Latviešu valoda I. Pamatkurss. 4.4. Morfoloģija un vārddarināšana (Gatavs darbs pielikumā)

 

 

1. uzdevums.

 1. Kādas aktivitātes, tavuprāt, sabiedrībā būtu nepieciešamas, lai pievērstu tās uzmanību vārdu krājumam latviešu valodā
 2. Izlasi tekstu par akciju “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”!
 3.  

Latviešu valodas gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptauja notiek kopš 2003. gada katrā gadumijā. Materiāla apkopošanu, žūrijas darba koordinēšanu un rezultātu izsludināšanu veic RLB latviešu valodas attīstības kopa ar partneriem – Latvijas Rakstnieku savienību; vairāk nekā desmit gadus palīdzēja arī LZA Terminoloģijas komisija.

Aptaujas loma ir rosināt daudzpusīgu, pastāvīgu un argumentētu dialogu starp valodas lietotājiem, valodniekiem, sociolingvistiem, literātiem un publicistiem, skolotājiem, studentiem, plašsaziņas līdzekļiem, valsts iestādēm, sabiedriskiem darbiniekiem, izdevējiem, terminologiem, redaktoriem, tulkotājiem un vārdnīcu veidotājiem. Mūsu valodas attīstībai ir svarīgi, lai ikviens vērtīgs un interesants pamanījums (gan pozitīvs, gan negatīvs) nonāktu pie aptaujas žūrijas.

Gada vārds – spilgtākais un trāpīgākais no tiem pēc latviešu valodas likumībām veidotajiem vārdiem, kas attiecīgajā gadā izskanējuši pirmo reizi, iemantojuši vai atguvuši popularitāti vai arī lietoti ar šim gadam raksturīgu jaunu vai īpašu nozīmi.

Gada nevārds – spilgtākais no nejēdzīgi darinātiem vai nevajadzīgi aizgūtiem vārdiem, kas attiecīgajā gadā parādījušies vai manāmi izplatījušies, vai arī jau pazīstamiem vārdiem, kas šajā gadā plaši lietoti neiederīgā vai nevajadzīgi sagrozītā nozīmē (piemēram, pēc citu valodu parauga).

Gada spārnotais teiciens – spilgtākais vai dīvainākais no teicieniem, kas attiecīgajā gadā īpaši bieži lietoti vai tikuši sabiedrībā sevišķi pamanīti.

(Pieejams: https://lvak.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens/)

  1. Formulē 3 iemeslus, kāpēc šāda akcija “Gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens” ir nepieciešama!
 1. uzdevums. Iepazīsties ar gada vārdiem un skaidro to nozīmi! Ja nezini vārda nozīmi, noskaidro to, diskutējot ar klasesbiedru, skolotāju, izmantojot skaidrojošo vārdnīcu tezaurs.lv vai citus interneta resursus!

1. tabula. Gada vārdi

Gads

Gada vārds

Nozīme

2003

zīmols

 

2004

mēstule

 

2005

smacenis

 

2006

draugoties

 

2007

ēnstrādnieks

 

2008

talkot

 

2009

glābējsilīte

 

2010

zibakcija

 

2011

staidzināt

 

2012

ziemotne

 

2013

pašbilde

 

2014

ausīši

 

2015

atkraste

 

2016

jaunuzņēmums

 

2017

straumēt, straumēšana

 

2018

zibmaksājums

 

2019

notumse

 
 1. uzdevums. Sagrupē tabulā gada vārdus, kurus tu lieto savā valodā un kurus nelieto! Diskutējiet par gada vārdu lietojumu biežumu savā ikdienā!

2. tabula. Gada vārdu raksturojums

Gada vārdi, kuri ir manā vārdu krājumā

Gada vārdi, kuri nav manā vārdu krājumā

   

Pamatojums

Pamatojums

   
 1. uzdevums. Izlasi “Latviešu valodas rokasgrāmatā” par vārddarināšanas paņēmieniem (pieejams: http://valodasrokasgramata.lv/materials/1/B6CED63F-5C7F-305D-0B8A-EE1850FB8E93)! Atrodi vai darini 3 piemērus katram rokasgrāmatā aprakstītajam vārddarināšanas paņēmienam!
 2. uzdevums. Strādā pārī! Sagrupējiet gada vārdus atbilstoši vārddarināšanas paņēmienam un seciniet, kā visbiežāk tiek darināti gada vārdi!

3. tabula. Vārddarināšanas paņēmieni

Morfoloģiskais paņēmiens

Sintaktiskais paņēmiens

   

Secinājums

 1. uzdevums. Kuru vārdšķiru vārdi tiek darināti visbiežāk? Kāpēc? Lai atbilde būtu precīzāka, lasi rakstu “Latviešu valodas vārddarināšanas sistēma”; pieejams: http://valodasrokasgramata.lv/materials/1/DF68517C- 4163-A5EA-9204-FE66B0C5625F!

uzdevums.

  1. Izlasi Madaras Mieriņas rakstu “Kā tiek pievienoti jauni vārdi pareizrakstības pārbaudes vārdnīcai?”

Šobrīd latviešu valodas automātiskais pareizrakstības pārbaudītājs atpazīst vairāk nekā 22 miljonus vārdformu, tomēr Tildes kolektīvs pastāvīgi uzlabo pareizrakstības pārbaudi, iekļaujot tajā jaunus vārdus. Jaunie vārdi tiek meklēti, gan apstrādājot lielus tekstu apjomus, gan uzmanīgi pētot esošo valodas lietojumu. No milzīgiem elektronisko tekstu krājumiem, kurus dēvē par korpusiem un kuros ir daudzi miljoni vārdu, tiek atlasīti pareizrakstības pārbaudē neatpazītie vārdi. Šos sarakstus izskata filologi un datorzinātnieki un izvērtē, kurus vārdus iekļaut pareizrakstības pārbaudes atpazīstamo vārdu sarakstā.

Izvērtēšanā tiek ņemti vērā vairāki faktori.

   1. Vārda atbilstība literārajām normām. Netiek iekļauti daudzi žargona vārdi, piemēram, “čilot”, “barčiks”, “kompis”.
   2. Vārda lietošanas biežums. Netiek iekļauti reti lietoti vārdi, kas bieži ir specifiski, piemēram, “grabasts”, “tetrahlorzeltskābe”.
   3. Vārda vai tā daļas (ja tas ir saliktenis) dokumentācija citos avotos. Tiek pārbaudīts, vai vārds ir fiksēts vēl kādā latviešu valodas svešvārdu vai skaidrojošajā vārdnīcā vai terminoloģijas dokumentos.

(Pieejams: https://www.tilde.lv/par-tildi/tildes-sarunas/ka-tiek- pievienoti-jauni-vardi-pareizrakstibas-parbaudes-vardnicai)

  1. Iedomājies, ka tu strādā “Tildes” kolektīvā un tev ir jāizlemj, vai iekļaut automātiskajā pareizrakstības pārbaudītājā gada nevārdus! Aizpildi tabulu! Kurus no gada nevārdiem tu uzskatītu par nevēlamiem latviešu valodā?

4. tabula. Gada nevārdi

Gads

Gada nevārds

Iekļaut automātiskajā pareizrakstības pārbaudītājā

Neiekļaut automātiskajā pareizrakstības pārbaudītājā

Pamatojums

2003

eiro

     

2004

māsterplāns

     

2005

centrs

     

2006

hendlings

     

2007

siera produkts

     

2008

šis te… šo te…

     

2009

saīsināt (darbiniekus)

     

2010

pa lielam

     

2011

konsolidēt

     

2012

uzrunāt (problēmu)

     

2013

dīlot, dīlošana, dīls

     

2014

aplikācija

     

2015

uzstādījumi

     

2016

ekselence (savienojumos ekselences centrs, ekselences balva)

     

Gads

Gada nevārds

Iekļaut automātiskajā pareizrakstības pārbaudītājā

Neiekļaut automātiskajā pareizrakstības pārbaudītājā

Pamatojums

2017

transporti (daudzskaitlī)

     

2018

influenceris

     

2019

episki

     
  1. Vārdam influenceris piedāvāti dažādi sinonīmi, tādi kā plūsmvedis, plūsmvirzis, plūsmkopis, ietekmeris, ietekmētājs, ietekmenis, iespaidnis, prātvirzis, muļķdīdis, stilrādis un pat lentenis. Kuru izvēlētos tu? Pamato savu izvēli!

uzdevums.

  1. Izlasi Madaras Mieriņas rakstu “Kā latviski saukt “kapkeikus”?”!

Nesen kafejnīcā vēlējos iegādāties glazūrkēksiņus. Pārdevēja nesaprata, ko es vēlos, un tikai tad pamanīju, ka vitrīnā pie kūciņām ir rakstīts nosaukums “kapkeiki”. Tā nu, lai iegādātos kāroto, man vajadzēja latviešu pārdevējai pārtulkot nosaukumu angliski. Lai būtu vienkāršāk, nolēmu apkopot pēdējos jaunākos nosaukumus – kā ir pieņemts saukt gardumus latviski.

Glazūrkēkss

Angļu valodā lietotais cupcake bieži latviski tiek atveidots burtiski “kapkeiks”. Interneta recepšu krājumi pilni ar piparkūku “kapkeikiem”, citronu “kapkeikiem” un “kapkeiku” receptēm vispār. Dažkārt arī nosaukuma otrā daļa tiek tulkota, kamēr pirmā paliek tāda, kā ir – “kapkūciņa”. Lietojot salikteņus, gribam zināt, no kādiem vārdiem tie sastāv – vai tā varētu būt “kapu kūciņa”? Lai šis gardums būtu pieejams ikvienam cilvēkam, kas runā latviski un varbūt arī nesaprot angļu valodu, ir labi nosaukumu padarīt skaidru plašākam runātāju lokam, nevis to pārrakstot ar latviešu burtiem, bet mēģinot izteikt jēdzienu, ko šis vārds apzīmē. Latviešu valodas ekspertu komisija ieteikusi angliski rakstāmo cupcake tulkot kā “glazūrkēkss”. “Glazūrkēksiņi” būtu labi saprotams nosaukums arī manai vecmāmiņai.

Pastilas

“Māršmelovi”, “maršmelovi”, “māšmelovi” (angliski – marshmallows) – šos saldumus valodas konsultanti pēc apspriedes ar pārtikas tehnologiem iesaka dēvēt par pastilām. Varam dažreiz saukt arī par zefīriņiem. Laiks rādīs, kā runātāji pieņems šos ieteikumus un cik labi tie iedzīvosies.

Mafins vai kēkss

Vārds “mafins” ir iekarojis vietu latviešu valodā, un to valodas eksperti iesaka lietot šādu kūciņu apzīmēšanai (angliski – muffin). Var lietot arī vēl zināmāko vārdu “kēkss” jeb, kā mazai kūciņai labāk atbilst, – “kēksiņš”.

Brūnītis vai šokolādes kēkss

Atveidojot latviski anglisko nosaukumu brownie, vienprātības nav nedz cepēju vidū, nedz Latviešu valodas ekspertu komisijā. Ja vispirms, iesakot nelietot nelatvisko formu “braunijs”, valodas eksperti piedāvāja lietošanai trīs formas – “brūnītis”, “brūniņš” un “šokolādes kēkss” – šobrīd ir ieteicams izvēlēties tikai no divām – “brūnītis” vai “šokolādes kēkss”.

Mandeļu bezē vai mandeļcepums

Dažādie nosaukumi – “makarūns”, “makarons”, “makaronbiskvīts” (angļu macaroon; franču macaron) – un nebeidzamie strīdi par to, vai “makarons” jāraksta ar “o” vai “u”, uz kādu laiku ir pieklusuši. Valodas eksperti piedāvā risinājumu – šo gardumu dēvēt vienkārši par mandeļcepumu vai mandeļu bezē.

Štrūdele

Nosaukuma “strūdele” (vācu – Strudel) vietā esam aicināti lietot pareizāko formu “štrūdele”.

Kā Tu jūties par šo “gardumu kauju”?

(Pieejams: https://www.tilde.lv/tildes-sarunas/ka-latviski-saukt-kapkeikus)

  1. Uzraksti atbildi uz autores jautājumu raksta beigās (aptuveni 100 vārdu)!
 1. uzdevums. Strādā mācību grupā!
  1. Kļūstiet par vārddarināšanas ekspertiem! Nosauciet 10 vārdus, kuri aizgūti no citas valodas un kuriem, jūsuprāt, nepieciešams jauns vārds latviešu valodā!
  2. Dariniet 9.1. uzdevumā izvēlēto vārdu sinonīmus latviešu valodā!
  3. Pēc latviskas cilmes vārdu darināšanas uzrakstiet radošu tekstu, kurā izmantojat šos jaunvārdus!
  4. Vērtējiet citas grupas radošo tekstu un skaidrojiet jaunvārdus! Kurus jaunvārdus, jūsuprāt, varētu lietot jūsu klasē?

Citi darbi šajā kategorijā

Tests

Your place or mine? When possible, I negotiate on my own turf. I prefer a neutral site, where no one has an advantage. I like

19. gs. Eiropa

2. uzdevums. a) Polija, Somija b) Francija, Vācija, Itālija, Austrija c) Austrija, Polija, Grieķija d) Krievija e) Krievija f) Lielbritānija 3. uzdevums. Valsts Burts Skaidrojums

Automašīnu ražošanas uzņēmums tests

Automašīnu ražošanas uzņēmums iegādājās tēraudu par 1500 tūkst. n.v. no tēraudu ražojošā uzņēmuma, riepas par 1200 tūkst. n.v. no riepu ražojošā uzņēmuma, izmaksāja saviem strādniekiem

1. pārbaudes darbs literatūrā Romantisms ( 1.)

uzdevums. (4punkti) Viens no izcilākajiem vācu romantisma pārstāvjiem Novāliss (..) (1772–1801) jau XVIII gs. secināja: “Zelta vidus- laiki” ir izplēnējuši un sabrukuši. Jau renesansē esot

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.