Tag: Fizika

Efektīvs un videi draudzīgs enerģijas lietojums

1.uzdevums (5 punkti) Pabeidz teikumu! Miljons džoulu ir tikpat cik viens ….megadžouls…………….. Enerģija, kas piemīt kustībā esošam ķermenim ir .kinētiskā….enerģija. Potenciālā enerģija ir atkarīga no ..ķermeņa masas… un .augstuma Viens zirgspēks ir ..aptuveni 0,746 kW 2.uzdevums (12 punkti) Ozoliņu ģimene noskaidroja elektroierīču tehniskos datus un to darbināšanas laiku dienā. Ozoliņu

Pilnā mehāniskā enerģija VIRTUĀLAIS LABORATORIJAS DARBS (Gatavs darbs pielikumā)

  Darba uzdevums 1. Izpildot virtuālu laboratorijas darbu: Izskaidro mehāniskās enerģijas saglabāšanas koncepciju, izmantojot kinētisko enerģiju (Ek) un gravitācijas potenciālo enerģiju (Ep). Apraksti, kāenerģijas ir saistītas ar pozīciju unātrumu. Atbildi uz jautājumiem. Darba piederumi Dators, viedtālrunis vai planšete ar interneta pieslēgumu Darba gaita Atver saiti https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-park_en.html zvēlies sadaļu Intro. Esi

Efektīvs un videi draudzīgs enerģijas lietojums 3.variants (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (5 punkti) Pabeidz teikumu! Miljons džoulu ir tikpat cik viens …………………………………………………… Enerģija, kas piemīt kustībā esošam ķermenim ir …………………..enerģija. Potenciālā enerģija ir atkarīga no ……………………..  un …………………………. Viens zirgspēks ir ………………………………………………………………………… 2.uzdevums (12 punkti) Ozoliņu ģimene noskaidroja elektroierīču tehniskos datus un to darbināšanas laiku dienā. Ozoliņu ģimenei jāizrēķina aprīļa

GAISMAS INTENSITĀTE

MĒRĪŠANAS METODES Gaismas intensitāte ir svarīga gan darba vietās, gan dzīvojamās telpās. Cilvēks lielāko daļu apkārtējās vides uztver ar redzes palīdzību. Tāpēc labs apgaismojums būtiski ietekmē to, cik ātri var uztvert informāciju un cik patīkami cilvēki jūtas telpās. Ja gaisma ir pārāk vāja, acis ātri nogurst, bet, ja tā ir

Elektromagnētisko viļņu lietojums 9_2 (1.variants) (Gatavs darbs pielikumā)

  uzdevums. Papildini dotos teikumus! (2 punkti) Ādas iedegumu rada ………………………………………………………………………………………. Visi ķermeņi, kas ir siltāki nekā apkārtējā vide, izstaro………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. uzdevums.(2 punkti) Mikroviļņu krāsnī ir iebūvēta speciāla drošības sistēma, kas automātiski pārtrauc krāsns darbību, atverot krāsns durvis. Paskaidro, kādi riska faktori darbotos, ja šāda sistēma nebūtu?…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….. …..

ELEKTRISKĀS ĶĒDES FIZIKA 9. klase 1.variants (Gatavs darbs pielikumā)

    Darbā var izmantot formulu lapu 1. uzdevums (5 punkti) Novērtē, vai apgalvojums ir patiess, un atzīmē atbilstošo atbildes variantu! Apgalvojums   JĀ NĒ Metāla stienīti var elektrizēt berzes ceļā.       Negaisa laikā nedrīkst stāvēt zem vientuļiem augstiem kokiem.       Ķēdē ampērmetrs jāieslēdz virknē ar

Coherent connections between mathematics, science and human brain.

Mathematics can be defined in many different ways, as the interpretation of the term can be subjective to a certain degree, however in this essay, interpretations will not be considered, on the contrary – the basic understanding will revolve around the basic definition of mathematics, which, according to Merriam Webster

Sintētiskie lielmolekulārie savienojumi: lakas un līmes (prezentācija pielikumā)

Lielākā daļa laku un līmju ir ar cietēšanas temperatūru, kas atbilst istabas temperatūrai, tomēr arī pastāv maisījumi, kas cietē augstā temperatūrā. Cietēšanas laiks var būt dažāds – no 1 min līdz vairākām dienām, ja ņem vērā pilnīgu sacietēšanu, piemēram, ātrās darbības epoksīdlīmes cietu stāvokli var iegūt jau pēc 1..5 minūtēm,

Fizika mājasdarbs 07162202

  Uzdevums.   …. 2. uzdevums. ….. 4. uzdevums. F1=80N; l1=4 cm L2 =32 cm F2l2=F1l1 F2*32= 80*4 F2 = 80 x 4 / 32 = … 5. uzdevums. a = – 2 m/s^2 v0= 72 km/h = 20m/s v=0 m/s Kustība ir vienmērīgi palēlināta: a=(v-v0)/t t= a(v-v0) = -2

Exam physics 07162201

1. Please, prepare table/tables and figure/figures using precise title and source of information (according the Methodological Guidelines) on “EKI030. Frequency of bought or ordered goods or services over the Internet (per cent of individuals, who made purchases over the Internet during the last 3 months, within the corresponding group) 2015

GENANO 350 (prezentācija pielikumā)

PAGARINI SAVU DZĪVI ELPOJOT SVAIGU UN TĪRU GAISU AR GENANO 350 ĻAUJ ASINĪM DZĪSLĀS SVAIGĀ GAISĀ CIRKULĒT PAAUGSTINOT DARBA PRODUKTIVITĀTI UN KVALITĀTI. VESELĀ MIESĀ VESELS GARS. ESiET VADĪTĀJS, KURŠ RŪPĒJAS PAR SEVI   UN SAVIEM DARBINIEKIEM, parādiet, ka jums rūp!Šis produkts ir domāts tieši jums. •Ideāli piemērots ofisiem, zobārstniecības kabinetiem un

PĀRBAUDES DARBS 0623202204

PĀRBAUDES DARBS INSTRUKCIJA: Veicot aprēķinus aprakstīt savas darbības tā, lai būtu iespējams izsekot jūsu lēmumu loģikai, kur nepieciešams aprakstīt normāla sadalījuma pārbaudi, statistiskos kritērijus un kā tika izvēlēta metode. Citos uzdevumos pietiek tikai ar statistisko kritēriju norādīšanu (piem., vidējie rādītāji vai kronbaha alfas). Tur kur ir norādīts izvēlēties Šapiro –

Laboratorijas darbs Nr.3.4. Gaismas polarizācija (Gatavs darbs pielikumā)

Teorētiskais pamatojums Gaismas polarizācija Gaismu, kurā neviens elektriskā lauka intensitātes vektora (E vektora) svārstību virziens nedominē, sauc par nepolarizētu. Gaismai un vielai savstarpēji iedarbojoties, var iegūt gaismu, kurā visi svārstību virzieni nav vienādi pārstāvēti. Tādu gaismu sauc par polarizētu. Ja gaismas starā elektriskā (un magnētiskā) lauka intensitātes vektoram visu laiku

JAUDAS NOTEIKŠANA FIZ.21052022 (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums Noteikt savu attīstīto jaudu, nesteidzīgi kāpjot un ātri kāpjot pa kāpnēm. Lai noteikt darbu: A=Fh, kur s-ceļš h -trepes augstums h=s* sin alfa jāizmanto Fsm=P, P ir svars, N=A/t Darba piederumi Mērlente, hronometrs. Darba gaita Izveido darba gaitu, lai noteiktu savu jaudu, nesteidzīgi kāpjot un ātri kāpjot pa kāpnēm

Siltums un siltuma procesi Noslēguma darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (5 p.)Vai dotais apgalvojums ir patiess? Nr.p. k. Apgalvojums Jā Nē   Mašīna pārvarot gaisa pretestību, siltuma enerģija pārvēršas mehāniskajā enerģijā.       Priekšmeta siltumietilpība ir atkarīga no ķermeņa masas un īpatnējās siltumietilpības       Visam vielam ar vienādu masu, jāpievada vienādu siltuma daudzumu, lai to sasildītu

Līdzstrāva Nobeiguma pārbaudes darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

  1.uzdevums (5 p.)   Nr. p.k.   Nē Jā   Metālos vadītspēja ir saistīta ar brīvo protonu kustību.       Vielas temperatūrai kļūstot zemākai par kritisko temperatūru izzud pretestība.       Lai gāzēs plūstu elektriskā strāva, tajās jārada brīvie elektriskie lādiņi – elektrons un pozitīvs jons.  

Elektrostatika Noslēguma pārbaudes darbs 12042022 (Gatavs darbs pielikumā)

  1.uzdevums (5 p.) Ieraksti trūkstošos vārdus! Ja negatīvi uzlādētu puteklīti ievieto elektriskajā laukā, tas pārvietojas ……………………………… uzlādētās plates virzienā. Tātad elektriskais lauks ……………… darbu. Tas nozīmē, ka elektriskajam laukam piemīt ……………………. . Uzlādējot kondensatoru, tajā ………………….. elektrisko lādiņu. Tas nozīmē, ka kondensatorā ……………………….. elektriskā enerģija . 2.uzdevums (7 punkti)

12. klase 3. Ieskaites ATOMS UN ATOMA KODOLS 38574 (Gatavs darbs pielikumā)

Darbā izmanto formulu lapu un ķīmisko elementu periodisko tabulu! 1. uzdevums (6 punkti) Vai apgalvojums ir patiess?   Apgalvojums Jā Nē a) Nejonizētā atomā protonu skaits kodolā ir vienāds ar elektronu skaitu kodola apvalkā.     b) Starojumā ar lielāku viļņa garumu katra fotona enerģija ir lielāka nekā starojumā ar

Laboratorijas darbs GAISMAS VIĻŅA GARUMA NOTEIKŠANA 33045 (Gatavs darbs pielikumā)

Situācijas apraksts: Elektromagnētisko viļņu skalā redzamās gaismas viļņa garums ir mikrometra desmitdaļas. Ar bīdmēru var izmērīt milimetra desmitdaļas, bet ar mikrometru – dažus desmitus mikrometrus. Pētāmā problēma : Kā var izmērīt viļņa garumu gaismai? Hipotēze: Tā kā gaisma ir elektromagnētiskais vilnis, tad, izmantojot gaismas īpašību – difrakciju, var noteikt gaismas

Pētnieciskais darbs. Mans diennakts enerģijas patēriņš 010422 (Gatavs darbs pielikumā)

Izmantojot doto tabulu, aprēķini savu diennakts enerģijas patēriņu vismaz 5 no tabulas izvēlētām darbībām! Piemēram, izvēlos veikto darbību malkas zāģēšana 6,8 x mana ķermeņa msasa x darbības ilgums (h) = iegūstu enerģijas patēriņu (kcal) Veiktā darbība Enerģijas patēriņš (kcal/1 kg/1 h) Mana ķermeņa masa (kg) Darbības ilgums (h) Enerģijas patēriņš

Hidrosfēra un iekšzemes ūdeņi (Gatavs darbs pielikumā)

  1. uzdevums. Ieraksti shēmā kādi ir 3 ūdens agregātstāvokļi un kā sauc pārejas starp agregātstāvokļiem! Šķidra Ciets … 2. uzdevums. Apļa diagrammā iezīmē hidrosfēras sastāvdaļas un to procentuālo sadalījumu! Udens un… 3. uzdevums. Uzzīmē shematisku ūdens riņķojumu dabā! 1.Iztvaikošana 2.Udens perit uz makoņiem 3.Lietus 4.Udens notece udens virsmas. 4.

Augsnes (Gatavs darbs pielikumā)

„Augsnes” (40. lpp – 47.lpp mācību grāmatā) Uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! Kā sauc augsnes veidoto sfēru? … Kas ir augsne?  … Kas ir fizikālā dēdēšana un kas to izraisa? … Līdz cik lielam graudu izmēram aktīvi norisinās fizikālā dēdēšana? Temperatūras maiņas Kas notiek ķīmiskā dēdēšanas rezultātā? Augsne paliek neaugliga No

1_EksāmensTD 26012022 (Gatavs darbs pielikumā)

1. Kāpēc siltuma parādības var būt cikliski procesi, bet nevar būt atgriezeniskas? 2. Kāpēc ledus kušanas laikā saglabājas nemainīga temperatūra. Kur paliek pievadītais siltuma daudzums. 3. Gāzes temperatūra 150 C. Gāzei ļāva izplesties tā ka tās spiediens praktiski nemainījās, bet tilpums palielinājās 0,5 reizes. Gāzes temperatūra sasniedza ………. 0 C

APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 230122

1 . variants Darbā izmanto formulu lapu! uzdevums (6 punkti ) Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē!   Apgalvojums Jā Nē a) Apgaismojumu mēra luksos. X   b) Gaismai pārejot no optiski mazāk blīvas vides optiski blīvākā vidē, krītot slīpi pret virsmu, laušanas leņķis ir mazāks nekā krišanas

ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI 230122

1 . variants Darbā izmanto formulu lapu! uzdevums (6 punkti ) Papildini teikumus! Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis maksimālo vērtību, strāvas stiprums spolē ir vienāds ar nulli Ja svārstību kontūra maiņkondensatoram kapacitāti palielina 4 reizes, tad elektromagnētisko svārstību periods kontūrā palielinās 2 reizes Uzlādējot kondensatoru, svārstību kontūram piešķir

Termodinamikas pamati 1601 (Gatavs darbs pielikumā)

1. (4 punkti ) Reālās gāzes iekšējā enerģija ir atkarīga no tajā esošo molekulu kinētiskās un potenciālās enerģijas. Enerģiju, ko viens ķermenis atdod vai otrs ķermenis saņem siltumapmaiņas procesā, sauc par siltumu Oglekļa dioksīds aiztur no Zemes nākošo siltumstarojumu un rada siltumnīcas efektu Siltuma dzinēja lietderības koeficientu var paaugstināt, ja…….

Fizika. 11.kl. II semestrs 11-4. Elektrostatiska. Līdzstrāva. (Gatavs darbs pielikumā)

Divas vienāda izmēra metāla lodes uzlādētas ar pretēju zīmju lādiņiem. Vienai lodei piešķirts 3,8·10-7 C lādiņš, bet otrai –1,5·10-7 C lādiņš. Cik elektronu pārvietojas no vienas lodes uz otru lodi, ja lodes saskaras? 1-а. Два одинаковых размеров шарика из металла заряжены зарядами противоположных знаков. У одного заряд 3,8·10-7 Кл, у другого –1,5·10-7 Кл.Сколько электронов

Nobeiguma pārbaudes darbs 1. Variants Fizika 1501

1.uzdevums (4 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? a)Plakanā spogulī attālums no attēla līdz spogulim ir lielāks par attālumu no spoguļa līdz attiecīgam ķermenim. Jā Nē b) Ja priekšmets no savācējlēcas atrodas attālumā starp fokusu un divkāršo fokusu (F<d<2F), tad attēls ir vienliels, apgriezts un reāls. JāNē c)Oranžās krāsas gaismai viļņa

1/2 Paškontroles darbs Tēma: Kopu teorijas elementi.

Cik īsa ir minūte un cik niecīga! Visā gadā ir tikai nedaudz pāri par pusmiljonu minūšu. Un visā mūžā tev būs dots labi ja 50 miljonu minūšu: tāpēc pielūko, ka tu kādu no tām neizbārsti velti. J.Rainis 1.uzdevums. ( 3 punkti) Kuri no izteikumiem ir patiesi, kuri nav patiesi? Ievelc

Fiz. 1512 Kinemātika (Gatavs risinājums pielikumā)

Uzd. -1,5 p. Automašīnai veinmērīgi braucot, tās vilcējspēks ir 1,4 kN, bet berzes koeficients starp riepām un ir 0,1. Aprēķini automašīnas masu! Uzd. – 1,5 p. Ķermeņa masa ir 6 kg. Ar cik lielu spēku ķermenis jāspiž pie sienas, lai tas neslīdētu lejup, ja berzes koeficients starp ķermeni un sienu

Ieskaite „Elektromagnētiskie viļņi” I variants (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums (8 punkti) Izvērtē, vai apgalvojums ir patiess, un pamato savu atbildi! 1)Nemainīgas frekvences EM viļņiem viļņa garums nav atkarīgs no izplatīšanās ātruma!jānēPamatojums:           2)Elektromagnētiskais vilnis ir šķērsvilnis!jānēPamatojums:        3)Gaisma izplatās ātrāk nekā radioviļņi!jānēPamatojums:         4)Jo lielāka spoles induktivitāte, jo lielāka svārstību kontūra svārstību frekvence!jānēPamatojums:          2. uzdevums (3 punkti) Izvēlies pareizo atbildi!  1.Kurus

Mijiedarbība un spēki Nobeiguma pārbaudes darbs (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums.(6p.) Aizpildi tabulu! Berze Noderīgā Kā palielināt? Kaitīgā Kā samazināt?                         2.uzdevums.(4p.) Pa ceļu pārvietojas auto, kuras ātruma grafiks parādīts zīmējumā. Atzīmē ar “ķeksīti” atbilstošajā lodziņā attiecīgu laika posmu. Aizpildi tabulu! Posms 0-2       2 – 4

Vienmērīga taisnlīnijas kustība Noslēguma darbs (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums (5 p.) Vai dotais apgalvojums ir patiess? Nr.p. k. Apgalvojums Jā Nē   Spēka un svara mērīšanai biežāk lieto dinamometru       Lineāras funkcijas visparīgais veids ir y=kx+b       X=−33+123t ir koordinātas kustības vienādojums     4) Lietojot decimālo daudzkārtņu apzīmējumu Gigo ir 10 -7 pakapē

LODĪTES PAĀTRINĀJUMA NOTEIKŠANA (Gatavs darbs pielikumā)

Situācijas apraksts Ziemas brīvdienās draugi atpūtās slēpošanas kalnā. Izmantojot uz kalna uzstādītos gaismas vārtus, jaunieši sacentās savā starpā par labāko rezultātu nobraucienā. Viņi sprieda, ka, palielinot attālumu starp gaismas vārtiem, kas reģistrē starta un finiša laiku, varētu sasniegt lielāku paātrinājumu un attiecīgi – lielāku ātrumu. Līdz ar to rezultāti uzlabotos.

Pētnieciskais laboratorijas darbs fizikā FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA UN PRECIZITĀTE (Gatavs darbs pielikumā)

Situācijas apraksts Dažādu priekšmetu izmērus un tilpumu iespējams noteikt gan tiešajos, gan netiešajos mērījumos. Iegūtie rezultāti reizēm atšķiras, tas ir atkarīgs arī no izmantoto mērinstrumentu precizitātes. Uzdevums Izmantojot mērlenti un mērcilindru, noteikt dota ķermeņa tilpumu un novērtēt iegūto rezultātu precizitāti, aprēķinot absolūto kļūdu un relatīvo kļūdu. Darba piederumi un vielas

Preces pašizmaksa 1212 (Gatavs darbs pielikumā)

Aprēķināt detaļas Ω pašizmaksu. Vidējais darba dienu skaits mēnesī ir 22 dienas, darba laiks 8 stundas. Detaļas Ω darbietilpība ir 20 min. Uzņēmums ražo dažādas detaļas. Kopēja ceha platība ir 1800 m2 , kur atrodas 200 iekārtas ar vienādiem gabarītiem. Detaļu Ω ražo uz septiņām iekārtām. Pie katras iekārtas strādā

Aviation and its influence on biosphere

Aviation and its influence on biosphere Table of content Introduction 2 1. Development and prospects of the aviation industry 4 2. Biosphere – essence and properties 6 3. The negative impact of aviation on the biosphere 9 Conclusions 14 Introduction Modern persons cannot imagine their life without the comfort provided

Noslēguma darbs VISUMA UZBŪVE UN PĒTNIECĪBA (Gatavs darbs pielikumā) 1.Variants

Noslēguma darbs VISUMA UZBŪVE UN PĒTNIECĪBA nav gredzenu rotācijas periods planētas diametrs magnētiskais lauks Uzdevums a) Jā b) Nē c) Nē d) Nē e) Nē Uzdevums Līdzīgās pazīmes: rotācijas periods ir ~1; abām planētām nav gredzeni Atšķirīgās pazīmes: Zemes magnētiskais lauks ir stiprs, marsa vājš, zemes diametrs ir ~2 reizes

Nobeiguma darbs “Pasaules fundamentālās likumsakarības”

1. Mijiedarbību veidi dabā. (5 punkti) Kādu veidu mijiedarbība ir paisums un bēgums? Gravitācijas mijiedarbība Uzraksti, kādu veidu mijiedarbība ir hēlija atoma uzbūves pamatā! Stiprā mijiedarbība Kāda veida mijiedarbība nodrošina Marsa pavadoņa Fobosa kustību pa orbītu? Gravitācijas mijiedarbība Kāda veida mijiedarbība satur kopā Tavu ķermeni veidojošās daļiņas? Elektromagnētiskā mijiedarbība Neitrona

Praktiskais darbs. Pretestības spēki. Berzes koeficients DT

  Formulē savu hipotēzi un nosauci lielumus. Veic datu apstrādi un aizpildi tabulu. Konstruē grafisku berzes spēka atkarību no bloka svara. Izdari secinājumus par veikto darbu. Pētāmā problēma: Izpētīt, no kā ir atkarīgs berzes spēks. Hipotēze: Jo lielāks svars un berzes bloka, jo lielāks berzes spēks uz tā darbojas. Lielumi:

4.tēmas nobeiguma darbs ENERĢIJA DABĀ UN TEHNIKĀ

  uzdevums (6 punkti) Izvēlies atbilstīgā veida enerģiju un ieraksti to teikumā tukšajā vietā! Siltuma, gaismas, ķīmisko, mehānisko, elektrisko, kodola. Fotosintēzē gaismas enerģija pārvēršas ķīmiskajā enerģijā. Vēja ģenerators pārvērš mehānisko enerģiju elektriskajā enerģijā. Jāņtārpiņš pārvērš ķīmisko enerģiju gaismas enerģijā. Elektriskā tējkanna pārvērš elektrisko enerģiju siltuma enerģijā. Atomelektrostacijās kodola enerģija tiek

TEHNOLOĢIJAS UN VIDES IZMAIŅAS

1. uzdevums AGROCELULOZES PAPĪRA UN BIOENERĢIJAS RAŽOŠANA (4 punkti) Izlasi tekstu! Strukturē tekstā doto informāciju tabulā! Limbažu rajona Umurgas pagasta saimniecībā „Teikas” tiek plānots no graudaugu labības salmiem un makulatūras gadā saražot aptuveni 20 000 tonnas tipogrāfijas papīra. Celulozes balināšanu paredzēts veikt, neizmantojot hloru saturošas ķīmiskās vielas. Ražošanas procesā veidojošos

TEHNOLOĢIJAS UN TO RADĪTĀS VIDES IZMAIŅAS 3.tēmas Nobeiguma darbs

uzdevums (5 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Apvelc atbilstīgo atbildes variantu! Rupjo atkritumu filtrēšana ir notekūdeņu attīrīšanas beigu posms. Jā Nē Rūpniecībā infrasarkano starojumu izmanto dažādu materiālu žāvēšanai. Jā Nē Satelīttelevīzijā izmanto garos radioviļņus. Jā Nē Rentgenstari iedarbojas uz organisma šūnām un audiem, tāpēc jāievēro liela piesardzība, strādājot ar rentgenstarojumu.

Pelengācijas metodes

Saturs Ievads 3 1 Amplitūdas metode 4 1.1 Maksimuma metode 4 1.2 Minimuma metode 6 1.3 Salīdzināšanas metode 7 1.4 Vienādu signālu metode 10 2 Fāzes metodes 12 Secinājumi 15 Literatūras saraksts 16 Ievads Pelengācija – paņēmiens, kuru izmanto, lai noteikt leņķiskas koordinātes. Pelengācijai izmanto leņķu mērāmos instrumentus jeb pelengatorus.

Li-ion akumulatoru kontrolieri

Saturs Ievads 3 1 Li-ion akumulators 4 1.1 Novecošana 5 1.2 Atmiņas effekts 5 2 Kontrolieri 7 2.1 Kontroliera uzbūve 8 2.2 Aizsārdzība pret pārlādēšanu 10 2.3 Aizsārdzība pret pārizlādēšanu 10 Secinājumi 13 Literatūras saraksts 14 Ievads Tā kā elektrību ne vienmēr var ražot laikā un vietā, kur tā vajadzīga,

Ģitāras skaņas noņēmēji

Saturs Ievads 3 1 Skaņas noņēmēja darbibas princips 4 2 Pjezoelektriskais skaņas noņēmējs 6 3 Magnētiskie skaņas noņēmēji 8 3.1 Spoles loma 8 3.2 Magnēta un sērdes loma 9 3.3 Skaņas noņēmējs, kā elektriskā ķēde 9 3.4 Skaņas noņēmēju veidi 11 3.4.1 Single coil 11 3.4.2 Humbucker 12 3.5 Skaņas

Baltais troksnis, Fliker-troksnis

Saturs Ievads 3 1 Baltais troksnis 4 1.1 Izmantošana 6 1.2 Ietekme uz cilvēku 7 2 Fliker-troksnis 8 Secinājumi 11 Literatūras saraksts 12 Ievads Troksnis – haotiskas dažāda fiziska rakstura svārstības. Sākumā, vārds “troksnis” attiecas tikai uz skaņu vibrācijām. Tomēr, mūsdienas zinātnē tas attiecas uz citām svārstību veidiem, tādiem kā

Cirkulāras polarizācijas antenas

Cirkulāras polarizācijas antenas Referāts Saturs Ievads 3 1 Antenas 4 1.1 Antenas darbības princips 4 1.2 Antenas polarizācijas veidi 4 2 Cirkulāras polarizācijas antenas īpašības 6 Secinājumi 11 Literatūras saraksts 12 Ievads Mūsdienās ļoti plaši izmanto radioviļņus informācijas pārraidīšanai – FM radio, 3G, 4G, Wi-Fi, televīzija un citi. Par raidītājiem

Laboratorijas darbs Nr. 1 Vienkārši mērījumi (Gatavs darbs pielikumā)

Instrukcija: Pieraksti rezultātus tabulā attiecīgās krāsas šūnās. Korekts grafiks (histogramma) projicējās automātiski, kad tabula ir pilnībā aizpildīta. Darba mērķis: Iepazīties ar galvenajiem mērīšanas un kļūdu apstrādes principiem. Materiāli un aprīkojums: – dators ar interneta pieslēgumu; – eritrocītu šūnu attēls mērogā. Uzdevums un darba gaita: 1. Izmērīt 30 eritrocītu diametrus. 1.1.

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.