MIKROEKONOMIKA. Eksāmens. (30908)

MIKROEKONOMIKA

Eksāmens

Tests. Katram jautājumam iespējama TIKAI VIENA pareiza atbilde.

1) Augsts bezdarba līmenis valstī nozīmē, ka ekonomikas ražošanas iespēju robeža:

  1. pārbīdās uz augšu;
  2. nepārbīdās, bet mēs atrodamies vienā punktā iekšpus šīs robežas;
  3. nepārbīdās, bet mēs atrodamies vienā punktā ārpus šīs robežas;
  4. visas iepriekšējās atbildes ir nepareizas.

2) Preces pieprasījuma līkne pārvietosies pa kreisi, ja:

 1. paaugstināsies šīs preces cena;
 2. samazināsies šīs preces piedāvājums;
 3. patērētāji ir noticējuši, ka šīs preces cena drīzumā paaugstināsies;
 4. pazemināsies aizvietotājpreces cena.

3) Ja preces X cenas pazemināšanās izraisa arī preces Y cenas krišanos, var secināt, ka:

 1. preces X un Y ir savstarpēji aizvietojošas (konkurējošas);
 2. preces X un Y ir savstarpēji papildinošas;
 3. abas ir pirmās nepieciešamības preces;
 4. abas ir greznumlietas.

4) Neelastīgs pieprasījums nozīmē, ka:

a) preces cenai paaugstinoties par 5%, pieprasītais daudzums samazināsies tieši par 5%;

b) preces cenai paaugstinoties par 5%, pieprasītais daudzums samazināsies par mazāk nekā 5%;

c) pazeminoties preces cenai, pārdevēja kopējais ienākums pieaugs;

d) preces cenas izmaiņas neietekmē pieprasīto daudzumu.

5) Ja, preces cenai paaugstinoties no 10 EUR līdz 12 Ecx UR, pieprasītais preces daudzums samazinājās no 1000 vienību līdz 950 vienību, var secināt, ka:

a) preces pieprasījums ir elastīgs;

b) pieprasījuma elastības koeficients ir 2;

c) pieprasījuma elastības koeficients ir 0,5;

d) pieprasījums ir neelastīgs.

6) Krītošā robežderīguma likums nozīmē, ka:

 1. pieaugot preces patēriņam, pazeminās kopējais derīgums;
 2. preču derīgums mazinās, pieaugot iedzīvotāju ienākumiem;
 3. pieaugot preces patēriņam, samazinās papildu derīgums, kuru nes katra kārtējā šīs preces vienība;
 4. pareizas ir atbildes (a) un (b).

7) Ekonomiskās izmaksas:

a) ir vienmēr lielākas par grāmatvedības izmaksām;

b) ir vienmēr mazākas par grāmatvedības izmaksām;

c) ietver sevī apslēptās izmaksas, bet neietver ārējās;

d) ietver sevī ārējās izmaksas mīnus apslēptās izmaksas.

8) Robežizmaksas ir:

a) vidējās izmaksas, kas nepieciešamas, lai ražotu vienu produkta vienību;

b) viszemākās iespējamās izmaksas, kas nepieciešamas, lai ražotu vienu produkta vienību;

c) papildu izmaksas, pieņemot darbā vēl vienu darbinieku;

d) papildu izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai ražotu vēl vienu produkta vienību.

9) Kuras no izmaksām nevar samazināties līdz ar produkcijas daudzuma pieaugumu?:

 1. mainīgās izmaksas;
 2. vidējās kopējās izmaksas;
 3. robežizmaksas;
 4. vidējās pastāvīgās izmaksas.

10) Kurš no sekojošiem apgalvojumiem par pilnīgās konkurences tirgu ir nepareizs?:

a) tirgū ir ļoti liels skaits pircēju un pārdevēju;

b) katram pārdevējam piederošā tirgus daļa ir pārāk maza, lai viņš varētu ietekmēt tirgus cenu;

c) gan iekļūšana tirgū, gan aiziešana no tā ir pilnīgi brīva;

d) katrs pārdevējs izvēlas savas preces cenu pēc sava ieskata.

11) Uzņēmumam pilnīgās konkurences tirgū ir jāpārtrauc ražošana īsajā laika periodā, ja:

a) uzņēmums negūst ekonomisko peļņu;

b) kopējās izmaksas pārsniedz kopējo ienākumu;

c) mainīgās izmaksas pārsniedz kopējo ienākumu;

d) tirgus cena ir zemāka par vidējām kopējām izmaksām.

12) Monopolists ražo produkcijas apjomu Q. Šajā brīdī MR = 70 EUR, MC = 60 EUR un kopējais ienākums pārsniedz kopējās izmaksas. Lai maksimizētu peļņu, monopolistam vajadzētu:

 1. paaugstināt cenu un palielināt ražošanas apjomu;
 2. paaugstināt cenu un samazināt ražošanas apjomu;
 3. pazemināt cenu un palielināt ražošanas apjomu;
 4. neko nemainīt.

13) Lai maksimizētu peļņu, uzņēmums jebkura tirgus apstākļos:

 1. Ražos preci, kamēr cena ir vienāda ar robežienākumu;
 2. Ražos preci, kamēr robežienākums sasniegs nulli;
 3. Palielinās strādnieku skaitu;
 4. Ražos katru preces vienību, kurai robežienākums pārsniedz robežizmaksas.

14) Monopolistiskās konkurences tirgū:

a) piedāvātais produkts ir standartizēts;

b) ir maz pārdevēju;

c) atsevišķs pārdevējs sastopas ar horizontālu pieprasījuma līkni savai precei;

d) ienākšana un aiziešana ir brīvas.

15) Pieprasījuma līkne pēc katra atsevišķa pārdevēja preces monopolistiskās konkurences tirgū ir:

a) stāvāka nekā pilnīgā monopola tirgū;

b) horizontāla;

c) krītoša, bet samērā lēzena;

d) vertikāla.

16) „Lauztās” pieprasījuma līknes modelis oligopolā pamatojas uz pieņēmumu, ka:

a) konkurenti sekos jūsu cenas paaugstināšanai, bet nesekos pazemināšanai;

b) jūsu firma ir efektīvākā savā nozarē;

c) konkurenti sekos jūsu cenas pazemināšanai, bet nesekos paaugstināšanai;

d) starp galvenajiem spēlētājiem tirgū pastāv slepena vienošanās.

17) Darbaspēka vienības robežizmaksas (MRC) uzņēmumam ir:

a) Mainīgo izmaksu pieaugums, palielinot ražošanas apjomu par vienu vienību;

b) Kopējo izmaksu pieaugums, palielinot ražošanas apjomu par vienu vienību;

c) Kopējo izmaksu pieaugums, pieņemot darbā vēl vienu strādnieku;

d) Uzņēmuma peļņas pieaugums, pieņemot darbā vēl vienu strādnieku.

18) Uzņēmums maksimizē peļņu, pārdodot produkciju par cenu P = 2,5 EUR. Darba algas likme ir 5 EUR stundā. Tas nozīmē, ka darbaspēka robežprodukts (stundā) šobrīd ir:

a) 2 produkcijas vienības;

b) 1 produkcijas vienība;

c) 4 produkcijas vienības;

d) 12,5 EUR.

19) Ja kapitāla tirgū paaugstināsies procentu likmes, tad:

a) samazināsies kapitāla piedāvājums;

b) palielināsies kapitāla pieprasījums;

c) samazināsies investīciju apjoms ekonomikā;

d) kapitāla pieprasījuma līkne pārbīdīsies pa kreisi.

20) Ja reālā procentu likme ir 2% gadā, bet inflācija ir 4% gadā, tad nominālā procentu likme ir:

a) 2%;

b) 6%;

c) -2%;

d) 3%.

Citi darbi šajā kategorijā

Valsts uzdevumi un funkcijas. 39.v.

Valsts uzdevums – pienākums, kurš jāveic valstij Valsts funkcija – darbība, ar kuru tiek veikts kāds konkrēts valsts uzdevums. Lielākā daļa par valsts uzdevumiem atzīst:

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.