LATVIEŠU VALODA. 1. SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 12.KLASE

Pārbaudes darbs tiek veikts rakstveidā.

Pārbaudes darba rakstīšanas laikā Jūs drīkstat izmantot papildu literatūru.

Pārbaudes darba galīgais vērtējums ir 10 balles.

 

1. uzdevums

2. uzdevums

3. uzdevums

Kopā

Vērtējums

 

 

 

 

 

(datums) (paraksts)

1.uzdevums (7 punkti)

Veido iederīgu vārdformu no piedāvātajiem vārdiem!

 

Vecajam ____Kronem___________, Ernestam, zemes darbi neesot stāvējuši ne prāta galā.

Krone

Tomēr _______studēšana________ bijusi jāaizmirst, jo Rīgā nevarējis pat pierakstīties.

studēšana

Pieņemsim, tev ir seši āboli, un tie _______jāsadala________ diviem zēniem.

sadalīt

Sniegs daļēji bija vēju nolaizīts, daļēji saules ______saēsts_________.

saēst

Viņš no jauna atpalika, _______pazuda________ no mana redzesloka.

pazust (daļēji lokāmā divdabja forma)

Ja jūs _______vēlaties________ iepazīt Regīnas Ezeras daiļradi, _______izlasiet________ viņas darbus!

vēlēties izlasīt

 

 

2.uzdevums (16 punkti)

Izlasi teikumus! Liec trūkstošās pieturzīmes!

 

 1. Viņa piederēja pie tiem retajiem, kas prot klausīties, jo vairums jau grib tikai runāt.
 2. Mēs nebijām nedz radinieces, nedz kolēģes, nedz kaimiņienes, tālab varējām justies brīvas no savstarpējiem pienākumiem uzturēt un kopt attiecības.
 3. Sastapāmies vai nu nejauši autobusā, vai arī tad, kad man labpatika aizstaigāt līdz viņas mājai.
 4. Arī literārās izpētes objektu es viņā nekad neredzēju un apmierinādamās ar to, ko viņa reižu reizumis man skopi pastāstīja, tīšām neko nepūlējos uzzināt par viņas dzīvi, par kuru droši vien varētu uzrakstīt romānu.
 5. Kad es tagad jautāju sev – vai viņas biogrāfija bija tipiska vai netipiska – nespēju atbildēt viennozīmīgi.
 6. Ar literatūras tehniku es viņu tikai mulsināju, piemēram, kad centos populāri iestāstīt, kā veidojas tā saucamais sintētiskais tēls.
 7. Viņa paskatījās uz mani pa pusei ar izbailēm, pa pusei ar sajūsmu un sacīja: „Bet tad jau tu esi tikpat kā dievs.”
 8. Jā, vienu varu atzīt ar pilnu skaidrību – pie Elīzas mani vilka viņas latviešu valoda.
 9. Un, stāvot sētsvidū, krustcelēs starp debespusēm, mēs ierāvām krūtīs dziļu gaisa guldzienu, ievilkām degunos zemes saldās un rūgtās smaržas.
 10. Ar prātu apzinājos, ka tā nav taisnība un ka neesmu varējusi te būt.
 11. Bet toreiz viņa stāvēja pavisam reāla un teica sunim dažus laipnus vārdus, ko, tas jādomā, uztvēra kā lētus glaimus ar šaubīgu zemtekstu, jo rēja aizvien niknāk.
 12. Viņa iesaucās, ka tad jau melna nakts uzkritīšot, iekams mēs galā aizkļūšot, varbūt esot prāts nakti pārlaist šiten pat, šķūnī iebāzts pirmais vežmelis, siena neaizlijuša, smaržīga, varēšot gulēt kā dieva ausī!
 13. Baltais palags, kas klājās pār ieleju, vairs nebija tikai riteņu sacelti putekļi, bet vasaras nakts dūmaka, un netālu auzu laukā vai šepat dārzā ieurinājās zemes vēzis.
 14. Man priekšstats par Meža–Eriņiem bija fantāzijas auglis – sārtvaidzītis un, izgājusi cauri mežam, es to ieraudzīju.
 15. Un mans suns modri un rāmi vēroja notiekošo, ar dzīvnieku mūžīgo instinktu apjēgdams, ka acu priekšā norisinās kas tāds, uz kā turas pasaule un kas stāv augstāk par sadzīves ķildām un sīkām nesaskaņām.
 16. Suns, neapsaukts un nenorāts, to saprata bez vārdiem un bez žestiem un tikai skatījās.

 

3.uzdevums (36 punkti)

Izlasi intervijas ar Noru Ikstenu fragmentus un veic uzdevumus!

 

Tālāk par priekšnamu – N. Ikstena “Esamība ar Regīnu”

Autors: Undīne Adamaite

 

Izdevniecībā Dienas Grāmata R.Ezeras dzimšanas dienā iznāk N.Ikstenas Esamība ar Regīnu

 1. “Tā laikam bija spēku pārbaude,” saka rakstniece Nora Ikstena, kura uzrakstījusi grāmatu par Regīnu Ezeru (1930—2002). Psiholoģiskās prozas meistari? Vientuļu sievieti meža mājā ar saviem suņiem? Māti, kas devusi dzīvību trīs meitām? Cilvēku, kam nav svešas apsēstības, atkarības un dēmoni? Sievieti, kas piedzīvo sāpīgāko, ko sieviete var piedzīvot — zaudē bērnu līdz ar mazbērniņu, un saņem atpakaļ mīlestības vēstuļu sainīti ar nepārprotamu noraidījumu? Triju Zvaigžņu ordeņa īpašnieci, kura pēc goda saņemšanas Rīgā ar skatienu urbjas savas Briežu mājas grīdā — sak, vai kādā šķirbā nebūs ieripojis kāds santīms? Varbūt par cilvēku, kas ikvienā pat visskarbākajā dzīves situācijā ir pārpilns dzīvelīgas pašironijas?
 2. Tomēr pirmām kārtām Esamība ar Regīnu ir divu rakstnieču — spēcīgu sieviešu — satikšanās, kas līdzīgi saprot, ko nozīmē “mīlināties ar esamību” un “laulības ar valodu” (Ikstena). Autore uzsver, ka vienojošais moments bijis tas, ka ļoti daudzas lietas, kas citam cilvēkam būtu jāskaidro vai sīki jāmēģina izprast, viņai uzreiz bijušas dziļi skaidras un izjūtamas kā savējās. “Nav runa, ka es ar viņu identificētos vai mēģinātu runāt Ezeras balsī. Vienkārši mēs runājam par vienu lietu.” Neviena no izjūtām, kas nomākušas vai darījušas laimīgu R.Ezeru, nav svešas arī Ikstenai. Abas līdzīgi zina, ko nozīmē sajūta, kādu R.Ezera ierakstījusi dienasgrāmatā 1978.gada 20.maijā, kad ārā viss plaukst: “Kas ir laime? Trīs stundas klusuma un vairāki labi noasināti zīmuļi.” Viens pamatīgs avots
 3. Rakstīt rosinājusi Māra Misiņa, vēl citi kolēģi, bet izšķirīgais brīdis bija tad, kad tā teikusi arī Ezeras meita — literāte un tulkotāja Aija Vālodze.
 4. Grāmata top pusotra gada. No vasaras līdz vasarai. 2006.gada aprīļa beigās rakstniece dodas uz Briežiem Ķeguma novadā, kur A.Vālodze izveidojusi ekskursantu bieži apmeklētu rakstnieces memoriālo istabu. “Ak, mēs sēdējām, runājām, runājām…” stāsta Nora. “Aija ir ne tikai Regīnas meita, bet arī draudzene un gara dvīnis. Tad, kad viņa runā, liekas, ka Regīna runā. Balsis ir līdzīgas. Bez Aijas līdzdalības un labvēlības es vispār nebūtu ķērusies pie tās grāmatas,” uzsver N.Ikstena.
 5. Jau sākumā Ikstena zina, ka nevēlas grāmatu pārvērst par laikabiedru atmiņu kopojumu ar ierunātām lietām. “Bija skaidrs, ka man ir nepieciešams viens pamatīgs avots,” — tā Nora. Sajūtas no sarunām Briežos ir iepludinātas viscaur Esamībā ar Regīnu. Par pamatu, protams, kalpoja pašas R.Ezeras dienasgrāmatas un visa mūža laikā rakstītās piezīmes — pilnīgi par visu, sākot no atgādinājumiem, kas sadzīvē darāms, līdz daiļdarbu ieceru pieskicējumiem.
 6. Ikstena savas grāmatas kompozīcijas pamatā liek Ezeras dienasgrāmatu fragmentus pamīšus ar Ikstenas jaunradītiem dienasgrāmatu ierakstiem. “Tas, ko es centos darīt — nevēlējos nekādā veidā ar Regīnu identificēties. Tāpēc viss tas, kas ir viņas autentiskajā balsī, ir pirmajā personā. Un tas, ko es rakstu par viņu, ir trešajā personā. Tie ir it kā restaurētie dzīves fragmenti. Ikstena savu grāmatu dēvē par rakstnieces iekšējo biogrāfiju, iekšējās esamības stāstu.

Neesmu Mēness cilvēks

 1. Ikstenu nav biedējusi ne dziļā iegrimšana otra cilvēka pasaulē, ne dīvainā atrašanās dokumentalitātes un pseidodokumentalitātes starpjoslā (tieši to savos darbos, viņasprāt, darījusi arī pati Ezera). Strādājot pie grāmatas, Nora vairākus Ezeras darbus, īpaši Aku, ieraudzījusi pavisam citā kontekstā. Biedējušas divas lietas — Ezeras spēcīgā enerģētika un Mēness kā viņas enerģijas devējs. “Man ir pilnīgi otrādi. Es neesmu nakts un Mēness cilvēks,” atklāj rakstniece, piebilstot, ka tas tomēr nav bijis būtisks šķērslis, jo Ezera jau savu radošo apsēstības enerģiju nekad nevirzīja uz ļaunu.
 2. “Vienkārši pilnīgi cita Nora,” par sevi pirms un pēc Esamības saka tagadējā Nora Ikstena. Nemeklējot fatālas sakritības, viņa atzīst, ka Esamība ar Regīnu “absolūti dabiski plūdusi līdzās viņas dzīvei, pēkšņi izgaismojot kādas sakritības”. Viņa pati savas dzīves izvēles tagad izdarīšot ātrāk un drastiskāk kā Ezera.
 3. Grāmata sākas un beidzas ar brīdi, kad Regīna Ezera dodas savā dienišķajā garajā pastaigā pa mežu. Dzīvot palicis desmit dienas.

Pirmpublicējums laikrakstā Diena.

 

 1. Formulē vienā teikumā galveno domu intervijas 2. un 7. rindkopā! (4 punkti)

 

 

Galvenā doma

2.atbilde

Rakstniecēm nebijagrūtību saprast vienai otru.

7.atbilde

Norai Ikstenaiatšķirībā no Regīnas Ezeras bija tieksme lūkoties uz pozitīvajiem aspektiem.

 

 1. Izskaidro tekstā lietoto vārdu savienojumu nozīmi!(3 punkti)

 

Mēness cilvēks – cilvēks, kurš lūkojas uz pasauli un to aplūko galvenokārt no negatīvās –tumšās – puses

 

autentiskajā balsī – rakstnieces personīgais viedoklis, pašas rakstnieces tieši pausts

 

 

 1. Izskaidro saliktā pakārtotā teikumā, ko, tavuprāt, domāja Nora Ikstena, par sevi sakot, “vienkārši pilnīgi cita Nora”! (3 punkti)

Nora Ikstena ietekmējās no Regīnas Ezeras darba, kas rosināja viņu mainīt lēmumu pieņemšanas veidu.

 1. Izskaidro jauktā saliktā teikumā, ko, tavuprāt, domāja Nora Ikstena, sakot, ka „daudzas lietas viņai uzreiz bijušas dziļi skaidras un izjūtamas kā savējās”! (3 punkti)

Nora Ikstena un Regīna Ezera ļoti labi sapratās, kas, visticamāk, bija līdzīga domu gājuma rezultāts, un tas ļāva rakstniecēm labāk komunicēt.

 1. Izskaidro saliktā sakārtotā teikumā, kāpēc, tavuprāt, Nora Ikstena “savu grāmatu dēvē par rakstnieces iekšējo biogrāfiju”! (3 punkti)

Grāmatā tiek atspoguļotas Regīnas Ezeras domas pirmajā personā, tāpēc Nora Ikstena savu grāmatu dēvē par rakstnieces iekšējo biogrāfiju.

 1. Aizpildi tabulā tukšās vietas, izmantojot piedāvāto teikumu! (6 punkti)

 

“Aija ir ne tikai Regīnas meita, bet arī draudzene un gara dvīnis. Tad, kad viņa runā, liekas, ka Regīna runā. Balsis ir līdzīgas. Bez Aijas līdzdalības un labvēlības es vispār nebūtu ķērusies pie tās grāmatas,” uzsver N.Ikstena.

 

 

Valodas līdzekļi

Piemēri

 

Morfoloģiskie

 

īpašvārds

Aija

Īpašības vārds

līdzīgas

sakārtojuma saiklis

Ne tikai, bet arī

 

Sintaktiskie

 

Vienlīdzīgi teik. l.

draudzene, dvīnis

laika apstākļa palīgteikums

Kad viņa runā

piebilde

uzsver N.Ikstena.

 

 

 1. Aizpildi tabulā tukšās vietas (1 piemērs), izmantojot ierāmēto intervijas tekstu! (5 punkti)

 

Lietvārds

 

Darbības

vārds

 

Īpašības vārds

 

Apstākļa

vārds

 

Skaitļa vārds

 

Vietniekvārds

 

Saiklis

 

Partikula

 

Pri

evārds

 

Izsauksmes

vārds

 

meita

ir

līdzīgas

pie

viņa

ka

vispār

bez

 

 1. Uzraksti viedokli (70–90 vārdu), ko, tavuprāt, nozīmē “runāt par vienu lietu” un cik tas ir svarīgi kāda mērķa sasniegšanā! (9 punkti)

Runāt par vienu lietu, manuprāt, nozīmē labu sapratni starp diviem cilvēkiem, kad runa iet par kādu tematu.

Cilvēkiem komunicējot, ierasta parādība ir nesaprašanās starp abām diskusijā iesaistītajām pusēm. Tā parasti rodas, jo katram no mums ir personīgs – nedaudz atšķirīgs – skatījums uz pasauli.

Lai cilvēki varētu virzīties uz kādu noteiktu mērķi, ir svarīgi, lai tiem būtu laba savstarpēja sapratne, kas nodrošinātu labu sadarbošanos savā starpā. Ja cilvēki nespēj saprast viens otru, bet tā vietā paļaujas uz saviem priekšstatiem vai vēlmēm, tad kopēju mērķi sasniegt nevarēs.

Citi darbi šajā kategorijā

ATBILDES VĒSTULES NOFORMĒŠANAS RAKSTUROJUMS

•Vēstule ir svarīgs saziņas rīks un veids, jo pilda informēšanas un izglītošanas funkciju. No rakstītāja izpratnes par labu vēstuli ir atkarīgs saziņas rezultāts, klienta apmierinātība,

Ķīmija

97. uzd Reakcija A 0 +1 -2 +2 -2 0 Fe + H2SO4 (atšķ.) → FeSO4 + H2 ↑ (vide skāba – ūdensšķīdumā veidojas H+ jonu pārsvars)

Pārbaudes darbs „Elektromagnētisms”

1.uzdevums (6 punkti). Atzīmē, vai apgalvojums ir patiess vai nepatiess. Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē! Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē 1. Ja patstāvīgo

Pārbaudes darbs par okeāniem

Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā jūra Karību jūra Malas jūras Iekšējās jūras Grenlandes jūra Koraļļu jūra Baltijas jūra Melnā jūra Sarkanā

Mape metodiskie meteriāli

par tēmu “VASARA” Mājasdarbs: Mape metodiskie meteriāli par tēmu “VASARA”   Sīkās motorikas attīstībai, radošie darbiņi Darbs ar dziju, lentēm – šņorēšana Darbs ar aplikāciju

Pārbaudes darbs “Līdzsvara”

Pārbaudes darbs „Līdzstrāva”     Vārds, uzvārds ……………………………………………………….. Datums: ………………………. Klase: …………… 1. uzdevums (12 punkti) Izvērtē, vai apgalvojums ir patiess, un pamato savu atbildi!

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.