Tag: Reklāma, mārketings

What are most influential product sales promotions to drive sales for Hackan Gip (HG) products in Do It Yourself store’s.

  Introduction The retail landscape thrives on the dynamic interplay between products and promotions, a complex realm where sales strategies merge with consumer behavior. Within this context, understanding the fundamental concepts and principles of product sales promotions in retail stores becomes paramount. In today’s highly competitive market, understanding the influence

Business Plan Writing

What is a business plan? ´A business plan is a written document that describes in detail how a business — usually a startup — defines its objectives and how it is to go about achieving its goals. ´A business plan lays out a written roadmap for the firm from each

Biznesa plāns

KOPSAVILKUMS Biznesa vīzija un misija SIA “3D Scan” misija ir pārvērst tirgū līdz šim radušos priekšstatu par 3D drukāšanu. SIA “3D Scan” ir uzņēmums, kurā 3D druka vairs nav ekskluzīvs, individuāls un dārgs pakalpojums. SIA “3D Scan” vīzija ir tāda, ka 3D printeris spēj radīt patiesi kvalitatīvu lietu un nopietni

Audiovizuālo darbu izplatīšana sociālajā tīkla Instagram

Virtuālie sociālie tīkli ir jaudīgas, interaktīvas, daudzlietotāju tīmekļa vietnes, kuru saturu veido (konstruē) paši dalībnieki. Piesaistīt auditorijas uzmanību un veidot kompetentu komunikāciju sociālajos tīklos ar katru gadu kļūst arvien grūtāk. Viena no svarīgākajām sociālo tīklu, proti, Instagram, funkcijām ir komunikācija. Lietotāji tiešsaistē sazinās savā starpā, veic pirkumus, iegūst informāciju utt.

Blockchain technology

Introduction Information security is becoming increasingly important in the development of society because of the active improvement of information technologies. Assuring the security of data while it is processed in information systems is a lucrative enterprise with a large market potential and great investment efficiency. Blockchain is a sophisticated data

Lingvistiskās vides sakoptība

1.uzdevums/2.uzdevums 7.slaids – Šajā slaidā ir redzama informācija par konkrēta biroja slēgšanas iemesliem. Šis slaids mani uzrunāja, jo uzreiz rodas doma par konkrētā biroja specifiku un tā (ne)kompetenci pildīt savas funkcijas Latvijā pietiekamā līmenī. Kopumā šī informācija tās lasītājam ļauj saprast biroja darbinieku pausto ideju, tas ir, to, ka biroja

SOE11530 Creating Business Excellence and Marketing

Assessment One – Individual Report Scania is the world’s leading provider of transport facilities, including trucks and buses for heavy transport applications combined with an extensive product-related service offering. Scania was founded in 1927 and is headquartered in Gothenburg, Sweden. Scania makes it possible for customers to concentrate on running

Interneta lietotāju attieksme pret sociālajā tīklā Facebook ievietoto informāciju par covid19

Interneta lietotāju attieksme pret sociālajā tīklā Facebook ievietoto informāciju par covid19 Saturs Ievads 3 1.Ārkārtējā situācija, kura izmainīja cilvēku ierasto dzīves ritmu 4 2.Sociālie tīkli kā informācijas platforma 9 3. Manipulācijas izmantošana/pielietošana 17 4. Aptauja 19 Secinājumi un priekšlikumi 26 Literatūras un izmantoto avotu saraksts 29 Pielikumi 35 Ievads Kursa

DIGITĀLĀ MĀRKETINGA TEORĒTISKIE ASPEKTI

IEVADS Līdz ar interneta parādīšanos cilvēkiem ir parādījušās jaunas unikālas funkcijas, piemēram: tūlītēja informācijas pārsūtīšana, saziņa starp cilvēkiem ir pārorientējusies no vietējiem uz daudzkanālu veidiem, uzturēt un reklamēt uzņēmējdarbību var dažādās pasaules daļās. Mūsdienās internetu var aplūkot kā elektronisko līdzekļu kopēju tīklu, kas savāc, apstrādā, uzkrāj, uzglabā un pārraida informāciju,

Phuket test 230122

Question 1 • As it was initially stated in the case, those two projects are antipodes in what refers to their investment nature and compliance to different investment strategies. The “Planet Karaoke Pub” by its characteristics appears to be more suitable to a more risk-averse investor: the project is shorter,

SOCIĀLO TĪKLU KOMUNIKĀCIJA KĀ MĀRKETINGA INSTRUMENTS JAUNU KLIENTU PIESAISTEI UZŅĒMUMAM SIA „MANSPILOTS”

  Ievads 5 1. Sociālie tīkli kā mārketinga instruments 7 1.1. Mārketinga būtība 7 1.2. Komunikācijas kā mārketinga instrumenta būtība un nozīme uzņēmuma attīstībai 11 1.3. Sociālie tīkli kā komunikācijas instruments 15 2. Sociālo tīklu kā mārketinga instrumenta iespējas SIA „Manspilots” attīstīšanai 20 2.1. Uzņēmuma vispārīgs raksturojums 20 2.2. Uzņēmuma

Prakses atskaite par uzņēmumu “Granny Inn”

  IEVADS 3 1. ORGANIZĀCIJAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 4 1.1. Organizācijas raksturojums, vēsture 4 1.2. Organizatoriskā struktūra un darbības veidi 5 1.3. Organizācijas vīzija, misija, vērtības un mērķi 6 2. ORGANIZĀCIJAS NOZARES RAKSTUROJUMS 8 2.1. Nozares vispārējais raksturojums 8 2.2. Nozares aktualitātes raksturojums pasaulē un Latvijā 9 3. ORGANIZĀCIJAS DARBĪBAS ANALĪZE

Exam_11_01_2022_37 (Gatavs darbs pielikumā)

1. Please, prepare table/tables and figure/figures using precise title and source of information (according the Methodological Guidelines) on “EKI030. Frequency of bought or ordered goods or services over the Internet (per cent of individuals, who made purchases over the Internet during the last 3 months, within the corresponding group) 2015

Prakses atskaite “Centrālā Statistikas pārvalde”

Satura rādītājs 1. Reklāmas materiāla mērķis 3 2. Reklāmas materiāla mērķauditorijas apraksts 3 3. Reklāmas materiāla radošās idejas apraksts 3 4. Reklāmas materiāla tehniskās izstrādes apraksts 4 5. Reklāmas prakses izstrādes laikā iegūtās atziņas 5 6. Izmantotās literatūras un citu resursu un/vai avotu saraksts 6 Pielikumi 6 Reklāmas materiāla mērķis

Mārketings 3. darbi (Gatavi darbi pielikumā)

1. Kārtējā pārbaudījumā Jums jāizpilda divi uzdevumi: 1. Izvēlieties kādu uzņēmumu. Izanalizējiet šī uzņēmuma piedāvāto preču sortimentu, izmantojot preces dzīves cikla stadijas un preces raksturlielumus. 2. Izveidojiet konkrēta uzņēmuma mārketinga darbības koncepciju. Pamatojiet izvēli ar teorijas palīdzību. SIA GRINDEX uzņēmuma pamatā ir oriģinālie produkti, patentbrīvie medikamenti un aktīvās farmaceitiskās viela,

Biometrisko datu izmantošana mārketinga pasākumos globālā tīmeklī

Ievads 3 1. Pētāmās tēmas teorētiskais apskats 4 2. Biometrijas metožu izmantošana mārketingā 7 Nobeigums 13 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 14 Pielikumi 16 Ievads Izvēlētā pētījuma tēma ir „Biometrisko datu izmanošana mārketinga pasākumos globālā tīmeklī”. Biometriskie dati garantē patiesumu un drošumu. Drošības garantēšanā būtu ar kaut ko, kas cilvēkam

Vidzemes izmitināšanas iestāžu attīstību tendenču analīze

Saturs Ievads 3 1. Vidzemes reģiona vispārīgs raksturojums 5 2. Izmitināšanas iestādes Vidzemes reģionā 11 2.1. Izmitināšanas iestāžu jēdziens un to nozīme 11 2.2. Izmitināšanas iestādes Vidzemē un to tendences 16 Secinājumi un priekšlikumi 21 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 23 Pielikums 26 Ievads Tūrisma nozare tiek uztverta kā viena

BVK M.D (Gatavs darbs pielikumā)

1.Uzdevums.Uzņēmuma SIA “Birojs” vadītājs vēlas ieviest vienotu klientu apkalpošanas standartu, lai visi klientu apkalpošanas speciālisti klientus apkalpotu vienādi augstā līmenī.VirsuzdevumsIepazīstieties ar dažādu organizāciju klientu apkalpošanas standartiem (meklējiet internetā pēc atslēgvārdiem “klientu apkalpošanas vadlīnijas”, “klientu apkalpošanas standarts”)Veicamie uzdevumi:Pārdomājiet un uzrakstiet, kādas sadaļas un noteikumus Jūs iekļautu uzņēmuma klientu apkalpošanas standartā/ vadlīnijās!Vērtēšanai jāiesniedz: Jūsu izstrādāts SIA “Birojs” klientu apkalpošanas standarta melnraksts (līdz trīs lapām). Tekstam jābūt pēc iespējas lakoniskam, bez liekvārdības. Ja ir 3 lapas,tad jābūt arī darba titullapai.2.Uzdevums.Uzņēmuma SIA “Birojs” vadītājs vēlas ieviest vienotu klientu apkalpošanas standartu, lai

DIGITĀLĀ MĀRKETINGA ĪPATNĪBAS B2B SFĒRĀ

IEVADS Pašlaik ienākšana pasaules tirgos kļūst par galveno B2B biznesa dinamiskās attīstības faktoru. Tajā pašā laikā uzņēmumi saskaras gan ar sīvu konkurenci, gan ar nepieejamām iespējām konkurētspējīgu produktu pārdošanas valsts tirgū. Vadītāju stingrais konservatīvisms saistībā ar reklamēšanu tiešsaistē un “savaldīgums” ārējā komunikācijā noved pie tā, ka ievērojami netiek novērtēta jauno

Patērētāju lojalitāte Referāts

Ievads Patērētāju lojalitātes sasniegšana un nostiprināšana ir būtisks attiecību mārketinga koncepcijas mērķis, liela daudzuma esamība lojalitātu pret organizāciju un maksātspējīgu klientu var nodrošināt to būtisku priekšrocību kā īsā, tā arī ilgtermiņa perspektīvā. Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē patērētāju lojalitāti, ir viņu apmierinātības pakāpe no iepriekšējiem pieteikumiem kompānijā, uzņēmumā. Klientu

Demographic problems and their impact on the activities of the enterprise

Introduction 3 1. Study of the external business environment 4 1.1. The essence of the business environment 4 1.2. Methods of analysis of the external environment of the organization 8 1.3. Conceptual framework 12 2. The influence of demographic factors on the activities of enterprises 13 2.1. The demographic situation

Sociālo tīklu izmantošana “Revolut” virzīšanai tirgū

Ievads 3 1. Produkta veidošanas un komunikācijas stratēģija 5 1.1. Pozicionēšanas komunikācijas stratēģija 6 1.2. Produkta pielāgošana mērķauditorijas vajadzībām 12 2. Izpēte: Revolut – interneta banka 15 2.1. Produkta raksturojums 15 2.2. Produkta pozicionēšanas stratēģija, izmantojot digitālās vides priekšrocības 19 2.3. Produkta pozicionēšanas stratēģijas izvērtējums un ieteikumi 27 Ievads Temata

Google LV atbildes

1. Kāds ir korporatīvās uzņēmējdarbības jēdziens, kā arī kuram korporatīvās uzņēmējdarbības modelim seko Google? Korporatīvās vadības sistēma ir organizatoriskais modelis, kas, no vienas puses, ir paredzēts, lai regulētu attiecības starp uzņēmumu vadītājiem un to īpašniekiem, no otras puses, lai koordinētu dažādu ieinteresēto personu mērķus, nodrošinot efektīvu uzņēmumu darbību. Pastāv vairāki

Sociālo tīklu efektivitātes izpēte uzņēmumā SIA “Zemturi ZS”

Anotācija Darba autors ir ………………………… Kvalifikācijas darbs: “Sociālo tīklu efektivitātes izpēte uzņēmumā SIA „Zemturi ZS”. Lai uzņēmums varētu pildīt savas funkcijas gan pašlaik, gan perspektīvā maksimāli efektīvi, nepieciešama tā pārdomāta vadīšana un, ņemot vērā mūsdienu tendences, arī aktīva, produktīva komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Statistika liecina, ka viens no

Mājasdarbs Marketings (Darbs izpildīts RU un LV valoda) (Gatavs darbs pielikumā)

Перечислить и дать характеристику внешним и внутренним факторам, влияющим наформирование цены.Что такое торговая марка, и какова её роль в маркетинговой стратегии товара?Краткий жизненный цикл, низкое качество продукции, много конкурентов – этонедостатки следующей рекламы:а) газетной;б) журнальной;в) телевизионной; г) радиорекламы.Предприятие выбрало стратегию, связанную с продвижением единого комплексамаркетинговых мероприятий в различные сегменты. Это:а)

“Organizēšanas būtība” Eseja

Organizēšanas jēdziens. Organizēt – nozīmē visu sistemātiski sakārtot un pielāgot paredzētajiem mērķiem.[1] Šī definīcija ietver paskaidrojumu, ka organizēt nozīmē izveidot hierarhiju, jeb amatu izvietojumu padotības kārtībā. Organizācija ir izveidota no savstarpēji atkarīgām daļām. Katrai daļai ir savas raksturīgas funkcijas, kas tai jāpilda, lai sasniegtu jau iepriekš nospraustos mērķus, ko viens

“Organizēšanas būtība” Atbildes uz jautājumiem

Kas ir darba dalīšana? Darba dalīšana ir cilvēku darbības norobežošana kopīgā darba procesā. Darba kooperācija ir cilvēku kopīga piedalīšanās vienā vai dažādos, bet savstarpēji saistītos darba procesos. Darba organizācija paredz tādu racionālu darba dalīšanas un kooperācijas formu izstrādāšanu un ieviešanu, kuras visvairāk atbilst modernajai tehnikai, ražošanas tehnoloģijai un strādātāju kultūras

Preču un pakalpojumu starptautiskā pielāgošana

Uzņēmumam, kas plāno konkurēt ārējā (kā arī jebkura cita tam jauna) tirgū, ir dabiski censties pārdot to pašu produktu vai produktu kopumu, kas jau tiek pārdots parastajā iekšējā tirgū. Šo stratēģiju apzīmē ar formulu – “pārdodam to, ko ražojam” – tas nozīmē, ka produkts netiek izmainīts, kad tas tiek izlaists

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests “Mārketinga pētījums” (Gatavs darbs pielikumā)

Mārketinga praktiskā darba mērķis ir palīdzēt studentiem sasniegt studiju programmā definēto studiju kursa mērķi, uzdevumus un sagaidāmos rezultātus. Izpildot praktisko darbu studenti gūst zināšanas par mārketinga vides analīzi, galvenajām mārketinga stratēģijām; produktu virzīšanas pamatprincipiem tirgū. Spēs patstāvīgi pielietojot iegūtās zināšanas, veikt tirgus analīzi, un prast pielietot analīzes metodes, izdarīt secinājumus

Eseja (A4 lapa): atrast un raksturot pasākuma mārketinga piemēru Latvijā.

Pasākumu mārketings sastāv no divām būtiskām iezīmēm – organizēšanu un komunicēšanu. Nike Riga run (turpmāk – NRR) rīko divas aģentūras – viena Nords Events Communications, kas specializējas sporta un mārketinga pasākumu organizēšanā un Nords Porter Novelli, kas ir izteikta komunikācijas aģentūra. Saskaņojot, katras aģentūras specifisko darbību, ir izdevies radīt stratēģiski

Atbildes uz jautājumiem (Mārketings)

Miniet un aprakstiet vismaz 3 starptautisko tirgu apgūšanas faktorus. Lai iekļūtu starptautiskajā tirgū, uzņēmumam ir nepieciešamas plašas zināšanas. Lai ienāktu starptautiskajā tirgū, nepieciešama rūpīga mārketinga analīze.[1] Pirmkārt, uzņēmumam skaidri jāsaprot nepieciešamība attīstīt jaunu tirgus telpu. Otrkārt, uzņēmumam ir godīgi jānovērtē savas attīstības iespējas izvēlētajā tirgū. Treškārt, uzņēmumam ir jāizlemj, kāda

Starptautiskā mārketinga pētījumu nepieciešamība?Starptautiskā mārketinga plāna izstrādes soļi?(Atbildes uz jautājumiem)

Starptautiskā mārketinga pētījumu nepieciešamība? Katrs pasaules uzņēmums tiecas uz izaugsmi un panākumiem, taču lai gūtu panākumus ir nepieciešama vīzija un stratēģija, kas palīdzēs sasniegt šos panākumus. Viens veids, kā uzņēmumam kļūt lielākam un spēcīgākam ir citu valstu tirgu iekarošana. Lai uzņēmumi spētu veiksmīgāk izvēlēties un pieņemt lēmumu par ieiešanas stratēģiju

Jautājumi: interaktīvās mārketinga komunikācijas specifika un loma integrētajā mārketinga komunikācijā. Digitālo projektu nozīme uzņemuma mārketinga komunikācijā. (Kopsavilkums)

Interaktīvās mārketinga komunikācijas specifika un loma integrētajā mārketinga komunikācijā (IMK) ir saistīta ar to, ka dažādu mārketinga komunikāciju integrēšanai vajadzētu darboties kā sinerģijai, kuru iespējams izskaidrot kā 2+2=5 fenomenu. Mārketinga komunikāciju skatījumā, tas nozīmē, izmantojot un integrējot dažādas mārketinga komunikācijas un tās papildinot ar vienu otru iespējams sasniegt augstākus rezultātus

An insight into facilities management (Finished work in the appendix)

Assignment Brief Student Name:   Programme: Pearson BTEC Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management (RQF) Unit Title: Unit: 37 Facilities Management Academic Year: 2019/2020 Unit Assessor:   Assignment Title: An insight into facilities management Issue Date: 14.11.2019 Submission Date: 05.12.2019 Internal Verifier Name:   Verification Date: 26.09.2019 Submission

Business Issues and the Contexts of Human Resources

  The main responsibility of HR employees is to track changes in business environment and reflect their possible consequences in mission and strategy of an organization (Armstrong & Taylor, 2014). Inner factors are size of the organization, organizational strategy, organizational structure, and the cultural practices of the employees. A mission

Studiju darbs “DARBINIEKU APMĀCĪBA X UZŅĒMUMĀ” (Gatavs darbs pielikumā)

STUDIJU KURSA SATURS Studiju darbā 3 padziļināti tiek apgūtas un analizētas studiju kursos: Personālvadība Finanšu vadība Kvalitātes vadība Studiju darba apjoms: 27 – 30 lpp. Studiju darba struktūra: Titullapa Pieteikuma/ vērtējuma lapa Ievads – apjoms 1- 1.5 lpp.; atspoguļo tēmas aktualitāti, saistību ar apgūto teorētisko kursu; pētījuma mērķi un uzdevumus;

Firmas “X” (produkta X) reklāmas stratēģijas izstrāde

Transporta un sakaru institūts Kursa darbs Firmas “X” (produkta X) reklāmas stratēģijas izstrāde Rīga 2021 SATURS IEVADS 3 1. Reklāmas būtība un veidi 4 1.1. Reklāmas būtība 4 1.2. Reklāmas piesaistes paņēmieni 6 2. Reklāmas kā mārketinga elementa stratēģija 8 3. Empīriskie pētījumi un straģējas izstrāde 11 3.1. Aptaujas rezultāti

Lasīšanai tika izvēlēta Valērija Praudes un Jekaterinas Vozņukas 2013.

Lasīšanai tika izvēlēta Valērija Praudes un Jekaterinas Vozņukas 2013. gada grāmata “Teritoriālais mārketings”. Grāmatā tika apskatīti teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar teritoriālo mārketingu: stratēģijas izstrādes pamati, mērķauditorijas īpatnības, konkurētspējas priekšrocības un pozicionēšana, kā arī praktiskās lietas: sākotnēji aprakstītā ārzemju pieredze teritoriālā mārketinga izmantošanā, un tad tiek stāstīts par attīstības pieredzi

SIA “BEGONIJA” is a tour operator company founded in 1992.

Introduction Accounting is the process of recording financial transactions pertaining to a business. The accounting process includes summarizing, analyzing and reporting these transactions to oversight agencies, regulators and tax collection entities (Fernando, 2021). Accounting at an enterprise is the most important process in the formation of economic policy, a business

Firmas (iestādes // organizācijas) mārketinga vides faktori, to analīzes informatīvais nodrošinājums

Semināra darbs Firmas (iestādes // organizācijas) mārketinga vides faktori, to analīzes informatīvais nodrošinājums LMT (Latvijas Mobilais telefons) ir Latvijas mobilo sakaru operators, kas dibināts 1992. gadā, kļūstot par pirmo šādu pakalpojumu sniedzēju valstī. Tas ir viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem. LMT ir klientu skaita, apgrozījuma un tīkla pārklājuma ziņā lielākais

UNIT21: Small Business Enterprise (Finished work in the appendix)

Assignment front sheet Qualification Unit number and title BTEC Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management UNIT21: Small Business Enterprise Student name Assessor name   Date issued Completion date Submitted on           Assignment title Small Business Enterprise LO Learning outcome (LO) AC To achieve the

Questions “Riseba” (Finished work in the appendix)

Please answer THREE questions only. All questions carry equal marks. Question 1 Discuss and critically appraise the role of Operations Management as a function, and the role of the Operations Manager/Manageress in the modern dynamic business environment. Use examples from both service and product industrial settings to further illustrate your

MĀRKETINGA BŪTĪBA: SISTĒMAS PAMATELEMENTU ANALĪZE UN PROBLĒMU IDENTIFIKĀCIJA

MĀRKETINGA BŪTĪBA: SISTĒMAS PAMATELEMENTU ANALĪZE UN PROBLĒMU IDENTIFIKĀCIJA Atkārtot: Mārketinga sistēmas pamatelementu interpretācija (vēlmes, vajadzības, pieprasījums …), to mijiedarbība UZDEVUMS Izvēlēties kādu konkrētu firmu (organizāciju, iestādi). Raksturot katru mārketinga sistēmas elementu Jūsu izvēlētās firmas (organizācijas, iestādes) darbībā (Lūdzu – darbu strukturēt, secīgi raksturojot katru mārketinga sistēmas pamatelementu) Par produktu uzskata

Social Networks as a marketing tool: analysis and suggestions for promotion of Riga

Social Networks as a marketing tool: analysis and suggestions for promotion of Riga Table of content Introduction 2 1. Internet communications in the territories’ promotion 4 1.1. Theoretical aspects of destination marketing 4 1.2. Internet communications as a promotion tool in marketing 6 2. Internet technologies and marketing in Latvia

Reklāmas ietekme uz komercdarbību A/S “Putnu fabrika Ķekava”

Reklāmas ietekme uz komercdarbību A/S “Putnu fabrika Ķekava” SATURS IEVADS 3 1. REKLĀMAS NOZĪME UZŅĒMUMA DARBĪBĀ 5 1.1. Reklāmas jēdziens un būtība 6 1.2. Reklāmas veidi 13 1.3. Reklāmas līdzekļu efektivitāte 18 2. REKLĀMAS TIRGUS LATVIJĀ 21 2.1. Reklāmas tirgus Latvijā vispārīgs raksturojums 21 2.2. Izplatītāko reklāmas veidu Latvijā detalizētāks

REKLĀMAS KAMPAŅAS EFEKTIVITĀTES MĒRĪŠANA JAUNU VOLVO AUTMOBIĻU TIRDZNIECĪBĀ UZŅĒMUMĀ SIA „MŪSA MOTORS RĪGA”

LATVIJAS UNIVERSITĀTE BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE REKLĀMAS KAMPAŅAS EFEKTIVITĀTES MĒRĪŠANA JAUNU VOLVO AUTMOBIĻU TIRDZNIECĪBĀ UZŅĒMUMĀ SIA „MŪSA MOTORS RĪGA” Measurement of the effectivenessofan advertising campaign in the sales of new Volvo car in SIA „Mūsa motors Rīga” BAKALAURA DARBS RĪGA (2021) ANOTĀCIJA Lai uzņēmums varētu veiksmīgi strādāt, nepieciešama pārdomāta

PRODUKTA KONCEPCIJA MĀRKETINGĀ. PlayStation 5 (PS5).

PRODUKTA KONCEPCIJA MĀRKETINGĀ Izvēlētais produkts – PlayStation 5 (PS5). Tas ir mājas videospēļu konsole, kuru izstrādājusi Sony Interactive Entertainment. PS5, kas tika paziņots 2019. gadā kā PlayStation 4 pēctecis, tika izlaists 2020. gada 12. novembrī Austrālijā, Japānā, Jaunzēlandē, Ziemeļamerikā, Singapūrā un Dienvidkorejā un 2020. gada 19. novembrī un citos lielākajos

Operating strategy of a product manufacturing enterprise SIA “RIMI BALTIC”

Operating strategy of a product manufacturing enterprise SIA “RIMI BALTIC” Table of content Introduction 3 1. Operational strategy: essence and theoretical foundations 4 1.1. The essence of the operational strategy and its place in the enterprise management system 4 1.2. Contemporary concepts of operational management 6 1.3. The economic essence

Development of a promotion plan for the company SIA Atlantic travel on Instagram

Development of a promotion plan for the company SIA Atlantic travel on Instagram Table of content Introduction 2 1. Internet communications in the territories’ promotion 4 1.1. Theoretical aspects of destination marketing 4 1.2. Internet communications as a promotion tool in marketing 6 2. Internet technologies and marketing in Latvia

Mārketings kā specifiska vadības funkcija uzņēmumā “SV&DB”

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA Studiju programma “Vadības zinības” Studiju darbs Mārketings kā specifiska vadības funkcija uzņēmumā “SV&DB” Darba zinātniskā vadītāja SATURA RĀDĪTĀJS Ievads 3 1. Mārketinga aktivitāšu mērķi un saturs uzņēmuma vadīšanā 4 1.1.Mārketinga vēsturiskā pieeja uzņēmuma vadīšanā 4 1.2.Mārketinga būtība, tā uzdevumi uzņēmumā 7 1.3.Digitāla mārketinga funkcijas uzņēmuma vadīšanā

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.