Lokanība un tās attīstīšana 6-9 g.v. hokejistiem-vārtsargiem

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

SPORTA MEDICĪNAS, FIZIOTERAPIJAS, MASĀŽAS UN PIELĀGOTĀS

FIZISKĀS AKTIVITĀTES KATEDRA

Lokanība un tās attīstīšana 6-9 g.v. hokejistiem-vārtsargiem

Kursa darbs

RĪGA

2021

SATURS

IEVADS 3

1. HOKEJA VARTU SARGU 6-9 g.v. FIZISKA SAGATAVOŠANA UN ANATOMISKĀS ĪPAŠĪBAS 5

1.1.Musdienu vārtsarga modelis 5

1.2. 6-9 gadus veca vārtsarga modelis 5

1.3. Bērnu anatomiskās, fizioloģiskās un psiholoģiskās īpašības 6-9 gadu vecumā 7

2. LOKANĪBAS FIZIOLOĢIJA UN VEIDI 9

2.1. Lokanības teorētiskie pamati 9

2.2.Lokanības vingrojumu veidi 10

3. HOKEJA VĀRTSARGU 6-9 g.v. LOKANĪBAS ATTĪSTĪŠANAS IESPĒJAS 11

3.1.Lokanības vingrojumu izmantošana bērniem hokejā treniņos 11

3.2.Pamata vingrojumu komplekss, lai attīstītu 6-9 g.v. vārtsargu lokanību. 12

SECINĀJUMI 16

IZMANTOTĀ LITERATŪRA 17

APLIECINĀJUMS 18

IEVADS

Mūsdienu hokejā, vārtsargs ir viena no vissvarīgākajām figūrām komandā. Vārtsarga uzticīgā spēle, var palīdzēt uzvarēt komandu, kas ir vairāk spēcīga gan tehniskā, gan taktiskā ziņa. Ka arī var notikt arī otrādāk, vārtsarga kļūda var maksāt medaļu. Hokeja vēsturē vārtsargs ļoti bieži ir svarīgāks nekā puse komandas. Pareiza pieeja sagatavošanās procesam, jau no bērna vecuma, var nodrošināt nākotnē, uzticamu atbalstu aizsardzībā. (Волков В.С., 2013)

Hokeja treniņos nepieciešamā elastības pakāpe ir atkarīga no jūsu veiktām kustībām un spēlētās pozīcijas. Piemēram, hokeja vārtsargu ir nepieciešama lielāka mobilitāte kustībās, kurām nepieciešama gūžas abdukcija un iekšēja rotācija. Tāpēc lielākā daļa vārtsargu daudz stiepjas. Bet šāda veida lokanības treniņi ne vienmēr nozīmē sniegumu uz ledus. Ir jāsaprot jēdziens par lokanību un mobilitāti. Lokanība ir kustības diapazons jeb pasīva mobilitāte, kurā varat pārvietoties. Tas ir tikai jūsu pieejamais diapazons. Aktīva mobilitāte ir kustību diapazons, kuru varat aktīvi izmantot un kontrolēt ar muskuļu palīdzību. Muskuļu vadības elements ir atslēga, un to bieži aizmirst. (Antonio, 2020)

Turklāt šodien vārtsargi spēlē pavisam citādi no tā, kas bija pirms 10 gadiem. Iepriekš katram vārtsargam bija savs unikāls stils, kas iederas vairākos standarta gājienos: vārtsargi dažreiz nokrita uz ceļiem, varēja gulēt uz sāniem un noķert ripu kā futbolā, piemēram, vārtsargs. Vārtsargu apmācība ir grūts ilgtermiņa process, kurā piedalās milzīgs cilvēku skaits un tiek izmantoti dažādi resursi. Trenera loma ir ārkārtīgi svarīga, viņam ir jābūt zināšanām un jāpielieto modernus paņēmienus. Tāpēc jāpielieto mūsdienu treniņu jaunākas tehnoloģijas, lai attīstītu motoriskās spējas un kustību tehniku vārtsargam, ņemot vērā bērna vecuma īpatnības. Bērns var apgūt un ātri iemācīties šis tehnikas, viņam jāiemāca lasīt spēli, lai lasītu spēli, bērnam ir nepieciešams plašs redzes lauks un spēja uzturēt augstu koncentrāciju, un tas ir vizuālās, motoras, un centrālās nervu sistēmas darbs. Vārtsargam ir ātri jāpārvietojas visos virzienos un vēlams pa īsāko trajektoriju, jums ir nepieciešams ne tikai ātri pārvietoties, bet arī koordinēt visa ķermeņa darbu, lai nosargātu vārtus. Gribētos uzsvērt, ka lokanībai arī ir ļoti liela lomā, lai vārtu sargs spētu nosargāt vārtus. Tāpēc motora spēju attīstīšanas tehnoloģija hokejā ir galvenais sporta treniņu sakuma posms. Vārtsargam jāveic treniņus virzienā uz daudzpusīgo fizisko sagatavošanu un hokeja tehnikas un taktikas pamatu apguve. Šim nolūkam tiek izmantots plašas vispārējo fizisko īpašību apmācības programmas, uzsverot ātruma, veiklības, izturības, spēka un lokanības attīstību. Sākotnējais apmācības posms 6–9 gadi ir jutīgs periods iepriekš minēto motorisko spēju attīstībai, bet tajā pašā laikā ļoti svarīgs posms, kad var iemācīt visus pamatus un nākotnē izaudzināt čempionu.( Волков В.С., 2013)

Viena no vissvarīgākajām īpašībām, kas visvairāk ietekmē bērna veselību ir lokanība. Nepieciešamība attīstīt lokanību ir uzsvērta dažādos pētījumos. Pierādījumi liecina, ka lokanībai ir liela nozīme vispārējā veselības stāvokļa labiem radītajiem un visa organisma labai funkcionēšanas. Turklāt lokanība ir priekšnoteikums dažādu sporta veidu darbību tehniku apguvei. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi attīstīt lokanību no pirmsskolas vecuma. (Горбатенко, 2008)

Pētījumi apstiprina nepieciešamību attīstīsit mobilitātes augstu līmeni locītavās motorisko darbību tehnikas apgūšanai dažādos sporta veidos to starpa arī hokeju vārtu sargiem. Lokanības līmenis nosaka arī ātruma, koordinācijas spēju attīstību un spēku. Eksperti uzskata lokanību par vienu no svarīgākiem dziedināšanas līdzekļiem, pareizas stājas veidošanās, harmoniska fiziskā attīstības priekš nosacījumu. Lokanība, nepieciešams nosacījums pilnīgai fiziskā attīstība. Jebkura cilvēka kustība tiek veikta pārvietošanās dēļ locītavas. Locītavu mobilitātes ierobežojumu trūkums ietekme spēka izpausmes līmeni, kas negatīvi ietekmē ātrumu un koordinācijas spējas, samazina darba efektivitāti un bieži ir saišu un muskuļu traumu cēlonis. Lokanība trūkums noved pie stājas un fiziskās attīstības traucējumiem, kas ir liels mīnuss hokeja. Ja ņemam vērā augsto motoru aktivitāti vecākā pirmsskolas vecumā un saistību ar traumu risku, kļūst acīmredzama nepieciešamība attīstīt lokanību bērniem no šī vecuma. Turklāt vecākajā pirmsskolas vecumā bērna psihofizioloģiskās īpašības, ir vispateicīgākais bērna lokanība attīstībai. Šajā vecumā tiek likts veselīgas fiziskās attīstības pamats nākotnē. (Горбатенко, 2008)

Kursa darba mērķis: Noskaidrot lokanības lomu un attīstīšanas iespējas 6-9 g.v. hokejistiem vārtsargiem

Darba uzdevumi:

 1. Aprakstīt 6-9 g.v. hokejistu vārtsargu anatomiskās īpašības un fizisko sagatavošanu.
 2. Iepazīties ar zinātnisko literatūru par lokanības fizioloģiju un tas veidiem
 3. Izvelēties efektīvus lokanības attīstīšanas vingrojumus 6-9 g.v. hokejistiem

1. HOKEJA VARTU SARGU 6-9 g.v. FIZISKA SAGATAVOŠANA UN ANATOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

1.1.Musdienu vārtsarga modelis

Mūsdienu hokejā izmanto modernas tehnoloģijas vārtsargu apmācībai pamatojoties uz Zviedrijas Hokeja federācijas pētījumiem. Pirmais, procentuāli vairāk vārti tiek gūti iemetot ripu tajos no apakšas. Attiecīgi, pēc statistiskas ir jāaizsargā vairāk vārtu apakšu, tas ļaus samazināt palaisto ripas meteņu skaitu no 60-70%. Galvenais ripas ķeršanas tehniskais paņēmiens ir „split”, kurš hokeja ir jau sen zināms. Agrāk vārtsargs mēdza sargāt vārtus, krītot uz viena ceļa un izstiepjot otru kāju, vai pat nemaz nekrita, bet atvairīja kā futbolā, tad pēc zviedru tehnikas, nav jābūt vietas starp ceļiem, ka arī starp aizsargiem un rokam. Tā pati statistika norāda, ka vārtsargi bieži ielaida ripu vārtus zem rokām un starp kājām, tāpēc caurumu trūkums šajās vietās krasi samazina iesisto vārtu skaitu. Zviedru „splits” prasa no vārtsargu augstu koordinācijas līmeni un labu lokanību. (Волков В.С. 2013)

1.2. 6-9 gadus veca vārtsarga modelis

Vārtsargu sagatavošana hokejā galvenokārt notiek sporta skolas un nodrošina procesa apmācība pa posmiem (Волков В.С. 2013):

1) sākotnējās apmācības posms (vecums 6- 9 gadi);

2) sākotnējās specializācijas posms;

3) padziļinātas specializācijas posms;

4) sportiskas pilnveidošanas posms.

Jauno hokejistu sagatavošanas uzdevumi, struktūra un apmācības procesa saturs nosaka to vecuma īpatnības un attiecīgās normatīvās kontroles prasības. Sagatavošana hokeja vārtsargiem notiek tieši tāda paša veidā. Bet vērojot treniņus mēs redzam, ka lielākā daļa treniņu ir neinteresanti, vienveidīgi un to mērķis ir nogurdināt audzēkni, jo treniņi tiek veidoti izmantojot novecojušās metodes. Savā darbībā treneris ir katrs treniņš jāpatur vārtsargu skolas izmantotās sistēmas ietvaros. Katram treniņam jābūt maksimāli interesantam, noderīgam, kas virzītu jauno vārtsargu uz pareiza ceļa. (Волков В.С. 2013)

Ja vārtsargs veiks viņam nevajadzīgus vingrinājumus, tas kavēs viņa attīstību, jo spēlē ir iesaistītas citas muskuļu grupas citā darba režīmā. (Л.В. Михно, 2017)

Vārtsargam jāmāk izvēties pareizu pozīciju, lai nepalaistu garām metienu, ka ari jāspēj kontrolēt ripas atlēcienu, noķert to un dariet to visu ar minimālu enerģijas patēriņu. Visas vārtsarga darbības diktē spēles apstākļi, un tas ir vissarežģītākais vārtsargu un trenera darbā. Mācot mazus bērnus spēlēt vārtu apakšā, mēs uz laiku upurējam vārtu augšdaļu, lai iemācītu pareizo tehniku. Mēs zinām, ka ar vecumu bērnam augot arvien lielākam, palaistu ripu skaits vārtu augšdaļā samazināsies. Šis ir viens no tā sauktā nākotnes darba piemēriem. (Волков В.С. 2013)

Jāpievērš uzmanība: kā pārvietojas vārtsargs, vai viņš to dara pareizi, kā noķer ripu, kur sit ripu, vai pareizi tur nūju. Vārtsargu apmācība sākumposmā 6-9 gadu vecumā sadala trīs jomās (Волков В.С. 2013):

 1. Apgūt slidošanas tehniku, lai laikā kad notiek metiens no attāluma, vārtsargs mācētu iziet no vārtsargu zonas (1 m) un ieņemt ērtu pozīcija, lai atvairītu metienu.
 2. Apgūt trīsstūrveida trajektoriju izmantošanu ar nosacījumus ka ķermenim jābūt sagrieztam metiena virzienā.
 3. „Split” tehnikas izmantošana, atvairot metienus.

Vārtsarga 6-9 gadus vecuma modelis, paredz, kad vārtsargam jāveic tādas motors, tehniskās un taktiskās darbības (Л.В. Михно, 2017):

 1. Slidošanas tehnika:

a) kustības ar skatu uz priekšu. b) kustība atpakaļ.

 1. Bremzēšanas tehnika.
 2. Vārtsargu stājas tehnikas:
 3. Pamatstāja- kājas saliektas 110-120 grādos, slidas atrodas nedaudz platāk par pleciem, mugura ir taisna un nedaudz noliekta uz priekšu, vārtsargs ir pagriezies pret lidojošo ripu, abas rokas ir saliektas un izstieptas uz priekšu ceļa līmenī, nūju atrodas starp kājām un visā garuma pieguļ ledum.
 4. Splits- tā ir pozīcija uz ceļa aizsargiem, kad vārtsargs sēž uz ceļiem, ceļgali kopā, un papēži atrodas pēc iespējas tālāk viena no otras, ceļi tuvinās viens otram klāt, ceļa aizsargi pilnībā guļ uz iekšpuses, nedrīkst būt spraugas starp ceļiem, apakšstilba aizsargiem un rokām, nūja atrodas zem aizsargiem priekšā. Šo tehniku ​​sauc par ” butterfly ” taureni.
 5. Stāja uz viena ceļa (pa pusei splits vai pa pusei tauriņš, VH), šis stāja ir ļoti noderīga, lai nepalaistu garām pretinieka metienu, kad ripa atrodas tuvumā vārtiem.
 6. Daļējs splits (daļēji tauriņš, RVH)- novietojums pie vārtu stieņa, reverss atpakaļgaitā, nūjas pozīcija ir standarta vai horizontāla uz ledus.

Izmantojot stājas tehnikas, vārtsargam jāsaglabā perpendikulāra pozīcija attiecībā pret metiena vektoru, šis noteikums ir jāievēro arī pārvietojoties.

 1. Pārvaldīt ripas ķeršanas un atsitiena tehnikas.
 2. Pārvaldīt pārvietošanās tehniku uz aizsargiem: Pārvietošanās uz aizsargiem tehnika, kas ietver divus elementus: “Roll” un “sēdoša spēle”. Pārvietošanos uz aizsargiem ir motora darbība, kad vārtsargs pāriet no galvenā stāvokļa uz leju dinamiskā splita pozīciju, pamazām nolaižot ceļus uz ledus. “Roll” attiecas uz sānu kustībam, un attiecīgi tās virziens tiek noteikts ar slidošanas elementu, pa pusloku. Tādēļ šo divu tehniku mijiedarbībai, jāpiešķir pietiekami daudz laika, lai nebūtu momentu, kad vārtsargs atvaira metienus, atrodoties pus pozīcijā sānis pret ripu. “Roll” ir ātrākā un visefektīvākā forma metienu novirzīšanai, pravietojoties uz aizsargiem.

“Spēle sēdus” ir liels kustību komplekss, kas ļauj vārtsargam pārvietoties splita pozīcijā, šī tehnika ir ļoti sarežģīta, tāpēc sākotnējā posmā tai tiek veltīts ļoti maz laika.

1.3. Bērnu anatomiskās, fizioloģiskās un psiholoģiskās īpašības 6-9 gadu vecumā

Balsta-kustību sistēma. Tikai 8-9 gadu vecumā beidzas kaulu reljefa veidošanās. No 7 līdz 10 gadu vecumam ķermeņa garums palielinās vidēji par 5 cm gadā, tāpēc šo procesu nevajadzētu nomākt ar smagām fiziskām aktivitātēm. Šinī perioda bērniem raksturīgas īsas kājas un garš ķermenis. Sakarā ar pastāvīgām izmaiņām ķermeņa proporcijās, fiziskai un tehniskai apmācībai vajadzētu dominēt visās nodarbībās, jo šo izmaņu ietekmē bērni var kļūt neveikli. (Страдина М.С. 2005)

7-8 gadu vecumā morfoloģiskās īpašības ir tādas, ka tās rada optimālos apstākļus, lai attīstītu mobilitāti un palielinātu kustību apjomu, tāpēc nedrīkst palaist garām iespēju attīstīt lokanību un kustību koordināciju. Šajā vecumā prevalē elastīgās šķiedras, kas rada priekšnoteikumus brīvākai stiepšanai. 7-8 gadu vecumā sakarība starp muskuļu spēku un kustīgumu locītavas ir maza, bet ar laiku tā palielinās. Augšstilba un apakšstilba, kustīgums palielinās līdz 10-11 gadiem, tāpēc šajā laikā ir viss labāk palielināt kāju mobilitāti, stiept špagatu, stiept splitus, uzlabojot lokanību un izstiepjot ceļa saites. Ar vecumu pasīvā lokanība samazināsies, jo saites kļūs stiprākas, un muskuļi palielināsies. (Солодков А.С, 2010)

Līdz 8 gadu vecumam skeleta muskuļu inervācijas aparāts iegūst struktūra, kas raksturīga pieaugušajam, bet muskuļu-saišu aparāts tikai sāk gatavoties slodzēm, kas tiek paredzētas hokejā. Bērniem uz sākotnējā posmā, muskuļu masa ir 27%, savukārt pieaugušajam sportistam 50%. Pēda savu veidošanos pabeidz līdz 10–12 gadu vecumam, tāpēc ir jāveido pēdas arkas un jāiemāca slidot. (Солодков А.С, 2010)

Nervu sistēma: nervu sistēmā uzbudinājuma procesi dominē pār kavēšanas procesiem. Augstākā nervu aktivitāte lēnām attīsta dažādus nosacītos refleksus un dinamiskos stereotipus. Ja bērni nav spējīgi pietiekami ātri apgūt prasīto, tas nozīmē, ka viņi ir noguruši vai vēl pārāk mazi. (Солодков А.С, 2010)

Redzes lauks sasniedz pieauguša cilvēka līmeni 8 gadu vecumā. Redzei spēlē ir svarīga loma vārtsarga veiksmīgajā darbībā, un galvenais uzdevums ir noturēt redzes asumu.

Neiromuskulāro sinašu nobriešanas process, kurš veicina motora komandu izpildi, notiek līdz 11-12 gadu vecumam. Tātad precizitāte kustībām, kas veiktas patstāvīgi, būs zemākas nekā tad, ja tās veica trenera vadībā. (Солодков А.С, 2010)

Vārtsargiem ir nepieciešams eksplozīvs ātrums, kas tieši atkarīgs balto muskuļu šķiedru darba, kas pabeidz savu veidošanos 14-15 gadus vecumā. Tāpēc nevajadzētu pārmērīgi attīstīt darba ātrumu. (Солодков А.С, 2010)

Līdz 9 gadu vecumam bērniem formējas izpratne par apkārtējo telpu.

Enerģijas piegāde fiziska darba laikā. Kardiorespiratoriska sistēma: ikdienas enerģijas patēriņš parastajām bērnam: 6-9 gados ir 2400 kcal.. Šīs enerģijas patēriņš ir saistītas ar elpošanu: bērnu šūnas patērē vairāk skābekļa, uz kilogramu 6,0 ml/kg-min, bet pieaugušajiem šis skaitlis ir 3-4 ml/kg-min. Bērniem no 6 līdz 9 gadiem ir tik liels skābekļa patēriņš ir saistīts ar intensīvāku sirds un elpošanas sistēmas darbu. (Солодков А.С, 2010)

Endokrīnā sistēma. Laika periods no 6 līdz 11 gadiem parasti ir stabils hormonālais fons, bet jāatceras, ka iekšējo sekrēcijas dziedzeru darbs ir saistīta ar nervu sistēmas darbu un ar pārmērīga stresa ietekmē notiek centrālās nervu sistēmas depresija, kas ietekmē hormonālais fonu un bērna attīstību kopumā. Jāatceras ka fizisko aktivitāšu piespiešana ir nepieņemama, visiem vingrinājumiem vajadzētu balstīties uz vecuma iespējam un individuālām īpašībām. Agrīna sporta specializācija ar neadekvātu slodzi tiešām var kavēt bērna augšanu un attīstību, ierobežot turpmākos sporta sasniegumus. Ņemot vērā anatomisko, fizioloģisko un psiholoģisko 6-9 gadus vecu bērnu īpašības, mēs iesakām trenēt kustības ar lielu amplitūdu, attīstīt ātruma un koordinācijas spējas, ņemot vērā tehniskos, taktiskos un motoriskos kustību aspektus vārtsarga darbā. Ka arī būtu svarīgi attīstīt spēles domāšanu un izglītot personiskās īpašības: disciplīnu un centību. (Солодков А.С, 2010)

2. LOKANĪBAS FIZIOLOĢIJA UN VEIDI

2.1. Lokanības teorētiskie pamati

Lokanība tiek uzskatīta par muskuļu un skeleta sistēmas morfofunkcionālo īpašību, ķermeņa saišu kustības robežu noteikšana. Ir divas lokanības formas izpausmes:

• aktīva, ko raksturo kustību amplitūdas lielums attīstīts muskuļu piepūles dēļ;

• pasīva, kurai raksturīga maksimālā amplitūdas kustības, kas panāktas ārējo spēku iedarbībā (piemēram, izmantojot partneri). (Грачев, О.К. 2011)

Izpildot pasīvos lokanības vingrinājumos tiek sasniegts augstāks kustību amplitūdas līmenis nekā izpildot aktīvos vingrojumus. Atšķirība starp aktīvo un pasīvo lokanību sauc par “lokanības rezervi”. Izšķir arī vispārējo un specialo lokanību. Vispārējā lokanība ir visu locītavu kustīgums, kas ļauj veikt dažādas kustības ar lielu amplitūdu. Speciala lokanība ir maksimālas amplitūdas kustīgums atsevišķās locītavās, kas nosaka sportistu konkurētspēju, ka arī nosaka profesionāli piemērotas darbības efektivitātes noteiktajā sporta veida. (Евсеев, Ю.И., 2010)

Galvenais locītavu kustīguma faktori ir anatomiski, kur kauli ir kustību ierobežojums. Kaulu forma iekšpusē lielā mērā nosaka kustības virzienu un diapazonu locītavās (salikšana, atliekšana, supinācija, pronācija, rotācija). Lokanība ir saistīta ar centrālo nervu sistēmu, kas nodrošina muskuļu tonusa regulāciju, kā arī antagonistu muskuļu spriedze. Tas nozīmē, ka lokanība ir atkarīga no spējas brīvprātīgi atslābināt izstieptos muskuļus un sasprindzināt muskuļus, kas veic kustību, šī spēja ir starp muskuļu koordinācijas darbs. Lokanību būtiski ietekmē ārējie apstākļi:

1) dienas laiks (no rīta lokanība ir mazāka nekā pēcpusdienā un vakarā);

2) gaisa temperatūra (pie 20-30 ° С lokanība ir augstāka nekā pie 5-10 ° С);

3) vai tika veikta iesildīšanās (pēc iesildīšanās, kas ilga 20 minūtes, lokanība ir augstāka nekā pirms iesildīšanās);

4) vai ķermenis tiek sasildīts (locītavu kustīgums palielinās pēc 10 min uzturēšanās siltā vannā ar ūdens temperatūru +40 ° C vai pēc 10 minūtēm saunā) (Евсеев, Ю.И., 2010)

Faktors, kas ietekmē locītavu kustīgumu, ir arī vispārējs ķermeņa funkcionālais stāvoklis šobrīd: piemēram noguruma stāvoklī, aktīvā lokanība samazinās, jo muskuļu spēja atslābt ir samazinājusies pēc iepriekšējās kontrakcijas, savukārt pasīva lokanība pieaug, mazāka antogonistu muskuļu tonusa dēļ. Ir pieradīts, ka genotips ietekme gūžas un plecu locītavu kustīgumu, ka arī mugurkaula lokanību. (Грачев, О.К. 2011)

Lai attīstītu lokanību izmanto īpaši izvēlētos vingrinājumu kompleksus. Lokanības vingrojumus var klasificēt ne tikai pēc aktīviem, pasīviem vai jaukta izpildes veida, bet arī pēc to rakstura. Izšķir dinamiskos, statiskos, kā arī statiski dinamiskos stiepšanas vingrinājumus. Pirmkārt lokanība ir atkarīga no anatomiskās locītavas struktūras, muskuļu un saišu elastīgās īpašības, centrālās nervu sistēmas, kas regulē muskuļu tonusu. Jo lielāka ir artikulācijas, jeb savstarpēja atbilstība locītavu virsmām, jo ​​mazāka mobilitāte. Locītavu kustīgu ierobežo tādas anatomiskās īpašības, ka izaugumi, kas atrodas locītavu virsmu kustības ceļā. Lokanības ierobežojums ir saistīts arī ar saišu aparātu: jo biezāka saite un locītavas kapsula, jo mazāk stiepjas locītavu kapsula, kas savukārt vairāk ierobežo mobilitāti. Turklāt kustību apjomu var ierobežot saspridzinājums antagonistu muskuļos. Tāpēc lokanība ir atkarīga ne tikai no muskuļu, saišu elastības īpašībām un artikulācijas formas locītavu virsmām, bet arī uz spēju apvienot izstiepto muskuļu relaksācija ar muskuļu radīto sasprindzinājumu kustības laikā, ko var nosaukt par muskuļu koordinācijas darbu. Jo vairāk muskuļi apkārt locītavai ir attīstīti un spēcīgi, jo mazāka mobilitāte, un otrādāk, jo elastīgāki muskuļi, jo augstāka kustīguma pakāpe locītavā. (Грачев, О.К. 2011)

Lokanības samazināšanās var rasties sistemātiskas vai koncentrēta spēka vingrinājumi.

Aktīva lokanība attīstās ar aktīvu un statisku stiepšanos. Attīstīt pasīvo lokanību var izmantojot izometrisko stiepšanos.

2.2.Lokanības vingrojumu veidi

Ir dažādi stiepšanās veidi (Степаненкова,. 2009):

 • Ballistiskā stiepšanās ietver impulsa izmantošanu, lai piespiestu muskuļus izstiepties (asas, atsperīgas, vēziena kustības). Šis stiepšanās veids ir visbīstamākais un traumatiskākais, jo muskulim nav laika pielāgoties jaunajam garumam, muskuļu šķiedras saraujas un nav relaksācijas fāzes, kas dotu iespēju pakāpeniski izstiepties.
 • Dinamiskā stiepšanās ir lēna kontrolēta ķermeņa daļas kustība maksimāli iespējamā diapazonā.
 • Aktīvai stiepšanai ir nepieciešams pieņemt pareizu pozīciju un noturēt to ar muskuļu palīdzību. Šāda veida ietver stiepšanas trenē ne tikai lokanību, bet arī muskuļu spēku. Parasti aktīvas stiepšanas pozīcijas tiek turētas ne ilgāk kā 10–15 sekundes.
 • Pasīvā stiepšanai ir nepieciešams ieņemt stiepšanās pozīciju un noturēt to, izmantojot partneri vai aprīkojumu.
 • Statiska stiepšanās notiek, kad jūs ieņemat nepieciešamo stāvokli, atslābinieties un partneris lēnām, izstiepj jūs vel vairāk.
 • Izometriskais stiepšanās ir statiskas stiepšanas veids, kur jūs pievienojat pretestību stiepto muskuļu grupām, izometriski sasprindzinot tos. Piemēram, jūs pieliekat kāju pie sienas, mēģinot to pārvietot, zinot, ka tas nenotiks. Šis stiepšanās veids ir efektīvāks, lai attīstītu pasīvo lokanību un muskuļu spēku Šāda veida vingrinājumi nav ieteicami bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. cilvēki, jo pirmajos kauli vēl nav pietiekami spēcīgi, un otrajā var būt ļoti trausls, jo kaulu slodze ar šādu stiepšanos ir ļoti liela.

Ir vairāki ieteikumi, kurus nevajadzētu atstāt novārtā, kad notiek lokanības attīstīšanas treniņi. Tie ievērojami uzlabo efektivitāti un samazina traumu iespējamību. Pirms lokanība vingrinājumu uzsākšanas, jums tas ir jādara obligāti, aerobā iesildīšanās, lai sasildītu ķermeni un uzlabotu asinsriti muskuļos. Stiepšanās parasti tiek iekļauta iesildīšanās un beigu nodarbības daļā. Ieteicams sākt ar pasīvo un statisko stiepšanos, un pēc tam pāriet uz dinamisku, aktīvu vai izometrisku un nodarbības beigās apgrieztā secībā. Stiepšanās vingrinājumi parasti tiek iekļauti nobeiguma daļā. Ilgums ir 10-20 minūtes un papildus lokanības uzlabošanai, tas samazina muskuļu sasprindzinājumu un atvieglo pienskābes izvadīšanu, un tāpēc mazina sāpes sajūtas pēc fiziskās slodzes. (Степаненкова,. 2009)

3. HOKEJA VĀRTSARGU 6-9 g.v. LOKANĪBAS ATTĪSTĪŠANAS IESPĒJAS

3.1.Lokanības vingrojumu izmantošana bērniem hokejā treniņos

Spēja veikt kustības ar lielu amplitūdu jeb lokanība, nosaka visa ķermeņa kopējā locītavu kustīguma pakāpe. Lokanība ir sadalīta: vispārēja, īpašā elastībai, aktīva pasīva, dinamiska un statiska. Laba lokanība nodrošina brīvību, ātrumu un palielina efektivitāti veicot fiziskus vingrinājumus. Nepietiekami attīstītas lokanības spējas apgrūtina bērna koordinācijas spēju attīstīšanu, jo tas ierobežo atsevišķu ķermeņa daļu kustību. Intensīvs šīs kvalitātes pieaugums notiek pirms 10 gadu vecuma. Maksimālā lokanības pieaugums notiek līdz 10 gadu vecumam, turpmākajos gados lokanība attīstās, izmantojot īpaša treniņu metodes. (Л.В. Михно, 2017)

Hokejists ar labu lokanību var tālāk aizsniegties ar nūju un labāk pasargāt vārtus, netaisot šķirbas starp kājām. Labs kustīgums vienā locītavā vienā virziena nemaz neietekmē amplitūdas pieaugumu otrā virzienā. Tāpēc ir nepieciešams veikt vingrinājumus lokanības attīstībai dažādās plaknēs un visās locītavās. Lai veicinātu lokanību un uzturētu to, tiek izmantoti dažādi vingrinājumi. (Л.В. Михно, 2017)

Lokanības vingrojumi tiek atkārtoti sērijā 10-25 reizes katrā piegājienā. Piegājienu skaits ne mazāk par 2-3 reizēm katrā vingrinājumā. Kustības amplitūda pakāpeniski palielinās līdz maksimālai. Var veikt stiepšanās vingrinājumus līdz parādās vieglas sāpes, kas ir signāls, lai pārtrauktu darbu. Lokanības vingrinājumiem jābūt katrā nodarbībā iesildīšanās laikā. Tie ir noderīgi starp uzdevumiem. Un nodarbības nobeiguma daļā ir jāveic vingrinājumi, lai attīstītu pasīvo lokanību un atslābinātu muskuļus. (Л.В. Михно, 2017)

Galvenais prasības attīstot lokanību hokeja vārtsargiem:

1.Treniņu metodēs lai uzlabotu lokanību, tiek izvēlēti balstoties uz vārtsargam nepieciešamiem tehniskiem paņēmieniem. (Л.В. Михно, 2017)

2. Stiepšanās vingrinājumus var veikt līdz sajūt vieglas sāpes. Ja jūtat un jums ir sāpes izstieptajos muskuļos, it īpaši rajonā, kur muskuļi pariet cīpslās, tas ir jūsu kustības diapazons. Pirmā sāpīgā sajūta ir signāls pārtraukt vingrinājumu. Attīstoties lokanībai, vingrinājumi skaits palielinās. (Л.В. Михно, 2017)

3. Jāatceras, ka pirms lokanības vingrinājumiem jāveic spēka vingrinājumus muskuļiem, kas atrodas apkārt locītavai. Pirms rotāciju vingrinājumu veikšanas locītavas ir nepieciešams veikt saliekšanu un atliekšanu. Jāatceras, kad bērni nekontrolē kustības amplitūdu un ātrumu, un var kaitēt sevi. (Л.В. Михно, 2017)

4. Treniņos vingrinājumi tiek veikti nepartraukti vai ar nelieliem pārtraukumiem (2-3 minūtes). (Л.В. Михно, 2017)

5. Labi attīstīta lokanība līmeni bez lielām grūtībām var uzturēt trenējoties divas līdz trīs reizes nedēļā, savukārt vingrinājumu apjomu var samazināt trīs līdz četras reizes. Ir vērts atzīmēt, ka, ja īpašu lokanības vingrinājumu izpilde netiek veikta, tad līmenis lokanība pakāpeniski var samazināties un atgriezties sākotnējā stāvoklī. (Л.В. Михно, 2017)

3.2.Pamata vingrojumu komplekss, lai attīstītu 6-9 g.v. vārtsargu lokanību.

Visizplatītākā pozīcija vārtsargu sagatavotībā ir špagats. Tas var būt garenisks (viena kāja priekšā, otra aizmugurē) un šķērsvirzienā (kājas uz sāniem). Sākuma līmenī vārtsargu pietur treneris, pēc tam ar savām rokām un pāreju uz elkoņiem. Špagatu var stiept atpūtas laikā, vai starp vingrinājumiem. Pamata vingrojumi lai attīstītu 6-9 g.v. vārtsargu lokanību ir:

Mīkla. Vingrinājums ir tā nosaukts, jo tas atgādina procesu mīklas rullēšana. Sākuma stāvoklis: guļus uz muguras, kājas pēc iespējas platāk uz sāniem. Ar roku palīdzību tiek sēdus, pēc tam balstoties uz rokām veļas caur priekšu līdz pozīcijai uz vēdera ar nosacījuma kad kājas tiek saglabātas platas. Tas pats tiek atkārtots otrādā secība un sportists atkal ir uz muguras. Vingrojums tiek izpildīts vingrojiet lēnām. (Л.В. Михно, 2017)

Garenvirziena špagats ar pagriezienu. Sākuma stāvoklis labā kāja priekšā, kreisā – aizmugurē un ar roku palīdzību sagriežam rumpi pa kreisi. (Л.В. Михно, 2017)

Sķērsvirziena špagats. Sākuma stāvoklis sēdēt ar platām kājām un veikt rumpja saliekšanu uz priekšu. (Л.В. Михно, 2017)

Splits. (ceļa locītavas saišu izstiepšana). labāk ir veikt uz vingrošanas paklāja, ceļi kopā papēži atrodas pēc iespējas tālāk viens no otra. Tad vārtsargs, pietur sevi aizmugures ar rokām un nemainot kāju stāvokli mēģina apsēsties. Pēc sēdes stāvokļa ieņemšanas vārtsargam jāapguļas uz muguras kustība jāveic ļoti lēni. (Л.В. Михно, 2017)

Burts “V”. Sākuma stāvoklis guļot uz vēdera, kājas kopā un saliekts ceļos 90 ° leņķī (papēži vērsti uz augšu). Treneris tur ceļus kopā, un nolaiž apakšstilbus uz sāniem, veidojot latīņu burtu “V”. Kustība ir lēna un nemainīga (bez saraustītām vai atsperīgām kustībām). (Л.В. Михно, 2017)

Visu ķermeņa muskuļu stiepšana. Sākuma stāvoklis guļus uz muguras, rokas augšā (rokas aizmugure pieskaras grīdai), roku un kāju pirksti iztaisnoti, ir nepieciešams izstiepties, izstiepjot visus ķermeņa muskuļus. Bērnus var uzmundrināt ar vārdiem: „augsim garumā” Strādājiet 10-15 sekundes, atpūtieties 15 sekundes. Veiciet trīs līdz piecus piegājienus. (Л.В. Михно, 2017)

Lai uzlabotu vārtsargu lokanību var izmantot daudz dažādus stiepšanas vingrojumus, Efektīvi būtu izpildīt uzreiz veselu vingrojumu kompleksu lokanības uzlabošanai (skat. 1. Tab.). Pirmajā tabulā ir aprakstīts ļoti efektīvs vingrojumu komplekss, ko būtu ieteicams izmantot 6-9 gadus veciem hokeju vārtsargiem. (Михно, 2017)

Stiepšanās vingrojumu komplekss

Nr. P.k.

Attēls

Dozējums

Metodiskie noradījumi

1.

1-3 minūtes

Turēt muguru taisnu.

Pēdas kopā.

Attālinām ceļus uz āru.

Var veikt uz spiedienu ar rokām.

2.

20-30 atliekšanas saliekšanas un noturam 30-60s.

Saliecamies uz priekšu maksimāli.

Ceļiem jābūt taisniem.

3.

20-30 atliekšanas saliekšanas un noturam 30-60s.

Muguru turam taisnu.

Liecamies uz priekšu.

Ja nepieciešams balstāmies ar rokām pret grīdu.

Zem aizmugurējās kājas ceļa liekam kaut ko mīkstu.

4.

20-30 atliekšanas saliekšanas un noturam 30-60s.

Iztaisnosiet vienu kāju.

Otras kājas pēdu liekat klāt pie pirmās kājas iekšpusēs.

Celis taisns.

Liecamies uz priekšu pie pirmās kājas.

5.

noturam 30-60s.

Nedrīkst atliekt rumpī atpakaļ.

Nedrīkst atraut pēdu no grīdas.

6.

noturam 30-60s.

Maksimāli pievelkam kāju klāt krūškurvim.

7.

30-50 reizes

Staipām Ahileja cīpslu.

Stāvam un iztaisnojāmies uz pirkstgaliem.

Lai sarežģītu izmantojam pakāpienu.

8.

noturam 30-60s.

Aizmugurēja kāju maksimāli uz atpakaļ

Aizmugurējas kājas papēdis atrodas uz grīdas

Pēda nav sagriezta

Saliecamies uz priekšu, saliecot priekšējas kājas celi

9.

noturam 20-30s.

Guļus uz muguras.

Rokas un mugura pieguļ klāt pie grīdas.

Uz maiņām pievelkam klāt kāju pie pretējas rokas un noturam.

10.

noturam 30-60s.

Balstāmies pie sienas.

Pievelkam no mugura puses kāju klāt pie augšstilba ar roku.

11.

20-30 atliekšanas saliekšanas un noturam 30-60s.

Paliekam kaut ko mīkstu zem ceļā

Priekšējo kāju liekam maksimālu tālu.

Mugura taisna.

Pārnesam svaru uz priekšējas kājas.

12.

20-30 atliekšanas saliekšanas un noturam 30-60s.

Guļus uz vēdera.

Velkam papēdi klāt pie iegurņa

Ja vilksim ar pretējo roku panāksim lielāku efektu.

13.

noturam 30-60s.

Sēžam uz grīdas.

Leņķis starp kājām 90 grādi.

Saliecām aizmugurējas kājas celi lai pēda būtu pie grīdas.

Aizmugurēja augšstilba augšējai virsmai jābūt uz grīdas.

Mugura taisna.

Liecamies uz priekšu ar rokām.

14,

noturam 1-3 minūtes.

Liekam kaut ko mīkstu zem ceļa.

Pieturamies no sāna pie krēsla.

Mugura taisna.

1.tab. stiepšanas vingrojumu komplekss

SECINĀJUMI

 1. Analizējot literāros avotus, ir aprakstīts 6-9 gadus veca vārtsarga modelis, kuram jāapgūst pamata: tehniskas, taktiskās un motora pamatdarbības. Tiek secināts, kad 6-9 gadu vecuma bērniem fizioloģiskās un anatomiskās īpašības ir tādā stadija, kas ļauj efektīvāk attīstīt lokanību nekā citos vecuma posmos.
 2. Zinātniska literatūra palīdzēja iegūt priekšstatu par lokanību, kā fizisku īpašību, s un tās formām (aktīvās un pasīvās, vispārējās un īpašās). Secinu, kad ir vairāki faktori, kas ietekmē lokanības attīstību un izpausmes (anatomiskie, ģenētiskie faktori, ārējie apstākļi, vispārīgais ķermeņa funkcionālais stāvoklis, psiho emocionālais stāvoklis utt.). Lokanības attīstīšanai izmanto vingrinājumus, iekļaujot tādus stiepšanās veidus kā: (ballistiskos, dinamiskos, aktīvos, pasīvos, statiskos, izometriskos). Pastāv vairāki ieteikumi lokanības attīstīšanai, tostarp vingrinājumu ilgums, secība, tai skaitā pareiza iesildīšanās.
 3. Tiek izvēlēti un aprakstīti efektīvāki vingrojumi un vingrojumi kompleksi, kas ļaut attīstīt lokanību 6-9 gadus vecu hokejistu vārtsargiem. Svarīgi attīstīt lokanību gužu, ceļu un pēdu locītavas, kas ļautu vārtsargiem vieglāk izpildīt nepieciešamos atbilstoša sporta veida prasības. Savukārt arī nedrīkst aizmirst par vispārējo ķermeņa lokanību. Secinu, kad efektīvākie specifiskie lokanības vingrojumi ir: mīkla, garenvirziena špagats, sķērsvirziena špagats,Burts “V”, Splits.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA

 1. Antonio ,Lower-Limb Flexibility Profile Analysis in Youth Competitive Hockey Players 2020
 2. Волков В.С., Кореньков К.В., Зубков В.С. Подготовка вратарей. Этап начальной подготовки 7-10 лет: учеб. пособие.СПб.: НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Академия хоккея, 2013. 188 с.
 3. Горбатенко, О.Ф. Физкультурно-оздоровительная работа. Для старших дошкольников. – Волгоград: Учитель, 2008. – 159 с
 4. Грачев, О.К. Физическая культура. – Ростов-н/Д : Март, 2011. – 464 с.
 5. Евсеев, Ю.И. Физическая культура. – Ростов-н/Д : Феникс, 2010. – 444 с.
 6. Степаненкова, Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: мозаика-Синтез, 2009. – 96 с.
 7. Л.В. Михно Теория и методика подготовки юных хоккеистов /. СПб.: ФХР, 2017. 616 с
 8. Страдина М.С. Возрастная морфология. СПб.: ГУФК им.П.Ф. Лесгафта, 2005. 87 с.
 9. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. М.: Советский спорт, 2010. 620 с

Citi darbi šajā kategorijā

Argumentētā eseja “Dzīves mirkļi”

Ikviena cilvēka dzīves ceļā tiek piedzīvoti neskaitāmi mirkļi – prieki, bēdas, pārbaudījumi, uzvaras un sakāves mirkļi. Šie mirkļi var būt nelieli pārdzīvojumi vai lieli notikumi,

 Anglicismi latviešu valodā

Ievads Gan Satversme, gan augstākā līmeņa politikas plānošanas dokumentos ir uzsvērta latviešu valodas nozīme. Nacionālā attīstības plānā latviešu valoda tiek raksturota kā “būtisks resurss indivīda

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.