Tag: Finanses, kredīti

Unit 06: Introduction to Finance (finished work attached)

ScenarioEach task has its own scenario for this assignment Task 1 of 2 Discussion with a friendScenarioA friend of yours is eager to start his business (a Florist). Your friend has saved £10,000 but knowsthat a minimum of £30,000 is needed to start the business.InstructionsYou are to give advice to

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenu un resursu izmantošanas efektivitāte – XIV lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamikas rindas 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Jēdziena “efektivitāte” skaidrojumiem ir šādas priekšrocības: Palīdz sasniegt vēlamo rezultātu; Spēja maksimāli izmantot esošos resursus; Minimāls resursu patēriņš. un šādi trūkumi: maksimāli izmanto esošie resursi. Jēdzienam

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvuzņēmuma apgrozāmie līdzekļi un ietekme uz BP cenu – XIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Apgrozāmo līdzekļu klasifikācijā var pielietot šādas pazīmes: AL fiziskais stāvoklis; AL fiziskās īpašības; AL ķīmiskās īpašības; AL pielietošanas veids… 2. Būvniecības produkta ražošanā nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu

11MD Finanses 0111(Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskās rindas 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 9 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produktu ražošanā tiek izmantoti šādi resursi: darbaspēks: profesija; izglītība; specializācija; dzimums; vecums; pieredze utt. kapitāls; zeme: lauksaimniecības; mežsaimniecības; apbūvējamā utt. dati: drukātie; virtuālie; skaņu utt.

FINANCIAL ACCOUNTING FINAL EXAM (Finished work attached Excel)

1.                                                                                           At theend of the current fiscal year, this was the trial balance of a Company: A Company                          Trial Balance                                                July 31, 2021                                                          &… Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar oriģinālo

Financial Accounting 1701202201 (Finished work attached)

Which of the following is an objective of financial reporting?  Which of the following can .. financial reporting?  Which of the following terms .. to an owner’s interest in a company?  Which of the following .. on a single-step income statement?  Which of the following ratios is used to evaluate

Finanšu teorija 061221

Uzdevums 1. Analizējot un pētot 2 gadu periodā valsts budžeta ieņēmumus, ir konstatējams, ka valsts ieņēmumus pamatā veido un to lielāko daļu sastāda valsts kasē ienākošie nodokļi- tie ir gan ienākumu nodokļi, gan arī, piemēram, muitas nodokļi vai nodokļi par kādiem pakalpojumiem vai precēm. Mazāku ieņēmumu daļu valsts kasē sastāda

Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana

Uzdevums – uzņēmuma finanšu pārskata sastādīšana. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana Uzņēmuma bilances dati uz 2019.g. 1. decembrī: (eiro) Aktīvs Summa Pasīvs Summa Tehnoloģiskās iekārtas 23.100,- Pamatkapitāls 10.000,- Pircēju parādi 1.500,- Pārskata gada nesadalīta peļņa 11.450,- Preces pārdošanai 12.750,- Norēķini ar piegādātājiem 1.400,- Nauda kasē 150,- Norēķini par darba algu 3.750,-

Kopsavilkuma jautājumi

1. Produktu pielāgošanas nepieciešamība starptautiskajā tirgū. 2. Analizēt kāda konkrēta produkta adaptācijas piemēru konkrētas valsts tirgū. Kopsavilkuma jautājumi Starptautiskā mārketinga internacionalizācijas stratēģiju ir iespējams realizēt tad, kad ievērojami palielinās to valstu skaits, kas iesaistītas konkrēta produkta ražošanā un mārketingā, un produkts zaudē savu nacionālo identitāti. Produkts šķiet starptautisks, jo tas

Prakses atskaite. AS Citadele banka.

Prakses atskaite AS Citadele banka Pētāmais periods: 2019.g. un 2020.g. 2021 Saturs 1.Bankas Citadele vispārējais raksturojums 3 1.1.Bankas Citadele vēsturiskais apskats 3 1.2.Citadele vieta finanšu sektorā un banku grupā 4 2.Citadele kapitāla piederība un struktūra 9 2.1.Īpašnieki un valde 9 2.2.Kapitāla un rezervju struktūra 10 3.Citadele noguldījumu politika 11 4.

Iekšējā kontrole nebanku kredītiestādēs 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE Iekšējā kontrole nebanku kredītiestādēs  Internal control of non-bank credit institutions diplomdarbs RĪGA 2020 ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir „Iekšējā kontrole nebanku kredītiestādēs».  Šī pētījuma tēmas izvēles aktualitāte pamatojas uz to, ka uzņēmums X darbojas finanšu produktu jomā, nav banka, bet izsniedz ātros kredītus. Lai

Kredīta tirgus Latvijā. Tendences, struktūra, dinamika. BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE Kursa darbs Profesionālā bakalaura studiju programmā Kredīta tirgus Latvijā. Tendences, struktūra, dinamika Rīga 2021 Satura rādītājs Ievads 3 Anotācija 4 Annotation 5 1. Kredīta teorētiskās bāzes pētījums 6 1.1. Kredīta termina skaidrojums, funkcijas 6 1.2. Kredīta veidi 10 1.3. Kredīta tirgus raksturojums 13

KREDĪTA TIRGUS LATVIJĀ: TENDENCES, STRUKTŪRA, DINAMIKA

LATVIJAS UNIVERSITĀTE BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE  Kredīta tirgus Latvijā: tendences, struktūra, dinamika Change Management and its Role in Business KURSA DARBS RĪGA 2021 Anotācija Kursa darba tēma ir “Kredīta tirgus Latvijā: tendences, struktūra, dinamika”. Autore izvēlējās šo tēmu , jo kreditēšana ir svarīgs tautsaimniecības nozares attīstības virzītājs. Kreditēšana var

Latvijas Bankas un Eiropas Centrālās bankas mijiedarbība

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA Referāts studiju kursā „Finanses un kredīts” Latvijas Bankas un Eiropas Centrālās bankas mijiedarbība Rīga, 2021 Ievads Katrai valstij ir izveidotas savas centrālās bankas, kas parasti arī atrodas valsts īpašumā. Kā arī pasaulē ir nodibinātas arī kādu grupu, valstu savienību centrālās bankas. Centrālās bankas mērķi ir: nodrošināt

Fevertree Drinks plc

Fevertree Drinks plc Fevertree Drinks plc, known as Fever-Tree, is a British producer of premium drink mixers, founded by Charles Rolls and Tim Warrillow in 2004. Fevertree Drinks PLC is a beverage company. The Company produces soft drinks and mixers. All finance data of was received from home page[1] unless

KĀ CĪNĪTIES AR NABADZĪBU

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA Otrā līmeņa profesionālā studiju programma „SOCIĀLAIS DARBS” ESEJA KĀ CĪNĪTIES AR NABADZĪBU Rīga 2021 ANOTĀCIJA Statistika liecina, ka jautājumi, kas skar nabadzības problemātiku, variatīvu iemeslu dēļ ir ļoti aktuāli; turklāt to apjoms un jautājumu klāsts ir ļoti sensitīvs, plašs un komplicēts, dažādās valstīs atšķirīgs. Ņemot vērā mūsdienu

Pētījuma mērķis ir veikt finanšu analīzi Latvijas zivju apstrādes sektoram …

Abstrakts Pētījuma mērķis ir veikt finanšu analīzi Latvijas zivju apstrādes sektoram un tajā esošajiem mikro un mazajiem uzņēmumiem par laika posmu no 2013.-2018. gadam. Pētījumā tika izmantotas kvantitatīvās izpētes metodes. Secinājumu un priekšlikumu izstrādē galvenokārt tika izmantotas analīzes un sintēzes metodes. Pētījumu rezultātu apstrādei un analīzei tika izmantota Microsoft Excel

SIA “Ervi I” MĀRKETINGA KOMPLEKSA ANALĪZE UN PILNVEIDES IESPĒJAS

SIA “Ervi I” MĀRKETINGA KOMPLEKSA ANALĪZE UN PILNVEIDES IESPĒJAS Uzņēmuma SIA “Ervi I” darbības raksturojums Uzņēmums SIA “Ervi I” ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas nodarbojas ar grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu Latvijā, uzņēmums sniedz profesionālus grāmatvedības pakalpojumus maziem, vidējiem, lieliem uzņēmumiem ar dažādiem nodarbošanās veidiem. Uzņēmums veic sadarbību ar juridiskām personām

LATVIJAS KOMERCBANKU IZSNIEGTO KREDĪTU ANALĪZE

Latvijas komercbanku izsniegto kredītu analīze (kredīta apjoms, veidi un procentu likmju analīze) Saturs Ievads 3 Kredītu teorētiski aspekti 4 Latvijas komercbanku kredītu analīze 5 Secinājumi 6 Izmantotie avoti 7 Ievads Kreditēšana ir viena no svarīgākām ekonomiskās sistēmas sastāvdaļām. Kreditēšana rada lielu ieguldījumu valsts nacionālā kopprodukta veidošanā, ka arī ar kredītu

PERSONĀLSABIEDRĪBU JĒDZIENS UN VEIDI

PERSONĀLSABIEDRĪBU JĒDZIENS UN VEIDI 1. KOMERCDARBĪBĀS VEIDI LATVIJĀ Līdz 2001.gada 1.aprīlim, kad spēkā stājās Komerclikums, uzņēmējdarbības formu iedalījums bija daudz plašāks un detalizētāks, nekā tas ir tagad. Vairākas uzņēmējdarbības formas 90.gados kalpoja kā pāreja no Padomju laikiem uz mūsdienām, piemēram – Paju sabiedrības, kas aizstāja Kolhozus, Valsts un Pašvaldību sabiedrības,

SIA “Good Heat” vispārējs raksturojums

Saturs Ievads 3 1. SIA “Good Heat” vispārējs raksturojums 4 1.1. Uzņēmuma darbība 4 1.2. Darba aizsardzība un nelaimes gadījumu uzskaite 6 1.3. Klientu grupas 7 2. SIA “Good Heat” vadīšana 8 2.1. Organizācijas vadīšana 8 2.2.. SIA “Good Heat” stratēģiskā vadīšana 9 2.3. SIA “Good Heat” projektu vadīšana 14

Operational activity of the enterprise

Slide 1. Good day. I offer to your attention a presentation on the topic “operational activity of the enterprise”. Slide 2. There are three types of company activities: operating, investment, and financial. This division is necessary to more accurately determine the capital turnover in your company, in other words, to

Kā ir iespējams uzlabot SIA “Patrika” pozīcīju tirgū?

RĪGA 2021 Satura Rādītājs 1. Ievads 3 2. Praktiskā daļa 5 2.1. SIA “Patrika” Pakalpojums 5 2.2. SIA “Patrika” Korporatīva Stratēģija 6 2.3. SIA “Patrika” Klientu Pamata Vajadzība 7 2.4. Pandēmijas ietekme uz SIA “Patrika” 9 2.5. SIA “Patrika” Jauna Projekta Koncepcija 11 Secinājumi 17 Izmantotās literatūras saraksts 19 Pielikums

Uzņēmējdarbība. Break – eaven analīze.

Uzņēmējdarbība Uzdevums: Zemāk aprakstīta konkrēta biznesa ideja – nelielas fitnesa studijas atvēršana un apsaimniekošana. Attiecībā uz šo ideju, ar turpmākajās lapās dotajiem pieņēmumiem, veiciet sekojošus darbus (iekavās norādīts iegūstamo punktu skaits): 1. Break – eaven analīze Sašķirot mainīgās un pastāvīgās izmaksas (1 punkts) Plānot vidējos ieņēmumus no vienas dalībnieces (1

Finanšu grāmatvedība 5

5.uzdevums „Krājumi” 1. A/S „Liepkalni” bilance uz 20XX.gada 1.decembri: Aktīvs   Pasīvs   Postenis Vērtība (€) Postenis Vērtība (€) I Ilgtermiņa ieguldījumi 1. Pamatlīdzekļi 1.1. Ēkas, būves* 1.2.Pārējie pamatlīdzekļi** II Apgrozāmie līdzekļi 1. Krājumi 1.1. Materiāli 1.2. Preces 1.3. Gatavā produkcija 2. Debitoru parādi 2.1. Pircēju parādi 3. Naudas līdzekļi

Finanšu grāmatvedība 4

4. uzdevums. Pamatlīdzekļu nolietojums. 1. Iegrāmatot visus saimnieciskos darījumus T-veida kontos. 2. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu parādīt tabulās. 3. Sastādīt bilanci uz 31.12. 20XX. Saimnieciskie darījumi (eiro): 1. SIA „Kodoliņš” dibinātāju ieguldījumi 28.06.20XX. pamatkapitāla veidošanā. 1.1. Ēka (lietderīgais izmantošanas laiks – 50 gadi) D1210 67 200 1.2. Kravas automašīna

Finanšu grāmatvedība 3

Uzdevums Nr. 3 Pamatlīdzekļi Atvērt t-veida kontus, ierakstīt sākuma atlikumus, iegrāmatot saimnieciskos darījumus par 20XX.gada 4.ceturksni un noteikt kontiem beigu saldo. Sastādīt bilanci uz 20XX.gada 30.septembri un 31.decembri. Dati uzdevuma veikšanai: Sintētisko kontu sākuma atlikumi: Kods Konta nosaukums Konta stāvoklis (eiro) 1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 100 000 1240 Pamatlīdzekļu

Finanšu grāmatvedība 2

Uzdevums Nr.2 – Nemateriālie aktīvi SIA „Vanda” bilance uz 20XX.gada 1.janvāri (EUR). Aktīvs Summa (EUR) Pasīvs Summa (EUR) Licences, patenti 300 Pamatkapitāls 3 000 Tehnoloģiskās iekārtas, mašīnas 2 500 Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa 6 40 Preces pārdošanā 790 Īstermiņa aizņēmums no kredītiestādes 2 000 Norēķinu konts 2 830 Parādi piegādātājiem 650

Finanšu grāmatvedība 1

Uzdevums Nr.1 Atlikumi mēneša sākumā: Konts Summa Konts Summa 1230 500 2610 1000 1290 70 2620 1500 2110 320 3110 4800 2130 2800 3420 1200 2310 200 5721 250 Saimnieciskie darījumi mēnesī Npk. Saimnieciskie darījumi Summa 1. Par skaidru naudu nopirkti materiāli (uzskaitē lietot nepārtrauktās inventarizācijas metodi): materiālu vērtība D2110

Каким образом студенты аудиовизуального направления могут привлечь финансирование для своих короткометражных фильмов с помощью спонсоров и пожертвований (краундфандинг)

Введение. Как всем известно, большинство общественных мероприятий и социальных акций, коммерческих проектов и концертов, съемок фильмов и записывание музыкальных альбомов не обходится без привлечения спонсоров. Мало того, «под спонсорство» часто затаивается тот или иной проект. Таковы реалии 21 века. Конечно же, самый важный вопрос – как правильно подать заявку, дабы

Налоги в Латвии

В январе 2019 года общий доход в бюджет, согласно службе государственных доходов (СГД), составляет 781,05 млн. евро из которых 765,38 млн. евро или 98,0% — это налоговые поступления, администрируемые СГД. В январе этого года в бюджет поступило на 35,16 млн. евро или 4,7% больше, чем в январе 2018 года. По

Подоходный налог с предприятий

Подоходный налог с предприятий Министерство финансов уже давно работало с правительственными партнерами по предложениям по реформированию налоговой системы Латвии. Были высказаны предложения от Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, Банка Латвии, а также Всемирного банка и OECD. Во всех предложениях упоминалось, что необходимо реформировать подоходный налог с предприятия в Латвии,

Обязательные платежи по государственному социальному страхованию и налог на солидарность

Ставка обязательных взносов государственного социального страхования (ОВГСС), если работник застрахован по всем видам социального страхования, составляет 35,09%, из которых 24,09% платит работодатель и 11% — работник. 1% от общей ставки обязательных взносов направляется на финансирование услуг здравоохранения. Страхованию здоровья подвержены все работa-получатели и самозанятые лица, которые фактически производят обязательные взносы, в т.ч.

Какие виды запасов создает производственная компания?

Контрольная работа 2 Выберите правильный ответ: Какие виды запасов создает производственная компания ? Ответы: 1 Запас товаров 2 Запасы сырья и материалов, готовой продукции 3 Запасы сырья и материалов Торговая компания закупила от поставщика товары в кредит. Как в бухгалтерском учете будет показана эта сделка ? Ответы: 1 По Дебету

Контрольная работа № 1 (по темам 1 и 2)

Часть 1. Выберите один наиболее полный и правильный ответ: Классификация учета по сфере его применения ? Ответы: 1 Текущий, финансовый, оперативный 2 Статистический, управленческий, нормативный 3 Оперативно-технический, бухгалтерский, статистический Объектами бухгалтерского учета являются: Ответы: 1 Хозяйственные средства, хозяйственные операции и хозяйственные процессы (заготовление, производство, реализация) 2 Обязательства компании 3 Имущество

Изучение влияния офисов открытого типа (‘openspace’) на продуктивность труда.

1. Тема курсовой работы: Изучение влияния офисов открытого типа (‘openspace’) на продуктивность труда. Актуальность идеи: в течении последних нескольких лет всё больше компаний отказываются от офисов закрытого типа, убирая стены и перегородки между сотрудниками. Зачастую в новых больших кабинетах размещаются по несколько десятков человек. Многие работодатели считают, что такая планировка

Uzdevumi. Finanses.

1. uzdevums.   Reģistrēti noziedzīgi nodarījumi (kopā) Reģistrēti sevišķi smagi noziegumi Reģistrēti smagi noziegumi Reģistrēti mazāk smagi noziegumi Reģistrēti kriminālpārkāpumi 2018. gads 43260 1870 11526 24260 2483 2017. gads 44250 1752 11572 24799 2278 2016. gads 45639 1740 12805 25027 2591 2015. gads 47406 1965 13546 25289 2667 2014. gads

Связи с общественностью: привлечение инвестиций, спонсоринг и фандрайзинг.

Sabiedriskās attiecības banku jomā, fondu veidošana un sponsorēšana ТЕМА: Связи с общественностью: привлечение инвестиций, спонсоринг и фандрайзинг. ЗАДАНИЕ Ознакомьтесь с материалом. Обозначьте задачу (например, социальный проект или мероприятие), для решения которой требуется спонсорская поддержка. Составьте список предполагаемых источников поддержки – юридических и физических лиц. Составьте календарный график или поэтапный план

От стратегической диагностики к формулированию стратегий

Порт Авентура От стратегической диагностики к формулированию стратегий Предварительный этап EFE matrix Оценка внешних факторов это метод стратегического менеджмента, который используют, чтобы понять текущую ситуацию бизнеса. Этот способ хорошо визуально показывает и помогает понять приоритеты в возможностях и угрозах – какие возможности и какие угрозы в первую очередь стоит принять

Связи с общественностью в финансовом секторе 2

Sabiedriskās attiecības banku jomā, fondu veidošana un sponsorēšana ТЕМА: Связи с общественностью в финансовом секторе Задание: Ознакомьтесь с материалом. Составьте инструкцию для менеджера ПР службы финансового учреждения на случай конкретной кризисной ситуации (на Ваш выбор). Напишите сценарий ПР-мероприятия для создания благoприятного имиджа банка. Задание №2. Инструкция для ПР-менеджера в случае

Связи с общественностью в финансовом секторе

Sabiedriskās attiecības banku jomā, fondu veidošana un sponsorēšana ТЕМА: Связи с общественностью в финансовом секторе Задание: Ознакомьтесь с материалом. Составьте должностную инструкцию для менеджера ПР службы финансового учреждения. Приведите свой вариант рабочего дня для менеджера ПР службы финансового учреждения (обязательные ежедневные задания). Задание №2. Должностная инструкция для ПР менеджера службы

Лизинг как метод инвестирования в „Norvik Banka”

      Лизинг как метод инвестирования в „Norvik Banka” КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА   Имя, Фамилия Подпись Дата Студент (-ка)       Руководитель (-а) работы, должность, научная степень       РИГА, 2016 аннотация Для преобразования экономики в Латвии, необходимость ускорения научно-технического прогресса и подъёма экономики, – это всё требует

Norēķini par nodokļiem uzskaite un analīze uzņēmumā SIA ErAus

LATVIJAS UNIVERSITĀTE BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE  (nodaļa kurā izstrādāts noslēguma darbs) Norēķini par nodokļiem uzskaite un analīze uzņēmumā SIA ErAus RĪGA 2020 anotācija Darba pētījuma tēma ir „Norēķini par nodokļiem uzskaite un analīze uzņēmumā SIA „ErAus”. Pētījuma mērķis: izpētīt priekš SIA „ErAus” labvēlīgāku nodokļu režīmu. Darbs sastāv no 3

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.