JUR1006P_1 (Gatavs darbs pielikumā)

 1. Valsts nodevas
  1.1. Aprēķiniet valsts nodevu prasītājam uzturlīdzekļu piedziņas lietā par labu
  bērnam, ja tiek prasīti EUR 150 mēnesī.
  1.2. Kādi ir tiesāšanās izdevumi, ja celta prasība par nekustamā īpašuma dāvinājuma
  līguma atzīšanu par spēkā neesošu. Zināms, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir
  EUR 500 000, kadastrālā vērtība – EUR 300 000. Papildus tam tiesā iesniegts lūgums
  par 3 liecinieku uzaicināšanu.
  1.3. Aprēķiniet, kāda valsts nodeva jāmaksā atbildētājam par labu valstij, ja
  prasītājam ir apmierināta prasība civillietā, saskaņā ar kuru atbildētājam ir pienākums
  atjaunot darba tiesiskās attiecības ar prasītāju un izmaksāt darba algu par piespiedu
  darba kavēju laiku kopsummā EUR 2345 apmērā.
  1.4. Kāda valsts nodeva jāmaksā prasītājam, ja celta prasība vienlaicīgi par šādām
  prasībām: 1) parāda piedziņu EUR 5630 apmērā, 2) godu aizskarošu ziņu atsaukšanu
  un 3) prasības nodrošināšanu, uzliekot aizlieguma atzīmi atbildētāja bankas kontam?
  1.5. Kāda valsts nodeva jāmaksā prasītājam laulības šķiršanas lietā, vienlaikus ceļot
  prasību arī par saskarsmes tiesību kārtības noteikšanu ar bērnu?
  1.6. Kāda valsts nodeva jāmaksā, iesniedzot tiesai pieteikumu par saistības piespiedu
  izpildi brīdinājuma kārtībā par naudas summas EUR 260976 piedziņu? Kurai tiesai
  iesniedzams prasības pieteikums, ja prasītājs dzīvo Ogrē, atbildētājs – Liepājā?
 2. Atbrīvošana no tiesas izdevumu samaksas:
  Uzrakstiet tiesai lūgumu atbrīvot prasītāju no valsts nodevas samaksas, ja prasītājs ir
  70 gadus vecs nestrādājošs pensionārs ar ikmēneša pensiju EUR 340, ar aprūpē esošu
  92 gadus vecu nestrādājošu māti. Prasītājam pieder nekustamais īpašums – 2 stāvu
  dzīvojamā māja, kurā viņš kopā ar māti dzīvo.
 3. Izdevumi advokāta palīdzības samaksai
  Kāzuss: Prasītājs ir cēlis prasību par parāda piedziņu EUR 1690 apmērā. Prasītājam
  juridisko palīdzību tiesā sniedz advokāts. Izdevumi advokāta palīdzības samaksai
  procesa laikā sasniedz EUR 1200, jo tiesvedība ilgst 4 gadus. Prasītāja izdevumus
  advokāta palīdzības apmaksai sedz prasītāja māsa. Vai prasītājam ir tiesības prasīt, lai
  gadījumā, ja tiesa pilnībā apmierinātu prasību, atbildētājs atlīdzinātu izdevumus
  advokāta atlīdzības apmaksai? Kādā apmērā izdevumi tiktu atlīdzināti? Kādi faktori
  vēl jāņem vērā?

Citi darbi šajā kategorijā

Valsts uzdevumi un funkcijas. 39.v.

Valsts uzdevums – pienākums, kurš jāveic valstij Valsts funkcija – darbība, ar kuru tiek veikts kāds konkrēts valsts uzdevums. Lielākā daļa par valsts uzdevumiem atzīst:

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.