Darba līguma jēdziens, būtība noslēgšana

Saturs
1.Līguma būtība un pušu attiecības 2
2.Darba līguma noslēgšana 3
2.1.Darba līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti 5
2.2.Darba līguma forma un saturs 6
3.Darba līguma neievērošanas sekas 11
Secinajumi un prekšlikumi 18
Avoti 19
1.Līguma būtība un pušu attiecības
Darba līgums ir svarīgs darba tiesību institūts, kas apvieno tās tiesību normas, kuras regulē darba līguma slēgšanu, tā darbību, izbeigšanu.[1]
Latvijas Republikas Satversmes 106.pantā noteiktas ikvienas personas tiesības izvēlēties savu nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savai kvalifikācijai un spējām, tādējādi nodrošinot juridisku pamatu citiem darba tiesiskās attiecības regulējošajiem normatīvajiem aktiem un būtībā arī darba līgumam kā tādam.
Darba līgums pamatā regulēts Civillikumā (tekstā - CL) un Darba likumā (tekstā- DL), tomēr CL normas ir piemērojamas tikai tiktāl, ciktāl DL un citos normatīvajos aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības, nav noteikts citādi. Tātad galvenais piemērojamais normatīvais ak...

Citi darbi šajā kategorijā

Sociālā stratifikācija

Sociālā stratifikācija Anotācija 2 Ievads 4 1. Sociālās stratifikācijas jēdziens un būtība 5 2. Stratifikācijas kritēriji 6 3. Sociālās stratifikācijas sistēmas 8 4. Nozīmīgākās stratifikācijas

The Organisation for Economic Cooperation and Development

https://www.researchgate.net/publication/237297172_The_Organisation_for_Economic_Cooperation_and_Development_OECD GLOBAL MONITOR The Organisation for Economic Cooperation and Development RICHARD WOODWARD The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is frequently cited as one

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.