Tag: Kultūrvēsture

LATVIJĀ IR PIEMINEKĻU VEIDI, KURI IR SVARĪGĀKI UN MAZĀK SVARĪGI (VĒRTĪGI)

Latvijas pieminekļi veido bagātīgu kultūras un vēstures mozaīku, taču jautājums par to svarīgumu un vērtību sagādā pretrunas. Šajā esejas analīzē apgalvošu, ka noteikti pieminekļi, piemēram, Brīvības piemineklis, pilsētu kapsētas un kultūras objekti, ir būtiski gan nacionālā, gan individuālā līmenī. Šie elementi ne tikai simbolizē valsts neatkarību, bet arī iemieso mūsu

Literatūra un māksla 1960.-1965. gads

1) Vārds, uzvārds, studiju forma 2) Literatūra un māksla 1960-1965. gads 3) Literatūra un Māksla laikraksts. Latvijas Padomju rakstnieku, komponistu, mākslinieku, arhitektu un kinematogrāfijas darbinieku savienību laikraksts. Iznākšanas gadi: Rīga, 1945-1994.g. Iznākšanas biežums: reizi nedēļā. Sākotnējā laikraksta tirāža 1947. gadā bija 6000 eksemplāru. Līdz 1978. gada decembrim redakcija atradās kopā

Kinožurnāls “Padomju Latvija” Nr.8 – iedzīvotāju darbība, kultūras un sporta joma, vaļasprieki Padomju cenzūrā

Ievads Mūsdienās Latvija var tikt raksturota kā nozīmīgāko starpvalstu organizāciju dalībvalsts, aktīva reģionāla dalībniece Baltijas jūras reģiona organizācijās, pārrobežu un transnacionālajā sadarbībā.[1] Bet rodas jautājums – vai tā ir bijis vienmēr? Vai Latvijas vēsturiskā attīstība vienmēr ir bijusi “rožaina”? Kāda bija tās vēsture? Apzinot iespējas mūsdienās izvērtēt Latvijas vēsturi, var apgalvot,

Inovatīva pārvaldība un globālā konkurētspēja

1.uzdevums Laikposmā no 2007. gada līdz 2015. gadam Latvijā tika likvidēts monopols elektroenerģijas tirgū. Atlasi informāciju un uzraksti par būtiskākajām pārmaiņām elektroenerģijas tirgū un ieguvumiem patērētājiem! Sk. https://www.sprk.gov.lv/content/elektroenergijas-tirgus-atversana. https://www.youtube.com/watch?v=VwLJQgF2LWo&t=1s Elektroenerģijas tirgus atvēršana likvidēja elektroenerģijas tirgus monopolu, to aizstājot ar virtuālo brīvo tirgu, jo faktiski elektrības piegādi joprojām nodrošina viens uzņēmums

Akcijas “Baltijas ceļš” atceres pasākumi laikā 1999.-2009.gadam

VĒSTURES KONTEKSTS Baltijas ceļš, Latvijas vēsturē un tās kolektīvajā atmiņā atstājis visai lielas un nozīmīgas pēdas. Šī akcija tiek uzskatīta par sākuma punktu ilgajam un grūtajam ceļam uz Latvijas valsts neatkarību. 1989. gadā arvien vairāk opozīcijas atvērti uzdeva jautājumus par vēstures izkropļojumiem, demogrāfiskajām problēmām un republiku autonomijām. Austrumeiropā, kusām un

Kuldīgas pilsētas vēsturiskās ēkas to izmaiņas

Ievads Katram Kuldīgas pilsētas iedzīvotājam ir jāzina savas pilsētas un arhitektūras vēsture. Pētīt pilsētas arhitektūras izmaiņas gadu laikā ir nozīmīgi, jo var uzzināt ko jaunu. Es gribu uzzināt, par savas dzimtās pilsētas galveno ēku arhitektūras izmaiņām vairāku gadu laikā. Darba Mērķis: uzzināt, apkopot, izpētīt gada laikā izmainījās Kuldīgas vēsturisko ēku

The importance of Latvian associated brands as tourism product

INTRODUCTION The tourism industry has played an important role in the Latvian economy over the past few decades. According to the OECD Tourism Sector Survey, Latvia’s development record is superior to that of other member states. Before the pandemic, the tourism industry in Latvia contributed 4.1% of GDP, 4.5% of

LAIKRAKSTS „LITERATŪRA UN MĀKSLA” 1960-1965.G.

SATURS Ievads 3 1. Informācija par izdevumu 4 2. Izdevuma vizuālais raksturojums 5 3. Izdevuma satura raksturojums 8 4. Izdevuma izpēte zinātniskajā literatūrā 9 5. Izdevuma vēsturiska nozīme 10 Izmantotie informācijas avoti 11 IEVADS Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) radošo savienību kopīgs literāri māksliniecisks un sabiedriski politisks nedēļas laikraksts sabiedrības kultūras procesa

“Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” (Gatavs darbs pielikumā)

Pirmā obligātā ieskaite ( OI) 11.N1 klasei veidosies no diviem vērtējumiem ( atzīmēm) Atzīme – Argumentēts pārspriedums  par tēmu “Demokrātija ir sliktākā no visiem valdīšanas veidiem, izņemot  visus citus veidus, kas ir šad un tad izmēģināti” V. Čērčils  1947.g. Var izvēlēties arī citu teicienu par demokrātiju. https://aforismi.lv/tags/demokratija Argumentēta pārsprieduma kritēriji

Radošo industriju atbalsta centrs TabFab

Eseja Radošo industriju atbalsta centrs TabFab “Ja pirmie radošie centieni tika radīti kā brīva radikālas iniciatīvas un radošas izpausmes, šodien tā būs jauna tikšanās vieta kultūras mīļotājiem – ar kafejnīcām, atklātām darbnīcām un veikaliem. ” Mēs jau plānojam savus radošos ceturkšņus. “TabFab Creative Quarter ne tikai sniegs jaunu elpu plaša

ЮГЕНДСТИЛЬ

Содержание Введение 3 1. Понятие югендстиля 4 2. Югендстиль в Риге и Латвии 6 2.1. Улица Алберта 7 2.2. Улица Мейстару, 10 7 2.3. Улица Тетра, 9 8 2.4. Улица Смилшу, 2 9 2.7. Улица Калею, 23, и улица Шкюню, 10 10 2.9. Югендстиль в Лиепае 12 Заключение 13 Введение

Материалистическое понимание истории К.Маркса.

Содержание Ввод 3 1.глава. Биография Карла Маркса 4 2.глава. Исторический материализм 5 3.глава. Материалистическое понимание истории Карла Маркса 6 Выводы 9 Список источников 11 Ввод После написания Марксом «Экономическо-философских рукописей 1844 года» в ходе критики своих прежних единомышленников – младогегельянцев и своего последнего кумира – Фейербаха им были заложены основы

Каноны культуры Латвии

Канон культуры — это совокупность наиболее выдающихся произведений искусства и культурных ценностей, отражающих значимые достижения культуры народа во все времена. В Латвийский канон культуры включено 99 культурных ценностей, разделённых на такие группы, как Народные традиции, Изобразительное искусство, Сценическое искусство, Музыка, Литература, Архитектура, Дизайн, Кино. К канонам культуры Латвии относят: Праздник

Kimono 311001

Saturs Ievads ………… 2 Japānas kultūrvērtības ………… 3 Kimono vēsture ………… 4 Kimono veidi ………… 5 Kimono uzšūšana un kopšana ………… 7 Kimono dekorēšanas tehnikas un vizuālie izteiksmes līdzekļi ………… 8 Secinājumi ………… 9 Izmantotās literatūras saraksts ………… 10 Ievads Mūsdienu tehniskais progress diktē dzīves ritmu un tempu, kurā nereti

Tālā senatnē ķimeņu sēklas simbolizēja alkatību un negantumu.

IEVADS Tālā senatnē ķimeņu sēklas simbolizēja alkatību un negantumu. Viduslaikos ķimeņu reputācija mainījās, kad aromātiskās sēkliņas tika uzskatītas par uzticības un taisnīguma reprezentētājām.  Ķimenes, iespējams, ir vissenākā Eiropā lietotā garšviela un pasaulē ir sastopamas 30 ķimeņu sugas. Pateicoties savai uzturvērtībai un sastāvam, ķimenes tiek plaši pielietotas kulinārijā un medicīnā. Arī

Radiofonijas žanri

Radiofonijas žanri. Informatīvie žanri. Radio ziņojums Informatīvs radio ziņojums atbilst piezīmei periodiskā drukā. No visiem radiožurnālistikas žanriem, tas atrodas vistuvāk avīzei. Viņa pamatā ir sociāls sabiedriskas dzīves nozīmīgs fakts. Tāpat kā piezīmei avīzē, radio ziņojumam ir jāatbild uz galvenajiem jautājumiem: kas? kad? kur? Ir iespējami arī papildus jautājumi: kā? kādā

Anša Lerha – Puškaiša darbs folkloristikā

SATURS Ievads ………… 3 1. Latviešu tautas teikas un pasakas ………… 4 2. Oriģinālpasakas un stāsti ………… 5 3. Devums latviešu folklorai ………… 6 Secinājumi ………… 7 IEVADS Ansis Lerhis – Puškaitis (īstajā vārdā Anss Lerhs) dzimis 1859. gada 2.septembrī “Cīruļos”, kas atrodas 19 km attālumā no Talsiem. [2] Dzīvojis

McDonald and Avery’s Dentistry for the Child and Adolescent

Introduction Author’s competence Dr. Jeffrey Dean is the Ralph E. McDonald Professor of Pediatric Dentistry and a Professor of Orthodontics at the Indiana University School of Dentistry and Riley Hospital for Children in Indianapolis. He received his bachelor’s degree from Purdue University (1979) and his master’s and doctoral degrees in

Vēsturi raksta uzvarētāji.

Vēsturi raksta uzvarētāji. Pirmās Pasaules kara nogalē asi izmainījās starpvalstu attiecības. Trejsavienības valstis tika sagrauti; Austru-Ungāru, Vācu un Osmaņu Impērijas pārstāja eksistēt. Uzvarētāj valstis – Francija, ASV, Lielbritānija – Antantes savienības valstis sasniedza šādas kardinālas izmaiņas, kas uz visiem laikiem pārrakstīja daudzu Eiropas valstu vēsturi. Uzvarētāji neapstājās uz panākta, sagribēja

SENĀS GRIEĶIJAS KULTŪRAS MANTOJUMA IZPAUSMES MŪSDIENU KULTŪRPROCESOS

Ievads Šīs tēma ir aktuālā, jo antīka Senās Grieķijas kultūra ir mūsdienas Eiropas kultūras šūpulis. Tieši tad bija nodibināti visi tās materiālās, garīgās un estētiskās vērtības, kas vienā vai otrā veidā ir atraduši savu attīstību gandrīz visām viduslaiku Eiropas tautām, tātad, visā mūsdienu pasaulē. Antīka kultūra un tās ietekmē uz

LATVIJAS BRĪVVALSTS PERIODS 1918-1940

Latvijas brīvvalsts periods 1918-1940 1.Valdības 1919.gadā. 1919.g. pirmajā pusē Latvijā vienlaicīgi bija trīs varas: Latvijas Republikas valdība (K.Ulmanis), Latvijas Padomju valdība (P.Stučka) un provāciskā A. Niedras valdība. 1.)Latvijas Pagaidu valdība (1918.g. 18.nov. – 1920.g. 1.maijam) -Latvijas Tautas padomes izveidota proklamētās Latvijas Republikas pagaidu valdība, kurai bija pilnvaras vadīt valsti līdz

An Illustrated History of Computers

The first computers were people! That is, electronic computers (and the earlier mechanical computers) were given this name because they performed the work that had previously been assigned to people. “Computer” was originally a job titole: it was used to describe those humaan beings (predominantly women) whose job it was

Solaris

Pašā sākumā izcilais poļu rakstnieks Staņislavs Lems (1921-2006) sarakstīja romānu „Solaris”(1961). Un 1972. gadā krievu kinorežisors Andrejs Tarkovskis (1932-1986) nolēma radīt „Solaris” mākslas filmu, kura bija viena no viņa astoņiem darbiem. Šim režisoram ir raksturīgas vairākas lietas, ar ko viņa filmas ir tik īpašas un atpazīstamas: plūstoši, gari kadri (ainavas);

Matrix

Kino vēsturē ir radītas daudzas kulta filmas, sākot jau ar visiem zināmo Kasablanku un beidzot ar tādu grūti izprotamu darbu, kā Grēku pilsēta. Tomēr mana izvēle šoreiz krita uz darbu Matrix. Tam par iemeslu, ir neticamā filmas popularitāte, neraugoties uz ne visai unikālu sižetu. Šķiet, ka šī ir viena no

Latvijas tiesību vēstures periodizācija

Latvijas tiesību vēstures periodizācija Latvijas tiesību vēstures periodi Periodu hronoloģiskie ietvari Tiesību periods Spēkā esošie tiesību akti Pirmatnējās sabiedrības Ap 10 500. p.m.ē. – IX gs. Paražu tiesību periods Nekodificētas paražu tiesības Pirmie valstiskie veidojumi Latvijā (barbaru valstu rašanās) IX – XIII gs. Paražu tiesību periods Nekodificētas paražu tiesības Livonija

14.gadsimta vaska tafelītes RVKM

Cilvēks ir rakstījis uz vaska tāfelītēm[1] (grieķu valodā deltos, pyktion [2], latīņu valodā pugilis, tabula, cera, ceraculum , cerae, ceraculi, tabellae, tabulae ceratae[3]), jau kopš Antīkajiem ( no 3000 gadiem pirms mūsu ēras) laikiem[4] un šo pašu materiālu, ka rakstīšanas līdzekli līdz 16. gadsimtam izmantoja arī Rietumeiropā līdz 1850. gada

Mans iemīļotais aktieris Kristofers Evanss (Christopher Evans)

  Šodien es gribētu pastāstīt par vienu no maniem iemīļotākajiem aktieriem, kurš ir Kristofers Evanss (Christopher Evans). Amerikāņu aktieris, dzimis Bostonā 1981. gadā, līdz šim momentam ir spēlējis 41 filmā. Pasaules slavu viņam atnesa “Amerikas kapteiņa” loma Marvel kinematogrāfiskajā pasaulē. Kaut gan man viņš patiešām patīk tieši Marvel pasaulē, vēl

Baleta vēsture

Balets ir viena no muzikālās dejas formām, kuras pirmsākumi tiek uzskatīti par 16. gadsimtu, un viņu dzimtene ir Francija. Lai gan ir arī citi viedokļi, ka baleta vēsture aizsākās 15. gadsimta beigās Itālijā un tikai pēc tam nonāca Francijā. Renesanses laikā balets kļuva plašāks, pateicoties galma svinībām un aristokrātu svētkiem.

Starptautiskais mārketings, to ietekmējošie ārējās vides faktori: daba un ekonomika, politika, likumdošana un kultūrvēsture

Koronavīrusa (COVID-19) uzliesmojums jau ir radījis ciešanas cilvēcei un izraisījis ievērojamu ekonomisko šoku. Ķīnas izlaides samazināšanās ir jūtama visā pasaulē, atspoguļojot Ķīnas galveno un pieaugošo lomu preču un pakalpojumu globālajās piegādes ķēdēs, kā arī finanšu un tūrisma tirgos. Uzliesmojumiem citur pasaulē ir līdzīga ietekme, kaut arī mazākā mērogā. Pastāv arī

Pārbaudes darbs kultūras pamatos. (Gatavs darbs pielikumā)

Kultūras izpausmes. 1.uzdevums. Skaidrojiet jēdzienus! Miniet piemērus! 6p. Zīme – Simbols – Ar ko zīme atšķiras no simbola? 2.uzdevums. Uzrakstiet, kādās grupās var iedalīt zīmes! Uzrakstiet katras grupas kritērijus! Miniet piemērus! 8p. Zīmju grupakritērijiPiemēri                            3.uzdevums. Kurām reliģijām un kultūrām atbilst šie simboli?

“Kultūra – manas personības veidotāja” Eseja

“Kultūra – manas personības veidotāja” Kultūras jēdzienu var definēt divējādi. No vienas puses, tā ir izskaidrojama kā profesionāla nodarbošanās dejā, teātrī, mūzikā, literatūrā, tēlotājmākslā. No otras puses, kultūra ietver cilvēku grupas, kuras apvieno tradīcijas, ticējumi, dzīvesveids, pasaules uzskats un vērtību sistēmas. Kultūrai nav raksturīga iedzimstamība, to apgūst dzīves laikā. Pēc

Latvian fοlklοre hiѕtοry and сharaсteriѕtiсѕ

TABLE ΟF СΟNTENTЅ INTRΟDUСTIΟN 2 СHARAСTERIЅTIСЅ ΟF РRΟVERBЅ 4 Hiѕtοry οf fοlklοre 4 Fοlklοre сharaсteriѕtiсѕ 4 Latvian fοlklοre hiѕtοry and сharaсteriѕtiсѕ 5 Рrοverbѕ in Latvian language 7 Definitiοn οf a рrοverb in the Latvian language 7 Рrοverbѕ сοntent 8 Ѕсientifiс aѕрeсtѕ οf the рrοverbѕ 8 Artiѕtiс ѕtyle οf рrοverbѕ 9

Ķīnas rakstības attīstības posmi

Ievads Kaligrāfijai jeb rakstības mākslai ir būtiska saistība ar rakstības rašanos ne tikai Ķīnā, bet arī senākās civilizācijās. Senās Divupes (Mezopotāmijas) un Senās Ēģiptes rakstības tiek uzskatītas par senākām. Ķīniešu rakstība ir vienīgā hiergolītiskā rakstība, kas vēl joprojām tiek pielietota līdz mūsu dienām. Pirmie ķīniešu ideogrāfiskās rakstības pieminekļi liecina par

LATVIJAS VALSTS DIBINĀŠANAS TIESISKIE ASPEKTI

Satura rādītājs Ievads 3 1. LATVIJAS VALSTS DIBINĀŠANAS TIESISKIE ASPEKTI 4 1.1. Latvijas Republikas izsludināšana 4 1.2. Latvijas valsts izsludināšanas juridiskais vērtējums 6 2. LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS VĒSTURISKIE ASPEKTI 17 2.1. Procesi Latvija ceļā uz neatkarības pasludināšanu 17 2.2. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas procesa rezultāti 23 Kopsavilkums 26 Izmantotās literatūras

Komunikācija jauniešu subkultūrā – rokeri.

Rīgas Stradiņa universitāte Komunikācijas fakultāte Multimediju komunikācijas Komunikācija jauniešu subkultūrā – rokeri. Saturs Ievads 3 Teorētiskā noslēguma darba daļa 6 Komunikācijas veidi 6 Subkultūru jēdziens 11 Rokeri kā subkultūra 15 Praktiskā noslēguma darba daļa 17 Secinājumi 23 Izmantotās literatūras saraksts 25 Ievads Kultūra jebkurā sabiedrībā ir neviendabīga, jo tajā ir

Kārļa Ulmaņa 1934.gada 15.maija apvērsuma juridisks raksturojums

Satura rādītājs Ievads 3 1. Apvērsuma jēdziens 4 2. Varas dalīšanas teorija un vadonības princips 7 3. Politiskā situācija pasaulē no 1917. gada – 1939. gadam 9 4. Politiskā situācija Latvijā pēc Pirmā pasaules kara 12 5. Ministru prezidenta kompetence un atbildība likuma priekšā 19 Kopsavilkums 24 Izmantotās literatūras un

ABREVIATŪRAS

ABREVIATŪRAS SATURS 1. ABREVIATŪRU RAKSTUROJUMS 3 1.1. Abreviatūras jēdziena un būtības raksturojums 3 1.2. Abreviatūru vēsturiskā attīstība 6 1.3. Abreviatūru klasifikācija 8 2. ABREVIATŪRU ANALĪZE 11 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS AVOTI 16 ABREVIATŪRU RAKSTUROJUMS Lietvārds latviešu valodā kā vārdšķira ir viena no derivatīvi bagātākajām. Lietvārda darināšanā var pielietot visus vārddarināšanas paņēmienus. Tā

Stilizētu dzīvnieku motīvi audumu apdrukā

SATURS 1. MOTĪVA UN ORNAMENTA KĀ MĀKSLAS SASTĀVDAĻAS RAKSTUROJUMS 5 1.1. Jēdziena „motīvs” raksturojums, tā būtība 6 1.2. Ornamentālo motīvu veidojošo komponenšu raksturojums 8 1.2.1. Ģeometriskie ornamenti 8 1.2.2. Florālie (augu raksta) ornamenti 11 1.2.3. Zoomorfie (dzīvnieku zīmes) ornamenti 12 1.2.4. Antropomorfie (stilizētu cilvēku figūru) ornamenti 14 1.3. Ornamenta stilizācijas

Latvijas valsts karoga konstitucionālā nozīme

Latvijas valsts karoga konstitucionālā nozīme Skaidri noteiktas konstitucionālās vērtības ir savas nācijas un valsts identitātes apzināšanās pazīmes. Ikvienam Latvijas pilsonim tās ir jāpārvalda un jānovērtē, lai mūsdienu multikulturālisma sabiedrībā šīs vērtības netiktu pazaudētas un atstātas novārtā. Latvijas valsts karogs tiek uzskatīts par vienu no konstitucionālajām vērtībām, kuru nosaka tiesiskais regulējums.

Lielā franču buržuāziskā revolūcija

Pārbaudes darbs Latvijas un pasaules vēsturē 11.klasei. Lielā franču buržuāziskā revolūcija I Turpiniet teikumus (6.p.): Francijā 18. gadsimtā otru kārtu veidoja aristokrāti (1. garīdznieki, 3. zemnieki u.c. Lielā franču revolūcija aizsākās 1789. g ar Ģenerālštatu sasaukšanu 1789. gada 5. maijā Luijs XVI atklāja Ģenerālštatus Uz revolūcijas sākumu Francija atradās uz

Ieskaite kulturoloģijā par 10.kl. 180801

Ieskaite kulturoloģijā par 10.kl. A.Kultūras jēdziens: 1. uzdevums Izvēlieties vienu pareizu atbildi! 4p. 1. No kuras valodas ir cēlies vārds kultūra? a. Spāņu valodas; b. grieķu valodas; c. latīņu valodas; d. angļu valodas. 2. Ko arheologi apzīmē ar vārdu „kultūra”? a. noteiktos zemes slāņos atrastās liecības par cilvēku dzīvi; b.

Izmaiņas modē veicināja industriālā revolūcija un urbanizācijas process, kas daļai sabiedrības uzlaboja dzīves apstākļus

Izmaiņas modē veicināja industriālā revolūcija un urbanizācijas process, kas daļai sabiedrības uzlaboja dzīves apstākļus.   Sievietes Bija raksturīgs praktiss matu sakārtojums. Galvas segas bija cepures, lakati, cepures rotātas ar ziediem un spalvām. Sieviešu apģērbs bija kleitas, jakas un svārki. Apavi – ādas kurpes ar nelielu papēdi. Aksesuāru klāstu veidoja dažādas

Krusta kari Latvijas teritorijā

Krusta kari Latvijas teritorijā 1.Aizpildi tabulu! Bīskaps Darbības laiks Latvijas Kā rīkojās, lai ieviestu   teritorijā kristīgo ticību? Bīskaps Meinards 1186.-1196. Ikšķiles (Līvzemes) bīskapija Ticības sludināšanai prasīja līvu aristokrāru atļauju, ko arī saņēma. Piedāvāja celt mūra pilis apmaiņā pret ticības pieņemšanu. Izmantoja politisku varu. Militārs spiediens netika izmantots.    

Jāņu svētku saikne ar vesturiskajiem kontekstiem

Jāņu svētku saikne ar vesturiskajiem kontekstiem Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki, ko svin vasaras saulgriežu laikā, kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena. Tie ir latviešu tautas lielākie un tradīcijām bagātākie svētki, kurus svin visas paaudzes un visas sabiedrību grupas. [1] Dienu pirms Jāņiem sauc par Zāļu dienu, tās vakaru

History of social work development

The earliest origins of social work (dating back to the Middle Ages) were in church-based ministering to the poor, which evolved into the philanthropic and social justice movements of the 19th century. Today, social workers are still connected to these originating tenets of compassion, fairness and community progress. The modern social work profession grew from

Baltijas vēsture tabula

  Латвия Литва Эстония Польша   Политика Экономика Культура Политика Экономика Культура Политика Экономика Культура Политика Экономика Культура Средневековье XI – XVI в. Кокнесское и Ерсикское княжества были в вассальной зависимости от Полоцкого княжества, которое контролировало торговый путь по Западной Двине. Ливы, жившие у самого устья Двины (в Икскюле), также

Jāņu svētku nozīme mūsdienu kultūrā

Jāņu svētku nozīme mūsdienu kultūrā Jāņu svētki ir latviešu gadskārtas svētki, ko svin vasaras saulgriežu laikā, kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena. Jāņu diena ir 24. jūnijā, šajā dienā Latvijā ir oficiāla brīvdiena. Jāņu svētki ir lielāki, tradīciju bagātāki un pazīstamāki svētki latviešu kultūrā, kuru svin visas paaudze un sabiedrību grupas. Jāņu

”Pirmais pasaules karš (1914-1918)”

„Pirmais pasaules karš (1914-1918)” Izskaidro šos jēdzienus! (5.p.) Okupācija – nozīmē citas valsts sagrābšanu ar bruņotu (vardarbīgu, militāru) spēku un savas pārvaldības ieviešana tajā. Tautu Savienība – bija starpvaldību organizācija, kura dibināta no 1919. līdz 1920. gadam Versaļas līguma rezultātā. Ziemassvētku kaujas – bija liela, bet pavirši plānota Krievijas impērijas

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.