Tag: Loģistika

Sadales loģistika tests (Gatavs darbs pielikumā)

Tests Galvenie atkraušanas veidi patērētājam: tieša atkraušana no rūpnīcas krājumiem; atkraušana no ražošanas līnijas; piegāde caur noliktavas tīklu. Produktu sadales kanāli ir: neatkarīgi vairumtirgotāji; vairumtirdzniecības bāzes un biroji; aģenti, preču brokeri. Ja sūtījuma partija ir pietiekami liela, tad sūtījums tiek veikts … no rūpnīcas krājumiem; no ražošanas līnijas; no noliktavas.

Kravu pārrobežu kustība (Prezentācija)

Kravu pārrobežu kustībaJomas raksturojums Latvija ir piemērota vieta tranzīta un loģistikas organizēšanai starp – Eiropas Savienības, NVS un Āzijas tirgiem. Ostu, dzelzceļu, autopārvadātāju, muitas noliktavu un brokeru, loģistikas centru, kā arī kuģu aģentu, ekspeditoru un naftas un naftas produktu cauruļvadu operatori sniedz efektīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus. Tranzīta un loģistikas sektors

Kravas pārvadājumi autotransportā

Satura radītājs Ievads 3 1. Autopārvādājumu raksturojums 4 1.1. Kravas automobiļu klasifikacija 5 1.2. Autovilcienu un piekabes sistēmu klasifikācija 9 2. Kravu autopārvadājumu tirgus sektora raksturojums Latvijā 11 2.1. Valsts pārvalde autotransporta jomā 11 2.2. Kravu autopārvadājumu statistikas dati Latvijā 13 Nobeigums 15 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 16 Ievads

Kravas lifti, to izvēle un ražība

Saturs 1.Darbu izpildes tehnoloģija un tehnoloģiskie ierobežojumi attiecīgo darbu izpildei, tehnoloģisko ierobežojumu iemesli 3 2.Standarti un normatīvie akti, kas reglamentē attiecīgo darbu izpildi, materiālu ražošanu un atbilstības novērtēšanu 6 3.Jāapraksta galvenās standarta prasības attiecīgajai darbu izpildes/materiālu tehnoloģijai 7 4.Kvalitātes kontroles metodes un pieņēmumi, uz kādiem balstīts standarts un darbu izpildes

Ritoša sastāva izvēle, kravas vagonu parks

Ritoša sastāva izvēle, kravas vagonu parks Kravu iekraušanas un izkraušanas darbi ir transporta procesa sastāvelements. Kravu iekraušanas un izkraušanās darbu organizēšana lielā mērā ietekmē arī kravu pārvadājumu organizēšanu, jo laika patēriņš kravu iekraušanai ritošajā sastāvā un izkraušanai no tā jūtami ietekme ritošā sastāva darba ražīgumu. Visplašāk ir izplatīta darbu organizācijas

Индивидуальные задачи (Логистика)

Содержание 1. Расчет ключевых показателей эффективности склада 3 2. Анализ и прогнозирование товарных и транспортных потоков, запасов 11 3. Расчет размерностей технологических зон 15 4. Расчет количества агрегатов обслуживания на складе 16 5. Организация технологического процесса на складе 18 6. Нормирование и расчет себестоимости складских операций 19 7. Организация труда

Iepirkšanas (apgādes) loģistika, tās mērķi un uzdevumi. (Prezentācija)

Saturs Terminu skaidrojošā vārdnīca 2. Iepirkšanas loģistikas mērķis 3. Iepirkšanas loģistikas uzdevums 4. Iepirkšanas loģistikas lēmumi 5. Kopsavilkums Terminu skaidrojošā vārdnīca Preču iegāde ir preču pirkšana (pirkšana) tālākai mērķtiecīgai izmantošanai. Iepirkšanas loģistika ir izejvielu, materiālu, komplektējošo un rezerves daļu kustība no piegādātāja līdz uzņēmumam. Iepirkuma stratēģiskā puse ir visi vadības

Pasūtījumu ķēdes izpildīšāna

SATURS Ievads – 3 Loģistikas būtība – 4 Loģistikas sistēmas un ķēdes – 5 Piegādes ķēde un tas vadība – 13 2.1. Piegādes ķēdes vadība – 15 2.2. Operāciju izpildes uzdevumi – 17 Secinājumi – 23 Literatūras saraksts – 24 IEVADS Efektīvai un ekonomiski izdevīgai informācijas apstrādes sistēmas nodrošināšanai uzņēmumā

Loģistisko pakalpojumu sfēra

SATURS Loģistisko pakalpojumu sfēra. 1.1. Loģistikas veidi un to raksturojums. 1.2. Iepirkumu loģistika 1.3. Loģistiskais menedžments mūsdienu uzņēmumā. 2. Latvijas ekonomikas sektoru analīze un raksturojums 2.1. Ražošanas sektoru analīze 2.2. Pakalpojumu sektoru analīze 3. Valsts nekustamo īpašumu raksturojums un apsaimniekošanas īpatnības. 3.1. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nepieciešamība 3.2. Valsts nekustamo objektu

“DANA” loģistikas sistēmas analīze

Saturs Ievads 3 1. Loģistikas loma uzņēmumā darbībā 4 1.1. Loģistikas būtība 4 1.2. Loģistikas sistēmas 6 2. Uzņēmuma SIA DANA loģistikas process 9 2.1. Uzņēmuma SIA DANA apraksts 9 2.2. Uzņēmuma SIA DANA pārvadājuma process 10 2.3. Izmaksu analīze SIA DANA 12 Secinājumi 18 Literatūras saraksts 19 Ievads Loģistika

Salikto kravu analīze SIA ALTREKS uz Norvēģiju un Zviedriju

Saturs Ievads 5 1. Kravu pārvadājumi un to loma loģistikā 7 1.2. Salikto un pilno kravu starptautiskie sauszemes pārvadājumi 17 1.3. Autotransporta pārvadājumu maršrutu plānošana 21 2. Kravu autopārvadājumu specifika Latvijā, Zviedrijā un Norveģijā 24 2.1. Latvijas autotransporta tirgus situācijas apraksts 24 2.1. Kravu autopārvadājumu specifika Norvēģijā 27 2.2. Kravu

Autotransporta pārvadājumu maršrutu plānošana, un to nepieciešamība.

Saturs Ievads Autotransporta pārvadājumu maršrutu plānošana 4-7 Maršrutu plānošanas nepieciešamība 7-9 Secinājumi 10 Literatūras saraksts 11 Ievads Katru pilsētu veido ietvars, kurš aptver vietējo iedzīvotāju vajadzības, kuru piepilda vietējo plānotāju idejas un ietekmē globālie un vietējie ekonomiskie apstākļi. Līdz ar to ir ļoti svarīgi atrast ekonomiski pamatotus ilgspējīgus daudzu infrastruktūras

Autoservisa IONEL rekonstrukcijas projekts

KOPSAVILKUMS Bakalaura darba ar projekta daļu tēma ir autoservisa SIA IONEL rekonstrukcijas projekts, kas sevī ietver arī dzinēju un citu smago iekārtu un agregātu hidrauliska izcelšanas krāna projektu. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt esošo autoservisa SIA IONEL tehniskos, ekonomiskos un drošības radītājus, izstrādājot jaunu plānojumu, kas pilnveidotu un uzlabotu uzņēmuma

Ārpakalpojums, tā būtība, priekšrocības un trūkumi, piemēri.

Satura radītājs Ievads 3 1. Ārpakalpojums loģistikā 4 1.1. Ārpakalpojuma būtība 4 1.2. Loģistikas ārpakalpojumu veidi 7 2. Trūkumi loģistikas ārpakalpojumu izmantošanā 13 Nobeigums 17 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 18 Ievads Pašlaik uzņēmumi nomā ne tika pašu transportu, bet arī izmanto ekspeditoru pakalpojumus lai veiktu preces nogādi gan ārvalstīs,

UZŅEMUMA SIA ‘A&J TRANS’ DARBĪBAS RAKSTUROJUMS, ANALĪZE UN ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS (Prezentācija)

АКТУАЛЬНОСТЬ Любой товар, который производится на заводе или выращенный  продукт питания, нужно доставить до потребителя. В мире используются различные способы транспортировки, чтобы продукт или услугу доставить до потребителя. В отрасли работает большое количество перевозчиков, поэтому нужно принимать решения, чтобы сохранить долю своего рынка, и не допускать  сокращение числа перевозок, а

Высокой эффективности транспортных процессов.

Для того, чтобы добиться высокой эффективности транспортных процессов, необходимо осуществлять комплексный подход, использовать эффективные инструменты и надлежащие стандарты. Современная транспортная услуга связывает факторы производства в сложные сети отношений между производителями и потребителями, поэтому инновационные идеи и проекты осуществляются на базе прогрессивных управленческих, информационных и электронных инструментов, обеспечивая высокий уровень взаимодействия,

Īpatnības menedžmenta organizācija transportā

Saturs 1. Īpatnības menedžmenta organizācija transportā 3 1.1. Metodes un formas transporta vadībā 3 1.2. Pārvadājuma procesa vadība 10 2. Stratēģiskais  menedžments 16 3. Inovācijas menedžments 23 4. Starptautiskais menedžments transportā 26 5. Cilvēkresursu menedžments 28 6. Ekoloģiskais menedžments 31 7. Riska menedžments 34 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 38

Loģistika FG129

Kādas darbības jāparedz organizējot pasažieru pārvadājumus. Norādīt iespējamās atšķirības dažādos transporta veidos un to ietekmi ekonomikā. Pasažieru pārvadājumu attīstība Latvijā iet kopsolī ar tās ekonomisko un sociālo attīstību. Latvijas sabiedriskajā transportā būtiska loma ir autobusu, pasažieru vilciena un avio pārvadājumiem. Šie transporta veidi gan savstarpēji konkurē pasažieru piesaistē, gan arī

Kontroldarba jautājumi studiju priekšmetā „Ievads loģistikā”

Sheet1  ABCD1 Kontroldarba jautājumi studiju priekšmetā2 „Ievads loģistikā”3 4 Loģistikas pamatjēdzieni 5 1. Termina “loģistika” definīcija.  6   Vārds loģistika ir radies nogrieķu vārda “logistike”, kas nozīmē mākslu aprēķināt un izvērtēt. Loģistika ir zinātne par materiālo vērtību plūsmu un ar tām saistīto informācijas plūsmu vadīšanu  noteiktās mikro vai makro ekonomikas sistēmās, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Loģistika ir saimniecisko darbību plānošana, organizēšana un kontrole,

Loģistika (Atbildes pielikumā) F50

Dotāciju un citu (kādu?) palīdzības formu būtība. Dotācija – tas ir līdzekļu bezatmaksas piešķiršana. Valsts var piešķirt izglītības iestādēm, pašvaldībām, ražošanas vai pakalpojumu uzņēmumiem u. c., kā arī fiziskām personām (mācībām, pārkvalifikācijai). Atšķirībā no subsīdijām piešķiršanai nav nepieciešams noteikts līdzekļu izlietojuma mērķis un saņēmējs tos var izmantot pēc saviem ieskatiem.

1.Piekabju un puspiekabju izmantošanas iemesli, lietderība (Atbildes pielikumā)

Ceļu satiksmes likumā teikts ka  piekabe (puspiekabe) ir  transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli. Piekabjiem un puspiekabjiem ir salīdzinošās priekšrocības un trūkumi: Puspiekabe (Eirotreilers, Megatreilers) Visizplatītākais kravas kastes tips… Autosakabe” (Autovilciens ar piekabi) Automobīlis ar kravas kasti uz vienas rampas + piekabe. Priekšrocības: ātra iekraušana (izkraušana) un liels lietderīgais

Loģistikā jaut 12G6 (Atbildes pielikumā)

Loģistikā iesaistītās biznesa sfēras un to saistība Loģistika ir unikāls darbības lauks, šeit nekad nav pārtraukuma. Ar loģistiku nodarbojas visur pasaulē 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 52 nedēļas gadā. Tikai dažas darījumu operāciju sfēras var līdzināties, pēc iekšējo kopsakarību sarežģītības un tāda paša ģeogrāfiskā plašuma, kādas ir raksturīgas loģistikai.

Mājas darbs “Muitas risku strukturēšana” 14102022 (Gatavs darbs pielikumā)

Izvērtēt riskus pēc to cēloņiem (iekšējiem un ārējiem), kā arī pēc to piekritības noteiktai risku jomai. Veicot riska jomas novērtējumu izvēlieties vienu, visvairāk raksturojošo riska jomu. Identificēt tos riskus, kas nav muitas riski, tos iekrāsojot citā krāsā Veicot izvērtējumu izmantot sekojošus apzīmējumus:  Riska cēloņi: Iekšējie cēloņi – I, Ārējie cēloņi – A, Risku

Mājas darbs SAFE standarti 2433G (Gatavs darbs pielikumā)

Kāds ir SAFE mērķis un kāda ir tā ietekme uz starptautisko tirdzniecību? Viens no SAFE ietvara galvenajiem mērķiem ir droša un globāla tirdzniecības atvieglošana. Tas ļaus starptautiskajai tirdzniecībai veicināt ekonomikas izaugsmi un attīstību. Tas palīdz nodrošināt tirdzniecību pret globālā terorisma draudiem un citiem transnacionālās noziedzības veidiem, vienlaikus SAFE sistēma ļaus

Mājas darbs “Muitas risku strukturēšana”

Izvērtēt riskus pēc to cēloņiem (iekšējiem un ārējiem), kā arī pēc to piekritības noteiktai risku jomai. Veicot riska jomas novērtējumu izvēlieties vienu, visvairāk raksturojošo riska jomu. Uzdevuma izpildes termiņš: 26.11.2020 Identificēt tos riskus, kas nav muitas riski, tos iekrāsojot citā krāsā Veicot izvērtējumu izmantot sekojošus apzīmējumus: Riska cēloņi: Iekšējie cēloņi

Starptautisko preču piegāžu drošības pamati. SAFE standarti.

1. Kāds ir SAFE mērķis un kāda ir tā ietekme uz starptautisko tirdzniecību? Viens no SAFE ietvara galvenajiem mērķiem ir droša un globāla tirdzniecības atvieglošana. Tas ļaus starptautiskajai tirdzniecībai veicināt ekonomikas izaugsmi un attīstību. Tas palīdz nodrošināt tirdzniecību pret globālā terorisma draudiem un citiem transnacionālās noziedzības veidiem, vienlaikus SAFE sistēma

Atbildes loģistika 10102022G

Kas nosaka pārvadājumu pieprasījumu? Pārvadājumi tiek īstenoti ar dažādiem transporta veidiem, kuri, no vienas puses, papildina viens otru, bet no otras puses, konkurē savā starpā. Mūsdienās galvenās prasības pārvadājumiem, izvēloties transporta veidu, ir pārvadājumu ātrums, drošība,  pārvadāšanas izmaksas. Kritēriju sistēmas elementi pēc G.Birzieša 1. piegādes grafika ievērošanas drošums, 2. transportēšanas

Raksturojiet loģistikas attīstības posmus (Ieskaites jautājumi)

Ieskaites jautājumi 1.Raksturojiet loģistikas attīstības posmus. Paskaidrojiet, kādas ir galvenās loģistikas plūsmas un kā tās tiek pārvaldītas rūpniecības uzņēmumos? (atbilde līdz 150 vārdiem) Lai gan loģistika kā zinātne sāka veidoties aptuveni 20.gs. vidū, tomēr, ņemot vērā dažādu laika periodu tendences (līdz mūsdienām), nozares literatūrā speciālisti izdala loģistikai četrus pamatattīstības posmus:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «REFTRANS LOGISTICS»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «REFTRANS LOGISTICS» СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 9 ВВЕДЕНИЕ 10 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 13 1.1. Логистика: сущность и основные понятия 13 1.2. Аутсорсинг логистических услуг: логистические посредники и провайдеры 18 1.3. Изучение моделей оценки эффективности в логистической деятельности 22 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ SIA

UZŅĒMUMA “CIRCLE K” PREČU PIEGĀDES ĶĒDES ANALĪZE

UZŅĒMUMA “CIRCLE K” PREČU PIEGĀDES ĶĒDES ANALĪZE SATURS ANOTĀCIJA 3 IEVADS 4 1.ANALĪTISKAIS APSKATS 6 1.1.Preču piegādes ķēdes analīze 8 1.2.Preču piegādes ķēdes ietekmējošie faktori 13 1.3. Preču piegādes ķēdes optimizācijas iespējas 15 2.PĒTĪJUMA REZULTĀTI 17 2.1.Uzņēmuma “Circle K” raksturojums 17 2.2. Uzņēmuma ,,Circle K’’ preču piegādes ķēdes analīze 19

The importance of supply chain management and logistics processes

  TABLE OF CONTENTS ABBREVIATIONS USED IN THE PAPER 7 INTRODUCTION 8 1.1. Logistics: Definition, Components, Functions & Its Importance 10 1.2. Fundamentals of Supply Chain Management 15 2. LITERATURE REVIEW ON SUPPLY CHAIN ​​ASSESSMENT 22 2.1. Criteria for assessing the effectiveness of the supply chain 22 2.2. Supply Chain

SIA “Daugavpils dzelzsbetons”

Referāts SIA “Daugavpils dzelzsbetons” Ievads 21.gs. no uzņēmuma viedokļa dažādu iemeslu dēļ var tikt nosaukts kā laiks, kuram raksturīga dinamika, enerģiskums, informācijas pārbagātība, sīva konkurence, klientu informētība. Lai šādā vidē uzņēmums spētu efektīvi strādāt un arvien attīstīties, un pierādīt klientiem, ka tā produkcija vai pakalpojums ir patiesi kvalitatīvs, tam ieteicams

Prakses pārskats „Uzņēmuma loģistikas vides analīze”

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA Loģistika un starptautiskie tirdzniecības darījumi Prakses pārskats „Uzņēmuma loģistikas vides analīze” SATURS Ievads 3 1.ANALĪTISKAIS APSKATS 4 1.1. Uzņēmuma loģistikas vide 4 1.2. Loģistikas pamatdarbības 5 1.3. Noliktavu saimniecība 7 2.PĒTĪJUMA REZULTĀTI 9 2.1. Uzņēmuma SIA „Circle K Latvia” raksturojums 9 2.2. Uzņēmuma SVID analīze 10

“SIA SKUBA” prakses atskaite 01242202

  ievads 3 1.SIa Skuba vispārējs raksturojums 4 1.1. Skuba darbības virziens 4 1.2. Skuba piegādes process un to vadība 6 1.3.Preču iepirkums 10 1.4. Preču krājumi un to vadīšana 13 2.Skuba Latvija SIA kvalitātes vadība 15 3. Skuba Loģistikas procesu raksturojums 19 4.SIA darbības PEST analīze 23 nobeigums 24

“SANITEX” prakses atskaite 01242201

  ievads 3 1. Sanitex vispārējs raksturojums 4 1.1. Sanitex grupas pakalpojumu struktūra 5 1.2. Sanitex darbības rezultāti, personāla izmaiņas 7 1.3. Sanitex loģistika 8 2. sanitex noliktavu darbības raksturojums 9 3.Pārdošanas veicināšana 14 4. Sanitex konkurenti 18 5. Sanitex spēcīgo pušu noteikšana 22 nobeigums 24 Izmantotās literatūras un citu

Методологический аппарат логистики (Презентация)

Основные методы, применяемые для решения научных и практических задач в области логистики Методы системного анализа; Методы теории исследования операций (min.,max.,функционала  целевых функций); Кибернетический подход; Методы моделирования; Методы прогнозирования(Прогнозистика). Анализ полной стоимости в логистике Tema№4_Методологический-аппарат-логистики_123Download … Lai apskatītu šo saturu pilnībā, lūdzu, samaksājiet par piekļuvi 1 dienai. Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs

Понятие логистики. Концепции и функции логистики. Задачи логистики как науки. Принципы логистики. (Презентация)

Логистика – это искусство управления материалопотоком. Управлять материалопотоком – это значит выполнять основные функции менеджмента: планирования, организации, мотивации, контроль за его продвижением. К логистике относят управление: Людскими, Энергетическими, финансовыми, иными потоками, имеющие место в экономических системах. На любой стадии продвижения материалопотока мы имеем дело с логистикой различного типа: Производственная логистика.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Логистический менеджмент. Взаимосвязь логистики с другими видами управленческой деятельности.

План: Основные управленческие функции администрирования логистической системы. Функции логистического анализа и аудита. Контроллинг логистической системы. Взаимосвязь логистики с маркетингом. Взаимодействие логистики с производственным, инвестиционным и финансовым менеджментом фирмы. Взаимодействие логистики с HR-менеджментом. Что должен представлять собой логистический менеджер, его квалификация. Продолжим разговор о логистическом менеджменте и об основных управленческих функциях

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Администрирование логистических систем.

Лекция 2.1. Администрирование логистических систем. План: Что такое логистический менеджмент. Понятие цели в общем и логистическом менеджменте. Планирование в теории общего менеджмента. Планирование стратегическое, оперативное в логистике. Организационные аспекты логистического менеджмента. Особенности формирования линейно–функциональных, дивизиональных, матричных организационных структур служб логистики. Проблема централизации или децентрализации отдела логистики. Межфункциональная и межорганизационная координация.

Терминологическая структура логистики

Формирование русскоязычной терминологии логистики – задача, требующая своего решения уже более десяти лет. В последнее время обсуждение этой проблемы ведется все более активно.1 Несмотря на то, что варианты определения значений русскоязычных терминов логистики уже представлены в широко известной специальной литературе,2 по мере развития логистики как науки требуется их обновление на

Логистика (А. М. ГАДЖИНСКИЙ)

Логистика Учебник ИНФОРМАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР “МАРКЕТИНГ” А. М. ГАДЖИНСКИЙ ЛОГИСТИКА Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве учебника для студентов высших и средних специальных учебных заведений Издание второе МОСКВА 1999 ББК 87.4 Г 13 Г 13 Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— 2-е

ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ

Лекция 1. ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ План: История и определение термина «логистика»: применительно к военной области применительно к математической области. Предпосылки и этапы развития логистики, как научной дисциплины, и как сферы хозяйственной деятельности. Что такое современная логистика применительно к бизнесу. Объект исследования и управления в логистике. Предмет исследования логистики. Значимость логистики

Основные понятия в логистике

Лекция . Основные понятия в логистике План: 1. Логистический подход к проблемам управления потоковыми процессами. Материальные потоки. Классификация материальных потоков. 2. Финансовые и информационные, сервисные потоки. Их характеристики, классификация. «Три стороны в логистике фирмы». На прошлой лекции мы дали определение «логистики». Сегодня поговорим о наиболее важных понятиях и терминах, которыми

Логистика. Основы. История возникновения логистики. 13012206

Логистика *МП – материальный поток *МР – материальный ресурс 1. История возникновения логистики Логистика от греческого logistike – умение рассуждать и вычислять. Логистика – форма оптимизации рыночных связей между поставщиками и потребителями продукции; управление материальными, информационными, сервисными и финансовыми потоками. В 1974 году состоялся первый конгресс по вопросам материальных потоков,

Основы логистики. Понятие логистики и история её развития.

Логистика происходит от греческого слова «logistike», что означает искусство вычислять, рассуждать. Еще в период Римской империи существовали служители, носившие титул «логисты» или «логистики», которые занимались распределением продуктов питания. В первом тысячелетии нашей эры в военном лексиконе ряда стран с логистикой связывали деятельность по обеспечению вооруженных сил материальными ресурсами и содержанию

Экзаменационный тест Логистика 1712(Готовая работа в приложении)

1. Логистика пришла в экономику из а) строительства; б) медицины; в) военного дела; г) биологии. 2. С точки зрения логистического подхода объектом управле- ния на макроуровне является а) служба сбыта; б) служба снабжения; в) сквозной материальный поток; г) транспорт. 3. Логистика как наука изучает а) логику; б) планирование, организацию управление

Задание по экзаменационной работе Логистика 171222

Задача 1. Тема: “ Управление запасами материальных ресурсов в логистической системе. Руководство компании “Самоцветы”, занимающейся оптовой торговлей товарами народного потреблени\, приняло решение расширить торговый ассортимент, что должно привести к повышению конкурентоспособности фирмы и, как следствие, укреплению позиций на рынке. Однако свободных финансовых средств, а также складских помещений недостаточно. Перед отделом

Задание к контрольной работе №3. 1712

Задача 1. Тема: “ Управление запасами материальных ресурсов в логистической системе. Руководство компании “ ЭлМастер – Сервис”, занимающейся оптовой торговлей товарами народного потреблени\, приняло решение расширить торговый ассортимент, что должно привести к повышению конкурентоспособности фирмы и, как следствие, укреплению позиций на рынке. Однако свободных финансовых средств, а также складских помещений

Задание по экзаменационной работе. 478EKO

Задача 1. Тема: “ Управление запасами материальных ресурсов в логистической системе. Руководство компании “Самоцветы”, занимающейся оптовой торговлей товарами народного потребления, приняло решение расширить торговый ассортимент, что должно привести к повышению конкурентоспособности фирмы и, как следствие, укреплению позиций на рынке. Однако свободных финансовых средств, а также складских помещений недостаточно. Перед отделом

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.