Integrētas mācību nodarbības izvērsts konspekts

Integrētas mācību nodarbības izvērsts konspekts
Klase: 4.
Tematiskā vienība: Prece un pakalpojums
Dominante: Sociālās zinības
Pakārtotie mācību priekšmeti: latviešu valoda un matemātika
Mērķis: Sekmēt skolēnu izpratnes veidošanos par apkārtējām ekonomiskajām norisēm.
Sasniedzamie rezultāti:

Veidota izpratne par preces un pakalpojumu jēdzieniem.
Attīstīta prasme būt saprātīgam patērētājam.
Veidota izpratne par cenu ietekmējošiem faktoriem.
Pilnveidota prasme atlasīt tekstā informāciju.
Pilnveidota prasme veikt aprēķinus ar naudas vienībām.
Attīstīta kritiskā domāšana, salīdzinot naudas lielumus pēc to starpības.
Veicinātas sadarbības prasme, darbojoties grupās, uzklausot citu viedokli.
Attīstīta prasme paust un pamatot savu viedokli mutiski un rakstveidā.

Mācību saturs:
Sociālās zinības: Prece un pakalpojums. Patērētājs. Cena.
Latviešu valoda: Darbs ar tekstu. Teksta izpratne, informācijas atlase. Rakstiska viedokļa atspoguļošana.
Matemātika: Naudas lielumu saskaitīšana un salīdzinā...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.