Darba līguma jēdziens, būtība noslēgšana

Saturs
1.Līguma būtība un pušu attiecības 2
2.Darba līguma noslēgšana 3
2.1.Darba līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti 5
2.2.Darba līguma forma un saturs 6
3.Darba līguma neievērošanas sekas 11
Secinajumi un prekšlikumi 18
Avoti 19
1.Līguma būtība un pušu attiecības
Darba līgums ir svarīgs darba tiesību institūts, kas apvieno tās tiesību normas, kuras regulē darba līguma slēgšanu, tā darbību, izbeigšanu.[1]
Latvijas Republikas Satversmes 106.pantā noteiktas ikvienas personas tiesības izvēlēties savu nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savai kvalifikācijai un spējām, tādējādi nodrošinot juridisku pamatu citiem darba tiesiskās attiecības regulējošajiem normatīvajiem aktiem un būtībā arī darba līgumam kā tādam.
Darba līgums pamatā regulēts Civillikumā (tekstā - CL) un Darba likumā (tekstā- DL), tomēr CL normas ir piemērojamas tikai tiktāl, ciktāl DL un citos normatīvajos aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības, nav noteikts citādi. Tātad galvenais piemērojamais normatīvais ak...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

KORPORATĪVĀ KULTŪRA UNKORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

Organizācijas, jeb korporatīvā, kultūra ir darba kolektīva vērtību, pārliecību, normu un tradīciju sistēma, kas nosaka iekšējo komunikāciju un organizācijas stereotipus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas

KOMANDAS VADĪBA ATTĀLINĀTA DARBA REŽĪMĀ

IEVADS Ir aktualizējušies jauni uzdevumi personāla vadībā uzņēmumos ar attālinātu vadību, kas noris virtuālā vidē, kā, piemēram, gadījumos, kad rodas problēmsituācijas vai konfliktsituācijas, vadītajam jārisina

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.