REAKCIJAS ElEKTROlĪTU ŠĶĪDUMOS

REAKCIJAS ElEKTROlĪTU ŠĶĪDUMOS
1. variants
1. uzdevums. (3 punkti)
Savieto dotos ķīmisko reakciju vienādojumus ar pazīmēm, kas liecina, ka dotā reakcija ir iespējama! (3 punkti)

1. 2KI + Pb(NO)3 →2KNO3 + PbI2↓
 
2. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑
3. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

a) Praktiski nešķīstošas vielas veidošanās. Ieliec nešķīstošai vielai zīmi↓
 
b) Mazdisociētas vielas veidošanās. Pasvītro mazdisociētu vielu!
c) Gaistošas vielas izdalīšanās. Ieliec gaistošai vielai zīmi↑

2. uzdevums. (3 punkti)
a) Uzraksti ķīmiskās reakcijas molekulāro vienādojumu, ja reaģē 2 moli LiOH ar 1 molu H2SO3!
2LiOH + H2SO3 → H2O + Li2SO4
b) Uzraksti ķīmiskās reakcijas molekulāro vienādojumu, ja reaģē 1 mols LiOH ar 1 molu H2SO3! Uzraksti iegūtas sāls nosaukumu!
LiOH + H2SO3 → H2O + LiHSO3
3. uzdevums. (5 punkti)
Izmantojot šķīdības tabulu, uzraksti pilnos un saīsinātos jonu vienādojumus!

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2+ H2O

2K++ CO32- + 2H++2Cl- → 2K+ +2Cl- + CO2+ H2O
CO32- + 2H+ → CO2+ H2O

BaCl2 + Na2...

Citi darbi šajā kategorijā

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.