Kas ir menedžeris

Saturs 
Anotācija ……… 2
Ievads ……… 3

Profesija – menedžeris ……… 4
Menedžera funkcijas un pienākumi ……… 5
Menedžera profesionālās īpašības ……… 6
Secinājumi ……… 7

Izmantotās literatūras saraksts ……… 8
Anotācija
Referāts „Kas ir menedžeris” sastāv no titullapas, satura rādītāja, anotācijas, ievada, galvenās daļas, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Darba galvenā daļa ir teorētiska un ietver sevī 3 nodaļas, kas plašāk izklāsta tēmas būtību. Secinājumi ir apkopoti tēžu veidā. Pēc tiem nosaka, vai referāta mērķis tika sasniegts un uzdevumi izpildīti.
Ievads
Līdz ar tirgus ekonomikas attīstību, ikdienā azivien biežāk tiek pielietoti tādi jēdzieni kā „menedžments” un „menedžeris”, aizvietojot „vadību”, „uzņēmējdarbību”, „direktoru” un citus. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar pastāvīgām izmaiņām mūsdienu vadītāju darba saturā.
Šis referāts ir veltīts menedžera profesijas būtībai un aprakstam. Tas analītisks un izvērsts rakstveida izklāsts. Referāta mērķis ir veicināt zināšanu pad...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Krievu skolu izglītības reformas Latvijā

Problēmas apskats Problēmsituācijas apraksts un problēmas definējums Mazākumtautību izglītības programmas nav pilnībā nodrošinājuši valsts valodas apguvi visos izglītības posmos, līdzšinējā mācību valodas pieeja nav efektīva

AUDITA PROCESA ORGANIZĒŠANA UZŅĒMUMĀ

Ievads Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs. Nozīmīgs gan Eiropas Savienības, gan valsts tautsaimniecības līmenī, gan individuāli sabiedrības un ikvienas

BĒRNU ROTAĻAS SOCIĀLU PRASMJU ATTĪSTĪBAI

Bērniem, dziedot dziesmas un ejot rotaļās, veidojas izpratne par latvisko dzīvesziņu, cilvēka nesaraujamo saikni ar dabu, kā arī nostiprinās draudzīga un saudzējoša attieksme pret dabu,

Kā veido vietas plānu?

Izvēlētais jautājums: Lasa, raksta 3 un 4 ciparu skaitļus, kas radīsies, mērot garumu un izsakot to centimetros. Uzdevumu izstrāde pēc B. Blūma taksonomijas Līmeņi Uzdevumi

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.