Ogļūdeņraži

Ogļūdeņraži
1. variants
1. uzdevums. (6 punkti)
Izvēlies vienu atbildi! Apvelc pareizo atbildi!
1. Kuri ķīmiskie elementi ietilpst visu ogļūdeņražu  sastāvā?

a) C un O
b) H un O
c) C un N
d) C un H

2. Kā sauc formulas pieraksta veidu C10H20?

a) elektronformula
b) struktūrformula
c) saīsinātā struktūrformula
d) molekulformula

3. Kura no formulām ir organiskās vielas molekulas elektonformula?

a)

b)

c)

d)

4. Cik liels siltuma daudzums izdalīsies, sadegot 4 moliem metāna, ja metāna degšanas termoķīmiskais vienādojums ir: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + 880 kJ

a) 220 kJ
b) 880 kJ
c)   2200 kJ
d) 3520 kJ

5. Nosaki dotās reakcijas veidu:

a)   Aizvietošanas reakcija
b) Pievienošanas reakcija
c) Atšķelšanas reakcija
d) Neviena no minētajām reakcijām

6. Kāda veida reakcija ir ūdeņraža pievienošana alkēniem

a) Dehidrogenēšanas
b) Hidrogenēšanas
c) Hidratācijas
d) Halogenēšanas

2. uzdevums. (6 punkti)
Aizpildi tabulu!

Jēdziens
Definīcija vai skaidrojums
Piemē...

Citi darbi šajā kategorijā

Tes.Soc_12.uzdevums (Gatavs darbs pielikumā)

Izmantojot M.Portera konkurētspējas modeli,analizē efektīvu valsts institūciju darbību,likuma varas un efektīvas tiesu sistēmas,kvalitatīvas izglītības un veselības aprūpesietekmi uz valsts konkurētspēju. Atbildes_12.uzdevumsDownload … Lai apskatītu šo

Soc.darbs 1345V 13052022

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski

Soc_9.uzdevums. 13052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums_9 Veicot izpēti par Eiropas Savienības institūciju( Eiropadomes, Eiropas Komisijas, EiropasParlamenta, Eiropas Ministru padomes u.c.)svarīgāko struktūrvienību darbu, analizēfaktiskos ieguvumus un iespējamoszaudējumus no dažādu politiku realizēšanāsEiropas

K.D. 13052022 V (Gatavs darbs pielikumā)

  Kādu pieredzi sniedz 19. un 20. gadsimta starptautisko attiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums? Piemērs – Versaļas sistēma. Versaļas sistēma. Parīzes Miera konference (1919–1920) juridiski

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.