Latvijas māsu ētikas kodekss

Latvijas māsu ētikas kodekss

Latvijas valsts likumā noteikts, ka taisnīguma princips neietver tikai vienas ieinteresētās puses interešu pilnīgu apmierināšanu. Ir nepieciešams panākt taisnīgu līdzsvaru starp dažādām interesēm, tas ir, taisnīgumu gan attiecībā uz katru indivīdu, gan attiecībā uz sabiedrību kopumā. [2]

Punkti, kuros Latvijas māsu ētikas kodeksā [3] iekļauts taisnīguma princips un problēmas, kas var būt saistītas ar to īstenošanu:

  • Māsa ciena rīcībspējīga pacienta/klienta tiesības atteikties no ārstēšanas un veselības aprūpes pat tad, ja šāds atteikums varētu kaitēt viņa veselībai. Māsa informē par šādu gadījumu ārstu. – Šādā gadījumā māsas pienākums ir rūpēties par pacienta veselību, tāpēc māsa ziņo ārstam, ja pacients atsakās no ārstēšanas, bet māsa ciena pacienta vēlmes. Problēma var rasties tajā gadījumā, kad atteikšanās no ārstēšanas var strauji pasliktināt pacienta stāvokli. Māsa var justies atbildīga par pacienta veselības stāvokli un nesaprast pacienta izdarīto izvēli.
  • Māsa profesionālos pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot sava ieņemamā amata priekšrocības, lai gūtu personīgo labumu sev vai citai personai. – Šādā gadījumā tiek nodrošināts taisnīgums gan pret katru indivīdu, gan pret sabiedrību kopumā. Īstenojot šo principu nevajadzētu rasties problēmām. Problēma radīsies gadījumā, ja tomēr personīgais labums tiek gūts, neievērojot šo principu.
  • Māsa darbojas pacienta/klienta interesēs un atturas no tādas rīcības, kas varētu nodarīt kaitējumu pacientam/klientam vai radīt šaubas par māsas godīgumu. Māsa atbild par savas rīcības vai bezdarbības radītajām sekām – Māsa attiecībā pret klientiem ir godīga un dara savu darbu pēc labākās sirdsapziņās, nodrošinot labāko aprūpi.
  • Māsa atsakās no pacienta/klienta dāvanām un piedāvājumiem, ja to pamatā ir vēlme iegūt priviliģētu aprūpi vai attieksmi. – Šis punkts nosaka, ka katram indivīdam ir tiesības uz vienādu aprūpi un līdzvērtīgu attieksmi, neskatoties uz pacienta sociālekonomisko stāvokli.
  • Māsa, veicot veselības aprūpi, veido pozitīvu veselības aprūpes vidi, kurā tiek ievērotas cilvēktiesības, respektētas pacienta/klienta vērtības un reliģiskie uzskati – Ja māsas uzskati un vērtības nesakrīt ar pacienta vērtībām, tas nenozīmē, ka pacients saņems sliktāku aprūpi vai nesaņems aprūpi vispār. Ja māsa nespēj pieņemt pacienta uzskatus un vērības, tad šīs personas aprūpe var prasīt ļoti lielu morālu slodzi māsai, var rasties nepatika pret darbu, sistēmu kopumā.
  • Māsa sadarbojas ar profesionālajām un nevalstiskajām organizācijām, piedalās darba grupās sociālekonomiski taisnīgas un drošas darba vides veidošanai un saglabāšanai. – Māsas pienākums ir palīdzēt veidot ētiski korektu vidi.
  • Māsa veido attiecības uz savstarpējas cieņas, tolerances un labvēlīgas attieksmes pamata, kas nepieļauj diskrimināciju tautības, rases, dzimuma, vecuma, seksuālās orientācijas, politisko, filozofisko vai reliģisko uzskatu, ieņemamā amata, sociālās izcelsmes, mantiskā, ģimenes vai veselības stāvokļa dēļ. – Šis punkts var radīt izteikti lietlu mentālu slodzi māsai, ja viņas uzskati izteikti atšķiras. Ja māsa konkrētajā vidē nespēj strādāt, tad iespējama darba vides maiņa.
  • Māsa jebkuru kolēģu neētisku rīcību vai situāciju, kas nav savienojama ar ētikas principiem, analizē un novērš veselības aprūpes komandā. Ja problēmu nav iespējams atrisināt šajā līmenī, māsas profesionālais pienākums ir ziņot par kolēģu ētikas normu pārkāpumiem citām institūcijām. – Dažkārt šādas situācijas vai informācija var tikt nekorekti interpretēta no kāda kolēģa puses, jo katrs cilvēks ir personība ar saviem uzskatiem un mazliet citādāku pieeju taisnīguma principam.

Medicīnas darbinieku pienākums ir ievērot ētikas principus darba vidē, bet tos ne vienmēr ievēro arī pacienti vai apkārt esošie kolēģi, kas var apgrūtināt ētikas normu ievērošanu un sekošanu kopējām pareizajām tendencēm. Nav tikai vienas konkrēta shēmas, kā būtu nepieciešams rīkoties katrā situācijā, kas saistīta ar taisnīguma principa ievērošanu. Tomēr katra medicīnas darbinieka pienākums, zinot likumus un ētikas principus, ir izdarīt iespējami pareizāko izvēli, risinot ikdienas situācijas darba vidē. [3]

1.Latvijas māsu asociācija, Māsu ētikas kodekss, Iegūts no: http://www.masuasociacija.lv/par-mums/etikas-kodekss/, Skatīts 20.03.21 pl.18:30.

2. Tiesu darbības principi – tiesu funkcionēšanas galvenie noteikumi un pamattiesību garants, 2017, Iegūts no: https://lvportals.lv/tiesas/291714-tiesu-darbibas-principi-tiesu-funkcionesanas-galvenie-noteikumi-un-pamattiesibu-garants-ii-2017, skatīts 20.03.21 pl.19:00

3. Pasaules medicīnas asociācija, Pasaules medicīnas ētikas rokasgrāmata, 2009, Iegūts no: http://www.medicinasapgads.lv/userfiles/files/Medicinas%20etika.pdf, Skatīts 20.03.21 pl.16:02.

Citi darbi šajā kategorijā

Argumentētā eseja “Dzīves mirkļi”

Ikviena cilvēka dzīves ceļā tiek piedzīvoti neskaitāmi mirkļi – prieki, bēdas, pārbaudījumi, uzvaras un sakāves mirkļi. Šie mirkļi var būt nelieli pārdzīvojumi vai lieli notikumi,

 Anglicismi latviešu valodā

Ievads Gan Satversme, gan augstākā līmeņa politikas plānošanas dokumentos ir uzsvērta latviešu valodas nozīme. Nacionālā attīstības plānā latviešu valoda tiek raksturota kā “būtisks resurss indivīda

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.