Tag: Mārketings

Zīmola segmentēšana un konkurentu analīze (darbs un prezentācija pielikumā)

Pētījuma daļa Zīmola segmentēšana un konkurentu analīze Veidojot jaunu produktu vai pakalpojumu jāveic segmentēšana, uz kuru jāskatās no divām perspektīvām – tirgus segmentēšanas un zīmola segmentēšanas perspektīvām. Šis abas jomas ir savstarpēji saistītas un ietekmē viena otru. Un katrs no šiem segmentiem veido noderīgu mārketinga segmentu. Tāpēc autore uzskata, ka

Skaistumkopšanas salona “sky beauty” mārketinga komunikācijas raksturojums

Skaistumkopšanas salona “sky beauty” mārketinga komunikācijas raksturojums SATURS Ievads 2 1.Mārketinga komunikācijas teorijas pamatu pētījums 4 2.uzņēmuma VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 6 2.1.Darbības virziens 6 2.2.Uzņēmuma organizatoriskā struktūra 6 2.3.Uzņēmuma iekšējās vides faktoru raksturojums 7 2.4. Citu jautājumu pētījums 8 2.4.1.Uzņēmuma produktu un pakalpojumu politika 8 2.4.2.Uzņēmuma cenu politika 10 2.4.3.Uzņēmuma konkurenti

Integrētā mārketinga komunikācijas veidi

1.2. Integrētā mārketinga komunikācijas veidi Katram zīmolam vai produktam jābūt tikpat individualizētam kā mērķauditorijai. Milzīgais plašsaziņas līdzekļu iespēju skaits un virtuālā produktu anonimitāte padara mārketinga speciālistiem par nepieciešamu izveidot identitāti zīmolam vai pakalpojumam, kas to izcels konkurentu vidū. Ziņojuma nogādāšana atsevišķiem mērķa klientiem ir dārgāka, salīdzinot ar masu auditorijas informēšanu,

EMBA Management Accounting and Control

EMBA Management Accounting and Control A brief introduction of the company EVA-SAT SIA is located in Riga, Latvia and is part of the Lumber and Other Construction Materials Merchant Wholesalers Industry. SIA “EVA – SAT” was established in 1989 as a wholly owned subsidiary of local businesspeople. The company’s primary

Digital marketing and social media 07202201

Digital marketing and social media 1.Introduction Today, Web 2.0 and social networks have a huge impact on how information is distributed. It is obvious that business enterprises may benefit from such an effective information channel by increasing sales and profits. It is widely assumed that technology is a privilege of

Выход открытого акционерного общества Staburadze на рынок Китая

Выход открытого акционерного общества Staburadze на рынок Китая СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 5 1. Маркетингοвая микрοсреда 6 1.1. Сοкращенный прοфиль кοмпании 6 1.1.1. Тип бизнеса и οтраслевая принадлежнοсть 6 1.1.2. Фοрма οрганизации бизнеса 6 1.1.3. Οснοвные тοвары или услуги/тοргοвые марки 6 1.1.4. Учредители/партнеры/акциοнеры 7 1.1.5. Стаж в бизнесе (Взгляд на истοрию) 7

The world history of jeans

IntroductionDownload Introduction The world history of jeans began with the Levi’s brand more than a century ago. The world’s first denim brand is still a global leader today with over 4.45 billion U.S. dollars in sales in 2020, has the largest brand share of the jeans market. The VF Corporation,

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga

Оценка качества управления маркетингом и его эффективности на предприятии AC Hotel by Marriott Riga Оглавление Введение 3 1. Теоретические аспекты управления маркетингом на предприятии гостиничного бизнеса 4 1.1. Сущность маркетинговой деятельности на предприятиях отрасли гостеприимства 4 1.2. Методы маркетинга в гостиничном бизнеса 6 1.3. Изучение эффективности маркетинговых стратегий на предприятии

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики.

Анализ ассортимента SIA LYNGSON и разработка предложений по усовершенствованию товарной политики. Абстракт Оглавление Введение 4 1. Теоретический подход к управлению ассортиментом и товарной политике предприятия 6 1.1. Сущность и значение управления ассортиментом продукции 6 1.2. Методы управления реализацией товаров потребительского назначения 9 1.3. Современные тенденции товарной политики 14 2. Анализ

MĀRKETINGA ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN TO NOZĪME UZŅĒMUMA “AER” ATTĪSTĪBAS DARBĪBĀ

SATURS IEVADS 2 1. MĀRKETINGA ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN TO NOZĪME UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS DARBĪBĀ 5 1.1. Mārketinga tendenču un koncepciju raksturojums 5 1.2. Mārketinga nozīme stratēģiskās plānošanas kontekstā 8 1.3. Uzņēmuma tirgus pozīcijas noteikšana izmantojot tirgus segmentēšanas principus 12 2. Zīmols un tā nozīme 15 2.1. Zīmola jēdziens, vēsturiskā attīstība un

Маркетинг. КР. 13012211

  Объем продаж Объем прибыли Темп роста Рост для матрицы Доля ключ конкурента Доля Рынка Флэш пямать € 8 694,00 € 3 607,00 0,15% Низкий 1 Высокая PS4 € 9 971,00 € 6 312,00 18,23% Высокий 0 Низкая CD диски € 3 040,00 € 2 828,00 1,56% Низкий 0 Низкая

Маркетинг. Контрольная работа. 13012210

Каким образом можно стимулировать сбыт на организованном рынке? Стимулирование сбыта – использование разнообразных средств воздействия, признанных ускорить или усилить ответную реакцию рынка. Для стимуляции рынка используется, стимуляция потребителей (распространение образцов, купоны, акции, предложения о возврате денег, скидки, конкурсы, демонстрации, лотерея), стимулирование сферы торговли (зачеты за закупку, предоставление товаров бесплатно, зачеты

Research Methods – Test 2 22.12.2021 43 (Gatavs darbs pielikumā)

Please write useful and reasonable information on “quantitative research methods” and yourspeciality using at least three sources from Sage Research Methods – give at least threereferences according the requirements of Methodological guidelines for the develeopment anddefence of final thesis available athttps://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/2.STUDIJAS/2.1.Studentiem/5.Nosleguma_darbi/Methodological_guidelines_for_the_develeopment_and_defence_of_final_thesis.pdfPlease write useful and reasonable information on “quantitative research methods”

Diatom Enterprises

Introduction 2 1. General information about the company SIA “DIATOM ENTERPRISES” 3 2. Enterprise management system SIA “DIATOM ENTERPRISES” 7 Introduction The place of practice is SIA “DIATOM ENTERPRISES” Practice period: two weeks – from … to …. The purpose of the practice is to consolidate and expand the theoretical

Mārketings 3. darbi (Gatavi darbi pielikumā)

1. Kārtējā pārbaudījumā Jums jāizpilda divi uzdevumi: 1. Izvēlieties kādu uzņēmumu. Izanalizējiet šī uzņēmuma piedāvāto preču sortimentu, izmantojot preces dzīves cikla stadijas un preces raksturlielumus. 2. Izveidojiet konkrēta uzņēmuma mārketinga darbības koncepciju. Pamatojiet izvēli ar teorijas palīdzību. SIA GRINDEX uzņēmuma pamatā ir oriģinālie produkti, patentbrīvie medikamenti un aktīvās farmaceitiskās viela,

Pakalpojuma mārketings 061201

1.1. Pakalpojuma mārketings Mūsdienās biznesa attīstībā lielu lomu spēlē efektīva mārketinga stratēģija – no tās ir atkarīga gan klientu plūsma, gan uzņēmuma sasniegumi. Pārdomāta mārketinga organizēšana uzņēmumā ir prioritāte gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem, jo „bez efektīvas mārketinga stratēģijas uzņēmums nevar pastāvēt ilgtermiņā”;[1] turklāt veiksmīgs mārketings palīdzēs arī palielināt pieprasījumu

E-veikala moto, reklāmas saukļi

Satura rādītājs Kopsavilkums 2 Ievads 3 1. E-veikala moto, reklāmas saukļi 5 2. Misija 5 3. Vīzija 5 4. Dibināšanas forma 5 5. E-veikala struktūra 7 6. Pakalpojumu sniegšanas un e-veikala darbības juridiskais pamats 7 7. E-veikala produkti un pakalpojumi 8 8. Segments 9 9. Pakalpojumu virzīšanas tirgū paņēmieni 9

MĀRKETINGA AKTIVITĀTES SIA ”GRAŽUS VERSLAS”

SATURS IEVADS 3 1. UZŅĒMUMA APRAKSTS 4 1.1. Skaistumkopšanas nozares raksturojums 4 1.2. Uzņēmuma pamatinformācija 5 2. UZŅĒMUMA MĀRKETINGA VIDES ELEMENTI 6 3. UZŅĒMUMA MĀRKETINGA PAMATELEMENTU IZPĒTE 9 3.1. Preču un pakalpojumu raksturojums 9 3.2. Vieta 11 3.3. Preču cenas un to veidošanas principi 12 3.4. Tirgus segmentēšana un mērķa

Port Aventura. Ot strategicheskoj diagnostiki k formulirovaniyu strategij

Предварительный этап EFE matrix Оценка внешних факторов это метод стратегического менеджмента, который используют, чтобы понять текущую ситуацию бизнеса. Этот способ хорошо визуально показывает и помогает понять приоритеты в возможностях и угрозах – какие возможности и какие угрозы в первую очередь стоит принять и предотвратить: Возможности Значение (%) Оценка* Взвешенная оценка

Mārketinga pasākumu kompleksa elementu (7P) salīdzināšana 3 pakalpojumu uzņēmumos

Ievads Tika izvēlētas 3 viesnīcas, kuras atrodas Rīgā : -Radisson Blu Latvija Conference&SPA Hotel, Riga; -Avalon Hotel& Conference; -ASTOR RIGA HOTEL&Conference. Visām trīm viesnīcām ir raksturīga viena darbības joma, izmitināšanas pakalpojumi (piedāvā viesnīcas pakalpojumus), konferenču rīkošanas pakalpojumus, jo tiem ir attiecīgas telpas un apkalpošanas serviss. Līdzīgs servisa līmenis, ienākošais tūrisms.

Маркетинговые исследования и определение проблемы

Содержание Введение …………. 3 1. Маркетинговые исследования и определение проблемы …………. 4 Роль маркетинговых исследований …………. 4 Сбор маркетинговой информации …………. 6 Процесс маркетинговых исследований …………. 9 Определение проблемы …………. 11 Заключение …………. 13 Список литературы …………. 14 Введение С появлением и укреплением маркетинга как основы рыночной деятельности, процесс изучения

Первые упоминания о рекламе, как о виде общественной деятельности

Введение Первые упоминания о рекламе, как о виде общественной деятельности, относятся к периоду возникновения общественного разделения труда и производства на обмен. До превращения материальной деятельности в профессиональную, специфическую, продукт которой обменивался на другие, жизненно необходимые, ни общество в целом, ни его члены не испытывали потребности в инг формации о предметах

ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Содержание Введение 3 1. Понятие маркетинга и маркетинговых исследований 4 1.1. Маркетинг 4 1.2. Маркетинговые исследования 4 1.2.1. Процесс маркетингового исследования 5 1.2.2. Виды маркетинга по направленности относительно рыночного спроса 8 1.2.3. 7 принципов маркетингового исследования 10 Заключение 11 Использованные источники 12 Теоретический минимум 13 Введение Актуальность выбранной темы обусловлена

Особенности стратегий малых фирм

Введение 3 1. Особенности стратегий малых фирм 4 1.1. Сущность понятия стратегии организации и ее виды 4 1.2. Определение понятия малого бизнеса 7 1.3. Теоретические аспекты стратегии роста фирм 10 2. Особенности разработки стратегий для малых фирм 13 3. Латвийская практика существования малого бизнеса 15 4. Зарубежный опыт развития малого

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ИНДУСТРИИ МОЛОДЕЖНОЙ МОДЫ В УСЛОВИЯХ ПАДАЮЩИХ РЫНКОВ.

Введение Молодежь – исключительно перспективная целевая аудитория для финансового и производственного секторов. Ее отличают динамика, амбициозное стремление не только узнать, но и, что очень важно, попробовать новые потребительские продукты или услуги и изменить с их помощью свою жизнь к лучшему. При этом каждое новое поколение не похоже на предыдущее, что

STRESA MENEDŽMENTS

Saturs Saturs 2 1. Stress un tā menedžments 3 1.1. Kas ir stress un tā menedžments? 3 1.2. Kādas veselības problēmas rada stress? 4 1.3. Kas ir galvenie stresa radītāji darba vidē? 6 Secinājumi. 10 Izmantotie avoti. 12 Stress un tā menedžments Kas ir stress un tā menedžments? Stress –

STARGOROD ENVIRONMENTAL BACKGROUND

TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 2 1. PERSONAL MOTIVATION PROCESS 4 1.1. The concept of motivation and its devotion 4 1.2. Motivation factors 6 1.3. Types of motivation 8 2. STARGOROD ENVIRONMENTAL BACKGROUND 11 2.1. Personnel management functions and processes in the company 11 2.2. Personnel motivation system in the company,

Как старшеклассники воспринимают социальную рекламу “Set Yourself free”?

Содержание Введение 2 1. Сущность и виды рекламы 3 1.1. Социальная реклама 3 1.2. Эффективность социальной рекламы 4 1.3. Интернет реклама 6 1.4. Социальная реклама в интернете 9 1.5. Видео-реклама 10 2. Анализ отношения подростков к рекламе «Set yourself free» 11 2.1. Описание объекта и метод исследования 11 2.2. Ход

REVĪZIJU KVALITĀTES KONTROLE LATVIJĀ, PIEMĒRS LZRA

IEVADS 3 1. Revīzijas kontroles kvalitāte 4 1.1. Revīzijas jēdziens 4 1.2. Revīzijas kvalitātes pamatnostādnes 5 2. Kvalitātes kontrole revīzijā 11 2.1. Kvalitātes kontroles procedūras 11 2.2. Iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas kārtība 14 2.3. Atsevišķu revīzijas pakalpojumu izvēles kārtība 15 2.4. Atsevišķu revīzijas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas kārtība 17 2.5. Rezultātu

Pakalpojumu kvalitāte un tās novērtējums viesnīca “Luxor” (Las Vegas)

SATURS IEVADS 3 1. Kvalitātes jēdziens un tā izpratne 4 1.1. Kvalitātes jēdziena būtība 4 1.2. Kvalitātes vadības sistēmas 6 2. Viesnīcas “Luxor” vispārējais raksturojums un aptaujas analīze 11 2.1. Viesnīcas “Luxor” raksturojums 11 2.2. Viesnīcas aptaujas datu analīze 12 2.3. Galvenās klientu neapmierinātības problēmas un to risināšana 15 SECINĀJUMI

Apvienoto Nāciju Organizācijas būtība un mērķi

Anotācija Šā referāta ietvaros tika aplūkota tēma „ANO Starptautiskā tiesa: uzbūve, mērķi, procedūras un kompetences”. Referāta mērķis: ANO Starptautiskās tiesas būtības un struktūras izzināšana un izvērtēšana. Darbs sastāv no sastāv no titullapas, anotācijas, satura rādītāja, ievada, galvenās daļas, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Darba galvenā daļa ir teorētiska un ietver

VIDEI DRAUDZĪGA PRODUKTA RAKSTUROJUMS

SATURS IEVADS 3 1.AR VIDI SAISTĪTU JAUTĀJUMU VĒSTURISKIE ASPEKTI 5 1.1.Vides problemātikas vēsture 5 1.2.Vides jautājumu attīstība Latvijā 6 1.3.Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes 8 2.VIDES JAUTĀJUMU AKTUALITĀTE 11 2.1.Uzņēmuma darbības saistība ar vides jautājumu risināšanu 11 2.2.Vides jautājumu iespējamie risināšanas modeļi 12 3.VIDEI DRAUDZĪGA PRODUKTA RAKSTUROJUMS 14 3.1.Uzņēmuma un produkta raksturojums

Улучшения процесса привлечения и сохранения клиентов в организации занимающейся ремонтом телефонов, планшетов, компьютеров

1. Теоретические основы маркетинговой стратегии малого предприятия 4 1.1. Сущность и особенности малых предприятий 4 1.2. Основы формирования лояльности потребителей 7 1.3. Методы формирования лояльности потребителей малого бизнеса 10 2. Методология исследования 12 3. Общая характеристика компании SIA Metmix 14 4. Результаты проведенного анкетирования 16 4.1. Анализ демографических факторов 16

DIGITĀLĀ MĀRKETINGA ĪPATNĪBAS B2B SFĒRĀ

IEVADS Pašlaik ienākšana pasaules tirgos kļūst par galveno B2B biznesa dinamiskās attīstības faktoru. Tajā pašā laikā uzņēmumi saskaras gan ar sīvu konkurenci, gan ar nepieejamām iespējām konkurētspējīgu produktu pārdošanas valsts tirgū. Vadītāju stingrais konservatīvisms saistībā ar reklamēšanu tiešsaistē un “savaldīgums” ārējā komunikācijā noved pie tā, ka ievērojami netiek novērtēta jauno

Маркетингοвая микрοсреда

ΟГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 4 Маркетингοвая микрοсреда 5 Сοкращенный прοфиль кοмпании 5 Тип бизнеса и οтраслевая принадлежнοсть 5 Фοрма οрганизации бизнеса 5 Οснοвные тοвары или услуги/тοргοвые марки 5 Учредители/партнеры/акциοнеры 5 Стаж в бизнесе (Взгляд на истοрию) 6 Текущая и/или прοгнοзируемая дοля рынка 6 Средства, инвестирοванные в данный бизнес, и иx истοчники 7

ЅIA “Рremier Reѕtaurantѕ Latvia” Market Рοѕitiοn and Develοрment Рοѕѕibilitieѕ

Рrοfeѕѕiοnal Baсhelοr’ѕ рrοgramme EURΟРEAN BUЅNEЅЅ ЅTUDIEЅ Marketing Reѕearсh Сοurѕe Рaрer ЅIA “Рremier Reѕtaurantѕ Latvia” Market Рοѕitiοn and Develοрment Рοѕѕibilitieѕ RIGA 2018 Table οf сοntentѕ Intrοduсtiοn 3 Рrοblem Definitiοn 4 Reѕearсh Deѕign and Methοdοlοgy 4 Reѕearсh Οbjeсtiveѕ 4 Target Audienсe and Data Сοlleсtiοn 5 Fieldwοrk and Data сοlleсtiοn 5 Ѕeсοndary Data

Реrѕοnālа vаdībаѕ mārkеtingа un сilvēkrеѕurѕu рiеѕаiѕtеѕ tеοrētiѕkiе аѕреkti

АNΟTĀСIЈА Реrѕοnālа аtlаѕеѕ рrοсеѕā uzņēmumаm ir ѕvаrīgi izvēlētiеѕ viѕрiеmērοtākοѕ kаndidātuѕ uz аtklātο dаrbа рοziсiјu, јο οrgаnizāсiјаѕ nākοtnе ir аtkаrīgа nο šο izvēlētο dаrbiniеku рrοfеѕiοnаlitātеѕ un šајā аtlаѕеѕ рrοсеѕā рiеņеmtајiеm lēmumiеm. Mūѕdiеnu реrѕοnālа аtlаѕеѕ рrοсеѕu liеlā mērā iеtеkmēја infοrmāсiјаѕ tеhnοlοģiјu аttīѕtībа. Biеžāk οrgаnizāсiјāѕ mеklē nерiесiеšаmοѕ ѕресiāliѕtuѕ, nеviѕ izmаntοјοt trаdiсiοnāluѕ реrѕοnālа аtlаѕеѕ

Underѕtanding the сοnсeрtѕ οf marketing in a ѕerviсeѕ induѕtry

Marketing in ѕerviсe induѕtrieѕ The elementѕ οf the marketing mix are underѕtοοd aѕ a taсtiсal marketing tοοl kit that the сοmрany uѕeѕ tο aсhieve itѕ gοalѕ, affeсt the demand fοr itѕ рrοduсt οr ѕerviсe, and οbtain the deѕired reѕult οn the market. The сlaѕѕiсal marketing сοmрlex сοnѕiѕtѕ οf 4 “Р”,

Менеджмент выгорания и стресса (Готовые работы в приложении zip)

1.Требования:Найдите в Интернете или в других ресурсах исследование, посвященное выгоранию, инапишите к нему аннотацию (резюме), используя доступные в Интернете научныестатьи и исследования на иностранном языке (можно также на русском языке, нолучше на другом языке).В аннотации/резюме к исследованию опишите цели исследования, методы,использованные в исследовании, участников, место, где проводилось исследование,основные полученные результаты.К своей работе

Лидерство и организационное поведение (Готовая работа в приложении)

“Лидерство и организационное поведение”Студент в индивидуальном порядке ищет 3 примера эффективных лидеров(которые лично знакомы автору, чью работу он / она наблюдали), анализирует их ипишет реферат, выделяя наиболее эффективного лидера, сравнивая выбранного лидерас другими, использует минимум 3 различные теории лидерства (нелзя писать,например, про Б.Гейтса, Р.Бренсона, т.е. работать только с информацией из

MĀRKETINGA AKTIVITĀŠU ORGANIZĒŠANA VALSTS ZEMES DIENESTĀ (Studiju darbs + Prezentācija)

EKONIMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA Studiju programma MĀRKETINGA AKTIVITĀŠU ORGANIZĒŠANA VALSTS ZEMES DIENESTĀ ANOTĀCIJA Darba temats: Mārketinga aktivitātes Valsts Zemes dienestā Darba pamatuzdevumi ir: veikt ar mārketingu un Valsts zemes dienestu saistītās literatūras un citu informācijas avotu analīzi; definēt marketinga jēdzienu un to raksturojošos elementus; noskaidrot kādus mārketinga aktivitāšu veidus izmanto

Задание контрольной работы. Анализ внешней среды компании SIA “INNATS”(Готовая работа в приложении)

Задание контрольной работы Подготовить самостоятельную работу “Анализ внешней среды компании Х”.  В работе необходимо провести анализ внешней среды выбранного вами предприятия: -оценить макросреду вашего предприятия с помощью инструмента PESTEL; -оценить микросреду предприятия с помощью модели 5 сил Портера. Для проведения данного анализа необходимо использовать реальную информацию из достоверных источников. В заключении работы вы должны сделать выводы. В работе должны присутствовать ссылки на источники и в конце их список, оформленный в соответствии с требованиями RISEBA. Данная работа

SMART HOME

SATURS KΟPSAVILKUMS 2 1.1. Mērķi 3 1.2. Uzdevumi 3 1.3. Metοdes 3 1.4. Uzņēmuma īss apraksts 4 2. UZŅĒMUMA MĒRĶI REALIZĒJΟT PRΟJEKTU 6 3. PRΟDUKTA APRAKSTS 8 4. TIRGUS SITUĀCIJA 12 4.1. Eirοpas tehniskο inοvāciju tirgus 12 4.2. Tirgus kοnkurence 15 5. FINANŠU PLĀNS 21 5.1. Uzņēmuma mērķi un uzdеvumi

THEORETICAL ASPECTS OF MARKETING STRATEGIES

TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 2 1. THEORETICAL ASPECTS OF MARKETING STRATEGIES 4 1.1. The essence and importance of the marketing strategy for the company development 4 1.2. Types of marketing strategies 5 1.3. Development stages of the marketing strategy 7 2. THE ANALYSIS OF MERCURE HOTEL BUSINESS ENVIRONMENT 11 2.1.

Mārketinga nodaļas loma uzņēmumā Sanitex

SATURA RĀDĪTĀJS 1. UZŅĒMUMA NOSAUKUMA, KOMERCDARBĪBAS FORMAS UN DARBĪBAS VEIDU RAKSTUROJUMS 5 2. CIVILĀS AIZSARDZĪBAS ORGANIZĒŠANAS, PLĀNOŠANAS UN KONTROLES PROCESA RAKSTUROJUMS PRAKSES VIETĀ 10 3. SIA “SANITEX” IEKŠĒJĀ UN ĀRĒJĀ VIDE PĀRMAIŅU PROCESĀ 15 3.1. SIA “Sanitex” iekšējā vide 15 3.2. SIA “Sanitex” ārējā vide 17 4. PRODUKCIJAS UN PAKALPOJUMU

Mārketinga komunikācijas plāns.

Mārketinga plāna objekta definīcija. Mārketinga komunikācijas mēŗķi. Šajā darbā tiek izstrādāts mārketinga komunikācijas plāns “Bertoni” bērnu auto sēdeklīšu līnijai “Bertoni Teddy” 15-36kg. Darba autors izvēlējās šo preci, tāpēc ka bērnu auto sēdeklīši būs pieprasīta praktiski vienmēr, protams, ja netiks izgudrota kāda labāka alternatīva. Šī prece izceļas ar spilgtām krāsām un

“Uzņēmuma SIA “Wellman Logistics” mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas”

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA Studiju programma “Uzņēmuma SIA “Wellman Logistics” mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas” Studiju darbs Darba zinātniskais vadītājs Rīga 2019 Ievads 3 1. Analītiskais apskats 4 1.1. Mārketinga komunikācijas teorētiskie aspekti 4 1.2. Mārketinga komunikācijas plānošana uzņēmumā 6 2. Pētījuma rezultāti 10 2.1. Uzņēmuma SIA „Wellman Logistics” apraksts 10

IZVAIRĪŠANĀS NO REKLĀMAS TIEŠSAITĒ: TĀSIEMESLI UN NOVERŠANAS IESPĒJAS

LATVIJAS UNIVERSITĀTE SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE KOMUNIKĀCIJAS STUDIJU NODAĻA IZVAIRĪŠANĀS NO REKLĀMAS TIEŠSAITĒ: TĀSIEMESLI UN NOVERŠANAS IESPĒJAS KURSA DARBS RĪGA 2019 Saturs ANOTĀCIJA 4 APZĪMĒJUMU SARAKSTS 5 IEVADS 6 1. TEORĒTISKĀ DAĻA 7 1.1 Tiešsaite un internets 7 1.2 Reklāma 7 1.3 Lietojuma un apmierinājuma teorija(Uses and Gratifications) 8 1.4 Pretestības

Анализ брендов автомобильной отрасли на Латвийском рынке

СОДЕРЖАНИЕ 2.1. Общая характеристика отрасли в Латвии 2 2.2. Анализ деятельности предприятий 6 2.2.1. AS “Wess Motors’’ 6 2.2.2. SIA “Inchcape Motors Latvia” 11 2.2.3. SIA “Moller Auto” 14 2.2.4. SIA “Amserv Motors” 21 Выводы к главе 2 24 Список использованной литературы 25   2.1. Общая характеристика отрасли в Латвии

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.