ЧАСТЬ 1. МОДЕЛИРАВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

1.1. Учет фактора времени и оценка потоков платежей
Изучение функций Excel (FV, PV, NPER, RATE)
Основные понятия и соотношения
Наращение – процесс увеличения первоначальной суммы в результате начисления процентов. Позволяет определить будущую величину (future value - FV) текущей суммы (present value PV) через некоторый промежуток времени, исходя из заданной процентной ставки r.
Дисконтирование - процесс нахождения величины на заданный момент времени по ее известному или предполагаемому значению в будущем. Величина PV, найденная в процессе дисконтирования, показывает современное, с позиции текущего момента времени, значение будущей величины FV. Используемую при этом процентную ставку r называют нормой дисконта.
Формулы FVn=PV(1+r/m)nm, PVn=FVn/(1+r/m)nm, реализованы в функциях Excel FV и PV, здесь n срок (количество периодов) проведения операции, FVn – будущая стоимость денежного потока за n периодов, PVn- современная стоимость потока за n периодов, m – число периодов начисления процент...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

1. kontroldarbs 19052023

(pareizas var būt arī vairākas atbildes) Kādu informāciju ir jāsniedz (pārzinim pēc savas iniciatīvas) datu subjektam, ievācot no viņa datus? Pārziņa nosaukumu un adresi; Personas

Globalization trends

Globalization trends, which are observable with the advancement of technology, blur the boundaries between nations: people travel more, seek employment abroad, and move their country

Muitas darbība Latvijas pastā

IEVADS Starptautiskie pasta sūtījumi mūsdienās, pateicoties plaši izplatītajai interneta tehnoloģiju intensīvai attīstībai, kļūst par vienu no ērtākajiem un izplatītākajiem veidiem, kā fiziskām personām pārvietot preces

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.