Prakses atskaite. AS Citadele banka.

Prakses atskaite
AS Citadele banka
Pētāmais periods: 2019.g. un 2020.g.
2021
Saturs
1.Bankas Citadele vispārējais raksturojums 3
1.1.Bankas Citadele vēsturiskais apskats 3
1.2.Citadele vieta finanšu sektorā un banku grupā 4
2.Citadele kapitāla piederība un struktūra 9
2.1.Īpašnieki un valde 9
2.2.Kapitāla un rezervju struktūra 10
3.Citadele noguldījumu politika 11
4. Līdzekļu piesaistīšana vērtspapīru veidā 13
5. Citadele kredītpolitika 17
5.1.Kredītu darījumi Citadeles bankā 17
5.2.Kredīta izsniegšanas uzskaite 19
5.3. Uzkrājumu veidošanas uzskaite 21
5.4. Ārpusbilances posteņi 25
6. Valūtas darījumi 27
7. Operācijas ar vērtspapīriem 29
8. Trasta operācijas 31
9. Tirdzniecības operāciju finansēšana 32
10. Maksājuma kartes un elektroniskie norēķini 37
10.1. Darījumi ar maksājuma kartēm 37
10.2. Elektroniskie pakalpojumi 41
Izmantotā literatūra un avoti 43
1.Bankas Citadele vispārējais raksturojums
1.1.Bankas Citadele vēsturiskais apskats
„Citadele" tika dibināta 2010.gadā, restrukturiz...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

KORPORATĪVĀ KULTŪRA UNKORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

Organizācijas, jeb korporatīvā, kultūra ir darba kolektīva vērtību, pārliecību, normu un tradīciju sistēma, kas nosaka iekšējo komunikāciju un organizācijas stereotipus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas

KOMANDAS VADĪBA ATTĀLINĀTA DARBA REŽĪMĀ

IEVADS Ir aktualizējušies jauni uzdevumi personāla vadībā uzņēmumos ar attālinātu vadību, kas noris virtuālā vidē, kā, piemēram, gadījumos, kad rodas problēmsituācijas vai konfliktsituācijas, vadītajam jārisina

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.