Praktiskais pārbaudes darbs Nr.1 ( 25% no kopējā vērtējuma) (Gatavs darbs pielikumā)

Praktiskais pārbaudes darbs Nr.1 ( 25% no kopējā vērtējuma)
Prasības praktiskā darba izpildei
Studenta brīvi izvēlēta uzņēmuma, idejas, pakalpojuma, produkta, zīmola, NVO, partijas, vietas, pilsētas, valsts mārketinga vides faktoru analīzi, izmantojot SVID analīzes metodiku (uzņēmuma stipro un vājo pušu noteikšana, un tirgus iespēju un draudu noteikšana)” izpildei;
Pārbaudes darbs jāiesniedz word formātua dokumentā. Darba kopējais apjoms 3 – 6 lpp (bez titullapas, nav nepieciešams satura rādītājs, fontu lielums 12, paragrāfs 1,5;
Darbā tiek identificētas studenta jauniegūtās prasmes un kompetences apgūstot šo kursu.
Analīzei jāievēro šāda struktūra un prasības
1) Tēma (uzņēmuma) nosaukums, Studenta vārds, uzvārds, programma, iesniegšanas datums;
2) Analizētā uzņēmuma vai objekta apraksts
3) tēmas teorētiskais pamatojums – kas ir SVID analīze ( līdz 1 lapai)
3) praktiskā studenta brīvi izvēlēta objekta analīze ar SVID metodi (izmantot paraugu, kuru var atrast 2. tēmā “ Mārketinga modeļi...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Matem.122G (Gatavs darbs pielikumā)

4.uzdevums (16punkti) Aplūkojot zīmējumus, nosauc un uzzīmē daudzstūri, kas rodas taisnu prizmu vai piramīdu šķeļot ar plakni (4. zīm. dota četrstūra piramīda). Pamato, kāda figūra

VALSTS KONTROLES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 

IEVADS Analizējot pašreiz aktuālās problēmas un grūtības, kas perspektīvā var izraisīt vēl komplicētākas un negatīvā skatījumā sarežģītākas komplikācijas, negācijas, secināms, ka 21.gs. Latvijas īpašie izaicinājumi

Uzturs un stress 16032023

Ievads Pētījuma aktualitāte Stresa ievainojumi ir traumu spektrs, kas ataino nesakritību starp kaula izturību un hronisku mehānisku slodzi, kam kauls tiek pakļauts. Šī nesakritība var

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.