Tag: Bioloģija

Zarnu mikrobioma

Ievads Cilvēka ķermenis ir ļoti sarežģīts. Var apgalvot, ka tas sastāv no mikrobiomiem, kas sintezē cilvēka organisma funkcionēšanai nepieciešamus vitamīnus, piedalās gremošanas procesos un pārtikas šķelšanā, stimulē imūno sistēmu, aizsargā pret patogēniem mikroorganismiem, ietekmē centrālo nervu sistēmu un citu svarīgu cilvēka eksistēšanai nepieciešamo funkciju pildīšanu (Kroiča, 2019). Cilvēka mikrobiomi mīt

Attīstības traucējumu diagnostika vispārizglītojošā skolā

Bērnu attīstības traucējumi ir dažādu veidu izmaiņas un problēmas, kas ietekmē bērnu fizisko, emocionālo, kognitīvo vai sociālo attīstību. Šie traucējumi var rasties gan agrīnā bērnībā, gan vēlākā vecumā, un tiem var būt dažādi cēloņi, tostarp ģenētiskie, vides faktori, dzemdību sarežģījumi vai citi medicīniski apstākļi. Ir daudz veidu attīstības traucējumu, un

PREVENTĪVIE PASĀKUMI BĒRNU PĒDU PROBLĒMU NOVĒRŠANĀ

Mūsdienu veselības aprūpes regulas (Ārstniecības likums, 01.10.1997) vērš sabiedrības un ārstniecības personu uzmanību uz to, ka visiem bērniem gan juridiski, gan praktiski bez jebkādas diskriminācijas jābūt piekļuvei veselības aprūpei un ar to saistītiem pakalpojumiem, tajā skaitā podologa pakalpojumiem. Ņemot vērā, ka podologa pakalpojumi tikai atsevišķām pacientu grupām ir valsts apmaksāti,

Bioloģija II semestra parbaudes darbs

Uzdevums (8 punkti) Tabulā pie katra nacionālā parka ieraksti tā izveidošanas gadu, īsumā izklāsti tā darbības pamatuzdevumus un norādi vismaz 5 aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, kas sastopamas katrā nacionālajā parkā! Ieraksti, kādas aizsargājamās dabas teritorijas sauc par nacionālajiem parkiem! Izmantojamās interneta vietnes: • http://www.vidm.gov.lv • http://www.dap.gov.lv • http://latvijas.daba.lv •

BIOētikas principi cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu izmantošanas pētījumos

1. BIOētikas principi pēc UNESCO Vispārējās bioētikas un cilvēktiesību deklarācijas2. Vēsturisko notikumu apskats bioētikas kontekstā3. BIOĒtikas principu ievērošana pētniecībā un medicīnā 1.1. Autonomijas princips Saistošie panti:  3. pants – Cilvēka cieņa un cilvēktiesības 5. pants – Autonomija un individuālā atbildība 6. pants – Piekrišana Nozīme: Medicīniskajos pētījumos un metožu izstrādē

Vai cilvēki “apēd” zemeslodi?

Cilvēces darbība un cilvēku skaits pēdējo pārsimts gadu laikā ir vairākkārt pieaudzis un līdz ar to ir pieaugusi vajadzība pēc resursiem, īpaši pārtikas, kuras ražošanai ir nepieciešams gan lielas zemes platības, gan liels resursu – ūdens, minerālvielu – daudzums. Tāpat pārtikas rūpniecība rada arī lielu izmešu daudzumu – lauksaimniecība rada

Endokrīnā sistēma

Ievads Endokrīnā sistēma ir dziedzeru un audu komplekss, kas ražo un sekretē hormonus – bioloģiski aktīvas molekulas. Šī sarežģītā sistēma ķermenī regulē un koordinē vitālas funkcijas, tai skaitā augšanu un attīstību, metabolismu, seksuālo funkciju un reprodukciju, kā arī miegu un garastāvokli. (1) Daudzas no organisma bioloģiskajām sistēmām ar endokrīnās sistēmas

Pārbaudes darbs bIOLOĢIJā 11. klasei “DNS noslēpumi.” (Gatavs darbs pielikumā)

uzdevums (5 punkti) Norādi, kurš paskaidrojums atbilst katram no dotajiem jēdzieniem! Gēnu inženierija Gēnu terapija Klonēšana Selekcija Vektori  1.Hromosomu skaita un formas analizēšana.2.Jaunu augu un dzīvnieku šķirņu un mikroorganismu celmu veidošana3.Ģenētiskā materiāla pārnešana no viena organisma uz citu.4.Metode bojātu, par slimību atbildīgu gēnu korekcijai.5.Ģenētiski identisku organismu (šūnu, molekulu) iegūšana.6.Plazmīdas vai vīrusi, kas tiek izmantoti

Mutācijas + Iedzimtās slimības (Gatavs darbs pielikumā)

Mutācijas + Iedzimtās slimības. Iedzimstošas izmaiņas, kuras realizējas kā ģenētiskā materiāla samazināšanās vai palielināšanās, vai kā nukleotīdu struktūras vai to secības izmaiņas. Organismus ar šādām izmaiņām sauc par mutantiem, bet faktorus par mutagēniem. Pēc izcelsmes M. iedalās: 1. Gēnu A Dominantās 2. Hromosomu B Recesīvās (visbiežāk) 3. Genoma C Letālās

Bioloģija, 9.kl. 1. semestra pētnieciskais darbs bioloģijā (Gatavs darbs pielikumā)

PĒTNIECISKAIS DARBS PĒTĪJUMS Izziņas process, kurā notiek jaunu zināšanu radīšana, līdz pat jaunu teoriju izstrādei. MĒRĶIS Veicināt kritisko un radošo domāšanu, cēloņu – seku analizēšanas prasmes un pētniecības darbības iemaņu attīstību. LAIKS Pētījumam velti ne ilgāk par 2 nedēļām (15.decembris), lai varētu darbu laicīgi noformēt un iesniegt. FORMĀTS Darbu vari

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma (Darbs pielikumā)

Salīdzināt Latvijai raksturīgās ekosistēmas pēc sugu daudzveidības, apstākļiem un izvietojuma. Izveidot prezentāciju (plakātu vai infografiku, video) par 2 no Latvijas ekosistēmām! Norādot: sugu bioloģisko daudzveidību (augi un dzīvnieki – konkrētas sugas) abiotisko faktoru ietekmi barošanās ķēdes vai barošanās tīklu konkrētajā ekosistēmā. Vispirms atlasām informāciju par ekosistēmām, tad izveidojam pārskatu, kas

Kulturāli – vēsturiskais apskats «Pūce» (prezentācija pielikumā)

•Liela apaļa galva un uz priekšu vērstas salīdzinoši lielas acis padara pūces nesajaucamas ar citiem putniem. Tām ir ass uz leju vērsts, noliekts knābis, mīksts, maskējošs spalvu tērps. •Pūces ir plēsēji – tās medī dzīvus barības objektus, kurus izmanto uzturā. Izcila redze un precīza dzirde ir nozīmīgi pielāgojumi medībām, kurus

Ādas uzbūve un funkcijas

Summary Skin is the largest organ in human body, which makes up approximately 15% of the whole body weight. Skin is like a layer that separates body`s internal and external environments. Skin has several important, even vital functions: thermoregulation, water and salt equilibrium, excretion, physical, chemical and immunological protection, sensory

Pētnieciskais/laboratorijas darbs Bioloģija. Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus? (Gatavs darbs pielikumā)

Ūdens iztvaikošana caur augu lapām Sasniedzamie rezultāti: eksperimentāli pārbaudu, kādi faktori var ietekmēt ūdens iztvaikošanu no lapām; noskaidroju, kā iztvaikošanas process ir saistīts ar augu uzbūvi un fizikas likumiem. Situācijas apraksts Iejūties izdzīvotāja lomā! Tu esi nonācis vietā, kurā nav pieejams dzeramais ūdens, bet ir sastopami augi ar lapām. Izdzīvošanas

Pētnieciskais darbs. VIELU VADĪŠANA AUGOS 01.04.22(Gatavs darbs pielikumā)

Darba uzdevumi Eksperimentāli pierādīt ūdenī izšķīdušo vielu vadīšanu augos. Sagatavot protokolu par eksperimenta norisi un rezultātiem. Protokolā norādīt darba uzdevumu, kā veikts eksperiments, ko novēroja, ko secināja. Ilustrēt ar zīmējumiem vai fotoattēliem. Darba piederumi, vielas 2 papīra glāzes, 2 augi ar baltiem ziediem vai selerijas kāti, krāsaina tinte vai pārtikas

Sēklaugi (Gatavs darbs pielikumā)

    Ar ko kailsēkļi atšķiras no segsēkļiem? Kāpēc segsēkļi mūsdienās ir izplatītākie augi? Seklas attīstas dīgļos un sēklaizmetņos. Priede,Kadiķis. 2.p 2. Norādiet, kuri apgalvojumi par kailsēkļiem ir pareizi, kuri- nepareizi! Apgalvojumi Pareizi Nepareizi Kailsēkļi pieder pie sēklaugiem     Kailsēkļi ir gan kokaugi, gan lakstaugi   + Visi kailsēkļi

Cilvēka un vides mijiedarbība (Gatavs darbs pielikumā)

  1. uzdevums(7 punkti)   Izskaidro jēdzienus! Smogs- ir viens no gaisa piesārņojuma veidiem. Sēklu banka- Sēklu kolekcijas izveidošana ir vienkāršs un ekonomisks veids, kā … Globālā sasilšana- ir apzīmējums Zemes atmosfēras un… Bioloģiskā lauksaimniecība- vienota lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas sistēma, kas nodrošina optimālu savstarpēji saistītu ekosistēmas elementu-augsnes, augu, dzīvnieku un cilvēku

Ķērpji, sūnas, papardes. (Gatavs darbs pielikumā)

  Ar ko sūnas atšķiras no ķērpjiem? Kāds ir sūnu dzīves cikls? Ar ko tas atšķiras no papardes dzīves cikla? Ķerpju laponis sastāv no aļģes un sēnes ,daļai ķērpju ir rizoīdi.Vairojas galvenokārt veģetatīvi. Sūnas ir augi , kam ir stumbrs un lapas,daļai rizoīdi.Vairojas ar sporām.Ir dzimumpaaudze un … 3.p 2.

Ievads bioloģijā (Gatavs darbs pielikumā)

  1.Papildini teikumus! a) Organismus, kuri šūnā ir kodols un citas ar membrānu norobežotas šūnas struktūras, sauc par ___________________________ .eikarioti b) Organismus, kuru šūnā nav kodola un citu ar membrānu norobežotu struktūru, sauc par ___________________ … c) Visas organismos notiekošās vielu pārvērtības sauc par _________________ jeb metobolism__jeb vielmaiņa__________________ . d)

Dzīvības izcelšanās un evolūcija (Gatavs darbs pielikumā)

  Dzīvības izcelšanās un evolūcija Apvelc ar aplīti, ar kuriem apzīmēti patiesie apgalvojumi par dzīvības izcelšanos un evolūciju! (Darba izmanto attēlu B_10-UP-03-VM2; B-10-UP-03-VM3) Kreacionisma teorija uzskata, ka dzīvība uz Zemes ir atnesta no citām planētām. Par primitīvākajiem sauszemes mugurkaulniekiem uzskata senos abiniekus. Pirmie dzīvie organismi radās uz sauszemes. Meteorītos ir

Augsnes (Gatavs darbs pielikumā)

„Augsnes” (40. lpp – 47.lpp mācību grāmatā) Uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! Kā sauc augsnes veidoto sfēru? … Kas ir augsne?  … Kas ir fizikālā dēdēšana un kas to izraisa? … Līdz cik lielam graudu izmēram aktīvi norisinās fizikālā dēdēšana? Temperatūras maiņas Kas notiek ķīmiskā dēdēšanas rezultātā? Augsne paliek neaugliga No

Bioloģija 12. klasei 2. pārbaudes darbs Organismu vairošanās (Gatavs darbs pielikumā) 12987

  uzdevums (3 punkti) Apvelc patiesos apgalvojumus par organismu bezdzimumvairošanos un dzimumvairošanos! a) Bezdzimumvairošanās ceļā radušies pēcnācēji ir ģenētiski identiski saviem vecākiem. b) Bezdzimumvairošanās ir izdevīga mainīgos vides apstākļos. c) Dzimumvairošanās rezultātā rodas pēcnācēji, kuri ir ģenētiski atšķirīgi no vecākiem. d) Bezdzimumvairošanās gadījumā ir divi vecāki. e) Dzimumvairošanās laikā parasti

Bioloģija 12. klasei 1. pārbaudes darbs Selekcija (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums: (5 punkti)Atrodi vienu pareizo atbildi! 1. Kas ir šķirne? a) Iekšsugas grupa, mākslīgi radīta populācija. b) Cilvēka mākslīgi radīta suga ilgstoša selekcijas darba rezultātā. c) Dzīvnieku un augu kopa, kam ir priekšrocības izdzīvošanā un vairošanās, salīdzinot ar dzīvniekiem un augiem savvaļā. d) Ilgstošas dabiskās izlases rezultāts. 2. Kas

11. klase Dabaszinības 6. pārbaudes darbs Organismu klasifikācija, daudzveidība un pielāgotība dzīves videi (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums (3 punkti) 1. Atzīmē, kuri klasifikācijas principi atbilst katram zinātniekam – K. Linnejam, Aristotelim, R. Vitakeram, A. Van Lēvenhukam! Klasifikācija   Pieņēma sugu par klasifikācijas pamatvienību.   Visus organismus iedalīja 5 valstīs (monēras, protisti, sēnes, augi, dzīvnieki).   Visas dzīvās būtnes iedalīja 14 valstīs, kuras sīkāk sadalīja pēc

11. klase bioloģija 6. pārbaudes darbs 15091 (Gatavs darbs pielikumā)

Cilvēka ģenētika. Mainība, modifikācijas, mutācijas, populāciju ģenētika. uzdevums (2 punkti) Vasaras raibumi ir dominantā pazīme. Sievietei ar vasaras raibumiem un vīrietim bez vasaras raibumiem visi bērni ir ar vasaras raibumiem. Pasvītrot vecāku genotipus! RR rr Rr uzdevums (6 punkti): Cilvēkam vasaras raibumiņu esamību nosaka viena gēna alēles. Dominantā alēle (A)

Meža nozares 01142203

  Temata izvēles pamatojums Mežs ir ekosistēma, kurā galvenais organikas ražotājs ir kokaudze. [1] Mežs ir arī Latvijas valsts nacionālā bagātība[2] un eksporta prece. Mežu kā jebkuru valsts bagātību nepieciešams apsaimniekot un uzturēt, tādējādi veidojas mežsaimniecība, kura ir tāda cilvēku saimnieciskā darbība mežā, ar kuru tiek panākta meža resursu efektīvāka

Angiotenzīna konvertējoša enzīma inhibitori: galvenie asinsspiediena regulētāji ārsta arsenālā

Angiotenzīna konvertējoša enzīma inhibitori: galvenie asinsspiediena regulētāji ārsta arsenālā Ievads. Kam no mums, jaunajiem topošiem mēdiķiem, tikai nav vectēva, omas, tēva vai onkuļa, kas mocītos ar paaugstināto asinsspiedienu?! Vieglāk atrast cilvēku, kas nezin, kas tas ir, nekā to, kas ik pa laikam sūdzētos par “galvas griešanu”, tas ir, reiboņiem, galvassāpēm,

Hidrostatiskais spiediens: Dzīvē un Medicīnā

Hidrostatiskais spiediens: Dzīvē un Medicīnā Katram mediķim ir skaidri jāsaprot, kā strādā mūsu ķermenis. Un šajā jomā mums palīdzēs ne tikai fizioloģija, bioķīmija, antropoloģija, bet arī biofizika ­­­­– vistiešākā nozīmē. Un viena no svarīgākām tēmām biofizikā ir hidrostatika. Jo mēs, kā mēs zinām kopš bērnu enciklopēdiju lasīšanas laikiem, apmēram uz

Use of alternative fuels (energy sources) in road transport

  Table of content Introduction 2 1. Development of the transport industry 4 2. Analysis of possible alternatives 8 Conclusions 12 References 13 Introduction The inevitable tightening of ecological requirements and the necessity of reducing the negative impact of emissions on the environment are already beginning to influence the choice

SELEKCIJA TESTS 1. Variants

1. uzdevums: Atrodiet vienu pareizo atbildi! (5 punkti) Kas ir heteroze? Homozigotu īpatņu krustošana, iegūstot heterozigotus īpatņus; Palielināta F1 produktivitāte, salīdzinot ar vecāku formām; Heterozigotu īpatņu krustošana, iegūstot homozigotus īpatņus; Recesīvo pazīmju izpausme F1 paaudzē. Mutācijas ir pēkšņas, nekontrolētas izmaiņas iedzimtības materiālā. Kurš apgalvojums par mutācijām ir pareizs? Mutācijas var

Globālās ekoloģijas problēmas un risinājumi to mazināšanai + Prezentācija

Ievads 3 1. Problēmu apraksts 5 1.1. Pārapdzīvotība 5 1.2. Klimata pārmaiņas 7 1.3. Bioloģiskā daudzveidība 8 2. Savstarpējā saistība 12 3. Risinājumi 16 Secinājumi 21 Izmantotās literatūras saraksts 23   Ievads Viss, kas ieskauj vai ietekmē dzīvo organismu tā dzīves laikā, tiek saukts par tā vidi. Vide var būt

PASAULE AP MUMS UN TĀS PĒTĪŠANA 1.VARIANTS (Gatavs darbs pielikumā)

  Pārbaudes darbs N 1 uzdevums (4 punkti) PASAULE AP MUMS UN TĀS PĒTĪŠANA variants Vai apgalvojums ir patiess? Apvelc ar aplīti atbilstīgo atbildes variantu! Audi ietver trīs zemākus organizācijas līmeņus – atomus, molekulas un šūnas. Jā Nē Spirta termometru var izmantot ļoti augstu temperatūru mērīšanai labāk nekā temperatūras sensoru.

Pirmais patstāvīgais darbs (Gatavs darbs pielikumā)

  Atbildēt uz jautājumiem, atbildot vairāk saviem vārdiem. Kas ir mikroorganismu antagonisms, kā to var izmantot zarnu traktā? Kādi ir antagonisma veidi, paskaidrot? Kādām prasībām atbilst probiotiskās baktērijas? Kas ir bioterapija, kā to var izmantot? Kas ir prebiotikas, vai tās var pasliktināt zarnu trakta infekcijas stāvokli, kādēļ? Kas ir antibakteriālās

Генно-модифицированные продукты: за и против

За: ГМО-продукты с более низкой ценой и в более большой объеме. ГМ продукты разрабатываются и продаются, потому что есть определенное преимущество как для производителя, так и для потребителя этих продуктов. Это означает перевод продукта с более низкой ценой, большей выгодой (с точки зрения долговечности или пищевой ценности) или с тем

M.D Bioloģija 2309

13. UZDEVUMS 1. Bioloģisko pamatmotivāciju rašanās un regulācija. Bioloģiskas pamatmotivācijas ir iedzimtas uzvedības formas – dziņu refleksi, kas atspoguļo organisma iekšējās vides izmaiņas un ir saistīti ar bioloģiskām vajadzībām – izsalkumu, slāpes, dzimumtieksme. Bioloģiskas pamatmotivācijas ir uzvedības akti, kas ir vērsti uz speciāliem ārējās vides kairinātājiem, un apimierina noteiktas iekšējās

Liрekļa (glutēna) nοzīme рārtikaѕ ražοšanā

Liрekļa (glutēna) rakѕturοјumѕ Сοdex Ѕtandard 118-1979 definē glutēnu kā „οlbaltumvielu frakсiјa nο kviešiem, rudziem, miežiem, auzām, tο kruѕtοtaјām šķirnēm un atvaѕināјumiem, kο daži сilvēki neрaneѕ un kaѕ ir nešķīѕtοša ūdenī un 0.5 M NaСl”. (Haraѕzi et al., 2011) Ѕtingri zinātniѕki terminѕ “glutēnѕ” attieсināmѕ tikai uz kviešοѕ eѕοšο рrοteīnu, taču сeliakiјaѕ

Parastās priedes Pinus sylvestris L. kā koku sugas mežsaimnieciskais raksturojums

SATURS 1. LITERATŪRAS APSKATS 2 1.1. Parastās priedes Pinus sylvestris L. kā koku sugas mežsaimnieciskais raksturojums 2 1.1.1. Stādāmā materiāla izcelsme 6 1.1.2. Stādāmā materiāla veida raksturojums 10 1.2. Meliorētu augšņu raksturojums 15 1.3. Meliorācijas ietekme uz koku augšanas gaitu 22 1.4. Secinājumi 27 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 30 LITERATŪRAS APSKATS

Latvijā biežāk sastopamie gliemeži un gliemenes

Latvijā biežāk sastopamie gliemeži un gliemenes Pēc dotā parauga ieraksti tabulā katra gliemja noteikšanas gaitu! Noteikšanai izmantoto soļu skaits dažādiem gliemjiem var atšķirties. Nepieciešamības gadījumā pievieno tabulai papildu rindas!   Paraugs Sugas nosaukums latīniski Viviparus viviparus Sugai atbilstošās pazīmes – secīgi pēc noteicēja Čaula asimetriska, savīta spirālē   Vītņu izkārtojums

Cukurs – draugs vai ienaidnieks

Cukurs – draugs vai ienaidnieks Zinātniski pētnieciskais darbs Rīga, 2021 Anotācija Cukurs – draugs vai ienaidnieks. Linda Smeltere, Monta Smone, darba vadītāja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bioloģijas skolotāja mag. biol. Rudīte Hahele. Darbā analizēts – Cukura būtība. Cukura veidi. Cukura vēsture. Cukura ietekme uz veselību. Cukura lietošanas paradumi ikdienā. Darba mērķis:

ORGANISMU DAUDZVEIDĪBA

I variants PĀRBAUDES DARBS BIOLOĢIJĀ 10. KLASEI Tēma: ORGANISMU DAUDZVEIDĪBA LABU VEIKSMI! 1.Uzdevums. Uzraksti, kurai organismu valstij pieder minētās dzīvās būtnes! (5 punkti) [Vērtēšanas kritēriji: Par katru pareizi norādīto organismu valsti- 1 punkts: 5×1=5p.] A. Apšubeka sēnes B. Zilais valis dzīvnieki C. Mainīgā amēba protisti D. Ārstniecības pienene augi E.

ORGANISMU VIELMAIŅA

I variants 6. PĀRBAUDES DARBS BIOLOĢIJĀ 12. KLASEI Tēma: ORGANISMU VIELMAIŅA LABU VEIKSMI! 1.Uzdevums. Pie dotajiem asinsvadiem pieraksti burtus, ar kuriem apzīmētas tās atbildes, kas raksturo šo asinsvadu uzbūvi un funkcijas! (4 punkti) [Vērtēšanas kritēriji: Par katru pareizo atbildi- 1 punkts.] A.Nodrošina audos vielmaiņu; B.Asinis plūst prom no sirds; C.Asinis

Ģenētikas pamati

http://www.uzdevumi.lv/p/biologija/11-klase/iedzimtiba-un-mainiba-10948 Pārbaudes darbs Ģenētikas pamati 1. Norādiet, kuri jēdzieni atbilsts dotajiem skaidrojumiem! (5 punkti) Gēna alēle, kura spēj nomākt otru pazīmi (heterozigotā) B Viena gēna alternatīvās formas A Organisms, kuram kādā hromosomu pārī abas viena gēna alēles ir vienādas D Organisma hromosomās lokalizēto gēnu kopums E Pazīmes iedzimtības veids, kad

ORGANISMS UN VIDE

Pārbaudes darbs 11. Klase ORGANISMS UN VIDE Ierakstiet tabulā organismu numurus atbilstoši to lomai vielu apritē! (10 punkti) Dotā ekosistēma ir ezers un tajā dzīvo sekojošie dzīvie organismi: 1. Dzeltenā lēpe 2. Elodeja 3. Ezera varde 4. Dižspāre 5. Dūrējods 6. Lielais dīķgliemezis 7. Sams 8. Fitoplanktons: vienšunas aļģes, spirogīra

„Ko, kā un kad ēst”

Pārbaudes darbs „Ko, kā un kad ēst” 1. Izskaidro jēdzienu mērenība uzturā. (2 punkti) Mērenība uzturā ir sabalansēts uzturs, kas satur mērenu daudzumu visu nepieciešamo vielu, kas vajadzīgs cilvēka organismam – olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki, minerālvielas, vitamīni, šķiedrvielas. Mērens uzturs ir uzturs, kur visas šīs vielas atrodas līdzsvarā, un nav pārmērīgi

ŠŪNU DALĪŠANĀS

I variants PĀRBAUDES DARBS BIOLOĢIJĀ 11. KLASEI Tēma: ŠŪNU DALĪŠANĀS LABU VEIKSMI! 1.Uzdevums. Pareizo atbildi apvelc ar O! (7 punkti) [Vērtēšanas kritēriji: Par katru pareizo atbildi- 1 punkts: 7×1=7p.] 1.Hromosomu skaits nesamazinās: a) amitozē; b) mitozē; c) mejozē. 2.Diploīdam kodolam mitotiski daloties, jaunajās šūnās hromosomu skaits ir: a) n; b)

Asinsrites pārmaiņas fiziskās slodzes ietekmē

PĒTNIECISKAIS LABORATORIJAS DARBS 12.klasei  Asinsrites pārmaiņas fiziskās slodzes ietekmē Situācijas apraksts Artēriju pulss. Pulsu var sataustīt uz deniņiem, uz kakla, pie plaukstas pamata īkšķa pusē. Pulsa biežums veselam pieaugušam cilvēkam ir apmēram 70 sitieni minūtē. Pulsa svārstību daudzums atbilst sirds saraušanās reižu skaitam. Nosakot pulsu, var uzzināt sirds saraušanās biežumu.

Šūnu dalīšanās

Šūnu dalīšanās Papildini iesāktos teikumus par šūnu dalīšanos! Šūnu dalīšanos, kuras rezultātā veidojas dzimumšūnas, sauc par mejozi. Somatiskajās (ķermeņa) šūnās ir diploīds hromosomu skaits. Cilvēka dzimumšūnās ir 23 hromosomas. Amitoze ir tieša šūnu dalīšanās. Mitozi iedala 4 fāzēs. Mejozes I profāzē notiek krosingovers jeb krustmija . 6.p 2. Pierakstu burtnīcā

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.