REAKCIJAS ElEKTROlĪTU ŠĶĪDUMOS

REAKCIJAS ElEKTROlĪTU ŠĶĪDUMOS
1. variants
1. uzdevums. (3 punkti)
Savieto dotos ķīmisko reakciju vienādojumus ar pazīmēm, kas liecina, ka dotā reakcija ir iespējama! (3 punkti)

1. 2KI + Pb(NO)3 →2KNO3 + PbI2↓
 
2. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑
3. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

a) Praktiski nešķīstošas vielas veidošanās. Ieliec nešķīstošai vielai zīmi↓
 
b) Mazdisociētas vielas veidošanās. Pasvītro mazdisociētu vielu!
c) Gaistošas vielas izdalīšanās. Ieliec gaistošai vielai zīmi↑

2. uzdevums. (3 punkti)
a) Uzraksti ķīmiskās reakcijas molekulāro vienādojumu, ja reaģē 2 moli LiOH ar 1 molu H2SO3!
2LiOH + H2SO3 → H2O + Li2SO4
b) Uzraksti ķīmiskās reakcijas molekulāro vienādojumu, ja reaģē 1 mols LiOH ar 1 molu H2SO3! Uzraksti iegūtas sāls nosaukumu!
LiOH + H2SO3 → H2O + LiHSO3
3. uzdevums. (5 punkti)
Izmantojot šķīdības tabulu, uzraksti pilnos un saīsinātos jonu vienādojumus!

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2+ H2O

2K++ CO32- + 2H++2Cl- → 2K+ +2Cl- + CO2+ H2O
CO32- + 2H+ → CO2+ H2O

BaCl2 + Na2...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Kā veido vietas plānu?

Izvēlētais jautājums: Lasa, raksta 3 un 4 ciparu skaitļus, kas radīsies, mērot garumu un izsakot to centimetros. Uzdevumu izstrāde pēc B. Blūma taksonomijas Līmeņi Uzdevumi

“Šūšana” 1.-3. klase

1.uzd. 2.4. Kā šuj ar rokām un dažādi rotā ar vītām, pītām aukliņām un tamborētām pīnītēm izstrādājumu? (20 stundas) Idejas: https://www.pinterest.com/pin/585116176578283787/ https://www.pinterest.com/pin/350506783481875737/ https://www.pinterest.com/pin/468937379943472225/ https://www.pinterest.com/pin/425801339767724735/ https://www.pinterest.com/pin/21814379432959577/

STUNDAS PLĀNS LATVIEŠU VALODĀ

Klase: 1.klase Mācību tēma: Pirmsābeces periods (septembra 1. nedēļa) Stundas tēma: Klausītprasme-iepazīšanās (pirmā mācību stunda) Stundas mērķis (sasniedzamais rezultāts): Novērtēt jau esošās skolēnu klausīšanās un

Matem.122G (Gatavs darbs pielikumā)

4.uzdevums (16punkti) Aplūkojot zīmējumus, nosauc un uzzīmē daudzstūri, kas rodas taisnu prizmu vai piramīdu šķeļot ar plakni (4. zīm. dota četrstūra piramīda). Pamato, kāda figūra

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.