“РОЛЬ БАНКОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ” – 2 Вариант

Вариант 2

“APSTIPRINU”
RISEBA Ekonomikas un finanšu
 
Departamenta vadītāja _________________
 
2017. gada ______. ___________________
Р и ж с к а я М е ж д у н а р о д н а я в ы с ш а я
ш к о л а Б и з н е с а и У п р а в л е н и я
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
ПРЕДМЕТ:
“РОЛЬ БАНКОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ”
Вариант 2

Выполните:

любое одно задание из заданий 1, 2, 3 (25%)
задание 4 (20%)
задание 5 (15%)
любое одно задание из заданий 6, 7, 8 (25%)
задание 9 (15%)

В каждом задании указано максимальное количество процентов, которое Вы можете получить при условии его качественного выполнения.
Общее количество заданий: ДЕВЯТЬ.
Необходимо выполнить ПЯТЬ заданий.

ЗАДАНИЕ 1
Раскройте сущность ипотечного кредита. В чем заключаются особенности ипотечного кредитования? Какова связь между ипотечным кредитованием и выпуском ипотечных закладных листов. Опишите механизм ипотечного кредитования и выпуска ипотечных закладных листов?
(Итого: 25%).
ЗАДАНИЕ 2
Раскройте сущность факторинговых операций. Ка...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Matem.122G (Gatavs darbs pielikumā)

4.uzdevums (16punkti) Aplūkojot zīmējumus, nosauc un uzzīmē daudzstūri, kas rodas taisnu prizmu vai piramīdu šķeļot ar plakni (4. zīm. dota četrstūra piramīda). Pamato, kāda figūra

VALSTS KONTROLES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 

IEVADS Analizējot pašreiz aktuālās problēmas un grūtības, kas perspektīvā var izraisīt vēl komplicētākas un negatīvā skatījumā sarežģītākas komplikācijas, negācijas, secināms, ka 21.gs. Latvijas īpašie izaicinājumi

Uzturs un stress 16032023

Ievads Pētījuma aktualitāte Stresa ievainojumi ir traumu spektrs, kas ataino nesakritību starp kaula izturību un hronisku mehānisku slodzi, kam kauls tiek pakļauts. Šī nesakritība var

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.