Tag: Makroekonomika

macroeconomic equilibrium

INTRODUCTION Macroeconomics is a branch of economic science that studies the behavior of the economy as a whole from the point of view of ensuring the conditions for sustainable economic growth, full employment of resources, minimizing inflation and balance of payments equilibrium. The central problem of macroeconomics is the study

Divu valstu makroekonomisko rādītāju salīdzinoša analīze

Makroekonomiskie rādītāji – atspoguļo vispārējās tendences valsts ekonomikā un tās pašreizējo līmeni. Pateicoties makroekonomiskajiem rādītājiem, varam veikt Latvijas makroekonomiskās situācijas salīdzinošu analīzi ar citu pasaules valsti. Galvenie prakses makroekonomiskie rādītāji ir iekšzemes kopprodukts (IKP), inflācija, bezdarba līmenis, ārējās tirdzniecības attīstība (piemēram, eksporta-importa apjoms, struktūra), valsts budžeta deficīts un valsts parāds.

Komercdarbības vides 1

Viesnīcas apraksts Viesnīca „Dome Hotel & SPA” ir 5 zvaigžņu dizaina viesnīca, kas tika dibināta 2009.gada 9.jūlijā Vecrīgā. Dizaina viesnīcai ir izvēlēta ļoti laba vieta, jo tās neatkārtojamo dizainu papildina apkārtējie vēstures pieminekļi un netālu no tās ir atrodami dažādi satiksmes centri un vairāku uzņēmumu ofisi, kas to padara vilinošu

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados

Bezdarba problēmas analīze un tās risinājumi Latvijā 2008. – 2011. gados Saturs Ievads……………………………………………………………………………….….…… 3 1. Bezdarba problēmas raksturojums……………………………………………………….. 5 1.1. Bezdarba jēdziens un būtība……………………………………………….………. 1.2. Bezdarba klasifikācija………….……………………………………..……………. 1.3. Bezdarba ietekme uz tautsaimniecības attīstību………………………………….… 5 8 10 2. Bezdarba problēmas analīze Latvijā 2008. – 2011. gados un tās risinājumi……..……… 2.1. Bezdarba

Uzdevumi (konkurence) 10F (Gatavs darbs pielikumā)

Uzdevums Konkurences politika ir viens no svarīgākajiem elementiem iekšējā tirgus izveidē. Bez “tādas sistēmas ieviešanas, kas aizsargātu konkurenci no izkropļošanas kopējā tirgū (EK, 3.g pants) “, iekšējais tirgus nedarbosies. Tātad jebkurā saimnieciskās likumdošanas aktā jāparedz noteiktas konkurenci veicinošas un aizsargājošas normas.[1] Konkurences galvenais princips — vienādu iespēju radīšana. Līdz ar

MAKROEKONOMIKA. EKS 27052022 (Gatavs darbs pielikumā)

I. MAK pamata rādītāji 1. Ierakstiet makroekonomikas rezultatīvos rādītājus (1.2.3.4.5.) 1)…………………………………………….. 2) ………………………………………………………. 3)…………………………………………….. 4) ………………………………………………………. 5)…………………………………………….. 2. Kā nosaka rīcības ienākumu RI (1) un, kas un kā ar to rīkojas (2) 1) ……………………………………………………………………………………………………………….. 2) ………………………………………………………………………………………………………………… II. IKP pieauguma faktori 1. Kādi faktori nosaka IKP pieaugumu 1)…………………………………………….. 2) ………………………………………………………. 3)……………………………………………..

Ekon.140522G (Gatavs darbs pielikumā +Excel)

Pārbaudes darbs Uzņēmums ražo divus produkcijas veidus E un F. Viena izstrādājuma ekonomiskie rādītāji ir šādi: E F Tiešās materiālās izmaksas, euro 4 6 Tiešās darba izmaksas, euro 2 3 Mainīgās vispārīgās izmaksas, euro 4 2 Realizācijas cena, euro 14 18 Darba laika patēriņš stundās 3 4 Materiāla B izlietojums,

Tālmācība_ Makro_ 2 kd_(Gatavs darbs pielikumā)

“MAKROEKONOMIKA” uzdevums (12 punkti) Patēriņa funkcija ir izteikta ar tabulas datiem: Y (milj. $) C (milj. $) S (milj. $) MPC MPS 200 220       400 400   600 560   800 700   1000 820   1200 920   Pamatojoties uz šiem datiem: 1) Aizpildiet tabulu līdz

Kontroldarbs studiju kursā “MAKROEKONOMIKA” 1. variants  090320229 (Gatavs darbs pielikumā)

1. uzdevums (15 punkti) Ir zināmi sekojošie dati par valsts ekonomiku (miljardos EUR): Algas 194,2 Tīrās privātās iekšzemes investīcijas 52,1 Eksports 13,4 Transferti 13,9 Amortizācija 11,8 Imports 16,5 Valsts iepirkumi 59,4 Netiešie nodokļi 12,2 Iedzīvotāju personiskie nodokļi 40,5 Patērētāju izdevumi 219,1 Aprēķiniet: Iekšzemes kopproduktu – norādot, kura no aprēķināšanas metodēm

MAKROEKONOMIKA 203827(Gatavs darbs pielikumā)

  pārbaudes darbs 1. uzdevums (10 punkti) Ir zināmi sekojošie dati par nacionālo ekonomiku (miljardos dolāru): Patērētāju izdevumi 245 Transferti 12 Rente un nomas maksa 45 Amortizācija 27 Sociālās apdrošināšanas maksājumi 20 Procenti 13 Tīrais eksports 3 Dividendes 16 Algas 221 Netiešie nodokļi 18 Nesadalītā uzņēmumu peļņa 21 Individuālie nodokļi

Ekonomika 08122021 (Gatavs darbs excel pielikumā)

Obligācija Investoram ir iespēja ieguldīt naudas līdzekļus vērtspapīros. Vērtspapīru tirgū piedāvā nopirkt: 1) parastas obligācijas ar nominālvērtību € 100,- . Dzēšanas termiņš – 30.jūlijs 2024.g. Pirkšanas datums – 30.janvārī 2017.gadā. Kupona likme ir 1,53% no nominālvērtības. Kuponus aprēķina 30.janvārī un 30.jūlijā. Obligācijas kurss ir € 82,42; 2) beztermiņa obligācijas ar

Проверочная работа №1 по макроэкономике 0211

1. (10%) Известны следующие данные об экономике страны (в миллиардах долларов): Чистые частные внутренние инвестиции 275 Государственные закупки (G) 315 Импорт (Im) 260 Индивидуальные налоги с населения 45 Трансферты 247 Экспорт (Ex) 249 Потребительские расходы (C) 475 Валовые частные внутренние инвестиции (I) 300 Косвенные налоги 245 Нераспределённая прибыль предприятий 60

“MAKROEKONOMIKA” 0111

1. uzdevums (10 punkti) Ir zināmi sekojošie dati par valsts X ekonomiku (miljardos dolāru): Tīrās privātās iekšzemes investīcijas 275 Valsts iepirkumi 315 Imports 260 Iedzīvotāju individuālie nodokļi 45 Transferti 247 Eksports 249 Patērētāju izdevumi 475 Bruto privātās iekšzemes investīcijas 300 Netiešie nodokļi 245 Nesadalītā uzņēmumu peļņa 60 Sociālās apdrošināšanas maksājumi

Theories of economic growth

Table of content Introduction 3 1. Theoretical foundations of economic growth 4 1.1. The main definitions of the economic growth 4 1.2. Theories of economic growth 5 1.2.1. Keynesian theory of economic growth 5 1.2.2. Neoclassical models of economic growth 7 1.2.3. New Institutional Economic Theory 10 2. Statistical analysis

Country Report Greece

Introduction 3 1. Gross Domestic Product Research 4 2. Study of inflationary processes and unemployment in Greece 7 3. Trade balance 9 4. Crisis phenomena in the Greek economy 10 5. Greece Economic Development Forecast 12 Conclusions 14   Introduction Greece is a country in southern Europe, located on the

Makroekonomika 17.10 (Gatavs darbs pielikumā)

Makroekonomika 1.jautājums (makroekonomiskās likumsakarības):Kāda sakarība pastāv starp nodokļu likmi (t) un bezdarba līmeni (u)?Atspoguļojiet to ar loģiskās ķēdes palīdzību!t 2.jautājums (patēriņš, uzkrājumi):Kādi faktori (izņemot ienākumus) nosaka mājsaimniecību patēriņu (nosauciet vismaz3) un raksturojiet vienu pozitīvi un vienu negatīvi ietekmējošo faktoru (pēc izvēles)? jautājums (patēriņš, uzkrājumi):Atspoguļot grafiski patēriņa funkciju vienkāršā ekonomikā, ja

MAKROEKONOMIKA Eksāmens 0210 (Gatavs darbs pielikumā)

Eksāmens (Uz katru jautājumu ir TIKAI VIENA pareizā atbilde) 1) Aprēķinot iekšzemes kopproduktu pēc izdevumu metodes, vislielākais saskaitāmais ir: a) darba algas; b) patērētāju izdevumi; c) investīcijas; d) valsts izdevumi. 2) Ja nominālais iekšzemes kopprodukts samazinās, bet vispārējais cenu līmenis paaugstinās, tad reālais kopprodukts: a) samazinās; b) pieaug; c) nemainās;

Mikroekonomika 19.01.2020

1.uzdevums Preces pieprasījumu izsaka vienādojums Qd = 50 – 6P, piedāvāju­mu – vienādojums QS = 4P – 10. (P – preces cena latos, Q – preces daudzums tūkstošos.) Valdība šai precei noteica akcīzes nodokli 1 EUR par katru preces vienību. Aprēķiniet! a) Kādi būs akcīzes nodokļa ieņēmumi no šīs preces

Mājas darbs 2309

Mājas darbs 1.uzdevums Izdevniecība izdod grāmatas un pieprasījums un piedāvājums pēc konkrētās grāmatas dots tabulā. Cena Pieprasījuma daudzums Piedāvājuma daudzums dolāri Tūkst. gab. Tūkst. gab. 1,00 2,0 0 1,20 1,8 0,1 1,40 1,5 0,6 1,60 1,1 1,1 1,80 0,8 1,6 2,00 0,6 2,2 2,20 0,2 2,7 Nosaki līdzsvara cenu _______1,60_______

“MAKROEKONOMIKA” 2. kontroldarbs studiju kursā

2. kontroldarbs studiju kursā “MAKROEKONOMIKA” uzdevums (12 punkti) Patēriņa funkcija ir izteikta ar tabulas datiem: Y (milj. EUR) C (milj. EUR ) S (milj. EUR ) Y-C MPC ∆C/∆Y MPS 1-MPC 100 120 -20 – – 200 200 0 0,8 0,2 300 270 30 0,7 0,3 400 330 70 0,6

Mājas darbs mikroekonomikā

Mājas darbs mikroekonomikā Izdomāt savus (sameklēt) praktiskus skaitliskus piemērus par tēmām, kuras norādītas tabulā. Tēmas Nr. Tēmas nosaukums Roberta Škapara grāmatas „Mikroekonomika. Loģiskās shēmas.” paragrāfu Nr. 1. Ievads mikroekonomikā Ekonomiskuma principa maksimizācijas problēma (ražotājam un patērētājam). Ekonomiskuma principa minimizācijas problēma (ražotājam un patērētājam). 1.13 un lekcijās minētie piemēri 2. Pieprasījums

Задачи по теме «Макроэкономическая нестабильность».

Задачи по теме «Макроэкономическая нестабильность». Задача № 1. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и пятом году рассматриваемого периода (тыс. чел.).   Первый год Третий год Рабочая сила 89 895 95 345 Занятые 84 796 87 654 Безработные     Уровень безработицы     1)Рассчитайте

Задачи по теме «Макроэкономические показатели»

Задачи по теме «Макроэкономические показатели» Задача 1. Предположим, что ВВП = 730 000 евро. Потребительские расходы = 453 000 евро. Государственные расходы = 112 000 евро. Чистый экспорт = 2 120 евро. Рассчитайте: Величину валовых инвестиций. Объем экспорта при условии, что импорт = 1 150евро. Чистый внутренний продукт при условии, что

Контрольная работа №1 по макроэкономике 19.08

1. (10%) Известны следующие данные о национальной экономике (в миллиардах долларов): Зарплата 194,2 Чистые частные внутренние инвестиции 52,1 Экспорт 13,4 Трансферты 13,9 Амортизация 11,8 Импорт 16,5 Валовые частные внутренние инвестиции 63,9 Государственные закупки 59,4 Косвенные налоги 12,2 Индивидуальные налоги с населения 40,5 Потребительские расходы 219,1 Рента 25,3 Рассчитайте валовой внутренний

Nodokļi Latvijas valstī

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA Patstāvīgais darbs makroekonomikā Temats: Nodokļi Latvijas valstī Rīga, 2021 Ievads Plāns: LR nodokļu sistēma? Nodokļu administrācija (VID) Valsts nodokļu sistēmas analīze Nodokļi jebkurā valstī ir ļoti aktuāls jautājums, kas skar jebkuru iedzīvotāju. Pateicoties nodokļu maksājumiem, tiek finansēta izglītība, aizsardzība, drošība, tiek izmaksāti pabalsti un pensijas. Nodokļi

MAKROEKONOMIKA Eksāmens 1808

  Eksāmens (Uz katru jautājumu ir TIKAI VIENA pareizā atbilde) 1) Iekšzemes kopproduktā ietilpst: a) ģimenes aprūpes darbi, ko veic mājsaimniece; b) ienākumi, kas iegūti, pārdodot lietotu automašīnu; c) izdevumi jaunu akciju iegādei; d) visas iepriekšējās atbildes ir nepareizas. 2) Mūsdienās ekonomistu vidū valda uzskats, ka ekonomikas ciklisko attīstību izraisa:

Patstāvīgais darbs: IKP aprēķins, IKP deflators, Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums, makroekonomiskais līdzsvars.

Patstāvīgais darbs: IKP aprēķins, IKP deflators, Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums, makroekonomiskais līdzsvars 1. Variants Atspoguļot visas formulas, aprēķinu gaitu un atbildes 1. uzdevums.(1+1+0.5+0.5) Aizdevuma procenti 12 Kopējās investīcijas 55 Darba samaksa 216 Korporāciju peļņa 113 Akcīzes nodoklis 22 Rentes maksājumi 20 Tīrais eksports 9 Valdības izdevumi 90 Tīrās investīcijas

Tests “Makroekonomikas pamatrādītāji. Makroekonomiskais līdzsvars”

Tēma: Makroekonomikas pamatrādītāji. Makroekonomiskais līdzsvars. MAKROEKONOMIKA Tēma: Makroekonomikas pamatrādītāji. Makroekonomiskais līdzsvars. uzdevums. Atbildiet uz jautājumiem!  1) Iekšzemes kopprodukts ir:   a) Nacionālā kontu sistēma,   b) ir noteiktās valsts tautsaimniecībā gada laikā saražoto galaproduktu un pakalpojumu tirgus vērtība naudas izteiksmē, neatkarīgi no tā, vai ražošanā tika izmantoti valsts iedzīvotāju vai

Eksāmena jautājumi. Makroekonomika.

Eksāmena jautājumi Makroekonomika 1.jautājums (naudas tirgus modelis) Zīmējumā ir atspoguļots naudas tirgus modelis. Papildināt grafiku, apzīmējot asis, līknes un norādot līdzsvara punkta koordinātes. Parādīt grafikā (iezīmējot laukumu) pie kādām procentu likmēm naudas tirgū būs naudas piedāvājuma pārpalikums. Pārpalikums veidosies, kad procentu likmes (r1) būs zemākas par līdzsavara procentu likmi (r0).

Контрольная работа №1 по макроэкономике Riseba

Контрольная работа №1 по макроэкономике 1. (10%) Известны следующие данные о национальной экономике (в миллиардах долларов): Зарплата 194,2 Чистые частные внутренние инвестиции 52,1 Экспорт 13,4 Трансферты 13,9 Амортизация 11,8 Импорт 16,5 Валовые частные внутренние инвестиции 63,9 Государственные закупки 59,4 Косвенные налоги 12,2 Индивидуальные налоги с населения 40,5 Потребительские расходы 219,1

Makroekonomika kd. 10

2. kontroldarbs studiju kursā “MAKROEKONOMIKA” uzdevums (12 punkti) Patēriņa funkcija ir izteikta ar tabulas datiem: Y (milj. $) C (milj. $) S (milj. $) MPC MPS 200 220 200 – 220 =-20     400 400 400 – 400 = 0 (400 – 220) / (400 – 200) = 0,9

Makroekonomiskā nestabilitāte. Fiskālā politika. Monetārā politika K.D

MAKROEKONOMIKA Tēmas: Makroekonomiskā nestabilitāte. Fiskālā politika. Monetārā politika          1. uzdevums. Atbildiet uz jautājumiem! 1) Ekonomiskās aktivitātes vidējā cikla garums ir:     a) laiks, kurā ekonomikas attīstība iziet vienu cikla fāzi,   b) laiks, kurā ekonomikas attīstība iziet no krituma perioda,   c) laiks, kurā ekonomikas attīstība iziet visas

МИКРОЭКОНОМИКА Экзамен 1608

Экзамен МИКРОЭКОНОМИКА Экзамен Ценовая эластичность спроса на проезд в городских автобусах оценивается коэффициентом 0,2. Согласны ли Вы с утверждением: “Снижение цены на автобусные билеты приведёт к росту доходов автобусных компаний”? Ответ обоснуйте расчётом. ТЕСТ. На каждый вопрос возможен ТОЛЬКО ОДИН правильный ответ. 1) Что из перечисленного является фактором производства? A)

Makroekonomikas analīze. Eksāmena jautājumi.

Makroekonomikas analīze Eksāmena jautājumi Valsts ekonomika darbojas atbilstoši pilnas nodarbinātības produkcijas izlaides līmenim (Y=Y*), bezdarbs līmenis ir vienāds ar dabisko un valsts budžets ir sabalansēts (BS=0). Pēc COVID19 uzliesmojuma pasaules naftas tirgū strauji paaugstinās degvielas cenas un vienlaicīgi mājsaimniecības samazina patēriņa izdevumus. Raksturojiet šādu izmaiņu iespējamās sekas īsā un ilgā

Контрольная работа № 3.16.08.01

Контрольная работа № 3 1 задание (25%) Предприниматель на рынке несовершенной конкуренции прогнозирует следующие размеры спроса на свой товар (в зависимости от цены): Цена единицы товара (EUR) Объём спроса (в единицах)       2 500       4 400       6 300       8

Контрольная работа № 1

Контрольная работа № 1 Задание 1 (8 пунктов) Какая из следующих проблем является микроэкономическим вопросом? Обоснуйте! а) Уровень инфляции в стране – нет, масштаб государства – макроэкономический показатель; б) Изменения спроса на мясо – да, масштаб предприятия/группы предприятий определенной отрасли, характеристика отдельной экономической единицы; в) Численность занятых в народном хозяйстве

МАКРОЭКОНОМИКА

Экзамен МАКРОЭКОНОМИКА Экзамен 1) Решающим фактором, вызывающим переход экономики из одной фазы цикла в другую, большинство экономистов считает A) общий уровень цен; В) численность рабочей силы; С) размеры накопленного капитала; D) изменения совокупного спроса. 2) Что из перечисленного не характерно для фазы рецессии? сокращение объёма инвестиций; снижение спроса на рабочую

2. kontroldarbs studiju kursā “MAKROEKONOMIKA”

“MAKROEKONOMIKA” 2. kontroldarbs studiju kursā “MAKROEKONOMIKA” uzdevums (12 punkti) Patēriņa funkcija ir izteikta ar tabulas datiem: Y (milj. EUR) C (milj. EUR) S (milj. EUR) MPC MPS 100 120 100 – 120 =-20     200 200 200 – 200 = 0 (200 – 120) / (200 – 100) =

Контрольная работа № 3

Контрольная работа № 3 1 задание (25 % ) Предприниматель на рынке несовершенной конкуренции прогнозирует следующие размеры спроса на свой товар (в зависимости от цены): Цена единицы товара (EUR) Объём спроса (в единицах) 2 2000 4 1600 6 1200 8 800 10 400 Издержки производства одной единицы товара составляют 4

Контрольная работа № 2

Контрольная работа № 2 Задание 1 (12 пунктов) Данные, представленные в таблице, отражают число рабочих и количество произведённой продукции.   Число рабочих 1 2 3 4 5 6 7 Кол-во продукции (в единицах) 10 40 85 125 150 165 165 MP (в единицах)   30 45 40 25 15 0

1. Pārbaudes darbs ekonomikā

pārbaudes darbs ekonomikā uzdevums (20 punkti) Firma pārdod veļas mazgājamās mašīnas. Kamēr cena ir EUR 300, pārdotais daudzums ir 200 mašīnu mēnesī. Saskaņa ar tirgus pētījuma datiem, pieprasījuma elastības koeficients veļas mazgājamām mašīnām izrādās 1,5. Rodas priekšlikums: lai palielinātu firmas ienākumus no pārdošanas, pazemināt cenu par 10%. Vai Jūs piekrītat

Tests Makroekonomika

Tests Par katru pareizu atbildi 3 punkti. Nodarbinātības pakāpi aprēķina, izdalot Nodarbināto skaitu ar darbaspējas vecuma iedzīvotāju kopskaitu Nodarbināto skaitu ar valstī dzīvojošo iedzīvotāju kopskaitu Nodarbināto skaitu ar nestrādājošo darbspējas vecuma iedzīvotāju kopskaitu Darbaspējas vecuma iedzīvotāju ar nodarbināto skaitu. Nodarbinātības līmenis – nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.

Makroekonomika K.D

1. Uzdevums Obligāto rezervju norma ir 10%. Komercbanka glabā vēl 5% no noguldījuma depozītu summas kā papildu rezerves, neizmantojot tos aktīvā. Depozītu summa ir Ls 20 000. Kādu maksimālo summu banka izsniegs kredītos? 0,1*20 000 = 2000 0,05 * 20 000 = 1000 20 000 – (1000 +2000)= 17 000

Контрольная работа № 3

Контрольная работа № 3 1 задание (25%) Предприниматель на рынке несовершенной конкуренции прогнозирует следующие размеры спроса на свой товар (в зависимости от цены): Цена единицы товара (EUR) Объём спроса (в единицах)       2 2000       4 1600       6 1200       8

1. kontroldarbs studiju kursā “MAKROEKONOMIKA”

kontroldarbs studiju kursā “MAKROEKONOMIKA” 1. uzdevums (10 punkti) Ir zināmi sekojošie dati par valsts X ekonomiku (miljardos dolāru): Tīrās privātās iekšzemes investīcijas 275 Valsts iepirkumi 315 Imports 260 Iedzīvotāju individuālie nodokļi 45 Transferti 247 Eksports 249 Patērētāju izdevumi 475 Bruto privātās iekšzemes investīcijas 300 Netiešie nodokļi 245 Nesadalītā uzņēmumu peļņa

Контрольная работа № 3

Контрольная работа № 3 1 задание (25 % ) Предприниматель на рынке несовершенной конкуренции прогнозирует следующие размеры спроса на свой товар (в зависимости от цены): Цена единицы товара (EUR) – P Объём спроса (в единицах) – Q TR FC VC 2 2000 4000 4 0 4 1600 6400 4 0

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.