Noslēguma darba uzdevums (Gatavs darbs pielikumā+Excel)

Noslēguma darba uzdevums

 1. Statistikas datu bāzes portālā Eurostat atrast datus, kas raksturo augstāko izglītību Eiropas Savienības valstīs:
  1. noskaidrot studentu skaitu, kuri studē augstākās izglītības programmās, izvēlēties datus par tabulās dotajiem pēdējiem pieciem gadiem;
  2. datu apstrādei izmantot lietotni MS Excel vai citu ekvivalentu skaitlisko datu apstrādes programmu:
   1. grafiski attēlot a) punktā atrasto studentu skaitu Latvijas un divās vislielākā un divās vismazākā studentu skaita Eiropas Savienības valstīs, salīdzinot studentu skaita vidējo vērtību pēdējos 5 gados;
   2. izvēlēties savai studiju programmai atbilstošu statistisko rādītāju (vai vairākus) un atlasīt datus, lai varētu salīdzināt tos ar a) punktā atrasto studentu skaitu, konstatēt vai pastāv kādas likumsakarības vai tendences. Piemēram, var analizēt iedzīvotāju dzimstību, migrāciju, iekšzemes kopproduktu, dažādu līmeņu izglītību ieguvušo skaitu, ražošanas rezultātu, u.c.
 2. Sagatavot pārskatu MS Word vai citā ekvivalentā teksta apstrādes lietotnē:
  1. pirmajā nodaļā raksturot Eurostat datu avotus un galvenos rādītājus (izmantot internetā atrodamo informāciju);
  2. otrajā nodaļā analizēt šī uzdevuma 1. punktā iegūtos datus un rezultātus;
  3. nodaļu skaitu var brīvi papildināt;
  4. noformēt pārskatu atbilstoši BVK studiju darbu noformēšanas noteikumiem.
 3. Sagatavot prezentāciju par iegūtajiem rezultātiem MS PowerPoint vai citā ekvivalentā prezentāciju sagatavošanas lietotnē.

Iesūtamie faili (vai to ekvivalenti) un iegūstamais vērtējums procentos no kopējā:

 1. Pārskats – MS Word fails (50%).
 2. Aprēķini – MS Excel fails (30%), kura:
  • 1. darblapā – tabula ar Eurostat datu bāzē izvēlētajiem datiem (nemainītiem);
  • 2. darblapā – atlasītie dati par studentu skaitu 5 valstīs, aprēķini un diagramma (as);
  • 3. darblapā – 1.b)ii punktā izvēlēto statistisko rādītāju dati un diagrammas. Ja nepieciešams, var veidot vairākas darblapas.
 3. Prezentācija – MS PowerPoint fails (20%).

Darba izpildei noderīga papildus informācija:

 1. Informāciju no Eiropas Savienības statistikas datu bāzes sniedz Eiropas Savienības portāls http://europa.eu/index_lv.htm (noderīgi izpētīt piedāvāto informāciju!), uzdevuma izpildei vajadzīgo var atrast izvēloties Dokumenti un Publikācijas – Statistika un sabiedriskās domas aptaujas – ES oficiālās statistikas birojs Eurostat (nākamās saites būs pieejamas tikai 3 valodās – angļu, vācu un franču).

Oficiālā Eurostat mājas lapa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home.

 1. Piemērs – darbību secība, ja jāatrod datus par iekšzemes kopprodukta pieaugumu:

Economy and finance – National accounts (including GDP)

Data/Main tables – Annual national accounts – GDP and main components: GDP per capita in PPS (Purchasing Power Standards – salīdzināmā, standartizētā pirktspēja).

Ieteikums izvēlēties pirmo datu kopu (Tables, Graphs and Maps interface), saglabāt datus Excel formātā, nodzēst nevajadzīgos datus, tabulu noformēt uzskatāmi, pievienot/pārveidot paskaidrojumus valsts valodā.

 1. Iespējamie failu formāti:

hiperteksts

*.htm, *.html (HyperText Markup Language)

teksts

*.txt (Plain Text)

speciālais teksta formāts

*.csv (Comma Separated Values)

Adobe Acrobat

*.pdf (Portable Document Format)

tabulas

*.xls, *.xlsx, *.tab, *.tsv (Tab Seperated Values)

grafika

*.jpg (Joint Pictures Experts Group),

*.gif (Graphics Interchange Format),

*.bmp (Bitmap Image File), *.tif (Tagged Image Format File),

*.pcx (PiCture eXchange), *.png ( Portable Network Graphics )

* nozīme – jebkurš faila vārds

 1. Latvijā valsts statistikas pārzine un koordinatore ir Centrālā statistikas pārvalde (http://www.csb.gov.lv/), kuras mājas lapā var iegūt statistiku par ES un citām pasaules valstīm (www.csb.gov.lv/lv/statistika/db).
 2. Datus par pasaules valstu makroekonomikas pamatrādītājiem sniedz Apvienoto Nāciju Organizācijas (http://unstats.un.org/) izstrādātā Nacionālo kontu sistēma (System of National Accounts, SNA), kas, atbilstoši statistisko datu starptautiskās klasifikācijas noteikumiem, dod informāciju par makroekonomikas pamatrādītājiem. SNA nodrošina statistisko uzskaiti un to pilnveidošanu gan nacionālā, gan internacionālā līmenī, tā ir paredzēta ekonomikas radītāju salīdzinošai analīzei, stratēģisko un taktisko lēmumu pieņemšanai.

2

Citi darbi šajā kategorijā

Valsts uzdevumi un funkcijas. 39.v.

Valsts uzdevums – pienākums, kurš jāveic valstij Valsts funkcija – darbība, ar kuru tiek veikts kāds konkrēts valsts uzdevums. Lielākā daļa par valsts uzdevumiem atzīst:

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.