SIA Jēkabpils namsaimnieks

 

1.UZDEVUMS Namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas uzņēmuma vispārīgs raksturojums. 20 stundas.

(Uzdevuma nosaukums atbilstoši kvalifikācijas prakses programmai, norādot kopējo uzdevuma veikšanai pavadīto akadēmisko stundu skaitu)

Datums
(dd.mm.gggg.)

Stundu
skaits

Veikto prakses uzdevumu apraksts

11.06.2019.

8

Iepazīties ar uzņēmuma juridisko pamatojumu.
Normatīvo vidi namu apsaimniekošanas uzņēmumā nosaka ārējie normatīvie akti – Latvijas Republikas normatīvie akti.
“Arhīvu likums”, Elektronisko dokumentu likums”, “Iesniegumu likums”, “Informācijas atklātības likums”, “Paziņošanas likums”, “Pasta likums”, Dokumentu juridiskā spēka likums, Fizisko personu datu apstrādes likums, “Valsts valodas likums”, Ministru kabineta noteikumi Nr.558. 2005.gada 28.jūnijā „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

1. kontroldarbs 19052023

(pareizas var būt arī vairākas atbildes) Kādu informāciju ir jāsniedz (pārzinim pēc savas iniciatīvas) datu subjektam, ievācot no viņa datus? Pārziņa nosaukumu un adresi; Personas

Globalization trends

Globalization trends, which are observable with the advancement of technology, blur the boundaries between nations: people travel more, seek employment abroad, and move their country

Muitas darbība Latvijas pastā

IEVADS Starptautiskie pasta sūtījumi mūsdienās, pateicoties plaši izplatītajai interneta tehnoloģiju intensīvai attīstībai, kļūst par vienu no ērtākajiem un izplatītākajiem veidiem, kā fiziskām personām pārvietot preces

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.