Tag: Finanses

Praktiskais darbs – darba līguma analīze HG4 (Gatavs darbs pielikumā)

IESKAITES DARBS Praktiskais darbs – darba līguma analīze Tabulā novērtēt vai dotajā darba līgumā ir visa obligāti sniedzamā informācija. Ar atšķirīgas krāsas pildspalvām dotajā darba līgumā atzīmēt informāciju, kas sniegta atbilstoši likuma prasībām un informāciju, kas nav sniegta atbilstoši likuma prasībām, kā arī atzīmēt analīzes rezultātu tabulā: InformācijaInformācija irInformācijaInformācijas sniegtanav sniegtalīgumā

Ārvalstu investīcijas Latvijā G5F

Saturs 1. Investīcijas raksturojums 3 1.1. Investīcijas būtība 3 1.2. Investīciju veidi 4 1.3. Investīciju finansēšanas avoti 7 2. Investīcijas sadalījums 11 2.1. Eiropas Savienības fondu investīcijas 11 2.2. Citas investīciju plūsmas 13 Literatūras saraksts 17 Investīcijas raksturojums Investīcijas būtība Latvija ir jaunā valsts ar atvērtu ekonomiku, līdz ar to

“Ventspils nafta AS”

Saturs Ievads 3 1. Konkurence 4 2. Neliels ieskats vēsturē 4 3. Ventspils Nafta AS 5 4. Ventspils Naftas un naftas produktu tranzīts 6 5. Fakti 6 Secinājumi 8 Izmantotās literatūras sarakts 9 Ievads Akciju sabiedrība Ventspils nafta ir daudznozaru koncerna centrālālā holdingsabiedrība. Šodien a/s Ventspils nafta ir pazīstama kā

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ANALĪZES LOMA UZŅĒMUMA KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANĀ

Saturs Ievads 5 1. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes teoretiskie aspekti 7 1.1. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes būtība, mērķi un nozīme 7 1.2. Uzņēmuma analīzes veidi, metodes un modeļi 10 1.3. Peļņas vai zaudejumu aprēķins un tās analīze 13 1.4. Uzņēmuma likviditātes un rentabilitātes rādītāju analīze 17 2. SIA BYKO-LAT saimnieciskās

Degvielas izmaksu samazināšanas iespējasuzņēmumā SIA “Smile Taxi”

  IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA SIA „ SMILE TAXI” VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 5 1.1. SIA „SmileTaxi” uzņēmuma vadība un struktūra 5 1.2. Cenas veidošāna SmileTaxi 10 2. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA SIA „Smile Taxi” 15 2.1. Autogāzes raksturojums 15 2.2. Gāzes iekārtu izmaksas 19 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 23 LITERATŪRAS SARAKSTS 25 IEVADS Mūsdienās

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenu un resursu izmantošanas efektivitāte – XIV lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamikas rindas 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Jēdziena “efektivitāte” skaidrojumiem ir šādas priekšrocības: Palīdz sasniegt vēlamo rezultātu; Spēja maksimāli izmantot esošos resursus; Minimāls resursu patēriņš. un šādi trūkumi: maksimāli izmanto esošie resursi. Jēdzienam

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvuzņēmuma apgrozāmie līdzekļi un ietekme uz BP cenu – XIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Apgrozāmo līdzekļu klasifikācijā var pielietot šādas pazīmes: AL fiziskais stāvoklis; AL fiziskās īpašības; AL ķīmiskās īpašības; AL pielietošanas veids… 2. Būvniecības produkta ražošanā nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu

Fin.0111F (Atbildes pielikumā)

1. Lūdzu nodefinēts uzņēmuma konkurētspējas jēdzienu. Kādas konkurētspējīgās priekšrocības piemīt uzņēmumam, kādas būtu jāuzlabo? Cik lielā mērā veiktā uzņēmuma finanšu analīze ļauj  noteikt pastāvošās un nepieciešamās   konkurētspējīgās  priekšrocības ?  Konkurētspējas jēdziens  SIA Byko-Lat sastav no komponentiem kurus var sadalīt trīs grupas: tehniski-ekonomiskie; komerсiālas; normatīvie tiesību akti. … 2.  Lūdzu  pamatot

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Kapitāls un tā ietekme uz BP cenu – XII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Dinamiskas rindas 4 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 5 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kapitāls – izteiksme, kas ietver gan visus uzņēmuma finanšu aktīvus, gan šī uzņēmuma fiksētos ieguldījumus, ko tas ir investējis iekārtās, ēkās un citos līdzekļos, bet kapitāls

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas saistība ar nekustamo preču tirgu – X lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Mājokļu cenas analīze 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 11 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produkta cenas un nekustamo preču NPT mijiedarbību nosaka šādi aspekti:  NPT tiek pārdota liela daļa no BN saražotajiem produktiem; dažādās TS nozarēs strādājošo komersantu

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas saistība ar tautsaimniecību – IX lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Papildināt lekcijā iekļautās dinamiskās rindas līdz 2020.gadam 8 Izvērtēt cenu pieaugumu TS-bā ar PCI un BP cenas pieaugumu 9 BP cenas izmaiņas ES 11 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 12 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem BP cenas pieauguma vai samazinājuma

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas struktūra un tās izmaiņas AD un AS ietekmē – VIII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas sastāvs un tā izmaiņas – VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Raksturot BP pieprasījumu un piedāvājumu 5 Peļņas veidošanās apstākļi dažādu BP ražošanā 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas maksā nodokļus par saražoto būvniecības produktu – pasūtītājs vai BP ražotājs? Tas atkarīgs, kam juridiski

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” BP cenas noteikšana metodes un metodika – VI un VII lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Kādos gadījumos pielietojama viena vai otra BP cenas veidošanas metode 4 BP cenas noteikšanas metodes 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas ir metodes, ar kurām mēs nonākam saskarsmē katru dienu savu vajadzību apmierināšanas

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvniecības produkta īpatnības – V lekcija

Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Būvniecības produkta pazīmes, kuras var ietekmēt cenu un konkurenci būvniecības nozarē 7 Būvniecības produkta pazīmes, kuras tiek izmantotas būvuzņēmuma peļņas palielināšanai pašreizējā BN attīstības stadijā 7 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 8 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecības produkta un tā ražošanas

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Būvniecības produkts –cenas veidošanas objekts – IV lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Būvniecības produkta ražošanu veidojošo procesu saraksts 5 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 6 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Būvniecība — visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi; būve — būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija. Kādi trūkumi, pat

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF” Dinamiskās rindas būvniecības ekonomikā – III lekcija (Gatavs darbs pielikumā)

Satura radītājs Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem 3 Identificēt dinamiskās rindas, kas veidojas būvdarbu pierakstos 5 Dinamiskas rindas 6 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem Kas ir dinamiskās rindas cēlonis? noteikt galveno attīstības tendenci un novērtēt nejaušās svārstības; noteikt un analizēt periodiskās, piemēram,

Mājas darbs priekšmeta „Cenu veidošana būvniecībā BF”

Satura radītājs Nozīmīgākās problēmas būvniecībā un BP cenas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm 3 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 7 Nozīmīgākās problēmas būvniecībā un BP cenas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm Pandēmijās laikā galvenās problēmas būvniecības nozare ir izmaksu pieaugums, būvmateriālu piegāžu kavēšanās un kvalitatīva darbaspēka trūkums. 2022. gada

Financial Management: Homework 65G6(Finished work attached Excel)

Problem 1: Use the company’s financial data to answer the questions. Vortex IT Company:   Balance Sheet as of December 31, 2017 (In Thousands) Cash                               $77,500                         Accounts payable            $129,000 Receivables                    336,000                         Notes payable                       84,000 … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai.

FINANCIAL ACCOUNTING FINAL EXAM (Finished work attached Excel)

1.                                                                                           At theend of the current fiscal year, this was the trial balance of a Company: A Company                          Trial Balance                                                July 31, 2021                                                          &… Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar oriģinālo

Krīzes vadība (darbs un prezentācija pielikumā)

  3.variants Situācijas analīze. (Situācija adaptēta, bet organizāciju nosaukumi un personu vārdi izdomāti.) Analizēt krīzes situāciju no risku iestāšanās viedokļa (situācijās analīzē varat izmantot SVID matricas principus vai kādu no risku klasifikācijas principiem, piemēram, iekšējie un ārējie riksi vai pēc rašanās iemesla, mēroga, sabiedrisko attiecību sfēras utt). Mēģiniet konstatēt/izdomāt (brīvi

Capital budgeting (darbs un tabulas pielikumā)

Topic 1: Capital budgeting Your company is extracting amber from the Baltic See. The amber mine is forecasted to produce a cash flow of C1 = $1.8 million in the first year. You estimate that you could earn an expected return of r = 9.8% from investing in stocks with

Orkla Latvija, SIA 09122201

Orkla Latvija, SIA (Prakses vietas nosaukums) SATURS Ievads 4 1.KOMERCSABIEDRĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 5 1.1.Uzņēmējdarbības raksturojums 5 1.2..Komercsabiedrības galvenie raksturojošie finanšu rādītāji. 7 2. .Uzņēmuma komunikācijas, lietvedības un uzskaites darba organizācijas raksturojums 9 3. .Ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla un saistību uzskaite grāmatvedības reģistros un to atspoguļošana finanšu pārskatos 15

Uzņēmuma budžeta prezentācija

Plāns  1. Budžeta tāme  2. Ieņēmumu/izdevumu struktūra  3. Galveno pozīciju raksturojums 1. Budžeta tāme Budžeta tāmes struktūra …. 2. Ieņēmumu / Izdevumu struktūra Ieņēmumu (resursu) struktūra …. Izdevumu struktūra …. Nodrošinājuma ekspozīcija …. Budžeta-prezentācijaDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs

Подходы к инновационным социально-психологическим технологиям в социальной работе

Подходы к инновационным социально-психологическим технологиям в социальной работе Понятие «социальная технология» вошло в научный оборот только в 40-х годах XX века. Базой для разработки и развития этой категории является термин «технология», но технология не в традиционном смысле, который относится к только материальному производству, а в более широком – затрагивающем и

«При инвестировании из 2-х активов я выберу актив с большей доходностью»

Задание 6. 1. Оцените утверждение и аргументируйте оценку – «При инвестировании из 2-х активов я выберу актив с большей доходностью»: – да, – нет. Ответ: Нет. Инвестирование – это вложение ресурсов, обычно денег, в активы с целью получения прибыли. Человек выбирает инвестиционные проекты в соответствии со своими личными потребностями, целями

IEGULDĪJUMU NĀKOTNEI VEIDU UN IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS

  IEVADS Vairākas Eiropas valstīs pensionāri izjūt dzīves līmeņu nevienlīdzību. Turklāt tieši pirmspensijas un pensijas vecumā persona dažādu iemeslu dēļ tiek pakļauta lielākam nabadzības riskam nekā pārējās personu grupas (Latvijas Republikas Saeima, 2020). Analizējot statistikas datus, tika konstatēts, ka 2019. gadā, to pensionāru īpatsvars vecumā virs 65 gadiem, kuri tiek

Korporatīvo parāda vērstpapīru tirgus attīstības perspektīvas

  SATURA RĀDĪTĀJS IEVADS 3 1.PARĀDA VĒRTSPAPĪRU JĒDZIENS UN BŪTĪBA 4 2.KORPORATĪVO PARĀDA VĒRTSPAPĪRU TIRGUS UN IESPĒJAMĀ TĀ ATTĪSTĪBA 6 2.1.Vērtspapīru tirgus loma ekonomikā 6 2.2. Korporatīvo parāda vērtspapīru tirgus attīstības iespējas 8 3. RESPONDENTU APTAUJAS DATU REZULTĀTI 11 4. PRIMĀRO DATU APSTRĀDE 16 5. KVANTITATĪVO DATU ANALĪZE 19 SECINĀJUMI

Pārbaudes darbs  fin.vad 14052022 (Gatavs darbs pielikumā+excl)

Izmantojot nepieciešamo informāciju, sagatavot naudas plūsmas budžetu uzņēmumam katra mēneša beigās par 3 mēnešu periodu līdz 30.septembrim (EUR): naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā 1.jūlijā 3600,- ražošanas apjoms (gabali): marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs august s septembris oktobris novembris decembris janvāris 720 810 900 960 1050 1110 1140 1020 930 780

Ekon.140522G (Gatavs darbs pielikumā +Excel)

Pārbaudes darbs Uzņēmums ražo divus produkcijas veidus E un F. Viena izstrādājuma ekonomiskie rādītāji ir šādi: E F Tiešās materiālās izmaksas, euro 4 6 Tiešās darba izmaksas, euro 2 3 Mainīgās vispārīgās izmaksas, euro 4 2 Realizācijas cena, euro 14 18 Darba laika patēriņš stundās 3 4 Materiāla B izlietojums,

SIA Soma stilss 01222201

Отчет о практике Содержание Введение 3 1. Общая характеристика SIA Soma stilss 4 2. Маркетинговый анализ SIA Soma stilss 7 Выводы 16 Введение Практическое обучение студентов является важнейшей частью профессиональной образовательной программы. Основная цель проведения практических занятий – это освоение студентами всех видов их будущей профессиональной деятельности через самостоятельную практическую

Financial Management, final exam: UPS case.

Final exam: UPS case What are the strengths and weaknesses of scenario planning? Scenario planning is an approach that has become popular because it offers more than pure forecasting basing on the input data, and does more than just integrate assumptions into possible outcomes. Though this approach has been widely

„Apdrošināšanas brokera palīgs” prakses atskaite

  Ievads 2 1. UNIBROKKER AS raksturojums 3 2. Klientiem piedāvātie produkti 4 3. Lietvedības un uzskaites organizācija 8 4. UNIBROKKER AS darbības finanšu analīze 10 4. Uzņēmuma nodokļu nomaksas politika 14 6. Apdrošināšanas tirgus raksturojums 15 Secinājumi un priekšlikumi 29 Priekšlikumi 30 Bibliogrāfisko norāžu saraksts 31 pielikumi 33 Ievads

Financial Accounting 1701202202 (Finished work attached)

The periodic inventory .. that sell  The financing period is  The perpetual inventory system requires more detailed….  The difference …. and net sales is equal to  The ending inventory amount appears in … company that uses the periodic inventory system.  The account … statement as a  Under the perpetual inventory

Financial Accounting 1701202201 (Finished work attached)

Which of the following is an objective of financial reporting?  Which of the following can .. financial reporting?  Which of the following terms .. to an owner’s interest in a company?  Which of the following .. on a single-step income statement?  Which of the following ratios is used to evaluate

Экзаменационное задание в тестовой форме по курсу «Финансовый учет»

(Выберите правильный ответ) В активе баланса в сгруппированном виде представлены: Ответы: 1 Источники хозяйственных средств 2 Хозяйственные средства 3 Хозяйственные процессы В пассиве баланса сгруппированы: Ответы: 1 Результаты хозяйственной деятельности 2 Хозяйственные средства 3 Источники хозяйственных средств Рабочий план счетов бухгалтерского учета это: Ответы: 1 Перечень аналитических счетов, используемых в

Положение 1 форма баланса.

Наименование статей баланса – АКТИВ Коды счетов Код строки На конец года На начало года    Наименование статей баланса – ПАССИВ Коды счетов Код строки На конец года На начало года  1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ I. Нематериальные вложения (нематериальные активы – НА) 1. Расходы на исследовательские работы и развитие предприятия 1110

Контрольное задание в тестовой форме по темам 1 и 2 (Финансы)

(Выберите правильный ответ) Классификация учета по сфере его применения ? Ответы: 1 Текущий, финансовый, оперативный 2 Статистический, управленческий, нормативный 3 Оперативно-технический, бухгалтерский, статистический Классификация бухгалтерского учета по назначению ? Ответы: 1 Финансовый, управленческий 2 Финансовый, нормативный 3 Управленческий, текущий В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию ? Ответы: 1 планирования

Контрольное задание 3 (Финансы)

(Выберите правильный ответ) Дайте понятие основного капитала: Ответы: 1 Совокупность денежных средств и долговых обязательств; 2 Стоимость вкладов учредителей в имущество компании при ее создании для обеспечения деятельности в размерах, определенных учредительными документами; 3 Совокупность материальных ценностей и денежных средств. Регистрация уставного капитала общества с ограниченной ответственностью отражается бухгалтерской записью:

Контрольное задание в тестовой форме по темам 3 и 4

(Выберите правильный ответ) Как в бухгалтерском учете оцениваются материальные запасы при их приобретении ? Ответы: 1 по фактической себестоимости заготовления; 2 по методу FIFO (first in – first out); 3 другой вариант. Фактическая себестоимость товаров, оприходованных торговой компанией по акцептованным платежным документам поставщиков, отражается следующей бухгалтерской записью:   1 Дт

Оценка финансового состояния “Latrailnet”

Академическая бакалаврская программа «Управление предпринимательством» САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ Оценка финансового состояния “latrailnet” Рига, 2017 Содержание Характеристики компании АО “LATRAILNET” 3 Анализ финансового состояния компании 5 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 2014-2015 г. 5 Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках 2014-2015 г 6 Анализ финансовых коэффициентов 7

“РОЛЬ БАНКОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ” Вариант 1 (Готовая работа в приложении)

ЗАДАНИЕ 1 Раскройте сущность депозитных операций. Какие существуют виды депозитов. Для чего коммерческие банки привлекают депозиты? Почему предприниматели и частные лица хранят деньги в банках на депозитных счетах? (Итого: 20%) ЗАДАНИЕ 4 Условие: Кредитной политикой коммерческого банка „Z” предусмотрено ограничение кредитных вложений в торгово-посреднические предприятия. Концентрация кредитного риска в предприятия

Контрольная работа по предмету «Финансовое управление 2» Cooper Industries (Готовая работа в приложении)

Контрольная работа по предмету «Финансовое управление 2» Cooper In   Вычислите cсредневзвешенную стоимость капитала (WACC) компании Nicholson, File Company используйте WACC  как ставку дисконтирования  – 5 %      – стоимость i-го источника средств;  – доля данного источника в общей сумме инвестируемого капитала.   для рассматриваемых исходных данных с учетом

United Carriers вопросы задания (Готовая работа в приложении)

Самопроверочный тест 1 ( 100%) Определите математически точку безразличия в рамках коэффициентов EBIT-EPS для альтернативы финансирования «выпуск обыкновенных акций – выпуск облигаций». Постройте график для этой альтернативы финансирования. Чему равен показатель EPS в точке безразличия? 20% Определите математически точку безразличия в рамках коэффициентов EBIT-EPS для альтернативы финансирования «выпуск обыкновенных акций

УЧЕТ ЗАПАСОВ В ТОРГОВЛЕ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ КОМПАНИИ SIA DELMER

  Сегодня важнейшей основой развития национальной и региональной экономик является малый бизнес. Основная доля малого бизнеса осуществляет свою деятельность в такой важной сфере экономики, как торговля, то есть в осуществлении процесса купли-продажи товаров и продукции, также в оказании торговых услуг населению с целью получения прибыли. Торговля связывает производителей и потребителей

К.Р. Международные финансы и финансовые рынки (Вариант 1)

Билет включает три раздела: A, B и C. Раздел А (по 2 балла за каждый правильный ответ, всего max 32). Найдите для каждой цифры соответствующую латинскую букву и впишите её в таблицу между номером и термином: C Листинг L Девальвация валюты D Осциллятор K Фьючерс N Доходность по дивидендам J

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.