Tag: Medicīna

DISLEKSIJA

Ievads Informācijas avotos tiek norādīts, ka disleksija ir diezgan plaši izplatīts stāvoklis – tiek lēsts, ka tā skar 5-10% pasaules iedzīvotāju (Latvijas Disleksijas biedrība, 2015; Human Development Centre, 2021). Disleksija ir arī viens no visbiežāk sastopamajiem specifiskiem mācīšanās traucējumiem, un dažos informācijas avotos pat tiek norādīts, ka disleksija kā specifisks

KSEROSTOMIJA UN TĀS IETEKME UZ DENTĀLO VESELĪBU

Anotācija UZVĀRDS, VĀRDS. (2024). Kserostomija un tās ietekme uz dentālo veselību. Pētnieciskais darbs. Darba vadītājs:…………….., lektors Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža, 20 lpp., 5 att., 15 bibl. nos. angļu valodā. Darbs sastāv no ievada, 8 daļām un secinājumiem. Darba aktualitāte: Kserostomija ir bieži sastopama parādība cilvēkiem dažādos vecumos, tā

Kognitīvi  biheiviorāla terapija

  Kognitīvi uzvedības terapija (KBT) ir strukturēta un īstermiņa psihoterapijas metode, kas koncentrējas uz domāšanas un uzvedības nozīmi garīgo traucējumu veidošanā un profilaksē. Šī terapija ir efektīva daudzu garīgās veselības problēmu, piemēram, depresijas, trauksmes, bipolāro traucējumu, atkarību, bezmiega un personības traucējumu, gadījumos. Pielāgojot izmantotās metodes, KBT ir izrādījusies efektīva, lai

Hormonālo kontracepcijas līdzekļu ietekme uz krūts vēža attīstību sievietēm

IEVADS Krūts vēzis ir diezgan traģiska parādība cilvēces dzīvē. Pastāv uzskats, ka no krūts vēža izdzīvo tikai katra otrā sieviete, jo, ja ņem vērā ap 20 000 saslimšanas gadījumu, mirstība būs 9-11 tūkstoši. Strauji attīstoša mūsdienas medicīna palīdz atklāt krūts vēzi agrīnā stadijā, taču arī ārsti (ginekologi) nemitīgi atgādina par

INSULTA PAZĪMJU ATPAZĪSTAMĪBA SABIEDRĪBĀ

Insults ir lokāli asinsrites traucējumi vienā vai vairākos galvas smadzeņu asinsvados, kas izraisa pēkšņu (akūtu) viena vai vairāku galvas smadzeņu apvidu apasiņošanas pasliktināšanos. Kā rezultātā tiek traucēta vai zūd iesaistītā smadzeņu apvidus funkcijas. Insults var būt išēmisks – saistīts ar kāda smadzeņu asinsvada nosprostošanos tromba dēļ, vai hemorāģisks – saistīts

Attīstības traucējumu diagnostika vispārizglītojošā skolā

Bērnu attīstības traucējumi ir dažādu veidu izmaiņas un problēmas, kas ietekmē bērnu fizisko, emocionālo, kognitīvo vai sociālo attīstību. Šie traucējumi var rasties gan agrīnā bērnībā, gan vēlākā vecumā, un tiem var būt dažādi cēloņi, tostarp ģenētiskie, vides faktori, dzemdību sarežģījumi vai citi medicīniski apstākļi. Ir daudz veidu attīstības traucējumu, un

PREVENTĪVIE PASĀKUMI BĒRNU PĒDU PROBLĒMU NOVĒRŠANĀ

Mūsdienu veselības aprūpes regulas (Ārstniecības likums, 01.10.1997) vērš sabiedrības un ārstniecības personu uzmanību uz to, ka visiem bērniem gan juridiski, gan praktiski bez jebkādas diskriminācijas jābūt piekļuvei veselības aprūpei un ar to saistītiem pakalpojumiem, tajā skaitā podologa pakalpojumiem. Ņemot vērā, ka podologa pakalpojumi tikai atsevišķām pacientu grupām ir valsts apmaksāti,

Pedagoģiskās metodes pacienta izglītošanā: pacients ar hroniskām muguras sāpēm

Kursa/programmas apraksts Mērķa auditorija: vīrietis, 31 gadus vecs, ar hroniskām muguras sāpēm, radioloģiski verificētu mērenu mugurkaula krūšu daļas spondilozi un iniciālu spondilartrozi. Pacientam ir sēdošs darbs un dzīvesveids. Citu veselības problēmu nav. Priekšzināšanu medicīnā un veselības aprūpē nav. Pārliecinošu fizisku vai mentālu ierobežojumu nav. Mērķi: Izglītot pacientu par viņa veselības

Spontānais aborts16032023

Ievads. Spontānais aborts ir dabiska grūtniecības pārtraukšanās, kas pēc dažādiem avotiem notiek līdz 20-28. gestācijas nedēļai. Amerikas vadlīnijas min 20 nedēļas, Eiropas vadlīnijas vairāk pieturas pie 22 nedēļām; Pasaules Veselības Organizācija min, ka aborta gadījumā auglis nevar svērt vairāk kā 500 gramus. [1] Agrīns spontāns aborts ir aborts pirmā trimestra laikā,

Spināls epidurāls abscess

Muguras smadzenes ir tubulāra struktūra, kas satur nervaudus. Tā kraniāli sākas no smadzeņu stumbra, turpinās kaudāli krūšu un augšējo jostas skriemeļu līmenī, un beidzas ar conus medullaris. Ar filum terminale muguras smadzenes ir piestiprinātas pie astes kaula. [1] Apkārt muguras smadzenēm ir cerebrospinālais šķidrums, atbalsta funkciju veicoši saistaudi, apvalki (meninges) un

ES kopējo vērtību izpratne Polijas perspektīvā: abortu aizlieguma gadījums

IEVADS Ne sabiedriskās domas veidotājiem, ne likumdevējam, ne reliģiskajām autoritātēm nekad nav izdevies panākt, lai sievietes abortu jautājumos rīkotos tā, kā par pareizu uzskata viņi. Abortu veikšanu var saukt par amorālu, var tā veikšanu aizliegt ar likumu, bet tik un tā tiks atrasts veids, kā to veikt. Rodas jautājums –

2 tipa cukura diabēta

APZĪMĒJUMU SARAKSTS CD Cukura diabēts DPP-4 Dipeptilpeptidāze-4 GLP1 Glikagonam-līdzīgais peptīds-1 HbA1c Glikētais hemoglobīns IQR Inter-quartile range (angļu val.) jeb starpkvartiļu diapazons ĶMI Ķermeņa masas indekss MODY maturity-onset diabetes syndromes (andļu val.) jeb diabēta sindromi, kas skar jaunus pieaugušos PVO Pasaukes Veselības Organizācija SGLT-2 Nātrija-glikozes transporta olbaltumviela-2 1. IEVADS Cukura diabēts

Pedagoģiskās metodes pacienta izglītošanā: pacients ar hroniskām muguras sāpēm

Kursa/programmas apraksts Mērķa auditorija: vīrietis, 31 gadus vecs, ar hroniskām muguras sāpēm, radioloģiski verificētu mērenu mugurkaula krūšu daļas spondilozi un iniciālu spondilartrozi. Pacientam ir sēdošs darbs un dzīvesveids. Citu veselības problēmu nav. Priekšzināšanu medicīnā un veselības aprūpē nav. Pārliecinošu fizisku vai mentālu ierobežojumu nav. Mērķi: Izglītot pacientu par viņa veselības

Komunikācija starp ārstniecības personu un pacientu kā pamats kvalitatīvai veselības aprūpes organizēšanai ārstniecības iestādē: aktuālās tiesiskās problēmas Latvijā un to iespējamie risinājumi

Komunikācijai starp pacientu un ārstniecības iestādi ir milzīga loma kvalitatīvās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Bieži vien cilvēks bez speciālo zināšanu noteiktajā medicīnas jomā, nonākot situācijā, kad viņam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, īpaši komplicētākos gadījumos, var justies izmisis, nobijies un nesaprasts. Šādos gadījumos ārstniecības iestādes un ārstējošā ārsta loma paliet tikai

Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts  

Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts ir pētniecības institūts. Tas pēta: ļaundabīgu audzēju un alerģisku reakciju fizioloģiju un terapiju, ateroskleroze, jautājumi par neiroendokrinoloģiju un cilvēku uzturu, kā arī citas biomedicīnas problēmas. Dibināts pēc tālaika Valsts klīniskās slimnīcas direktora Paula Stradiņa iniciatīvas 1946. gadā. P. Stradiņa projekts paredzēja zinātniskā institūta ciešu integrāciju

Mājas darba uzdevums semināram par pieaugušu, lemtspējā ierobežotu, pacientu aizsardzību (Atbildes pielikumā)

Lūdzu sagatavot atbildes uz šādiem jautājumiem: Kā izpaužas pacienta lemtspējas ierobežojumi, kā tos vērtē?Kādi vispārējie un kādi speciālie pacientu tiesību principi ir jāpiemēro ārstējot cilvēkus, kuriem ir ierobežota lemstpēja? Kā ir jārīkojas ārstam un māsai, kurš pamana, ka pacientam ir kāda no lemtspējas ierobežojuma pazīmēm? Kā ārstniecības iestādē aizsargā cilvēkus, kuri nespēj

Ārsta profesionālā ētikas raksturojums

Ar pārliecību var apgalvot, ka cilvēces rakstītās vēstures laikā un pasaulē, ārsta esamībai vienmēr ir tikusi piešķirta īpaša nozīmība. Cilvēki dodas pie ārsta, lai saņemtu palīdzību visneatliekamāko vajadzību gadījumā — remdētu sāpes un ciešanas, atjaunotu veselību un labsajūtu. Viņi ļauj ārstiem sevi apskatīt, aizskart un veikt manipulācijas ar jebkuru ķermeņa

Neiropātiskas sāpes un pacienta aprūpe (darbs un prezentācija pielikumā)

Neiropātiskas sāpes un pacienta aprūpe. Ievads Sāpes ir nepatīkama sensora vai emocionāla pieredze, kas saistīta ar īstu vai potenciālu audu bojājumu. Laika gaitā neiropātisku sāpju definīca ir mainījusies, un ne visos avotos tā ir vienota, taču biežākais un pieņemtākais skaidrojums ir sekojošs: sāpes, kuru iemesls ir somatosensorās sistēmas bojājums vai

Ādas uzbūve un funkcijas

Summary Skin is the largest organ in human body, which makes up approximately 15% of the whole body weight. Skin is like a layer that separates body`s internal and external environments. Skin has several important, even vital functions: thermoregulation, water and salt equilibrium, excretion, physical, chemical and immunological protection, sensory

Saindēšanās ar pārtikas produktiem (prezentācija pielikumā)

Epidemioloģija ir zinātne, kas pētī infekcijas slimību rašanās un izplatīšanās objektīvās likumsakarības cilvēku kolektīvā, kā arī šo slimību profilakses un likvidēšanas metodes. Epidemioloģijas galvenais teorētiskais pamats ir mācība par epidēmisko procesu, kura pētī infekcijas avotu, infekcijas pārnešanas mehānismu, cilvēka uzņēmību pret infekcijas slimībām, transmisīvo slimību infekcijas perēkļus dabā, sociālo faktoru

The coronavirus outbreak

The coronavirus outbreak, which began in China, quickly spread worldwide, becoming a problem that affects everyone. Countries were taking various measures, starting with the construction of hospitals (China, Russia, USA)[1], with virtually complete closure of borders (Europe, USA, China, Russia)[2], and ending with improving the quality of medical care using

Uztura un ēšanas paradumu noteicošie faktori iedzīvotājiem pēc 65 gadu vecuma

Uztura un ēšanas paradumu noteicošie faktori iedzīvotājiem pēc 65 gadu vecuma. Anotācija 2 Apzīmējumu saraksts 4 Ievads 5 Literatūras apskats 7 1.Pārmaiņas organismā bioloģiskās novecošanas procesā 7 2. Uztura loma un vajadzības novecošanas procesā 10 2.1.Uztura enerģētiskā vērtība 10 2.2. Olbaltumvielas, tauki un ogļhidrāti uzturā. 10 2.3 Vitamīni un minerālvielas

ĀRSTA UN ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS ADBILDĪBAS PROBLEMĀTIKA

ĀRSTA UN ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS ADBILDĪBAS PROBLEMĀTIKA Ārsta un ārstniecības iestādes administratīvās atbildības problemātika   Kā norāda Pēteris Ersts, metodiskā līdzekļa “Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā” autors, veselības aprūpe un medicīna ir nesaraujami saistīta ar faktiski visām nozīmīgākajām tiesību nozarēm – cilvēktiesībām (Latvijas Republikas

Katastrofu medicīna (Atbildes pielikumā)

1.Kas ir Ārkārtas medicīniska situācija? 2.Kas ir sabiedrības veselības ārkartā situācija? 3.Kādi ir reagēšanas rezīmi? 4.Kā Jūs raksturotu katastrofu medicīnu?Nosauciet tās posmus! 5.Kādi ir dabas katastrofas izraisošie faktori? 6.Kādi ir antropogēnas katastrofas izraisošie faktori? 7.Kādi ir katastrofu veidi ar lielāko cietušo skaitu mūsdienu pasaulē? 8.Kādi  ir biezākie apdraudējuma veidi,kas var

Salons „Delfīns” 01262207

Salons „Delfīns” SATURA RĀDĪTĀJS 1. ĀRSTNIECĪBAS UN SKAISTUMKOPŠANAS CENTRA “VERDI” RAKSTUROJUMS 5 1.1. Salona „Delfīns” apraksts 5 1.2. Salona „Delfīns” piedāvātie pakalpojumi 6 1.3. Salona „Delfīns” iekšējās kārtības noteikumi 7 1.4. Tehniskais nodrošinājums un inventārs 7 1.5. Profesionālā kosmētika un zīmoli 9 2. KLIENTU APKALPOŠANA 10 2.1. Kosmētiķa darba vietas

Отчёт о практике 01252203

Оглавление Введение 2 1. Общая характеристика учреждения 3 2. Организационная структура центра и обязанности работников 6 Введение Период прохождения практики: с 01 октября 2014 по 31 мая 2016 г. Целью практики являлось улучшение моих навыков в администрировании и интерпретации тестов, консультировании, оценке реабилитационных программ и расширении моих знаний о практической

SPORTA MASĀŽAS PIELIETOJUMS VIGLATLĒTIEM

  APZĪMĒJUMU SARAKSTS 5 IEVADS 6 1. VIEGLATLĒTIKA 8 1.1. Vieglatlētikas disciplīnas 8 1.2. Vieglatlētikas vēsture 9 1.3. Vieglatlētika neredzīgajiem un daļēji redzīgajiem 10 1.4. Veselības problemas vieglatlētiem 11 2. MASĀŽA 13 2.1. Masāžas vēsture 13 2.2. Masāžas ietekme uz cilvēka organismu 14 2.3. Masāžas veidi 16 2.4. Masāžas veikšanas

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA SENIORIEM ILGSTOŠĀS APRŪPES INSTITŪCIJĀ

  IEVADS 3 1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu raksturojums Latvijā 6 1.1. Sociālo pakalpojumu būtība 6 1.2. Prasības sociālo pakalpojumu sniegšanai Latvijā 10 2. RĒZEKNES „PENSIONĀRU SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS” DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS 17 2.1. Sociālo pakalpojumu sniegšanas Rēzeknē raksturojums 17 2.2. Senioru ilgstošās aprūpes institūcijas „Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs”

Fiziskas aktivitātes nozīme 01192201

Ievads 3 1. Fiziskā aktivitāte ka veselību ietekmējošs factors 5 1.1. Fizisko aktivitāšu novērtējums 5 1.2. Fizisko aktivitāšu ietekme uz psiholoģiskiem procesiem 7 1.3. Fizisko aktivitāšu biežumu un regularitāti ietekmējošie faktori 10 2. Fizisko aktivitāšu paradumi un to veidošanās aspekti 14 2.1. Fiziskās aktivitātes veicināšana 14 2.2. Fiziskās aktivitātes paradums

Ārstnieciskā masāža pie onkoloģiskām saslimšanām

  IEVADS Pēc nacionālā vēža institūta datiem, dzīves laikā ar vēzi saslimst aptuveni 38, 4% cilvēku.[1] Ar audzēju saslimšanām saistīts nogurums ir visizplatītākais – pat līdz 91% un nomācošākais simptoms vēža slimnieku vidū. Tas var pastiprināt citu simptomu saasinājumus, negatīvi ietekmēt garastāvokli, traucēt spēju veikt ikdienas aktivitātes un negatīvi ietekmēt

FIZISKĀS VESELĪBAS UZTURĒŠANA PODOLOGU DARBA VIDĒ

  APZĪMĒJUMU SARAKSTS 6 IEVADS 7 1. Podologa darba specifika un riska faktori veselībai 9 1.1. Darba specifika 9 1.2. Balsta un kustību sistēmas slimības, kurus provocē ikdienas darbs 10 1.3. Faktori, kas raksturo podologa darba vidi 12 2. Fiziskās veselības problēmu risināšana un profilakse 13 2.1. Ergonomikas pamatprincipi podologa

Kognitīvo funkciju organiskā spektra traucējumi pēc traumas (prezentācija)

Jēdziens “cognitio” latīņu valodā nozīmē izziņa, apziņa; savukārt zem termina “kognitīvās spējas” saprot izzināšanas funkciju un apziņu jeb izpratni.Jēdziens “cognitio” latīņu valodā nozīmē izziņa, apziņa; savukārt zem termina “kognitīvās spējas” saprot izzināšanas funkciju un apziņu jeb izpratni. Kognitīvās spējas sastāv ne tikai no atmiņas un mācīšanās spējām, bet sevī ietver

SOLIDARITĀTES PRINCIPA IEVĒROŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ COVID-19 APSTĀKĻOS

  ievads Dažādas sekas, kas rodas pēc dabas un cilvēku izraisītām katastrofām spēj radīt ne vien nopietnus zaudējumus cilvēkiem, videi un infrastruktūrai, bet valsts ekonomikai kopumā. Šādu piemēru var redzēt mūsdienu situācijā ar COVID-19. Minētajā gadījumā, kad kāda valsts vai vairākas valstis saskaras ar dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu, tās

INTENSĪVĀS TERAPIJAS KLĪNIKAS IZDEGŠANAS SINDROMS UN TĀ KOREKCIJAS METODES

  Ievads Arī mūsdienās māsu izdegšanas sindroms ir plaši sastopama problēma (Salyers et al., 2014). Pasaules Veselības Organizācija izdegšanas sindromu definē kā sindromu, kas iekļauj enerģijas izsīkuma vai izsīkuma sajūtas, paaugstinātu garīgo attālumu no darba vai ar darbu saistīts negatīvisma vai cinisma izjūtas vai samazinātu profesionālo efektivitāti (World Health Organization,

JAUNDZIMUŠO AR IEDZIMTĀM ANOMĀLIJĀM APRŪPES PROBLĒMAS STACIONĀRĀ

JAUNDZIMUŠO AR IEDZIMTĀM ANOMĀLIJĀM APRŪPES PROBLĒMAS STACIONĀRĀ Anotācija Saulīte I. (2020). Jaundzimušo ar iedzimtām anomālijām aprūpes problēmas stacionārā. Kvalifikācijas darbs. Darba vad…., lektors ………..Rīga: Latvijas Universitāte Rīgas 1. medicīnas koledža, 42 lpp., trīs att., viena tab., 23 bibl. nos. latviešu, angļu val. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, secinājumiem un

EKG PIERAKSTA IZMAIŅAS HIPOTERMIJAS GADĪJUMOS

  Ievads Hipotermijas demogrāfiskie dati atklāj, ka visbiežāk tiek skarti pieaugušie vecumā no 30 līdz 49 gadiem, vīriešiem risks ir 10 reizes biežāk nekā sievietēm. Tomēr, iespējams, par maz tiek ziņots par patiesu hipotermijas biežumu gados vecākiem cilvēkiem (Peiris et al., 2018). Katru gadu aptuveni 1500 pacientu ASV nomirst ar

Farmaceitiskās prakses atskaite 01142201

  1. Farmācijas likuma un normatīvu izpilde 4 2. Komunikācijas iepējas 5 3. Informācijas ieguves avoti un to pieejamība aptiekā 6 4. Darba attiecības un organizācija 6 5. Farmaceitiskā aprūpe 10 6. Recepšu medikamenti 12 7. Bezrecepšu medikamenti un kopšanas līdzekļi 15 8. E – recepšu apkalpošana aptiekā 16 9.

Senioru bezrecepšu medikamentu iegādes paradumi un tos ietekmējošie galvenie faktori

Senioru bezrecepšu medikamentu iegādes paradumi un tos ietekmējošie galvenie faktori Ievads Bezrecepšu zāles ir “zāles, kuras var lietot bez ārstniecības personas rakstiski noformēta norādījuma”. [1] Zāļu kopējais apgrozījums Latvijā aug ar katru gadu, neskatoties uz to, ka kopējais iedzīvotāju skaits samazinās. 2018. gadā 42% no visa zāļu patēriņa pēc iepakojumu

1,5-3 GADU BĒRNU ADAPTĀCIJA PIRMSSKOLAS IESTĀDĒS

LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJA, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKLSAS FAKULTĀTE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAS NODAĻA Studiju darba tēma: 1,5-3 gadu bērnu adaptācija pirmsskolas iestādēs. Studiju darba mērķis: teorētiski izzināt un izpētīt jaunākā pirmskolas vecuma bērnu adaptācijas veicināšanas iespējas pirmsskolas izglītības iestādē. Izmantotās pētījuma metodes ir pedagoģiskās un psiholoģiskās literatūras izpēte un analīze par 1,5 -3

Алкоголь 061202

Введение Люди пили алкоголь на протяжении тысячи лет. Алкоголь можно рассмотреть с точки зрения его химического состава и психоактивного действия. Психоактивные вещества (ПАВ) – это вещества, которые при введении в организм человека могут изменять восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и двигательные функции. С этой точки зрения алкоголь является депрессантом,

GREMOŠANAS SISTĒMAS AKŪTĀS BLAKNES ONKOLOĢISKIEM

GREMOŠANAS SISTĒMAS AKŪTĀS BLAKNES ONKOLOĢISKIEM PACIENTIEM, SAŅEMOT NEOADJUVANTU TERAPIJU   Darbs sastāv no ievada, teorētiskas daļas un secinājumiem. Atslēgas vārdi: gremošanas sistēma, onkoloģija, pacients, neoadjuvantu terapija, blaknes, uzturs, diēta. Kvalifikācijas darba mērķis: novērtēt akūtās gremošanas sistēmas blaknes onkoloģiskiem pacientiem, saņemot staru terapiju vai kombinēto neoadjuvantu mērķterapiju ar taisnās zarnas un

IK „L.Mauriņas ārsta prakse”

SATURA RĀDĪTĀJS Darba izpildes un novērtējuma lapa 2 IEVADS 4 1. ORGANIZĀCIJAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 6 1.1. Uzņēmuma dibināšanas vispārīgs raksturojums 6 1.2. Uzņēmuma organizatoriskās struktūras, darbinieku un klientu raksturojums 7 1.3. Uzņēmuma SVID analīze 10 2. DARĪJUMI ORGANIZĀCIJĀ UN TO RAKSTUROJUMS 12 3. PATĒRĒTĀJU TIESĪBU UN GODĪGAS KONKURENCES IEVĒROŠANA ORGANIZĀCIJĀ

Venozas čūlas un limfātiskas tūskas aprūpes aspekti

1. Venozas čūlas un to aprūpe Venozā čūla jeb kāju trofiskā čūla – ir ādas defekts, kas tipiski izveidojas apakšstilbā starp ceļa locītavu un pēdu. Etioloģija trofiskai kājas čūlai ir hroniska venoza nepietiekamība, procesu īsi var aprakstīt sekojoši – venozas nepietiekamības dēļ veidojas flebohipertensija => venozās stāzes un hipertensijas dēļ

Veterinārmedicīnas izglītība Krievijā

Satura rādītājs Ievads 2 1. K. Skrjabina Maskavas valsts akadēmijas Veterinārmedicīnas fakultāte 3 1.1. Veterinārmedicīnas studiju vispārīgs raksturojums 3 1.2. Latvijas studentu iespējas studēt K. Skrjabina Maskavas valsts Universitātē 5 2. Krievijas Tautu sadraudzības Universitāte Veterinārmedicīnas fakultāte 5 Veterinārmedicīnas studiju vispārīgs raksturojums 5 Secinājumi 7 Izmantotās literatūras saraksts 8  

Urīnizvadorgānu sistēmas biežākās patoloģijas un to ārstēšanas iespējas.

Izvadprocesi ir svarīgi un nepieciešami jebkuram cilvēkam. Izvadprocesi ir norises, kuru rezultātā no organisma tiek izvadītas kādas vielas – vielmaiņas galaprodukti, liekais ūdens un sāļi, fermenti, hormoni, medikamenti u.c. Izvadprocesi cilvēka organismā nodrošina vairākas svarīgas iekšējās vides konstantes – asiņu osmotisko spiedienu, asiņu reakciju, jonu sastāvu un organisma šķidruma tilpumu.

Veterinārmedicīnas studiju vispārīgs raksturojums

Satura rādītājs Ievads 3 1. Berlīnes Brīvas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte 4 1.1. Veterinārmedicīnas studiju vispārīgs raksturojums 4 1.2. Latvijas studentu prakses iespējas 6 2. Hannoveres veterinārās universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte 7 2.1. Veterinārmedicīnas studiju vispārīgs raksturojums 7 2.2. Latvijas studentu prakses iespējas 7 Secinājumi 8 Izmantotās literatūras saraksts 9 Ievads Izvēlētā

Pacientu tiesības. Psihiatriskās palīdzības sniegšana brīvprātīgā un piespiedu kārtā Latvijā.

Pacientu tiesības ir viens no medicīnas tiesību aktuālajiem un fundamentālajiem jautājumiem. Tas ir saistīts ar pacientu prasību un gaidu pieaugumu attiecībā uz ārstniecības procesa norisi un rezultātu. Veselības aprūpes kvalitāti noteicošie faktori ir drošība, efektivitāte, pieejamība un, proti, uz pacientu vērsta pieeja. Īpaša uzmanība jāpievērš psihiatrisko pacientu populācijai, jo sabiedrība

Komplementārās terapijas metode

TITULLAPA Saturs Komplementārās terapijas metode ………. 3 Akupunktūra ………. 3 Akupresūra ………. 6 Homeopātija ………. 8 Izmantotās literatūras saraksts ………. 10 Komplementārās terapijas metode Akupunktūra Mūsdienās akupunktūra jeb adatu terapija tiek uzskatīta par alternatīvās medicīnas terapiju, taču šīs ārstnieciskās metodes pirmsākumi vērojami pirms mūsu ēras. Līdz šim nav noteikta akupunktūras

SIEVIETES DZIMUMORGĀNUANATOMIJA UN FIZIOLOĢIJA

1. SIEVIETES DZIMUMORGĀNUANATOMIJA UN FIZIOLOĢIJA Kā jau tika minēts manā iepriekšējā darbā „Sieviešu apmierinātība ar hormonālās intrauterīnās spirāles lietošanu kontraceptīvos un ārstnieciskos nolūkos”, sievietes un vīrieša dzimumorgāniem ir būtiska anatomiska atšķirība, bet viena no galvenajām funkcijām ir sevis turpināšana, jeb reprodukcija. I. Vīnberga (2013) savā grāmatā apraksta sievietes dzimumorgānus, anatomiski

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.