas valsts himnas autors (vārds, uzvārds)?*Kādā nozīmīgā pasākumā pirmo reizi publiski izpildīja Dievs, svētī Latviju!? 3. Ko simbolizē zelta saule zilā laukā Latvijas valsts ģerbonī? 4. Ko simbolizē trīs zvaigznes Brīvības piemineklī? 5. Kurš ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums?*  Latvijas ģeogrāfija 1. Ar kurām valstīm Latvijai ir

Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas F1865 (Gatavs darbs pielikumā)

1. Norādīt, kuras no dotajām reakcijām ir oksidēšanas-reducēšanas reakcijas. Nosakiet katra elementa oksidēšanas pakāpi! a) SO3   +   H2O → H2SO4 b) P2O5   +   5C  → 2P   +  5CO c) Fe2O3   +   Al →  Al2O3   +   Fe 2. Uzrakstīt elektronu vienādojumus šādām pārvērtībām un norādīt kuri ir oksidēšanās procesi un kuri

Metāli. Korozija. Aizsardzība pret koroziju 1922F (Gatavs darbs pielikumā)

Pārbaudes darbs Izvēlies pareizo atbildi! Apgalvojums Jā Nē Nātrijs ir aktīvs metāls     Sudrabs ir aktīvs metāls     Bronza ir dzelzs sakausējums     Misiņš ir vara sakausējums     Tērauds ir alumīnija sakausējums     Korozijai ir pakļauti tikai dzelzs priekšmeti.     Korozijas procesā veidojas metāla

Latviešu valoda 10. klasei Tēma: Intervija (Gatavs darbs pielikumā)

1.Uzdevums. Izmantojot Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāju A. Vanagas un A. Zariņa izveidoto prezentāciju par interviju, veikt šādus uzdevums: 1. Iepazīties ar teorētisko materiālu par interviju, tās veidošanas nosacījumiem. 2. Izpildīt prezentācijas 8. uzdevumu – izveidot un uzrakstīt interviju ar savu vienaudzi, draugu, vecākiem vai kādu paša izvēlētu personu par jauniešu

Литература (Русская) 19.07.2022

Задание 1. Метафоры Т. Толстой позволяют читателю пофантазировать, повспоминать, пофилософствовать. Из подчеркнутого предложения во втором фрагменте выпиши метафору и поясни ее образный смысл. И вот из растущего с каждым годом гербария минувших дней – пёстрых и зелёных, тусклых и раскрашенных – память вынимает, любуясь, всё один и тот же листок

Fizika mājasdarbs 07162202

  Uzdevums.   …. 2. uzdevums. ….. 4. uzdevums. F1=80N; l1=4 cm L2 =32 cm F2l2=F1l1 F2*32= 80*4 F2 = 80 x 4 / 32 = … 5. uzdevums. a = – 2 m/s^2 v0= 72 km/h = 20m/s v=0 m/s Kustība ir vienmērīgi palēlināta: a=(v-v0)/t t= a(v-v0) = -2

Imants Ziedonis. EPIFĀNIJAS.

Imants Ziedonis. EPIFĀNIJAS. Pastāvīgais darbs literatūrā 12.klasei Uzraksti, kuras I. Ziedoņa epifānijas esi izlasījis un formulē katras izlasītās epifānijas tematu! (5 p.) Mini būtiskākās atziņas, kas ietvertas katrā no epifānijām! (10 p.) Kura epifānija tev ir vismīļākā? Pamato savu izvēli! (5 p.) Uzraksti secinājumus par I. Ziedoņa epifānijām! Raksturo arī

Datu vākšana un tās uzdevums. Radošā domāšana. Analīzes process un secinājumi.

Mājas darbs (situāciju varat izvēlēties arī paši) Termiņš 20.12.2021. Tēma: Datu vākšana un tās uzdevums. Radošā domāšana. Analīzes process un secinājumi. Iedomājaties, ka esat apmaldījies/apmaldījusies mežā, kā noteikt, kurā virzienā būtu jādodas. Viens no veidiem ir atrast, kur ir Ziemeļu puse Aprakstiet problēmu Definējiet mērķi Aprakstiet, kādas jums ir sākotnējās

Mājas uzdevums 0623202201

Mājas uzdevums Izstrādāt aptauju atbilstoši noteiktai problēmai. Izmantot dažādu jautājumu veidus. Sociālā problēma – emocionālā un fiziskā vardarbība skolās. Tiek aptaujāts tieši cilvēks, kas ir bijis agresors skolas laikos, lai labāk izprastu iemeslus un varētu strādāt tieši ar to, lai novērstu bērnu vardarbīgumu pret citiem. Labdien! Šodien Jūs piedalāties brīvprātīgā

Ķīmija 062022

  Uzdevums. Metāls Kālijs Alumīnijs Dzelzs Varš Zelts Siltumvadītājspēja(W/(mK)) 100 239 80 386 310 Elektrovadītspēja(secībā, sākot no labākās) 4. 3. 5. 1. 2. Cietība(Mosa skala) 0.4 2.8 4 3 2.5 Kušanas temp., C 63 660 1084 1534 1063 Blīvums, g/cm3 0.85 2.70 7.86 8.96 19.32 Oksidēšanās spēja (secībā, sākot no

Pārbaudes darba MATEMĀTIKA 17062022 (Gatavs darbs pielikumā)

  2. NOSLĒGUMA DARBS Pārbaudes darbs tiek veikts rakstveidā. Rakstīšanas ilgums ir 180 minūtes. Pārbaudes darba rakstīšanas laikā Jūs drīkstat izmantot papildu literatūru. Pārbaudes darba galīgais vērtējums ir 10 balles. Aizpilda pedagogs: 1. uzdevums 2. uzdevums 3. uzdevums 4. uzdevums 5. uzdevums 6. uzdevums            

“Bille” 29052022G (Atbildes pielikumā)

V. Belševicas autobiogrāfiskais romāns / filma Strādājiet pārī! Noskaties filmu “Bille”, izlasiet romāna fragmentus grāmatā 108.-118.lpp. un veiciet uzdevumus darba lapā, sniedzot izvērstas atbildes (1/2 vērtējuma – balles) Jautājumi Atbilde ar pamatojumu 1. Uzraksti vismaz 5 pazīmes, kas raksturīgas V. Belševicas daiļradei! Kas raksturīgs valodas stilam? (mini piemērus)   2.

Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienās 765 (Gatavs darbs pielikumā)

  Izlasot dotos tekstus, formulē pamatotu viedokli, uzraksti eseju, kurā pamato savu viedokli un noslēgumā formulē secinājumus. Tēma: “Attieksme pret kultūras mantojumu ASV un Eiropā kontekstā ar “Black lives matter” kustību – mūsdienu situācija un tās cēloņi vēsturē”. Neaizmirsti savu viedokli pamatot ar argumentiem! Esejā iekļauj atbildes uz šādiem jautājumiem.

Telpas izpratne Eiropā G879 (Gatavs darbs pielikumā)

Telpas izpratne Eiropā Izlasi dotos informācijas avotus un atbildi uz jautājumiem par jēdziena “laiks” izpratni! Avots A Fragments no filozofa un fiziķa sarunas par laiku Pat reti un virspusēji skarot mūsdienu teorētiskās fizikas problēmas, nevar nepamanīt, ka dažādās variācijās tur ir vērojama izpratne par laiku kā par ilūziju, ko noteicis

Laika un telpas izpratne Eiropā 24052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums. Izlasot zemāk minētos avotus, uzrakstiet eseju: “Vai laika un telpas izpratne viduslaikos ir uzskatāma par cēloni kristīgās baznīcas nostājas maiņai pret karošanu un cilvēku nogalināšanu?” Avots A Fragments no filozofa un fiziķa sarunas par laiku Pat reti un virspusēji skarot mūsdienu teorētiskās fizikas problēmas, nevar nepamanīt, ka dažādās variācijās

Koloniālisms eiropiešu apziņā 24052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Izlasi un aplūko avotu fragmentus un izpildi 2 uzdevumus! Ar šī uzdevuma palīdzību tu: 1) gūsi pārskatu par ASV vēsturi; 2) apgūsi jēdzienus. Tas ir būtiski, lai varētu izprast norises ASV un Eiropā, kas saistītas ar mūsdienās aktuālo kustību “Black lives matter”, kā arī ar attieksmi pret kultūras mantojumu ASV

Vēsturiskā mīta izmantošana patēriņa sabiedrībā G654S (Gatavs darbs pielikumā)

Izpēti dažu vēstures laikmetu un notikumu komercializācijas un tās paņēmienu piemērus. Atbildi uz jautājumiem par vikingiem. (atrodas aiz 2 vēstures piemēriem) Piemēri: Latvijas Republikas pirmās neatkarības posms 20. gadsimta 20.–30 gados. 20. gadsimta 20.–30. gadi Mūsdienas Analīzes soļi Kāds ir preces dizains? Mūsdienu produkcijas dizainā izmantots 20. gadsimta 20.–30. gadu

Vēsturiskā atmiņa un apziņa (Gatavs darbs pielikumā)

I. Sociālā atmiņa un vēsture 1. uzdevums. Veidojiet savus jēdzienu skaidrojumus, izmantojot dotos informācijas avotus! 1.1. Aplūkojiet 1. tabulu un padomājiet, cik lielā mērā Jums ir zināmi un saprotami tajā minētie jēdzieni. Atzīmējiet ar krustiņu atbilstošāko atbildi.   Nav ne Kaut kur Nedaudz Varu Jēdzieni iepriekš jausmas saprotu izskaidrot  

Atmiņas un liecības par Kārļa Ulmaņa autoritāro režīmu. Atmiņu konfrontācija ar informācijas avotiem 2405 (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums. Iegūstiet informāciju par Ulmaņa autoritāro režīmu! 1.1. Izpētiet t.s. Latvijas laika (1920–1940) žurnālus un avīzes. No žurnāliem paši iecienītākie bija “Atpūta”, ko pirka un vai abonēja daudzas ģimenes un vēlāk padomju gados slepeni glabāja. No laikrakstiem populārākās bija “Jaunākās Ziņas” 1.2. Izmantojiet Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursu periodika.lv. Izvēlieties

6. PĀRBAUDES DARBS VĒSTURĒ II 11. KLASEI ,,POLITISKĀ SITUĀCIJA 19. GADSIMTA 2. PUSĒ – 20.GADSIMTA SĀKUMĀ. PIRMAIS PASAULES KARŠ EIROPĀ UN LATVIJĀ”. (Gatavs darbs pielikumā)

Domas par latviešu tautas valstisko neatkarību pirmajiem radās a) jaunstāvniekiem, b) jaunlatviešiem, c) jaunsaimniekiem, d) komunistiem. 2. Kurā Krievijas impērijas pilsētā notika Oktobra revolūcija (boļševiku apvērsums)? a) Kazaņā, b) Maskavā, c) Pēterburgā, d) Novgorodā. 3. ,,Asiņainā svētdiena” vēsturē ir saistīta ar notikumiem Pēterburgā 1905. gadā, b) 1917.gada revolūciju cariskajā Krievijā,

Vektori un kustība. Nobeiguma pārbaudes darbs 220522G (Gatavs darbs pielikumā)

5.uzd.Vai apgalvojums ir patiess?(6p.) Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē   Vienmērīgā taisnlīnijas kustībā pārvietojums nemainās.       Vienmērigā taisnlīnijas kustībā ceļš vienmēr irgarāks par pārvietojumu.       Ātrums ir vienmēr pozitīvs.       Pārvietojuma SI vienība ir kilometrs       Koorditātes SI vienība ir kilometrs    

Matemātika K.D 150520226 (Gatavs darbs pielikumā)

Trijstūra divas malas ir 8cm un 15cm. Aprēķini leņķi starp šīm malām un trešo malu, ja trijstūra laukums ir 60cm2. Divi kaimiņi satikās divu ceļu krustojumā, sasveicinājās un turpināja katrs iet savu ceļu. Zināms, ka gājēju ātrumi ir 4km/h un 5km/h. Kādā attālumā viens no otra atradīsies gājēji pēc pusotras

Tes.Soc_12.uzdevums (Gatavs darbs pielikumā)

Izmantojot M.Portera konkurētspējas modeli,analizē efektīvu valsts institūciju darbību,likuma varas un efektīvas tiesu sistēmas,kvalitatīvas izglītības un veselības aprūpesietekmi uz valsts konkurētspēju. Atbildes_12.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar oriģinālo darbu. Skatīt un lejupielādēt

Soc.darbs 1345V 13052022

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

Soc_9.uzdevums. 13052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums_9 Veicot izpēti par Eiropas Savienības institūciju( Eiropadomes, Eiropas Komisijas, EiropasParlamenta, Eiropas Ministru padomes u.c.)svarīgāko struktūrvienību darbu, analizēfaktiskos ieguvumus un iespējamoszaudējumus no dažādu politiku realizēšanāsEiropas Savienības dalībvalstīs. Uzdevumu izpildiet tabulas veidā! Atbildes_9.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt

K.D. 13052022 V (Gatavs darbs pielikumā)

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski beidza Pirmo pasaules karu. Tika izstrādāti un parakstīti pieci miera līgumi: Versaļas – ar Vāciju (28.06.1919), Senžermēnas – ar Austriju (10.09.1919), Neijī – ar Bulgāriju

Siltums un siltuma procesi Noslēguma darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (5 p.)Vai dotais apgalvojums ir patiess? Nr.p. k. Apgalvojums Jā Nē   Mašīna pārvarot gaisa pretestību, siltuma enerģija pārvēršas mehāniskajā enerģijā.       Priekšmeta siltumietilpība ir atkarīga no ķermeņa masas un īpatnējās siltumietilpības       Visam vielam ar vienādu masu, jāpievada vienādu siltuma daudzumu, lai to sasildītu

Līdzstrāva Nobeiguma pārbaudes darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

  1.uzdevums (5 p.)   Nr. p.k.   Nē Jā   Metālos vadītspēja ir saistīta ar brīvo protonu kustību.       Vielas temperatūrai kļūstot zemākai par kritisko temperatūru izzud pretestība.       Lai gāzēs plūstu elektriskā strāva, tajās jārada brīvie elektriskie lādiņi – elektrons un pozitīvs jons.  

Elektrostatika Noslēguma pārbaudes darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

  1.uzdevums (5 p.) Ieraksti trūkstošos vārdus! Ja negatīvi uzlādētu puteklīti ievieto elektriskajā laukā, tas pārvietojas ……………………………… uzlādētās plates virzienā. Tātad elektriskais lauks ……………… darbu. Tas nozīmē, ka elektriskajam laukam piemīt ……………………. . Uzlādējot kondensatoru, tajā ………………….. elektrisko lādiņu. Tas nozīmē, ka kondensatorā ……………………….. elektriskā enerģija . 2.uzdevums (7 punkti)

2.Pārbaudes darbs Dabas resursi 120422 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Ar X apstipriniet ,vai noliedziet apgalvojumu !(5punkti) N.p.k. Apgalvojums Jā Nē 1. Nafta ir neizsmeļams resurss.     2. Dabasgāzes ieguve pasaulē samazinās.     3. OPEC ir 13 dalībvalstis.     4. Hidroelektrostacijas ir izdevīgi būvēt uz ūdeņiem bagātām upēm ar lielu kritumu.     5. Daudzās pasaules

Pārbaudes darbs Tūrisms 14042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Ar X Apstipriniet vai noliedziet apgalvojumu!(5punkti) N. Apgalvojums Jā Nē 1. Pasaulē iecienītākie tūrisma rajoni atrodas mērenajā un ekvatoriālajā joslā.     2. Antīkās kultūras pieminekļi veicinājuši tūrisma attīstību Krievijā.     3. Šveicē un Austrijā galvenais tūrisma attīstības priekšnoteikums ir Alpu kalni.     4. Tūrisma ietekme ir

4.Pārbaudes darbs Transports. 14042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (12punkti) Aizpildi tabulu, ierakstot transporta veidus, to priekšrocības un trūkumus! Transporta veids Priekšrocības Trūkumi   Var transportēt kravu milzīgos apjomos. Dārga būvniecība   Ekoloģisks transportēšanas veids Mazas manevrēšanas iespējas   Visātrākais transporta veids Dārgas izmaksas   Var transportēt lielas kravas Lēns transportēšanas veids 2. uzdevums. (7punkti) Izlasi jautājumu un

Laboratorijas darbs GAISMAS VIĻŅA GARUMA NOTEIKŠANA 33045 (Gatavs darbs pielikumā)

Situācijas apraksts: Elektromagnētisko viļņu skalā redzamās gaismas viļņa garums ir mikrometra desmitdaļas. Ar bīdmēru var izmērīt milimetra desmitdaļas, bet ar mikrometru – dažus desmitus mikrometrus. Pētāmā problēma : Kā var izmērīt viļņa garumu gaismai? Hipotēze: Tā kā gaisma ir elektromagnētiskais vilnis, tad, izmantojot gaismas īpašību – difrakciju, var noteikt gaismas

Pētnieciskais/laboratorijas darbs Bioloģija. Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus? (Gatavs darbs pielikumā)

Ūdens iztvaikošana caur augu lapām Sasniedzamie rezultāti: eksperimentāli pārbaudu, kādi faktori var ietekmēt ūdens iztvaikošanu no lapām; noskaidroju, kā iztvaikošanas process ir saistīts ar augu uzbūvi un fizikas likumiem. Situācijas apraksts Iejūties izdzīvotāja lomā! Tu esi nonācis vietā, kurā nav pieejams dzeramais ūdens, bet ir sastopami augi ar lapām. Izdzīvošanas

Pētnieciskais darbs. VIELU VADĪŠANA AUGOS 01.04.22(Gatavs darbs pielikumā)

Darba uzdevumi Eksperimentāli pierādīt ūdenī izšķīdušo vielu vadīšanu augos. Sagatavot protokolu par eksperimenta norisi un rezultātiem. Protokolā norādīt darba uzdevumu, kā veikts eksperiments, ko novēroja, ko secināja. Ilustrēt ar zīmējumiem vai fotoattēliem. Darba piederumi, vielas 2 papīra glāzes, 2 augi ar baltiem ziediem vai selerijas kāti, krāsaina tinte vai pārtikas

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.