Tag: Psiholoģija

Argumentētā eseja “Dzīves mirkļi”

Ikviena cilvēka dzīves ceļā tiek piedzīvoti neskaitāmi mirkļi – prieki, bēdas, pārbaudījumi, uzvaras un sakāves mirkļi. Šie mirkļi var būt nelieli pārdzīvojumi vai lieli notikumi, taču katram no tiem ir sava nozīme un vērtība. Ikviens dzīves mirklis tieši vai netieši skar cilvēka eksistences dziļākos aspektus, šie notikumi “veido, formē” personas

Problēmas stāvoklis:

Problēmas stāvoklis: Jūs uzskatāt sevi par procesu vadības ekspertu, kuru uzņēmuma vadība apsver iespēju nolīgt, lai organizētu un uzlabotu organizācijas procesus (šajā brīdī uzņēmums nav precīzāk definējis uzdevumu vai norādījis, kuri procesi ir jāuzlabo). Jums ir viena iespēja pārliecināt vadību, ka esat īstais cilvēks šim uzdevumam. 1. Jautājums. 2 galvenās

Zarnu mikrobioma

Ievads Cilvēka ķermenis ir ļoti sarežģīts. Var apgalvot, ka tas sastāv no mikrobiomiem, kas sintezē cilvēka organisma funkcionēšanai nepieciešamus vitamīnus, piedalās gremošanas procesos un pārtikas šķelšanā, stimulē imūno sistēmu, aizsargā pret patogēniem mikroorganismiem, ietekmē centrālo nervu sistēmu un citu svarīgu cilvēka eksistēšanai nepieciešamo funkciju pildīšanu (Kroiča, 2019). Cilvēka mikrobiomi mīt

DISLEKSIJA

Ievads Informācijas avotos tiek norādīts, ka disleksija ir diezgan plaši izplatīts stāvoklis – tiek lēsts, ka tā skar 5-10% pasaules iedzīvotāju (Latvijas Disleksijas biedrība, 2015; Human Development Centre, 2021). Disleksija ir arī viens no visbiežāk sastopamajiem specifiskiem mācīšanās traucējumiem, un dažos informācijas avotos pat tiek norādīts, ka disleksija kā specifisks

Skolēnu ekskursijas kā tūrisma veids

Ievads Darba tēma: Skolēnu ekskursijas kā tūrisma veids. Tēmas aktualitāte ir acīmredzama, ņemot vērā sabiedrības pieaugošo interesi par izglītības tūrismu un jauniešu iespēju plašāku pieredzi iegūt, apmeklējot dažādus izglītības objektus un vietnes. Pētījuma problēma saistās ar skolēnu ekskursiju efektivitāti un ietekmi uz viņu izglītības procesu. Lai pilnībā saprastu šo tēmu,

Pastāvīgais darbs 4

Mūsdienās sabiedrībā un skolas vidē ir redzams daudz konfliktu, kuri ietekmē gan bērnus, gan pieaugušos. Šīs neskaidrības un nesaskaņas var radīt izaicinājumus, tomēr tās ir neizbēgama daļa no sadzīves. Pirmsskolas posms ir laiks, kur bērni iepazīstas ar sociālo vidi un sāk veidot savus attiecību modeļus. Bieži vien šajā vecumā konflikti

Pastāvīgais darbs esseja

Personīgā pieredze atklāj, ka ikdiena ir pilna informācijas un iespaidiem, prasot uzmanību, atmiņu un domāšanu. Šie trīs procesi mijiedarbojas, veidojot intelektuālo darbību, būtisku cilvēka prātam. Mana personīgā pieredze – uzmanība, atmiņa un domāšanas process ir kā aizraujošs piedzīvojums, sniedzot iespēju apzināties savas spējas un vājās puses. Uzmanība, izmantota kā filtra

The paganism and concept of good and evil in Latvian fairytales

In Latvian folklore and fairytales, the concept of good and evil is often portrayed in a nuanced and complex manner, reflecting a belief system that emphasizes the connectedness of nature, morality, and human behavior, also cultural values and paganism. The fairytales often explore the themes of good and evil in

STRESS UN IZDEGŠANAS SINDROMU VEICINOŠIE FAKTORI SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTIEM

Sociālā darbinieka profesijas standrats nosaka, ka sociālā darba speciālists identificē un analizē indivīda, ģimenes, grupas, kopienas un sabiedrības sociālās problēmas, sekmē to prevenciju, sadarbībā ar klientu un citu profesiju pārstāvjiem tās risina, piesaistot vai radot atbilstošus resursus (finanšu, cilvēkresursus, organizāciju potenciālu u.c.); savā profesionālajā darbībā īsteno sociālo taisnīgumu, sekmē klienta

Mental health of teenagers

Good morning/afternoon everyone! Today I will address very important topic in today’s world and society– mental health of teenagers. In today’s rapidly changing world it is very important to recognize and address the challenges concerning mental well-being that young generation faces, because the younger generation is society’s future. Mental health

Senioru labizjūtas veicināšana ilgstošās aprūpes institūcijā

Ievads Seniori ir svarīga sabiedrības daļa. Seniori kā sociāli aktīva, spējīga sevi uzturēt un veselīga vecākā paaudze ir resurss, kurš ir nozīmīgs ģimenēm, dažādām kopienām un Latvijas sabiedrībai kopumā (Vanaga, 2013), tomēr nereti informācijas avotos tiek uzsvērts, ka personu novecošanās dažādu iemeslu dēļ ir viena no lielākajām 21.gadsimta sociālajām un

Populisma ietekme uz demokrātiju Eiropā

Ievads Populisms ir kļuvis par nozīmīgu politisku parādību, kas ietekmē demokrātijas visā pasaulē. Tas ir parādījies kā politiskās sistēmas izaicinājums, atspoguļojot sabiedrības nepriecāšanos un neapmierinātību ar esošo politisko eliti un sistēmu. Šajā kontekstā populisma ietekme uz demokrātiju ir kļuvusi par nozīmīgu sabiedriskās dzīves jautājumu, kas prasa dziļāku izpratni un pētniecību.

Referāts Geštalts

Индивидуализм и интерперсональные отношения: общее понимание Индивидуализм — это философская, социальная и культурная концепция, которая акцентирует внимание на значимости индивида, его правах, свободах и автономии. Этот термин охватывает разнообразные аспекты человеческой жизни, включая политику, экономику, мораль, идентичность и социальные отношения. Индивидуализм, в рамках Гештальт-подхода, представляет собой важную концепцию, которая описывает

Darbinieku apmierinātība

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ Удовлетворенность работой связана с чувствами или состоянием ума человека по отношению к характеру своей работы. Различные факторы, такие как качество отношений с руководителем, условия труда и уровень выполнения работы, могут влиять на удовлетворенность работой (Economicsdiscussion, 2022). Несмотря на разнообразие определений, существует согласие в том,

Psiholoģijas vēstures aspekti un virzieni psiholoģijā

IEVADS Psiholoģijas vēstures izpēte ir būtiska, jo tā palīdz izprast šīs disciplīnas daudzveidību un sniedz iespēju attīstīt uzstādījumus pētniecībai un praksei, ņemot vērā zinātnisko skolu dažādību. Tas veicina atvērtību un sapratni par mūsdienu psiholoģijas dažādajiem skatījumiem un tendencēm. Svarīgi ir atzīmēt, ka psiholoģija nav statiska un viennozīmīga zinātne, bet gan

Pigu Hobby Hall Group

Company Overview: As the leading e-commerce player in the Baltics with an expanding presence in Finland, Pigu Hobby Hall Group serves as a hub for numerous sellers on its marketplace, attracting millions of local shoppers. Mission: Pigu Hobby Hall Group aims to create a user-friendly shopping ecosystem that generates economic

Domāšanas procesa labilitāte – rigiditāte

Ievads Domāšanas procesa labilitāte un rigiditāte ir būtiski jēdzieni, kas piesaista pētnieku uzmanību, piedāvājot izpratni par to, kā cilvēki pielāgojas, risina problēmas, un pieņem lēmumus dažādos dzīves kontekstos. Šī tēma kļūst arvien aktuālāka, ņemot vērā sabiedrības mainīgos dinamiskos izaicinājumus, darba tirgus prasības un nepieciešamību pielāgoties informācijas sabrukumam. Šajā pētījumā autors

LE Paškontroles tests. Lietišķās etiķetes izpratne, saskarsme. (90%)

  Top of Form Jautājums 1 Vārds “etiķete” (etiguette) cēlies no: Jautājums 1Atbilde itāļu valodas latīņu valodas franču valodas Jautājums 2 Ja ir nepieciešams lūgt klientam uzgaidīt, to vislabāk noformulēt kā:  pavēli – „Uzgaidiet!”  jautājumu – „Vai varat uzgaidīt?” lūgumu  – „Lūdzu uzgaidiet!” ātru rīcību, spiežot telefona pogas, lai savienotu   Jautājums 3 Atzīmē

Dzimumnevienlīdzība darba tirgū: uzņēmuma “x” darbinieku viedoklis

anotācija Darba nosaukums „Dzimumnevienlīdzība darba tirgū: uzņēmuma “x” darbinieku viedoklis”. Darba mērķis noskaidrot vai Latvijā joprojām darba tirgū pastāv diskriminācija, veikt pētījumu vienā konkrētā nozarē, atklāt problēmu un izstrādāt priekšlikumu. Darba uzdevumi: pētīt likumdošanu kas aizliedz dzimumnevienlīdzība darba tirgū; dzimumnevienlīdzību atspoguļojošo zinātnieku avotu pētījums; analizēt publicēto Latvijā veikto empīrisko pētījumu

Kognitīvi  biheiviorāla terapija

  Kognitīvi uzvedības terapija (KBT) ir strukturēta un īstermiņa psihoterapijas metode, kas koncentrējas uz domāšanas un uzvedības nozīmi garīgo traucējumu veidošanā un profilaksē. Šī terapija ir efektīva daudzu garīgās veselības problēmu, piemēram, depresijas, trauksmes, bipolāro traucējumu, atkarību, bezmiega un personības traucējumu, gadījumos. Pielāgojot izmantotās metodes, KBT ir izrādījusies efektīva, lai

DISKŽOKEJA PROFESIJAS STEREOTIPIZĀCIJA LATVIJAS MEDIJOS

Intervijas rezultātu analīze un interpretācija Pētījuma ietvaros autors ir veicis 5 diskžokeju profesijas pārstāvju intervēšanu un tālāk darbā autors sniedz intervijas rezultātu analīzi, interpretēšanu un to tiem izrietošo secinājumu apkopošanu. Rudolfs Budze, zināms kā DJ Rudd, ir mūzikas producents un Universal Music Group darbinieks, arī LAIPA Latvijas izpildītāju producentu apvienības

Mans viedoklis un sabiedrības atziņas par HIV/AIDS

HIV (H – human, I – Immunodeficiency, V – Viruss) ir cilvēka imūndeficīta vīruss, kas iekļūstot cilvēka organismā, izraisa lēni progresējošu infekcijas slimību, kas neatgriezeniski iznīcina cilvēka imūnsistēmu – organisma dabīgās pretošanās spējas dažādām infekciju (baktēriju, sēnīšu, vīrusu) slimībām un audzējiem. Savukārt AIDS (A – acquired, I- Immuno, D –

Eksāmena uzdevumi kursā “Psiholoģija skolotājam”

1.uzdevums. Izveidojiet 8-10 svarīgākos secinājumus par skolēnu pašefektivitātes paaugstināšanas iespējam! Meistarības pieredze ir būtisks faktors pašefektivitātes veidošanā. Skolēniem ir jāpiedalās aktivitātēs un jāpieredz veiksmīgs sniegums, lai stiprinātu savu pašefektivitāti. Iesaistīšanas un attīstība palielina pašefektivitātes izjūtu. Nenosakot sev pārāk augstus mērķus, bet strādājot pakāpeniski, skolēni izjūt sasniedzamību un izaugsmi, kas veicina

Psiholoģiskās palīdzības centra izveides biznesa plāns

Kopsavilkums Psiholoģiskās palīdzības centrs “Harmonijas ceļš” plāno izveidot modernu Psiholoģiskās palīdzības centru, kas nodrošinās plašu klāstu psiholoģisko pakalpojumu, fokusējoties uz ģimenes, pāru, bērnu un individuālo terapiju, konsultācijām, un korporatīvajiem pakalpojumiem. Projekts sniegs risinājumu esošajam psiholoģisko pakalpojumu trūkumam, nodrošinot pieejamību un atbilstošu atbalstu cilvēkiem, kas cīnās ar stresu, emocionālām problēmām un

Mediji, to lietojuma un apmierinājuma teorija

  Šajā apakšnodaļā autors analizē mediju lomu un to ietekmi, fokusējoties uz lietojuma un apmierinājuma teoriju. Mediji kļūst par komunikācijas starpniekiem, sniedzot iespēju sasniegt plašu auditoriju caur dažādiem kanāliem. Šī teorija atzīmē indivīdu aktīvo iesaistīšanos mediju lietošanā, norādot uz to, ka cilvēki apzināti izvēlas medijus, lai apmierinātu savas vajadzības un

Kā bērns redz pasauli?

Ievads Kā bērns redz pasauli? Iespējams, ikviens vecāks vēlētos to noskaidrot. Žans Piažē, slavenais šveiciešu psihologs un ģenētiskās psiholoģijas “tēvs”, nolēma palīdzēt pieaugušajiem un izveidoja virkni eksperimentu, ar kuru palīdzību ikviens vecāks var pārbaudīt savu bērnu un noteikt viņa domāšanas līmeni. Lai to izdarītu, Piažē sadalīja bērnības vecumu no 0

Intervijas ar jauniešiem

Ievads No sarunām ar pusaudžiem var daudz ko mācīties. Lai gan viņiem ir maz dzīves pieredzes, viņi ir neparasti vērīgi un realitāti uztver daudz vērīgāk nekā pieaugušie. Viņi galu galā ir krustcelēs, viņu priekšā ir bezgalīgs ceļš uz nezināmo, ko sauc par “dzīvi”. Pētījuma mērķis: izpētīt pusaudžu vecuma īpatnības, parādīt

ticēšana dezinformacijai par COVID-19

Ievads Dezinformācija ir apzināta nepatiesas un maldinošs informācijas veids ar nolūku nodarīt kaitējumu (Fallis, 2009). Bieži vien dezinformācijas kampaņās tiek izmantota taktika, kurā patiesi fakti tiek sajaukti ar meliem vai nepatiesiem secinājumiem, ar nolūku maldināt un dezinformēt auditoriju (Wardle & Derakhshan, 2017). Lai gan dezinformācija parasti izpaužas ar neprecizitāti, tai

The role of lifelong learning in personal development

Personal development and its necessery A fulfilling life is an ancient question in philosophy, social thought and the personal life of every person. This question has a great internal tension, as it tends to combine several aspects and dimensions of life into one view.[1] It can even be affirm that

survey

This survey serves as a critical tool in unraveling the intricacies of user behavior within the digital landscape. In an era where online platforms hold immense sway over consumer decisions, this research endeavors to provide a comprehensive evaluation of the cognitive processes that underpin user interactions. At the heart of

Personības traucējumi pieaugušā vecumā

– noturīgs, stingrs iekšējās pieredzes un ārējas uzvedības modelis, kas pasliktina personas pašsajūtu, emocionālo pieredzi, mērķus un empātijas un/vai tuvības spēju. – dziļi personības un uzvedības traucējumi, ko saskaņā ar SSK klasificē kā F60 grupas traucējumus, kas nav tieša galvas smadzeņu slimības bojājumu vai citu psihisku traucējumu sekas; – pēc

PERSONĀLA ATLASES PROCESS APKALPOŠANAS NOZARĒ

IEVADS Liela nozīme tiek piešķirta personāla politikai, lai uzņēmums varētu racionāli izmantot visus savus resursus un gūt peļņu. Līdz ar to personāla nodaļai ir jārisina tādi uzdevumi kā nepieciešamā personāla piesaiste un atlase, psiholoģiskā klimata nodrošināšana uzņēmumā, personāla lietas veidošana un papildināšana, dažādu personāla apmācības pasākumu veikšana, tālākizglītība un karjeras

Studentu motivācijas un iesaistes izpēte

Ievads Izglītības sistēma piedzīvo nepārtrauktas pārmaiņas, kas rada izšķirošu nepieciešamību izprast un uzlabot studējošo motivāciju un iesaisti mācību procesā. Motivācija un iesaiste ir divi centrālie jēdzieni, kas veido pamatu efektīvai un veiksmīgai mācību pieredzei, tādējādi piesaistot arvien lielāku uzmanību pētnieku, pedagogu un izglītības politikas veidotāju vidū. Šajā pētījumā tiek aplūkoti

Populisma ietekme uz demokrātiju

Populisma ietekme uz demokrātiju Rīga, 2023 Ievads Populisms ir kļuvis par nozīmīgu politisku parādību, kas ietekmē demokrātijas visā pasaulē. Tas ir parādījies kā politiskās sistēmas izaicinājums, atspoguļojot sabiedrības nepriecāšanos un neapmierinātību ar esošo politisko eliti un sistēmu. Šajā kontekstā populisma ietekme uz demokrātiju ir kļuvusi par nozīmīgu sabiedriskās dzīves jautājumu,

NEOKLASIKAS DOMĀŠANAS PIONIERI

Ievads Neoklasiskā ekonomiskā doma ir viena no būtiskākajām ekonomikas teorijām, kas attīstījusies 19. un 20. gadsimtā. Šī ekonomiskā doma būtiski ietekmējusi gan ekonomikas zinātni, gan politiku. Tā balstās uz svarīgām idejām par individuālām izvēlēm, konkurenci, cenu mehānismu un resursu efektīvu izmantošanu. Neoklasiskā ekonomiskā doma pastāv vēl joprojām un tā turpina

Mana konflikta analīze un risināšanas veidi

Piedāvātās teorijas un definīcijas par konfliktu sniedz teorētisko pamatu, lai analizētu personīgo konfliktu, kas manā dzīvē bijis ievērojams un ietver dažādas dimensijas. Šajā analīzē es pievērsīšos situācijai darba vietā, kur saskaros ar atšķirībām attieksmē un vērtībās starp mani un kolēģi, kas var kalpot par piemēru dažādām konflikta izpausmēm. Pēc Dubkēviča

Izdegšanas sindroma, stresa un mācību stundu ietekme izglītības pedagoģijas personāla atlases procesā: izturības loma — skaidrojošs modelis

Kopsavilkums Pētījuma tēma ir “Izdegšanas sindroma, stresa un mācību stundu ietekme izglītības pedagoģijas personāla atlases procesā: izturības loma — skaidrojošs modelis.”[1] Pētījums koncentrējas uz Spānijas skolotāju kandidātiem un cenšas noskaidrot izturības lomu, mērot tās ietekmi uz izdegšanas sindromu, stresu un mācību stundām. Pētījuma aktualitāte izriet no vairākiem faktoriem, kas ietekmē

Raksts “Jauno laiku arheoloģija Latvijā – sasniegumi un problēmas”

Ievads Raksts “Jauno laiku arheoloģija Latvijā – sasniegumi un problēmas,” ko sarakstījusi Ieva Ose, nes mūs cauri būtiskajiem aspektiem, kas attiecas uz jauno laiku arheoloģijas izpēti Latvijā. Šī raksta kontekstā jaunais laiks iegūst nozīmi kā laika periods, kurā dažādi vēsturiski notikumi un kultūras elementi saduras un mijiedarbojas. Jautājumi par materiāla

Make Time: How to Focus on What Matters Every Day

✗Limit Social Media Usage ✗Set Daily Priorities ✗Protect “Quiet” Time ✗Minimize Electronic Gaming ✗Delete Time-Consuming Apps ✗Practice the Two-Minute Rule ✗Break Tasks into Chunks ✗Prioritize Self-Care, … ✗Constant Connectivity ✗Endless Content ✗Personalized Recommendations ✗Instant Gratification ✗Constant Pressure to Stay Busy ✗ ✗Culture of Overloading ✗ ✗Fear of Falling Behind ✗

HAUSS UN FILOZOFIJA. MELO VISI.(Henrijs Džeikobijs)

Izvēles pamatojums: Tas iesaista mani domāt par to, kā pozitīva attieksme un pašpārliecība var veicināt                 panākumus dzīvē. Mūsdienas pozitīvā domāšana ir izplatīta. Argumentācija: Uzskatot, ka veiksmīga dzīve un slava ir saistīta ar pareizu attieksmi un pašapziņu, varētu       teikt, ka šāda pieeja mudina cilvēkus uz drosmi un uzņēmējdarbību, kas ir būtiski                  

INDIVIDUĀLO PSIHOLOĢISKO ĪPATNĪBU ANALĪZE

Mana uzvedība bieži vien atspoguļo manas izteiktākās individuālās psiholoģiskās īpatnības. Psiholoģisko testu rezultāti izceļ divas būtiskas īpašības manā personībā – perfekcionismu un introversiju. Šīs īpatnības ietekmē ne tikai manu ikdienu, bet arī veido manus psiholoģiskos aizsardzības mehānismus. Pašanalīze tika balstīta un tādu divu psiholoģijas testu rezultātiem kā: Myers-Briggs Type Indicator

Aizmāršība, grūtības atcerēties, īstermiņa atmiņas problēmas

Problēmu būtības raksturojums un to izpausmes Atmiņa ir viens no cilvēka prāta būtiskākajiem un sarežģītākajiem aspektiem. Tas ir mūsu spēja uztvert, uzglabāt un atcerēties informāciju un notikumus. Tomēr, dažreiz mēs piedzīvojam aizmāršību, grūtības atcerēties vai īstermiņa atmiņas problēmas. Šīs problēmas var ietekmēt mūsu ikdienu, darbu un attiecības, un tāpēc tās

Informācija, tās nozīme un ietekme sabiedrībā

Mūsdienu sabiedrību veido dažādi aspekti, un informācija ir viens no galvenajiem dzinējspēkiem, kas veicina attīstību un maina mūsu dzīvi. Informācija tiek uzskatīta par būtisku sabiedrības attīstības un pārvaldes aspektu. Bez pastāvīga informatīva kontakta nav iespējama pilnvērtīga attīstība un normāla sabiedrības funkcionēšana. Informācija ir centrāla pārvaldes praksē, īpaši sociālo procesu un

Komunikācija

Коммуникация — это общение, имеющее под собой некую выраженную цель хотя бы у одного из партнеров, осознанную им лично либо хорошо видную со стороны. У коммуникации есть свои базовые законы и принципы, которым подчиняются все психически сохранные люди, независимо от пола, возраста и социального статуса.   Три уровня коммуникации. Коммуникация

Biography essay Richard Branson

Introduction In our society there are many recognized and popular people who have successfully built their careers and become widely known. Their work, knowledge, meaning of life and attitude towards life are a stimulating and inspiring example for those who have set themselves high goals and are looking for means

BIHEIVIORISMS

Psihologs Džons Votsons uzsāka biheivorisma psiholoģiju, balstoties uz Krievijas psihologa Ivana Pavlova darbu. Pavlovs atklāja, ka noteikti objekti vai notikumi var izraisīt reakciju. Viņa slavenie eksperimenti ar suņiem parādīja, ka suņa ēdiena bļoda (stimuls) izraisītu reakciju (siekalu izdalīšanos). Džons Votsons uzskatīja behaviorismu par dabaszinātni, kas aptver cilvēka pielāgošanās jomu kopumā.[1]

TEST ON NEGOTIATIONS AND CONTRACT

Complete the following crossword. Supposing we ______________ to a unit price of $55. What credit terms could you offer? To try and reach an agreement by discussion. Could we go _________ what we have agreed once again? It _________ favorably with our competitors. If we paid $55, would you pay

Interešu konflikts

3.1 Advokātam jāpakārto savas intereses klientam “…lai nu kas, bet tieši advokāti ir vissensitīvākie attiecībā uz esošiem, iespējamiem vai acīmredzamiem interešu konfliktiem.”[1] 1. Advokāta lojalitāte ir viens no galvenajiem kritērijiem advokāta un klienta attiecībās. Līdzīgi kā pilnvarojuma attiecībās, advokātam jāpakārto savas intereses klientam. Protams, izņemot diezgan retos gadījumus, kad pienākums

Sociāli ietekmējošās sistēmas modelis un tā principi

 Cilvēki pēc savas būtības ir sociālas būtnes. Un, lai gan cilvēka vajadzība būt komunikācijā, mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem, sevi apliecināt, būt piederīgam kādai grupai, nav primārākā cilvēka vajadzība, tomēr tā pēc A.Maslova uzskata – ir vitāli nozīmīga, lai cilvēks varētu “normāli” eksistēt, justos fiziski un psiholoģiski komfortabli (sk. ..att.). ..att.

Pētnieciskās darbības attīstīšana sociālo prasmju apguvei 3-4 gadus veciem bērniem

Ievads Sociālās prasmes vienmēr ir bijušas nozīmīgas, tomēr 21.gs. tās tiek īpaši izceltas kā vitāla nepieciešamība, mūsdienu – 21.gs. cilvēkam piemītoša prasme, jo tā spēj sniegt virkni ieguvumu ne tikai pašai personai (piemēram, spēja komunicēt, būt saskarsmē, spēt sadarboties, labi justies – gan fiziski, gan psiholoģiski), bet visai sabiedrībai un

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.