Tag: Bizness

PROJEKTS – AUTOSTĀVVIETA AR AUTOMAZGĀTUVI

Ievads Biznesa plāna mērķis ir SIA „EASY PARKING” autostāvvietas un automazgātuves izveidošana, kura atrašanās vieta ir plānota Zeltiņu ielā 9, Rīgā, Latgales priekšpilsētā. Biznesa plāns ir veidots, lai radītu priekšstatu par SIA „EASY PARKING” plānoto uzņēmējdarbību, kā arī, lai secinātu vai ir nepieciešams veidot šādu uzņēmumu, vai tas būs peļņu

UZŅĒMUMS UN BIZNESA VIDE. UZŅĒMUMA BIZNESA MĒRĶI. VĒRTĪBAS RADĪŠANA

Uzdevums: ierakstīt trūkstošo vārdu vai vārdus! Aizpildīto tabulu reģistrējiet Ortus! (līdz 2023.01.06., 23:59.) Nr. TEKSTS ATBILDE/ TRŪKSTOŠAIS VĀRDS 1. Ir svarīgi apzināties, ka uzņēmuma ………………. (1 vārds) nosaka uzņēmuma menedžmenta rīcību, galvenās pielietojamās metodes, produktu vai pakalpojumu klāstu un tirgu, kurā uzņēmumam ir paredzēts ienākt un konkurēt. biznesa vide 2.

“ZELTA UZVEDĪBAS SKOLA” DIBINĀŠANAS BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDE

“IEVADS Aktualitāte. Informācijas avotos tiek norādīts, ka cilvēks aptuveni 70% laika pavada komunicējot un esot saskarsmē ar citiem. Šāda nozīme skaidrojama ar apstākli, ka tikai esot saskarsmē cilvēks mācās, izpaužas kā personība, realizē savus dzīves mērķus. Tomēr pēdējo gadu laikā, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas raisītām sekām, jūtams, ka nereti personas

VERTSPAPĪRU UN AKCIJU TIRGUS LIELBRITĀNIJĀ

Akciju tirgus ir finanšu un ekonomiskais instruments, kas izveidots dažādu operāciju veikšanai ar vērtspapīriem: pirkšana, pārdošana, maiņa, ķīla (labs piemērs ir Londonas Fondu birža, kur tiek tirgoti vairāku pasaules lielāko uzņēmumu vērtspapīri). Akciju tirgus tika izveidots, lai regulētu akciju, vekseļu un obligāciju apgrozījumu. Lielbritānijas akciju tirgus ir visinteresantākais analīzei, kas

Biznesa vides novērtējums Latvijā

IEVADS Biznesa vide ir visu iekšējo un ārējo faktoru summa vai kopums, piemēram, darbinieki, klienti, piedāvājums un pieprasījums, vadība, piegādātāji, īpašnieki, valdības darbības, inovācijas tehnoloģijās, sociālās tendences, tirgus tendences, ekonomiskās izmaiņas utt. Šie faktori tieši vai netieši ietekmē uzņēmuma darbību un to, kā uzņēmums darbojas. Šo faktoru kopums ietekmē uzņēmumu

Uzņēmums12032023

KOPSAVILKUMS Sastādītais biznesa plāns raksturo būvniecības uzņēmuma “XXX” uzņēmējdarbības uzsākšanas finansiālo pamatojumu un biznesa veiksmes potenciālu. Izvēlētā jaundibinātās sabiedrības uzņēmējdarbības forma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmuma birojs atradīsies Rīgā, taču ir plānots sniegt pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodarbosies ar vispārējās celtniecības pakalpojumu sniegšanu, piedāvājot saviem klientiem – privātpersonām

Are Leaders Born or Made

Are Leaders Born or Made Following the historical development of leadership practices Nahavandi (2003) describes two eras one that beard a belied that leaders are born and the one following it has the idea that leaders are made. Interestingly enough Nahavandi (2003) first describes the era of when people thought

How is a leader different from a manager

How is a leader different from a manager? This question has been asked so many times that it became philosophical rather than requiring a definite answer, however several researchers have looked into the questions and came to conclusions that actually describe the difference between the two. Drucker (2003) describes this

New era in Leadership, new practices and methods

“New era in Leadership, new practices and methods” It has been known that leadership as a concept appeared quite a long time ago, of course back then it was called differently, there were – head hunters in a troop, tribe chiefs, colonels, kings, mayors and other decision makers that were

Leadership and team process

Goleman (2000) was the first author to introduce the notion of emotional intelligence into leadership, he was widely criticized for having used in-assessable traits, Goleman (2004) describes the first role of a leader as motivating his team and making sure that the entire team follows the same goals. He proposes

Ethical Leadership 121201

“Ethical Leadership” Dilemmas, suggestions, practises Leadership is full of ethical dilemmas, meaning that there is no specific rule or description of the ethics that a leader should possess, since we are all people leaders also have their personal traits of character which sometimes allows them to act inappropriately. First of

Managing effective team performance: problems, solutions and measurement

Managing effective team performance: problems, solutions and measurement Introduction The issue of effective team management has been long disputed in modern literature as well as in contemporary literature, as soon as men started to settle in tribes the knowledge of team management emerged. As the years went by the men

Peculiar leadership skills and behaviours

„Peculiar leadership skills and behaviours” As several authors like Nahavandi (2003), Maccoby (2004), etc put it –a leader is somebody who has to use techniques in order to inspire employees and lead the team towards achieving common goals, however Snodwen and Boone (2007) argue that there is no such thing

Primal & resonant leadership and emotional intelligence in theory and practice

“Primal & resonant leadership and emotional intelligence in theory and practice” For centuries there have existed different types of leaders, some of the leadership styles were defined by gurus, however new styles keep emerging since the necessity to adopt new concepts drives the changes. Goleman (2007) describes two types of

What it takes to be a Leader – theoretical and practical views

What it takes to be a Leader – theoretical and practical views The book of Nahavandi “The art of science and Leadership” (2003) is pure theory about the approaches and qualities of leadership, the authors says that in order to be a good leader a person should possess the following

Bert’s Enterprises (4 faili pielikumā)

The ranking differ because of the project is diferent, yhey have different length of time and different payback periods, moreover apart from having different lenghts the sums that the they return re different, though the invest has been the same, the expenditures and depreciations costs also differ, that s why

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief (finished work attached ppt+xls)

MUS2810 2021-22: assignment 2 brief Pitch a music-related business of your choice via video (c. 10 mins) This assignment assesses the following learning outcomes: be able to apply knowledge of relevant concepts to outline the stepsrequired to set up a viable music-related business; plan and deliver a convincing oral presentation

Innovation Management FHG678K

What makes an innovative company? 革新, Uuendus, naujovė, jaunievedums, innovación, innovation, нововведение – the words that mean “innovations” are rather complex themselves, however the differences in languages help us understand the nature of innovation. It is pretty complex at first, when you first encounter the notion, you are reluctant to

Mazā un vidēja biznesa attīstība Latvijā (Referāts)

  Satura rādītājs Ievads 3 1. Uzņēmējdarbības vides raksturojums 4 2. Uzņēmējdarbības vide Latvijā 8 3. Mazā un vidējā komersanta statuss 10 4. MVU attīstības tendences Latvijā 12 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 14 Ievads Ikviena uzņēmuma darbību ietekmē vide, kurā tas darbojas. Mūsdienās uzņēmējdarbības vide nepārtraukti mainās, līdz ar

Khalid, R., Raza, M., Sawangchai, A., Allauca, W. J., & Huerta, R. M. (2021). Women entrepreneurial innovative behavior: The role of lean start-up and business coaching. Studies of Applied Economics, 39(8), 1-19.

  General content and choice motive This article examines three crucial characteristics of contemporary business: lean startup, innovative behavior, and coaching. In this research, coaching is viewed as an intermediary between encouraging innovative behavior in female entrepreneurs and a lean startup in the solar energy industry. The quantitative nature of

Отчет о практике по предпринимательству 1

Praktika-LitvaDownload   Введение 3 Основные макроэкономические показатели 4 Валовой внутренний продукт 4 Государственный долг 5 Уровень инфляции 6 Уровень безработицы 6 Сравнительный анализ макроэкономических показателей Латвии и Литвы 8 Сравнение ВВП Латвии и Литвы 8 Сравнение уровня инфляции Латвии и Литвы 8 Сравнение дефицита бюджета и государственного долга Латвии и

Gentlemen’s agreement in commercial contracts

GentlemenDownload Introduction 3 1. Contracts – essence and types 4 2. The essence of the gentleman’s agreement 8 Conclusion 13 References 14 Introduction The growth of businesses in Latvia is integral to the nation’s overall economic progress and cannot be separated from it. The development of a trustworthy relationship between

Movebar biznesa plāns laika posmam no 2022 līdz 2027.gadam  

  Biznesa plāna kopsavilkums 3 1. Vispārējā informācija par uzņēmumu 5 2. Darbības raksturojums, produkti, pakalpojumi 8 3. Nozares raksturojums 9 4. Mārketinga plāns 10 5. Projekta realizācijas izklāsts 12 6. Finanšu plāns 15 7. Riski un to samazināšanas pasākumi 19 Pielikumi 21 Izmantotās literatūras un citu informācijas avotu saraksts

Personāla motivēšanas pamatprincipi un motivāciju ietekmējošie faktori uzņēmumā SKY BEUATY

Personāla motivēšanas pamatprincipi un motivāciju ietekmējošie faktori uzņēmumā SKY BEUATY SATURS IEVADS 3 1.Darbinieku motivācijas teorētiskie pētījumi 5 1.1.Motivācijas būtība 5 1.2. Motivācijas vajadzības teorētiskajā literatūrā 7 2.UZŅĒMUMA RAKSTUROJUMS 16 3.SKAISTUMKOPŠANAS SALONA SKY BEAUTY PERSONĀLA MOTIVĒŠANAS PAMATPRINCIPI 17 4.SKAISTUMKOPŠANAS SALONA SKY BEAUTY MOTIVĀCIJU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 19 SECINĀJUMI 23 Izmantotās literatūras

Lai veiksmīgi izveidotu un attīstītu uzņēmējdarbību

SATURS IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 4 2. UZŅĒMUMA PERSONĀLA RAKSTUROJUMS 7 SECINĀJUMI 12 IZMANTOTO AVOTU SARAKSTS 13 IEVADS Lai veiksmīgi izveidotu un attīstītu uzņēmējdarbību, nepieciešams izstrādāt pārdomātu personāla vadības plānu un īstenot to. Personāla vadīšanas uzdevums ir veidot attiecības starp organizāciju un personālu tā, lai saskaņotu abu pušu

Finanšu analīze SIA “OV Solutions”

Finanšu analīze SIA “OV Solutions” SATURS Ievads 2 1. Uzņēmuma darbības efektivitātes noteikšana 4 1.1. Finanšu vadības loma uzņēmuma pārvaldībā 7 1.2. Finanšu analīzes būtība, mērķi un metodes 9 1.3. Finanšu koeficienta raksturojums 13 Rentabilitāte 14 2. UZŅĒMUMA MEATME.LV (OV SOLUTION) RAKSTUROJUMS 18 2.1. Uzņēmuma pamatinformācija 18 2.2. Nozares raksturojums

COVID pandemic influence on the unemployment

COVID pandemic influence on the unemployment Contents Introduction 3 1. Theoretical basis of unemployment research 5 1.1 The concept and causes of unemployment 5 1.2. Types of unemployment 8 2. Study on unemployment and Covid-19 12 2.1. Unemployment analysis 12 2.2. Development of the concept of empirical research 16 2.3.

Uzņēmuma budžeta prezentācija

Plāns  1. Budžeta tāme  2. Ieņēmumu/izdevumu struktūra  3. Galveno pozīciju raksturojums 1. Budžeta tāme Budžeta tāmes struktūra …. 2. Ieņēmumu / Izdevumu struktūra Ieņēmumu (resursu) struktūra …. Izdevumu struktūra …. Nodrošinājuma ekspozīcija …. Budžeta-prezentācijaDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs

«При инвестировании из 2-х активов я выберу актив с большей доходностью»

Задание 6. 1. Оцените утверждение и аргументируйте оценку – «При инвестировании из 2-х активов я выберу актив с большей доходностью»: – да, – нет. Ответ: Нет. Инвестирование – это вложение ресурсов, обычно денег, в активы с целью получения прибыли. Человек выбирает инвестиционные проекты в соответствии со своими личными потребностями, целями

SIA Local Tour 07172205

Бизнес план Содержание Исполнительное резюме 3 Описание компании 4 Описание предоставляемых услуг 5 Маркетинговый план 6 План предпринимательской деятельности 10 Организационная структура и управление 12 Финансовый план 14 Результаты и выводы 20 Список использованной литературы 21 Исполнительное резюме В период пандемии открытие туристической компании кажется рискованной идеей, однако во время

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

iedzīvotāju ienākuma nodoklis Saturs Ievads 3 1. Nodokļu būtība 4 2. Nodokļu sistēma 5 3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes 8 5. Attaisnotie izdevumi 10 6. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi 12 Secinājumi 14 Izmantoto avotu un literatūras saraksts 15 Ievads Mūsdienās, civilizētajā sabiedrībā, nodokļi ir galvenais

SIA “Miķēļi”

SIA “Miķēļi” Prakses atskaite Saturs Ievads 3 1. Uzņēmuma raksturojums 4 2. Finanšu vadības funkcijas uzņēmumā 8 2.1. Finanšu vadības funkcijas uzņēmumā 8 2.2. Finanšu vadības process uzņēmumā 9 2.3. Uzņēmuma līdzekļi un to finansēšanas avoti 19 2.4. Uzņēmuma ieņēmuma un izdevuma raksturojums 21 2.5. Uzņēmuma finansiālās situācijas analīze 22

Выход открытого акционерного общества Staburadze на рынок Китая

Выход открытого акционерного общества Staburadze на рынок Китая СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 5 1. Маркетингοвая микрοсреда 6 1.1. Сοкращенный прοфиль кοмпании 6 1.1.1. Тип бизнеса и οтраслевая принадлежнοсть 6 1.1.2. Фοрма οрганизации бизнеса 6 1.1.3. Οснοвные тοвары или услуги/тοргοвые марки 6 1.1.4. Учредители/партнеры/акциοнеры 7 1.1.5. Стаж в бизнесе (Взгляд на истοрию) 7

Clean-R uzņēmuma finanšu analīze

  1.Uzņēmuma apraksts Clean R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību reģistrēts Komercreģistrā 31.05.2004. ar reģistrācijas numuru 40003682818. [1] „Clean R ir vides pakalpojumu nozares līderis Latvijā ar vairāk nekā 1300 darbiniekiem, plašāko reģionā pieejamo vides pakalpojumu klāstu atkritumu apsaimniekošanā, privāto un publisko īpašumu iekštelpu un teritoriju uzkopšanā, kā arī ceļu ikdienas

Uzņēmums SIA “LIGHT” WEB studija

Uzņēmums SIA “LIGHT” WEB studija BIZNESA PLĀNS SATURS KOPSAVILKUMS 3 1. Uzņēmuma raksturojums 5 1.1. Nosaukums, logo, slogans. Misija un vīzija. Uzņēmuma/ komercdarbības tips/ forma. Dalībnieki 5 1.2. Vajadzība, kas tiks apmierināta. Produkta koncepcija 5 2. mārketinga mikrovides analīze 6 2.1. Klientu, pircēju/ mērķtirgus analīze 6 2.2. Konkurentu raksturojums 7

Motivācija 07122201

1. motivācijas teorētisko pamatu izpēte 1.1. Motivācijas jēdziens Lai pētītu dziļāk motivācijas teoriju, vispirms nepieciešams izpētīt termina „motivācija” definīcijas. Zinātniskos pētījumos pasaulē šī tēma galvenokārt tiek pētīta, balstoties uz motivācijas teorijām. Motivāciju visbiežāk definē kā ‘’patīkamu vai pozitīvu emocionālo stāvokli, kas veidojas paša darba vai darba pieredzes novērtēšanas rezultātā”. (Schein,

Finanšu vadība 07072201

Finanšu vadība Satura radītājs IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA FINANŠU ANALĪZE 4 1.1. Uzņēmuma bilances horizontāla un vertikāla analīze 4 1.2. Uzņēmuma likviditātes, efektivitātes, maksātspējas un rentabilitātes radītāju analīze 5 2. BANKROTA IESPĒJAMĪBAS APRĒĶINS PĒC ALTMAŅA MODEĻA 9 SECINĀJUMI 10 IEVADS Darba ietvaros pētīta problēma ir aktuāla, jo finanšu analīze tiek

SIA” Gražus verslas” (darbs un prezentācija pielikumā)

  IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA APRAKSTS 4 1.1. Skaistumkopšanas nozares raksturojums 4 1.2. Uzņēmuma pamatinformācija 5 2. UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS 8 2.1. Uzņēmuma ienākumu un izmaksu analīze 8 2.2. Uzņēmuma finanšu koeficientu analīze 13 2.3. Personāla vadības procesa izvērtējums uzņēmumā 17 3. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 19 4. IZMANTOTĀS LITERATŪRAS

 Noliktavas un loģistikas sistēmas

  Ievads Neskatoties uz visiem jauninājumiem e-komercijā, integrētajām piegādes ķēdēm, stabilām klientu atsauksmēm, tieši laikā tehnoloģiju izmantošanu, piegādes ķēde, kas savieno ražošanu ar gala patērētājiem, nekad nebūs tik labi organizēta, lai pilnībā izslēgtu noliktavas uzglabāšanu. Taču šo inovāciju pieaugošās izplatības gaitā noliktavas darbības lomas un uzdevumi mainās un mainīsies arvien

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SIA „RĪGAS SATIKSME”

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SIA „RĪGAS SATIKSME” SATURS IEVADS 3 RĪGAS PAŠVALDĪBAS SIA „RĪGAS SATIKSME” 4 SECINĀJUMI 11 PRIEKŠLIKUMI 12 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 13 IEVADS Cilvēkresursi ir viens no nozīmīgākajiem un vērtīgākajiem Sabiedrības rīcībā esošajiem resursiem, kas nodrošina nepārtrauktu un sistemātisku Sabiedrības darbību un attīstību ilgtermiņā un ir viens no

Investīciju būtība 0627221

Satura rādītājs Ievads 3 1.Investīciju būtība 4 2.Investīciju vadība 5 3.Izdomāto investīciju projektu vērtēšanas piemēri 8 Secinājumi un priekšlikumi 13 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 14 Ievads Pastāv dažādi veidi, kā paglābt savus uzkrājumus vai vienkārši brīvos naudas līdzekļus un likt tiem pelnīt. (Pauliņa, 206, 16) Viens no tādiem veidiem,

Uzdevums Finansu Teorijā (uzdevums un prezentācija pielikumā)

Uzdevums 1.1.Ieņēmumu pozīcijas: 1)nodokļu ieņēmumi 2)ienākuma nodokļi 3)sociālās apdrošināšanas iemaksas 4)nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5)muitas nodoklis 6)nenodokļu ieņēmumi 7)ieņēmumi no īpašuma un uzņēmējdarbības 8)valsts un kancelejas nodevas 9)naudas sodi un sankcijas 10)pārējie nodokļi Ienākuma nodokļi-lielākais īpatsvars Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa;mazākais īpatsvars Uzņēmumu ienākuma nodoklis. Nodokļi par pakalpojumiem un

„Grāmatvedība un finanšu plānošana”

„Grāmatvedība un finanšu plānošana” Saturs Ievads 3 Īss organizācijas apraksts /raksturojums 4 Organizācijas struktūra, finanšu pārvaldības shēma 8 Finanšu pārvaldībā iesaistīto vadības līmeņu saraksts, finanšu direktora/ finansista pienākumu apraksts 8 Prakses uzdevumu veikšanai izvēlētas atbilstošas metodes 11 Ir izveidoti kritēriji, atbilstoši kuriem tiks veikta finanšu pārvaldības (finanšu vadības) analīze. 18

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas Kursa darbs RĪGA 2022 Saturs Ievads 3 1.Izdegšanas sindroma tirdzniecības darbiniekiem pētījums 5 1.2. Izdegšanas sindroma cēloņi 7 1.3. Izdegšanas sindroma izpausmes 8 1.4. Izdegšanas sindroma pētījums tirdzniecības darbiniekiem 9 2. SIA «Maxima Latvija» vispārējs apraksts un cilvēkresursu politikas īstenošana uzņēmumā

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.