Tags: Grāmatvedība

Ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmuma “1.Grāmatvedības birojs” pāreja uz elektroniskajiem dokumentiem

Ievads Grāmatveža profesijai ir lieliska iespēja gūt labumu no mūsdienu sabiedrībā notiekošās digitālās transformācijas. Profesionālu grāmatvežu kā uzticamu padomdevēju loma apvienojumā ar digitālajiem uzņēmumiem paver jaunas iespējas un biznesa jomas, ja grāmatveži aptver tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Digitālā pārveide plaši ietekmē uzņēmumus un grāmatvedības nozare nav izņēmums.  Visu turpmāko veiksmīgo uzņēmumu pamatā

Aprēķināt darba algu par 2016. gada janvāri (Gatavs darbs pielikumā)

Direktore – Anna Kanna, 48 gadi, 2 apgādājamiem, mēnešalga 900,- Sekretārs – Alfonss Baltais, 20 gadi, mēnešalga – 500, iesniegta nodokļu grāmatiņa; Grāmatvede – Valentīna Bargā, 57 gadi, iesniegta nodokļu grāmatiņa, 4 apgādājamie, mēnešalga 650; Apkopēja – Skaidrīte Smaidīte, 66 gadi, strādā pusslodzi (80st. mēnesī), stundas likme 2,5 EUR/st., nav

Aprēķināt darba algu. Grāmatvedība uzdevums (Gatavs darbs pielikumā)

Aprēķināt darba algu par 2016. gada janvāri: Direktore – Anna Kanna, 48 gadi, 2 apgādājamiem, mēnešalga 900,- Sekretārs – Alfonss Baltais, 20 gadi, mēnešalga – 500, iesniegta nodokļu grāmatiņa; Grāmatvede – Valentīna Bargā, 57 gadi, iesniegta nodokļu grāmatiņa, 4 apgādājamie, mēnešalga 650; Apkopēja – Skaidrīte Smaidīte, 66 gadi, strādā pusslodzi

Grāmatvedība uzdevumi (Gatavs darbs pielikumā) 291002

Uzdevumi: I Aprēķināt nolietojumu visam periodam. Veikt atbilstošos grāmatojumus. Uzņēmums iegādājies tehnoloģisko iekāru: Iegādes vērtība – 23 000.- EUR Iekārta nopirkta augustā; Lietderīgās lietošanas laiks – 7 gadi; Sāka izmantot (pieņemts ekspluatācijā) novembrī. Grāmatojums                         D1220 – 23 000               K2620 – 23 000           Izmantojot lineāro metodi. Lineārā metode – paredz ikgadus amortizācijas

Grāmatvedība uzdevumi. 291001 (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums. Izveidot un atrisināt situāciju, lai pamatotu jebkura jūsu praksē sastopamā inženierrisinajuma izvēli. Inženierrisinajuma izvēle jāveic, izmantojot vienu no šīm metodēm – tiešās izmaksas, AHP, TOPSIS vai prioritāšu aizvietošanas metode. Inženierrisinajuma situācijā risinājuma varianta skaits jābūt ne mazāk 3 un kritēriju skaits tā novērtēšanā ne mazāk par 5.   Piemērs pēc

Grāmatvedība un investīcijas – 1. praktiskais darbs (Gatavs darbs pielikumā)

Investīciju ietekme uz uzņēmuma finansēm ZS finanšu rādītājs Summa, € Subsīdijas Personīgie ieguldījumi Saņemti kredīti Bilance Pamatlīdzekļi 50000 50000 50000 50000 Krājumi 5000 5000 5000 5000 Debitori 15000 15000 35000 15000 Nauda 3 000 23000 3000 23000 Kopā aktīvi 73 000 93 000 93 000 93 000 Pamatkapitāls (SIA) vai

Grāmatvedība. Uzdevums 4. (Gatavs darbs pielikumā)

Aprēķināt: budžetu gadam pēc naudas plūsmas (aprēķināt 12 mēnešiem), izveidot peļņas – zaudējumu pārskatu; veikt atbilstošus grāmatojumus un izveidot bilanci. Izmantot sekojošus datus, uzņēmums nav PVN maksātājs un izmanto periodiskās inventarizācijas metodi: Pamtkapitāls 2800, iemaksāts janārī Pārdošans apgrozījums pirmajos 3 mēnešos – 10 500,- ; nākamajos 7000.- katru mēnesi; debitoru samaksas

Situacijas analīze. Grāmatvedība. 26102201 (Gatavs darbs pielikumā)

Valstī notiek intensīva celtniecība. Lielu celtniecības darbu apjomu veic ārvalstu firmas. Valdība vēlas palīdzēt vietējām celtniecības firmām iegūt lielāku tirgus daļu. Šājā situācijā labi būtu izmantot importa kvotu. Importa kvota – ierobežojums, kas limitē noteiktā laikposmā importējamo preču vērtību vai daudzumu. Noteiktais importa kvotas apjoms nedrīkst būt mazāks par vidējo

Grāmatvedība. Kontējumi. (Gatavs darbs pielikumā)

Aprēķināt un salīdzināt peļņu izmantojot FIFO un Vidējās svērtās cenas metodes Veikt ierakstus atbilstošajos T veida kontos Noliktavā preču daudzuma atlikums mēneša sākumā ir 1500 (vienības), vienas vienības iegādes vērtība – 45,80EUR. Mēneša laikā notikušas sekojošas darbības: Datums Saņemts Izsniegts Pašizmaksa 03. 250   34,50 7.   550   11.

Grāmatvedība. Indeksi. 25102202 (Gatavs darbs pielikumā)

INDEKSI INDIVIDUĀLIE INDEKSI UN KOPINDEKSI Preču cenas un realizācijā viena veikalā Centraltirgū raksturo šādi dati: 1.tabula Individuālie indeksi   Apjoms, L Cena, EUR Individuālie indeksi   q₀ q₁ p₀ p₁ iₚ iₚq iq   I cet. II cet. I cet. II cet.       Piens 300 350 0,90 1,00

Grāmatvedības uzdevumi 1-8. (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums Atrast atbilstošo pantu. Likums par grāmatvedību nosaka: Kam jākāto grāmatvedība: Grāmatvedības kārtošanas pamatprasības: Grāmatvedības uzdevumi ir šādi: Vispārīgās grāmatvedības kārtošanas prasības Atbildīgie par grāmatvedības kārtošanu: Prasības grāmatvedības sniegtajai informācijai: Galvenās prasības ierakstu izdarīšanai uzskaites reģistros: Kļūdu labošanas paņēmieni: Inventarizācijas norise un veikšanas termiņi: Kompetence sadalījumi grāmatvedībā: Pārskata gada garumu:

Grāmatvedība. Uzdevums 1. 25102201 (Gatavs darbs pielikumā)

Sagrupējot grāmatvedības kontus, atsevišķi norādīt bilances un operāciju kontus, tos sīkāk iedalot aktīvu, pasīvu, ieņēmumu un izdevumu kontos. (atzīmēt tabulā) Atvērt T-veida kontus (“lidmašīnas”) ierakstīt sākuma atlikumus (saldo) Ierakstīt tabulā grāmatojumus saimnieciskajiem darījumiem. Iegrāmatot darījumus atbilstošajos kontos. Slēgt operāciju kontus. Aprēķināt Peļņa/Zaudējumi rezultātu pārnest uz atbilstošo bilances kontu. Bilances kontiem

Контрольная работа по предмету «Финансовое управление 2» Cooper Industries, Inc. (Ответы в приложении)

Cooper Industries, Inc. В мае 1972 года Robert Cizik, исполнительный вице-президент CoopersIndustries, Inc., просматривал кандидатов на возможное слияние длядиверсификации деятельности своей компании. С одним из кандидатов, NicholsonFile Company, велись переговоры тремя годами ранее, но все инициативы былиотклонены. Однако теперь компания Nicholson находилась в эпицентре борьбы запоглощение, что могло дать Cooper

Grāmatvedība 3. KD (Atbildes pielikumā)

1. uzdevums Noteikt uzņēmuma finanšu politiku izmantojot šaha bilanci uz gada sakumu un beigām. 2.uzdevums Prognozēt bankrota iespējas vismaz pēc divām metodēm. Uzdevumiem izmantot bilances un PZXA datus kas bija doti 1. KD. 3-kdDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs

Finanšu stabilitātes un kapitāla izmantošanas analīze (Atbildes pielikumā)

1. Variants  1.Uzdevums  Veikt uzņēmuma finanšu stabilitātes analīzi pēc pasīvu struktūras  2. Uzdevums  Veikt aizņēmuma kapitāla efektivitātes analīzi izmantojot finanšu sviras efektu  2.Variants  1.Uzdevums  Veikt uzņēmuma finanšu stabilitātes analīzi pēc pasīvu struktūras  2.Uzdevums  Veikt kapitāla analīzi izmantojot rentabilitātes un aprites rādītājus  Analīzei izmantot 1.KD datus. Veicot finanšu stabilitātes analīzi var

3KD VL (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums patstāvīgam darbam – ekspertu vērtējums  Vadīšanas lēmumu pieņemšanā 1.Uzdevums Izvēlēties labāko viesnīcu pēc ballēm, vidējās svērtās un līdzvērtīgas apmaiņas metodēm. Divus kritērijus var izslēgt. 3KD-VLDownload … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet: Skatīt šo ierakstu pilnībā. Lejupielādēt failu ar

1.KD VL GR (Atbildes pielikumā)

1.KD saimnieciskie lēmumi Var izvēlēties jebkurus uzdevumus, vadoties no vēlamā punktu skaita, piemēram var rēķināt 1.uzd. + 3.uzd. – atzīme 7; . D-dzimšanas datums, m- dzimšanas mēnesis visos uzdevumos. 3., 4., un 5.- atzīme 9. 1.Uzdevums 4punkti Uzņēmums ražo produktu A, tā cena- D, mainīgās izmaksas uz vienību 0,D, pastāvīgās

UZD. 09102022

Uzņēmuma “PPP” noliktāvā uzskaitītie preču atlikumi: Nr. Veids Mērvienība Uzskaites cena Daudzums Summa EUR 1 Konfektes Pac. 0,2345 56 13,13 2 Rieksti Kg. 0,5286 258 136,38 3 Burkāni Kg. 0,3954 150 59,31 4 Piens Pac. 0,6822 211 143,94 5 Vīns Pud. 2,2497 10 22,50 6 Rozīnes Kg. 3,6021 29,5 106,26

Uzdevumi grāmatojums 0910H

Uzdevumi: I Aprēķināt nolietojumu visam periodam. Veikt atbilstošos grāmatojumus. Uzņēmums iegādājies tehnoloģisko iekāru: Iegādes vērtība – 23 000.- EUR Iekārta nopirkta augustā; Lietderīgās lietošanas laiks – 7 gadi; Sāka izmantot (pieņemts ekspluatācijā) novembrī. Grāmatojums                         D1220 – 23 000               K2620 – 23 000           Izmantojot lineāro metodi. Lineārā metode – paredz ikgadus amortizācijas

1 KD GRM (Gatavs darbs pielikumā)

2.uzdevums.Dotās pazīmes medicīnas māsu Mēneša vidējā alga (EUR) vērtībām aprēķināt vidējo aritmētisko, standartnovirzi un variācijaskoeficientu. Mēneša vidējā alga Nozarē strādājošo skaits280-320 40320-360 40360-400 160400-440 510440-480 220480 un vairāk 30 3.uzdevums.2.uzdevuma pētāmajai pazīmei aprēķināt relatīvos biežumus, kumulatīvos biežumus un relatīvos kumulatīvos biežumus.Uzzīmēt histogrammu. 1) Darbu saglabāt Excel failā ar nosaukumu KD1e_uzvards;2)

Orkla Latvija, SIA 09122201

Orkla Latvija, SIA (Prakses vietas nosaukums) SATURS Ievads 4 1.KOMERCSABIEDRĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 5 1.1.Uzņēmējdarbības raksturojums 5 1.2..Komercsabiedrības galvenie raksturojošie finanšu rādītāji. 7 2. .Uzņēmuma komunikācijas, lietvedības un uzskaites darba organizācijas raksturojums 9 3. .Ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla un saistību uzskaite grāmatvedības reģistros un to atspoguļošana finanšu pārskatos 15

SIA “REIKARDS” 07172201

Satura rādītājs Ievads 2 1. Uzņēmuma vispārīgs raksturojums 3 2. Finanšu grāmatvedības raksturojums un uzskaite 4 2.1. Pamatlīdzekļu atzīšana uzskaitē, iegāde, saņemšana un izveidošana 6 2.2. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite 7 2.3. Uzņēmuma pārskatu sagatavošana 9 3. Vadības grāmatvedības raksturojums un analīze 12 4. Iekšējās kontroles mehānismi uzņēmumā 13 5. Uzņēmuma

Grāmatvedība darbs 07052022 (Atbildes pielikumā)

1. nodaļa 1. Paskaidrojiet jēdziena „analīze” būtību. 2. Kāda ir analīzes loma uzņēmuma vispārējās pārvaldības sistēmā? 3. Kādi var būt uzņēmuma finanšu saimnieciskās analīzes objekti? 4. Kādi ir analīzes avoti finanšu analīzes veikšanai? 5. Kādi ir analīzes avoti saimnieciskās darbības analīzei? 2. nodaļa 1. Kādi ir finanšu analīzes mērķi? 2.

Accounting 310322 (Finished work attached EXCEL)

The Company’s projected volume of production is 3,000 units of the product ABC permonth. Standard selling price of product ABC per unit amounts to EUR 4,350. Themonthly costs of manufacturing and marketing the product ABC are shown in Table 1.Table 1. Product ABC, costs per unit.Unit manufacturing costs:Variable materials EUR

Financial and Managerial Accounting 310322 (Finished work attached EXCEL)

A manufacturing company has a plant with the two departaments: Department A andDepartment B. The plant’s overhead includes the plant manager’s salary, warehousestaff and equipment and is budgeted in the amount of EUR 200,000. Last year, theactual plant’s overhead was EUR 190,000. Department’s A and Department’s overhead consists mainly of

SIA „Accuratio” 01202202

  Ievads 2 1. SIA „Accuratio” grāmatvedības kārtošanas un organizācijas raksturojums 3 2. SIA “Accuratio” materiālo un nemateriālo aktīvu grāmatvedības politika 6 2.1. Krājumu uzskaites kārtība 6 2.2. Pamatlīdzekļu un to nolietojuma uzskaites kārtība 8 2.3. Ieņēmumu uzskaites kārtība 9 2.4. Aktīvu vērtības samazināšanās uzskaites kārība 11 2.5. Uzkrājumi, iespējamās

Eksamena jautajumi_atkartoti (Gatavs darbs pielikumā/Excel)

Aprēķinus var veikt šajā darba lapā jebkurā vietā zem uzdevuma, vai sānos, bet atbildes jāraksta tikai norādītajās šūnās (iekrāsotas ar dzeltenu). Obligāti jābūt aprēķiniem, iekopētas skaitliskas vērtības netiks ieskaitītas. Nedzēst ārā nevienu darba lapu! Darbā ir 7 uzdevumi. uzdevums. Aizpildīt tabulu, aprēķinot trūkstošās vērtības un ierakstot ar dzeltenu iekrāsotajās šūnās

Учет запасов в торговле и их представление в бухгалтерском учете компании

  АННОТАЦИЯ Квалификационная работа на тему «Учет запасов в торговле и их представление в бухгалтерском учете компании». Автор работы: Тихомиров Евгений. Цель квалификационной работы: провести исследование организации учета товарных запасов на SIA DELMER и внести предложения по ее рационализации. Для достижения поставленной цели и её реализации автор определил следующие задачи:

УЧЕТ ЗАПАСОВ В ТОРГОВЛЕ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ КОМПАНИИ SIA DELMER

  Сегодня важнейшей основой развития национальной и региональной экономик является малый бизнес. Основная доля малого бизнеса осуществляет свою деятельность в такой важной сфере экономики, как торговля, то есть в осуществлении процесса купли-продажи товаров и продукции, также в оказании торговых услуг населению с целью получения прибыли. Торговля связывает производителей и потребителей

Revīzijas risks un būtikums

Revīzijas risks un būtikums Saskaņā ar Starptautiskā iekšējo revidentu institūta pieņemto iekšējas revīzijas definīciju revīzija ir neatkarīga, objektīva pārliecības radīšana un konsultēšana, lai uzlabotu organizācijas darbību un papildinātu tās vērtību. Revīzija pēc savas būtības ir uzņēmuma vai amatpersonas finansiāli saimnieciskās darbības pareizības un likumības pārbaude, lietojot faktiskās un dokumentālās kontroles

Revīzijas pierādījumi, to veidi un būtība

Revīzijas pierādījumi, to veidi un būtība Lai spētu izteikt atzinumu par finanšu pārskatiem vai uzņēmuma pareizo finansiāli saimniecisko darbību, revidentam ir jāiegūst pietiekami daudz pierādījumu. Ja revīzijas plānošanas procesā noteicošā loma ir revīzijas personālam ar vislielāko pieredzi – revīzijas vadītājam un vecākajiem asistentiem, tad revīzijas pierādījumu iegūšanas procesā vairāk tiek

Tildes Jumis un PC Amatnieks salīdzinājums

Tildes Jumis un PC Amatnieks salīdzinājums Uzņēmējdarbības joma ir vienmēr ļoti aktīva un strauji attīstoša. Līdzi tehnoloģiskajam progresam attīstas arī visas attiecīgas jomas. Tieši uzņēmuma saimnieciski finansiālas darbības veikšana tiek ļoti modernizēta un praktiski pilnīgi datorizēta, kas viennozīmīgi atvieglo darbu ar dokumentiem, ikdienas saimnieciskas darbības kārtošanu un atskaišu sagatavošanu. Konkrēti

“Latvijas Gāzes” finanšu analīze (Bilance pielikumā)

Saturs 1. Informācija par uzņēmumu 2 2. Uzņēmuma finanšu pārskatu horizontālā un vertikālā analīze 3 2.1. Uzņēmuma bilances horizontālā un vertikālā analīze 3 2.2. Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinu horizontālā un vertikālā analīze 4 3. Likviditātes rādītāju analīze 6 4. Maksātspējas rādītāju analīze un novērtējums 7 5. Aprites rādītāju analīze

Latvijas un Austrālijas grāmatvedību salīdzināšanas

Satura radītājs Valsts vēsturiskā attīstība (īsi) 2 Būtiskākie normatīvie akti un to attīstība laikā gaitā, tiesības, kam jāievēro 3 Divkāršais un viekāršais ieraksts, lietotāji 4 Bilances shēma, pza 5 Grāmatvedības organizācijas, to loma un ietekme, dalībnieku skaits, sertifikācijas prasības 5 Cita informācijas, kas varētu būt saistīta ar grāmatvedību, interesanti fakti

Starptautiskā grāmatvedība Beļģija (Pielikumā darbs+prezentācija)

Starptautiskā grāmatvedība Beļģija 2020 Saturs Kur atrodas Beļģija, tās iedzīvotāji 3 Vēsturiskā attīstība 3 Normatīvie akti 11 Vienkāršā vai divkāršā grāmatvedības uzskaite 14 Pārskati, to shēmas, formas 18 Apmācību, sertifikācijas prasības grāmatvežiem 24 Dažādi interesanti fakti 26 Beļģijas aktivitāšu salīdzinājums ar Latviju 28 Secinājumi (par sistēmu, atšķirības; priekšlikumi) 31 Izmantotās

Grāmatvedības eksāmens (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevmums. ( 50 punkti ) Uzņēmums (ir reģistrējies, kā PVN maksātājs) 2017.gada decembrī no norēķinu konta samaksā par             *  jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu – EUR 27830.-, tajā skaitā PVN             *  garāžas ēku – EUR 157300.-, tajā skaitā PVN             *  automašīnu – EUR 30250.-, tajā skaitā PVN Aprēķināt

Grāmatvedības darbs (Gatavs darbs pielikumā)

1.uzdevums ( 50 punkti ). Uzņēmumā uz 2019.gada 1.janvāri ir šādi līdzekļu un to avotu atlikumi:   EUR Zeme 11030 Tehnoloģiskās iekārtas 46380 Pamatkapitāls 63459 Nepabeigtie ražojumi 8500 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 300 Aizdevumi uzņēmuma dalībniekiem 200 Kase 100 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 1285 Vekseļi 450 Izejvielas un materiāli

Tema-gramatvedibas pamati (Gatavs darbs pielikumā+Excel)

Izpildiet sekojošos uzdevumus: SIA „TS” nodarbojas ar komercdarbību.  SIA nav PVN maksātājs.  Dots: SIA „TS”  līdzekļu, līdzekļa avotu un saistību saraksts uz 01.01.2017 1. Sagrupēt līdzekļus un to avotus aktīvos un pasīvos. 2. Izmantojot divkārša ieraksta principu  iegrāmatot saimnieciskos darījumus. 3. Atspoguļot T-veida kontos. Kontu nosaukumus norādīt (vārdos un kontu Nr., skat. kontu sarakstu grāmatas 123.lpp.) 4. Aprēķināt kontos

“Задание 27” (Готовая работа-пример в приложении)

Требования к выполнению контрольных заданий По курсу «Управленческий учет» студенты выполняют одну контрольную работу. Предлагается 31 задание. Номер задания выбирается по числу дня рождения, которое должно соответствовать порядковому номеру контрольного задания. Например, если число дня рождения студента 19, студент выполняет задание номер «19». Контрольные задания выполняются на основе знаний, полученных

BŪVNIECĪBAS NOZARES TIRGUS IZPĒTE LATVIJĀ

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA Studiju programma „Grāmatvedība un audits” BŪVNIECĪBAS NOZARES TIRGUS IZPĒTE LATVIJĀ Studiju darbs ANOTĀCIJA Stratēģijas izstrāde būvniecības nozarē ir būtiska nozares efektivitātes, ilgtspējības un konkurētspējas palielināšanas kontekstā, tā var būt par pamatu koordinējot daudzo nozares dalībnieku darbību un pieņemot nozīmīgus stratēģiskos lēmumus. Studiju darba mērķis ir, pamatojoties

Исторические аспекты делопроизводства

1) Исторические аспекты делопроизводства Делопроизводство – это система документации и организации работы, связанной с документами. Это работа с документами с момента их разработки или получения до возможности их нахождения в архиве, а также уничтожение документов. Истоки современного делопроизводства лежат в деятельности крупных организаций, таких как правительство, торговые компании или различные

Jautājumi EKONOMIKA

Kādi ir konkurences veidi un tās klasifikācijas kritēriji? Konkurence ekonomikā ir sacensība starp preču ražotājiem par izdevīgākajiem ražošanas un pārdošanas apstākļiem un iespēju gūt lielāku peļņu. Konkurences veidi: Absolūtā (tīrā, pilnīgā) konkurence; Nepilnīgā konkurence; Cenu konkurence; Ārpuscenas konkurence.[1] Klasifikācijas kritēriji: uzņēmumu skaits nozarē; preces veids; uzņēmuma iespēja ietekmēt cenu; iespēja

Praktiskais uzdevums (300802)

Praktiskais uzdevums Kontu atlikumi bankai „Nauda” 20XX. gada 1. oktobrī ir šādi. (Oficiālais grāmatvedības kurss 1. oktobrī 1 EUR = 1,254967 USD Kontu nosaukumi tūkst. EUR tūkst. USD Kase 1565,16 60 Nostro 3130,32 3000 Kredīti 11098,40 6000 Uzkrātie ieņēmumi 284,57 800 Pamatkapitāls 3557,18   Rezerves 426,86   Noguldījumi 13972,60 5880

Ražošanas uzņēmumā, kurā strādā 10 cilvēki, saražotās produkcijas mainās atkarībā no darbinieku nostrādātajām stundām.

Ražošanas uzņēmumā, kurā strādā 10 cilvēki, saražotās produkcijas mainās atkarībā no darbinieku nostrādātajām stundām. Hipotēze: Jo vairāk stundu darbinieks nostrādā, jo lielāka ir saražotā produkcija. Darba uzdevumi: Ievākt datus par katra darbinieka nostrādāto laiku un saražoto produktu daudzumu. Ievāktos datus sakārtot tabulā. Apstrādāt datus, izmantojot programmu MS EXCEL Pētījumā iegūtie

Ierakstiet tabulā biodegvielas alternatīvās izmaksas sākumā…

1. Resursi. Biodegvielas ražošana (T) 0 1 2 3 4 Fosilās degvielas ražošana (T) 50 40 31 24 20 Alternatīvās izmaksas sākumā (T) 50 39 29 21 16 Izmaksas pēc tam (T) 50 38.8 28.6 20.4 15 Ierakstiet tabulā biodegvielas alternatīvās izmaksas sākumā (1) un pēc tam, kad resursu izmantošanas

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.