Kontroldarbs „Starptautiskās privātās tiesības”   0311

Kontroldarba laiks ir divas akadēmiskās stundas (90 min.). Testā ir 23 teorētiski jautājumi. Jautājumi ir divu veidu – ar un bez atbilžu variantiem. Jautājumos, kuriem ir doti atbilžu varianti, var būt vairākas pareizas atbildes. Pie katra jautājuma iekavās ir norādīts punktu skaits, ko varat iegūt, atbildot pareizi. Maksimāli iespējamais punktu skaits ir 28. Kontroldarbs ir sekmīgi nokārtots, ja iegūti vismaz 12 punkti.  

Kolīziju tiesības ir (2):

Kolīziju tiesības - nesaskaņas vai pretrunas starp normatīvajiem aktiem, kas regulē tās pašas vai saistītās tiesiskās attiecības, kā arī starp iestāžu kompetenci.Kolīziju mērķis ir noteikt, kuras valsts (ieksžemes vai ārvalsts) materiālas tiesības ir piemērojamas, lai atbildētu uz faktiskā sastāva ar ārvalsts elemento izraisīto tiesību jautājumu pēc būtības. Kolīziju norma nav formāla, tehniska un procesuāla.

Kolīziju norma (1):

risina kolīzijas atšķirīgu tiesību nomu starpā vienas valsts tiesību sistēmā;
risina kolīz...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Krievu skolu izglītības reformas Latvijā

Problēmas apskats Problēmsituācijas apraksts un problēmas definējums Mazākumtautību izglītības programmas nav pilnībā nodrošinājuši valsts valodas apguvi visos izglītības posmos, līdzšinējā mācību valodas pieeja nav efektīva

AUDITA PROCESA ORGANIZĒŠANA UZŅĒMUMĀ

Ievads Ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma vai citiem parametriem, ir nozīmīgs. Nozīmīgs gan Eiropas Savienības, gan valsts tautsaimniecības līmenī, gan individuāli sabiedrības un ikvienas

BĒRNU ROTAĻAS SOCIĀLU PRASMJU ATTĪSTĪBAI

Bērniem, dziedot dziesmas un ejot rotaļās, veidojas izpratne par latvisko dzīvesziņu, cilvēka nesaraujamo saikni ar dabu, kā arī nostiprinās draudzīga un saudzējoša attieksme pret dabu,

Kā veido vietas plānu?

Izvēlētais jautājums: Lasa, raksta 3 un 4 ciparu skaitļus, kas radīsies, mērot garumu un izsakot to centimetros. Uzdevumu izstrāde pēc B. Blūma taksonomijas Līmeņi Uzdevumi

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.