Pierādījumu jēdziens, priekšmets un pierādīšanas pienākums

Pierādījumu jēdziens, priekšmets un pierādīšanas pienākums
Analizējot pierādījuma jēdziena izpratni civilprocesā, ir jāsecina, ka tā ir visai daudzējāda, atkarībā no valdošās tiesību doktrīnas.
Vērtējot Latvijas civilprocesa zinātnieku darbus, jākonstatē, ka nereti arī šajos darbos pierādījuma jēdziens tiek jaukts ar pierādīšanas jēdzienu, uzskatot procesuālo darbību realizēšanu par pierādījumiem tiesā. Latvijas Civilprocess kā tiesību zinātne savstarpēji norobežo šos divus jēdzienus, ar pierādīšanas līdzekļiem saprotot tikai normatīvajos aktos noteiktos pierādīšanas avotu veidus, kādus lietas dalībnieki var izmantot pierādīšanas procesā, bet ar tiesu pierādījumu starpniecību tiek konkretizēts puses izvēlētais vai tai pieejamais ziņu avots noteiktā civiltiesiskajā strīdā, lai pierādītu pagātnes faktu esamību vai neesamību. Neatbilstošā pierādīšanas līdzeklī ietvertās ziņas, nevar uzskatīt par pierādījumiem tiesā.
Tomēr, pētot pierādījuma jēdziena dažādās izpratnes, jāatzīst, ka atseviš...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

KORPORATĪVĀ KULTŪRA UNKORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

Organizācijas, jeb korporatīvā, kultūra ir darba kolektīva vērtību, pārliecību, normu un tradīciju sistēma, kas nosaka iekšējo komunikāciju un organizācijas stereotipus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas

KOMANDAS VADĪBA ATTĀLINĀTA DARBA REŽĪMĀ

IEVADS Ir aktualizējušies jauni uzdevumi personāla vadībā uzņēmumos ar attālinātu vadību, kas noris virtuālā vidē, kā, piemēram, gadījumos, kad rodas problēmsituācijas vai konfliktsituācijas, vadītajam jārisina

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.