Tags: Ekonomika

Uzdevums Finansu Teorijā (uzdevums un prezentācija pielikumā)

Uzdevums 1.1.Ieņēmumu pozīcijas: 1)nodokļu ieņēmumi 2)ienākuma nodokļi 3)sociālās apdrošināšanas iemaksas 4)nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5)muitas nodoklis 6)nenodokļu ieņēmumi 7)ieņēmumi no īpašuma un uzņēmējdarbības 8)valsts un kancelejas nodevas 9)naudas sodi un sankcijas 10)pārējie nodokļi Ienākuma nodokļi-lielākais īpatsvars Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa;mazākais īpatsvars Uzņēmumu ienākuma nodoklis. Nodokļi par pakalpojumiem un

VAS Latvijas Pasts Līderība un uzvedība organizācijā (prezentācija pielikumā)

•Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 400 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. •Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana. •Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 4300 darbinieku. •Pasta nozarē valsts politiku izstrādā un valsts pārvaldes funkcijas īsteno Satiksmes ministrija.

Prakses pārskats „Uzņēmuma loģistikas vides analīze”

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA Loģistika un starptautiskie tirdzniecības darījumi Prakses pārskats „Uzņēmuma loģistikas vides analīze” SATURS Ievads 3 1.ANALĪTISKAIS APSKATS 4 1.1. Uzņēmuma loģistikas vide 4 1.2. Loģistikas pamatdarbības 5 1.3. Noliktavu saimniecība 7 2.PĒTĪJUMA REZULTĀTI 9 2.1. Uzņēmuma SIA „Circle K Latvia” raksturojums 9 2.2. Uzņēmuma SVID analīze 10

Pillar Capital, AS prakses atskaite

Maģistra profesionālo studiju programmas “NOSAUKUMS” prakses atskaite Prakses vieta – Pillar Capital, AS Saturs Ievads 3 1. Pillar Capital, AS ieguldījuma novērtējums Rīgas pilsētas attīstībā 6 2. Pillar Capital, AS pārvaldes struktūra 14 3.LR likumdošanas bāze, kas reglamentē Pillar Capital, AS un valsts un pašvaldības institūciju sadarbību 19 4. PCA

PAR INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNI

  PAR INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNI REFERĀTS INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU NĀKOTNE Mūsu digitālajā laikmetā nākotnes aprises ietekmē vairāki tehnoloģiski spēki. Pirmkārt – digitalizācija kopumā. Otrkārt, mākslīgais intelekts, kas ļauj ātrāk un pilnīgāk analizēt informāciju, atpazīt to, piemēram, sejas atpazīšana. Treškārt, pāreja uz ātrgaitas informācijas pārraidi – ja šobrīd pārejam uz 5G, tad

NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA  KOSTATĒŠANA, KAS NAV SADERĪGA AR IEKŠĒJO TIRGU

NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA KOSTATĒŠANA, KAS NAV SADERĪGA AR IEKŠĒJO TIRGU SATURS 1.NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA JĒDZIENS 5 2.NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA PAZĪMES- KUMULATĪVIE RĀDĪTĀJI 11 NOBEIGUMS 15 IZMANTOTO AVOTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 16 IEVADS Komercdarbība, ko veido pasaules valstu uzņēmumi, sastāda daļu no kopējās ekonomikas sistēmas, tā nodrošina preču un pakalpojumu apriti

MOTIVĀCIJAS TEORĒTISKIE ASPEKTI

  Jēdziena motivācija būtība Motivācija ir viens no psiholoģiskajiem aspektiem, kas ir visciešāk saistīts ar cilvēka attīstību. To raksturo nevis kā personisku iezīmi, bet gan ar cilvēku mijiedarbību ar situāciju, tāpēc tā dažādiem cilvēkiem ir atšķirīga un vienā un tajā pašā personā tā var atšķirties dažādos laikos un situācijās. Motivēt

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas

Izdegšanas līmenis organizācijas ‘’Maxima’’ darbiniekiem un tā profilakses iespējas Kursa darbs RĪGA 2022 Saturs Ievads 3 1.Izdegšanas sindroma tirdzniecības darbiniekiem pētījums 5 1.2. Izdegšanas sindroma cēloņi 7 1.3. Izdegšanas sindroma izpausmes 8 1.4. Izdegšanas sindroma pētījums tirdzniecības darbiniekiem 9 2. SIA «Maxima Latvija» vispārējs apraksts un cilvēkresursu politikas īstenošana uzņēmumā

SIA Ezergailis uzņēmējdarbības izvērtējums (stratēģiskā vadīšana uzņēmumā)

SIA Ezergailis uzņēmējdarbības izvērtējums (stratēģiskā vadīšana uzņēmumā) SATURS IEVADS 3 1.Uzņēmējdarbības/stratēģiskās vadīšanas teorētiskie aspekti 4 1.1.Stratēģiskās vadīšanas skaidrojums 4 1.2.Stratēģiskās vadīšanas būtība un loma 6 1.3.Stratēģiju izstrāde mazajos uzņēmumos 8 2. SIA “Ezergailis” raksturojums 16 3. SIA “Ezergailis” izvērtējums un attīstības stratēģija 23 Secinājumi 30 izmantotā literatūra 31 IEVADS Lai

Lietvedības prakses atskaite

Lietvedības prakses atskaite Saturs Ievads 3 1. Prakses vietas raksturojums 4 2. Normatīvie akti 6 3. Dokumentu aprite 8 4. Dokumenta atvasinājumu (noraksts, izraksts, kopija) izgatavošana un to pareizības apliecināšana 12 5. Personāla dokumenti 13 6. Elektroniski parakstīti dokumenti 14 7. Dokumentu rekvizīti 16 8. Dokumentu uzkrāšana, saglabāšana un izmantošana

Problēmas Autoratlīdzības nodokļu sistēmā

  Ievads Autortiesības ir tiesības, kas aizsargā darbus, kurus autors radījis savas garīgās darbības rezultātā. [1] No autortiesību definīcijas izriet, ka autortiesību aizsardzība sākas ar brīdi, kad darbs ir radīts, proti, ar brīdi, kad autora ideja tiek ietērpta kādā konkrētā formā. [2] Tādējādi, lai iegūtu autortiesības autora “darbam ir jābūt

NODOKĻI 06232022

  IEVADS 3 1. NODOKĻU BŪTĪBA UN TO RAKSTUROJUMS 5 1.1. Nodokļu jēdziens un raksturojums 5 1.2. Nodokļu sistēmas raksturojums un nodokļu veidi Latvijā 10 2. AKCĪZES NODOKĻA RAKSTUROJUMS 14 2.1. Akcīzes nodokļa jēdziens un būtība 15 2.2. Akcīzes nodokļa salīdzinājums Baltijas valstīs 18 SECINĀJUMI 24 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTI

sociālo pakalpojumu pieejamība Tukuma novada senioriem

  Ievads 5 1. Socioloģija kā sociālo parādību pētījuma bāze 7 1.1. Socioloģisko pētījumu metodes sociālo parādību noteikšanai 7 1.2.    P. Burdjē teorija 10 1.3.  Termina pieejamības skaidrojums 12 2. Sociālā darba teorija un sociālais pakalpojums 16 2.1. Sociālais darbs ar senioriem 16 2.2. Sociālie pakalpojumi senioriem 18 2.3. Sociālo

Kas ir pieprasījums, kā tas veidojas?

Kas ir pieprasījums, kā tas veidojas? Studenta vārds, uzvārds, programma, iesniegšanas datums Pieprasījums un tā būtība Pieprasījums ir preču un pakalpojumu apjoms, ko patērētājs vēlas un ir spējīgs iegādāties, līdz ar to pieprasījums ir rādītājs, kas atspoguļo pircēju vajadzību iegādāties kādu preci.[1] Pieprasītais daudzums ir pircēju (patērētāju) vēlme un spēja par noteiktu

Mazumtirdzniecības uzņēmuma lojalitātes programmas kvalitātes nodrošināšanas metodoloģija

Darba tēma: Mazumtirdzniecības uzņēmuma lojalitātes programmas kvalitātes nodrošināšanas metodoloģija 1. Информация о деятельности предприятия. 3 2. Исследование товара 5 3. Деятельность фирмы SIA LYNGSON в области качества в соответствии со стандартом ИСО 9001 7 1. Информация о деятельности предприятия. Компания SIA Dinair Filton была основано 8 февраля 2006 года. Dinair

M.D 30052022 EKO (Atbildes pielikumā)

Celtniecības uzņēmums lielveikala celtniecībai lūdz bankas kredītu. Banka atbalsta projektu, bet uzskata, ka uzņēmuma paša ieguldījums projektā ir nepietiekams. Savukārt uzņēmums jau ieguldījis projektā visus savu pieejamos līdzekļus un vairāk ieguldīt nespēj. Kādi būtu risinājumi, lai projektu tomēr realizētu? Pamatot un aprakstīt to. Uzņēmums nodarbojas ar siera ražošanu un pārdod

MAKROEKONOMIKA. EKS 27052022 (Gatavs darbs pielikumā)

I. MAK pamata rādītāji 1. Ierakstiet makroekonomikas rezultatīvos rādītājus (1.2.3.4.5.) 1)…………………………………………….. 2) ………………………………………………………. 3)…………………………………………….. 4) ………………………………………………………. 5)…………………………………………….. 2. Kā nosaka rīcības ienākumu RI (1) un, kas un kā ar to rīkojas (2) 1) ……………………………………………………………………………………………………………….. 2) ………………………………………………………………………………………………………………… II. IKP pieauguma faktori 1. Kādi faktori nosaka IKP pieaugumu 1)…………………………………………….. 2) ………………………………………………………. 3)……………………………………………..

Ekon.140522G (Gatavs darbs pielikumā +Excel)

Pārbaudes darbs Uzņēmums ražo divus produkcijas veidus E un F. Viena izstrādājuma ekonomiskie rādītāji ir šādi: E F Tiešās materiālās izmaksas, euro 4 6 Tiešās darba izmaksas, euro 2 3 Mainīgās vispārīgās izmaksas, euro 4 2 Realizācijas cena, euro 14 18 Darba laika patēriņš stundās 3 4 Materiāla B izlietojums,

4.Pārbaudes darbs Transports. 14042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (12punkti) Aizpildi tabulu, ierakstot transporta veidus, to priekšrocības un trūkumus! Transporta veids Priekšrocības Trūkumi   Var transportēt kravu milzīgos apjomos. Dārga būvniecība   Ekoloģisks transportēšanas veids Mazas manevrēšanas iespējas   Visātrākais transporta veids Dārgas izmaksas   Var transportēt lielas kravas Lēns transportēšanas veids 2. uzdevums. (7punkti) Izlasi jautājumu un

Pārbaudes darbs . Pasaules saimniecība 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Doti jēdzieni uzraksti pareizo jēdzienu pie skaidrojuma.(6punkti) Jēdzieni: Ekonomika. Globālais kopprodukts. Pasaules saimniecība. Pirktspējas paritāte. Saimniecības nozare. Pasaules tirgus. Skaidrojums: Uzņēmumi ,kas ražo līdzīgu produkciju ar līdzīgiem darba paņēmieniem un iekārtām—— Rādītājs, kuru izmanto lai salīdzinātu dažādu valstu ienākumus un patēriņu——– Vēsturiski izveidojušās ražošanas ,maiņas, sadales un patēriņa sistēma

Ekonomika_2uzd_2022.doc 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

2. kontroldarbs ekonomikā 1. uzdevums (30 punkti) Ražotājs nepilnīgās konkurences tirgū prognozē sekojošos pieprasījuma apmērus pēc savas preces atkarībā no cenas: Preces vienības cena (EUR) Pieprasījuma apjoms (vienībās)       2 500       4 400       6 300       8 200    

Kazuss JPMNP (Gatavs darbs pielikumā)

Pēc SIA „Apogs” maksātnespējas procesa pasludināšanas administrators ir pārņēmis parādniekadokumentus un mantu. Administrators ir konstatējis, ka 2 nedēļas līdz maksātnespējas procesapasludināšanai, parādnieks ir veicis 3 maksājumus:a) 1000 EUR samaksājis kreditoram SIA „Kurts” par iepriekš saņemtu preču piegādi,b) 45000 EUR izmaksājis kā prēmiju parādnieka valdes loceklim Jānim Apogam, kurš ir arī

Accounting 310322 (Finished work attached EXCEL)

The Company’s projected volume of production is 3,000 units of the product ABC permonth. Standard selling price of product ABC per unit amounts to EUR 4,350. Themonthly costs of manufacturing and marketing the product ABC are shown in Table 1.Table 1. Product ABC, costs per unit.Unit manufacturing costs:Variable materials EUR

Financial and Managerial Accounting 310322 (Finished work attached EXCEL)

A manufacturing company has a plant with the two departaments: Department A andDepartment B. The plant’s overhead includes the plant manager’s salary, warehousestaff and equipment and is budgeted in the amount of EUR 200,000. Last year, theactual plant’s overhead was EUR 190,000. Department’s A and Department’s overhead consists mainly of

Pārbaudes darbs ekonomikā 12.03.2022 (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums (20 punkti) Firma pārdod veļas mazgājamās mašīnas. Kamēr cena ir EUR 300, pārdotais daudzums ir 200 mašīnu mēnesī. Saskaņa ar tirgus pētījuma datiem, pieprasījuma elastības koeficients veļas mazgājamām mašīnām izrādās 1,5. Rodas priekšlikums: lai palielinātu firmas ienākumus no pārdošanas, pazemināt cenu par 10%. Vai Jūs piekrītat šādam priekšlikumam?

Kontroldarbs studiju kursā “MAKROEKONOMIKA” 1. variants  090320229 (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums (15 punkti) Ir zināmi sekojošie dati par valsts ekonomiku (miljardos EUR): Algas 194,2 Tīrās privātās iekšzemes investīcijas 52,1 Eksports 13,4 Transferti 13,9 Amortizācija 11,8 Imports 16,5 Valsts iepirkumi 59,4 Netiešie nodokļi 12,2 Iedzīvotāju personiskie nodokļi 40,5 Patērētāju izdevumi 219,1 Aprēķiniet: Iekšzemes kopproduktu – norādot, kura no aprēķināšanas metodēm

MAKROEKONOMIKA 203827(Gatavs darbs pielikumā)

  pārbaudes darbs 1. uzdevums (10 punkti) Ir zināmi sekojošie dati par nacionālo ekonomiku (miljardos dolāru): Patērētāju izdevumi 245 Transferti 12 Rente un nomas maksa 45 Amortizācija 27 Sociālās apdrošināšanas maksājumi 20 Procenti 13 Tīrais eksports 3 Dividendes 16 Algas 221 Netiešie nodokļi 18 Nesadalītā uzņēmumu peļņa 21 Individuālie nodokļi

Mikroekonomika EKS. 260322022(Gatavs darbs pielikumā)

1. Resursi. Biodegvielas ražošana (T) 0 1 2 3 4 Fosilās degvielas ražošana (T) 50 40 31 24 20 Alternatīvās izmaksas sākumā (T)           Izmaksas pēc tam (T)           Ierakstiet tabulā biodegvielas alternatīvās izmaksas sākumā (1) un pēc tam, kad resursu izmantošanas

Mg_Final Test_2021 200222 (Finished work attached)

I Test (One right answer per question. Right answers give max 20 points) A direct cost is a cost which:   is incurred as a direct consequence of a decision   can be economically identified with the item being costed   is immediately controllable   cannot be economically identified with

Kontroldarbs ekonomikā 02142202 (Gatavs darbs pielikumā)

  Vidējais cenu pieauguma temps pārsniedz 50% mēnesī un naudas vērtība krītas tik strauji, ka tā vairs nespēj pildīt savas funkcijas strauja inflācija mērena inflācija hiperinflācija deflācija Kurš zemāk minētais jēdziens nav naudas funkcija: iedzīvotāju ienākums vērtības mērs apgrozības līdzeklis uzkrāšanas līdzeklis Izmaksu inflācijas iespējamais cēlonis varētu būt: procesi ekonomikā,

Ieskaite ekonomikā 02142201 (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums Atzīmējiet pareizo atbildi! (Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde.) 1. No inflācijas (neparedzētas) sekām galvenokārt cieš un zaudē: cilvēki, kas var viegli palielināt savus ienākumus, kuru ienākumi nav fiksēticilvēki ar relatīvi fiksētiem ienākumiem (pensionāri, budžeta iestāžu darbinieki)naudas aizņēmēji (debitori)valdība (ja tā ir aizņēmusies naudas līdzekļus iekšējā tirgū

Налог на микропредприятия (презентация в приложении)

Налог на микропредприятия Содержание Введение 3 1. Сущность налога на микропредприятия 4 2. Достоинства и недоставки введения налога на микропредприятия 8 3. Методика изучения влияния налога на микропредприятия 10 4. Результаты исследования. 12 Выводы 16 Введение 15 сентября 2008 года о своём банкротстве объявил один из крупнейших инвестиционных банков США

Менеджеры XXI века: роли, качества, компетенции

Менеджеры XXI века: роли, качества, компетенции Оглавление Введение 3 1. Основные тенденции развития экономики в 21 веке 5 2. Компетентностный подход 10 3. Отличительные черты современного менеджера 13 Выводы и предложения 16 Список использованной литературы 17 Введение Традиционный подход оценки деятельности компании основывается на анализе финансовых показателей компаний и ее

Осуществление сравнительного анализа макроэкономических показателей Латвии и Греции

Содержание Введение 2 1. Теоретические основы макроэкономических исследований 3 1.1. Основные макроэкономические показатели 3 1.2. Методика расчета основных макроэкономических показателей 4 2. Сравнительный макроэкономический анализ Латвии и Греции 6 3. Предложения по направлениям дальнейшего исследования 13 Список источников 14 Приложение 1 16 Введение Актуальность. Макроэкономика – это отрасль экономики, которая

Practice at the ZAB Advo.lv Law Bureau in Riga

  Table of content Introduction 1 1. A general characteristic of a company and its economic sector 2 2. Research of the company’s operational and management process analysis and evaluation 4 Evaluation of a Company’s brand 12 Sales methods 14 Research conducted 14 Cost structure 14 Growth opportunities 15 Price

KLIENTU ATTIECĪBU VADĪBAS TEORĒTISKIE ASPEKTI

  Ievads 5 1. Klientu attiecību vadības teorētiskie aspekti 6 1.1. Klientu attiecību vadīšana B2B tirgū 6 1.2. Klientu apmierinātība un lojalitāte 14 1.3. Pievienotās vērtības piedāvājums klientiem jeb attiecību ar klientiem uzlabošanas stratēģijas 28 Secinājumi un priekšlikumi 41 Priekšlikumi 41 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 42 Pielikumi 46 Ievads

Digitālo transformāciju optimizācija bankas darbības efektivitātes uzlabošanai

  1. Klientu apkalpošanas procesu automatizācijas būtība un nozīme banku sektorā 8 1.2. Procesu automatizācijas būtība 17 1.3. Procesu automatizācijas priekšrocības un trūkumi 20 1.4. Klientu apkalpošanas procesu automatizācija un ieviešanas prakse 27 2. Procesu apraksts X bankā 44 3. Pētījumi par patērētājiem 51 Literatūras saraksts un avoti 57 Ievads

Bizness darbs vidusskola (Gatavs darbs pielikumā)

Atzīmējiet vienu no atbildēm, kas jums šķiet pareizākā 1. Kura nav kokapstrādes uzņēmuma vērtību ķēdes pamatdarbība a. Skaidu plašu presēšana b. Apdares lamināta uzlīmēšana c. Drēbju skapju izgatavošana d. Skapju montāža dzīvokļos   2. Kura darbība neiederas zemo  izmaksu stratēģijā? a. Atlaist no darba kvalificētākos strādniekus b. Paturēt pieredzējušākos tirgus

Starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana

  Список использованных сокращений 7 ВВЕДЕНИЕ 8 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 11 1.1. Место и роль транспорта в обществе 11 1.2. Международные транспортные перевозки грузов 13 1.3. Мировые тенденция развития рынка международных перевозок и их изменения в условия объявленной пандемии 17 1.4. Характеристики отрасли грузовых перевозок в латвийской республике 19

International Service Management – Case study Should Ice

What is the bundle of benefits purchased by the consumer? In other words, what is the Shouldice value proposition? In what ways is Shouldice’s offering different from other hospitals? The customers are turning to this particular hospital to purchase medical services in this case hernia operations, the customer are very

Exam. KM. 20012204

SECTION 1 – UNDERSTANDING OF CONCEPTS The literature distinguishes between two major types of knowledge – tacit and implicit. It is said that explicit knowledge is the one that can be transferred from one individual to another either systematically (though manuals, instructions, etc) or formally (through communication). Whereas tacit knowledge

International Service Management – Case study Jyske Bank

What is Jyske Bank’s new positioning competitive differentiating strategy? Jyske Bank has taken a new approach to customers and their asset management. The approach to customer management stems from Jyske Bank’s differences policy which dictates how the bank should approach resolving customer problems, managing their accounts and in general how

Wine Case

Written Assignment Strategic directions in simulation game for Table of Contents Acknowledgements 3 1. Introduction 4 2. Acquisition target – Bel Vino 5 2.1. Negotiation strategy 5 2.1.1. Benefits for Bel Vino 5 2.1.2. Benefits for International Beverages 5 2.1.3. Threats for International Beverages and Bel Vino 6 2.2. Operations

Case 2 – CoolBurst

Case 2 – CoolBurst What do you think about CoolBurst? What are the company’s problems? What needs to be done? The company named CoolBurst is one of the vending machine providers that serves clients as schools, cafeterias and other institutions, the company has taken a very narrow niche on the

IDEO Case 03

IDEO Case Q1: For each of the mini-cases, identify the management issue(s), research methodology and solution. Amtrak Management issue: How to enhance the customer experience when using train services. The main idea of the management is to introduce improvements to the overall design on the train car (namely armchairs) –

IDEO Service design

IDEO Service design For each of the mini-cases, identify (a) the management issue(s), (b) research methodology and (c) solution. Mini case – Amtrak Company management wanted to make the customer feel better from using the trains and perhaps with this improved experience make them choose trains as their primary mode

Valmiermuiža

Table of contents How a company organizes to support innovation 3 Core processes that add value 3 Offering 4 Making money 5 Enterprise structure 5 Value chain 5 PESTEL Analysis 7 Political 7 Economical 7 Social 7 Technical 7 Environmental 7 Legal 7 SWOT analysis 9 Strengths 9 Weaknesses 9

Mobilly

Table of contents Introduction 3 Company background 4 7 p’s analysis 4 Porter’s Diamond 8 Factor Conditions 8 Home Demand Conditions 9 Related and Supporting Industries 9 Firm Strategy, Structure, and Rivalry 10 SWOT analysis in light of expansion to Poland 11 CAGE Framework (Latvia – Poland) 13 Cultural Distance

Cross-cultural tools

Table of contents Case 1 3 High-Low Context 3 Lewis Model 3 John Mole’s Model 3 Hofstede 4 Case 2 6 High-Low Context 6 Lewis Model 6 John Mole’s Model 6 Hofstede 7 Case 3 8 High-Low Context 8 Lewis Model 8 John Mole’s Model 8 Hofstede 9 Case 4

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.