Materiālu analīze (Gatavs darbs pielikumā)

1. Tēma. Mācīšanas un mācīšanās pieejas

Analizējot pieejamos resursus, sniedziet mācīšanas pieeju raksturojumu (atsauce uz resursu obligāta!):

Dzīļmācīšanās pedagoģija (mācīšanās iedziļinoties) –

Globālā izglītība –

Mācību individualizācija –

2. Tēma. Nozīmīgākie mācību principi, to būtība un realizēšana mācību procesā

Raksturojiet, kā izpaužas minētais mācību princips mācību stundās/rotaļnodarbībās! Miniet piemērus. Analizējiet, kā tiktu ietekmēta mācību efektivitāte, ja mācību princips netiktu pietiekami ievērots mācību procesā.

Sistemātiskuma un secīguma princips:katrs mācību vielas elements ir loģiski saistīts ar citiem elementiem;katrs turpmākais mācību vielas elements balstās uz iepriekšējo, sagatavo jaunā apguvei.

3. Tēma. Mācību procesa elementi.

Iepazīties ar mūžizglītības prasmju saturu. http://ejuz.lv/prasmesmuizgtbai Iegūt priekšstatu par caurviju prasmēm. Izvirzīt 2 jautājumus , uz kuriem vēlas saņemt papildus informāciju, idejas vai viedok...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

KORPORATĪVĀ KULTŪRA UNKORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

Organizācijas, jeb korporatīvā, kultūra ir darba kolektīva vērtību, pārliecību, normu un tradīciju sistēma, kas nosaka iekšējo komunikāciju un organizācijas stereotipus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas

KOMANDAS VADĪBA ATTĀLINĀTA DARBA REŽĪMĀ

IEVADS Ir aktualizējušies jauni uzdevumi personāla vadībā uzņēmumos ar attālinātu vadību, kas noris virtuālā vidē, kā, piemēram, gadījumos, kad rodas problēmsituācijas vai konfliktsituācijas, vadītajam jārisina

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.