Tag: Filozofijā

E. Kaneti “Masa un vara”

INSTRUKCIJA MĀJASDARBA RAKSTĪŠANAI FILOSOFIJĀ Pēdējā lekcijā jāiesniedz pārdomas par 3 fragmentiem – par katru no fragmentiem 1 lpp. pēc noteiktas shēmas (3×1 lapa) A – par ko ir šis fragments (pierādīt ar citādiem no teksta) B – īsa (1 rindkopu gara) informācija par autoru C – pārdomas, vai iepriekš formulētās

“Life is more fun if you play games.”

Games People Play “Life is more fun if you play games.” Roald Dahl, My Uncle Oswald What is a game? According to the Oxford Dictionary, this is: An activity is something that one does for entertainment or fun. A complete episode or period of play, ending in a final result.

Homosexuals Dilemma: Saving Mental Health or Having a Family

Homosexuals Dilemma: Saving Mental Health or Having a Family Many people around the world are stigmatized because of their sexual orientation or gender identity and are unable to fully realize universal human rights. Families have been created since the beginning of the emergence of society. The main components of the

Философия социальных и гуманитарных наук

Философия социальных и гуманитарных наук: Книга для чтения по программе кандидатского минимума «История и философия науки» / Редактор-составитель – доктор философских наук, профессор Мартынович С. Ф. – Саратов: Издательский центр “Наука”, 2009. – 503 с. Конспект Тема 6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании Основные определения хронотопа, используемые

29. variants Filozofija (Gatavs darbs pielikumā)250122.1

29.variants 1. Dotajā siloģismā noskaidrojiet secinājumu, lielo un mazo premisu! Pierakstiet slēdzienu standarta formā! Pārbaudiet siloģismu pēc vispārējām un speciālām kārtulām! Vai slēdziens ir pareizs? Visām mušām ir divi spārni, tātad spāre nav muša, jo viņai ir vairāk kā divi spārni 2.No dotajām premisām izveidojiet slēdzienu! Pārbaudiet iegūto secinājumu! Dažiem

29. variants Filozofija (Gatavs darbs pielikumā) 250122

29.variants   1. Nosakiet attiecības starp sekojošiem terminiem; attiecības parādiet, izmantojot Eilera apļus!   Rakstnieks. Latviešu kultūras darbinieks. J.Rainis. „Jaunā laika” pārstāvis Latvijā   2.Nosakiet, vai šis izteikums ir definīcija. Ja nē, norādiet, kāds definīcijas likums nav ievērots! Klusēšana – zelts   3. Iedaliet jēdzienu dihotomiski, kā arī pēc veida

MARTĪNS HEIDEGERS 121221

Martīns Heidegers Ievads Visos vēsturiskajos laikmetos cilvēks meklēja atbalstu, pastāvīgu un stabilu pamatu viņu būtnei, atspoguļojot viņu meklējumus teorētiskās konstrukcijas un metodiskās vadlīnijas. Nozīmīgs šajā ziņā Martina Heidegera domas pieredze, kas mūsdienu filozofēšana bez šaubām, joprojām prasa pārdomāt un apgūt tās struktūras, kuras viņš iesniedz izskatīšanai. Darba pētījuma objekts: M.

EITANĀZIJAS ĒTISKĀS PROBLĒMAS

  Ievads Dzīvības un nāves tēma ir bijusi aktuāla, sākot jau ar antīkajiem laikiem, par ko liecina tā laika filozofu apcerējumi, un tā nav zaudējusi savu aktualitāti arī mūsdienās, uz ko savukārt norāda monogrāfijas autora apzinātais plašais ārvalstu literatūras avotu klāsts, kas veltīts dažādiem eitanāzijas jeb “vieglas nāves” aspektiem.[1] Plašā

“Понимание Кантам и Гегелем предназначение науки”

Оглавление Введение 3 1. Наука по Канту 4 2. Наука по Гегелю 6 Заключение 8 Введение Немецкий идеализм был философским движением, возникшим в Германии в конце 18 и начале 19 веков. Он возник на основе работ Иммануила Канта в 1780-х и 1790-х годах и был тесно связан как с романтизмом,

Ko nozīmē apgalvojums, ka cilvēks ir sociāli konstruēts?

“Cilvēks” ir vispārīgs jēdziens, kas apzīmē piederību pie cilvēka dzimtas, kura daba, kā iepriekš tika atzīmēta, savieno bioloģiskās un sociālās īpašības. Citiem vārdiem sakot, cilvēks savā būtībā ir kā biosociālais radījums. Mūsdienīgs cilvēks no dzimšanas brīdi ir bioloģiskā vienotība. Viņš parādās pasaulē ar nepilnīgi veidotām anatomfizioloģiskām īpašībām, kuras attīstās viņa

Экзаменационные задания по курсу «Философия» (Ответы на вопросы в приложении)

1. Как вы понимаете сущность современной философской проблемы тела и души? Почему она стала столь значимой в период становления Христианства и в чём состоит методологический аспект философии Св.Августина Аврелия, не потерявший своего значения и сегодня? 2. Что означает высказывание: " Ренессанс – универсальное идейное движение в истории европейской культуры" ?

Uzdevumi (Filozofijā, psiholoģija)

Pirmais uzdevums 1. В чём состояла сущность полемики между реализмом и номинализмом в Позднее средневековье? Расройте значение идей методологического номинализма – важнейшего подхода, получившего развитие в современной науке? Реализм (от позднелат. realis – вещественный, действительный) – философское направление, признающее лежащую вне сознания реальность, которая истолковывается либо как бытие идеальных объектов

“Limuzīns Jāņu nakts krāsā” (1981, rež. Jānis Streičs)

  70.- 80. gadi bija tas laiks, kad Rīgas kinostudijas režisori centās pievērsties tobrīdējā „mūsdienu cilvēka” un viņa dzīves atspoguļošanai uz kino ekrāniem, tomēr pārsvarā sabiedrībā patiesi aktuālās problēmas tika iznestas sižeta virspusē, jo aiz vien vēl tomēr dominēja izteikti pozitīvā varoņa atainojuma nepieciešamība, kā arī citu aspektu izcelšana, kuri

Ideju pasaule Platona filozofijā

LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAS NODAĻA Ideju pasaule Platona filozofijā Referāts kursā „Filozofijas pamati” SATURS Ievads…………………………………………………………………3lpp 1.Materiāla un ideju pasaule Platona filozofijā……………………….3lpp 2.Ēstetikas ideja……………………………………………………….4lpp 3.Labvēlības ideja………………………………….………………….5lpp Secinājumi…………………………………………………………….5lpp Ievads Filozofijas vēsturē Platons ir viens no ievērojamākiem filozofiem. Viņš tiek uzskatīts par vienu no visietekmīgākajiem domātājiem, kurš licis

TESTS FILOSOFIJĀ

1. Kāda ir filozofijas vēstures vieta mūsdienu filozofijā? (Pareizo atbildi pasvītrojiet!) A) Tā ir mūsdienu filozofijas organiska daļa, tā kā filozofijas problēmas ir salīdzinoši mūžīgas B) Filozofijas vēsturei mūsdienu filozofijā diskusijās nav nozīmīgas vietas C) Tāda pati kā jebkuras konkrētas zinātnes vēsture saistībā ar šo konkrēto zinātni 2. Visi secinājumi,

Iztēles un intuīcijas loma izzināšanas procesā. Zinātniskie ētiskie jautājumi un zinātnieka sociālā atbildība.

Eseja Filosofijas un ētikas priekšmetā Tēma ” Iztēles un intuīcijas loma izzināšanas procesā. Zinātniskie ētiskie jautājumi un zinātnieka sociālā atbildība” 2021.g. Zinātniskie ētiskie jautājumi un zinātnieka ētikas kodekss Lai iztirzātu zinātniski ētiskos jautājumus, nepieciešams atzīmēt, ka mūsdienās zinātnieki pamatojas uz izstrādāto Zinātnieka ētikas kodeksu [1] kas reglamentē zinātnieka darbības ētikas

Определить отношения между следующими понятиями; изобразить эти отношения кругами Эйлера

Вариант 29 1. Определить отношения между следующими понятиями; изобразить эти отношения кругами Эйлера. Писатель. Деятель латышской культуры. Я.Райнис. Представитель «Нового течения» в Латвии. Писатель – А Деятель латышской культуры – Б Я.Райнис – В Представитель «Нового течения» в Латвии – Г Понятия А, Б, В и Г являются совместимыми, так

Eksāmens filozofijā

Eksāmens filozofijā Kas ir Apgaismība? Kāpēc tā ir nozīmīga Eiropas vēstures kontekstā? Kādi ir Imanuela Kanta filozofijas trīs centrālie jautājumi? Kādas ir atšķirības starp utilitāro ētiku un kantiānisko ētiku? Kāds ir mīts par Dionīsa ciešanām? Kāds ir Frīdriha Nīčes viedoklis par kristietību un kāda tam saistība ar ideju par dionīsisko?

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.